РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА СТРОЕЖ, ИЗДАДЕНИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН – 2023г.

ГОД.РС №ДАТАИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯКВ./ГЧПИ/УПИАДРЕС УЛИЦА /БУЛ. №ВИД СТРОЕЖРЗП
1202301
Доклад
09.01.Община Пловдив“Викиват“ ЕООД207, ВГЧII-518.1841, общ. обсл. и произв. застрояване„Мостова“№ 3Подмяна на сградно водопроводно и сградно канализационно отклонения за съществуващи сгради
2202302
Доклад
09.01.ЕТ „МЕТ КО – ЙОРДАН МОТОВСКИ“492, ТГЧVII-329„Николай Гогол“ № 30Преустройство и промяна предназначението на Кабинет-1 /СО с ИД 56784.523.329.1.10/ и Офис-2 /СО с ИД 56784.523.329.1.9/ в Апартамент45.51м2
3202303
Доклад
16.01.„ЛЕМ ИНВЕСТ“ ЕООД152-нов/336-стар, ЦГЧVI-пл. № 819„Цар Асен“№ 25Преустройство и промяна предназначението на Кафе-аперитив /СОС с ИД 56784.522.819.2.22/ на две нива в „Кабинети за дентална и медицинска практика“308.58м2
4202304
Доклад
24.01.Георги Игнатов Радулов371А, ТГЧXIV-1753„Беласица“ № 61Преустройство на АИППСМП и медикотехническа лаборатория /СОС с ИД 56784.523.1753.1.4/ в Кабинет за дентална практика83.00м2
5202305
Доклад
30.01.Община Пловдив“Електроразпределение Юг“ ЕАД358-нов/272-стар, кв. „Триъгълника“I-359„Кавала“ № 9Външно кабелно захранване с кабел 1kV на обект: Жилищна сграда с Нк=12.00 и 15.00м
6202306
Доклад
30.01.„ТЕРИ ЕСТЕЙТ“ ЕООД4, кв. „Освобождение и Гео Милев“X-195„Поручик Д. Величков“ № 17Нова жилищна сграда с Нк до 7.50м389.92м2
7202307
Доклад
02.02.Георги Стефанов ГорановЛюбка Николаева Горанова64-нов/95-стар, ЦГЧIII-521.1443, жилищно строителство„Константин Фотинов“ № 3Жилищна сграда с Гараж и Медицински център с Н=10.00м406.80м2
8202308
Доклад
02.02.ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ В ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ“ЦЕТИН България“ ЕАД425, кв. „Русин махала“I-компексно застрояване„Загоре“ № 17Преустройство на приемно-предавателна станция № 3243, разположена на покрива на сграда с ИД 56784.518.1433.1
9202309
РЕСУТ
02.02.Емил Любомиров Димитров400, СГЧIV-592„Стръмна“ № 4Промяна предназначението на офис /СОС с ИД 56784.519.480.1.1/ в спалня и кабинет и обединяването им със съществуващи жилища /СОС с ИД 56784.519.480.1.2 и СОС с ИД 56784.519.480.1.3/ в еднофамилна жилищна сграда с ИД 56784.519.480.160.00м2
10202310
Доклад
03.02.„АЙБЕКС РИЪЛТИ“ ЕООД“ЦЕТИН България“ ЕАД70-нов/75-стар, ЦГЧVI-2019, 2023, 2024, общ. обсл. дейности„Патриарх Евтимий“ № 13Преустройство на приемно-предавателна станция № 6520, разположена на покрива на сграда с ИД 56784.520.1156.1
11202311
Доклад
03.02.ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ В ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ“ЦЕТИН България“ ЕАД474, ТГЧI-компексно застрояване„Тодор Влайков“ № 2Преустройство на приемно-предавателна станция № 3183, разположена на покрива на сграда с ИД 56784.523.1258.3
12202312
Доклад
14.02.„ГЕТА БИЛД“ ООД377а, ТГЧXIII-523.1352, жил. застр.„Родопи“ № 60Жилищна сграда с Нк=10.00, 11.50 и 14.00м, със седем броя апартаменти, три броя гаражи за четири автомобила и три броя паркоместа637.00м2
13202313
Доклад
17.02.Община Пловдив“Електроразпределение Юг“ ЕАД223, ВГЧXVIII-290„Тодор Икономов“ № 10Външно кабелно захранване с кабел 1kV на обект: Жилищна сграда с Нк=10.00м и допълващо застрояване с Нк=3.60м, с едно ателие, шест броя апартаменти, два двойни гаража и три паркоместа в двора
