РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА СТРОЕЖ, ИЗДАДЕНИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН – 2021г.

ГОД.РС №ДАТАИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯКВ.ПИ/УПИАДРЕС
УЛИЦА /БУЛ. №
ВИД СТРОЕЖРЗП
1202101
Доклад
05.01.Елена Иванова Михайлова
Тодорка Иванова Михайлова
Виолета Атанасова Веселинова
„ДЖИ ТИ БИЛД“ ЕООД
1-нов/14-старIII-1, жил. застрояване„Пещеско шосе“
№ 51
Жилищна сграда с Нк=5.00м, 14.50м и 15.00м, с осем апартамента, един магазин, едно ателие, един гараж и с възможност за паркиране на осем автомобила1002.00м2
2202102
РЕСУТ
07.01.Анелия Борисова Инджова
Димитър Янев Инджов
35-нов/42-старI-компл. застрояване„Софроний Врачански“ № 6Вътрешно преустройство на магазин, СО с ИД 56784.518.1133.1.1 с обособяване на два самостоятелни обекта-магазини за промишлени стоки65.18м2
3202103
РЕСУТ
08.01.Светла Йовчева Йовчева80XI-711„Май“ № 1б,
ет. 5
Вътрешно преустройство с промяна предназначението на Ателие № 11 /СО с ИД 56784.521.1657.1.11/ в жилище33.58м2
4202104
РЕСУТ
08.01.Катя Андреева Йовчева80XI-711„Май“ № 1б,
ет. 7
Вътрешно преустройство с промяна предназначението на Ателие № 16 /СО с ИД 56784.521.1657.1.16/ в жилище33.94м2
5202105
Доклад
08.01.Валентин Антонов Бойчев355XV-1406, общ.„Петко Д. Петков“ № 42,
вх. Б, ет. 1
Преустройство на обект за търговия на дребно с ветеринарно-медицински продукти, СО с ИД 56784.523.1406.1.12, преустройство на обект за търговия на едро, СО с ИД 56784.523.1406.2.12 и инфраструктурен обект, СО с ИД 56784.523.1406.2.10 за разширение на обект за търговия на едро с ветеринарно-медицински продукти331.95м2
6202106
Доклад
14.01.„ВИП-77“ ЕООД3XI-517.471, жил. и общ. застрояване„Шести септември“
№ 104
Промяна предназначението на СОС с ИД 56784.517.471.3.96 от магазин за промишлени стоки в пробонабирателен пункт към медико-диагностична лаборатория114.87м2
7202107
Доклад
14.01.Анеса Христова Георгиева
Десислава Георгиева Неделева
21аI-компл. застр. и зеленина„Свобода“ № 3
бл. 22, ап. 2
Преустройство на лекарски кабинет-СОС с ИД 56784.517.335.1.2 в жилище38.53м2
8202108
Доклад
14.01.Павлин Костадинов Колевски240XII-224„Антон Страшимиров“
№ 7
Преустройство с промяна предназначението на СО с ИД 56784.518.215.1.6 /за обществено хранене/ на първи етаж от жилищна сграда, в магазин и жилище104.00м2
9202109
РЕСУТ
14.01.Красимир Младенов Младенов и пет др. собств.358-нов/272-старI-359„Кавала“ № 9Жилищна сграда с Нк=12.00м и 15.00м, с двадесет и един апартамента, шест двойни и два единични гаража, и седем места за паркиране в подземен етаж-до кота ±0.002145.5м2
10202110
Доклад
14.01.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
8XX-521.1515, жил. застр.„Волга“ № 25Външно кабелно ел. захранване 1kV на Жилищна сграда с гаражи, ПИ с ИД 56784.532.1515 
11202111
Доклад
14.01.„АЛЕКСО 84“ ООД349-нов/276-старVI-409„Васил Априлов“
№ 18
Жилищна сграда с Нк=14.50м с двадесет жилища, две ателиета и един офис в партера до кота ±0.001056.00м2
12202112
РЕСУТ
21.01.Радостина Атанасова Щерева
Сийка Димитрова Щерева
83IV-636„Тодор Каблешков“
№ 18, ет. 2
Преустройство с промяна предназначението на ателие /СО с ИД 56784.521.599.4.9/ в кабинет по дентална медицина20.92м2
13202113
РЕСУТ
21.01.Радостина Атанасова Щерева
Сийка Димитрова Щерева
83IV-636„Тодор Каблешков“
№ 18, ет. 1
Преустройство с промяна предназначението на магазин /СО с ИД 56784.521.599.4.5/ в кабинет по дентална медицина24.15м2
14202114
Доклад
21.01.Мария Николаева Врановска84XI-604„22-ри септември“
