РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА СТРОЕЖ, ИЗДАДЕНИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН – 2007г.

ГОД.РС №ДАТАИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯКВ.ПИ/УПИАДРЕС
УЛИЦА /БУЛ. №
ВИД СТРОЕЖРЗП
120071
Доклад
05.01.Венцислав Атанасов Стойков68XVII-790„Пълдин“
№ 2
Жилищна сграда на един и два етажа с височина в абс. коти 199.50, 201.50, 205.00 и 206.00
220072
Доклад
08.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
14X-217„Ген. Данаил Николаев“ № 84Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда със заведение за обществено хранене от табло НН на ТП 426 „Данаил Николаев“ чрез съществуваща КК „Данаил Николаев 88“ с подземен кабел NAY2Y-J 4×35мм2 с дължина на трасето L=75м до табло тип „ТЕМО“, на имотната граница, съгласно одобрен проект
320073
РЕСУТ
09.01.Росица Костадинова Полизанова474IV-1814„Добри Войников“ № 12Преустройство на апартамент, съставляващ втори етаж от двуетажна жилищна сграда в два самостоятелни апартамента
420074
520075
Доклад
10.01.Бояна Георгиева Василева
Ваня Радкова Тодорова
343, 344I-жил. застрояване„Капитан Райчо“ № 46Преустройство-промяна предназначението на гараж № 3 в жилищен блок 13, комплекс „Изток“ в Соларно студио
620076
Доклад
12.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
465XVII-392„Родопи“ № 20Външно кабелно електрозахранване на нова едно и пететажна жилищна сграда с два магазина и офис от табло НН на ТП 835 „Мали Богдан“ с подземен кабел NAY2Y-J 4×95мм2 с дължина на трасето L=75м до новопроектирана ШКД-5 на фасадата на сградата и с кабел NAY2Y-J 4×35мм2 с дължина на трасето L=5м до табло тип „ТЕМО“, на имотната граница, съгласно одобрен проект
720077
РЕСУТ
16.01.„А и Д-97“ ООД
Хари Хрант Папазов
70-нов/75-старПИ-2022„Княз Александър I“ № 35Частична смяна на съществуващата метална дограма на магазин в изцяло остъклена
820078
Доклад
18.01.Станислав Илиев Къртев
Петя Иванова Къртева
Мария Станиславова Къртева
86XI-674„Йосиф Шнитер“ № 8Преустройство, ремонт, пристройка на две нива и частично надзиждане с Н надзид до 1.50м на съществуваща жилищна сграда
920079
Доклад
18.01.Иван Константинов Габровски41-нов/197-старXVI-1232„Руски“ № 37Преустройство на първи жилищен етаж и част от изба на двуетажна жилищна сграда в офиси с отваряне вход откъм бул. „Руски“
10200710
Доклад
18.01.Иван Константинов Габровски41-нов/197-старXVI-1232„Руски“ № 37Допълващо застрояване за сграда с обслужващи и спомагателни функции-магазин за промишлени стоки
11200711
Доклад
18.01.Цветан Димитров Узунов
Снежана Тенева Узунова
160-нов/326-старVII-802„Цар Асен“
№ 18
Ремонт и преустройство на жилищна сграда с надзиждане на покрива до 1.50м, съгласно чл. 49, ал. 2 и чл. 50, т. 1б от ЗУТ и пристройка на два етажа по чл. 50, т. 1а от ЗУТ
12200712
РЕСУТ
18.01.Мария Атанасова Иванова360VI-компл. жил. и общ. застрояване„Капитан Райчо“ № 49Преустройство-промяна предназначението на фурна и магазин на първи етаж от двуетажна жилищна сграда в магазин за промишлени стоки
13200713
Доклад
24.01.Стоян Павлов Грозлеков
Цоко Василев Иванов
Пенка Андонова Левкова
Димитър Костадинов Шишков
52II-453, 454„Джумая“ № 2Преустройство на част от първи етаж-магазин с изба в Банков офис към съществуващ банков офис на „Прокредит Банк“ АД
14200714
РЕСУТ
24.01.Илиан Илиев Йорданов
Жанета Николаева Йорданова
218XVI-833„Шести септември“
№ 107
Преустройство на магазин на две нива в соларно студио и маникюр
15200715
16200716
РЕСУТ
25.01.Веселин Спасимир Здравчев204XXII-637„Алеко Константинов“ № 8Преустройство-промяна предназначение на ателие на трети жилищен етаж в жилище
17200717
РЕСУТ
26.01.„Инвестпродукт“ ЕООД348-нов/275-старI-374„Филип Македонски“
№ 37
Преустройство с промяна предназначението на офиси в амбулатория за извънболнична медицинска помощ-медицински център в блок „А“ /чл. 38, ал. 5 от ЗУТ/
18200718
Доклад
26.01.Николай Димитров Каназирски136-нов/302-старI-компл. застрояване„Велико Търново“ № 4Преустройство на част от ателие № 2 в стоматологичен кабинет
19200719
Доклад
26.01.Юри Ангелов Кръстев
Катя Панова Кръстева
Кристина Ангелова Златкова
Димитър Ангелов Златков
„Универсал К“ ООД
350-нов/287-старX-420„Радецки“ № 41Разделяне на съществуващ двоен гараж и приобщаване към магазин № 2 за промишлени стоки в партерния етаж на съществуваща жилищна сграда
20200720
РЕСУТ
01.02.Георги Стефанов Хамбаров
Мариян Стефанов Хамбаров
47-нов/40-старIV-1474„Скайлер“ № 12Преустройство на избено помещение № 2 в ателие за ИТД
21200721
Доклад
01.02.„ДС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД8III-126„Матинчеви градини“ № 13Жилищна сграда Нк=10.00м, с пет гаража и две паркоместа в двора
22200722
Доклад
02.02.Сотир Асенов Димитров
Станка Стефанова Димитрова
468аI-816, 817„Капитан Райчо“ № 86Преустройство и промяна предназначението на гараж № 3 на първи етаж на жилищна сграда „А“ в магазин за пакетирани хранителни и промишлени стоки
23200723
Доклад
02.02.Лазар Леонидов Попов
Величка Леонидова Попова
Елена Леонидова Аврамова
485XIII-1273„Иларион Макариополски“ № 35Едноетажно допълващо застрояване с Нк=2.80м-първи етап за един гараж
24200724
Доклад
05.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
12XII-170„Никола Алваджиев“
№ 8
Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда на четири и пет етажа и един офис от табло НН на ТП 426 „Младежки хълм 12“ с подземен кабел NAY2Y 4×185мм2, с дължина на трасето L=177м до нова ШКД-4 и с кабел NAY2Y-J 4×95мм2, L=6м до електромерно табло „ТЕМО“ на имотна граница, съгласно одобрен проект
25200725
Доклад
05.02.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
415III-127„Тракийски юнак“ № 27Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда на пет етажа с два магазина за промишлени стоки, три офиса и девт паркоместа от табло НН на ТП „Стадион-3“ с подземен кабел NAY2Y 4×185мм2, с дължина на трасето L=25м до нова КД-4 и с кабел NAY2Y 4×95мм2 L=6м, табло „ТЕМО“ на имотна граница, съгласно одобрен проект
26200726
Доклад
05.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
204X-633„Алеко Константинов“ № 16Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда-преустройство, надстрояване с два и три етажа и пристрояване на четири с осем единични и един двоен гараж от табло НН на КТП „Братя Миладинови“ с подземен кабел NAY2Y 4×185мм2, с дължина на трасето L=75м до нова ШКД-4 и с кабел NAY2Y-J 4×35мм2, L=5м до електромерно табло „ТЕМО“, монтирано на имотна граница, съгласно одобрен проект
27200727
Доклад
05.02.„РИГЕЛ-Ц“ ООД338аIV-1518„Граф Игнатиев“ № 10Жилищна сграда с Нк=11.50м и 14.50м, с един магазин запромишлени стоки, един гараж и едно паркомясто
28200728
РЕСУТ
07.02.Златомира Димитрова Драганска
Нина Атанасова Атанасова
27III-848„Захари Княжевски“
№ 13
Надстрояване на съществуваща жилищна сграда до Нк=10.00м
29200729
Доклад
08.02.Фани Христова Томова и седем др. собств.66ПИ-495, 496„Княз Александър I“ № 26Преустройство на магазинно помещение в Банков офис на Първа инвестиционна банка АД
30200730
РЕСУТ
08.02.Георги Пенев Ганчев156XII-641„Никола Козлев“ № 5Преустройство на офис „А“ от партерен етаж, свързан с вътрешна стълба с работен кабинет, санитарен възел и антре на първия /надпартерен/ етаж в жилище
31200731
Доклад
09.02.„КАНДЕКС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Стоян Андонов
Кръстю Андонов Стоянов
225III-274, 276„Марица“ № 42Жилищна сграда с Нк=14.50м и 15.00м с подземно застрояване, с осем ателиета за ИТД, три магазина за промишлени стоки, шест гаража и десет паркоместа
3220073212.02.„Лили 2007“ ООД1а-новX-общ. обсл. жил. строителство„Шести септември“
№ 54
Ограда-плътна с Н=2.20м, разположена в УПИ X-общ. обсл.жил. стр. по регулационните граници на УПИ III-11, УПИ VIII-14, общ. дености и УПИ IX-13, общ. дейности
33200733
Доклад
12.02.Нечметин Униси Али
Гюрсес Униси Али
437VIII-839„Пушкин“
№ 13
Жилищна сграда с височина Н=9.00м и 12.00м, с три гаража, два магазина за промишлени стоки и три паркоместа
34200734
Доклад
14.02.Роза Йорданова Дженева242III-171„Мусала“ № 7Преустройство на гараж в ателие за ИТД
35200735
РЕСУТ
15.02.Димитър Желязков Желязков
Мария Асенова Желязкова
486VII-1250„Източен“ № 6Приобщаване на съществуваща тераса към ателие № 5 на кота +3.00м на жилищна сграда за разширение на ателието при запазване на кота корниз
36200736
РЕСУТ
22.02.Васил Петков Тодоров15-нов/243-старI-жил. строителство„Васил Априлов“ № 104Преустройство на магазин за промищлени стоки в салон за красота
3720073722.02.Тинко Жеков Йорданов291ПИ-1191„Руски“ № 121Остъкляване на полутераса /лоджия/ към апартамент на четвърти жилищен етаж от жилищен блок
3820073822.02.Тинко Жеков Йорданов73-нов/93-старVII-524, 525, 526„П. Ю. Тодоров“ № 17Остъкляване на тераса към апартамент на първи жилищен етаж от жилищен блок
3920073922.02.Малек Аббас Насер345-нов/289-старIV-1209„Филип Македонски“
№ 60
Възстановяване плътна ограда с Н до 2.20м
40200740
Доклад
