РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА СТРОЕЖ, ИЗДАДЕНИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН – 2013г.

ГОД.РС №ДАТАИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯКВ.ПИ/УПИАДРЕС
УЛ. /БУЛ. №
ВИД СТРОЕЖРЗП
120131
Доклад
08.01.„ЙО-КОМЕРС ИНВЕСТ“ ЕООД13X-1091„Волга“
 № 32
Ново ниско жилищно застрояване със седем апартамента апартамента, едно ателие, един офис, три гаража, от които два двойни, с Нк=189.14 и 190.77 и Нб=194.80 
220132
РЕСУТ
08.01.Красимир Рафаилов Райков345А-нов/274-старIII-136„Радецки“
№ 22
Промяна предназначението на магазин за промишлени стоки в избено помещение към ап. 1-А с  ИД 56784.522.939.1.3  
320133       
420134
РЕСУТ
09.01.Михаил Сократов Добрев
Константин Георгиев Зисов
50-нов/2-старII-956„Отец Паисий“
№ 4
Промяна предназначението на съществуващо заведение за обществено хранене-ресторант, СО с ИД 56784.519.821.1.4 и присъединяване към него, и преустройство на апартамент на втори етаж в кухня и складове-СО с ИД 56784.519.519.821.1.1 
520135
Доклад
10.01.Якуб Ниязиев Якубов
Нермин Салихова Якубова
390-новXVI-1520„Митрополит Панарет“ № 16Едно и пететажна сграда с кафе-коктейл, фризьорски салон, спа-център, гараж, четири паркоместа и пет апартамента, с Нк=169.60 и Нк=180.63, ПИ с ИД 56784.520.807 
620136
РЕСУТ
10.01.Саша Стоицова Гюстерова
Николай Атанасов Гюстеров
27-нов/172-старIII-482„Свети Климент“
№ 2А
Преустройство на ателие „А“-СО с ИД 56784.518.437.1.4 на кота +2,97м – втори етаж от четириетажна сграда в Амбулатория за индивидуална практика – кабинет по дентална медицина 
720137
Доклад
11.01.Фатмегюл Дурмуш Курт349-нов/276-старVIII-410„Васил Априлов“ № 18бПреустройство с промяна предназначението на магазини за промишлени стоки, СО с ИД 56784.522.410.1.4 и 56784.522.410.1.5 в заведение за бърза закуска 
820138
Доклад
16.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
446I-общ. обслужване„Шести септември“
№ 240А
Външно кабелно електрозахранване НН на временен поставяем обект – автоцентър с открит паркинг и заведение за бързо хранене 
920139
Доклад
16.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
356V-523.67, 523.51„Борислав“ № 6Външно кабелно електрозахранване НН на нова жилищна сграда с 13 броя апартаменти, седем гаража и пет паркоместа на средно свързано застрояване 
10201310
Доклад
16.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
341I-567, 567а„Щросмайер“
№ 2а
Външно кабелно електрозахранване НН на нова жилищна сграда  
11201311
РЕСУТ
17.01.Ерол Кязимов Шерифов387I-1867„Генерал Скобелев“ № 12Вътрешно преустройство и ремонт на съществуваща жилищна сграда в ПИ с ИД 56784.520.995.2 
12201312
Доклад
17.01.„АСПЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД
Александър Тачев Будаков
Мария Дойчева Шопова
360XVII-640, 641, жил. общ. застрояване„Трапезица“
№ 14
Пазар за сергийна търговия на основание чл. 55 от ЗУТ, ПИ с ИД 56784.523.10 
13201313
Доклад
29.01.Мирослав Димитров Язов
Боряна Божидарова Язова
330А-стар/1-новXIX-10, 11, общ. обслужване и подземни гаражи„Христо Ботев“ № 92Вътрешно преустройство за обединяване на: Апартамент № 12″Б“ с ИД 56784.524.10.1.17 и Апартамент № 11″Г“ с ИД 56784.524.10.1.18, намиращи се на 6 етаж (четвърти жилищен) в жилищна сграда 
14201314
РЕСУТ
01.02.„РАДИО С.О.С“ ЕООД422XXIII-234„Хъшовска“
№ 6А
Преустройство на пергола-градински елемент над пет броя паркоместа за леки автомобили в пет броя гаражи 
15201315
Доклад
11.02.Алекси Сергеев Соколов
„Валекс“ ООД
429VII-261„Ламартин“
№ 19
Жилищна сграда с единадесет апартамента, пест гаража и пет паркоместа в ПИ с ИД 56784.520.167 
16201316
Доклад
11.02.Община Пловдив
„БТК“ АД
141-нов/315-старI-библиотека„Авксентий Велешки“
№ 17
Инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/или данни на „БТК“ АД № PD_A, ЕТАП 1: GSM, ЕТАП 2: UMTS 
17201317
РЕСУТ
13.02.Руска Илиева Попова292I-комплексно застрояване„Руски“ № 117аПреустройство-промяна предназначението на офис, СО в сграда с ИД 56784.521.1038.1.24, намиращ се на приземен етаж на четириетажна жилищна сграда в „Козметичен център“ 
18201318
РЕСУТ
14.02.Елиз Саркис Карушева361XIII-688„Трапезица“
№ 21
Преустройство на ателие, СО в сграда с ИД 56784.523.688.1.11 в „Магазин за пакетирани хранителни стоки, алкохол, цигари и кафе“ 
19201319
РЕСУТ
15.02.Анна Димитрова Аврамова
Иван Димитров Аврамов
86X-678„Йосиф Шнитер“
№ 6
Ремонт и преустройство на втори етаж, и преустройство на таванско помещение в жилище в сграда с ИД 56784.521.636.1 
20201320
Доклад
21.02.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределениие“АД
12VII-1174„Волга“ № 14аВъншно кабелно електрозахранване НН 1kV на жилищна сграда  
21201321
Доклад
21.02.Мария Атанасова Христозова160-нов/326-старXVIII-795„Цанко Дюстабанов“
№ 15
Преустройство-промяна предназначението на кафе-аперитив, едноетажна сграда с ИД 56784.522.795.2 в магазин за промишлени стоки и гараж 
22201322
РЕСУТ
26.02.Ваня Атанасова Докузанова
Николай Луков Докузанов
25-новVIII-471„Георги Измирлиев“
№ 11
Отваряне на временен прозорец към дневна на апартамент „А“ на кота +8.94 на трети жилищен етаж на съществуващ калкан на жилищна сграда на четири и пет етажа, СО с ИД 56784.517.270.1.8 
23201323
РЕСУТ
26.02.Атанас Георгиев Чилингиров27VII-489„Васил Априлов“ № 39Преустройство на АИППМП в жилище, СО с ИД 56784.517.287.1.25 
24201324
РЕСУТ
27.02.Светлозар Русланов Хилендаров512V-1702„Мадара“ № 5Вътрешно преустройство на магазин за хранителни стоки, СО в сграда с ИД 56784.520.949.1.20 
2520132504.03.Борис Ивов Керезиев362-старI-компл. застрояване, подземни гаражи и КОО„Капитан Райчо“ № 59, бл. 6,
вх. В, ет. 5,
ап. 30
Остъкляване на лоджии на апартамент № 30, СО в сграда с ИД 56784.523.659.1.30 
26201326
РЕСУТ
05.03.Мария Николова Янковска490I-компл. застрояване„Източен“ № 73, ет. 4, ап. 3Остъкляване и приобщаване на два балкона в апартамент, СО в сграда с ИД 56784.523.292.1.43 
27201327       
28201328
Доклад
07.03.Община Пловдив
Община Пловдив – Район „Централен“
  „Бунтовнишка“ (от „Митрополит Натанаил“ до кръстовището на „Трайко Китанчев“)Проектиране на части от улици в Район „Централен“ – Община Пловдив 
29201329       
30201330
Доклад
11.03.„КАЛИСТО МАТИ“ ЕООД152-нов/336-старV-295, за жил. сграда, гаражи и админ. сграда„Цар Борис III Обединител“
№ 128 
Преустройство на магазин № 1,
№ 2, и № 3 за промишлени стоки с ИД: 56784.522.295.10.113; 56784.522.295.10.114 и 56784.522.295.10.115 в „Банков офис“ в съществуваща жилищна сграда със смесено предназначение
 