№ 3 /Гроздов пазар № 3/
Ново допълващо застрояване-лятна кухня92.00м2
15202115
Доклад
21.01.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
  „Стойчо Мушанов“ № 22Външно електрозахранване на Жилищна сграда, ПИ с ИД 56784.520.1764 
16202116
Доклад
28.01.Здравко Георгиев Георгиев
Владо Георгиев Георгиев
45-нов/100-старVII-518.1100, жил. стр.„Софроний Врачански“
№ 7
Нова жилищна сграда с Нк=12.00м и Нб=16.00м, със седем апартамента, два гаража и офис805.30м2
17202117
Доклад
04.02.Петрана Михайлова Николова345А-нов/274-старIII-136„Радецки“
№ 20
Промяна предназначението на магазин за пакетирани хранителни стоки-СО с ИД 56784.522.939.1.17-в избено помещение „1-Б“ към апартамент „1-Б“19.45м2
18202118
Доклад
05.02.Валерия Александрова Аксенова433IV-520.1639, за жил. застрояване„Житен пазар“
№ 10
Нова жилищна сграда с височини Н=12.00м, Н=14.80м и Н=15.00м, с осем жилища, едно ателие, четири гаража и четири паркоместа562.30м2
19202119
РЕСУТ
10.02.Мариана Димитрова Димитрова64-нов/94-старIII-519„Тодор Каблешков“
№ 10а
Преустройство на втори жилищен етаж и таван над него в еднофамилно жилище, ремонт на фасади и покрив без промяна на Нк и Нб195.00м2
2020212011.02.Емил Антонов Проданов3АII-151„Михаил Такев“
№ 10
Ограда с височина Н=2.20м-плътна, разположена изцяло в УПИ II-151 по границите с УПИ I-153 и УПИ III-152 и ажурна-към улицата в ПИ с ИД 56784.524.151 
21202121
РЕСУТ
15.02.Атанаска Николова Ямакова
Камен Момчилов Ямаков
55XIV-1347„Антим I“ № 6Вътрешен ремонт и преустройство на жилище, СО с ИД 56784.518.1030.3.4 и изграждане на балкон към него143.34м2
22202122
РЕСУТ
18.02.„СЛАВЕЙКА“ ЕООД174-нов/284-старII-616„Иван Вазов“
№ 49
Преустройство с промяна предназначението на магазин, СО с ИД 56784.522.616.1.8 в Магазин за промишлени стоки и Жилище126.60м2
23202123
Доклад
19.02.„НОУБЛЕС“ ЕООД424III-520.230, жил. строителство„Никола Сапунов“ № 6Нова жилищна сграда с Нк=4.00м, 10.05м и 12.60м, с единадесет апартамента, магазин за хранителни стоки, ресторант за бързо хранене, пет гаража /от които четири двойни/ с платформа и две двойни паркоместа с платформа1274.70м2
24202124
Доклад
23.02.„ДЖИ ВИ БИЛДИНГ“ ЕООД524а-новI-520.1217, общ. дейности„Шести септември“
№ 230А
Преустройство с промяна предназначението на магазин № 1 /СО с ИД 56784.520.1217.3.33/ в Офис, Фризьорски салон и Магазин за промишлени стоки с обособяване на места за паркиране на велосипеди в СО с ИД 56784.520.1217.3.35312.99м2
25202125
РЕСУТ
26.02.Живко Светлозаров Братанов
Васил Светлозаров Братанов
Мисак Бердж Ениджелян
120V-138„Д-р Чомаков“
№ 3
Ремонт, преустройство и укрепване на съществуваща сграда с ИД 56784.519.76.4374.97м2
26202126
Доклад
26.02.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
 X-506„Персенк“ № 6Външно електрозахранване КНН на ново три, четири и пететажно застрояване с Нк=9.00м, 12.00м и 15.00м, с гаражи 
27202127
Доклад
26.02.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
 ПИ 5678.518.328„Плевен“ № 11Външно електрозахранване 1kV на приемник ел. енергия – ограда с осветление 
28202128
Доклад
26.02.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
341XII-523.258„Капитан Райчо“ № 23БВъншно електрозахранване на Апарт хотел и търговски обекти в ПИ 56784.523.258 
29202129
РЕСУТ
10.03.„ИВЕКА 2000“ ООД
Сунай Салимов Неджибов
425XVI-519.1066„Гривица“ № 8Ограда-подпорни зидове по страничните регулационни линии в ПИ с ИД 56784.519.1066 
30202130
РЕСУТ
10.03.„ИВЕКА 2000“ ООД425VIII-519.1065„Шести септември“