23.02.„ГАМЕРА“ ЕООД131I-компл. застрояване„Княгиня Мария Луиза“ № 20Преустройство-промяна предназначението на магазин № 1 в подблоково пространство на партера на жилищен блок в банков офис
41200741
Доклад
23.02.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
13I-1095„Капитан Георги Цанев“ № 17Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с три гаража от съществуваща кабелна касета „Кавказ“, с подземен кабел NAY2Y 4×185мм2 с дължина на трасето L=34м до нова кабелна кутия К3 на фасадата и с кабел NAY2Y 4×35мм2, L=2.00м до електромерно табло „ТЕМО“, разположено на имотна граница, съгласно одобрен проект
42200742
Доклад
23.02.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
13V -1099„Васил Априлов“ № 41Външно кабелно електрозахранване на триетажна жилищна сграда с Нк=8.50м, с четири жилища, един офис, ателие и шест гаража , с подземен кабел NAY2Y 4×35мм2 с дължина на трасето L=45м от съществуваща кабелна касета „Волга 22“ /захранена от ТП „Скакавица“ до електромерно табло „ТЕМО“, разположено на имотна граница, съгласно одобрен проект
43200743
РЕСУТ
26.02.Мария Борисова Николова
Сашко Асенов Шумаров
Ганка Петкова Мичева
Мирослав Георгиев Мичев
„РИГЕЛ-Ц“ ООД
Анелия Митева Кузмова
Красимир Петров Кузмов
11VIII-1183„Брегалница“
№ 4
Временно отваряне на прозорци в съществуващ калканен зид при условията на чл. 82, ал. 6 от Наредба № 7
44200744
РЕСУТ
26.02.Йордан Великов Горанов22-нов/203-старXIII-1149„Драгоман“ № 7Преустройство-промяна предназначението на избено помещение в офис
45200745
РЕСУТ
26.02.Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив1-нов/226-старI-ВИХВП„Марица“ № 26Преустройство на машинна зала-част от сградата на техническа работилница /помешение № 10/ в учебно-производствена база за хляб и хлебни изделия към катедра ТЗФХСП с магазин за хляб и хлебни изделия
46200746
Доклад
26.02.Съюз на църквите на адвентистите от седмия ден294XV-1173„Драган Цанков“ № 25Преустройство на двуетажна жилищна сграда, паянтова сграда и масивн килер в звукозаписно студио, офиси и обслужващи помещения
47200747
РЕСУТ
28.02.Соня Димитрова Кайрякова19а-нов/110а-старIX-21„Марица“
№ 102
Преустройство-промяна предназначението на гараж № 4 в офис от жилищна сграда на три и пет етажа
48200748
Доклад
06.03.Иван Костадинов Тончиклиев377XXVI-2170„Тодор Бурмов“
№ 12
Жилищна сграда с височини Нк=10.00м и 12.00м, с четири гаража, един офис и три паркоместа
49200749
Доклад
06.03.Игнат Трифонов Орлов377XXVII-2171„Тодор Бурмов“
№ 14
Жилищна сграда с височина Нк=10.00м, с два гаража, един офис, йога-студио и три паркоместа
50200750
Доклад
07.03.„ПРОКОМ ПЛОВДИВ“ ООД377XXV-2169„Тодор Бурмов“
№ 10
Жилищна сграда с височини Нк=10.00м и 12.00м, с четири гаража, един офис, фризьорски салон и три паркоместа
51200751
Доклад
07.03.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
26XIII-546„Васил Априлов“ № 41Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с магазин за промишлени стоки, с кабел NAY2Y 4×95мм2 с дължина на трасето L=35м от съществуваща кабелна разпределителна касетка ШКД-5 ул. „Люлебургас“ до табло „ТЕМО“, разположено на имотна граница, съгласно одобрен проект
52200752
Доклад
09.03.Петър Василев Василев
Петър Кирилов Карагеоргиев
XV-580„Леонардо Да Винчи“ № 15Жилищна сграда с височини Нк=4.00м и 15.00м, с магазин за промишлени стоки, офис и осем паркоместа
53200753
Доклад
12.03.„Алексстрой-79“ ЕООД153-нов/285-старVI-489„Велико Търново“ № 61Допълващо застрояване /ателие/ с Нк=3.60м
54200754
Доклад
12.03.Васил Димитров Митков
Георги Иванов Иванов
21-нов/113-старXVI-369„Менделеев“
№ 17
Магазин за плодове и зеленчуци, и магазин за промишлени стоки-допълващо застрояване
55200755
РЕСУТ
15.03.Ивалина Стефанова Иванова209II-702„Братя Миладинови“
№ 19
Преустройство на гараж № 1 в офис
56200756
РЕСУТ
15.03.Таня Кирилова Гинева50-нов/2-старV-848„Отец Паисий“Ново водопроводно отклонение PE-HDØ63мм с дължина 3.00м
57200757
Доклад
16.03.Иван Благоев Гушков38-нов/171-старIV-1385„Свети Климент“ № 6Жилищна сграда с височина Нк=10.00м, 11.46м и 14.20м, с три жилища, магазин за промишлени стоки и подземен гараж за четири коли
58200758
Доклад
22.03.Арто Завен Чифчиян
Хрипсиме Артин Чифчиян
Петър Ангелов Банчев
454VII-1105„Неофит Бозвели“ № 21Надстрояване с височина Н=11.50м над изградени подземен, първи и втори етажи по разрешение за строеж № 78/14.06.1995г. На жилищна сграда с магазин за промишлени стоки, три гаража и преустройство на изба без промяна предназначението
59200759
Доклад
22.03.Георги Димитров Бочуков
Марияна Иванова Симеонова
Пенка Иванова Станкова
„ДИАТ-ИНВЕСТСТРОЙ“ ООД
2V-945„Пасаж“ № 5Жилищна сграда с височини Нк=8.50м, 11.50м и 14.50м, с три гаража и три паркоместа в двора
60200760
РЕСУТ
23.03.Магда Костова Тодорова
Дарена Любенова Павлова
334II-1565„Доспат“ № 4Преустройство-разделяне на първи етаж на две жилища и избен етаж за обособяване на складови помещения към същите жилища
61200761
Доклад
23.03.Борис Костадинов Белчев
Атанас Костадинов Белчев
39XII-127„Ангиста“ № 5Жилищна сграда на три, четири и пет етажа, с свисочини Нк=10.00м, 12.00м и 15.00м, с магазин за промишлени стоки, зъботехническа лаборатория, пет ателиета за ИТД и три паркоместа в двора
6220076223.03.Славчо Христов Илиевски58-нов/167-старIII-1298„Съгласие“
№ 11
Остъкляване с алуминиева дограма на северна тераса на първи жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда, с гаражи, избен полуетаж и таван
63200763
Доклад
26.03.Бойко Вълканов Вълканов
Веселин Вълканов Вълканов
291XIV-1190„Руски“ № 119Жилищна сграда с два магазина, шест апартамента, пет ателиета, един гараж и три открити паркоместа, с височина Нк=14.50м
64200764
РЕСУТ
26.03.Мартин Петков Стоянов232V-77„Жан Жорес“
№ 43
Преустройство на едноетажна масивна жилищна сграда в магазин за промишлени стоки при условията на чл. 53 от ЗУТ
65200765
Доклад
26.03.Пенка Костадинова Желязкова
Мария Георгиева Костадинова
Костадин Желязков Костадинов
412-старV-325„Дръзки“ № 6Преустройство на част от сутеренен етаж във фризьоро-козметичен салон
66200766
РЕСУТ
27.03.Аделина Димитрова Бояджиева
Димитър Николов Бояджиев
Константин Петров Янев
Корнелия Иванова Янева
ЕТ „Ариско-Пламен Николов“
77XI-726„Емил Де Лавеле“ № 11Преустройство на сутеренен етаж с цел разделяне на два дяла-№ 1 и
№ 2 към офис на две нива в партер и сутерен
67200767
Доклад
29.03.Асен Василов Маргаритов
Васил Асенов Маргаритов
58-нов/167-старVII-1295„Съгласие“
№ 5
Преустройство с промяна предназначението на склад в Склад за безалкохолни напитки и води
68200768
Доклад
29.03.Румяна Стефанова Калудова171-нов/305-старVII-853, 854„Кръстьо Пастухов“
№ 28, 30
Преустройство по време на строителството с промяна предназначението на ателие № 5 в лекарски кабинет АЦПМП от ново средно застрояване и ново подземно застрояване с кота главен корниз Н=3.50м, 12.00м и 15.00м, с единадесет жилища, осем ателиета, едно студио, кафе-аперитив и седем подземни паркоместа
69200769
РЕСУТ
30.03.Екатерина Костова Костова140-новX-446„Тракия“ № 28Подмяна на ВиК връзки: водопровод PE-HD Ø 40мм с дължина 5.00м и канал PVC Ø 200 с дължина 8.00м
702007
70
7120077103.04.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
338аVIII-1526„Павликенска“ № 17Външно кабелно електрозахранване на пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда с подземен кабел NAY2Y-J 4×185мм2 с дължина на трасето L=90м от ТНН на ТП 606 „Павликенска“ до триплюсенвертикален разединител ШКД-4/NHS на фасадата на сградата и кабел NAY2Y-J 4×95мм2 с дължина на трасето L=5мстандартизирано електромерно табло „ТЕМО“ на имотната граница, съгласно одобрен проект
72200772
Доклад
03.04.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
707I-1095„Иван Андонов“ № 7Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда с Нк=12.00м и 15.00м, с девет апартамента, четири гаража и три магазина, с подземен кабел NAY2Y 4×185мм2 с дължина на трасето L=130м от ТНН на ТП „Драган Цанков“ до ШКД-5 на фасадата на сградата и кабел NAY2Y-J 4×95мм2 с дължина на трасето L=8мстандартизирано електромерно табло „ТЕМО“ на имотната граница, съгласно одобрен проект
73200773
Доклад
03.04.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
209III-701„Братя Миладинови“
№ 17
Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда с Нк=8.50м, и 10.00м и 12.00м, с магазин за промишлени стоки и двоен гараж, с подземен кабел NAY2Y-J 4×35мм2 с дължина на трасето L=50м от съществуваща кабелна касета „Братя Миладинови-13“ до стандартизирано електромерно табло „ТЕМО“ на имотната граница, съгласно одобрен проект
74200774
Доклад
03.04.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
36-нов/14-старVII-75„Кресна“ № 6Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда с Нк=8.50м, и 11.50м, с шест гаража, с подземен кабел NAY2Y-J 4×95мм2 в паралел с дължина на трасето L=45м от съществуваща кабелна касета „Кресна“ до стандартизирано електромерно табло „ТЕМО“ на имотната граница, съгласно одобрен проект
