РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА СТРОЕЖ, ИЗДАДЕНИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН – 2005г.

ГОД.РС №ДАТАИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯКВ.ПИ/УПИАДРЕС
УЛИЦА /БУЛ. №
ВИД СТРОЕЖРЗП
120051
РЕСУТ
06.01.Ангел Запрянов Райчев372аXXXI-2188„Сан Стефано“
№ 68
Преустройство на офиси № 1 и № 2 на първия етаж на жилищна сграда в кафе-аперитив
22005206.01.Мария Цветкова Керпеджи и шест др. собств.27-нов/246-старVII-840„Шести септември“
№ 112
Ажурна ограда по границите на УПИ
320053
РЕСУТ
06.01.Райна Георгиева Хаджимомчилова72-нов/13-старVIII-506, 507„Патриарх Евтимий“ № 3Преустройство на магазин в партера на триетажна сграда в магазин за промишлени стоки
42005406.01.Елена Йорданова Георгиева126-нов/293-старI-компл. застрояване„Руски“ № 117Преустройство на част от сладкарница „Фея“ в магазин за промишлени стоки
52005506.01.Община Пловдив
Теодор Бочев Пъдевски
Бочо Тодоров Пъдевски
1-нов/330а-старXIII-7„Найчо Цанов“
№ 4
Водопроводно отклонение PE-HД 50мм с дължина 11м
Канално отклонение от PVC Ø 200мм с дължина 7м
620056
Доклад
07.01.„Ирис-амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ“ ЕООД430VII-2271„Шести септември“
№ 193а
Преустройство на офис № 1 в АИПСМП-офталмология, на първи етаж от три и четириетажна офис-сграда
720057
Доклад
07.01.„Кипарис-АМ“ ООД430VII-2271„Шести септември“
№ 193а
Преустройство на търговска зала № 1, при кота -2.75м, в кафе-аперитив, в три и четириетажна сграда
820058
Доклад
07.01.Суприк Априам Ехигян430VII-2271„Шести септември“
№ 193а
Преустройство на магазин № 1 във фризьорски салон, в три и четириетажна сграда
920059
РЕСУТ
07.01.Станимир Дойчев Русев
Нина Кирилова Симова-Русева
481XVIII-2165„Доктор Владо“
№ 30
Нова жилищна сграда на два, три и пет етажа с височини Нк=5.50м, 8.50м и 14.50м, с шест гаража и две паркоместа в двора
10200510
РЕСУТ
07.01.Владо Борисов Фитнев521I-жил. и общ. застр.„Княгиня Мария Луиза“ № 36Преустройство на магазин за хранителни стоки и склад на едро за малотрайни колбаси в кафе-аперитив
1120051107.01.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
224II-261, 262„Казанска“
№ 11, 13
Кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с единайсет апартамента, пет гаража и офис, с кабел САВТТ 4×95мм2, L=31м от съществуваща кабелна касета ШКД-6 на фасадата на отсрещния жилищен блок до табло „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
1220051212.01.Община Пловдив
„РИГЕЛ-С“ ООД
11VIII-1183„Брагалница“
№ 2
Водопроводно отклонение PE-HД 40мм с дължина 8м
Канално отклонение от бет. тр. Ø 200мм с дължина 6м
13200513ОБЖАЛВА СЕ
1420051417.01.Община Пловдив
„Аримекс“ ЕООД
222VIII-739, 1533„Бунтовнишка“ № 4Водопроводно отклонение PE-HД 40мм с дължина 4.50м
Канално отклонение от бет. тр. Ø 200мм с дължина 7м
15200515
РЕСУТ
18.01.Станой Александров Станоев
Боян Александров Станоев
81-нов/90-старVIII-546„Петьофи“ № 21Преустроство на първи етаж от лицевата жилищна сграда със западен вход в склад за пакетирани шоколадови изделия и офис
16200516
РЕСУТ
21.01.Антон Благоев Благоев
Светослав Божилов Владимиров
82-нов/89-старI-552„Петьофи“ № 26Пристройка с височина Н=10.00м към съществуваща двуетажна жилищна сграда
17200517
РЕСУТ
21.01.Лидия Христова Йонова29-нов/105-старI-446„Райко Даскалов“ № 53Преустройство и промяна предназначението на магазин за промишлени стоки в магазин за хранителни стоки
1820051825.01.Община Пловдив
„Пластформ“ ООД
„Микстар“ ООД
5а-новIII-88„Христо Ботев“ № 140Водопроводно отклонение PE-HД 63мм с дължина 6.50м
Канално отклонение от PVC Ø 200мм с дължина 6м
1920051925.01.Община Пловдив
Стефанка Цветанова Динева
Михаил Михайлов Динев
Цветанка Михайлова Динева
Максимилиян Михайлов Динев
18-нов/21-старI-326„Константин Величков“ № 69Водопроводно отклонение PE-HД 50мм с дължина 5.50м
Канално отклонение от бет. тр. Ø 200мм с дължина 6м
20200520
РЕСУТ
25.01.Община Пловдив
Наско Петков Аршинков
1а-новIV-17„Дружба“ № 20Водопроводно отклонение PE-HД 50мм с дължина 7.40м
Канално отклонение от PVC Ø 200мм с дължина 6м
21200521
Доклад
25.01.Елисавета Василева Коларова37-нов/11-старII-82„Васил Априлов“ № 27Преустройство на магазин № 2 и
№ 3 за промишлени стоки в магазин за кафе и офис
22200522
РЕСУТ
25.01.Пенка Николова Дунчева349-нов/246-старIII-406„Велико Търново“ № 26Преустройство на магазин за промишлени стоки в магазин за плодове и зеленчуци, и пакетирани хранителни стоки
23200523
РЕСУТ
27.01.ЕТ „ДАРИС-Божидар Христов“51-нов/3-старXVIII-484„Княз Александър I“
№ 8
Преустройство на двуетажна масивна сграда, на която партера е магазин за промишлени стоки, с реконструкция по всички етажни нива и сутерена
24200524
РЕСУТ
26.01.Крум Димитров Кутрянски412-старX-жил. компл.„Шести септември“
№ 47
Преустройство на магазин за авточасти в помещение /работилница/ за технически преглед на оръжие и склад за съхраняване на ловни припаси
2520052531.01.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
5XI-92„Георги Измирлиев“
№ 34
Кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с кабел САВТТ 4×70мм2, L=55м, положен в изкоп, от съществуваща кабелна разпределителна касета на ул. „Георги Измирлиев“ 40, до съществуващо табло „ТЕМО“, монтирано на входа на сградата, съгласно одобрен проект
2620052631.01.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
516V-233„Хан Тервел“
№ 6
Кабелно електрозахранване на жилищна сграда със зъболекарски кабинет, с кабел САВТТ 3×70+35мм2, L=120м, положен в изкоп, от ТП „Лиляна Димитрова 4“ до съществуващо табло „ТЕМО“, монтирано на фасадата на сградата, съгласно одобрен проект
2720052731.01.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
38-нов/12-старII-381„Кресна“ № 1Кабелно електрозахранване на жилищна сграда на четири етажа с пет гаража и пет апартамента, с кабел САВТТ 3×35+16мм2, L=52м, положен в изкоп, от ТП „Д-р Добрев“ чрез кабелна разпределителна касета „Кресна 3“ до табло „ТЕМО“, монтирано на имотната граница на сградата, съгласно одобрен проект
2820052831.01.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
437XIII-848, 853„Страхил“ № 2АКабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с тринайсет апартамента, седем гаража и офис, с кабел САВТТ 4×120мм2, L=38м, положен в изкоп, от съществуваща кабелна разпределителна касета, на ул. „Драгоя Божилов“ до табло „ТЕМО“, монтирано на имотната граница, съгласно одобрен проект
2920052931.01.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
222АIII-774„Бунтовнишка“ № 1Кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с кабел САВТТ 3×185+120мм2, L=78м, положен в новопроектирана канална мрежа с дължина 37м от PVC тръби Ø 110 и изкоп, от ТП 652 „Бунтовник“ до кабелна касета ШКД-5 на границата на парцела и с кабел САВТТ 3×120мм2, L=5м до табло „ТЕМО“, монтирано на имотната граница, съгласно одобрен проект
3020053031.01.Община Пловдив
„Коев“ ООД
11II-156„Севастопол“
№ 31
Кабелно електрозахранване на жилищна сграда на един, четири и пет етажа с кабел САВТТ 3×185+120мм2, положен в изкоп, от ТП 620 „Сашо Смирнов“ до кабелна разпределителна касета ШКД-6 на фасадата на съседните източни парцели на ул. „Севастопол“ 29 и с кабел САВТТ 3×95+50мм2, L=20м до табло „ТЕМО“, монтирано на имотната граница, съгласно одобрен проект
3120053108.02.Екатерина Костадинова Каранакова и четирима др. собств.11I-125„Хаджи Поп Тилев“ № 1Жилищна сграда на четири и пет етажа с височина Н=11.50м и 14.50м, и едноетажно застрояване с обществени функции с Н=3.50м, с тринадесет жилища, седем гаража, две паркоместа, две ателиета, седем магазина за промишлени стокис един офис, два гаража и три паркоместа
3220053208.02.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
219IV-792„Трайко Китанчев“ № 5, 7Кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с кабел САВТТ 3×120+70мм2, L=35м, положен в изкоп, от съществуваща кабелна разпределителна касета, намираща се в парцел № 790 до табло „ТЕМО“, монтирано, съгласно одобрен проект
3320053308.02.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
422XVII-2225„Детелин Войвода“ № 3АКабелно електрозахранване на четириетажна сграда с кафе-аперитив и магазин за хранителни стоки с кабел САВТТ 3×95+50мм2, L=26м, положен в изкоп, от кабелна разпределителна касета, намираща се на ул. „Никола Сапунов“ до табло „ТЕМО“, монтирано, съгласно одобрен проект
3420053408.02.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
43бПИ-238„Георги Бенковски“ и ул. „Йоаким Груев“Кабелно електрозахранване на обект: Преустройство на Дом на модата в офис-сграда с кабел САВТТ 3×120+70мм2, L=86м, положен в изкоп от поле НН на ТНН на ТП 14 „Халите“ до табло „ТЕМО“, монтирано, съгласно одобрен проект
3520053508.02.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
141VII-549„Леонардо Да Винчи“ № 16Кабелно електрозахранване на сграда със смесени функции чрез съществуващ кабел САВТТ 4×185мм2 от ТНН на ТП в градинката на ул. „Капитан Райчо“ до кабелна касета на фасадата на сградата и с нов кабел САВТТ 4×95мм2 от ШКД-4 до табло „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
3620053608.02.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
166-нов/282-старII-920, 691, 692Кабелно електрозахранване на складово-търговска сграда с кабел САВТТ 4×150мм2, L=125м, директно от ТНН на ТП 693 „Родилен дом“ до табло „ТЕМО“ на фасадата на сградата, съгласно одобрен проект
37200537
Доклад
08.02.„Нобела“ ЕООД208аII-713„Янко Сакъзов“ № 11Преустройство на магазин за промишлени стоки и склад № 8 в магазин и склад за консервирани храни
3820053809.02.Георги Дуксиев Кошеджийски401VII-120„Д-р Чомаков“ № 8Двуетажна жилищна сграда /в дъното на имота/ с височина в абс. кота 197.56
Триетажна жилищна сграда /в лицевата част на имота/ с височини в абс. коти 198.45 и 199.05, с магазин за сувенири
3920053915.02.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
VIII- 550„Леонардо Да Винчи“ № 18Кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с обществено-обслужващи функции с кабел САВТТ 4×185мм2, положен в изкоп от ТП-5 „Капитан Райчо“ до нова кабелна разпределителна касета ШКД-4 на фасадата на сградата и с кабел САВТТ 4×95мм2 до табло „ТЕМО“, монтирано, съгласно одобрен проектx
40200540
РЕСУТ
15.02.Недко Иванов Каблешков44-нов/170-старVIII-1358„Христо Г. Данов“ № 26Преустройство на западен магазин в партера на двуетажна жилищна сграда в магазин за промишлени стоки
41200541
РЕСУТ
15.02.Цветан Георгиев Пенев415-старI-жил. компл.„Младежка“
№ 34
Преустройство на магазин за промишлени стоки в магазин за хранителни стоки
42200542
43200543
РЕСУТ
15.02.Мария Костадинова Димитрова
Димитър Костадинов Димитров
8XXVII-1044„Рилски метох“
№ 1
Жилищна сграда на два и три етажа с височини в абс. коти 185.60 и 188.80
44200544
РЕСУТ
18.02.Йордан Василев Кротнев59-нов/163-старIV-246„Александър Екзарх“ № 22Строително-монтажни работи за недопускане на аварии и щети, и възстановяване на експлоатационната годност на сграда
4520054521.02.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
3VIII-57„Михаил Такев“
№ 21
Кабелно електрозахранване на жилищна сграда и център за индивидуална практика за медицинска първична помощ и стоматологични кабинети от ТП „Родопи“, чрез съществуваща кабелна разпределителна касета ШКД-6-А на ул. „Хан Аспарух“ 129Б с кабел САВТТ 4×32мм2, L=40м, положен в изкоп, до табло „ТЕМО“, монтирано на имотната граница, съгласно одобрен проект
46200546
РЕСУТ
21.02.Александър Ненчев Панчовски348-нов/275-старIV-379„Радецки“ № 26Преустройство на двуетажна масивна жилищна сграда в АИППСП-стоматологичен кабинет
47200547
Доклад
22.02.Елена Кръстева Цветкова135аIV-общ.„Петко Д. Петков“ № 4Преустройство на гараж № 3 в южната част на партерния /първи/ етаж на сграда с общ. обсл. функции и складово помещение под гаража в магазин за промишлени стоки
48200548
Доклад