№ 176
Плътна ограда-подпорен зид, разположена с равни части в УПИ VIII-519.1065, общ. обсл. дейности и УПИ IX-519.501 от т. 1 до т. 2 и от т. 7 до т.10 
31202131
Доклад
12.03.Николай Георгиев Димитров477XX-1977„Христо Ботев“
№ 105, ет. 1
Преустройство с промяна предназначението на магазин 3 и 4 и ателие 2 /СО с ИД 56784.523.1977.1.15; 1.18 и 1.16/ в Пекарна за тестени и сладкарски изделия87.68м2
32202132
Доклад
12.03.Христо Тончев Атанасов477VIII-1989„Добри Войников“ № 36Фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/-5W върху покрива на СО с ИД 56784.523.1989.2.1 /гараж/ и СО с ИД 56784.523.1989.2.2 /склад/32.40м2
33202133
РЕСУТ
15.03.Община Пловдив – Район „Централен“43-нов/180-старI-518.1801, адм. сграда„Христо Г. Данов“ № 41Първи етаж: Основен ремонт и преустройство на подпокривно пространство
Втори етап: Консервация и реставрация на фасада, и основен ремонт и преустройство на пристройка
562.00м2
34202134
РЕСУТ
16.03.„ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ДЕНТАЛНА ПОМОЩ-МАК ДЕНТАЛ“ ООД480I-компл. застр. и подземни гаражи„Източен“
№ 5, ет. 1
Преустройство с промяна предназначението на СО с ИД 56784.523.2202.1.70 в Стоматологичен кабинет58.62м2
35202135
РЕСУТ
17.03.Мария Иванова Соколова191АI-594.595„Янко Сакъзов“ № 1, ет. 7, ап. 20Промяна предназначението на СОС с ИД 56784.518.515.1.20 от ателие в жилище103.38м2
36202136
Доклад
17.03.Филип Андонов Щерев345-нов/289-старIII-1212„Филип Македонски“
№ 64
Промяна предназначението на склад /избени помещения/ към СО с ИД 56784.521.1093.2.6 в лекарски кабинет23.00м2
37202137
РЕСУТ
19.03.ОБЩИНА ПЛОВДИВ328I-Хълм на Освободителите Монтаж на съоръжения за деца със специфични потребности на съществуваща детска площадка „При малката къщурка“ 
38202138
Доклад
24.03.Мариана Ангелова Пенева459I-комплексно застрояване„Княгиня Мария Луиза“ № 65Направа на отвори по фасадата и в Магазин за промишлени стоки, /СОС с ИД 56784.520.1171.1.21/, на партерен етаж на сграда40.00м2
39202139
Доклад
25.03.Илиан Илиев Йорданов
Иванка Георгиева Младенова
Таня Николаева Младенова
3-нов/2-старXI-524.40, жил. стр.„Михаил Такев“ № 1Нова жилищна сграда с Нк=10.00м, 12.00м, 14.00м и 15.00м, с гаражи и паркоместа1363.50м2
40202140
Доклад
25.03.Антония Ховсеп Калайджиян-Апостолова81-нов/81-старV-613„Тодор Каблешков“
№ 21
Жилищна сграда-ниско застрояване, свързано със застрояването в УПИ IV-614543.29м2
41202141
Доклад
30.03.„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД131I-компл. застрояване„Княгиня Мария Луиза“ № 26,
бл. 21
Вътрешен ремонт и обновяване на фасадата на съществуващ банков клон на ОББ АД с възстановяване на площ и контур на партерно ниво, в съответствие с оригинален проект513.28м2
42202142
Доклад
30.03.Георги Ангелов Гроздев
Калин Ангелов Гроздев
27-нов/246-старV-845„Захари Княжевски“
№ 9
Основен ремонт на покривна конструкция и преустройство-затваряне на лоджиите в югозападния ъгъл на жилищна сграда с ИД 56784.518.680.1122.00м2
4320214330.03.„КЕРАМИК ГРУП“ ЕООД348-нов/275-старIX-374„Васил Априлов“
№ 20
Фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/-30 kW на покрива на съществуваща сграда с идентификатор 56784.522.388.1 
44202144
Доклад
30.03.Юлияна Илиева Михайлова
„АКРАБОВ“ ООД
478XII-1968„РодопиИларион Макариополски“ № 112Нова жилищна сграда с Нк=3.50м, 10.00м и 13.00м, с гаражи за шест автомобила и две паркоместа878.68м2
45202145
Доклад
01.04.Стоян Димитров Димитров
Елена Димчова Кацарова
368ПИ с ИД 56784.522.