31201331 ОТМЕНЕНО     
32201332
Доклад
11.03.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
240XIV-237„Антон Страшимиров“ № 3АВъншно кабелно електрозахранване НН 1 kV на жилищна сграда 
33201333
Доклад
11.03.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
24II-427„Добрич“ № 27Външно кабелно електрозахранване НН 1 kV на жилищна сграда 
3420133413.03.Галин Йорданов Терзиев
Милена Кирилова Терзиева
437III-830, 831, 833, 834„Балкан“ № 4Остъкляване на североизточен балкон на ателие Б1 за индивидуална творческа дейност, СО с ИД 56784.520.327.1.27 на втори етаж на кота +2.56м в жилищна сграда с височина +14.50м 
3520133513.03.Артур Налчаджиян
Мануела Налчаджиян
Станислава Налчаджиян
455вII-1455„Стойчо Мушанов“
№ 6
Ремонт и реконструкция на съществуваща ажурна ограда с отваряне на вход за автомобили 
36201336       
37201337
РЕСУТ
19.03.„РЕГНУМ“ ООД446I-общ. обслужване„Шести септември“
№ 240А
Ажурна метална ограда с обща височина Н=2.10м и плътна част с височина 0.60м, разположена по западна и южна регулационна линия, изцяло в ПИ с ИД 56784.520.1240 
38201338
РЕСУТ
19.03.Димо Василев Ушев150-нов/324-старVIII-253„Кракра“ № 1АПреустройство на тавански етаж в жилище в масивна двуетажна сграда, СО с ИД 56784.522.253.1.2 
39201339
Доклад
22.03.„ДЖИ ТИ АЙ ЕМ“ АД11VII-517.370„Днепър“ № 6 и
„Севастопол“
№ 27
Две жилищни сгради: Сграда „А“ по ул. „Днепър“ – Първи етап, Сграда „Б“ по ул. „Севастопол“ – Втори етап, с ниско и средноетажно свързано застрояване. Сграда „А“ – четири апартамента, четири изби, три гаража и едно паркомясто, Сграда „Б“ – осем апартамента, осем изби, два двойни гаража и две паркоместа в ПИ с ИД 56784.517.370 
40201340
РЕСУТ
25.03.Звезделина Лазарова Христоскова439I-компл. жил.застр.„Шести септември“
№ 214
Вътрешно преустройство на търговски обект – СО с ИД 56784.520.1167.1.13 в магазин за зеленчуци, плодове и пакетирани хранителни стоки 
41201341
РЕСУТ
25.03.Община Пловдив
Дом за деца лишени от родителска грижа „Княгиня Мария Луиза“
421АI-дом за деца и юноши„Асен Златаров“
№ 29
Благоустрояване за спортна площадка в ПИ 246-стар 
42201342
Доклад
26.03.„Валдент“ ООД
Валерия Петрова Топалска-Бадова
345аVI-329„Филип Македонски“
№ 72
Преустройство на кабинет по дентална медицина-СО с ИД 56784.522.329.1.21 и магазини „Г“ (СО с ИД 56784.522.329.1.18), „Д“ (СО с ИД 56784.522.329.1.17) и „Е“ (СО с ИД 56784.522.329.1.16) в кабинет по дентална медицина с рентген 
43201343
РЕСУТ
27.03.Иван Николов Хаджидемирев148XIII-2040, 2041„Ген. Гурко“
№ 13
Вътрешно преустройство на ресторант – СО с ИД 56784.520.1101.1.4 в кафене от веригата „Costa coffee“ 
44201344
РЕСУТ
27.03.Община Пловдив
„ДКЦ II – Пловдив“ ЕООД
28-нов/247-старIII-поликлиника„Шести септември“
№ 110
Преустройство-промяна предназначението на съществуващо помещение, регистратура и част от фоайе на първи етаж от „ДКЦ II – Пловдив“ ЕООД в аптека за готови лекарствени форми, ПИ с ИД 56784.518.1515 
45201345
Доклад
27.03.Ралица Петева Еневска415V-518.421„Тракийски юнак“
№ 27а 
Жилищна сграда с ниско и средно свободно застрояване с височини Н=10.00 и 15.00м със снек-бар с магазин за продажба на готова храна, седем апартамента, девет изби и осем паркоместа в ПИ с ИД 56784.518.421 
46201346
Доклад
28.03.Петър Методиев Джаров
Елена Красни Джарова
444VIII-2265, админ. жил и търг. дейности„Марица“
№ 154, бл. А
Промяна предназначение на кафе-аперитив – СО с ИД 56784.520.1231.3.24 на 11-ти етаж в Търговско-административен и жилищен комплекс „Хеброс“ в жилище 
47201347
Доклад
29.03.„БТК“ АД65УПИ „Хълм Васил Коларов Преустройство на GSM приемо-предавателна станция в GSM/UMTS  приемо-предавателна станция на „БТК“ АД № PD 2001_A 
48201348
РЕСУТ
29.03.„ДОРА ИЛЕЛ“ ООД209II-702„Братя Миладинови“
№ 19
Промяна предназначението на склад в сутерен, на кота -2.50м, в съществуваща жилищна сграда в два броя изби и склад с ИД 56784.518.555.1.25 
49201349
РЕСУТ
29.03.Мари Едуард Петрова
Димитър Кирилов Петров
42-нов/181-старX-1274„Христо Г. Данов“
№ 43
Вътрешно преустройство на магазин за промишлени стоки и ЗОХ – СО с ИД 56784.518.958.1.24 в Методичен център за красота с кафене 
50201350
РЕСУТ
02.04.Кирил Димитров Къртев343V-обществено застрояване„Капитан Райчо“
№ 52
Промяна предназначението на магазин № 7 (СО с ИД 56784.523.955.1.41 на трети етаж в Търговски комплекс „Маркет център“ – тяло „Б“ в Студио за красота 
5120135102.04.Стоянка Стоянова Димитрова
Славчо Асенов Димитров
351-старII-2039„Борислав“ № 35, вх. А, ет. 2, ап. 2Остъкляване на лоджии на апартамент № 2, СО в сграда с ИД 56784.523.2037.1.2 
52201352
РЕСУТ
02.04.Любов Атанасова Чочкова-Букова388X-1594, 1595, 1596, 1600„Цар Георги Тертер“ № 15Преустройство-промяна предназначението на гараж Г5-СО с ИД 56784.520.868.1.30 в чакалня и помощно помещение към лекарски кабинет-СО с ИД 56784.520.868.1.31 
53201353
РЕСУТ
02.04.Стефка Николова Мандова
Стефан Кирилов Мандов
149I-търговски център„Княз Александър I“
№ 49
Преустройство и ремонт с реконструкция в рамките на съществуващия обем на магазин за промишлени стоки – СО с ИД 56784.520.1123.1.4 и на съществуваща едноетажна сграда с ИД 56784.520.1123.2 
54201354
Доклад
02.04.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
376АII-1809„Лозенград“
№ 14
Външно кабелно електрозахранване НН на жилищна сграда с четири гаража (един от които двоен), офис в приземен етаж и осем апартамента 
55201355
Доклад
02.04.Етажна собственост на жилищна сграда
„БТК“ АД
204III-компл. жил. стр. и зеленина„Руски“
№ 16
Преустройство на приемо-предавателна станция GSM в приемо-предавателна GSM/UMTS станция на „БТК“ АД № PD 2056_D  
56201356
РЕСУТ
10.04.„БАЛЕ“ ООД130III-компл. жил. застрояване„Княгиня Мария Луиза“
№ 25
Преустройство на банков офис – СО с ИД 56784.520.1367.1.2 в магазин и офис 
57201357
Доклад
10.04.„РЕГНУМ“ ООД446I-общ. обслужване„Шести септември“
№ 240А
Детска площадка  
58201358
РЕСУТ
11.04.Димитър Христов Съселов и др.31-нов/112-старVIII-9„Райко Даскалов“ № 44Преустройство с промяна предназначението на трети етаж от съществуваща сграда – СО с ИД 56784.519.8.1.2 за целите на Частна гимназия – професионална по икономика и управление 
59201359
РЕСУТ
17.04.„ТЕД-ИНВЕСТ“ ЕООД497бVII-1278, жил. стр., общ. обсл.„Съборище“
№ 11
Преустройство-промяна предназначението на склад за строителни материали -СО с ИД 56784.520.570.1 в Автодиагностичен център и Автосервиз 
6020136023.04.Пенка Ботева Станчева423XIII-студентски общежития и жилищен комплекс„Марица“ № 16, бл. 12, вх. А, ет. 1, ап. 2Остъкляване на част от южна тераса към апартамент № 2 на първи етаж от жилищна сграда – СО с ИД 56784.518.1445.1.2 
6120136124.04.Стефка Димчева Влахова419VI-191„Асен Златаров“
№ 32А
Остъкляване на източен балкон на апартамент – СО с ИД 56784.520.110.1.2 на първи етаж в жилищна сграда 
62201362
РЕСУТ
26.04.Община Пловдив
Ангел Николов Николов
Николай Янков Янков
Людмил Лазаров Лазаров
„МДЛМ“ ЕООД
8XXI-832 Подмяна на канализационно отклонение – PVC Ø 160 с дължина 5.50м и подмяна на водопроводно отклонение PE-HD Ø 40 с дължина 4.00м 
63201363
Доклад
07.05.Вера Манолова Трендафилова2-нов/13-старVIII-303„Нешо Бончев“
№ 3
Преустройство на магазин – СО с ИД 56784.522.303.1.9 в приземен етаж на жилищна сграда в жилище 
64201364
РЕСУТ
09.05.„ГРАНД ВИЖЪН“ ЕООД335V-523.961„Цар Борис III Обединител“
№ 149А
Оптика с очен кабинет в ПИ с ИД 56784.523.961 
65201365
Доклад
10.05.Хари Хрантов Папазов
Атанас Николов Петров
Димитър Николов Цветков
„А и Д-97“ ООД
70-нов/75-старУПИ хотел„Княз Александър I“
№ 35
Промяна предназначение на магазин за промишлени стоки (без промяна на фасада и конструкция) – СО с ИД 56784.520.1038.4.4, в аптека „Субра“ 
6620136610.05.Петър Йорданов Стоянов
Маргарет Алдимирова Попниколова-Стоянова
Алена Тодорова Попниколова
12-нов/238-старI-жилищно строителство„Презвитер Козма“
№ 18, ет. 3,
ап. 3
Остъкляване на източна тераса без приобщаване към други помещения в апартамент № 3 на трети етаж от жилищна сграда, СО с ИД 56784.518.1479.1.12 
67201367
Доклад
13.05.Бойко Велков Бойков
Ирина Евгениева Бойчева
492XX-334„Мали Богдан“
№ 60
Жилищна сграда на три и пет етажа с единадесет апартамента, четири ателиета (едно от които на първи приземен етаж), пет гаража и шест паркоместа в ПИ с ИД 56784.523.334 
6820136813.05.Илко Великов Петков
Борис Великов Петков
„Днепър Флатс“ ООД
15V-264„Днепър“ № 1Дървена ограда с височина Н=1.80м, разположена изцяло в УПИ V-264 (ПИ с ИД 56784.517.182), по границите с УПИ IV-265, VIII-540 и VI-263 
69201369
РЕСУТ
13.05.Магдалина Пандова Найдева
Богдан Кръстев Желязков
Жанета Кръстева Желязкова
Кирил Николов Кирков
Лиляна Николова Добрева
8XVI-838„Константин Иречек“
№ 17
Преустройство-промяна предназначение на магазинно помещение – СО с ИД 56784.519.714.1.5 в заведение за бързо хранене 
70201370
Доклад
17.05.„РЕНТА ГРУП С“ ООД377аXV-1350„Богомил“
№ 81
Жилищна сграда с коти корниз 7.80м, 10.00м и 15.00м, пет апартамента, два двойни гаража и магазин за промишлени стоки на първи (приземен) в ПИ с ИД 56784.523.1350 
71201371
Доклад
17.05.Ралица Димитрова Райчева148XII-2038„Ген. Гурко“
№ 15
Три, четири и пететажна жилищна сграда с коти корниз 9.50м, 12.00м и 14.00м, с кафене и магазин за промишлени стоки в първи (приземен) етаж, шест апартамента и едноетажно допълващо застрояване в ПИ с ИД 56784.520.1098 
72201372
Доклад
28.05.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
341III-570„Щросмайер“
№ 4
Външно кабелно електрозахранване НН на жилищна сграда с шест апартамента, два гаража за пет паркоместа в приземен етаж и едно паркомясто във вътрешен двор 
73201373
Доклад
28.05.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
457XV-1615„Шейново“
№ 12
Външно кабелно електрозахранване НН на жилищна  
74201374
Доклад
28.05.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
429VII-261„Ламартин“
№ 19
Външно кабелно електрозахранване НН на жилищна сграда с единадесет апартамента, шест гаража и пет паркоместа  
75201375
РЕСУТ 
28.05.Лазар Стоянов Лазаров160-нов/326-старI-790„Цанко Дюстабанов“
№ 23, вх. Б
Преустройство-промяна предназначението на Ателие за копирни услуги – СО с ИД 56784.522.790.1.29 в Бърза закуска 
76201376
РЕСУТ
28.05.Христо Георгиев Киров
Георги Христов Киров
366-нов/256-старIX-895„Тракия“ № 77Вътрешно преустройство и промяна предназначението на магазин за хранителни стоки – СО с ИД 56784.522.895.2 с временна пристройка по чл. 50, ал. 1 и чл. 51, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ в кафе-сладкарница с етапност на изпълнене
Първи етап-пристройка и вътрешно преустройство на магазин за кафе-сладкарница
Втори етап-стълба и използваем покрив-тераса
 