7520077503.04.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
435-нов/289-старIV-1209„Филип Македонски“
№ 60
Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда с Нк=9.00м и 12.00м, с пет апартамента, аптека със склад, шест изби, три гаража и едно паркомясто, с подземен кабел NYY 4×95мм2 с дължина на трасето L=25м от съществуваща кабелна касета „Филип Македонски“ до стандартизирано електромерно табло тип „ТЕМО“, на имотната граница, съгласно одобрен проект
76200776
Доклад
03.04.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
1VI-933„Захари Стоянов“ № 26Външно кабелно електрозахранване 1kV на пристрояване и надстрояване на съществуваща сграда до пет етажа с Нк=14.50м, с четири подземни гаража, четири подземни паркоместа, един офис, два кабинета за ИТД, шест ателиета за ИТД с подземен кабел NAY2Y 4×185мм2 с дължина на трасето L=184м от ТНН на ТП „Снежанка“ до новопроектирана кабелна касетка ШКД-4 на фасадата на сградата и кабел NAY2Y 4×95мм2 с дължина на трасето L=13м до стандартизирано електромерно табло тип „ТЕМО“, на имотната граница, съгласно одобрен проект
77200777
Доклад
03.04.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
11IV-1185, 1187, 1188„Волга“ № 6аВъншно кабелно електрозахранване 1kV на съществуваща сграда до пет етажа с Нк=10.00м от юг, Нк=11.50м от север, с три подземни гаража, четири ателиета за ИТД, три студиа за ИТД и допълващо застрояване-гараж с подземен кабел NAY2Y 4×185мм2 с дължина на трасето L=219м от ТНН на ТП „Струмица“ до новопроектирана кабелна касетка ШКД-4 на фасадата на сградата и кабел NAY2Y 4×95мм2 с дължина на трасето L=6м до стандартизирано електромерно табло тип „ТЕМО“, на имотната граница, съгласно одобрен проект
78200778
Доклад
03.04.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
21-старXI-328„Дякон Иларион“ № 1Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда с Нк=11.50м, с гаражи, ателие и мансарда с подземен кабел NAY2Y 4×35мм2 с дължина на трасето L=40м от съществуваща кабелна касетка на ул. „Константин Величков“ № 71 /захранена от ТНН на ТП „Дон“ до стандартизирано електромерно табло тип „ТЕМО“, на имотната граница, съгласно одобрен проект
79200779
РЕСУТ
03.04.Дейзи Писим Москона
Арон-Рони Маер-Москона
Жул Исак Москона
44-нов/170-старПИ-1365„Бетовен“
№ 12
Проект за преустройство с промяна предназначението на кафе-сладкарница в магазин за промишлени стоки-мебели
80200780
Доклад
03.04.Матейчо Славчев Славчев1-нов/330а-старV-18„Шаркьой“ № 2Жилищна сграда на три и пет етажа с изби, два офиса, два гаража, четири апартамента, шест ателиета с височина Нк=10.00м и 15.00м
81200781
РЕСУТ
03.04.Борис Ангелов Божилов
Валя Петрова Божилова
26XII-496„Люлебургас“ № 22Преустройство на аптека в магазин за плодове, зеленчуци, пакетирани хранителни стоки, алкохол и цигари
82200782
РЕСУТ
03.04.Иван Прокопиев Иванов431X-компл. застрояване„Лука Касъров“ № 24Преустройство на кафе-сладкарница в жилище
83200783
Доклад
03.04.Иво Димитров Ников
Община Пловдив
187V-524„Ангел Кънчев“ № 12Едноетажно допълващо застрояване с Н=3.60м и преустройство на съществуващ склад /част от приземен етаж/ в магазин за промишлени стоки и преустройство на съществуващ вход
84200784
Доклад
03.04.Георги Кирилов Щръклин240аI-223„Жан Жорес“
№ 20
Преустройство на офис № 5 със склад № 12 в козметичен център
85200785
Доклад
10.04.Сирун Хампариум Микаелян452I-1095„Сава Филаретов“ № 6Жилищна сграда с височина Н=11.50м, с четири гаража, два офиса, две ателиета за ИТД и четири паркоместа
86200786
Доклад
10.04.Христо Георгиев Учкунов371XVI-1748„Сан Стефано“ № 75Жилищна сграда с височина Нк=10.00м и 12.00м, с четири медицински кабинета, един офис и подземно застрояване със седем паркоместа
87200787
Доклад
12.04.Аница Вахе Гъркова
Сона Вахе Гарабедян
61X-1061„Константин Стоилов“
№ 2
Жилищна сграда с височина Н=4.40м /в абс. кота 176.00/ към уличната регулационна линия
88200788
Доклад
13.04.Юлия Йорданова Дрони413VII-172„Пенчо Славейков“
№ 36
Преустройство на гараж № 19 в магазин за промишлени стоки
89200789
Доклад
13.04.Юлия Йорданова Дрони413VII-172„Пенчо Славейков“
№ 36
Преустройство на гараж № 21 в магазин за промишлени стоки
90200790
Доклад
16.04.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
39-нов/10-старIX-133„Младост“ № 2Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда с Нк= 12.00м, един офис, три гаража, три паркоместа и три ателиета за ИТД, с подземен кабел NAY2Y 4×185мм2 с дължина L=59м от ТНН на ТП „Д-р Добрев“ до новопроектирана кабелна касетка тип ШКД-4 в прохода на сградата и до табло „ТЕМО“, непосредствено до касетата, съгласно одобрен проект
91200791
Доклад
16.04.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
27-новVI-501„Георги Измирлиев“ № 4Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда на един, четири и пет етажа с Нк=3.00м, 12.00м и 14.50м, с подземен гараж за седем коли, четири магазина за промишлени стоки, ателиета, магазин за хранителни стоки и офис, с подземен кабел NAY2Y 4×185мм2 с дължина L=174м от ТНН на ТП „Електротехникум“ до новопроектирана кабелна касетка тип ШКД-4 и с кабел NAY2Y 4×95мм2 с дължина L=7м до табло „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
92200792
93200793
Доклад
17.04.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
242I-177„Мусала“ № 11Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда на три и пет етажа с Нк=10.00м и 14.00м, с подземни гаражи, четири магазина за промишлени стоки, три ателиета за ИТД, с подземен кабел NAY2Y-J 4×185мм2 с дължина L=130м от ТНН на ТП 470 „Техеран“ до новопроектирана кабелна касетка тип ШКД-5 на фасадата на сградата и с кабел NAY2Y 4×95мм2 с дължина L=3м до стандартизирано електромерно табло „ТЕМО“ на имотната граница, съгласно одобрен проект
94200794
Доклад
17.04.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
186II-533„Ангел Кънчев“ № 9аВъншно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда на четири етажа с Нк=11.50м, с четири магазина за промишлени стоки, един офис-допълващо застрояване, три гаража и пет паркоместа, с подземен кабел NAY2Y-J 4×95мм2 с дължина L=43м от съществуваща кабелна касетка „Ангел Кънчев 11“ до стандартизирано електромерно табло „ТЕМО“ на имотната граница, съгласно одобрен проект
95200795
РЕСУТ
19.04.Светослав Божилов Владимиров
Антон Благоев Благоев
82-нов/89-старI-552„Петьофи“ № 26Преустройство с промяна предназначението на магазин във фризьорски салон
96200796
РЕСУТ
20.04.Орея Костова Русева351XII-2039„Петко Д. Петков“ № 64Преустройство-промяна предназначението на гараж № 3 на първи етаж на жилищна сграда в магазин за промишлени стоки
97200797
РЕСУТ
20.04.Красимир Борисов Нейков163-нов/312-старПИ-779„Цанко Дюстабанов“
№ 37
Ремонт и преустройство на едноетажна масивна жилищна сграда в югоизточната част на ПИ 779 в рамките на съществуващия обем на осн. чл. 50, т. 1б от ЗУТ
98200798
РЕСУТ
20.04.Калоян Благоев Савов
Светомир Благоев Савов
418IV-302, 303, 304, 305„Дръзки“ № 3аПреустройство на избени помещения № 2, № 5 и № 1 в две ателиета за творческа дейност
99200799
Доклад
20.04.Николай Илиев Базлянков
Христина Маринова Кирчева
Боян Александров Станоев
Мирослав Любенов Маринчевски
368I-Хълм на младежта„Велбъжд“
№ 63
Преустройство на таванско помещене с надзид до 1.50м и двуетажни пристройки до височина в абс. кота 178.50
1002007100
Доклад
20.04.Николай Илиев Базлянков
Христина Маринова Кирчева
Боян Александров Станоев
368I-Хълм на младежта„Велбъжд“
№ 57
Преустройство на таванско помещене с надзид до 1.50м и двуетажна пристройка до височина в абс. кота 173.60 и едноетажно застрояване с обслужващо предназначение
1012007101
Доклад
20.04.Антония Желева Иванова
Радостина Желева Гогова
Иванка Иванова Нейкова
Огнян Димитров Геров
„Приватекс“ ООД
11-нов/17-старIII-274„Стоян Михайловски“ № 12Жилищна сгрда с височина Нк=12.00м и 15.00м, с десет апартамента, шест ателиета, два офиса, изби, три гаража и седем паркоместа
1022007102
Доклад
21.04.Иван Стоилов Иванов
„КАМИС 2002“ ООД
485II-1267„Богомил“ № 72Жилищна сграда с Н/абс. кота корниз/=172.20, с три гаража, два магазина за промишлени стоки, осем ателиета за ИТД и пет паркоместа
103200710321.04.Ангел Дамянов Дамянов
Елена Александрова Дамянова
152-нов/336-старVI-819„Цар Борис III Обединител“
№ 132, вх. Б
Остъкляване на лоджия към апартамент № 11 на петия жилищен етаж от жилищен блок
1042007104
1052007105
РЕСУТ
24.04.Дидка Михова Топалова
Динко Стоилов Господинов
Албена Красимирова Господинова
7-новI-122„Матинчеви градини“ № 22Двуетажна пристройка, преустройство на съществуваща жилищна сграда и преустройство на таванско помещение с надзид до 1.50м с магазин за хранителни стоки
106200710625.04.Никола Димитров Янев и други собственици191АXV-582„Елиезер Калев“ № 2Ограда в УПИ XV-582, общ. дейн.: 1. Плътна част 0.60м и ажурна 1.60м по регулационната граница с УПИ XIV-584, общ. дейн.