22.02.Иван Георгиев Станков
Маргарита Георгиева Станева
12I-113„Родопи“ № 127Преработка на мансардни етажи по време на строителството
4920054923.02.Община Пловдив
Красимир Неофитов Неофитов
Венцислав Василев Неофитов
Камен Василев Неофитов
Петранка Костадинова Петрова
240аXI-221„Жан Жорес“
№ 16
Жилищна сграда с Нк=10.00м, 12.00м и 14.00м, с три гаража, офис и заведение за бързо обслужване
50200550
Доклад
25.02.Сийка Петкова Геридурова10-нов/39-старV-125„Д-р Добрев“
№ 1
Жилищна сграда на четири и пет етажа с височина Н=11.50м и 14.50м, с един офис, два гаража и три паркоместа
51200551
РЕСУТ
28.02.Екатерина Милкова Недева
Милка Атанасова Велчева
33IV-503„Абаджийска“ № 15Преустройство на съществуващ магазин в офис и магазин за промишлени стоки
52200552
РЕСУТ
28.02.Недялка Тодорова Иванова362-нов/266-старI-568„Христо Ботев“
№ 31
Преустройство на магазин за пакетирани хранителни стоки в магази за хранителни стоки
53200553
РЕСУТ
28.02.Любляна Николова Ангелова
Петър Василев Петров
75-нов/162-старVI-1303„Руски“ № 61Преустройство на избено помещение в офис
54200554
Доклад
01.03.Василка Георгиева Христоскова
Асен Драганов Папазов
Мария Георгиева Шутелова
Николай Георгиев Папазов
Елена Димитрова Мутова
Георги Димитров Щерев
464XVII-392„Родопи“ № 20Жилищна сграда на един и пет етажа с абс. коти корниз 162.12 и 174.12, с три гаража, един офис и два магазина за промишлени стоки, с подземно застрояване за гаражи и седем паркоместа
55200555
Доклад
01.03.Георги Кирилов Щръклин240аI-223„Жан Жорес“
№ 20
Преустройство на офис № 2 в стоматологичен кабинет в съществуваща жилищна сграда
56200556
Доклад
01.03.Георги Кирилов Щръклин240аI-223„Жан Жорес“
№ 20
Преустройство на офис № 8 в магазин за промишлени стоки в съществуваща жилищна сграда
5720055702.03.Христина Петрова Добрева24-нов/109-старПИ-441„Шести септември“
№ 153
Промяна предназначението на магазин за месо, птици и хранителни стоки в заведение за обществено хранене Пицария-бърза закуска
58200558
РЕСУТ
02.03.Иванка Георгиева Ройдова477XX-1977„Христо Ботев“
№ 105а
Преустройство и промяна предназначението на кафе-аперитив в кафе-аперитив + компютърен сектор
59200559
РЕСУТ
07.03.Димитър Сребров Филипов364-нов/260-старII-582„Филип Македонски“
№ 61
Обособяване на санитарен възел в таванско помещение № 8
60200560
Доклад
07.03.„Реставрация“ ЕАД392V-Административна сграда„П. Р. Славейков“
№ 32
Преустройство на кафе-аперитив в приземния етаж на триетажна масивна сграда в заведение за обществено хтанене – ресторант
61200561
Доклад
07.03.Атанас Георгиев Рудов28-новX-503„Георги Измирлиев“
№ 5
Преустройство на фризьорски салон в зъботехническа /медико-техническа/ лаборатория
62200562
РЕСУТ
07.03.Илинка Сашова Глухчева
Надежда Александрова Цолова
Емилия Димитрова Василева
124-нов/77-старII-733„Ген. Гурко“
№ 6
Преустройство на кафе-аперитив в магазин за промишлени стоки
6320056307.03.„Капана“ АД43аI-общ. и жил. нужди„Атанас Самоковеца“
№ 9
Преустройство на помещение № 34 – част от втори етаж на съществуваща двуетажна нежилищна сграда в кафе-клуб със зала за билярд
6420056407.03.Елка Василева Трендафилова
Антония Василева Ранчева
84-нов/158а-старXV-375„Густав Вайганд“ № 24Жилищна сграда на четири етажа с височина Н=12.70м, с девет жилища, три гаража, един офис и един психоневрологичен кабинет
65200565
РЕСУТ
07.03.Павлин Иванов Хубенов
Ангел Иванов Хубенов
Надежда Павлова Хубенова
36-нов/101-старIII-1421„Петко Каравелов“
№ 13
Преустройство на част от приземен етаж – медико-техническа лаборатория и стая в сутеренния етаж в:
Салон за красота
Зъботехническа лаборатория
66200566
РЕСУТ
07.03.Любка Михайлова Георгиева140X-2108„Раковски“
№ 32
Преустройство на магазин за промишлени стоки във фризьорски салон
6720056708.03.Община Пловдив
Екатерина Костадинова Каранакова
Димитър Тодоров Карнаков
Веселинка Иванова Дюлгерова
Костадин Тошев Дюлгеров
„АЛБА ИНВЕСТ“
11I-125„Хаджи Поптилев“ № 1Водопроводно отклонение РЕ-НД 63мм с дължина 9м
Канално отклонение от PVC Ø 200мм с дължина 7м
68200568
РЕСУТ
09.03.Донка Христова Колева-Иванова353XIV-компл.застр.„Богомил“ № 40Преустройство на таванско помещение в съществуваща жилищна сграда в ателие за ИТД
69200569
РЕСУТ
10.03.„КАЛИСТО-МАТИ“ ЕООД
Стоян Благоев Милев
Богдан Пеев Богданов
Елеонора Райчева Богданова
141VIII-550„Леонардо Да Винчи“ № 18Едноетажно допълващо застрояване-гаражи с височина Нк=2.20м
70200570
РЕСУТ
10.03.„Алианс инженеринг“ ООД1а-новV-16„Дружба“ № 22Жилищна сграда на четири и пет етажа с височини Нк=12.00м и 15.00м, с три гаража, едно ателие за ИТД в мансарда и две паркоместа в двора
7120057110.03.Гинка Георгиева Христова
Жорж Слави Спасов
1-нов/330а-старV-18„Шаркьой“ № 2Жилищна сграда на четири и пет етажа с височини Н=10.00м и 12.00м, с един магазин за промишлени стоки, три паркоместа с възможност за етапно изпълнение
72200572
7320057311.03.Община Пловдив
Василка Георгиева Христоскова и четири др. собств.
464XVII-392„Родопи“ № 20Водопроводно отклонение РЕ-НД 40мм с дължина 7.50м
Канално отклонение от PVC Ø 200мм с дължина 7.70м
7420057412.03.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
223X-298„Атанас Каменаров“
№ 5
Кабелно електрозахранване на обект: Реконструкция, надстройка и пристройка на съществуваща жилищна сграда с кабел САВТТ 4×95мм2, L=26м от кабелна разпределителна касета на ул. „Атанас Каменаров“ 4-6 от източната страна на улицата до табло „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
7520057512.03.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
372АXXX-2094„Сан Стефано“
№ 70
Кабелно електрозахранване на жилищна сграда на два и три етажа с гараж, фризьорски салон и ателие за ИТД с кабел САВТТ 3×185+95мм2, L=125м от ТНН на ТП „Военна болница“ до новомонтирана кабелна касета ШКД-5 и с кабел САВТТ 3×50+25мм2, L=25м до табло „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
7620057612.03.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
VI-284„Георги Бенковски“
№ 19
Кабелно електрозахранване на комбинирана сграда със смесено предназначение с кабел САВТТ 3×95+50мм2 от съществуваща кабелна касета ШКД-5 на отсрешната сграда до табло „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
7720057712.03.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
223X-299„Атанас Каменаров“
№ 5А
Кабелно електрозахранване на обект: Надстройка и пристройка на съществуваща жилищна сграда, с кабел САВТТ 4×185мм2, L=155м от съществуваща кабелна разпределителна касета ШКД-6 „Пионерски дом“ с кабел САВТТ 4×185мм2, L=155м до табло „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
7820057812.03.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
707-новV-1094„Драган Цанков“ № 49Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с гаражи, магазини и ателиета с кабел САВТТ 4×95мм2, L=20м от съществуваща кабелна касета тип „Скутарион“, южно от имота, до табло „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
7920057912.03.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
8VI-127„Матинчеви градини“ № 11Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с гаражи, с кабел САВТТ 4×185мм2, L=80м директно от ТНН на ТП „С. Смирнов“ до новоизградена кабелна касета ШКД-4 на фасадата на сградата и с кабел САВТТ 4×95мм2 до табло „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
8020058014.03.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
361VII-696, 698, 697„Хан Аспарух“
№ 8 и 10
Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда на четири и пет етажа с кабел САВТТ 4×35мм2, L=38м, положен в изкоп, съществуваща ШКД-5 до табло „ТЕМО“, монтирано на имотната граница, съгласно одобрен проект
81200581
Доклад
14.03.Антоанета Йорданова Бонева
Юлия Йорданова Вълкова
209VII-692„Св. Наум“ № 7Жилищна сграда на четири етажа с Нк=11.50м, с две ателиета за ИТД и два гаража
8220058214.03.Светла Асенова Ставрева1IV-жил. стр. и магазини„Васил Априлов“ № 86Преустройство на съществуващ магазин – обособяване на магазин № 4 за промишлени стоки
83200583
Доклад
15.03.Тодор Дойков Дрянков
Добрин Йорданов Дренски
25-новIII-483„Войнишка слава“ № 35Жилищна сграда на три и четири етажа с Нк=8.50м и 11.50м, със седем гаража и допълващо застрояване-гараж с Нк=2.85м
84200584
Доклад
15.03.Карник Габрис Тахмизян426VIII-623„Житен пазар“
№ 3
Реконструкция и преустройство на съществуваща едноетажна сграда с надзиждане до 1.50м, и с магазин за промишлени стоки
85200585
Доклад
16.03.Сребра Георгиева Андонова
Тодор Георгиев Андонов
Албена Пенева Пенелова
Димитър Иванов Вързилов
Магдалина Нейкова Вързилова
18V-10, 11„Волга“ № 41Жилищна сграда на четири етажа с височини в абс. коти 172.42, 174.50, 175.35, с два магазина за промишлени стоки, фризьорски салон, стоматологичен кабинет, един двоен и един единичен гараж в партера и подземни гаражи
86200586
РЕСУТ
16.03.Паула Йосиф155-нов/283-старПИ-668„Иван Вазов“
№ 43
Преустройство на част от първи етаж от двуетажна жилищна сграда в магазин за промишлени стоки
87200587
РЕСУТ
17.03.Стефан Стефанов Добрев400II-590„Стръмна“ № 6Двуетажна жилищна сграда-възстановяване по данни, с височина в абс. кота корниз 181.90
8820058817.03.Василка Петрова Йончевска
Латинка Янкова Георгиева-Демерджиева
169-нов/307-старII-743, 762„Цанко Дюстабанов“
№ 55а
1. Двуетажна пристройка към съществуващата двуетажна полумасивна жилищна сграда, с височина равна на височината на съществуващата сграда – 6.00м
2. Преустройство и ремонт на съществуващата двуетажна сграда /пмж/
89200589
РЕСУТ
17.03.Роза Георгиева Кузманова470, 470аI-компл. застр., бл. 4407а„Богомил“ № 53Преустройство на апартамент № 2 на първи жилищен етаж в магазин за хранителни стоки
9020059017.03.Лъчезар Александров Василев
„ФОЛИ ИНВЕСТ“ ООД
1-нов/330-старXIV-6„Найчо Цанов“
№ 3
Жилищна сграда на два и четири етажа с височини Н=6.10м и 12.00м и подземно застрояване по границите на УПИ, с шест жилища, два магазина за промишлени стоки и два офиса в подземното ниво
91200591
РЕСУТ
18.03.Благой Иванов Аврамов
Елена Леонидова Аврамова
Лазар Леонидов Попов
Величка Леонидова Попова
485XIII-1273„Иларион Макариополски“ № 35Допълващо застрояване-изби с функционална връзка с новострояща се жилищна сграда
92200592
РЕСУТ
18.03.Тома Венков Божурин114-старПИ-1020„Цар Борис III Обединител“
№ 43
Преустройство на прилежащи части на боксониера-мазе № 4 и № 5 на партерния етаж на пететажен жилищен блок Ц2, вх. Г в ателие за ИТД
93200593
Доклад
18.03.„Филипополис-РК“ ООД38-нов/12-старIII-382„Ангиста“ № 4Реконструкция, преустройство, пристрояване и надстрояване на съществуваща сграда до Нк=9.00м, 10.00м и 11.50м, с един офис, четири гаража и десет жилища
94200594
РЕСУТ
18.03.Христо Аспарухов Лимонов431-старVIII-31, 32„Ген. Столетов“ № 4Преустройство на гаражна клетка в магазин за промишлени стоки /книжарница/
95200595
Доклад
21.03.Атанаска Иванова Пашова
Анка Иванова Каракашева
Недялка Димова Гюлева
Коста Паскалев Георов
219IX-799„Кочо Честименски“ № 4Жилищна сграда на пет етажа с височина Нк=14.50м, с два магазина за промишлени стоки, един офис и две ателиета
96200596
РЕСУТ
22.03.Петър Георгиев Ковачев449IX-жил. стр.„Балкан“ № 41Триетажна жилищна сграда с височини Нк=9.00м и 10.00м, с три жилища и два гаража /един единичен и един двоен/
9720059722.03.Мария Борисова Камбарева1-нов/330а-старXIX-10„Константин Величков“ № 2Промяна предназначението на магазин на втория етаж на секция „А“ на девететажна сграда Бизнес и търговски център в салон за фризьорство и козметика – маникюр
98200598
РЕСУТ
23.03.Димитър Иванов Пюскюлев
Танчо Иванов Пюскюлев
Петкана Славейкова Кукова
401VI-119„Д-р Чомаков“ № 10Възстановяване на втори и тавански етаж с реконструкция на съществуваща жилищна сграда
99200599
РЕСУТ
23.03.Митко Калинчев Атанасов6-нов/9-старVI-38, 39„Пещерско шосе“ № 15Преустройство на магазин № 4 в магазин и сервиз за електроинструменти
1002005100