3020
„Велбъжд“
№ 43
Преустройство по реда на чл. 50, т. 1, букви „а“ и „б“ и чл. 51, ал. 1 и 2 от ЗУТ, на таванско пространство с надзид до 1.50м за жилищни нужди и изграждане на двуетажна пристройка към съществуваща сграда с ИД 56784.522.3020.1170.50м2
46202146
Доклад
01.04.„ХАРИЗМАТИК“ ООД1-нов/330-старXIX-10, 11, общ. обсл. и подземни гаражи„Константин Величков“ № 2, ет. 1Вътрешно преустройство и промяна предназначението на СО в сграда с ИД 56784.524.11.2.3 в Кабинети по дентална медицина247.50м2
4720214719.04.Атанас Василев Костадинов и пет др. собств.224VII-251„Янко Сакъзов“
№ 38
Плътна ограда с Н=2.20м от т. 1 до т. 2, разположена изцяло в имота на възложителите 
48202148
РЕСУТ
19.04.Осман Саидов Османов
Исмаил Хасан Исмаил
361-нов/264-старI-компл. застрояване„Сатурн“ № 12Промяна предназначението на фризьорски салон /СО с ИД 56784.522.560.1.13/ в магазин за промишлени стоки22.00м2
49202149
Доклад
21.04.Варта Андон Тахмизян86III-592„Преслав“
№ 19, ет. 1
Преустройство на избено помещение № 2 в Офис21.60м2
50202150
Доклад
21.04.Алпер Наим Рахим375XII-2012„Христо Ботев“ № 93Преустройство с промяна предназначението на офис-СО с ИД 56784.523.2012.1.16 в Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина /два стоматологични кабинета/76.45м2
51202151
Доклад
22.04.„Медицински център Артмед“ ООД38VII-383„Младост“
№ 8
Вътрешно преустройство и промяна предназначението на СО с ИД 56784.522.383.1.10 в медицински център с четири лекарски кабинета162.00м2
52202152
Доклад
26.04.„НИКЕ-Я КОНСУЛТ“ ЕООД330-старXIX-10, 11, общ. обсл. и подземни гаражи„Христо Ботев“ № 92ГПреустройство и смяна предназначението на СО в сграда /гараж/ с ИД 56784.524.10.1.3 в „Заведение за бързо обслужване-Бистро“22.16м2
53202153
Доклад
28.04.Пламен Иванов Дошков223XVIII-290„Тодор Икономов“ № 10Жилищна сграда с Нк=10.00м и допълващо застрояване с Н 3.60м, с едно ателие, шест апартамента, два двойни гаража и три паркоместа в двора774.60м2
54202154
Доклад
28.04.Катя Симеонова Пишманова11VIII-163„Днепър“ № 4Вътрешно преустройство и промяна предназначението на СО за търговска дейност с ИД 56784.517.431.1.5 в гараж 
55202155
РЕСУТ
28.04.Константин Борис Ангелов
Венета Лазарова Ангелова
132VIII-424„Арда“ № 18Реконструкция на покрив на съществуваща жилищна сграда с ИД 56784.523.424.1 с изграждане на надзид до 1.50м103.60м2
56202156
Доклад    
29.04.Екатерина Димитрова Дачева370аV-1726„Хан Аспарух“ № 72Жилищна сграда с Нк=10.00м и 12.00м900.00м2
57202157
Доклад
29.04.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
 ПИ с ИД 56784.518.
828
„Волга“ № 28Външно кабелно ел. захранване 1kV на Жилищна сграда с четири гаража, едно ателие за ИТД, два офиса и шест апартамента 
58202158
РЕСУТ
10.05.Илияна Александрова Петковска
Красимир Любенов Кузманов
Димитринка Бинова Кузманова
204XVI-627„Руски“ № 12Допълващо застрояване-навес в
ПИ 56784.518.519
34.60м2
59202159
Доклад
12.05.„ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ /ВМА/
„А1 България“ ЕАД
  „Христо Ботев“ № 81Преустройство на съществуваща ППС с честотен обхват 900-2100MHz „А1 България“ ЕАД, PDV0162.A006 „Pakta“ 
60202160
Доклад
14.05.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
434-новXIII-520.1677, жил. застрояване„Александър Пушкин“ № 5Външно кабелно ел. захранване ниско напрежение на жилищна сграда  
61202161
Доклад
14.05.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
453V-1102„Неофит Бозвели“ № 22Външно кабелно ел. захранване ниско напрежение на жилищна сграда с Н=10.00м, с два офиса, шест апартамента и пет паркоместа 
62202162
Доклад
18.05.„ОБЕРОН БАУ ГРУП“ ЕООД218аI-814, 815„Жан Жорес“
№ 11
Преустройство на ателие за творческа дейност /СО с ИД 56784.518.654.2.8/ и гараж /СО с ИД 56784.518.654.2.5/ от съществуваща жилищна сграда в Дентален център117.00м2
63202163
Доклад
21.05.Павлина Пламенова Багрянова209XI-689„Трайко Китанчев“ № 4Обединяване на жилище 2А /СО с ИД 56784.518.542.1.2/ и жилище 2Б /СО с ИД 56784.518.542.1.7/ в едно жилище-мезонет71.52м2
64202164
Доклад
03.06.Всички собственици в съществуваща жилищна сграда172II-882„Костаки Пеев“
№ 5
Монтаж на асансьорна уредба в съществуваща жилищна сграда /сграда Б/ 
65202165
Доклад
07.06.Йордан Илиев Джермански440II-234„Янко Сакъзов“ № 29Плътна ограда с Н до 2.20м по източната, южна, западна граници, разположена изцяло в имота на възложителя 