14202314
Доклад
14.03.Ахавни Микаел Кумчева156, ЦГЧVII-643„Виктор Юго“ № 22Допълващо застрояване-лятна кухня с височина Нк=2.50 и Нб=3.40м74.45м2
15202315
Доклад
16.03.„ИМПЕНИО“ ЕООД6-нов/330-стар, кв. „Университетски“VI-179„Константин Величков“ № 12Нова жилищна сграда с Н=10.00 15.00м, с девет апартамента, паркиране и гариране за девет автомобила и плътна ограда с Н до 2.20м в рамките на имота1185.59м2
16202316
Доклад
16.03.Георги Ангелов ГроздевКалин Ангелов Гроздев27-нов/246-стар, ВГЧV-518.680, жил. и обществено застрояване„Захари Княжевски“ № 9Надстрояване и преустройство на съществуваща жилищна сграда: Етап 1-Надстрояване с височина до 10.50м, обособяване на ново жилище на трети етаж, преустройство на жилище на първи етаж в офис и преустройство на жилище на втори етажЕтап 2:-Надстрояване на жилищната сграда до Нк=11.50м386.00м2
17202317
Доклад
17.03.Стоянка Петкова КостадиноваЕлена Викторова КостадиноваГергана Викторова Костадинова22, кв. „Освобождение и Гео Милев“X-1323, 1324„Захари Стоянов“ № 39КПреустройство за делба на Апартамент № 1 /СО с ИД 56784.521.1267.5.1/ в Апартамент и Ателие90.91м2
18202318
Доклад
20.03.Сабрие Юсуфова Мустафа451, ПГЧXXIX-925„Марагидик“ № 19Допълващо застрояване за „Гараж“67.56м2
19202319
Доклад
23.03.Община Пловдив“Електроразпределение Юг“ ЕАД“КФ ИНВЕСТ ГРУП“ ООД“НИКОЛОВ СТРОЙ 2021″ ЕООД466, ТГЧVII-523.413, за жил. строителство„Марин Дринов“ № 9АВъншно кабелно захранване с кабел 1kV на обект: Жилищна сграда с Нк=10.00, 12.00 и 15.00м
20202320
Доклад
23.03.„ЕМПЕКА“ ООД166-нов/282а-стар, ЦГЧVII-695, търговия и услуги„Цанко Дюстабанов“ № 32Промяна предназначението на Склад и оиси на втори етаж от сграда с ИД 56784.522.695.1 в Склад със ситопечат /лепене на щампи върху текстилни изделия по поръчка/374.00м2
21202321
Доклад
29.03.Ирма Рупен КовачеваАндрей Андреев КовачевМаргарита Добрева СтефановаНикола Атанасов Буров32, кв. „Капана“I-248, 249, 251, 252, 853„Златарска“ № 24Промяна предназначението на Жилище с ИД 56784.519.248.1.2 в Ресторант32.13м2
2220232204.04.Община Пловдив-ОУ „Алеко Константинов“204, ВГЧI-училище„Алеко Константинов“ № 11Фотоволтаична електроцентрала с пикова мощност 30.00kWp, върху покрива на съществуваща сграда
23202323
Доклад
07.04.Община Пловдив“Електроразпределение Юг“ ЕАД140, кв. „Бяла зона“XVI-581„Леонардо Да Винчи“ № 13Външно кабелно електрозахранване с кабел 1kV на обект: Ново едно и пететажно жилищно застрояване
24202324
Доклад
07.04.Георги Иванов Букорещлиев350-нов/287-стар, кв. „Триъгълника“VII-522.3655, жил. стр.„Радецки“ № 35Нова жилищна сграда с четири апартамента и гараж за четири автомобила, с Нк=10.00 и 12.00м799.65м2
25202325
Доклад
10.04.Тодор Тодоров ДобревВасил Тодоров ДобревАнастасия Симеонова ДобреваМария Йорданова Байкушева376, ТГЧXI-1789„Хан Аспарух“ № 107Преустройство и смяна на предназначението на съществуващо югозападно и югоизточно тавански помещения в апартамент и преустройство на съществуващо североизточно таванско помещение в жилищна сграда с ИД 56784.523.1789.196.80м2
26202326
Доклад