Доклад
24.03.Райчо Костадинов Райчев376XV-1782„Хан Аспарух“ № 99Временен строеж: Двуетажна пристройка към съществуваща жилищна сграда
Едноетажна постройка за ателие
101200510125.03.Иванка Иванова Стоева1IV-жил. стр. и магазини„Васил Априлов“ № 86Преустройство на съществуващ магазин-обособяване на дял I-магазин № 1 за промишлени стоки
102200510225.03.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
21X-109„4-ти януари“
№ 34а
Външно кабелно електрозахранване на Офис-сграда с кафе-бар, с кабел САВТТ 4×50мм2 от съществуваща кабелна кутия до табло „ТЕМО“, монтирано на имотна та граница, съгласно одобрен проект
1032005103
Доклад
25.03.Филип Хараламбиев Мирчев
Милен Хараламбиев Мирчев
„Крас“ ООД-Пловдив
437XII-847„Драгоя Божилов“ № 5Жилищна сграда на четири и пет етажа с височина Нк=12.00м и 15.00м и едноетажно нежилищно застрояване с височина Н=3.00м, с четиринайсет жилища, пет офиса, едно ателие, три гаража и три паркоместа
1042005104
РЕСУТ
25.03.Мирослава Антимова Филипова8-новVIII-131„Севастопол“
№ 30
Преустройство на магазин във фризьорски салон
1052005105
106200510630.03.Дана Рангелова Димитрова
Димитър Стоянов Димитров
1IV-жил. стр. и магазини„Васил Априлов“ № 86Преустройство на съществуващ магазин-обособяване на дял III-магазин № 3 за промишлени стоки
107200510730.03.Яна Иванова Кирякова
Илия Георгиев Киряков
1IV-жил. стр. и магазини„Васил Априлов“ № 86Преустройство на съществуващ магазин-обособяване на дял II-магазин № 2 за промишлени стоки
1082005108
РЕСУТ
31.03.Станислав Димитров Самоковлиев
Цветомира Станиславова Самоковлиева
120IV-127„Д-р Чомаков“ № 7Ограда по уличната регулационна линия
1092005109
1102005110
111200511131.03.Стефан Йорданов Делчев34I-507„Железарска“
№ 12-14
Преустройство на кафе-бар в салон за красота
112200511231.03.Хюрщан Расимова Еминова38ПИ-253„Йоаким Груев“ № 5Преустройство на магазин за промишлени стоки и избз в заведение за обществено хранене-бърза закуска
1132005113
РЕСУТ
31.03.Мария Иванова Чудомирова54-нов/18-старII-431„Антим I“ № 23Жилищна сграда на три етажа с височина Н=8.50м, с две жилища, един магазин за промишлени стоки
1142005114
РЕСУТ
31.03.Мария Иванова Чудомирова54-нов/18-старII-431„Лейди Старангфорд“ № 14аРеконструкция и надстрояване с един етаж до Н=10.00м на двуетажна жилищна сграда
115200511501.04.Иванка Милкова Анева341IV-573„Щросмайер“
№ 6
Водопроводно оклонение РЕ-НД 40мм с дължина 8м
Канално отклонение от PVC Ø 200мм с дължина 3.50м
1162005116
Доклад
04.04.„Интер Део“ ЕООД140VIII-602, 603„Радецки“ № 28, 30Жилищна сграда на един, три, четири и пет етажа с височини Нк=3.50м, 10.00м, 12.00м и 15.00м, с жилищна и офисна част, шест магазина за промишлени стоки, девет гаража, ресторант, петнайсет паркоместа и посземно застрояване за един гараж и осем паркоместа
1172005117
РЕСУТ
05.04.Атанас Иванов Драгански13II-184„Севастопол“
№ 17
Жилищна сграда на четири етажа с Нк=11.50м, с един гараж, един магазин за промишлени стоки и три паркоместа в двора
1182005118
РЕСУТ
07.04.Красимира Вълева Божинова222аXVI-773„Митрополит Натанаил“ № 2Преустройство на хлебопекарна в кафе-аперитив
1192005119
РЕСУТ
07.04.Иванка Борисова Ангелова5XIII-89„Георги Измирлиев“
№ 38
Преустройство на склад № 4 на първи /партерен/ етаж в жилище
1202005120
РЕСУТ
08.04.Стефан Николов Шаранков68V-328„Александър Екзарх“ № 46Преустройство на първи жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда в заведение за почасово гледане на деца
1212005121
Доклад
08.04.Лиляна Григорова Пепелишева
София Григорова Димова
342-нов/713-старIII„Радецки“ № 10Преустройство на избено /сутеренно/ помещение № 12 в АИПСМП-зъболекарски кабинет
1222005122
РЕСУТ
11.04.Емилия Младенова Пейчинова172-нов/328-старII-882„Костаки Пеев“
№ 5
Преустройство на кафе-сладкарница в компютърна зала за интернет и игри с кафе в сграда „А“
1232005123
РЕСУТ
11.04.Магдалена Симеонова Янкова-Станкова347II-1442„Крали Марко“ № 33Преустройство и реминт на тавански етаж на триетажна жилищна сграда в жилище
1242005124
Доклад
14.04.Линда Костадинова Желязкова
Иван Петров Желязков
17XI-968„Елин връх“
№ 9
Жилищна сграда на три етажа с височини спрямо средно прилежащ терен Нк=8.50м и 10.00м, с едно ателие, шест гаража, един магазин за промишлени стоки и един лекарски кабинет
125200512512.04.Филип Хараламбиев Мирчев
Милен Хараламбиев Мирчев
437XII-573„Драгоя Божилов“ № 5Водопроводно отклонение РЕ-НД 63мм с дължина 6м
Канално отклонение от бет. тр. Ø 200мм с дължина 8м
1262005126
127200512713.04.ОБЩИНА ПЛОВДИВкръстовището на ул. Преслав“ и ул. „Гладстон“Реконструкция на улична сфетофарна уредба, благоустрояване и озеленяване на пешеходната зона
1282005128
Доклад
14.04.ЕТ „Анто-Антон ТомовIII-34, 47„Шести септември“
№ 84
Преустройство на магазин № 2 в букмейкърски пункт на „Еврофутбол“ ООД и кафе-аперитив
1292005129
Доклад
14.04.Венцислав Иванов Савов22-нов/210-старI-жил. стр.„Ген. Данаил Николаев“ № 20Преустройство за обединяване на магазин за хранителни стоки и магазини за промишлени стоки в магазин за хранителни стоки
1302005130
РЕСУТ
14.04.Йордан Василев Драганов
Ели Симеонова Драганова
Васил Атанасов Драганов
Десислава Атанасова Драганова
344-нов/711-старII-1229„Радецки“ № 18Преустройство на част от търговска зала /сладкарница/ в помещение за копирни услуги
1312005131
РЕСУТ
15.04.Елена Михайлова Драганска
Звездомир Цветков Драгански
371аXVII-1751„Славянска“
№ 31
Преустройство на първи партерен етаж от жилищна сграда в АИПСМП-физиотерапия с рехабилитация, манипулационна /без водолечение/
1322005132
РЕСУТ
15.04.Светла Александрова Стойчева
Румяна Александрова Комитова
9VII-141„Хаджи Поптилев“ № 6Водопроводно отклонение РЕ-НД 50мм с дължина 5м
Канално отклонение от PVC Ø 200мм с дължина 6.40м
1332005133
РЕСУТ
15.04.Ваня Тенева Узунова17VI-984„Скакавица“
№ 9
Триетажна жилищна сграда с височина Нк=8.50м, с два гаража със склад и две ателиета за ИТД
134200513419.04.„САПИ“ ЕООД
Георги Александров Кабамитов
Костадин Александров Кабамитов
Йорданка Желева Керметчийска
Димитринка Желева Неделчева
437XIII-848, 853„Страхил“ № 2аАжурна ограда с височина Н=2.00м
1352005135
РЕСУТ
19.04.Мартин Димитров Стоев18II-2„Волга“ № 43Преустройство на гараж № 2 в магазин за промишлени стоки
1362005136
РЕСУТ
20.04.„Англо Българска търговска компания ЕООД148-нов/303-старVIII-661„Иван Вазов“
№ 42
Водопроводно отклонение РЕ-НД 63мм с дължина 17м
Канално отклонение от PVC Ø 200мм с дължина 27м
137200513720.04.Елка Василева Трендафилова
Антония Василева Ранчева
84-нов/158а-старПИ-357„Густав Вайганд“
№ 24
Водопроводно отклонение РЕ-НД 50мм с дължина 3.50м
Канално отклонение от бет. тр. Ø 200мм с дължина 5м
1382005138
РЕСУТ
22.04.Катерина Кирилова Кондакова
Николина Кирилова Суклева
Христо Найденов Кондаков
„ХИП-ИНВЕСТ“ ООД
486XIV-1247„Д-р Владо“
№ 1
Жилищна сграда на три и четири етажа с височини нк=11.50м и 14.50м, с кафе-сладкарница, три гаража и две паркоместа
1392005139
Доклад
25.04.„Войджър“ ООД350VIII-1660„Борислав“
№ 14
Жилищна сграда на пет етажа с височина Нк=14.50м, с магазин за промишлени стоки, две паркоместа и подземно допълващо застрояване за гаражи, за четири коли в подземния етаж
140200514025.04.ОБЩИНА ПЛОВДИВ146южно от ПИ 2070 и ПИ 2071„Отец Паисий“Благоустрояване и озеленяване на зоната южно от ПИ 2070 и ПИ 2071
141200514126.04.ЕФОРИЯ „ЗОГРАФ“18-нов/108-старПИ-424„Петко Каравелов“
№ 36
Преустройство на помещение № 2, находящо се на партерния етаж в сградата на Ефория „Зограф“ в кафене
1422005142
РЕСУТ
26.04.Антон Благоев Благоев
Светослав Божилов Владимиров
82-нов/89-старI-552„Петьофи“
№ 26
Водопроводно отклонение ПЕВП 32мм с дължина 10м
Канално отклонение от PVC Ø 200мм с дължина 5м
143200514326.04.Мария Костадинова Пукалова
Спас Стойнов Пукалов
Николина Стойнова Спасова
60-нов/166-старПИ-1381„Преслав“ № 46Преустройство на магазин, стая, антре и санитарен възел в сутеренния етаж от четириетажна жилищна сграда във фризьоро-козметично ателие
1442005144
РЕСУТ
26.04.Пеню Димитров Пенев
Стефана Иванова Пенева
9-новIV-149, 151, 152„Севастопол“
№ 37
Преустройство на приземна стая № 7 в лекарски кабинет
145200514527.04.Славчо Кирилов Пантелеев
Златка Стоянова Пантелеева
197ПИ-1232„Руски“ № 37Ремонт на канално отклонение от бет. тръби Ø 200мм с дължина 12м и дренажен канал в двора с дължина 15м
1462005146
Доклад
29.04.Невена Панчева Стоева
Румяна Панчева Топалова
Анка Георгиева Спасова
„САПИ“ ООД
223аXVII-320„Атанас Каменаров“ № 2Жилищна сграда на един и четири етажа с Нк=2.50м и 11.50м, с два гаража, един офис, три ателиета за ИТД и три паркоместа в двора
147200514704.05.Тодор Дойков Дрянков
Добрин Йорданов Дренски
25-новIII-483„Войнишка слава“ № 35Водопроводно отклонение РЕ-НД 32мм с дължина 3.80м
Канално отклонение от PVC Ø 200мм с дължина 8м
1482005148
РЕСУТ
04.05.Ахмед Мехмедов Чаушев125IV-759„Панайот Волов“ № 6Възстановяване на двуетажна жилищна сграда-паметник на културата
1492005149
РЕСУТ
04.05.Радослав Борисов Костов242I-177„Мусала“ № 11Жилищна сграда на три и пет етажа с височини Н=10.00м и 14.50м, с подземни гаражи /паркинг/, един гараж в партера, четири магазина за промишлени стоки и три ателиета за ИТД
1502005150
Доклад
04.05.Георги Добрев Иванов374аXIII-2014, 2015, 2016„Христо Ботев“
№ 87, 89
Преустройство на магазини № 8 и № 13 в партера на жилищна сграда, секция „А и Б“ в зала за игрални автомати
151200515109.05.„РОНЕКС 2000“ ООД54-нов/18-старXV-443„Пролет“ № 2Преустройство на Магазин № 4 на партерния етаж и гараж-склад № 1 в сутеренния етаж на триетажна жилищна сграда в Студио за красота“
152200515209.05.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
434V-861„Цар Иван Шишман“ № 5Кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда на четири етажа с кабел САВТТ 3×35мм2, L=110м, положен в изкоп от ТНН на ТП „Житен пазар“до табло „ТЕМО“, монтирано на имотната граница, съгласно одобрен проект
1532005153
РЕСУТ
10.05.Георги Иванов Герджиков
Красимира Иванова Барбова
136VI-1914„Княгиня Мария Луиза“ № 15Преустройство на партерен етаж-магазин в магазин за цветя и промишлени стоки
154200515410.05.Георги Дуксиев Кошеджийски401VII-120„Д-р Чомаков“
№ 8
Водопроводно отклонение РЕ-НД Ø 32мм с дължина 3.50м
Канално отклонение PVC Ø 200мм с дължина 5м
155200515510.05.Василка Петрова Йончевска
Латинка Янкова Георгиева-Демерджиева
169-нов/307-старII-762„Цанко Дюстабанов“
№ 55а
Водопроводно отклонение РЕ-НД Ø 40мм с дължина 10м
156200515610.05.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
219I-788„Братя Миладинови“
№ 23
Кабелно електрозахранване на жилищна сграда с дву и триетажно застрояване, с кабел САВТТ 3×185+95мм2, L=15м от мястото на прекъсване на съществуващ кабел от ТП 64 до нова кабелна касетка ШКД-5, монтирана на имота и с кабел САВТТ 3×95+70мм2, L=5м до табло „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
157200515710.05.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
169VII-749„Авксентий Велешки“ № 50Кабелно електрозахранване на пристройка към съществуваща жилищна сграда от ТП 3 „Печатницата“ чрез съществуваща кабелна касетка на ул. „Авксентий Велешки“ с кабел САВТТ 3×35+16мм2, L=50м до табло ТЕМО 01-1999″, съгласно одобрен проект
158200515812.05.Христо Иванов Льочков и пет др. собств.154-нов/278-старIII-компл. застрояване„Иван Вазов“
№ 84
Ремонт и преустройство на съществуваща пристройка към хотелски комплекс и нова пристройка за магазин за промишлени стоки
159200515916.05.„Войджър“ ООД350VIII-1660„Борислав“
№ 14
Водопроводно отклонение ПЕ-НД 32мм с дължина 6.20м
Канално отклонение от PVC Ø 200мм с дължина 8м
1602005160
РЕСУТ
16.05.ОС на ТПК-гр. Пловдив19-нов/110-старI-битов комбинат„Райко Даскалов“ № 68Преустройство на стая № 3 на третия етаж в рентгенов кабинет за събни снимки на СМДЛ „ОРБИДЕНТ“ ООД-гр. Пловдив
1612005161
Доклад
16.05.Красимир Георгиев Томов
