Проект за РУП за кв. 28 по плана на „Освобождение и Гео Милев“

Обявяване на проект за РУП за кв. 28 по плана на „Освобождение и Гео Милев“; Обявление по чл. 124Б, ал. 2 от ЗУТ за кв. 397 по плана на Старинна градска част; Скица-виза за отстъпване право на строеж за нов трафопост, кв. 438 УПИ II-компл. жил. засрт., ПГЧ; Заповед №21ОА-1455…