10.04.Община Пловдив“Електроразпределение Юг“ ЕАД19А, кв. „Младежки хълм“IX-330, 329„Георги Измирлиев“ № 12Външно кабелно електрозахранване с кабел 1kV на обект: Многофамилна жилищна сграда с десет апартамента, един единичен гараж, два двойни гаража и три места за паркиране
27202327
Доклад
10.04.Маурицио ЛимонеЦГЧПИ 56784.521.610„Гладстон“ № 44Преустройство на тавански етаж в жилище с изграждане на надзид до 1.50м и преустройство на СОС с ИД 56784.521.610.1.1 и 56784.521.610.1.2 на втори етаж в съществуваща сграда с ИД 56784.521.610.1485.65м2
28202328
Доклад
11.04.Димана Димитрова Вълканова42-нов/181-стар, ЦГЧV-1279„Александър Екзарх“ № 5Ремонт и реконструкция на подпокривно пространство, префасадиране и преустройство на жилищна сграда485.65м2
2920232921.04.Община ПловдивМария Иванова Богатинова13-нов/234-стар, ВГЧII-жил. стр.„Презвитер Козма“ № 24Електрическа платформа за хора с увреждания към СО с ИД 56784.518.1488.1.4
30202330
Доклад
28.04.„ШАЛОМ ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ ООД522, ПГЧVI-520.1752„Източен“ № 105Жилищна сграда с Нк=15.00м2937.06м2
31202331
Доклад
28.04.„КОСИСТРОЙ“ ЕООД522, ПГЧV-520.1751„Източен“ № 107Жилищна сграда с Нк=10.00 и 15.00м649.91м2
3220233211.05.„ВИТУС“ ЕООД130-нов, ПГЧII-общ. строит.„Света Петка“ № 1Фотоволтаична електроцентрала с мощност Рмакс.= 19.27kWp за собствени нужди на покрива на хотел /сграда с ИД 56784.520.1710/747.63м2
33202333
Доклад
12.05.Румяна Стефанова Драганова479, ТГЧXIX-1943„Иларион Макариополски“ № 79Нова жилищна сграда с Н=8.50, 10.00, 11.50 и 14.50м, с четиринадесет апртамента, осем гаража и шест паркоместа1494.28м2
34202334
Доклад
16.05.Община Пловдив“Електроразпределение Юг“ ЕАД240, ВГЧII-234„Янко Сакъзов“ № 29Външно кабелно захранване с кабел 1kV на обект: Нова жилищна сграда с Нк=10.00, 12.00 и 15.00м, с четири гаража и осем паркоместа
35202335
Доклад
16.05.Радка Петрова СтойчеваМария Петрова Стоянкова2, жк „Волга-Данаил Николаев“IX-947„Захари Стоянов“ № 19Плътна ограда с височина до Н=2.20м от т. 1 до т. 4, разположена изцяло в УПИ IX-947 по границата с УПИ V-945
36202336
Доклад
19.05.Адриана Александрова Димитрова80, ЦГЧVI-709„Гладстон“ № 18Промяна предназначението на Магазин /СОС с ИД 56784.521.664.1.12/ в Козметично студио
37202337
Доклад
22.05.„1616“ ЕООД54, СГЧII-543„Константин Стоилов“ № 48Къща за гости365.02м2
38202338
Доклад
3920233905.06.Община ПловдивПерка Цанкова КисьоваХристо Нечев КисьовТГЧ„Хан Аспарух“ № 3Рампа за лица с намалена подвижност в улична регулация пред вх. З на сграда с ИД 56784.523.2122.1
4020234009.06.„ГЛАВСТРОЙ“ ЕООДИлия Георгиев Георгиев223а, ВГЧXX-317„Атанас Каменаров“ № 8-8аПлътна ограда с височина до Н=2.20м от т. А до т. Б, разположена изцяло в УПИ XX-317
41202341
Доклад
09.06.Марчо Христов Инджов419, кв. „Русин махала“X-342, 343„Лука Касъров“ № 14Преустройство и промяна предназначението на обособено жилище в «Гараж»48.20м2
42202342
Доклад
13.06.Иван Пенев БобчевКрасимира Димитрова Бобчева242, ВГЧV-167, 168„Презвитер Козма“ № 10Преустройство на Стоматологичен кабинет /СОС с ИД 56784.518.1297.1.12/ в Гараж23.94м2
4320234316.06.Александра Йорданова ЧочковаРосен Мерджанов Петров240Б, ВГЧIV-200„Митрополит Натанаил“ № 5Плътна ограда с височина до 2.20м, разположена изцяло в УПИ IV-200
44202344
Доклад