Наташа Трифонова Градинарска
Емил Валентинов Дрехемов
Венета Димитрова Дрехемова
11IV-1185, 1187, 1188„Волга“ № 6аЖилищна сграда с Нк=10.00м от юг и 11.50м от север, с три подземни гаража, четири ателиета за ИТД, три студиа за ИТД и допълващо застрояване-гараж
1622005162
Доклад
16.05.Арон Исак Кешалес
Хана Рамон
Ицхак Хаим Кешалес
223VIII-300„Атанас Каменаров“
№ 7
Жилищна сграда на един, три, четири и пет етажа с Нк=3.00м, 12.00м и 15.00м, с три гаража, едно ателие за ИТД, един офис и шест паркоместа в двора
1632005163
РЕСУТ
16.05.ЕТ „Сидент-88-Румен Сгуров“
Румен Димитров Сгуров
345а-нов/274-старII-136„Любен Каравелов“
№ 9
Преустройство на магазин за промишлени стоки „Ц“ в склад за стоматологични материали от двуетажно самостоятелно магазинно тяло към жилищна сграда
164200516418.05.Община Пловдив
Лъчезар Александров Василев
„ФОЛИ ИНВЕСТ“ ООД
1-нов/330-старXIV-6„Найчо Цанов“
№ 3
Водопроводно отлонение РЕ-НД 40мм с дължина 6м
Канално отклонение от PVC Ø 200мм с дължина 7.50м
1652005165
Доклад
25.05.Тинка Стефанова Ганева и четири др. собств.353XII-1397„Сан Стефано“
№ 48
Пететажна жилищна сграда с височина Нк=14.50м, с ателие-офис, два гаража и пет паркоместа
166200516630.05.Община Пловдив
Мария Иванова Чудомирова
54-нов/18-старII-431„Лейди Странгфорд“
№ 14 и
„Антим I“
Водопроводно отлонение РЕ-НД 63мм с дължина 6.30м
Канално отклонение от PVC Ø 200мм с дължина 4.50м
1672005167
168200516830.05.Община Пловдив
Невена Панчева Стоева
Румяна Панчева Топалова
Анка Георгиева Спасова
„САПИ“ ООД
223а-новXVII-320„Атанас Каменаров“
№ 2
Водопроводно отлонение РЕ-НД 40мм с дължина 7м
Канално отклонение от PVC Ø 200мм с дължина 5.30м
1692005169
Доклад
02.06.Станка Иванова Каспартова и осем др. собств.219XXVI-786„Братя Миладинови“
№ 27
Жилищна сграда на три и четири етажа с Нк=10.00м и 12.00м, с един магази за промишлени стоки, два гаража и едно ателие за ИТД
1702005170
Доклад
02.06.Станка Иванова Каспартова и осем др. собств.219XXVI-786„Братя Миладинови“
№ 27
Жилищна сграда на три етажа с Нк=10.00м, с четири гаража и едно ателие за ИТД
1712005171
Доклад
03.06.ДПФ „Алианц България“355XV-1406, общ.„Петко Д. Петков“ № 42Преустройство на нежилищен имот-търговска зала и сервизни помещения в банков и застрахователен офис на ДПФ „Алианц България“ АД
172200517208.06.Мария Николова Петрова191аII-593„Цар Калоян“
№ 21
Преустройство на магазин за промишлени стоки № 3 в магазин за пакетирани хранителни стоки, кафе на зърна, ядки, захарни изделия, безалкохолни напитки, бутилиран алкохол и цигари
1732005173
РЕСУТ
09.06.Регионално-технически съюзи с Дом на науката и техниката-Пловдив154VI-1413„Гладстон“
№ 1
Преустройство на част от първи етаж на РНТС в „Бърза закуска“
1742005174
РЕСУТ
09.06.„Баридик“ ЕООД29I-за общ. и жил. нужди„Загреб“ № 2Преустройство на златарски магазин с прилежащи избени /складови/ помещения в магазин за промишлени стоки със склад към него и ремонт за възстановяване на стълба от магазина към избата
175200517509.06.Константин Георгиев Колев28-нов/103-старПИ-469„Опълченска“
№ 14
Преустройство на апартамент в две самостоятелни жилища
176200517609.06.Община Пловдив
Тинка Стефанова Ганева
Тодор Димитров Онбашев
Владимир Василев Иванов
Цветанка Атанасова Рударска
Йовка Иванова Енева-Танчовска
353XII-1397„Сан Стефано“ № 48Водопроводно отлонение РЕ-НД 40мм с дължина 9.45м
Канално отклонение от PVC Ø 200мм с дължина 5м
1772005177
РЕСУТ
09.06.Община Пловдив
Светлина Христова Втичева-Пухин
Кети Петрова Петрова
Йосиф Владимиров Петров
21-нов/413-старXVII-2235„4-ти януари“
№ 38
Водопроводно отлонение РЕ-НД 50мм с дължина 4м
Канално отклонение от PVC Ø 200мм с дължина 2.50м
1782005178
РЕСУТ
13.06.Йовка Георгиева Пандова-Карагьозова354I-жил. и общ. застрояване„Богомил“ № 33Преустройство на апартамент № 3 на първи жил. етаж в жилище и стоматологичен кабинет, и остъкляване на балкон
1792005179
РЕСУТ
13.06.„Дебора и Ко“ ЕООД131I-компл. застрояване„Княгиня Мария Луиза“ № 16Преустройство на магазин за хранителни стоки за обособяване стая за обработка на пилета
1802005180
РЕСУТ
13.06.„АНЖЕЛО“ ООД408-старXVIII-компл. застр.„Цар Борис III Обединител“
№ 54
Преустройство на гараж № 2 и офис в офис-магазин за промишлени стоки /помощни средства за хора с увреждания/
1812005181
РЕСУТ
13.06.„АНЖЕЛО“ ООД408-старXVIII-компл. застр.„Цар Борис III Обединител“
№ 54
Преустройство на апартамент № 2 на първи жилищен етаж в офиси
182200518215.06.Стоянка Тодорова Павлова
Жозефина Александрова Иванова
Теодора Александрова Лечева
187IV-526, 527„Ангел Кънчев“
№ 10
Преустройство на магазин за риба в работилница за производство и продажба на закуски
1832005183
Доклад
16.06.Мария Кирилова Метларова370XVI-общ.„Сан Стефано“ № 53Жилищна сграда на три, четири и пет етажа с височини Нк=10.00м, 11.50м и 15.00м, с аптека, един стоматологичен кабинет, три офиса, склад и подземно допълващо застрояване за гаражи-единайсет паркоместа
1842005184
Доклад
16.06.Мария Димитрова Сабрутева
Николай Милчев Сабрутев
142-нов/323-старI-241„Цар Асен“
№ 4а
Преустройство на кафе-аперитив в салон за фризьорски и козметични услуги със солариум
1852005185
Доклад
17.06.Ирина Иванова Добрева
Ива Димитрова Тошева
24-нов/25-старII-416„Царево“ № 2Жилищна сграда на три, четири и пет етажа с височини 8.50м, 11.50м и 14.50м, с дванайсет жилища и седем гаража
1862005186
РЕСУТ
20.06.Костадин Апостолов Марудов
Красимир Петков Петколичев
35-нов/42-старПИ 1465„Опълченска“
№ 1
Преустройство на склад „А“, представляващ двуетажна сграда в офис
187200518720.06.Община Пловдив
Танко Генчев Генчев
41-нов/197-старXV-1234„Руски“ № 39Реконструкция на съществуваща сграда, с частично надстрояване, пристройка, едноетажно допълващо застрояване, водопроводно и канално отклонение
1882005188
РЕСУТ
20.06.Петкана Тодорова Георгиева
Христо Василев Георгиев
376XII-1788„Хан Аспарух“
№ 105
Жилищна сграда с височина Нк=10.00м, три гаража и едно ателие
1892005189
Доклад
20.06.Георги Цанков Македонски
Иван Петров Антонов
Петър Салваторов Антонов
353VI-1683, 1684„Лозенград“
№ 9
Жилищна сграда на пет етажа с височина Нк=14.50м, с три гаража и две ателиета
190200519022.06.ПОС-гр. Пловдив22I-ОНС„Шести септември“
№ 167
Преустройство на кафе-бюфет на четвърти етаж от масивна административна сграда в канцелария
191200519122.06.„ХИП-инвест“ ООД
Вълчо Стоянов Петков
Николай Георгиев Иванов
Христо Янков Щерев
22V-383„Уста Генчо“
№ 2
Жилищна сграда с Нк=14.50м
192200519223.06.Общински съвет на СДС-гр. Пловдив498VIII„Стойчо Мушанов“Водопроводно отклонение РЕ-НД 20мм с дължина 6м
Канално отклонение от PVC Ø 200мм с дължина 13м
1932005193НЕПОТЪРСЕНО
1942005194
195200519527.06.Цено Ценов Ценов и шест др. собств.50-нов/2-старIV-845, 846, 942„Княз Александър I“ № 3 и 5Възстановяване стена по реална имотна граница между имоти 845 и 846
1962005196
Доклад
27.06.Красимира Кирилова Кирова2-новX-24„Константин Величков“ № 9Преустройство на гараж и избено помещение на приземен етаж от триетажна жилищна сграда в магазин за промишлени стоки
197200519728.06.Красимир Георгиев Томов
Наташа Трифонова Градинарска
Емил Валентинов Дрехемов
Венета Димитрова Дрехемова
11IV-1185, 1187, 1188„Волга“ № 6аВодопроводно отклонение РЕ-НД 50мм с дължина 5.50м
Канално отклонение от PVC Ø 200мм с дължина 6м
1982005198
Доклад
28.06.Силвия Иванова Миланова
Иван Георгиев Григоров
388IX-1605„Шейново“ № 11Жилищна сграда на два, три и пет етажа с височина Нк=7.00м, 10.00м и 15.00м, с два гаража, два офиса и подземен паркинг за четири паркоместа
1992005199
Доклад
28.06.Недко Андонов Терзийски и четири др. собств.371I-1734„Сан Стефано“
№ 59
Пристрояване и надстрояване на съшествуваща жилищна сграда до четири етажа с височина Нк до 12.00м и едноетажно допълващо застрояване с Нк=3.60м, с пет гаража, един офис и едно паркомясто
2002005200
РЕСУТ
28.06.Петър Николов Камбарев4XIII-61„Хан Аспарух“
№ 125
Промяна предназначението на магазин за промишлени стоки № 1 във фризьоро-козметичен салон
2042005201
РЕСУТ
29.06.Райна Георгиева Хаджимомчилова72-нов/13-старVIII-506, 507„Патриарх Евтимий“ № 3Промяна предназначението на магазин № 2 в магазини за промишлени стоки 2.1 и 2.2 в партерния етаж на жилищно-търговска сграда
205200520229.06.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
468I-816, 817„Капитан Райчо“
№ 86
Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с кафе-интернет и кафе-аперитив с кабел САВТТ 4×185мм2, L=175м, положен в изкоп, от ТП 737 „Паисий Хилендарски“ до кабелна разпределителна касета ШКД-5 на фасадата на сградата и с кабел САВТТ 4×95мм2, L=10м до табло „ТЕМО“, монтирано на имотната граница, съгласно одобрен проект
206200520329.06.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
45V-285„Георги Бенковски“
№ 21
Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с магазини и офиси, с кабел САВТТ 4×35мм2, L=42, положен в изкоп, от ТП „Алцеко“ до табло „ТЕМО“, монтирано на имотната граница, съгласно одобрен проект
207200520429.06.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
26-новXII-469„Люлебургас“
№ 22
Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда на един, четири и пет етажа с кабел САВТТ 3×120+70мм2, L=25м, положен в изкоп, от нова ШКД-4, заменяща съществуваща клемна кутия до табло „ТЕМО“, монтирано на имотната граница, съгласно одобрен проект
208200520529.06.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
12I-113„Родопи“ № 127Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда на четири етажа с мансарди, с кабел САВТТ 4×95мм2, L=25, положен в изкоп, от съществуваща ШКД-6 до табло „ТЕМО“, монтирано на имотната граница, съгласно одобрен проект
209200520629.06.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
153-новVI-489„Велико Търново“ № 61Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с офиси и магазини, с кабел САВТТ 4×185мм2, L=97м, положен в изкоп, от ТП 519 до новопроектирано ШКД-5 и с кабел САВТТ 3×70+35мм2, L=18м до табло „ТЕМО“, монтирано съгласно одобрен проект
210200520729.06.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
22VI-391„Царево“ № 15Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с магазини, с кабел САВТТ 4×185мм2, положен в изкоп, от ТП 519 до новопроектирано ШКД-5 и с кабел САВТТ 4×25мм2до табло „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
211200520829.06.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
707X-1088„Любен Каравелов“
№ 2
Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с общ. и жил. функции, с кабел САВТТ 3×95+50мм2, L=60м, положен в изкоп, от съществуваща кабелна разпределителна касетка до табло „ТЕМО“, монтирано на имотна граница, съгласно одобрен проект
212200520930.06.Катя Ангелова Запрянова170-нов/308-старII-детско заведение„Булаир“ № 23Ажурна ограда от юг към УПИ IV-771
2132005210
РЕСУТ
30.06.Атанаска Георгиева Антонова
Неделчо Методиев Антонов
23-нов/111-старI-жил. бл. Марица„Шести септември“
№ 157
Преустройство на част от ап. № 5 в офис
2142005211
РЕСУТ
30.06.„Военномедицинска академия“-гр. София373, 374I-болница„Христо Ботев“ № 81Ажурна ограда откъм бул. „Христо Ботев“ и плътна с Н=2.20м откъм ул. „Петко Д. Петков“
215200521230.06.Марияна Костадинова ТеодосиеваIII-34, 47„Шести септември“
№ 84
Преустройство на магазин за промишлени стоки в магазин за алкохол, цигари и пакетирани хранителни стоки
2162005213
Доклад
01.07.Александър Йорданов Петков
Таня Ангелова Спасова-Шумахер
Стефан Атанасов Ангелов
298I-781„Драган Манчев“ № 8Преустройство на партерния етаж от жилищна сграда в сладкарска работилница за бутикови шоколадови изделия и зали за дегустация и ново едноетажно допълващо пристрояване на павилион за продажба на сладкарска продукция
2172005214
РЕСУТ
01.07.Бистра Владимирова Добрева135аII-2154„Княгиня Мария Луиза“ № 6Преустройство на офис № 9 на четвъртия /трети офисен/ етаж от офис-сграда в АИПСМП-лекарски кабинет-кардиология