77201377
Доклад
29.05.Недялка Николова Попова
Димитър Живков Попов
Божидар Живков Попов
478VIII-1963„Иларион Макариополски“ № 108Преустройство-промяна предназначението на „Ресторант за субпродукти“ – СО с ИД 56784.523.1963.1.5 на първи (приземен) етаж в „Жилище“ 
78201378
РЕСУТ
05.06.Община Пловдив
СОУ „Цар Симеон Велики“
424II-училище„Лука Касъров“ № 13Пристройка за предверие към физкултурен салон на СОУ ‘Цар Симеон Велики“ в ПИ с ИД 56784.518.5 
79201379
Доклад
07.06.Люба Крумова Гайдарова
Галина Динева Корадова
162XIV-699, 700„Екзарх Йосиф“
№ 15А
Ремонт и преустройство на част от подпокривното пространство с промяна на покривната конструкция 
80201380
Доклад
11.06.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
50-нов/2-старII-956„Отец Паисий“ № 4Външно кабелно електрозахранване НН 1 kV на обект: Промяна на предназначението на съществуващо заведение за обществено хранене-ресторант, СО с ИД 56784.519.821.1.4 
81201381
Доклад
11.06.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
12-новVIII-163„Днепър“ № 4Изграждане на външно кабелно електрозахранване НН 1 kV на жилищна сграда 
82201382
Доклад
13.06.Община Пловдив
ОУ „Екзарх Антим I“
38II-1292, училище„Захари Стоянов“
№ 86
Надстройка на съществуваща тераса с един етаж – за класна стая в ОУ „Екзарх Антим I“ 
83201383
РЕСУТ
13.06.Маня Пейкова Манова18V-10, 11„Волга“ № 41Изграждане на временен прозорец по чл. 82, ал. 6 от Наредба № 7, на калканна стена на ап. Д, СО с ИД 56784.521.10.1.4 на кота +4.60 
84201384
Доклад
13.06.„Космо България Мобайл“ ЕАД
„Лайпциг 91“ АД
  „Руски“ № 70Преустройство на съществуваща базова станция в GSM/UMTS в базова станция № 3198 в сграда с ИД 56784.521.1237.1 
85201385
Доклад
13.06.ЕС, бул. „Христо Ботев“
№ 152
„Космо България Мобайл“ ЕАД
  „Христо Ботев“ № 152Преустройство на съществуваща базова станция в GSM/UMTS в базова станция № 3073 в сграда с ИД 56784.524.592.1 
86201386
Доклад
14.06.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
12-новIV-302„Велбъжд“ № 4Изграждане на външно кабелно електрозахранване НН 1 kV на жилищна сграда 
87201387
Доклад
17.06.Мария Николова Николова-Милова136-нов/302-старII-Об.НС„Велико Търново“ № 2Вътрешно преустройство на жилище в акушеро-гинекологичен кабинет, СО с ИД 56784.522.179.1.3 
88201388
РЕСУТ
24.06.Берджухи Харутюн Зердебекян438II-компл. жил. застрояване„Балкан“ № 5Преустройство на апартамент, СО с ИД 56784.520.1168.2.12, с приобщаване на балкон  
89201389
Доклад
25.06.„ХААС-60“ ЕООД
Мисак Бердж Ениджелян
Мартин Мисак Ениджелян
120III-130„Д-р Чомаков“
№ 5
Ново временно подземно застрояване-защитно покритие на археологически ценности с обществено предназначение – кафе-бар в ПИ с ИД 56784.519.68 
90201390
РЕСУТ
25.06.Владимирка Цветанова Владимирова457II-1623, 1624, 1625„Ген. Скобелев“ № 30Преустройство на гараж № 12 – СО с ИД 56784.520.888.1.50 в ателие за творческа дейност 
9120139127.06.Снежана Стефанова Цветанова
Владимир Рангелов Цветанов
477-старXVIII-1979„Христо Ботев“
№ 101, ет. 3,
ап. 6
Остъкляване на западна тераса, към кухня-дневна на апартамент
№ 6, СО с ИД 56784.523.1979.6.6
 