2. масивна 2.20м и дължина 3.00м по северната част от границата с УПИ XVIII-583
3. ажурна 2.20м по границата с УПИ XVI-общ. трафопост
1072007107
Доклад
27.04.„Джи Би Груп“ АД359-нов/272-старIX-351„Филип Македонски“
№ 74
Преустройство на част от тютюнев склад в кафе-бар /клуб/ с осемдесет и пет посетители
1082007108
РЕСУТ
27.04.Недко Иванов Каблешков44-нов/170-старVIII-1358„Христо Г. Данов“ № 26Преустройство с промяна предназначението на южния /среден/ магазин в партерния етаж на двуетажна жилищна сграда в магазин за промишлени стоки
109200710902.05.Димитър Веселинов Дрехаров80-нов/91-старVII-356„Петьофи“
№ 13, вх. А,
ет. 3
Остъкляване на част от тераса към апартамент на трети жилищен етаж
1102007110
1112007111
Доклад
07.05.Рена Пенева Бангова
Мария Атанасова Хофман
Енчо Груев Фингаров
8VII-869„Станислав Доспевски“
№ 7
Преустройство-промяна предназначението на югоизточно и североизточно избени помещения в офис и тавански етаж в ателие за ИТД, реконструкция на съществуваща стълба и нови санитарни помещения на втори тавански етаж в съществуваща двуетажна жилищна сграда-паметник на културата
1122007112
Доклад
09.05.Георги Йорданов Рашков
„Билд Инвест Груп“ ООД
497аII-1340„Стийчо Мошанов“
№ 32б
Жилищна сграда с височина Н=15.00м, с три гаража, два магазина за промишлени стоки, три ателиета за ИТД и три паркоместа
1132007113
РЕСУТ
11.05.Венка Петкова Яцева434II-2210, 2211, 865„Цар Иван Шишман“ № 9Преустройство-промяна предназначението на гаражи № 1, № 2 и № 3 със склад в магазин за промишлени стоки
114200711411.05.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
388IX-1605„Шейново“ № 11Външно кабелно електрозахранване 1kV на нова жилищна сграда на два, три и пет етажа с Нк=7.10м и 15.00м, с подземен кабел тип NAY2Y-J 4×185мм2 с дължина на трасето L=63м от ТНН на ТП 1069 „Шейново“ до новопроектирана ШКД-4 на лицевата фасада на ул. „Тертер“ и кабел NAY2Y-J 4×95мм2 с дължина на трасето L=35м до стандартизирано електромерно табло „ТЕМО“ на входа, съгласно одобрен проект
1152007115
Доклад
11.05.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
390XV-1518„Макгахан“ № 9Външно кабелно електрозахранване 1kV на нова жилищна сграда на един, четири и пет етаца с подземен кабел тип NAY2Y-J 4×95мм2 с дължина на трасето L=40м от съществуваща кабелна кутия тип „Скутарион на ул. „Макгахан“ до стандартизирано електромерно табло „ТЕМО“ на граница на собственост, съгласно одобрен проект
1162007116
Доклад
14.05.Истилиян Атанасов Стамов
Йорданка Атанасова Стаменова
Кирил Стефанов Стаменов
Лиляна Стефанова Мелемова
24-нов/25-старIII-417„Царево“ № 4Жилищна сграда с височина Нк=11.50, с осем жилища, един стоматологичен кабинет, изби, четири гаража и едно паркомясто в двора
1172007117
Доклад
14.05.Диана Цветанова Жекова
Живко Иванов Жеков
5а-новIII-88„Христо Ботев“ № 140Преустройство на магазин № 3-за промишлени стоки в аптека в жилищна сграда
1182007118
РЕСУТ
16.05.Мария Петрова Петрова18-нов/21-старVII-337„Стоян Михайловски“
№ 26
Жилищна сграда с височина Нк=11.50м, с девет жилища, два офиса, три гаража, изби и три паркоместа в двора
1192007119
Доклад
16.05.Петър Господинов Господинов
Николай Стоичков Стоичков
17IV-973„Скакавица“
№ 13
Жилищна сграда с максимална височина Нк=8.50м и допълващо застрояване-гараж и зъботехническа лаборатория
1202007120
Доклад
17.05.Георги Драгомиров Михайлов и единадесет др. собств.457II-1623, 1624, 1625„Генерал Скобелев“
№ 30, 32, 34
Жилищна сграда с височина Н=11.50м, 12.00м и 15.00м, с дванадесет гаража, четири офиса, осем ателиета за ИТД и десет паркоместа
1212007121
Доклад
17.05.„АРШИНКОВ И ДЕМИРОВ 2“ ООД9-новXII-139„Севастопол“
№ 49
Сграда със смесено предназначение /Жилище и хотел/ с Нк=5.50м, 11.50м и 14.50м /Втори етап от застрояването в УПИ/
1222007122
Доклад
17.05.Ани Манук Дердерян
Вержиния Манукова Гънгова
Ангел Манук Манукян
21-нов/413-старXIV-105„Георги Петаков“
№ 5
Жилищна сграда с височина Н=12.00м, с четири офиса, две ателиета, три апартамента, един кабинет за творческа дейност, изби, складови тавански помещения и четири паркоместа в двора
1232007123
Доклад
17.05.„РЕЙСАШ ИНВЕСТ“ ЕООД35-нов/42-старI-компл. застрояване„Софроний Врачански“ № 2Промяна предназначението на част от първи етаж от триетажна жилищна сграда в магазин за продажба на закуски
1242007124
Доклад
21.05.„ОМЕГА ИНВЕСТ“ ООД459I-компл. жил. застрояване„Княгиня Мария Луиза“ № 51-53Преустройство-промяна предназначението на магазин на партер на пететажен жилищен блок между входовете на блока на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 51-53 в банков офис
1252007125
Доклад
11.05.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
20VI-41„Габър“ № 2Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда с четири гаража, с подземен кабел NAY2Y 4×185мм2 с дължина L=130м от ТНН на ТП „Волга“до новопроектирана кабелна касетка ШКД-4 „, коббинирана с електромерно табло „ТЕМО“ на имотната граница, съгласно одобрен проект
1262007126
Доклад
30.05.Донка Георгиева Шеткова
Златка Христова Шеткова
Недялка Христова Шеткова
384аXV-93, 2112„Янтра“ № 6Преустройство-промяна предназначението на офис „А“ в приземния етаж на жилищна сграда в два стоматологични кабинета
1272007127
РЕСУТ
31.05.Община Пловдив
Андриан Антонов Георгиев и трима др. собств.
17XVI-974„Волга“ № 56Ново канално отклонение PVC Ø 160 с дължина 10.00м
1282007128
Доклад
01.06.Мариана Минчева Пиперкова-Атанасова
Георги Николов Атанасов
55-нов/99-старVIII-1352„Христо Г. Данов“ № 7Промяна предназначението на първи надмагазинен етаж от двуетажна жилищна сграда с магазини в Офис /нотариална кантора/
1292007129
РЕСУТ
01.06.Драматичен театър-Пловдив72-нов/13-старV-Народен театър„Княз Александър I“ № 38Частично преустройство на билетна каса със създаване на предверие към съществуващ магазин в колонадата пред входа на Драматичен театър-Пловдив
1302007130
Доклад
01.06.Лиляна Стоянова Янкова
Гюрга Благоева Христоскова
Елена Костадинова Янкова
Любомира Костадинова Янкова
„НДН Груп“ ООД
241VIII-195„Бунтовнишка“ № 11Жилищна сграда с височина Нк=3.00м, 11.50м и 14.50м, с шест гаража и четири ателиета за ИТД
1312007131
Доклад
01.06.Стоян Георгиев Баташки5VII-988„Скакавица“
№ 3
Жилищна сграда с височина Нк=10.00м, с два гаража, две ателиета за ИТД и едно паркомясто в двора
132200713202.06.Стефан Петров Райков
Иван Петров Райков
Веселина Дамянова Димова
15-старII-258„Странджа“
№ 1а
Преустройство по време на строителството на Мини маркет и кафене в Учебен център за обучение на водачи на МПС и офис
1332007133
Доклад
05.06.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
1VIII-931, 932„Волга“ № 64Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда с Нк=10.00м, 12.00м и 11.50м, с магазини и офиси с подземен кабел NAY2Y 4×95мм2 с дължина L=30м от съществуваща кабелна касетка ШКД-4 „Волга-66“ до стандартизирано електромерно табло „ТЕМО“ на имотната граница, съгласно одобрен проект
1342007134
РЕСУТ
05.06.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
28-нов/103-старI-за общ. нужди„Свети Климент“ № 3Външно кабелно електрозахранване 1kV на обект: Надстройка, основен реминт и преустройство на съществуваща жилищна сграда с магазин за промишлени стоки, второстепенна постройка и гараж за велосипеди с подземен кабел NAY2Y 4×185мм2 с дължина L=27м от ТНН на ТП10 до стандартизирано електромерно табло „ТЕМО“ на имотната граница, съгласно одобрен проект
1352007135
РЕСУТ
05.06.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
24-нов/25-старIV-420„Царево“ № 6Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда на три и четири етажа с Нк=8.50м и 11.50м, с два подземни кабела NAY2Y 4×185мм2 с дължина L=115м от ТНН на ТП „Дон“ до съществуваща канална мрежа и частично чрез директно полагане в изкоп до новопроектирана кабелна касетка ШКД-5 на северната фасада и с кабел NAY2Y 4×35мм2 с дължина L=10м до стандартизирано електромерно табло „ТЕМО“ на имотната граница, съгласно одобрен проект
1362007136
Доклад
05.06.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
7-новXIV-117„Дружба“ № 19Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда а гаражи, с Нк=10.00м и 12.00м с подземен кабел NAY2Y 4×95мм2 с дължина L=15м от съществуваща ШКД „Дружба 17“ до стандартизирано електромерно табло „ТЕМО“ на имотната граница, съгласно одобрен проект
1372007137
Доклад
05.06.Драгомира Димитрова Митрова21-нов/408-старXVIII-компл. застрояване„Цар Борис III Обединител“
№ 54
Промяна предназначението на апартамент № 4 в офис на първи етаж в жилищна сграда /блок/
1382007138
Доклад
05.06.Корнелия Иванова Янева
Константин Петров Янев
124-нов/77-старXI-726„Емил Де Лавеле“ № 11Преустройство на чакалня в партерния етаж със самостоятелен вход откъм улица „Гладстон“ в стоматологичен кабинет