66202166
Доклад
16.06Минко Иванов Минков486IX-1254„Източен“ № 41 Преустройство с промяна предназначението на сграда с идент.56784.523.1254.4 и сграда с идент. 56784.523.1254.5 в Ателие за индивидуална творческа дейност 
67202167
Доклад
16.06.Михаил Иванов Михайлов
Наталия Валеревна Костова
293V-1144„Драган Цанков“ № 24Вътрешно преустройство на две жилища – СО с ИД 56784.521.1043.1.1 и 56784.521.1043.1.2 в един апартамент в съществуваща жилищна сграда95.38м2
68202168
Доклад
16.06.Георги Иванов Трендафилов
Ириен Георгиев Трендафилов
21-нов/113-старXX-375„Дон“ № 21Преустройство на таванско помещение в Жилище в сграда с ИД 56784.524.375.1 с надзид до 1.50м115.10м2
69202169
Доклад
22.06.Богдан Димитров Семков37аII-328, 329, жил. стр.„Христо Дюкмеджиев“ № 15Промяна предназначението и вътрешно преустройство на жилище /СО с ИД 56784.519.240.1.1/ в заведение за хранене и напитки22.40м2
70202170
Доклад
22.06.„РЕЙТЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ООД9-нов/6-старII-116„Георги Консулов“ № 2Жилищна сграда с Нк=10.00 и 11.50м, ограда и подпорни стени, разположени изцяло в границите на УПИ1012.00м2
71202171
РЕСУТ
05.07.Община Пловдив467I-компл. застрояване„Капитан Райчо“ № 79-89Частично благоустрояване с обособяване на детска площадка 
72202172
РЕСУТ
05.07.Община Пловдив466I-компл. застрояване„Иларион Макариополски“ № 26-28Частично благоустрояване с обособяване на детска площадка 
73202173
Доклад
09.07.„ДЖИ ЕС ДЖИ“ ООД25-нов/244-старVII-1018„Доброволец“
№ 6
Жилищна сграда с Нк=10.00м, с два двойни и два единични гаража589.95м2
74202174
Доклад
15.07.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
4-нов/11-старIV-22„Страцин“ № 2Външно кабелно ел. захранване 1kV на надстрояване на три етажа на съществуваща жилищна сграда и пристрояване на три и четири етажа 
75202175
Доклад
15.07.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
368I-Хълм на младежта„Ихтимански проход“ № 7Външно кабелно ел. захранване 1kV на нова едноетажна пристройка към съществуващи сгради и полуподземен гараж 
76202176
Доклад
15.07.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
7-новVII-108„Иван Радославов“
№ 11
Външно кабелно ел. захранване 1kV на нова жилищна сграда с гаражи и подземно застрояване 
77202177
Доклад
16.07.Калин Ганев Ганев57V-489„Абаджийска“
№ 12
Ремонт на покрив, преустройство на тераса без промяна предназначението на СО с ИД 56784.519.395.1.3 и саниране на сграда без завишаване на кота корниз и кота било193.73м2
78202178
Доклад
19.07.Стефан Симеонов Рахов499XIX-1184, 1186„Георги Мамарчев“
№ 22
Преустройство с промяна предназначението на таван в жилищна сграда с ИД 56784.520.511.1 в Жилище и ремонт на покрив без промяна на кота корниз и кота било93.70м2
79202179
РЕСУТ
23.07.Анка Илиева Димова
Велина Стоянова Даскалова
Весела Стоянова Гюрова
83-нов/87-старIII-жил. строителство„Преслав“
№ 23А
Двуетажна жилищна сграда с Нк до 7.50м в ПИ с ИД 56784.521.553343.14м2
80202180
Доклад
26.07.„УНИСОН-КЛАСИК“ ЕООД513X-1270„Мадара“ № 4Многофамилна жилищна сграда с Нк=11.50м, 12.00м и 14.50м, с девет жилища, четири паркоместа и две паркоместа с платформа985.12м2
81202181
Доклад
26.07.Диян Цончев Копарански37аI-519.244, за общ. и жил. нужди„Георги Бенковски“
№ 30-32
Преустройство с промяна предназначението на СО с ИД 56784.519.244.1.9 в Заведение за обществено хранене146.00м2
82202182
Доклад
26.07.Любомир Ангелов Ангелов
Иван Христов Цунев
Десислава Христова Ангелова
Добринка Ангелова Цунева
3I-65„Лебед“ № 5Ново три, четири и пететажно застрояване с Нк=10.00м, 11.50м, 12.00м и 15.00м със седем апартамента, две ателиета и гаражи784.13м2
83202183
Доклад
26.07.Иван Виделов Паничарски
Величка Александрова Паничарска
Веляна Боянова Паничарска
15XII-1074, 1075„Волга“ № 42АРемонт и реконструкция с изграждане на надзид до 1.50м на жилищна сграда с ИД 56784.518.810.3 и двуетажна пристройка към нея132.30м2
84202184
Доклад
05.08.Светлозар Иванов Йорданов
Красимир Николов Анадолиев
Иван Илиев Найденов
Олга Спасова Найденова
356VII-1645„Крали Марко“ № 41Нова жилищна сграда с Нк=14.00м и подземни гаражи1298.99м2
85202185
Доклад
13.08.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
 ПИ с ИД 56784.523.