92201392
Доклад
27.06.„МАРВИ БИЛД“ ООД485V-1264„Д-р Владо“
№ 2
Жилищна сграда с осем апартамента, четири гаража и три паркоместа в ПИ с ИД 56784.523.1264 
93201393
РЕСУТ
04.07.Лиляна Богомилова Атанасова
Михаил Иванов Атанасов
83XI-521.1627„Май“ № 10Жилищна сграда с един гараж, две паркоместа, едно ателие на първи (приземен) етаж и три апартамента 
94201394
Доклад
05.07.„БАЛЕ“ ООД296XII-858„Цар Иван Александър“
№ 9
Пристройка, надстройка и преустройство на жилищна сграда в ПИ с ИД 56784.521.783 
95201395
РЕСУТ
08.07.Златин Георгиев Бояджиев28-нов/103-старI-за обществ. и жил. нужди„Шести септември“
№ 148
Преустройство на съществуващ балкон за разширение на кухня към жилище – СО с ИД 56784.518.1214.1.1  
96201396
Доклад
09.07.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
222-новVI-750„Трайчо Китанчев“
№ 21
Изграждане на външно кабелно електрозахранване НН 1 kV на жилищна сграда 
97201397
Доклад
11.07.„АРХ ЛИНИЯ“ ООД464XVII-392„Родопи“ № 20Преустройство на магазин за промишлени стоки, СО с ИД 56784.523.392.1.17 във „Фризьорски салон“ 
98201398
Доклад
11.07.Милена Христова Бухе
Даниел Емил Бухе
Лаура Бухе
36-нов/101-старIII-1420„Петко Каравелов“
№ 15
Преустройство на жилищна сграда  с ИД 56784.518.1098.1 и реконструкция на обитаем тавански етаж 
99201399
Доклад
12.07.Иван Марков Иванов и още седем собств.294VII-1169„Филип Македонски“
№ 40
Три, четири и пететажна жилищна сграда с девет апартамента, едно ателие, един магазин за промишлени стоки и два гаража с височини в абсолютни коти 169.20, 171.20 и 174.20 
1002013100
Доклад
15.07.Собствениците на жил. блок
„Космо България Мобайл“ ЕАД
  „Иван Вазов“
№ 61
Преустройство на съществуваща базова станция в GSM/UMTS базова станция № 3071 
1012013101
Доклад
15.07.Собствениците на бизнес и административна сграда „Рилон център“
„Космо България Мобайл“ ЕАД
  „Христо Ботев“
№ 92 Б
Преустройство на съществуваща базова станция в GSM/UMTS базова станция № 3245 
1022013102
Доклад
16.07.Етажните собственици на сграда
„Космо България Мобайл“ ЕАД
  „Шести септември“
№ 154, бл. Ц-1, вх. Г
Преустройство на съществуваща базова станция в GSM/UMTS базова станция № 3049 в сграда с ИД 56784.519.862.1 
1032013103
Доклад
17.07.Георги Атанасов Политов16-нов/18а-старI-297„Константин Величков“
№ 61
Жилищна сграда с четири апартамента, три кабинета за идивидуална творческа дейност, едно заведение за бързо хранене, два двойни гаража ичетири паркоместа 
1042013104
Доклад
18.07.Община Пловдив
Община Пловдив – Район „Централен“
19I-комплексно застрояване, търговия и зеленина„Свобода“ № 6
до № 24
Проект за изграждане на парково и алейно осветление в предблоково пространство 
1052013105
РЕСУТ
19.07.Атанас Благоев Панайотов353-нов/269-старIII-508„Д-р Никола Ковачев“
№ 5
Промяна предназначението на фризьорски салон в помещение за битови нужди (изба) в съществуваща жилищна сграда 
1062013106
Доклад
19.07.Собствениците в етажна собственост на жилищна сграда
„Космо България Мобайл“ ЕАД
425I-жил. компл.„Загоре“ № 61Преустройство на съществуваща базова станция в GSM/UMTS базова станция № 3243 
1072013107
Доклад
19.07.Денка Минкова Тодорова11XI-163„Севастопол“
№ 25
Жилищна сграда с Нк=15.00м (в абс. к. +175.30), с офис, десет апартамента, шест ателиета, четири единични гаража и един двоен гараж в ПИ с ИД 56784.517.123 
1082013108
РЕСУТ
19.07.Стойка Видолова Иванова
Цветан Иванов Иванов
377аXXIV-2172„Тодор Бурмов“
№ 7
Промяна предназначението на магазин и офис в „Жилище“ 
1092013109
РЕСУТ
30.07.Ива Асенова Шумкова
Виолета Асенова Шумкова
Елена Запрянова Шумкова
363-нов/259-старI-комплексно застрояване„Христо Ботев“
№ 19
Преустройство-промяна предназначението на ап. № 28 – СО с ИД 56784.522.903.1.3 на първи жилищен етаж в офис и склад за козметични продукти 
1102013110
Доклад
07.08.Тодорка Петкова Киречийска и 14 други собств.707-старXXI-521.1643„Йордан Йовков“
№ 5
Средноетажна жилищна сграда Нк=12.00м (в абс. к. 173.43; 172.81) и Нк=15.00м ( в абс. к. 176.43; 175.81), допълващо застрояване Нк=3.50м, подземно застрояване, шестнадесет апартамента, чеиринадесет единични, два двойни гаража и две паркоместа  
1112013111
РЕСУТ
08.08.Йордан Николов Араджиев57II-общ., 519.929„Абаджийска“
№ 19
Жилищна сграда с Нк=8.00 и 9.20м, с едно ателие и едно жилище в ПИ с ИД 56784.519.929 
1122013112
РЕСУТ
08.08.Васил Димитров Стаменов
Любомир Петров Пенев
Продан Луков Арсов
15I-жилищно строителство„Презвитер Козма“ № 23-
№ 25
Ремонт и реконструкция на покривна конструкция на триетажна жилищна сграда, със запазване на кота корниз и кота било – първи етап на строителството – за тавански помещения №№ 3, 5, 6, 9 и 10 
1132013113
РЕСУТ 
08.08.Николина Кирилова Суклева486XIV-1247„Д-р Владо“                  № 1, ет. 1Преустройство на кафе-сладкарница в „Магазин за промишлени стоки“ 
1142013114
РЕСУТ
08.08.Никола Атанасов Даварски29-нов/114-старIV-457„Дон“ № 28Ремонт, реконструкция на покрив и надстрояване до 1.50м на надзид на неизползваем тавански етаж и преустройството му в мансарден жилищен етаж на съществуваща двуетажна жилищна сграда 
1152013115
Доклад
09.08.Василка Стойчева Грундиг34X-521.933„Радецки“
№ 4
Жилищна сграда с височина в абс. коти корниз 175.85 и 179.90 и ТИП за първи етап на строителството – до височина Нк=11.75м в ПИ с ИД 56784.521.933 
1162013116
РЕСУТ
12.08.Теопинка Сотирова Янева и 16 други собств.24-нов/109-старVII-434„Райко Даскалов“
№ 57а
Промяна предназначението на магазин за промишлени стоки – СО с  ИД 56784.518.402.1.3 в кафе и магазин за пакетирани хранителни стоки  
1172013117
Доклад
12.08.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
219XVI-807, 781„Жан Жорес“
№ 6
Изграждане на външно кабелно електрозахранване НН 1 kV на жилищна сграда с четиринадесет апартамента, един офис, три гаража и единадесет паркоместа 
1182013118
Доклад
12.08.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
9I-1113, 1114„Данаил Николаев“
№ 35
Изграждане на външно кабелно електрозахранване НН 1 kV на жилищна сграда  
1192013
119
Доклад
14.08.Милко Маринов Иванов
Галя Рангелова Иванова
479VII-523.1946„Д-р Владо“
№ 44
Жилищна сграда със седемнадесет апартамента, две ателиета, два гаража за три автомобила и осем паркоместа 
1202013120
РЕСУТ
21.08.Веселина Илиева Георгиева
Юрген Ото Вайс
19аI-331„Волга“ № 53Преустройство и промяна предназначението на магазин за промишлени стоки в офис с ателие за пиърсинг и маникюр в жилище 
1212013121
Доклад
22.08.Николай Григоров Коцев3III-48„Христо Ботев“ № 114Преустройство на магазин за промишлени стоки в „Дрогерия“ (без извършване на строително-монтажни работи и без промяна на дограма и фасади) 
1222013122
РЕСУТ
27.08.Кирил Илиев Атанасов360-нов/262-старVIII-528„Филип Македонски“
№ 82а
Преустройство на таванско помещение в ателие за индивидуална творческа дейност в съществуваща жилищна сграда, СО с ИД 56784.522.528.1.4 
123201312329.08.Георги Христов Пасков361-нов/264-старV-551„Тракия“ № 37Остъкляване на северозападна тераса към кухня от жилище – СО с ИД 56784.522.551.1.3 
1242013124
РЕСУТ
30.08.Църковно настоятелство при църква „Сурп Кеворк“-Пловдив401II-115„Д-р Чомаков“ № 18Временно застрояване за бирария 
1252013125
Доклад
03.09.Кремена Пейкова Манова64-нов/95-старII-401„Тодор Каблешков“
№ 4
Дву и триетажна жилищна сграда с Нк=7.30м (186.93 в абс. к.) и Хк=5.55м с три жилища и три гаража в ПИ с ИД 56784.521.1442 
1262013126
РЕСУТ
11.09.Ангелина Георгиева Василева224XVII-245„Янко Сакъзов“
№ 48
Промяна предназначението на обект за търговска дейност във фризьорски салон, СО с ИД 56784.518.230.2.1 
1272013127
РЕСУТ
11.09.Медицински университет-гр. Пловдив
Областен управител на област Пловдив
368II-522.3585„Васил Априлов“ № 15аПреустройство на съществуващ трети етаж от сграда за образование в кабинети за преподаватели, СО с ИД 56784.522.3585.76 
1282013128
Доклад
11.09.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
473X-523.1845
XV-523.1844
„Лозенград“
№ 33 и 35
Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с 25 броя бъдещи потребители и жил. сграда с 34 броя бъдещи потребители 
1292013129
Доклад
11.09.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
16-нов/18а-старI-297„Константин Величков“ № 61Изграждане на външно кабелно електрозахранване НН-КЛ на жилищна сграда  
1302013130
Доклад
12.09.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
II-936, 937„Захари Стоянов“ № 27Изграждане на външно кабелно електрозахранване НН-1kV на жилищна сграда  
1312013131
Доклад
16.09.Веско Костадинов Дойчев392III-698„П. Р. Славейков“
№ 28
Двуетажна еднофамилна жилищна сграда в ПИ с ИД 56784.519.578 
1322013132
РЕСУТ
16.09.„ВИПЕРА ГРУП“ ООД
27-нов/246-старVIII-837, 838„Шести септември“
№ 112Б
Преустройство на открита тераса в покрита тераса към апартамент
№ 27 на кота +17.40м в съществуваща жилищна сграда с ателиета, магазини и подземен гараж, СО с ИД 56784.518.1522.1.46
 