1392007139
1402007140
Доклад
07.06.Христо Нончев Аргиров
Божидар Христов Аргиров
Стоянка Христова Аргирова
441аVII-2269„Княз Черказки“ № 38Едноетажно допълващо застрояване с височина в абс. кота 163.05, с функционална връзка към магазин за промишлени стоки и изба в жилищна сграда
1412007141
РЕСУТ
07.06.Людмил Стоянов Енчев242V-168, 167„Презвитер Козма“ № 10Преустройство-промяна предназначението на сутеренни стаи № 1 и № 1а от четириетажна жилищна сграда в офис
1422007142
Доклад
12.06.Николай Илиев Базлянков
Христина Маринова Кирчева
Илия Чилов Базлянков
368I-Хълм на младежта„Ихтимански проход“ № 10Преустойство на таванско помещение в жилищно с частичен надзид до 1.50м, две двуетажни пристройки към съществуваща жилищна сграда и двуетажно застрояване с обслужващо предназначение
1432007143
Доклад
13.06.„Жасмин Интърнешънъл“ ООД149III-2073„Ген. Гурко“
№ 16
Преустройство на апартамент на първи етаж от двуетажна жилищна сграда в Студио за красота
1442007144
Доклад
14.06.Иво Атанасов Атанасов
КД „Христ-Христодулов и Цоневски“
Георги Атанасов Петров
512VI-1703, 1704„Мадара“ № 3Жилищна сграда с височина Н=3.60м, 9.00м, 12.00м и 15.00м, с два гаража, четири магазина за промишлени стоки, пет ателиета за ИТД и шест паркоместа в подземен етаж
1452007145
Доклад
15.06.Велка Стоева Димитрова
Димитър Стоянов Димитров
368I-Хълм на младежта„Велбъжд“
№ 43
Пристройка, ремонт и преустройство на жилищна сграда и на стопанска постройка в жилище
1462007146
РЕСУТ
18.06.Община Пловдив
Славка Димитрова Андреева
39ПИ-1270„Христо Г. Данов“ № 36Ново канално отклонение PVC Ø 200 с дължина 35.00м
1472007147
Доклад
19.06.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
24-нов/25-старII-416„Царево“ № 2Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда на два, три и пет етажа с Нк=8.50м, 11.50м и 14.50м с дванадесет жилища и седем гаража, с подземен кабел NAY2Y 4×185мм2 с дължина L=125м от ТНН на ТП 808 „Дон“ до новопроектирана ШКД-5 на имотна граница и кабел NAY2Y 4×95мм2 с дължина L=5м до стандартизирано електромерно табло „ТЕМО“, непосредствено до КРК, съгласно одобрен проект
1482007148
Доклад
19.06.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
Реконструкция на въздушна мрежа ниско напрежение и изнасяне на търговско мерене на границата на собственост, съгласно чл. 82, чл. 83, ал. 1 и ал. 6 на ЗЕ на кв. „Бунарджика“
1492007149
Доклад
19.06.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
481VII-2166„Д-р Владо“
№ 32
Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда на два, три и пет етажа с Нк=5.50м, 8.50м, с четири офиса и подземни гаражи, с подземен кабел NAY2Y 4×185мм2 с дължина на L=125м от ТНН на ТП 801 „Т. Тахчиев“ до новопроектирана ШКД-4/NHS на имотна граница и кабел NAY2Y 4×95мм2 с дължина L=22м до стандартизирано електромерно табло „ТЕМО“, на входа на сградата, съгласно одобрен проект
1502007150
Доклад
19.06.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
353X-1400„Сан Стефано“ № 52Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда на четири и пет етажа с Нк=12.00м и 14.50м с кабел NAY2Y 4×185мм2 с дължина на L=108м от ТНН на ТП 1067 „Беласица“ по съществуваща канална мрежа до новопроектирана КРШ-Е5/NHS на имотна граница и кабел NAY2Y 4×95мм2 с дължина на L=5м до стандартизирано електромерно табло „ТЕМО“, непосредствено до КРШ, съгласно одобрен проект
1512007151
Доклад
19.06.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
Оптична връзка между ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“ с ул. „Костаки Пеев“ № 21, с телефонен проводник и оптична връзка ТПЖП 20x2x0.5м2 и ОК 6F, положени в гъвкави тръби HDPEØ40
1522007152
Доклад
19.06.Елизабет Таквор Нахабедян и десет др. собств.419I-196, 197, 198„Калофер“ № 12Жилищна сграда с височина в абс. коти Нк=168.77, 173.37 и 173.77, с пет магазина за промишлени стоки, два гаража в първи етаж, подземно застрояване със седем гаража и едно паркомясто
1532007153
Доклад
19.06.Светослав Душков Славов
Веселин Душков Славов
419XIII-199„Калофер“ № 10Жилищна сграда с височина Н=10.00м, 12.00м и 15.00м, с два магазина за промищлени стоки, два гаража в първи етаж и подземно застрояване с пет гаража
1542007154
РЕСУТ
19.06.Цветан Иванов Иванов
Стойка Видолова Иванова
377аXXIV-2172„Тодор Бурмов“ № 7Жилищна сграда с височини Нк=4.00м и 10.00м, с един гараж, един магазин и един офис
1552007155
РЕСУТ
25.06.Стоян Христов Червенков
Христо Василев Дуденски
51-нов/3-старIX-476„Ангел Букурещлиев“
№ 7
Надстройка на съществуваща двуетажна жилищна сграда с един етаж /трети/ и мансарда с височина Нк=10.20м
1562007156
РЕСУТ
25.06.Андрей Иванов Кабаков73-нов/93-старПИ-537„П. Ю. Тодоров“ № 11Ремонт и преустройство на съществуваща паянтова жилищна сграда-12м2 и част от първи жилищен етаж на двуетажна жилищна сграда с цел обособяване на самостоятелно жилище на осн. чл. 53 от ЗУТ
157200715726.06.Бохос Саркис Ефенджиян
Кристин Бохос Ефенджиян
145-нов/321-старПИ-283„Крали Марко“ № 6Преустройство-промяна предназначението на две стаи на първи етаж с оформяне на самостоятелен вход откъм ул. „Крали Марко“ в офис
1582007158
Доклад
27.06.Велика Григорова Махинова
Христо Димитров Махинов
1-нов/14-старX-312„Тулча“ № 7Пристройка на четири етажа с Нк=11.50м, с ателие, двоен гараж и едно паркомясто
1592007159
РЕСУТ
28.06.Александър Дяков Дяков51XII-466„Ангел Букурещлиев“
№ 17
Вътрешна газова инсталация за битово отопление с природен газ-метан на трети жилищен етаж от триетажна жилищна сграда
1602007160
Доклад
28.06.Банко Димитров Сапунджиев59-нов/163-старIV-246„Александър Екзарх“ № 22Преустройство на таванско помещение в жилищно с частична промяна на покрива при запазване на съществуващи кота корниз и кота било
1612007161
Доклад
28.06.Владимир Николов Серафимов59-нов/163-старIV-246„Александър Екзарх“ № 22Преустройство на таванско помещение в жилищно с частична промяна на покрива при запазване на съществуващи кота корниз и кота било
1622007162
Доклад
02.07.Цветана Георгиева Руснакова и девет др. собств.218XIII-835„Шести септември“
№ 101
Жилищна сграда на един, четири и пет етажа с Нк=4.30м, 11.50м и 15.00м, с пет магазина за промишлени стоки, едно ателие за ИТД, едно кафене и четири паркоместа
1632007163
Доклад
03.07.Иванка Димитрова Вълева295III-1159„Драган Цанков“ № 18Промяна предназначението на офис № 6 на първия етаж в жилище
1642007164
РЕСУТ
06.07.Иванка Тошкова Аръкова39-нов/10-старVIII-134„Д-р Добрев“
№ 4
Жилищна сграда с височина Нк=12.00м, с два гаража, кафе-аперитив, стоматологичен кабинет, едно ателие за ИТД и три паркоместа в двора
1652007165
Доклад
06.07.Бистра Генчева Титева
Николай Михайлов Титев
Мирослав Николаев Титев
Тодор Иванов Тодоров
Александър Тодоров Тодоров
24XI-433„Войнишка слава“ № 28Жилищна сграда с височина Нк=12.00м, с пет гаража, едно ателие за ИТД и две паркоместа в двора
1662007166
Доклад
06.07.Христо Атанасов Деков
Петър Рангелов Джамбов
Антон Йорданов Йорданов
222XIII-738„Бунтовнишка“ № 6Жилищна сграда с височина Нк=3.20м, 9.50м, 12.00м и 14.00м, с офис, два гаража и шест паркоместа в двора
1672007167
Доклад
06.07.Румяна Петрова Деянова10VII-1201„Ген. Данаил Николаев“ № 3аПреустройство-промяна предназначението на магазин за промишлени стоки в заведение за обществено хранене-бърза закуска
1682007168
Доклад
09.07.Стефан Събев Пасков513III-1263„Съборище“
№ 3
Жилищна сграда с Нк=10.00м, 12.00м и 14.50м, с два гаража, едно ателие за ИТД и шест паркоместа
1692007169
Доклад
10.07.Димитър Неделчев Кацаров
Ивана Неделчева Кацарова
482IV-1896„Доктор Владо“ № 33Преустройство-промяна предназначението на таван в западната част на къща близнак в жилище без промяна кота корниз на сградата
170200717010.07.СОУ „Св. Патриарх Евтимий“142-нов/323-старI-училище„Иван Вазов“
№ 19
Частична ажурна ограда с Н до 2.20м по регулационна линия откъм ул. „Иван Вазов“, изградена изцяло в собствения имот /УПИ I-училище/
1712007171
РЕСУТ
10.07.Община Пловдив28I-жил. строителство„Васил Априлов“ № 100Преустройство на кафе-клуб в детски занимателен център със снек-бар
172200717211.07.Публична държавна собственост411-старXII-общ. и делово обсл.„Никола Мушанов“ № 1Метална покривна конструкция-тип пирамида на сграда на Областна администрация-Пловдив
1732007173
РЕСУТ
13.07.Кръстиан Тодоров Драгиев463I-131„Гео Милев“
№ 10
Преустройство-промяна предназначението на гараж № 1 в магазин за промишлени стоки и цветя
1742007174
Доклад
13.07.„АСПЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД
Гео Петков Кекеманов
Милен Божидаров Кекеманов
352XIII-1670„Борислав“
№ 15
Жилищна сграда с Нк=14.25м /абс. кота 172.08/, с четири гаража
1752007175
Доклад
13.07.Димчо Апостолов Апостолов
Румен Апостолов Апостолов
Румен Василев Биров
Валентин Атанасов Минев
Ивайло Атанасов Минев