2182005215
Доклад
01.07.Петър Кралев Стоев345-нов/712-старVIII-компл. Застрояване„Васил Априлов“ № 32Преустройство на кафе-аперитив в баничарница с оформяне и изпичане на място
2192005216
Доклад
01.07.Кремена Светлозарова Букова
Цветелина Ценкова Желязкова
2IV-944„Пасаж“ № 3Жилищна сграда на пет етажа с височина Нк=14.50м, с един двоен гараж и две паркоместа
220200521705.07.Община Пловдив
Ирина Иванова Добрева
Ива Димитрова Тошева
24-нов/25-старII-416„Царево“ № 2Водопроводно отклонение РЕ-НД 40мм с дължина 4м
Канално отклонение от PVC Ø 200мм с дължина 6.50м
2212005218
Доклад
06.07.Весела Начева Начева
Нина Начева Марашева
Иван Матеев Мачев
Ваня Василева Василева
240IV-232„Митрополит Натанаил“
№ 25
Реконструкция, преустройство, пристрояване и надстрояване до пет етажа с Нк=14.50м на съществуваща сграда, с един двоен гараж, три единични гаража и шест ателиета за ИТД
222200521906.07.Община Пловдив
Христо Милев Караславов
Веселина Христова Слънкова
12IX-1176„Волга“ № 12Водопроводно отклонение РЕ-НД 32мм с дължина 4м
Канално отклонение от PVC Ø 200мм с дължина 5м
2232005220
Доклад
07.07.Любов Аристидовна Карапетян
Грант Ваграмович Карапетян
2-новII-46„Шести септември“
№ 82
Преустройство на гараж със самостоятелен вход от ул. „Дружба“ в склад, обслужващ козметичен салон
2242005221
Доклад
07.07.Стефан Неделчев Петков
Неделчо Стефанов Петков
19а-новII-332„Волга“ № 51Преустройство на магазин № 3 за промишлени стоки във фотоателие
2252005222
РЕСУТ
07.07.Паулин Симеонов Симеонов
Ангел Симеонов Симеонов
Тошко Борисов Николов
7-новXVI-119„Матинчеви градини“ № 20Жилищна сграда на три и четири етажа с Нк=10.00м и 12.00м, с четири гаража и допълващо застрояване-двоен гараж с височина Н=3.00м
2262005223
Доклад
08.07.Стефан Борисов Йосифов
Доротея Борисова Йосифова
Димитър Петров Стоянов
Сашо Петров Стоянов
19а-новVII-328„Генерал Кюркчиев“
№ 24
Жилищна сграда на пет етажа с Нк=14.50м, с монтажен център за автоаларми, фризьорски салон, маникюр, масаж и солариум, един офис и девет паркоместа
2272005224
Доклад
12.07.Георги Борисов Костадинов29-нов/114-старXVIII-479„Стадион“
№ 216
Временна двуетажна пристройка към жилищна сграда
2282005225
Доклад
12.07.Валерий Пенков Хаджийски
Петър Николов Чулков
389XIX-1550„Митрополит Панарет“
№ 10
Жилищна сграда на пет етажа с височина Нк=15.00м, с клуб-кафе и подземно допълващо застрояване и пет паркоместа
2292005226
Доклад
14.07.Иван Сотиров Сотиров
Боряна Стойкова Сотирова
„АКРАБОВ“ ЕООД
485IV-1272„Иларион Макариополски“
№ 33
Жилищна сграда на пет етажа с височина Нк=14.50м и едноетажно застрояване с височина Нк=3.00м, с шест гаража и две паркоместа
230200522713.07.Елена Танева Манева
Иван Манев Манев
17-новII-жил. застр.„Ген. Данаил Николаев“
№ 105, ет. 6,
ап. 18
Остъкляване на част от южната тераса на апартамент на шести етаж, ап. 18
231200522815.07.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
222а-новXXIII-752„Загоричане“
№ 5
Външно кабелно електрозахранване на нова триетажна жилищна сграда с кабел САВТТ 4×25мм2, L=56м, положен в изкоп от ТП 652 „Бунтовник“, до табло „ТЕМО“, монтирано на имотната граница, съгласно одобрен проект
232200522915.07.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
440X-Обществено хранене, търговияВъншно кабелно електрозахранване на Търговско-офисна сграда с кабел САВТТ 3×35мм2, L=69м, положен в изкоп от ТП „Филип Савов“, чрез кабелна разпределителна касета „Шести септрмври“ 203 до табло „ТЕМО“, монтирано на имотната граница, съгласно одобрен проект
2332005230
РЕСУТ
15.07.„БИЛЛА НЕДВИЖИМОСТИ“ ЕООД444II-стоп. и обсл. дейност„Шести септември“
№ 221
Преустройство на част от предкасовото пространство в Търговската сграда на „БИЛЛА-МАРКЕТ-Пловдив“ в щанд със склад за продажба на пиротехнически изделия
2342005231
Доклад
15.07.Любен Миронов Георгиев и четири др. собств.1IX-929, 930„Волга“ № 66Жилищна сграда на четири и пет етажа с Нк=12.00м и 15.00м, с един офис, два магазина за промишлени стоки, един магазин за хранителни стоки, три гаража и две паркоместа
2352005232
Доклад
14.07.„АКВАХИМ“ ЕООД362-нов/266-старIX-921, 922, 950, общ. и стоп. Дейности„Кавала“ № 20Преустройство на магазин на две нива в четири лекарски кабинета с чакални и манипулационна, два офиса, помещение за вземане на кръв
2362005233
Доклад
20.07.„Модна къща Люсил 1“ ЕООД206VI-350, жил. застр. И общ. обсл.„Янко Сакъзов“ № 12Преустройство на съществуваща двуетажна сграда в предприятие за шев на дамска конфекция
2372005234
РЕСУТ
21.07.Стефан Владимиров Захманов372аXXXI-2188„Сан Стефано“ № 68Преустройство на гараж № 1 на първия /приземен/ етаж от жилищна сграда в стоматологичен кабинет без манипулационна
2382005235
Доклад
21.07.Пенка Божкова Тигнева449XV-624„Мортагон“ № 5Жилищна сграда на три и четири етажа с височина Нк=9.00м и 12.00м и едноетажно нежилищно застрояване с височина Н=4.00м, с два магазина за промишлени стоки, едно ателие, три гаража и три паркоместа
2392005236
Доклад
26.07.„Петрол“ АД23I-1447„Васил Априлов“ № 74Газ колонка и газ резервоар на бензиностанция 5601 на „Петрол“ АД
2402005237
Доклад
26.07.Тодор Иванов Калоферов
„Акрабов“ ЕООД
5-нов/10-старX-21„Страцин“ № 1Жилищна сграда на три и четири етажа с височина Нк=9.00м и 11.50м, с три гаража, едно ателие и две паркоместа
2412005238
РЕСУТ
27.07.Асен Стоев Хаджийски172-новII-882„Костаки Пеев“
№ 5
Преустройство на офис 2 в приземния етаж на сграда „Б“ в Амбулатория за индивидуална практика за първична стоматологична помощ /АИППСП/
2422005239
РЕСУТ
27.07.Лиляна Георгиева Захариева-Капзамалова72-нов/13-старVIII-506, 507„Патриарх Евтимий“ № 3Преустройство на магазин № 2 в магазин № 2.1 за промишлени стоки
2432005240
РЕСУТ
29.07.Георги Нейков Узунов
Ганка Нейкова Станкова
Анна Здравкова Станкова
Гергана Иванова Станоева
11ПИ 925„11-ти август“
№ 3а
Преустройство на Зала за електронни игри в игрална зала и кафе с консумация на алкохол
244200524128.07.Константин Петров Георгиев225VI-280„Марица“ № 46Преустройство на магазин за промишлени стоки № 2, склад № 2 и гараж № 6 в медикотехническа лаборатория
245200524201.08.Община Пловдив
„Хип-Инвест“ ООД
22V-383„Уста Генчо“
№ 2
Водопроводно отклонение РЕ-НД 50мм с дължина 3.50м
Канално отклонение от PVC Ø 200мм с дължина 5м
246200524301.08.Община Пловдив
Катерина Кирилова Кондакова
Николина Кирилова Суклева
Христо Найденов Кондаков
„Хип-Инвест“ ООД
486XIV-1247„Д-р Владо“
№ 1
Водопроводно отклонение РЕ-НД 1 1/4 с дължина 12.50м
Канално отклонение от бет. тр. Ø 200мм с дължина 9м
247200524401.08.Община Пловдив
Станимир Дойчев Русев
Нина Кирилова Симова-Русева
481XVIII-2165„Д-р Владо“
№ 30
Водопроводно отклонение РЕ-НД 40мм с дължина 3.50м
Канално отклонение от бет. тр. Ø 200мм с дължина 5м
248200524501.08.Община Пловдив
Мария Кирилова Метларова
370XVI-общ.„Сан Стефано“
№ 53
Водопроводно отклонение РЕ-НД 63мм с дължина 6.50м
Канално отклонение от PVC 200мм с дължина 5м
2492005246
Доклад
01.08.Община Пловдив
Христо Иванов Льочков
Бистра Георгиева Драгнева
Божана Георгиева Льочкова
Мариана Иванова Льочкова
Иглика Кръстева Казанджийска
Иванина Кръстева Михайлова
Мая Иванова Иванова
154-нов/278-старIII-компл. застрояване„Иван Вазов“
№ 84
Водопроводно отклонение РЕ-НД 63мм с дължина 6.50м
Канално отклонение от PVC 200мм с дължина 5м
250200524701.08.Община Пловдив
Румен Василев Панкалозов
Катя Иванова Дукова
Мая Иванова Иванова
240V-231„Митрополит Натанаил“
№ 23
Водопроводно отклонение РЕ-НД 50мм с дължина 2.50м
Канално отклонение от PVC 200мм с дължина 5.50м
2512005248
2522005249
РЕСУТ
01.08.Здравка Любенова Янкова35X-65„Лагадина“
№ 8
Преустройство на магазин за промишлени стоки във фризьорски салон
253200525002.08.Лалка Павлова Шопова и четири др. собств.7III-1066„Генерал Данаил Николаев“ № 47Подпорна стена по южната граница в УПИ III-1066 с УПИ-1066
254200525102.08.Петранка Костадинова Петрова и осем др. собств.240АXI-221„Жан Жорес“
№ 16
Плътна ограда с височина 2.20м
255200525202.08.Община Пловдив
Кремена Светлозарова Букова
Цветелина Ценкова Желязкова
2IV-944„Пасаж“ № 3Водопроводно отклонение РЕ-НД 40мм с дължина 1.50м
Канално отклонение от PVC 200мм с дължина 2.50м
2562005253
Доклад
03.08.Христина Тодорова Танева
Таньо Краев Танев
298IV-786„Филип Македонски“
№ 16
Преустройство на офис на кота -2.75м във фризьорски салон с козметика и маникюр
2572005254
Доклад
03.08.„Ливингстоун“ ООД415III-127„Тракийски юнак“ № 27Жилищна сграда на пет етажа с височина Нк=15.00м, с два магазина за промишлени стоки, три офиса и девет паркоместа
258200525504.08.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
75-нов/162-старVIII-306„Александър Екзарх“ № 32Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с кабел САВТТ 4×35, положен в изкоп в PVC тръби Ø 110, от кабелна касета „Академик Державин“ /ТП „Алеко Константинов“/ до табло „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
259200525604.08.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
12-новXI-171„Никола Алваджиев“
№ 6
Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда на четири и пет етажа с кабел САВТТ 3×95+50мм2, положен в изкоп, от кабелна касета ШКД-4 /ТП 426/ до табло „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
2602005257
2612005258
РЕСУТ
05.08.Община Пловдив
Атанас Иванов Драгински
13II-184„Севастопол“
№ 17
Водопроводно отклоненение РЕ-НД 40мм с дължина 4м
Канално отклонение PVC 200мм с дължина 5м
262200525905.08.Община Пловдив
Мария Петрова Русенова
392-старXXV-720„Митрополит Панарет“ № 31Водопроводно отклоненение РЕ-НД 32мм с дължина 6м
263200526008.08.Мария Богданова Неделчева158-нов/313-старIV-726„Кракра“ № 10Остъкляване на част от балкон на трети жилищен етаж
264200526108.08.Община Пловдив
„Интер-трейд-ЕЙ ЕНД ДИ“ ЕООД
38ПИ -257„Евлоги Георгиев“ № 3Водопроводно отклоненение РЕ-НД 40мм с дължина 3м
Канално отклонение PVC 200мм с дължина 5м
2652005262
Доклад
09.08.Кръстина Любенова Боева и трима др. собств.55-нов/98-старXXI-1336„Антим I“ № 14Преустройство на тавански помещения на жилищна сграда
266200526309.08.Община Пловдив
ЕТ „Аспет-Петя Чобанова“
51-нов/3-старПИ-480„Лейди Странгфорд“
№ 3
Външно електрозахранване на „Лятна градина“ към пвилион и заведение за бърза закуска
2672005264
Доклад
10.08.„Телевизионни и радио сервизи“ АД50-нов/2-старIV-845, 846, 942„Отец Паисий“
№ 8
Преустройство на първи надпартерен етаж в пет офиса
268200526510.08.Николай Славейков Джамбазов175I-компл. жил. строителство„Марица“ № 88бПреустройство на таванско складово помещение в жилище
269200526612.08.Община Пловдив
Стефан Борисов Йосифов
Доротея Борисова Йосифова
Димитър Петров Стоянов
Сашо Петров Стоянов
19а-новVII-328„Генерал Кюркчиев“
№ 24
Водопроводно отклоненение РЕ-НД 63мм с дължина 4.50м
Канално отклонение PVC 200мм с дължина 5.90м
270200526712.08.Община Пловдив
Елисавета Титова Ватова
Боряна Тодорова Тодорова
Теменуга Тодорова Тодорова
Сашо Петров Стоянов
Мая Василева Ватова
372аVII-1713„Сан Стефано“ № 64Водопроводно отклоненение РЕ-НД 50мм с дължина 4м
Канално отклонение PVC 200мм с дължина 5м
2712005268
Доклад
12.08.Виолета Драганова Божкова88-нов/256-старI-470, 471, 472, 473, 474„Тракия“ № 21Преустройство на приземно избено помещение в магазин за промишлени стоки
272200526912.08.„АПЕКС-11“ ЕООД66-нов/13-старI-488„Найден Геров“ № 1Преустройство на съществуващ магазин в бърза закуска продажба през шубер на дюнер, тостер и пици
2732005270
Доклад
12.08.„Вайко спорт“ ООД
Вадим Хараланов Нашев
48-нов/20-старПИ-1486„Райко Даскалов“
№ 1А
Преустройство на магазин за промишлени стоки, находящ се на партерния етаж на триетажна масивна сграда в „Банков офис-кредитен център на БУЛБАНК АД
2742005271
РЕСУТ
12.08.Даниела Георгиева Захариева
Атанас Димитров Захариев
45X-277„Георги Бенковски“
№ 13