1332013133
РЕСУТ
16.09.„СИНЕ МОРА ИНВЕСТМЪНТС“ ООД231I-жил. и общ. обсл., подземен паркинг и ТП„Янко Сакъзов“ № 35, ет. 5, ат. 1а и „Антон Страшимиров“
№ 4, ет. 5,
ат. Д8
Преустройство на открити тераси към ат. № Iа на кота +17.70, бл. А и ап. № Д8 на кота +12.00 в бл. Д на съществуваща жилищна сграда с жилищно, обществено обслужване и подземен гараж, СО с ИД 56784.518.1533.1.19 и 56784.518.1533.1.26                           
1342013134
РЕСУТ
16.09.Община Пловдив 194I-озеленяване и ТП„Янко Сакъзов“
Благоустрояване на зелени площи (250.00м2) и площадка за игра на открито за деца от 3 до 12 години (120.00м2) към Стационарен преместваем обект (СПО)- с общесвено обслужваща и търговска дейност- кафе бърза закуска в ПИ с ИД 56784.518.1223 
1352013135
РЕСУТ
16.09.Веселин Бончев Мартинов27-нов/246-старVIII-837, 838„Шести септември“
№ 112Б
Преустройство на открити тераси в покрити тераси към ап. № 28 и ап. № 29 на кота +17.40м в съществуваща жилищна сграда с ателиета, магазини и подземен гараж, СО с ИД 56784.518.1522.1.47 и 56784.518.1522.148 
1362013136
Доклад
23.09.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
478XV-523.1970„Добри Войников“ № 45
Външно електрозахранване на жилищна сграда  
1372013137
Доклад
23.09.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
377XV-1350„Богомил“ № 54
Външно електрозахранване на жилищна сграда  
1382013138
РЕСУТ
23.09.Мата Петрова Кирова
Христо Николаев Киров
Петя Николаева Кирова
142-нов/323-старVII-240, 241, 242„Цар Асен“
№ 4Б
Ново канализационно отклонение – PVC Ø 160 с дължина 6м в ПИ с ИД 56784.522.242 
139201313925.09.Елиза Мардик Актерян443АII-компл. жил. строителство„Весела“
№ 35
Остъкляване на балкон към апартамент – СО с ИД 56784.520.186.1.28 на пети етаж в жилищна сграда 
1402013140
Доклад
27.09.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
22X-1323, 1324„Захари Стоянов“ № 39к
Изграждане на външно кабелно електрозахранване 1 kV на жилищна сграда  
1412013
141
РЕСУТ
30.09.Красимира Благоева Петрова126V-727„Душо Хаджидеков“
№ 9
Ново канализационно отклонение – PE-HD Ø 32 с дължина 6м в ПИ с ИД 56784.519.607 
1422013142
Доклад
03.10.„Диагностично-консултативен център VI-Пловдив, район „Централен“ ЕООД346-новI-болница 1205„Любен Каравелов“
№ 5
Преустройство и реконструкция на част от етаж трети за център за деца с аутизъм в рамките на съществуващия обем от обект: масивна четириетажна обществена сграда в ПИ с ИД 56784.521.1086 
1432013143
РЕСУТ
03.10.„ДКЦ I-Пловдив“ ЕООД
„СБАЛ Специал Медик“ ООД
137XI-поликлиника„Понеделник пазар“ № 5Преустройство на част от втори етаж – крило „Изток“ и крило „Юг“ в сграда на „ДКЦ I-Пловдив“ ЕООД за обособяване на „СБАЛ Специал Медик“ ООД за вътрешни болести 
1442013144
РЕСУТ
04.10.Филип Стоянов Филипов
Стефка Николова Мандова
Борис Атанасов Георгиев
Тодорка Манова Георгиева
Лидия Иванова Васмер
Радослава Евгениева Русо
Стефан Кирилов Мандов
149I-търговски център„Княз Александър I“ № 49Преустройство на  тавански помещения с промяна на покрива, без промяна н кота корниз на съществуваща сграда с ИД 56784.520.1123.1 
1452013145
РЕСУТ
04.10.Елена Борисова Бакалова-Стоянова
Юрий Тодоров Стоянов
365а-нов/259-старI-компл. застрояване„Тракия“
№ 68, вх. Б
Ремонт и преустройство на таванско помещение № 6 в съществуваща жилищна сграда, прилежаща част към ап. № 1, ет. 2 – СО с ИД 56784.522.599.1.3 
146201314608.10.Община Пловдив-ОП „Общински пазари“177I-пазар„Шести септември“ – Четвъртък пазарАжурна ограда с височина Н=2.00м, разположена изцяло в имота, по регулационните линии между т. 11-12-13; 14-15; 16-17-18-19-20-21 съгласно трасировъчен план, ПИ с ИД 56784.518.1604 
1472013147
Доклад
14.10.„АЙБЕКС РИЪЛТИ“ ЕООД
„Космо България Мобайл“ ЕАД
70-нов/75-старVI-2019, 2023, 2024„Патриарх Евтимий“
№ 13
Баззова станция GSM/UMTS
№ 6520 в сграда с ИД 56784.520.1156.1
 