1880
„Иларион Макариополски“ № 55Външно електрозахранване ниско напрежение на нова жилищна сграда 
86202186
Доклад
13.08.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
 ПИ с ИД 56784.522.
3646
„Велико Търново“ № 24Външно електрозахранване ниско напрежение на обект: Реконструкция, преустройство и смяна предназначението на административна сграда 
87202187
Доклад
13.08.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
1-нов/4-старIII-1„Пещерско шосе“ № 51Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда 
88202188
Доклад
13.08.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
223XII-296„Атанас Каменаров“ № 1Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда 
89202189
Доклад
19.08.Гергана Красимирова Гавраилова
Ташо Гавраилов Гавраилов
377XIX-1363„Тодор Бурмов“
№ 4, ет. 1,
обект 2
Вътрешно преустройство с промяна предназначението на СО с ИД 56784.523.1363.1.21 с предназначение: За търговска дейност в „Амбулатория за групова практика-Стоматологични кабинети“119.18м2
90202190
РЕСУТ
20.08.Ботьо Георгиев Чилов156вXIX-830„Руски“ № 89Преустройство с промяна предназначението на Офис и Магазин за промишлени стоки /СО с ИД 56784.521.756.1.2/ в Жилище228.73м2
91202191
Доклад
30.08.„ОРО-2“ ООД351-нов/227-старXIII-440„Васил Априлов“
№ 4, ет. 1
Смяна предназначението на СО с ИД 56784.523.440.1.15 в „Пункт за химическо чистене“85.72м2
92202192
РЕСУТ
09.09.Велин Филипов Сарелски
Нели Филипова Сарелска
86II-590, 591„Густав Вайганд“ № 1Преустройство и надстрояване на съществуваща жилищна сграда с ИД 56784.521.567.2 до Нк=10.00м263.14м2
93202193
Доклад
09.09.Община Пловдив
ОП „Социално предприятие за хора с увреждания-Пловдив“
43бI-236, 237, 962, за общ. и жил. нужди„Йоаким Груев“
№ 7
Вътрешно преустройство на СОС с ИД 56784.519.153.1.3-магазин30.00м2
94202194
РЕСУТ
13.09.Община Пловдив473I-компл. застрояване„Тодор Влайков“ и „Иларион Макариополски“Частично благоустрояване с обособяване на зона за паркиране и гариране 
95202195
Доклад
21.09.Всички собственици в етажна собственост на сграда с ИД 56784.520.1160.1
„ЦЕТИН България“ ЕАД
430I-компл. Жил. стр., търговия, общ. хранене и зеленина„Никола Войводов“
№ 12
Преустройство на приемно-предавателна станция № 3009, разположена на покрива на жилищна сграда с ИД 56784.520.1160.1 
96202196
Доклад
21.09.ЕТ „ТОНИК-АНТОН КЬОСЕВ“ сграда с ИД 56784.522.367.1„Васил Априлов“ № 7Преустройство на приемно-предавателна станция с честотен обхват 900-2100MHz, PDV0090.A006 „Panteleimon“ 
97202197
Доклад
23.09.Георги Ангелов Гроздев27-нов/246-старV-845„Захари Княжевски“
№ 9
Вътрешно преустройство с промяна на предназначението на съшествуваща сграда с ИД 56784.518.680.3 в Автоматизиран център за данни /без служители/45.00м2
98202198
Доклад
24.09.„М ТАБАКО“ ООД148XV-2037„Княз Александър I“
№ 41
Вътрешно преустройство на СО с ИД 56784.520.1527.5.2; 56784.520.1527.6.2; 56784.520.1527.6.3; 56784.520.1527.6.4 и подпокривните пространства над тях в „Стаи за гости“, разположени в съществуващи сгради с идентификатори 56784.520.1527.5 и 56784.520.1527.6961.94м2
99202199
Доклад
       
1002021100
Доклад
28.09.Даниел Щерев Щерев42II-1222„Йордан Йовков“ № 2Преустройство и промяна предназначението на тавански стаи /прилежаща част към СОС с ИД 56784.521.1100.1.5/ за обособяване на нов обект-Ателие за ИТД 