27.06.Ренета Илиева ОпълченскаЯвор Енчев ОпълченскиМатей Василев Жеков26-нов/28-стар, кв. „Университетски“XII-431„Константин Величков“ № 81Нова жилищна сграда с Н=10.00, 11.50, 12.00 и 15.00м, с шестнадесет апартамента, едно ателие и гаражи1616.75м2
4520234530.06.БИЛЛА НЕДВИЖИМОСТИ ЕООД444, ПГЧII-520.1523„Шести септември“ № 221Фотоволтаична електроцентрала за собствено потребление на покрива на магазин БИЛЛА-302 /сграда с ИД 56784.520.1523.4/
46202346
Доклад
03.07.„Д-р Константин Георгиев-Амбулатория за индивидуална практика за първична извънболнична помощ по дентална медицина“ ЕООД5а, ТГЧI-84, 85, 551„Христо Ботев“ № 138а, ет. 2, обект 2Преустройство и смяна на предназначението на «Офис» /СОС с ИД 56784.524.84.1.26/ в «Кабинети по дентална медицина»98.02м2
47202347
РЕСУТ
04.07.Веселин Николов ПаперовНикола Савов ПаперовЦонка Христова Паперова419, кв. „Русин махала“III-334, 335„Златия“ № 1аПреустройство на таванско помещение и ремонт на покрива на съществуваща жилищна сграда с ИД 56784.518.48.195.00м2
48202348
Доклад
04.07.Костадин Иванов КацарскиЛозка Георгиева КацарскаХристо Борисов Стойчев436, ПГЧXX-875„Александър С. Пушкин“ № 10Жилищна сграда с височини 8.50 и 11.50м, с девет апартамента, четири гаража за пет автомобила и четири паркоместа990.38м2
49202349
Доклад
05.07.Карен Размик МагакянАнжела Рубен Пивазян343, ТГЧI-компексно застрояване„Борислав“ № 1Преустройство на Кабинет за здравни и социални услуги /СОС с ИД 56784.523.1055.1.16/ в Гараж25.94м2
50202350
Доклад
05.07.„ЕСИ ЕМ ГРУП“ ООД11, кв. „Освобождение и Гео Милев“XVII-71„Добрич“ № 2Жилищна сграда с височина Нк до 7.50м, с четири броя апартаменти и четири броя гаражи466.11м2
5120235119.07.Всички собственици в ЕС“А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД“А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД487, ТГЧXIII-523.197, произв. обсл. дености„Богомил“ № 59Преустройство на приемно-предавателна станция
52202352
Доклад
20.07.Иван Димитров ТачевЗлатимира Димова Тодорова28-нов/103-стар, ЦГЧI-общ. и жил. строителство„Шести септември“ № 146Преустройство и промяна предназначението на банков офис-СОС с ИД 56784.518.1214.1.37 в Аптека за ГЛФ170.00м2
53202353
Доклад
24.07.„ГЛАВСТРОЙ“ ЕООДИлия Георгиев Георгиев223а, ВГЧXX-317„Атанас Каменаров“ № 8АЖилищна сграда с височини 10.00 и 11.50м1108.81м2
5420235425.07.РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ152-нов/336-стар, ЦГЧV-295 за жил. сграда, гаражи и админ. сграда„Цар Борис III Обединител“ № 128Фотоволтаична централа до 30kWp на покрива на сграда с ИД 56784.522.295.12
55202355
Доклад
07.08.Славчо Кирилов ПанталеевЗлатка Стоянова Панталеева41-нов/197-стар, ЦГЧXVI-1232„Руски“ № 37Надстрояване на съществуваща жилищна сграда с височини 10.70 и 13.25м-Идеен проектПърви етап на Технически проект до кота +10.70-преустройство на тавански етаж в жилище635.00м2
56202356
Доклад
10.08.Кета Георгиева Димитрова455, ПГЧX-1456„Цар Иван Срацимир“ № 3Преустройство на Апартамент /СОС с ИД 56784.520.1588.1.2/ и таванско помещение в Жилище-мезонет185.88м2
57202357
Доклад
15.08.Николай Георгиев НеделчевМануела Николова Иванова36, кв. „Капана“XI-312„Христо Дюкмеджиев“ № 31Преустройство на съществуваща жилищна сграда с ИД 56784.519.224.1 и реконструкция на покрив, съгласно ЧКЗР, одобрен със Заповед № ОА-1553/10.08.2001г.132.80м2
58202358
Доклад