1482013148
РЕСУТ
14.10.Министерство на отбраната ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“22-нов/195-старIV-жил. строителство„Шести септември“
№ 140-142
Пеустройство на магазин – СО с ИД 56784.518.910.1.3 на партерен етаж от жилищна сграда в кафе-бар и магазин за продажба на самолетни билети и пътувания 
149201314914.10.Надежда Александрова Чакърова427I-жилищен комплекс„Младежка“
№ 33, вх. А, ап.10
Остъкляване на северен балкон на ап. № 10 – СО с ИД 56784.518.1460.1.19 
1502013150
РЕСУТ
14.10.Диана Иванова Тодорова384аXVIII-110, 111, 2150, 2192„Янтра“ № 12а, ет. 1Преустройство-промяна предназначението на Ателие за творческа дейност – СО в сграда с ИД 56784.523.110.1.12 в апартамент 1а от жилищна  сграда с ИД 56784.523.110.1                                                                                                                                                                                                                  
1512013151
РЕСУТ
14.10.Борислав Венков Михайлов365а-нов/259-старVII-518.344, жил. застр.„Янко Сакъзов“
№ 2
Преустройство-промяна предназначението на магазин № 2 в магазин за хранителни стоки с топла кухня в ПИ с ИД 56784.518.344.4.28 
1522013152
РЕСУТ
14.10.„Типо Транс“ ООД32-нов/114-старI-компл. застрояване„Цар Борис III Обединител“
№ 60
Преустройство-промяна предназначението на кафе-аперитив в аптека за готови лекарствени форми, СО с ИД 56784.519.873.1.24 
1532013153
РЕСУТ
15.10.Соня Тенчева Нанева
Крум Ненов Нанев
28-нов/249-старI-жилищно строителство„Васил Априлов“
№ 94
Преустройство на ателие за индивидуална творческа дейност (СО с ИД 56784.518.1482.3.18) в таванско помещение към ап. № 10 
1542013154
Доклад
18.10.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
451IV-918„Балкан“ № 14
Външно електрозахранване на жилищна сграда с пет гаража и един офис  
1552013155
Доклад
18.10.„ДАВЧЕВ ИНВЕСТ“ ЕООД191аVIII-587„Цар Калоян“
№ 11
Многофамилна жилищна сграда с Нк=9.00, 12.00 и 15.00м в /абс. коти 168.55, 171.55 и 174.55/ с тринадесет апартамента и осем гаража, ПИ с ИД 56784.518.509 
156201315620.10.      
1572013157
РЕСУТ
22.10.Иван Георгиев Гечев
Живка Георгиева Гечева
„Лаурус Нобилис“ ЕООД
29XXI-521.1198„Люлебургас“
№ 4
Навес за автомобили на осн. чл. 147, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, с височина Н=2.20м и Ажурна ограда на осн. чл. 48, ал. 4 от ЗУТ, с височина до 2.20м, по част от западната регулационна граница, разположена изцяло в имота 
1582013158
РЕСУТ
22.10.„Лаурус Мобилис“ ЕООД29XI-521.1198„Люлебургас“
№ 4
Преустройство на мансарден етаж в апартамент и частично остъкляване на покривна тераса (зимна градина), СО с ИД 56784.521.1198.2.7 
1592013159
РЕСУТ
28.10.Николай Иванов Краевски
Боряна Николаева Краевска
156VIII-644„Виктор Юго“
№ 24
Основен ремонт и вътрешно преустройство съгласно чл. 53 от ЗУТ, с промяна предназначението на еднофамилна жилищна сграда и сграда за търговия в Детски център 
1602013160
РЕСУТ
30.10.Васил Георгиев Анастасов388X-1594, 1595, 1596, 1600„Цар Георги Тертер“ № 17Преустройство на лекарски кабинет – СО с ИД 5784.520.868.1.40 в помощно помещение към лекарски кабинет за АИПСМП 
1612013161
Доклад
30.10.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
140VI-600, 601„Раковски“
 № 24А
Изграждане на външно електрозахранване 1kVна нова жилищна сграда с девет апартамента и пет гаража в ПИ с ИД 56784.523.133 
1622013162
Доклад
30.10.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
376XIX-523.1775
XIX-523.1777
„Хан Аспарух“
 № 91
Изграждане на външно електрозахранване жилищна сграда в УПИ XIX-523.1777, кв. 376 и нежилищна сграда в УПИ XIX-523.1775, кв. 376 
1632013163
Доклад
31.10.Светлозар Иванов Драгушев125XX-519.633„Пълдин“ № 12Временно преустройство на съществуващи сгради за културен и презентационен център 
164201316408.11.Елисавета Николова Ганева
Моника Петкова Ташева
471I-компл. застрояване„Богомил“ № 70, ет. 5, ап. 11Остъкляване на южната тераса към апартамент № 11, СО в сграда с ИД 56784.523.3182.1.23 
1652013165
Доклад
08.11.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
356II-общ.„Граф Игнатиев“
 № 22
Външно кабелно електрозахранване на обект: Жилищна сграда с Нк=14.00м и шест броя подземни гаражи, два броя магазини за промишлени стоки, три броя ателиета 
1662013166
Доклад
08.11.Лазар Петров Дернев
Стефанова Дернева
Пенка Димитрова Крушкова
Велина Николова Белчева
176VIII-505, 506„Цоко Каблешков“
№ 10
Жилищна сграда с Нк=12.00м /абс. кота 172.35/ и 15.00м /абс. кота 175.35/ с подземен паркинг, четиринадесет апартамента, пет ателиета за индивидуална творческа дейност, два магазина, едно заведение за бързо хранене и четири гаража в ПИ с ИД 56784.518.1700 
1672013167
Доклад
12.11.Харутюн Левон Бабикян
„МОБИЛТЕЛ“ ЕАД
30I-377, 376, 374, 379, 375, 372, 371, 993, 366, 368, 369, 370, 373, 999, 1000, за общ. и жил. нужди„Павел Куртевич“
№ 21
Преустройство на съществуваща базова станция с честотен обхват 900-2100MHz на „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД PDV0045.A003 „HARI“ ПИ с ИД 56784.519.281 
1682013168
РЕСУТ
15.11.Марин Николов Тахчиев140XII-576, 577„Леонардо Да Винчи“
№ 21, ет. 1
Преустройство-промяна предназначението на магазин № 6-СО в сграда с ИД56784.518.344.4.28
в „Салон за красота“
 