1012021101
Доклад
30.09.„ХЕЛТ 94-АИПИПМП“ ЕООД3-нов/2-старXIII-517.324„Лебед“ № 6Преустройство на Ателие 1 /СОС с ИД 56784.517.324.1.23/ в АИПИПМП, находящ се на втори етаж, кота +3.40м в съществуваща жилищна сграда46.99м2
1022021102
Доклад
30.09.Емилия Димитрова Василева26I-470„Георги Измирлиев“ № 6Преустройство и промяна предназначението на СОС с ИД 56784.517.269.1.22 /за търговска дейност/ в Гараж № 921.95м2
1032021103
Доклад
30.09.Емилия Димитрова Василева
Стамен Добрев Василев
26I-470„Георги Измирлиев“ № 6Преустройство и промяна предназначението на СОС с ИД 56784.517.269.1.21 /кафене/ в Гараж № 823.91м2
1042021104
Доклад
08.10.Павлина Тильова Стефанова377XXIV-1366„Хан Аспарух“
№ 73
Ново допълващо застрояване-склад за материали и инвентар29.00м2
1052021105
Доклад
12.10.Сатеник Аведис Сариева215аV-1100„Драган Цанков“ № 34Промяна предназначението на търговски обект в лекарски кабинет за СОС с ИД 56784.521.1014.1.1812.50м2
1062021106
Доклад
15.10.Йордан Илиев Джермански240II-234„Янко Сакъзов“
№ 29
Нова жилищна сграда с Нк=10.00м, 12.00м и 15.00м, с четири гаража и осем паркоместа1159.16м2
1072021107
Доклад
18.10.Теодора Живкова Миразчийска
Васил Димитров Божинов
19аIX-330, 329„Георги Измирлиев“
№ 12
Многофамилна жилищна сграда с Нк=10.00м, 11.50м, 12.00м, 14.50м и 15.00м, с десет апартамента, един единичен гараж, два тройни гаража и три места за паркиране1045.61м2
1082021108
Доклад
18.10.„РИЛОКЕЙТ КОНСУЛТ“ ООД
„СТРОЙ ГАРАНТ“ ЕООД
Христина Николова Попова
Любен Василев Попов
207аIII-518.319, жил. застрояване„Янко Сакъзов“
№ 18
Многофамилна жилищна сграда с Нк=10.00м, 12.00м, 13.40м и 15.00м, с два единични и четири двойни гаража в партера, и подземен гараж2595.09м2
1092021109
Доклад
18.10.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
240-новXIII-238„Антон Страшимиров“
№ 5
Външно кабелно електрозахранване с кабел 1kV на жилищна сграда и допълващо застрояване 
1102021110
Доклад
18.10.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
36XVI-524.92„Христо Ботев“
№ 144
Външно кабелно електрозахранване ниско напрежение на нова многофамилна жилищна сграда 
1112021111
Доклад
25.10.„СМАК“ ЕООД37XVIII-521.1444, общ. дейности„Васил Априлов“
№ 58
Преустройство на СОС с ИД 56784.521.1444.1.29 във „Фитнес център“396.04м2
112202111227.10.Апостол Димитров Примов356IX-1421, 1438, 2193„Добри Чинтулов“ № 7Басейн до 100м3 в сграда с ИД 56784.523.1438.3 
1132021113
Доклад
27.10.„БАЛКАНИКА“ ЕООД43VI-220„Братя Пулиеви“
№ 3а
Ремонт и възстановяване на покрив и смяна на предназначението на сграда с ИД 56784.519.137.1-селскостопанска сграда в Кафе-Ресторант193.15м2
1142021114
Доклад
28.10.„НАНОТЕХНОЛОГИИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД14IX-214„Ген. Данаил Николаев“ № 80Вътрешно преустройство и промяна предназначението на СО с ИД 56784.517.172.1.13 в Кафе-клуб и магазин за настолни игри124.59м2
1152021115
Доклад
04.11.Донка Трифонова Кътева
Наталия Иванова Килиан
Методи Иванов Иванов
498V-1138„Георги Мамарчев“
№ 8
Ново допълващо застрояване-Ателие за ИТД с Н=2.50м и плътна ограда с Н=2.20м39.87м2
1162021116
РЕСУТ