17.08.Кузман Василев Шишков35-нов/13-стар, кв. „Младежки хълм“XIV-69„Ниш“ № 7Възстановяване на два броя увредени конструктивни елементи в СОС с идентификатор 56784.522.69.1.11
59202359
Доклад
22.08.„БИД БИЛДИНГ“ ООД439, ПГЧVI-обслужващи дейности„Мортагон“ № 13Ново средно свързано застрояване-«Офис сграда с гаражи»729.77м2
60202360
Доклад
25.08.Христо Йорданов ИвановИглика Галенова Соткова-ИвановаСветлин Вълов ВъловДесислава Димитрова Търтова-Вълова420, кв. „Русин махала“IV-350, 351, 363, 364, 356, 366, 367, 368, 369„Младежка“ № 2Вътрешно преустройство и промяна предназначението на СОС с ИД 56784.518.56.1.74 в АСМП /Медицински център73.50м2
6120236129.08.„ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“484, ТГЧI-523.200, жил. стр., офиси, ателиета и гаражи„Източен“ № 33Фотоволтаична централа на покрива на сграда с ИД 56784.523.200.1 за собствени нужди
6220236231.08.ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ163-нов/312-стар, ЦГЧV-ВМЕИ„Цанко Дюстабанов“ № 25Фотоволтаична централа с мощност Рмакс.= 5.94kWp върху покрива на сграда с ИД 56784.522.226.1
63202363
Доклад
04.09.„МОЗАМИ“ ООД37, кв. „Освобождение и Гео Милев“VII-521.1652, общ. обсл. дейности„Захари Стоянов“ № 80Фотоволтаична електроцентрала с мощност Рмакс.= 30.0kWp на покрива на сграда с ИД 56784.521.1652.1
6420236405.09.Жанет Грудева Грудева-Попова372, 372а, ТГЧIV-1690„Лозенград“ № 4Вътрешно преустройство и промяна на покривна конструкция на три броя гаражи
65202365
Доклад
12.09.Руслан Николов Белевски и др.454, ПГЧII-520.1633 за жил. застр.„Стойчо Мошанов“ № 3Нова жилищна сграда с височина 11.50м – сграда „А“ с единадесет апартамента, пет гаража за шест автомобила и пет места за паркиране798.70м2
66202366
Доклад
26.09.Димитър Величков МоралиевЗлатомира Величкова МоралиеваПетър Йорданов МоралиевВеличко Йорданов Моралиев3-нов/2-стар, кв. „Университетски“XIII-524.38, жил. стр.„Петко Д. Петков“ № 67Нова жилищна сграда с Н=11.00, 12.00 и 15.00м, с дванадесет апартамента, единадесет паркоместа и четири гаража1044.77м2
67202367
Доклад
26.09.„ПЕТКО АНГЕЛОВ БГ“ ЕООД169-нов/307-стар, ЦГЧXI-757„Булаир“ № 32Вътрешно преустройство и промяна предназначението на административна сграда с ИД 56784.522.757.1 в Еднофамилна жилищна сграда683.40м2
68202368
Доклад
69202369
Доклад
03.10.Емилия Кирилова Узунова23, кв. „Университетски“VIII-403„Царево“ № 9Нова жилищна сграда с Н=8.50, 10.00, 11.50 и 15.00м, с девет апартамента и гаражи за девет автомобила968.82м2
7020237005.10.„ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД362-нов/262-стар, кв. „Триъгълника“II-564, общ. и стоп. Дейности„Христо Ботев“ № 27-АФотоволтаична инсталация 40kW, монтирана на съществуващи сгради с ИД 56784.522.3692.2 и 56784.522.3692.3
71202371
Доклад
05.10.„ГАЛИНЕЛ ИНВЕСТ“ ООД23, СГЧIII-519.348, общ. и жил. строителство„Константин Стоилов“ № 15ХОТЕЛ476.00м2
72202372
Доклад
7320237317.10.ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ163-нов/312-стар, ЦГЧV-ВМЕИ„Цанко Дюстабанов“ № 25Фотоволтаична централа с мощност 20 kW върху покрива на съществуваща сграда с ИД 56784.522.226.1
7420237417.10.Община ПловдивДГ „Буратино“424, кв. „Русин махала“I-518.4, комбинат, детска градина, ясли„Загоре“ № 6Изграждане на автоматизирана ландшафтна поливна система на ДГ „Буратино“