1692013169
РЕСУТ
15.11.Нели Йорданова Господинова
Йордан Тенчев Пъджев
28-нов/207а-старVII-344„Васил Соколов“ № 4, ет. 1Преустройство на офис (СО с ИД 56784.518.1227.2.5) в жилище, намиращ се в жилищна сграда 
170201317018.11.Петър Димитров Чопев
Димитрия Василева Чопева
413XVII-177„Прогрес“ № 27,
ет. 4, ап. 6А
Остъкляване на североизточна тераса към дневна и северозападна тераса към детска стая на ап. 6А- СО с ИД 56784.518.91.1.6 
171201317119.11.Симон Каприел Каприелян
„ЛЕГАЛ ГРУП“ ООД
440VI-305, 306„Весела“ № 22Плътна ограда с височина Н=2.20м в ПИ с ИД 56784.520.1614 
1722013172
РЕСУТ
19.11.„НССМ“ ЕООД206II-355, 356, 357, 363, 364, жил. и общ. застрояване„Плевен“ № 13Преустройство-промяна предназначението на обект с ИД 56784.518.326.1.6-жилище и обект с ИД 56784.518.326.1.5-за общ. хранене в „Медицински център“ 
1732013173
Доклад
20.11.Екса Гарабед Меликян
Филип Генов Зафиров
Любен Иванов Генов
Михаил Костадинов Генов
Надежда Маринова Маринова
Гюрга Атанасова Генова
Михаил Ангелов Генов
Надежда Ангелова Петкова
418III-520.107, 520.108, жил. застр.„Хъшовска“
№ 21
Жилищна сграда с коти корниз Н=12.00м и Нк=15.00м, с девет апартамента, два лекарски кабинета, един гараж и подземен гараж с три паркоместа в ПИ с ИД 56784.520.1581 
1742013174
Доклад
20.11.„ПОДЕМ“ ЕООД
Филип Генов Зафиров
Любен Иванов Генов
Михаил Костадинов Генов
Надежда  Маринова Маринова
Гюрга Атанасова Генова
Михаил Ангелов Генов
Надежда Ангелова Петкова
Иван Валентинов Бакърджиев
Изолда Фридрих Мирчева
Любомир Иванов Бакърджиев
418II-520.99, 520.100, 520.101, 520.107, жил. застрояване„Хъшовска“
№ 23-25
Жилищна сграда с коти корниз Н=12.00м и Нк=15.00м, с двадесет и осем апартамента, медицински център счетири лекарски кабинета, единадесет гаража и подземен паркинг с девет паркоместа в ПИ с ИД 56784.520.1580 
1752013175
Доклад
22.11.Църковно настоятелство на църква „Света Петка“-Пловдив131I-комплексно застрояване„Аспарух“ № 1Промяна предназначението на Ателие № 1-СО в сграда сИД 56784.523.2121.1.44 в магазин за дравослони храни с щанд задегустация“ 
1762013176
РЕСУТ
25.11.Мария Гавраилова Анева и др. собственици48-нов/20-старII-1485„Христо Г. Данов“
№ 4
Проект за доброволна делба по чл. 202 от ЗУТ, Банков офис в два банкови офиса 
1772013177
Доклад
26.11.Собствениците в етажна собственост на жилищна сграда
„Космо България Мобайл“ ЕАД
21аI-компл. застр. и зеленина„Свобода“ № 1Преустройство на съществуваща базова станция в GSM/UMTS базова станция № 3012, монтирана върху покрива на жилищна сграда с ИД 56784.517.334 
1782013178
Доклад
27.11.Валери Стоянов Генчев7III-448„Константин Стоилов“ № 2Промяна предназначението и вътрешно преустройство на банков офис в заведение за обществено хранене-снек бар и самостоятелни стаи за настаняване в ПИ с ИД 56784.519.359 
1792013179
Доклад
27.11.Атанас Александров Балтаджиев21-старXI-стар„Дякон Иларион“
 № 1, ет. 6, Ателие Е
Промяна предназначението на Ателие Е-СО в сграда с ИД 56784.524.328.1.9 в „Жилище“ 
1802013180
Доклад
28.11.Симеон Георгиев Захариев
Славка Асенова Янкулова
Иван Николов Янкулов
Елена Николова Захариева
Мая Георгиева Захариева
41-нов/182-старIX-1249„Капитан Бураго“ № 9Асансьор и остъкляване на тераси по северна фасада на жилищна сграда в ПИ с ИД 56784.518.933 
1812013181
РЕСУТ
29.11.Таня Талева Игнатова
Мариян Игнатов Игнатов
168-нов/281-старIV„Екзарх Йосиф“
 № 18
Покриване на тераса а Н max – 2.70м, н ад съществуващото застрояване, ПИ с ИД 56784.522.760 
1822013182
РЕСУТ
02.12.Олимпия Георгиева Божева7-новI-1070„Тибет“
№ 1
Промяна предназначението на работилница за тестени изделия и продажба на място /СО с ИД 56784.518.805.1.6/ в магазин за промишлени стоки и шивашко ателие 
1832013183
РЕСУТ
02.12.Стойчо Димитров Пенев5X-97„Севастопол“
№ 16
Едноетажна пристройка и вътрешно преустройство на част от първи етаж от съществуваща жилищна сграда с ИД 56784.57.4 в ателие 3 
1842013184
РЕСУТ
02.12.Христо Иванов Лазаров136-нов/302-старI-комплексно застрояване
„Екзарх Йосиф“ № 7, бл. 64,
вх. Д, ет. 8