83X-684, 885„Май“ № 16Нова жилищна сграда на три и четири етажа с височини Нк=9.00м и 12.00м, с три магазина, един гараж, три ателиета, три апартамента и две паркоместа в ПИ-684
1762007176
Доклад
17.07.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
374XII-2017„Беласица“
№ 71
Външно кабелно електрозахранване на пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда с подземен кабел NAY2Y 4×185мм2 с дължина L=86м от съществуващо КТП „Битоля“ до КРШ-5 на имотната граница и кабел NAY2Y 4×35мм2 с дължина L=4м до стандартизирано табло „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
1772007177
Доклад
17.07.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
219XXVII-787„Братя Миладинови“
№ 25
Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда на три и четири етажа с Нк=10.00м и 12.00м, с офис, един двоен гараж, три паркоместа и четири ателиета за ИТД чрез разкъсване на съществуващи кабели NAY2Y 4×185мм2, ТП „Братя Миладинови“ и КРК-5 на ул. „Трайко Китанчев“ с два броя муфи и от тях с два кабела NAY2Y 4×185мм2 до кабелна кутия, комбинирана с „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
1782007178
Доклад
17.07.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
376аXVII-1802„Хан Аспарух“ № 105Външно кабелно електрозахранване 1kV на две нови жилищни сгради с два броя кабели тип NAY2Y-J 4×185мм2, положен в изкоп от ТНН на ТП 628 „Проф. Цицин“до две новопроектирани КРШ-4 /NHS/ и с кабел NAY2Y 4×35мм2 до два броя електромерни табла тип „ТЕМО“, непосредствено до КРШ, съгласно одобрен проект
1792007179
Доклад
17.07.Данка Иванова Стаменова
Иван Димитров Стаменов
28I-за общ. и жил. нужди„Шести септември“
№ 150
Преустройство и промяна предназначението на магазин за промишлени стоки и кафе-сладкарница в банков офис
1802007180
Доклад
18.07.ЕТ „Архцентър-Тодор Илиев Абаджиев“
Хрони Илиев Абаджиев
21а-новI-компл. застрояване„Свобода“ № 7Преустройство-предназначението на магазин в партерен етаж на вх. Г и Д на бл. 22 в банков офис
1812007181
Доклад
19.07.Емил Иванов Капаров
Венцислав Кръстев Кръстев
Иван Димитров Чолаков
Валентина Димитрова Чолакова
София Кръстева Кръстева
69VII-1893„Патриарх Евтимий“ № 52Жилищна сграда с височина Н=10.00м и 12.50м, с четири магазина за промишлени стоки и три ателиета за ИТД
1822007182
РЕСУТ
19.07.Мария Валентинова Христова
Страшимир Христов Константинов
Кристиан Христов Константинов
485III-1266„Богомил“
№ 74
Преустройство-промяна на предназначението на самостоятелно жилище в югозападната част и част от жилище в източната част на съществуваща жилищна сграда във ветеринарна амбулатория
1832007183
РЕСУТ
20.07.Генко Тодоров Пандарски32V-345„Загреб“ № 9Преустройство на жилище и на част от избено помещение в магазин за промишлени стоки
1842007184
Доклад
27.07.„БУЛБИЛДИНГ“ ООД451IV-918„Балкан“ № 14Жилищна сграда с височина Н=10.00м, с пет гаража и един офис
1852007185
Доклад
27.07.Христинка Минкова Кацарова422III-492„Асен Златаров“
№ 36
Жилищна сграда с височин Н=11.50м, с четири гаража, кафе-аперитив, един магазин за промишлени стоки и две паркоместа в двора
1862007186
Доклад
31.07.Ангел Георгиев Янев
Дафинка Атанасова Янева
„Анкомс“ ООД
166-нов/272-старПИ-930, 693„Одрин“ № 9 и № 11Преустройство и ремонт на съществуваща сграда със запазване на кота корниз, пристройки на един и два етажа, и надзиждане с Н=1.50м за заведение-ресторант
1872007187
Доклад
31.07.Георги Стоянов Сариев28-нов/26-старVIII-445„Персенк“ № 13Частична реконструкция на покрив с подмяна на покривен материал и частично преустройство със завишаване кота корниз Н=12.00м на мансардно ниво към апартамент 3
1882007188
Доклад
06.08.Бохос Саркис Ефенджиян
Кристин Бохос Ефенджиян
145-нов/321-старVII-283„Крали Марко“
№ 6
Преустройство на част от първи жилищен етаж от двуетажна масивна къща в Салон за красота, фризьорство, козметика, маникюр и др.
1892007189
Доклад
06.08.Радостина Христова Дюлгерова
Петър Трифонов Динков
61-нов/165-старVIII-254„Кирил И Методий“ № 16Проект за доброволна делба на първи жилищен етаж на два дяла
1902007190
Доклад
07.08.Николай Нунев Комбаков
Христо Нунев Комбаков
Теофана Костадинова Найденова
3XII-53„Михаил Такев“
№ 13
Жилищна сграда с височина Нк=10.00м и 15.00м, с шестнадесет апартамента, три офиса, три гаража, подземен гараж с дванадесет паркоместа
1912007191
Доклад
08.08.Кирил Венков Шильов222VI-726„Янко Сакъзов“ № 17Преустройство на гараж № 1 в партерен етаж на жилищна сграда в офис
1922007192
Доклад
08.08.Ангел Живков Илиев
Димитър Щилянов Толев
Строителна компания „Оберон-бау“ ЕООД
7II-164„Сан Стефано“
№ 99
Жилищна сграда с Нк=10.00м и 15.00м, допълващо застрояване с Нк=3.00м и подземно застрояване с офис, подземни и надземни гаражи
1932007193
Доклад
08.08.„ЕВРОБИЛД-М1“ ЕООД478V-2147„Добри Войников“
№ 37
Жилищна сграда с Нк=12.00м и 15.00м, с един гараж, две ателиета за ИТД и две паркоместа
1942007194
Доклад
16.08.Цветанка Пенева Калчева
Росица Пенева Ганевска
Спас Пеев Спасов
Антоанета Маринова Славчева
Марин Атанасов Патърчанов
3V-50„Христо Ботев“ № 118Нова четири и пететажна сграда с височина Нк=12.00м и 15.00м, с петнадесет апартамента, тринадесет ателиета, осем магазина за промишлени стоки, един офис, един стоматологичен кабинет, изби, складове и подземен гараж с осем паркоместа
1952007195
Доклад
16.08.Илияна Борисова Ахчийска412-старX-жил. компл.„Шести септември“
№ 49
Преустройство-промяна предназначението на избено помещение № 1 в ЖСК „Вечна дружба“ в магазин за промишлени стоки
1962007196
Доклад
17.08.Иван Христев Мануков-ЕТ „Кардиофорс-АИПСМП по вътрешни болести и кардиология-д-р Иван Мануков“171-нов/310-старXIX-841„Авксентий Велешки“ № 51Преустройство с промяна предназначението на ап. № 2 на втоеи етаж от жил. сграда в Амбулатория за индивидуална практика за СМП по вътрешни болести и кардиология
1972007197
РЕСУТ
17.08.Мария Георгиева Майорова225-нов„Георги Комитата“ № 12Преустройство на магазин за промишлени стоки № 8 в офис
1982007198
Доклад
17.08.Акушерно дружество „М6“170-нов/308-старV-администр. сграда„Авксентий Велешки“ № 60Преустройство на кафе-аперитив в зала за хазартни игри
1992007199
РЕСУТ
20.08.Антоанета Петрова Балджиева-Арнаудова
Трайка Петрова Балджиева
165-нов/279-старIII-634„Иван Вазов“
№ 57А
Преустройство на апартамент на втори жилищен етаж от четириетажна жилищна сграда с цел делба на два дяла: № 1 и № 2-жилища
2002007200
РЕСУТ
20.08.Костадин Владимиров Любенов419V-193, 203„Асен Златаров“ № 32Преустройство-промяна предназначението на съществуваща жилищна сграда във фризьорски и козметичен салон
2042007201
Доклад
23.08.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
27-новV-500„Люлебургас“
№ 9
Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда на един, четири и пет етажа с Н=3.00м, 11.50м и 14.50м, с четири гаража, два магазина за промишлени стоки и четири ателиета за ИТД, с два кабела 1kV, тип NAY2Y 4×185мм2 с дължина на трасето L=200м от ТНН на ТП „Тунджа“, до електромерно табло тип „ТЕМО“, на границата на имота, съгласно одобрен проект
2052007202
Доклад
23.08.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
361X-679„Трапезица“
№ 15
Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда на два и три етажа с Н=8.50м и 11.50м, с кабел 1kV, тип NAY2Y-J 4×185мм2 с дължина на трасето L=104м от ТНН на ТП 469 „Пролет“, до новопроектиран КРШ-Е5/NHS и с кабел тип NAY2Y-J 4×95мм2 с дължина L=4м до електромерно табло тип „ТЕМО“, на границата на имота, съгласно одобрен проект
2062007203
Доклад
23.08.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
219XXIII-783„Братя Миладинови“
№ 33
Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с Н=10.00м, с две ателиета за ИТД и фризьорски салон със соларно студио, с кабел 1kV, тип NAY2Y 4×185мм2 с дължина на трасето L=150м от ТНН на ТП „Бунтовник“, до новопроектирана кабелна касета ШКД-4 и с кабел тип NAY2Y 4×35мм2 с дължина L=5м до електромерно табло тип „ТЕМО“, на границата на имота, съгласно одобрен проект
2072007204
Доклад
23.08.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
219XXVI-786„Братя Миладинови“
№ 27
Външно кабелно електрозахранване на две жилищни сгради на три и четири етажаа с кабел 1kV, тип NAY2Y 4×185мм2 с дължина на трасето L=154м от ТНН на ТП „Янко Сакъзов“, до новопроектирана кабелна касета ШКД-4 и с кабел тип NAY2Y 4×95мм2 с дължина L=5м до електромерно табло тип „ТЕМО“, на границата на имота, съгласно одобрен проект
2082007205
Доклад
23.08.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
292III-1129, 1130, 1408„Руски“ № 111Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда на три и пет етажа с Н=10.00м и 15.00м с кабел 1kV, тип NAY2Y-J 4×185мм2 с дължина на трасето L=174м от ТНН на ТП 59 „Карл Маркс“до новопроектиран КРШ-Е4/NHS и с кабел NAY2Y-J 4×35мм2 до електромерно табло тип „ТЕМО“, на границата на имота, съгласно одобрен проект