Преустройство-промяна предназначението на надмагазинен етаж /мецанин/-търговски обект в магазин за промишлени стоки
2752005272
РЕСУТ
12.08.Спас Иванов Кичуков341-нов/713-старIII-1405„Иван Андонов“ № 22Преустройство на приземно помещение № 16 в стоматологичен кабинет
2762005273
Доклад
17.08.„Строителна компания ЕРВИ“ ООД377XIV1363, 1364„Тодор Бурмов“ № 4Жилищна сграда на три и четири етажа с Нк=9.00м, 11.50м и 12.00м, с два офиса и подземно допълващо застрояване за гаражи-седем паркоместа
2772005274
РЕСУТ
17.08.Митко Калинчев Атанасов9-нов/14-старVII-264„Георги Груев“
№ 6
Преустройство-промяна предназначението на магазин за промишлени стоки в сервиз за ел. инструменти
2782005275
РЕСУТ
Доклад
18.08.Бахрие Ферадова Мехмедова
Хатидже Билялова Алиева
141-нов/303-старII-654„Авксентий Велешки“ № 32Преустройство на магазин № 1 в партерния етаж на секция 1 в кафе-аперитив и сутерення етаж
2792005276
Доклад
18.08.Спаска Величкова Маринова57III-487„Абаджийска“
№ 14
Преустройство на двуетажна сграда във фризьоро-козметичен салон
2802005277
РЕСУТ
18.08.Димитър Пенчев Братанов71-нов/74-старVI-2003„Архимандрит Дамаскин“
№ 6
Еднофамилна жилищна сграда
2812005278
Доклад
18.08.Енчо Груев Фингаров8VII-869„Станислав Доспевски“ № 7Преустройство на югозападното избено помещение от двуетажна жилищна сграда-паметник на културата в магазин за промишлени стоки
2822005279
РЕСУТ
18.08.Дочка Иванова Стефанова436XIX-873, 874„Пушкин“
№ 6-8
Преустройство-промяна предназначението на офис с външен вход на партерния етаж в магазин за пакетирани хранителни стоки, промишлени стоки, алкохол и цигари
2832005280
Доклад
18.08.Нисан Орен, Нисим Бен Шломо, Лили Хаим Аарони, Ница Абравая, Стефан Спасов Стефанов206VII-349, 350„Янко Сакъзов“
№ 14
Жилищна сграда на един и пет етажа с Нк=3.50м и 14.50м с два гаража, два магазина за промишлени стоки и двайсет и девет ателиета за ИТД
2842005281
РЕСУТ
18.08.Димитър Николов Димитров219XXVII-787„Братя Миладинови“
№ 25
Жилищна сграда на три и четири етажа с Нк=10.00м и 12.00м, с офис, един двоен гараж и три паркоместа в двора, и четири ателиета за ИТД
2852005282
РЕСУТ
22.08.Димитър Василев Николов374аII-2027„Хан Аспарух“
№ 96
Преустройство на северната част от двуетажна жилищна сграда за обособяване на балкон към втория етаж, без промяна предназначението на жилището
2862005283
Доллад
23.08.Костадин Пенев Христов
Илияна Иванова Христова
521IV-224„Хан Тервел“
№ 7
Преустройство-промяна предназначението на магазин за промишлени стоки № 2 на първи етаж в югозападната част на жилищна сграда в магазин за хранителни стоки
287200528423.08.Община Пловдив
Петя Минкова Чобанова
51-нов/3-стар„Лейди Странгфорд“
№ 3
Благоустрояване на площадка за открито сервиране към павилион и заведение за бърза закуска с ограждане Нmax=0.60м
2882005285
РЕСУТ
23.08.Иван Илиев Петров
Костадинка Стефанова Петрова
51-нов/3-старПИ-480„Лейди Странгфорд“
№ 3
Преустройство на приземен етаж от жилищна сграда в заведение за бързо хранене
2892005286
РЕСУТ
25.08.Марийка Петкова Янкова50-нов/2-старXII-847„Княз Александър I“
№ 7
Ремонт на тераса на трети етаж-източен апартамент
2902005287
РЕСУТ
26.08.Маргарита Антониева Тутян126VI-726„Душо Хаджидеков“
№ 1
Преустройство на стая от първи етаж на съществуваща двуетажна жилищна сграда в кабинет за маникюр и педикюр
2912005288
РЕСУТ
29.08.Генко Георгиев Гешев
Любомир Георгиев Старидолски
51VI-157, 153„Артин Гидиков“ № 1-3Жилищна сграда-възстановяване по данни с височини в абс. Коти 177.10 и 178.10, с два гаража и две стаи за хоби
2922005289
РЕСУТ
29.08.Костадин Апостолов Марудов
Рени Пенчева Марудова
45X-277„Георги Бенковски“
№ 13
Преустройство-промяна предназначението на първи жилищен етаж в офис
2932005290
РЕСУТ
29.08.Иванка Иванова Бришимова
Пенчо Ангелов Бришимов
45X-277„Георги Бенковски“
№ 13
Преустройство-промяна предназначението на втори жилищен етаж в офис
2942005291
РЕСУТ
29.08.Василка Димитрова Хазарян
Задиг Бохос Хазарян
68XII-786„Зора“ № 7Възстановяване и преустройство на жилищна сграда
2952005292
РЕСУТ
29.08.Георги Иванов Луков
Светослав Любомиров Божилов
Венета Андреева Кирякова
37I-общ. и жил. нужди„Златарска“ № 7Преустройство-промяна предназначението на магазин в ателие за рамкиране на художествени произведения
296200529330.08.Цвета Захариева Иванова
Нели Стоянова Софкарова
Каля Любенова Балджиева
297III-767„Драган Манчев“ № 4Плътна ограда с Н=2.20м
2972005294
РЕСУТ
30.08.Всички собственици на ЕС на жилищен блок337IV-компл. Застрояване„Цар Борис III Обединител“ № 147, вх. БПромяна предназначението на общо партерно помещение в ателие за златарски услуги
2982005295
РЕСУТ
31.08.Община Пловдив
Роза Иванова Сметанина
Димитър Илиев Минчев
Дора Рангелова Минчева
8VII-81„Волга“ № 33жРемонт на съществуващо канално отклонение от бетонови тръби Ø 200мм с дължина 27м
2992005296
РЕСУТ
01.09.Нели Трифонова Трифонова141VI-543„Леонардо Да Винчи“ № 14Преустройство на магазин № 2-за промишлени стоки на кота ±0.00 и паркоместа № 1 и № 2 в кафе-аперитив, заведение за бързо хранене
300200529701.09.Община Пловдив
Димитър Пенчев Братанов
71-нов/74-старVI-2003„Архимандрит Дамаскин“ № 6Водопроводно отклонение РЕ-НД Ø 50мм с дължина 2м
Канално отклонение PVC Ø 200мм с дължина 5м
3012005298
Доклад
01.09.Стоян Димитров Терзийски
Нина Милиянова Терзийска
62-нов/96-старXI-287„Преслав“ № 32Преустройство на магазин за хранителни стоки в аптека
3022005299
Доклад
01.09.НК ЖИ-ПЕПЖИ“„Христо Ботев“ № 6Промяна предназначението на двуетажна административна сграда в служебни жилища
303200530001.09.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
204XXII-637„Алеко Константинов“
№ 10
Външно електрозахранване на дву, четири и пететажна жилищна сграда с гаражи, магазини и офиси с кабел САБТТ 3х120+70мм2, положен в изкоп, от съществуваща кабелна разпределителна касета, захранена от ТП 818 „Мечта“ до табло „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
3042005301
Доклад
01.09.Община Пловдив“
„Електроразпределение-Пловдив“ АД
292III-1126„Цар Иван Александър“
№ 20
Кабелно електрозахранване на жилищна сграда на четири и пет етажа с височина Нк=12.00м и 15.00м и едноетажно нежилищно застрояване с Нк=3.00м, с четиринайсет жилища, пет офиса, едно ателие, три гаража и три паркоместа с кабел САБТТ 4х185мм2, положен в изкоп от ТНН на КТП „Неофит Бозвели“ до съществуваща кабелна разпределителна касета на ъгъла на ул. „Драгоя Божилов и ул. „Страхил“ и кабел САБТТ 4х95мм2 до табло „ТЕМО“ съгласно одобрен проект
3052005302
РЕСУТ
01.09.Община Пловдив“
„Електроразпределение-Пловдив“ АД
224XIV-246, 247, 248, 249„Янко Сакъзов“
№ 24 и 44
Кабелно електрозахранване на жилищна сграда на пет етажа с височина Нк=14.00м и 15.00м, с пет ателиета за ИТД, три магазина за промишлени стоки, кафе-сладкарница, шест гаража и пет паркоместа с кабел САБТТ 4х185мм2, положен в изкоп от ТНН на КТП „Жан Жорес“ до новопроектирана кабелна разпределителна касета ШКД-4 и кабел САБТТ 4х95мм2 до табла „ТЕМО-А“ и „ТЕМО-В“ съгласно одобрен проект
3062005303
Доклад
07.09.Община Пловдив
Весела Начева Начева
Нина Начева Марашева
Иван Матеев Мачев
Ваня Василева Василева
240IV-232„Митрополит Натанаил“ № 25Водопроводно отклонение РЕ-НД Ø 50мм с дължина 4.50м
Канално отклонение PVC Ø 200мм с дължина 7.50м
307200530407.09.Община Пловдив
Паулин Симеонов Симеонов
Ангел Симеонов Симеонов
Тошко Борисов Николов
7-новXVI-119„Матинчеви градини“ № 20Водопроводно отклонение РЕ-НД Ø 50мм с дължина 7.30м
Канално отклонение PVC Ø 200мм с дължина 5.50м
3082005305
Доклад
07.09.Янчо Георгиев Янев171-нов/310-старVII-853, 854„Кръстьо Пастухов“
№ 28, 30
Ново средно застрояване и ново подземно застрояване с кота главен корниз Н=3.50м, 12.00м=170.60 /абс. кота/ и Н=15.00м=173.60, с единайсет жилища, осем ателиета, едно студио, кафе-аперитив и седем подземни паркоместа
309200530607.09.Светослав Красимиров Младенов162-нов/306-старVII-705„Цанко Дюстабанов“
№ 18
Основен ремонт на вътрешната ВиК инсталация на втори жилищен етаж от двуетажна къща
3102005307
Доклад
07.09.Методи Александров Туфков131I-компл. застрояване„Княгиня Мария Луиза“ № 20Преустройство и промяна предназначението на магазин № 2-за промишлени стоки, находящ се в подблоковото пространство на партера на жилищен блок в студио за солариум
3112005308
Доклад
08.09.Елза Василева Георгиева и девет други собств.463II-132, 133„Гео Милев“
№ 12
Пететажна жилищна сграда с височина Нк=14.50м, с един магазин, три гаража и три паркоместа
3122005309Община Пловдив
Нисан Орен, Несим Бен Шломо, Лили Хаим Аарони, Ница Абравая, Донка Стоянова Фурнаджиева
206VII-349, 350„Мостова“
№ 2
Водопроводно отклонение РЕ-НД Ø 50мм с дължина 3.60м
Канално отклонение PVC Ø 200мм с дължина 8.60м
3132005310
Доклад
08.09.Христо Георгиев Филипов11-новIII-158„Днепър“ № 12Жилищна сграда на три, четири и пет етажа с Н=4.88м, 9.10м, 11.50м, 12.20м и 14.87 с един гараж и едно ателие за творческа дейност
3142005311
Доклад
09.09.Надежда Василева Алексиева112-нов/310-старПИ 842„Костаки Пеев“ № 29Преустройство на партерния етаж /стая и кухня/ от триетажна жилищна сграда в ателие за ИТД
3152005312
РЕСУТ
15.09.Велин Велев Беляков119IV-87„Тодор Хрулев“ № 7Преустройство на офис на трети етаж в център за почасово гледане на деца
3162005313
РЕСУТ
16.09.Димитър Тодоров Будаков30XI-378„Загреб“ № 6Преустойство на офис-кантора в магазин за кафе, цигари, алкохол, безалкохолни напитки и пакетирани захарни изделия
3172005314
Доклад
16.09.Александър Георгиев Момчилов118I-104„Юнашка“ № 3Жилищна сграда на два етажа /възстановяване по данни/ с височини в абс. Коти Нк=175.24 и Нб=176.59 и подземно застрояване
3182005315
Доклад
20.09.„ОБЕРОН-БАУ“ ЕООД481VII-2166„Доктор Владо“
№ 32
Жилищна сграда на два, три и пет етажа с височини Нк=5.50м, 8.50м и 14.50м, с четири офиса и десет подземни гаража
319200531621.07.ОЕ „Шалом“45-нов/100-старXIII-1435„Христо Г. Данов“ № 20Плътна ограда с Н=2.20м
320200531726.09.Община Пловдив
Георги Цанков Македонски
Иван Петров Антонов
Петър Салваторов Антонов
353VI-1683, 1684„Лозенград“
№ 9
Водопроводно отклонение РЕ-НД Ø 50мм с дължина 3.80м
Канално отклонение PVC Ø 200мм с дължина 6м
321200531826.09.Община Пловдив
„Ливингстоун“ ООД
415III-127„Тракийски юнак“ № 27Водопроводно отклонение РЕ-НД Ø 63мм с дължина 4м
Канално отклонение PVC Ø 200мм с дължина 9м
322200531926.09.Община Пловдив
Иван Георгиев Бояджиев
21-нов/413-старX-109„4-ти януари“
№ 34а
Водопроводно отклонение РЕ-НД Ø 40мм с дължина 10м
Канално отклонение PVC Ø 200мм с дължина 6.30м
323200532026.09.Росица Василева Димитрова14-новI-жил. стр.„Васил Априлов“
№ 114, бл. 19, ет. 1
Преустройство на стоматологичен кабинет № 2 в дрогерия
3242005321
РЕСУТ
3252005322
РЕСУТ
3262005323
Доклад
3272005324
РЕСУТ
3282005325
РЕСУТ
3292005326
3302005327
Доклад
26.09.Иван Георгиев Къндев
Трифон Иванов Къндев
Георги Иванов Къндев
Иван Емилианов Къндев
Зоя Василева Къндева
1VI-933„Захари Стоянов“ № 26Пристрояване и надстрояване на съшествуваща жилищна сграда до пет етажа с Нк=14.50м, с четири подземни гаражи, четири подземни паркоместа, един офис, два кабинета за ИТД, шест ателиета за ИТД
331200532826.09.Община Пловдив“
„Електроразпределение-Пловдив“ АД
240V-231„Митрополит Натанаил“
№ 23
Кабелно електрозахранване на пристройка и надсройка на съществуваща сграда до три и четири етажа с кабел САБТТ 4х95мм2, L=5м от преместена ШКД-6 на фасадата на сградата и кабел 1kV към нея, захранвана от ТНН на ТП „Бунтовник“ до табло „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
332200532926.09.Община Пловдив“
„Електроразпределение-Пловдив“ АД
292III-1126„Цар Иван Александър“
№ 20
Кабелно електрозахранване на жилищна сграда с магазини с кабел САБТТ 4х185мм2, L=80м до новопроектирана ШКД-4 от ТНН на ТП 59 и кабел САБТТ 4х120мм2 до табло „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
3332005330
РЕСУТ
26.09.Община Пловдив