Преустройство-промяна предназначението на Ателие № 3, СО в сграда с ИД 56784.522.990.1.32 в „Жилище“ 
1852013185
РЕСУТ
02.12.„СУЗИ-777“ ЕООД430VII-2271, общ. обслужване„Шести септември“
№ 193А
Вътрешно преустройство и промяна предназначението на офис 2, във фризьоро-козметичен салон с обучение по фризьорство, СО с ИД 56784.520.1234.1.10 
1862013186
Доклад
03.12.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
148XII-2038

„Генерал Гурко“ № 15

Външно кабелно електрозахранване НН на жилищна сграда с кафене и магазин за промишлени стоки в ПИ с ИД 56784.520.1098 
1872013187
РЕСУТ
04.12.Петър Йорданов Стоянов
Маргарет Алдимирова Попниколова-Стоянова
Алена Тодорова Попниколова
12-нов/238-старI-жил. строителство„Презвитер Козма“
№ 18
Промяна на покривна конструкция над таванско помещение № 3 (прилежаща част към СО-жилище с ИД 56784.518.1479.1.12) в триетажна жилищна сграда, при запазване на кота корниз и кота било 
1882013188
РЕСУТ
06.12.Църква „Свети Харалампий“-гр. Пловдив222IX-църква

„Митрополит Натанаил“ № 16

Допълващо застрояване с обслужващи функции с височина Н до 3.60м по чл. 50, т.1г от ЗУТ и първи етап от ажурна ограда по ул. „Бунтовнишка“ между точки „А“ и „Б“ в ПИ с ИД 56784.518.588 
189201318910.12.Стефан Михайлов павлов35-нов/42-старI-компл. застрояване„Петко Каравелов“
№ 12А, ет. 1,
ап. 2
Остъкляване на тераса от апартамент № 2, СО с ИД 56784.518.1135.1.5 
1902013190
Доклад
13.12.Георги Иванов Иванов
Ваня Антонова Иванова
390XIV-1516

„Макгахан“
№ 11

Вътрешно преустройство на кафе-сладкарница-клуб на детето и стоматологичен кабинет в жилище, СО с ИД 56784.520.803.1.11 и 56784.520.803.1.12 
1912013191
Доклад
14.12.Петър Стефанов Тенишев219-новIII-791„Трайко Китанчев“ № 9Промяна предназначението на Ателие № 1-СО с ИД 56784.518.636.1.3 в кабинет за дентална образна диагностика 
1922013192
РЕСУТ
14.12.Стойчо Ангелов Кузев155I-649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 659, 660, 1363

„Виктор Юго“
№ 26

Преустройство на жилище на първи етаж и ново допълващо застрояване в аптека за лекарствени продукти, екстемпорални лекарствени форми и билкова аптека, СО с ИД 56784.521.620.1.1 и 56784.521.620.1.2 
1932013193
РЕСУТ
16.12.Величка Леонидова Попова485XIII-1273„Иларион Макариополски“ № 35Преустройство на офис (СО с ИД 56784.523.1273.1.41) в магазин за промишлени стоки 
194201319416.12.Тунджай Ахмедов Белберов371XIII-1745

„Беласица“
№ 56

Надстройка на еднофамилна жилищна сграда до Нк=10.00м и Нб=14.09м 
1952013195
РЕСУТ
17.12.Красимир Георгиев Кафалиев
Елена Боянова Сопаджиева
Боян Георгиев Сопаджиев
Красимира Иванова БарбоваГеорги Иванов Герджиков
136VI-1914„Княгиня Мария Луиза“ № 136Гараж в ПИ с ИД 56784.520.1029 
1962013196
РЕСУТ
17.12.Таньо Краев Танев
Красимира Танева Танева
Зорница Танева Танева
298IV-786

„Филип Македонски“
№ 16

Пристройка на съществуваща жилищна сграда 
1972013197
Доклад
17.12.Надежда Видолова Дуракова
Йордан Димитров Дураков
Бианка Александрова Рупрехт
Димитър Василев Петков
Мария Крумова Пенкова
Нели Ангелова Диварова
Борис Димитров Диваров
Лиляна Ангелова Абра-ева
389-новI-520.1646„Макгахан“ № 8Три, четири и пететажна сграда с Нк=10.00м, 12.00м и 15.00м в две секции: Секция А с 13 апартамента, пет ателиета и Секция Б с 10 апартамента и седем ателиета, с общо за цялата сграда един магазин, един офис, седем гаража и четири паркоместа, ПИ с ИД 56784.520.1646 
1982013198
Доклад
19.12.Иван Ангелов Михайлов27-нов/246-старVIII-837, 838

„Шести септември“
№ 110а

Преустройство на магазин за промишлени стоки (СО с ИД 56784.518.1522.1.53) в салон за красота в съществуваща жищлищна сграда с ателиета, магазини и подземен гараж 
1992013199
Доклад
19.12.ЕТ Рангел Рангелов Генов с фирма „ГЕНОВ Ш РАНГЕЛ ГЕНОВ“500VII-1083„Захари Зограф“ № 8Преустройство на магазин за хранителни стоки в жилище, СО с ИД 56784.520.436.1.4 
2002013200       
2012013201       
2022013202
Доклад
27.12.Люба Венцеславова Каранлъкова28-нов/103-старV-469

„Опълченска“
№ 14

Преустройство за делба на апартамент на две нива (СО с ИД 56784.518.430.1.2) в два апартамента