2092007206
Доклад
23.08.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
44-нов/170-старXI-1361„Христо Г. Данов“ № 28Външно кабелно електрозахранване на обект: Преустройство и ремонт на трети етаж в съществуваща жилищна сграда с кабел 1kV, тип NAY2Y-J 4×95мм2 с дължина на трасето L=23м от съществуваща кабелна касета „Кирил и Методий“ до електромерно табло „ТЕМО“, комбинирано с разпределителна касета РКШ-4, на границата на имота, съгласно договор с ЕРП
2102007207
Доклад
23.08.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
219XXVII-787„Братя Миладинови“
№ 25
Външно кабелно електрозахранване на две нови жилищни сгради, чрез разкъсване на кабел 1kV, тип NAY2Y 4×185мм2 между ТП „Братя Миладинови“ и съществуваща КРК-5 на ул. „Трайко Китанчев“, посредством муфи и свързване с удълженото трасе на нова ШКД-4, комбинирана с табло „ТЕМО“, на границата на имота, съгласно одобрен проект
2112007208
Доклад
23.08.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
338аIV-1518„Граф Игнатиев“ № 10Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с Н=11.50м и 14.50м, с магазин за хранителни стоки, един гараж и едно паркомясто с кабел 1kV, тип NAY2Y-J 4×185мм2 с дължина на трасето L=106м от ТНН на ТП 606 „Павликенска“ до новопроектиран КРШ-Е5/NHS и с кабел тип NAY2Y-J 4×35мм2 с дължина L=4м до електромерно табло „ТЕМО“, на границата на имота, съгласно одобрен проект
2122007209
Доклад
23.08.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
521III-225„Гео Милев“
№ 25
Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда на три етажа с Н=9.00м и 10.00м, с две жилища, два гаража и три магазина за хранителни стоки с кабел 1kV, тип NAY2Y-J 4×185мм2 с дължина на трасето L=117м от ТНН на ТП 272 „Киев“ до новопроектиран КРШ-Е4/NHS и с кабел тип NAY2Y-J 4×35мм2 с дължина L=4м до електромерно табло „ТЕМО“, на границата на имота, съгласно одобрен проект
2132007210
Доклад
23.08.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
47XII-298„Георги Бенковски“
№ 35
Външно кабелно електрозахранване на обект: Основен ремонт и реконструкция на съществуваща сграда с магазини и триетажно пристрояване с Н=11.50м-към нея с два магазина, с четири склада, ателиета и два апартамента с кабел 1kV, тип NAY2Y-J 4×185мм2 с дължина на трасето L=64м от ТНН на ТП 1065 „Алцеко“ до новопроектирана КРШ-Е6/NHS и с кабел тип NAY2Y-J 4×35мм2 с дължина L=4м до електромерно табло „ТЕМО“, на границата на имота, съгласно одобрен проект
2142007211
2152007212
Доклад
23.08.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
22-нов/196-старXIX-1212, общ. обсл.„Руски“ № 38Външно кабелно електрозахранване на на обект: Офис-сграда с магазини с кабел 1kV, тип NAY2Y 4×185мм2 , положен в изкоп с дължина на трасето L=208м от ТНН на ТП 754 „Струмица“ до електромерно табло „ТЕМО“, на границата на имота, съгласно одобрен проект
2162007213
РЕСУТ
23.08.Община Пловдив
Димитър Николов Спасов
149-нов/314-старVII-923„Иван Вазов“
№ 31
Ново сградно водопроводно отклонение PE-HD Ø 32 с дължина 8.50м
2172007214
2182007215
Доклад
24.08.Иван Димитров Стаменов
Данка Иванова Стаменова
28-нов/103-старI-общ. и жил. нужди„Шести септември“
№ 150
Магазин за промишлени стоки към обект: Промяна предназначението на кафе-сладкарница и магазин за промишлени стоки в Банков офис и Магазин за промишлени стоки
2192007216
Доклад
24.08.Димитър Траянов Ангелов
Сийка Ангелова Ангелова
Стойка Стоянова Маркова
Станислав Георгиев Марков
Александър Георгиев Марков
„КАНТО 2003“ ООД
4VIII-70„Родопи“ № 8Ново едноетажно застрояване до Нк=3.00м и надстройка до четири етажа на съществуваща жилищна сграда с височина Нк=14.50м, с единадесет апартамента, едно ателие, два офиса, дванадесет изби и шест паркоместа
2202007217
Доклад
24.08.Катерина Стефанова Стефанова371аXV-1752„Хан Аспарух“ № 92Временен строеж-пристройка към съществуваща едноетажна жилищна сграда с Нк=4.55м
2212007218
Доклад
27.08.Светозар Пенчев Стойков128II-1554„Митрополит Панарет“ № 6Преустройство-промяна предназначението на офис № 1 в магазин за алкохол, цигари, пакетирани захарни изделия и кафе
2222007219
РЕСУТ
28.08.Илия Георгиев Келеджиев
Юлия Атанасова Келеджиева
Катрин Илиева Детман
451X-938„Княз Черказки“
№ 27
Две двуетажни жилищни сгради с Н=7.50м-временно застрояване
2232007220
Доклад
21.08.Артур Синамович Абгарян23-нов/111-старI-жил. блок „Марица“„Райко Даскалов“ № 54Преустройство-промяна на предназначението на кафе-сладкарница в три магазина за промишлени стоки
2242007221
Доклад
31.08.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
9XI-1181„Ген. Данаил Николаев“ № 11Външно кабелно електрозахранване на обект: Жилищна сграда с магазини за промишлени стоки с кабел 1kV, тип NAY2Y-J 4×185мм2, положен в изкоп с дължинаи на трасето L=90м от ТНН на ТП 754 „Струмица“ до новопроектирана ШКД-4 и с кабел NAY2Y 4×95мм2 до електромерно табло „ТЕМО“, на границата на имота, , съгласно одобрен проект
2252007222
Доклад
31.08.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
7III-165„Сан Стефано“ № 97Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с тринадесет апартамента, три гаража и четири паркоместа с Нк=3.10м и 15.00м на един, три и пет етажа с кабел 1kV, тип NAY2Y-J 4×185мм2, положен в изкоп с дължинаи на трасето L=191м от ТНН на ТП 799 „Наичо Цанов“ до новопроектиран КРШ-Е4 /NHS/ и с кабел NAY2Y 4×95мм2 , L=24м до електромерно табло „ТЕМО“, на входа на сградата, съгласно одобрен проект
2262007223
Доклад
31.08.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
6-нов/330-стар, 7X-157, VIII-189„Хан Аспарух“ № 116, и 122Външно кабелно електрозахранване на жилищни сгради с два кабела 1kV, тип NAY2Y-J 4×185мм2, положен в изкоп с дължинаи на трасето L=170м и L=67 от ТНН на ТП 973 „Родопи“ до две новопроектирани КРШ-5 /NHS/ и с кабел NAY2Y 4×95мм2 до две електромерни табла „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
2272007224
Доклад
23.08.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
2V-945„Пасаж“ № 5Външно кабелно електрозахранване на сграда с три гаража и три паркоместа в двора с кабел 1kV, тип NAY2Y 4×185мм2, положен в изкоп с дължина на трасето L=170м от ТНН на ТП 73 „Матинчеви градини“ до електромерно табло „ТЕМО“, на границата на имота, съгласно одобрен проект
2282007225
Доклад
23.08.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
9-новXII-139„Севастопол“
№ 49
Външно кабелно електрозахранване на сграда със смесено предназначение /жилище и хотел/-втори етап от застрояването/, с кабел 1kV, тип NAY2Y 4×95мм2, положен в изкоп с дължина на трасето L=65м от съществуваща кабелна касета „Днепър“ до електромерно табло „ТЕМО“, на границата на имота, съгласно одобрен проект
2292007226
2302007227
Доклад
31.08.Бизнес и търговски център „Пловдив“ АД1-нов/310а-старXIX-10„Христо Ботев“ № 92ВПромяна предназначението на помещение в партер на секция „А“ и частично на помещение с асансьор в сутерен към Бизнес и търговски център в Банков офис
2312007228
Доклад
31.08.Елена Златкова Лалова204XIV-628„Братя Миладинови“
№ 1
Жилищна сграда и допълващо застрояване с височини Н=10.00м, 15.00м и 3.30м, с кафе-аперитив, салон за красота, три ателиета за ИТД и четири паркоместа
2322007229
РЕСУТ
03.09.Николай Димитров Протопопов
Георги Димитров Протопопов-Дризе
16-нов/18а-старIV-300„Свила“ № 6Жилищна сграда с височини Нк=8.40м и 10.00м, с единадесет жилища, един офис, четири гаража, изби и две паркоместа
2332007230
Доклад
03.09.Аршак Маркар Мардиросян
Кеворк Маркар Мардиросян
Такухи Аведис Енфиеджиян
„ДИТ-ИНВЕСТСТОЙ“ ООД
429VI-260„Ламартин“
№ 21
Жилищна сграда с височини Нк=10.00м и 12.00м и подземно застрояване, с кафе-сладкарница, ателие за ИТД и девет гаража
2342007231
РЕСУТ
11.09.Росица Любенова Митарчева35-нов/13-старX-65„Лагадина“ № 8Преустройство на магазин за промишлени стоки в дрогерия
2352007232
РЕСУТ
17.09.Община Пловдив
Борис Кирилов Дерменджиев
Калина Енчева Дерменджиева
152-нов/336-старПИ 292„Цар Асен“
№ 17
Ново водопроводно отклонение PE-HDØ32мм с дължина 5.00м
2362007233
Доклад
18.09.Севдалин Иванов СевовIII-88„Христо Ботев“ № 140Преустройство на гараж за два автомобила в офис
2372007234
РЕСУТ
18.09.„ЕМ ВИ ГРУП“ ООД136VII-1915„Георги Раковски“ № 3Преустройство-промяна предназначението на магазин за промишлени стоки на първи етаж от двуетажна жилищна сграда в магазин за хранителни стоки и аптека
238200723520.09.БНР-РРС-Пловдив65УПИ „Хълм Васил Коларов“„Дондуков-Корсаков“ № 2Проект за вътрешно преустройство и модернизация на пето студио в сградата на БНР-РРС-втори етаж в „NEWS ROOM“
2392007236
Доклад
20.09.Арменско църковно настоятелство при храм „Сурп Кеворк“-гр. Пловдив119XIII-97, зона „В“„Турист“ № 10Жилищна сграда-пансион за възрастни с височина от 4.00м до 7.00м