„Металкомс“ ООД
7VII-458„Константин Стоилов“ № 10Водопроводно отклонение РЕ-НД Ø 63мм с дължина 5м
Канално отклонение PVC Ø 200мм с дължина 3.50м
3342005331
Доклад
26.09.Пенка Борисова Генкова
Тодор Димитров Генков
Зоя Тодорова Павлова
206VIII-351, 352„Мостова“
№ 2
Ремонт и преустройство на едноетажна жилищна сграда с надзиждане до 1.50м и пристройка
335200533227.09.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
223VII-320„Атанас Каменаров“
№ 2
Кабелно електрозахранване на жилищна сграда на един и четири етажа с два гаража, офис и три ателиета за ИТД с кабел САВТТ 4х185мм2, L=130м до новопроектирана ШКД-4 от ТНН на ТП 64 и кабел САВТТ 4х95мм2 до табла „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
336200533327.09.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
28VIII-508 и
IX-507
„Люлебургас“
№ 11-13
Кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с кабел САВТТ 4х185мм2, L=112м до новопроектирана ШКД-5 от ТНН на ТП 1068 и кабел САВТТ 4х95мм2 до табла „ТЕМО-ТЕ 1, ТЕ 2, ТЕ 3, съгласно одобрен проект
3372005334
РЕСУТ
27.09.Анка Илиева Димова83-нов/87-старПИ 574„Преслав“ № 23Преустройство на съществуваща постройка в заведение за бърза закуска, производство и продажба на пици, продажба на кафе, безалкохолни напитки, айрян, бира, закуски и пакетирани хранителни стоки
3382005335
Доклад
27.09.Атанас Цветанов Буров и шест други собственици51-нов/3-старIV-473„Княз Александър I“ № 14Ремонт и преустройство на съществуваща двуетажна жилищна сграда с магазини, ЗОХ и офиси и едноетажна пристройка сс Нк=4.00м
3392005336
Доклад
03.10.Община Пловдив
Сребра Георгиева Андонова
Тодор Георгиев Андонов
Албена Пенева Пенелова
Димитър Иванов Вързилов
Магдалина Нейкова Вързилова
18V-10, 11„Волга“ № 41Водопроводно отклонение РЕ-НД Ø 50мм с дължина 10м
Канално отклонение PVC Ø 200мм с дължина 6м
3402005337
Доклад
03.10.Община Пловдив
Силвия Иванова Миланова
Иван Георгиев Григоров
388IX-1605„Шейново“ № 11Водопроводно отклонение РЕ-НД Ø 63мм с дължина 7м
Канално отклонение PVC Ø 200мм с дължина 9.50м
3412005338
РЕСУТ
04.10.Танко Генчев Генчев41-нов/197-старXV-1234„Руски“ № 39Допълващо застрояване и преустройство на сграда със смесено предназначение
3422005339
РЕСУТ
04.10.Методи Атанасов Илиев43I-общ. и жил. нужди„Магура“ № 10Преустройство на първи жилищен етаж от триетажна с партер /магазини/ жилищна сграда във фризьорски салон
3432005340
Доклад
04.10.Мариянка Атанасова Султанова-Икономова
Януш Атанасов Султанов
„К2 ИНВЕСТ“ ЕООД
186II-533„Ангел Кънчев“
№ 9А
Жилищна сграда на четири етажа с НК=11.50м, с четири магазина за промишлени стоки, един офис, допълващо застрояване-три гаража и пет паркоместа
3442005341
Доклад
05.10.Красимир Борисов Каравасилев238АIX-111, 114„Рожен“ № 4Жилищна сграда на три етажа с Нк=10.00м с едно паркомясто в двора
345200534205.10.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
148VIII-661„Иван Вазов“
№ 42
Външно какелно електрозахранване на жилищна сграда с кабел САВТТ 4х95мм2, L=80м от новопроектирана кабелна кутия тип „Касета“, след разкъсване на права кабелна муфа на съществуващ кабел САВТТ 3х185+95мм2 по ул. „Иван Вазов“ до табло „ТЕМО“ , съгласно одобрен проект
346200534305.10.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
158а-старXV-375„Густав Вайганд“ № 24Външно какелно електрозахранване на нова жилищна сграда с гаражи, офиси и психоневрологичен кабинет с кабел САВТТ 4х185мм2, L=55м от ТНН на ТП 414 „Густав Вайганд“ до новопроектирана кабелна касета ШКД-4 на фасадата и с кабел САВТТ 4х35мм2, L=7м до табло „ТЕМО“ , съгласно одобрен проект
347200534405.10.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
206VII-349, 350„Мостова“ и „Янко Сакъзов“Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с кабел САВТТ 4х185мм2, от ТНН на КТП „Братя Миладинови“ до новопроектирана кабелна касета ШКД-4 на ул. „Мостова“ и с кабел САВТТ 4х95мм2 до табла „ТЕМО-А“ и „ТЕМО-Б“, съгласно одобрен проект
348200534505.10.Антония Николова Асенова
Ваня Красин Цветкова
Светлозар Мирчев Асенов
„Атанасови“ ООД
27-новV-500„Люлебургас“
№ 9
Жилищна сграда на един, четири и пет етажа с Н=3.00м, 11.50м и 14.50м, с четири гаража, магазини за промишлени стоки и четири ателиета за ИТД
349200534607.10.Антоанета Рангелова Николова416V-177„Марица“ № 132Преустройство с реконструкция на съществуващо таванско помещение в жилище
350200534711.10.Методи Василев Лалковски36VI-компл. Застрояване„Санкт Петербург“
№ 25
Ремонт, реконструкция и остъкляване на балкон
351200534814.10.Мария Георгиева Стойчева и шест други собственици2-новII-38„Никола Алваджиев“
№ 5
Ограда с плътна част до 0.60м и ажутна-метално пано до Н=2.00м по южната регулационна линия
352200534914.10.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
487XI-2194„Богомил“ и ул. „Иларион Макариополски“Външно кабелно електрозахранване на хотел с кабел САВТТ 4х185мм2, L=110м от ТНН на ТП 816 „Ангеларий“ до табло „ТЕМО“, съгласно одобрен проект.
353200535017.10.Йовка Франц Хисарова
Иван Франц Хисар
143VIII-540„Леонардо Да Винчи“ № 10аПреустройство на съществуваща жилищна сграда с цел приобщаване вход към жилищно помещение
354200535117.10.„Монтес Аури“ ООД395XIII-570„Пълдин“ № 9аЖилищна сграда на три етажа с височина в абс. кота Нк=199.00м
355200535217.10.Тодорка Георгиева Недялкова
Милена Венциславова Манчева-Косева
422XVII-2225„Детелин Войвода“ № 3аПреустройство на ателие в стоматологичен кабинет
356200535318.10.„Инокстрейд“ ЕООД246VII-840„Шести септември“
№ 112
Преустройство на офис в Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ /АИППМН/
357200535418.10.„Университет по хранителни технологии“1I-ВИХВП„Марица“ № 26Допълващо застрояване-едноетажна сглобяема сграда-КПП и банкомат
358200535520.10.ТПК „Леда“1IV-жил. стр. и магазини„Васил Априлов“ № 86Преустройство на бръснаро-фризьорски салон в бръснарски салон и магазин за промишлени стоки с дрогерия
359200535620.10.Община Пловдив
Пенка Божкова Тингева
449XV-624„Мортагон“ № 5Водопроводно отклонение РЕ-НД Ø 63мм с дължина 8м
Канално отклонение PVC Ø 160мм с дължина 8м
360200535720.10.Весела Димитрова Иванова34-нов/104-старI-448„Петко Каравелов“
№ 24 и ул. „Банкова“
Преустройство на магазин за промишлени стоки от триетажна жилищна сграда във фризьорски салон
361200535820.10.Лилия Ангелова Ангелова156V-639„Виктор Юго“
№ 18
Преустройство на ателие-магазин в стоматологичен кабинет
362200535920.10.Община Пловдив
Христина Цветанова Янъкова
23VII-433„Константин Стоилов“ № 23Водопроводно отклонение РЕ-НД Ø 20мм с дължина 11м
Канално отклонение PVC Ø 160мм с дължина 3м
363200536020.10.Иван Жеков Радев
Сталю Ташев Сталев
Ташко Сталев Сталев
Милена Иванова Инджова-Сталева
Велина Сталева Григориу
372аXXVI-1706„Славянска“
№ 25г
Преустройство и надстройка до Нк=11.40м на съществуваща сграда
3642005361
РЕСУТ
21.10.Симона Иванова Николова158-нов/313-старV-723, 734„Цанко Дюстабанов“
№ 10
Отваряне на врата на мястото на съществуващ прозорец на избено помещение
3652005362
РЕСУТ
25.10.Община Пловдив29VIII-детско заведение„Пещерско шосе“ № 28Пристройка на един етаж за покрит басейн към ЦГЧ
3662005363
РЕСУТ
25.10.„ВАЛЕНСИС“ ЕООД333I-компл. застрояване„Цар Асен“ № 33Преустройство на гараж№ 16, бл. А /търговски обект във фризьорски салон
3672005364
Доклад
25.10.Любомир Димов Коларов
Маргарита Любомирова Коларова
Боян Любомиров Коларов
„САПИ“ ЕООД
1-нов/330а-старXII-8„Найчо Цанов“
№ 5
Жилищна сграда на един, два, три и четири етажа с Нк=2.85м и 6.10м за едно и двуетажното застрояване с обществени функции и Нк=10.00м и 12.00м на три и четириетажното застрояване с осем жилища и два офиса
3682005365
РЕСУТ
26.10.Гергана Борисова Попова154-нов/278-старПИ-192„Одрин“ № 2Преустройство на част от фризьорски салон в магазин за промишлени стоки и козметични продукти
369200536626.10.Клео Стефанова Протохристова-Ямболиева78ПИ-624„Найден Геров“
№ 13
Преустройство на първи етаж от жилищна сграда в хостел
3702005367
РЕСУТ
28.10.Тодор Николов Дичев459I-компл. жил. застрояване„Княгиня Мария Луиза“ № 63Преустройство на магазин я югозападната част на партерния етаж в кафене
3712005368
Доклад
28.10.„АСПЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД
Славчо Христов Стоянов
Стефан Христов Стоянов
Евгения Славчева Стоянова
353X-1400„Сан Стефано“
№ 52
Пететажна жилищна сграда а височина Нк=14.50м, с три офиса и четириетажна жилищна сграда с Нк=12.00м, с един офис и подземно допълващо застрояване с гараж за осем коли
3722005369
РЕСУТ
28.10.Светлозар Георгиев Шишманов6-нов/9-старIX-41„Младост“ № 29Преустройство на магазин за промишлени стоки /бивш гараж/ в магазин за пакетирани захарни изделия, алкохол и цигари
3732005370
РЕСУТ
28.10.Ангел Стоянов Механджийски
Виктор Ангелов Механджийски
86IV-593„Виктор Юго“
№ 17
Преустройство на сутеренен етаж в рамките на застроената площ на съществуваща масивна жилищна сграда
3742005371
Доклад
01.11.Пенка Атанасова Бояджиева23IX-406„Царево“ № 7Преустройство на магазин в склад за съхранение на реактиви, вакумтейнери, консумативи и други подобни обслужващи медико-диагностични лаборатории
3752005372
Доклад
02.11.Христо Асенов Драндаревски345-нов/278-старV-1208„Филип Македонски“
№ 58
Преустройство на офис на първия етаж в лекарски кабинет
3762005373
Доклад
02.11.Община Пловдив
Антония Николова Асенова
Ваня Красин Цветкова
Светлозар Мирчев Асенов
„Атанасови“ ООД
27V-500„Люлебургас“
№ 9
Водопроводно отклонение РЕ-НД Ø 50мм с дължина 9м
Канално отклонение PVC Ø 200мм с дължина 7м
3772005374
Доклад
02.11.„БТК“ АД София155-нов/283-старI-670„Иван Вазов“
№ 47
Преустройство на търговски обект в офис и магазин на БТК
3782005375
Доклад
04.11.Община Пловдив
Александър Георгиев Момчилов
118I-104„Юнашка“ № 3Водопроводно отклонение РЕ-НД Ø 32мм с дължина 33м
Канално отклонение PVC Ø 300мм с дължина 18м и PVC Ø 200мм с дължина 11м
3792005376
РЕСУТ
04.11.Милка Атанасова Христева215АIII-общ.„Гладстон“
№ 19А
Преустройство на офис № 2 на първи етаж от шестетажна жилищна сграда в Коктейл-бар
3802005377
РЕСУТ
07.11.„ЕФ ДЖИ АЙ ИМОБИЛИАРЕ“ АД339I-компл. застрояване„Граф Игнатиев“ № 1Преустройство на апартамент № 2, находящ се на първи жилищен етаж от жилищен блок в офис
3812005378
РЕСУТ
07.11.Георги Иванов Никодимов246I-жил. стр.„Спас Гинев“
№ 1
Преустройство на гараж № 1 в офис
3822005379
Доклад
10.11.Станимира Иванова Шишкова-Панайотова10IX-1198„Данаил Николаев“ № 1Преустройство на тавански етаж в жилище
383200538014.11.Община Пловдив
Любомир Димов Коларов
Маргарита Любомирова Коларова
Боян Любомиров Коларов
„САПИ“ ЕООД
1-нов/330а-старXII-8„Найчо Цанов“ № 5Водопроводно отклонение РЕ-НД Ø 63мм с дължина 6.50м
Канално отклонение PVC 200мм с дължина 8м
3842005381
Доклад
14.11.Дора Йорданова Русинова-Митева
Невен Димитров Митев
83-старX-684, 685„Май“ № 16Преустройство на апартамент, разположен на първи жилищен етаж от сградата в стоматологичен кабинет
3852005382
РЕСУТ
15.11.Константин Василев Даков
Емилия Зографова Дакова
50-нов/2-старIV-845, 846, 942„Княз Александър I“
№ 5
Преустройство на първия надпартерен етаж от масивна триетажна сграда в стоматологични и лекарски кабинети
3862005383
РЕСУТ
15.11.СТУДЕНТСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „АКАДЕМИК“416XII-водна палата„Марица“ № 122Отваряне на врати в част от съществуващ прозорец по северната фасада в партерен етаж на съществуваща сграда
3872005384
РЕСУТ
15.11.Мария Нанева Бенчева160-нов/326-старI-790„Цанко Дюстабанов“
№ 21
Преустройство на избено помещение № 12 в офис
3882005385
РЕСУТ
15.11.Йосиф Иванов Геренски215аVII-1102„Драган Цанков“ № 38Преустройство на гараж № 1 в магазин за промишлени стоки
3892005386
РЕСУТ
16.11.Юлия Райчева Линкова
Александър Йорданов Линков
375VIII-2006„Родопи“ № 106Преустройство на офис № 2а в магазин за промишлени стоки
390200538716.11.„Дора Илел“ ООД-Пловдив
и шест др. собств.