19.11.Борислав Николов Гешев155I-650„Гладстон“ № 42Преустройство и обединяване на търговски обекти с ИД 56784.521.611.1.4 и 56784.521.611.1.5 в АПТЕКА-ФРАМАР79.50м2
1172021117
Доклад
19.11.Владимир Петров Иванов19I-комплексно застрояване, търговия и зеленина„Свобода“
№ 14, вх. Д, ет.5, ап. 12
Приобщаване на северен балкон към кухня в апартамент СОС 56784.517.345.3.707.48м2
1182021118
Доклад
22.11.„ДРИМ ХОУМ 1“ ЕООД366аIII-522.3615, жил. стр., подземни гаражи и сгради с обсл. дейност„Любен Каравелов“
№ 61
Преустройство и промяна предназначението на СОС с ИД 56784.522.3615.1.38 /офис/ и СОС с ИД 56784.522.3615.2.45 /магазин/ в Медицински център 
1192021119
Доклад
25.11.Иван Харитонов Кралчев
Дора Харитонова Куртева
Ценка Василева Кралчева
Стоянка Нанева Димитрова
24VII-438„Георги Измирлиев“
№ 15
Жилищна сграда с Нк=10.00м, 12.00м, 14.50м и 15.00м, един единичен гараж, един двоен гараж и възможност за паркиране на седем автомобила в имота706.60м2
1202021120
Доклад
29.11„Кониел дизайн“ ООД
Надежда Николаева Папазова
Живко Златков Папазов
Димитър Златков Папазов
Мария Иванова Папазова
Ива Венкова Вангелова
Георги Атанасов Вангелов
382VII-715„Хан Аспарух“
№ 25
Нова жилищна сграда с Нк=14.50 м878.67м2
121202112130.11.„Електоразпределение Юг“ ЕАД43-нов/180-старII-управление юг енерго„Христо Г. Данов“ № 37Изграждане на хидроизолация по основите на съществуваща сграда с ИД 56784.518.971.1 и дренаж 
1222021122
РЕСУТ
01.12.„ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД
ОБЩИНА ПЛОВДИВ
191I-комплексно жилищно строителство и зеленина„Руски“ № 15Изграждане на ново външно стълбище и подпорен зид за осигуряване на самостоятелен вход към СОС с ИД 56784.518.1182.1.130 в съществуваща сграда 
1232021123
Доклад
01.12.Милена Иванова Билярова
Димитър Благоев Биляров
22-нов/210-старI-жилищно строителство„Шести септември“
№ 130
Преустройство за обединяване на Ателие-СОС с ИД 56784.518.1192.2.9 и таванско помещение № 734.80м2
1242021124
Доклад
07.12.Гено Георгиев Симеонов390аIII-1469„Цар Иван Срацимир“
№ 26
Ново жилищно застрояване с височини Нк=3.50м, 10.00м и 12.00м, с три апартамента, един магазин, един двоен гараж и две паркоместа586.15м2
1252021125
Доклад
07.12.Ирина Танева Симеонова
Борис Борисов Марков
66II-519.748, жилищно строителство„Цар Ивайло“
№ 14
Подмяна на покрив, пристрояване и преустройство на еднофамилна жилищна сграда в Къща за гости384.00м2
1262021126
Доклад
10.12.„УНИВЕРСАЛ Т“ ЕООД207аII-518.313„Мостова“ № 1жИЛИщНА СГРАДА С Нк=10.00м, 12.00м, 13.40м и 15.00м, с пет гаража, един двоен гараж и шест места за паркиране996.05м2
1272021127
Доклад
10.12.„ВИП ПРОПЪРТИ-С“ ООД5XI-76„Родопи“ № 121Нова жилищна сграда с Нк=10.00м, 11.50м, 14.50м и 15.00м, с дванайсет апартамента, места за паркиране и гариране на тринайсет автомобила1019.36м2
1282021128
РЕСУТ
15.12.Спас Радославов Христев
Васил Димитров Панчев
Димитър Василев Панчев
Тодор Василев Панчев
156гV-842„Балчик“ № 6Ремонт и вътрешно преустройство на жилище, СО с ИД 56784.521.767.1.1 в две самостоятелни жилища 
1292021129
Доклад
15.12.Анна Здравкова Станкова
Гергана Иванова Станоева
Марина Димитрова Чернева
68-нов/11-старI-хотелски комплекс„11-ти август“
№ 3
Вътрешно преустройство на магазин в магазин за закуски с топла точка, находящ се в сграда с ИД 56784.519.793.124.50м2