209II-702„Братя Миладинови“
№ 19
Ограда с плътна част до 0.60м и ажутна част до обща височина 2.20м
3912005388
Доклад
16.11.Лена Иванова Павлова
Емил Петров Василев
139XII-593, 594„Парчевич“
№ 29
Жилищна сграда на три и пет етажа с Н в абсолютни коти корниз 172.37 и 177.37 с гараж и магазин за промишлени стоки
3922005389
РЕСУТ
21.11.Иван Николов Марин
Стефка Кръстева Марина
174-нов/284-старIII-617„Кирил Христов“ № 2Преустройство на магазин за пакетирани стоки, плодове и зеленчуци в кафе-аперитив за непушачи
393200539021.11.Ганка Георгиева Атанасова368-новI-Хълм на младежта„Нешо Бончев“ № 12Временна лека ограда с плътна част до 0.60м и ажурна част до Н 2.20м
3942005391
Доклад
22.11.Община Пловдив
Любомир Георгиев Славков
422V-489„Асен Златаров“
№ 40
Водопроводно отклонение РЕ-НД Ø 40мм с дължина 5.50м
Канално отклонение PVC 200мм с дължина 8м
395200539222.11.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
18-нов/21-старI-326„Константин Величков“
№ 69
Външно кабелно електрозахранване на три и четириетажна жилищна сграда с Нк=11.50м и 15.50м с кабел САВТТ 4х185мм2 с L=180м от ТНН на ТП 808 „Дон“ до главно електромерно табло „ТЕМО“, разположено на имотната граница, съгласно одобрен проект
396200539322.11.Община Пловдив
„Електроразпределение-Пловдив“ ЕАД
481IX-1882 и X-2116„Д-р Владо“
№ 26
Външно кабелно електрозахранване на нови жилищни сгради с два бр. кабел САВТТ 4х185мм2 в изкоп с дължина L=240м от ТНН на ТП 801 „Т. Тахчиев“ до главно електромерно табло „ТЕМО-1“ и „ТЕМО-2“, разположени на имотната граница, съгласно одобрен проект
3972005394
3982005395
РЕСУТ
23.11.Марияна Николова Ализотова
Величка Николова Тонева
54VII-540„Константин Стоилов“
№ 46
Преустройство на две приземни стаи в художествена галерия и антиквариат
3992005396
Доклад
23.11.„БУЛЕН“ ЕООД522V-1225, 1226„Източен“
№ 107
Едноетажен временен строеж-магазин за промишлени стоки с височина Н=2.50м
400200539728.11.„ВОЙДЖЪР ООД350VIII-1660„Борислав“
№ 14
Ажурна ограда с височина Н до 2.20м /плътна част до 0.60м надтерена, нагоре ажурни пана/
4012005398
РЕСУТ
01.12.„НУМТИ-Д. Петков“ Пловдив142-нов/323-старI-училище„Иван Вазов“
№ 23
Преустройство на дваучебни кабинета в кабинети за компютърно обучение в „НУМТИ-Д. Петков“ Пловдив
4022005399
РЕСУТ
01.12.„АПЕКСИ“ ЕООД66-нов/13-старI-488, 489, 490, 491„Найден Геров“ № 1Преустройство на магазин в магазин за продажба на пакетирани хранителни стоки, алкохолни напитки и тютюневи изделия
4032005400
Доклад
02.12.Община Пловдив
Валерий Пенков Хаджийски
Петър Николов Чулков
389XIX„Митрополит Панарет“ № 10Водопроводно отклонение РЕ-НД Ø 63мм с дължина 8м
Канално отклонение PVC Ø 200мм с дължина 10м
4042005
4052005402
РЕСУТ
05.12.Василка Стоянова Юрукова-Радулска9-нов/14-старVII-264„Георги Груев“ № 6Преустройство-промяна предназначението на апартамент № 3 в индивидуална практика за специализирана медицинска помощ-вътрешни болести и хомеопатия
406200540305.12.Атанаска Димитрова Кисимова
Елена Иванова Станчева
22-нов/203-старIX-1158„Свети Горазд“ № 10Обезопасителен парапет върху гараж с мин. височина 1.05м
4072005404
Доклад
07.12.„ВИПЕР“ ООД224XVII-245„Янко Сакъзов“ № 48Жилищна сграда на един и пет етажа с Нк=3.40м и 15.00м с два броя магазини за промишлени стоки и две ателиета за ИТД
4082005405
Доклад
08.12.Диана Николова Дичева-Иванова
Нана Николова Дичева-Циронкова
Никола Димитров Дичев
485XV-1270„Иларион Макариополски“ № 31аЖилищна сграда на един и пет етажа с височини Нк=3.00м и 14.50м с магазини за промишлени стоки и пет паркоместа
4092005406
РЕСУТ
08.12.Боряна Димитрова Ламбрева464II-732, 733„Родопи“ № 26аПреустройство-промяна предназначение на кафе-аперитив с магазин в източната част на приземен етаж на четириетажна жилищна сграда в студио за красота-фризьорски салон
4102005407
РЕСУТ
08.12.Община Пловдив
Радослав Борисов Костов
242I-177„Мусала“ № 11Водопроводно отклонение РЕ-НД Ø 63мм с дължина 7.10м
Канално отклонение бет. тр.
Ø 200мм с дължина 9.50м
4112005408
РЕСУТ
08.12.Гергана Петрова Налбантова
Веселин Георгиев Налбантов
28-новVII-507, 508„Люлебургас“ № 11, 13Преустройство на гараж № 2 /партер/ в магазин за пакетирани хранителни и промишлени стойи
4122005409
Доклад
08.12.Антон Василев Кьосев358-нов/272-старX-367, 368, 369, стоп. Дейности„Тракия“ № 48Преустройство на част от първи етаж от масивна сграда /фабрика за бельо и трикотаж/ в кухня към съществуващ магазин за хранителни стоки
413200541008.12.Лефтерка Борисова Стоева
Делчо Стоев Стоев
Иван Стоев Стоев
417-старIV-283„П. Славейков“ № 31Остъкляване на два броя тераси /северна и източна фасаи/ на трети жилищен етаж
4142005411
РЕСУТ
09.12.Спас Василев Спасов70-нов/75-старV-2025
„Отец Паисий“ № 24
Преустройство на първи жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда с партер – магазини в офиси
4152005412
РЕСУТ
09.12.Бушка Тодорова Захариева343аX-1281
„Захари Стоянов“ № 94а
Преустройство на първи етаж и избено помещение от жилищна сграда в лаборатория за медикодиагностични из следвания
4162005413
РЕСУТ
09.12.Маргарита Петкова Кръстева337-нов/716-старX-1049
„Никола Петков“ № 3
Преустройство на етаж и таванско помещение в жилище с надзид до 1.50м
4172005414
Доклад
09.12.Йорданка Грудева Ставрева46-нов/41-старV-1446
„Скайлер“ № 3
Преустройство на магазин в южната част на първия етаж от четириетажна сграда в магазин за промишлени стоки-Магазин № 1
4182005415
Доклад
09.12.Йорданка Грудева Ставрева46-нов/41-старV-1446
„Скайлер“ № 3
Преустройство на магазин в северната част на първия етаж от четириетажна сграда в магазин за промишлени стоки-Магазин № 2
419200541613.12.Георги Николов Георгиев163-нов/312-старXII-775„Авксентий Велешки“ № 35Реконструкция на стълбище в самостоятелно обособена жилищна част
4202005417
РЕСУТ
13.12.Добринка Запрянова Талева
Петър Димитров Талев
81-нов/90-старI-539
„Преслав“ № 12
Едноетажна пристройка с височина Нк=2.30м
421200541813.12.Радослав Енев Балджийски14-нов/230-старI-жил. строителство„Васил Априлов“ № 112Преустройство, пристрояване и надстрояване до Н=6.50м на съществуващ кафе-аперитив за търговски обект-заведение за обществено хранене с интернет зала и магазин за промишлени стоки
4222005419
Доклад
15.12.Община Пловдив
Донка Цветкова Карабунарлиева
1а-новVI-15, общ. дейност
„Дружба“ № 24
Водопроводно отклонение РЕ-НД Ø 50мм с дължина 6.50м
Канално отклонение PVC Ø 200мм с дължина 11.00м
4232005420
Доклад
16.12.„АРИМЕКС“ ЕООД
Константин Димитров Чилингиров
434III-863„Цар Иван Шишман“ № 7Жилищна сграда на четири етажа с височина Н=12.00м, с два магазина за промишлени стоки, един офис и четири паркоместа
424200542116.12.„Електроразпределение-Пловдив“ АД154-нов/278-старIII-компл. застрояване„Иван Вазов“
№ 84
Външно кабелно електрозахранване на четири броя магазини към хотелски комплекс от ТП „Родилен дом“ чрез кабелна касета „Тракия“ с кабел NAY2Y 4х35мм2 L=40м до табло „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
425200542216.12.„Електроразпределение-Пловдив“ АД21-нов/408-старXX-91„4-ти януари“
№ 28
Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда от ТНН на ТП „Чифте баня“ с кабел САВТТ 4х185мм2 L=2м до кабелна касета на границата на имота и с кабел САВТТ 4х95мм2 L=2м до табло „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
426200542316.12.„Електроразпределение-Пловдив“ АД148II-2028. общ. обсл.„Патриарх Евтимий“Външно кабелно електрозахранване на офис сграда с търговска част от ТНН на ТП 627 „Рибката“ с кабел САВТТ 4х185мм2 L=71м по съществуваща канална мрежа на „Електроразпределение Пловдив“ до табло „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
427200542416.12.„Електроразпределение-Пловдив“ АД222VIII-739, 1533„Бунтовнишка“
№ 4
Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с височина Нк=3.20м, 9.50м, 12.00м и 14.00м, с четири гаража, три офиса, едно ателие за ИТД и три паркоместа в двора от съществуваща ШКД-4 до табло „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
4282005425
РЕСУТ
16.12.Ида Арман Сеойлемезян365-нов/261-старIII-574„Филип Македонски“
№ 96
Преустройство на избено помещение в ателие за ИТД
429200542616.12.„Електроразпределение-Пловдив“ АД486VI-1249„Източен“
№ 47-49
Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда от ТНН на ТП „Д-р Владо“ с кабел САВТТ 4х185мм2 по нова канална мрежа до западния тротоар на бул. „Източен“ и до два броя табла тип „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
4302005427
431200542821.12.Анка Христова Овчарова и пет др. собств.140XIV-579„Леонардо Да Винчи“ № 17Жилищна сграда с Нк=4.00м и 15.00м с два магазина за промишлени стоки, един магазин за хранителни стоки, един офис и подземно допълващо застрояване за шест малогабаритни коли и три паркоместа
432200542923.12.Община ПловдивСтруктурно окабеляване на учебен кабинет и преустройство в кабинет за обучение по информационни технологии в СОУ „Патриарх Евтимий“ гр. Пловдив
433200543023.12.Община ПловдивСтруктурно окабеляване на учебен кабинет за обучение по информационни технологии в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив
434200543123.12.Община ПловдивСтруктурно окабеляване на учебен кабинет и преустройство в кабинет за обучение по информационни технологии в СОУ „Любен Каравелов“
435200543223.12.Община ПловдивСтруктурно окабеляване на учебен кабинет и преустройство в кабинет за обучение по информационни технологии в СОУ „Симеон Велики“
436200543323.12.Община ПловдивСтруктурно окабеляване на учебен кабинет № 18 и преустройство в кабинет за обучение по информационни технологии в ГХП „СВ. Св. Кирил и Методий“
437200543423.12.Община ПловдивСтруктурно окабеляване на учебен кабинет и преустройство в кабинет за обучение по информационни технологии в СОУ „СВ. Климент Охридски“
438200543523.12.Община ПловдивСтруктурно окабеляване на учебен кабинет № 17 и преустройство в кабинет за обучение по информационни технологии в ГХП „СВ. Св. Кирил и Методий“
439200543628.12.Радка Тинкова Лазарова175I-413
„Марица“
№ 88, вх. А, ет. 3, ап. 5
Преустройство на част от ап. 5 и таванско помещение /таванска стая/ за свързване със стълба
440200543728.12.Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“161-нов/327-старI-ПУ „Паисий Хилендарски“
„Цар Асен“
№ 24
Преустройство, реконструкция и интериорно оформление на стълбищните клетки-РЕКТОРАТ
441200543828.12.Община Пловдив
„Васил Априлов“
Водопроводно отклонение РЕ-НД Ø 200мм с дължина 15м
Канално отклонение PVC Ø 160мм с дължина 11м
442200543928.12.Община Пловдив
„Христо Ботев“
Водопроводно отклонение РЕ-НД Ø 200мм с дължина 6.50м
Канално отклонение PVC Ø 160мм с дължина 8м
443200544028.12.Община Пловдив
„Шести септември“
Водопроводно отклонение РЕ-НД Ø 200мм с дължина 43м
Канално отклонение PVC Ø 160мм с дължина 6м
444200544128.12.Община Пловдив
„Цар Борис III Обединител“
Водопроводно отклонение РЕ-НД Ø 200мм с дължина 4м
Канално отклонение PVC Ø 160мм с дължина 4м
445200544228.12.Община Пловдив
„Шести септември“
Водопроводно отклонение РЕ-НД Ø 200мм с дължина 3м
Канално отклонение PVC Ø 160мм с дължина 3м
446200544328.12.Община Пловдив
„Шести септември“
Водопроводно отклонение РЕ-НД Ø 200мм с дължина 43м
Канално отклонение PVC Ø 160мм с дължина 45м
447200544428.12.Община Пловдив
„Васил Априлов“
Водопроводно отклонение РЕ-НД Ø 200мм с дължина 6м
Канално отклонение PVC Ø 160мм с дължина 9м
448200544528.12.Община Пловдив
„Шести септември“
Водопроводно отклонение РЕ-НД Ø 200мм с дължина 19м
Канално отклонение PVC Ø 160мм с дължина 20м
4492005446
РЕСУТ
28.12.Елка Петрова Панева156I-809
„Густав Вайганд“ № 11
Възстановяване на ограждащ зид между помещения № 4 и № 5 от сутерена в жилищна сграда