2402007237
Доклад
20.09.Роза Цончева Темелкова
Константин Атанасов Темелков
Димчо Атанасов Темелков
422XIII-495„Свищов“ № 12Надзиждане на съществуваща жилищна сграда с надзид до 1.50м с преустройство на таванско помещение в жилище и двуетажна пристройка към нея с височина Н=6.00м
2412007238
РЕСУТ
20.09.Божидар Давидов Цветков
Христина Ангелова Цветкова
59-нов/163-старVI-244„Александър Екзарх“ № 26Преустройство и ремонт на съществуваща двуетажна жилищна сграда със завишаване кота корниз с 1.50м от абс. кота Нк=173.40 на 174.90 и частична промяна на избен, първи и втори жилищни етажи
2422007239
РЕСУТ
24.09.Всички собственици20I-жил. компл.„Свобода“ № 11Преустройство на партерна стая /стая за смет/ в магазин за промишлени стоки
2432007240
РЕСУТ
24.09.Диана Илиева Кънева
Ирена Илиева Кънева-Сарри
335-нов/717-старVI-1015„Яне Сандански“ № 3Допълващо застрояване-гаражи с Н=3.60м
2442007241
Доклад
26.09.„ВИП ПРОПЪРТИ“ ООД389XIX-1550„Митрополит Панарет“ № 10Преустройство-промяна предназначението на офис Б и офис В на кота +3.20м в жилищна сграда, в студио за красота
245200724228.09.Лазар Костов Лазаров144-нов/320-старX-265„Цар Асен“ № 7Остъкляване на терасите към апартамент 4.5 и ателие 6.2 на жилищен етаж
2462007243
Доклад
05.10.Любомир Христов Костов и дванадесет др. собств.291II-1188„Драган Цанков“ № 35Допълващо застрояване-четири гаража и зъболекарски кабинет-първи етап
2472007244
Доклад
04.10.Христо Лазаров Синджирлиев
Мария Стоянова Синджирлиева
Динко Владимиров Тодоров
Фортюне Френгюл Стоянова-Къналян
191аI-594, 596„Янко Сакъзов“ № 1Преустройство на ап. № 5 и № 6 в ап. № 5-6, преустройство на ап. № 15 и № 16 в ап. № 15-16, преустройство на гараж № 1 и № 2 в магазини за промишлени стоки № 4 и № 5
2482007245
РЕСУТ
05.10.Светлозар Бориславов Босев453V-1102„Неофит Бозвели“ № 22Ново едноетажно временно застрояване-гараж с височина Н=3.60м
2492007246
РЕСУТ
08.10.Добрин Иванов Попов
Иван Добрев Попов
Невена Иванова Попова
143-нов/285-старПИ-478„Велико Търново“ № 69Промяна предназначението на Кафе-аперитив в Офис
2502007247
2512007248
2522007249
Доклад
15.10.Църковно настоятелство при храм „Света Марина“7XI-467„Константин Стоилов“ № 18Промяна предназначението на магазин на първи етаж от двуетажна жилищна сграда в солариум
253200725015.10.Милена Панайотова Кошеджийска
Георги Дуксиев Кошеджийски
Пашка Богомилова Вангелова
Сийка Христова Шуптова-Джасим
82XII-694„Май“ № 9Намаляване на съществуваща плътна ограда с височина до 2.20м по вътрешната южна регулационна линия, изградена изцяло в собствения имот
2542007251
Доклад
16.10.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
204XI-631, 632„Братя Миладинови“
№ 7
Външно кабелно електрозахранване на реконструкция, преустройство, надстрояване и пристрояване на съществуваща жилищна сграда с кабел 1kV, тип NAY2Y 4×95мм2, положен в изкоп с дължина на трасето L=18м от съществуваща кабелна кутия на ул. „Братя Миладинови“ 7А до локално заземено електромерно табло „ТЕМО“, на границата на имота, съгласно одобрен проект
2552007252
Доклад
16.10.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
62-нов/165-старII-270„Антим I“ № 43Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с Нк=9.50м, с мансарден етаж с кабел 1kV, тип NAY2Y 4×95мм2, положен в изкоп с дължина на трасето L=40м от съществуваща кабелна касета на кръстовището на ул. „Антим I“ и ул. „Цанко Церковски“ до локално заземено електромерно табло „ТЕМО“, на границата на имота, съгласно одобрен проект
2562007253
Доклад
16.10.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
71-нов/160-старVI-351„П. Ю. Тодоров“ № 7Външно кабелно електрозахранване на обект: Основен ремонт, реконструкция и преустройство в пицария, офиси и жилище на двуетажна жилищна сграда, надстрояване с един етаж и пристрояване до височина Нк=10.00м, с кабел 1kV, тип NAY2Y 4×35мм2, положен в изкоп с дължинаи на трасето L=81м от съществуваща кабелна касета „П. Ю. Тодоров“ до електромерно табло „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
2572007254
Доклад
16.10.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
223II-287, 288, 298„Марица“ № 52Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с магазини с кабел 1kV, тип NAY2Y 4×185мм2, положен в изкоп с дължинаи на трасето L=190м от ТНН на ТП „В. Соколов“ до новопроектирана КРШ-4 и с кабел NAY2Y 4×95мм2, L=7м до електромерно табло „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
2582007255
Доклад
16.10.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
238IX-111, 114„Рожен“ № 4Външно кабелно електрозахранване на триетажна жилищна сграда с Нк=10.00м и едно паркомясто в двора с кабел 1kV, тип NAY2Y 4×95мм2, положен в изкоп с дължинаи на трасето L=85м от ТНН на ТП „Пазарище 1“ до електромерно табло „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
2592007256
Доклад
16.10.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
27-новIII-496„Люлебургас“
№ 5
Външно кабелно електрозахранване на обект: Преустройство и надстрояване на съществуваща жилищна сграда до пет етажа и пристрояване на един, четири и пет етажа с Нк=3.00м, 12.00м и 14.50м, с два кабела 1kV, тип NAY2Y-J 4×185мм2 с дължина на трасето L=220м, положен в изкоп, от ТНН на ТП „Тунджа“ до новопроектирана КРШ-4, на имотната граница и с кабел тип NAY2Y-J 4×95мм2 с дължина L=5м до електромерно табло „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
2602007257
Доклад
16.10.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
497бVI-1279„Стойчо Мушанов“ № 46Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с Нк=10.00м, с два магазина за промишлени стоки, едно ателие и три паркоместа в двора с кабел 1kV, тип NAY2Y 4×185мм2, положен в изкоп с дължинаи на трасето L=175м от ТНН на ТП 622 „Д-р Селеменски“ до електромерно табло „ТЕМО“, комбинирано с КРШ, съгласно одобрен проект
2612007258
Доклад
16.10.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
492VI-329„Н. Гогол“ № 30Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с Нк=10.80м, с два гаража, офис и кабинет за ИТД и четири паркоместа с кабел 1kV, тип NAY2Y-J 4×95мм2, положен в изкоп с дължинаи на трасето L=35м от съществуваща кабелна касета „Н. Гогол 27“ до електромерно табло „ТЕМО“, монтирано на граница на имота, съгласно одобрен проект
2622007259
РЕСУТ
19.10.Община Пловдив
Антон Благоев Благоев
Жива Петрова Вранчева
Лъчезар Тодоров Митковски
61-новIX-256„Преслав“ № 34Подмяна на водопроводно отклонение PE-HD Ø 63мм с дължина 22.00м
263200726019.10.„АДИС“ ЕООД67ПИ-886„Княз Церетелев“
№ 23 /Антова къща/
Нови ВиК връзки: водопровод PE-HD Ø 32мм и с канал PVC Ø 200
264200726122.10.Община Пловдив477II-1994, 1995„Славянска“
№ 24-26
Масивна ограда от плътни тухли с височина до2.20м по страничната регулационна линия на УПИ II-1994, 1995 и съседния му УПИ I-1995, 1996, разположена изцяло в УПИ II-1994, 1995
2652007262
2662007263
267200726429.10.Радосвета Вътева Нанева
Спас Георгиев Божанов
Катя Стоянова Нанева
290IV-1207„Йордан Йовков“ № 31Надстрояване съществуваща плътна ограда с Н до 2.20м по вътрешната североизточна регулационна линия към УПИ II-хотел, изградена изцяло в собствения имот
2682007265
Доклад
30.10.„ГСБ-Пловдив“ АД45-нов/100-старXIV-Управление СМК„Христо Г. Данов“ № 24Преустройство на първи етаж от административна сграда в Банков офис
2692007266
Доклад
01.11.Йордан Тотев Лозев
Василка Лазарова Савова
Христо Костадинов Стефанов
Русанка Иванова Стефанова
Стоян Стойчев Иванов
„СИП-КОНСУЛТ“ ЕООД
493III-207, 208, 209„Иларион Макариополски“ № 14Жилищна сграда с височини с Височини Нк=10.00м и 15.00м, с петнадесет гаража и шест ателиета за ИТД
2702007267
РЕСУТ
01.11.Вера Венциславова Нестрьом9VIII-860„Отец Паисий“ № 5Ремонт на покрив и тавански етаж на съществуваща жилищна сграда-паметник на културата, без промяна на кота корниз, с разширяване на съществуващи капандури без промяна на предназначението на таванския етаж-жилище
2712007268
Доклад
01.11.Община Пловдив
„ДМС-България“ ООД
„Видеосат“ ЕООД
Оптична линия между сградата на Община Пловдив, находяща се на пл. „Стефан Стамболов“ и сградите на Община Пловдив „Отдел Култура и Образование“, сградата на Община Пловдив на ул. „Железарска“ № 1, Кметството на р-н „Централен“ и Общинска фирма „Пазари“
2722007269
Доклад
01.11.Община Пловдив
„ДМС-България“ ООД
„Видеосат“ ЕООД
Оптична линия между сградата на Община Пловдив, находяща се на пл. „Стефан Стамболов“ и сградите на Община Пловдив на пл. „Централен“, сградата на библиотека „Иван Вазов“ и „Младежки дом“ на ул. „Авксентий Велешки“
2732007270
Доклад
01.11.Любка Тодорова Павлова
Люба Петрова Фиданова
Румяна Милкова Фиданова
Тодор Иванов Павлов
25-нов/244-старVIII-1020„Доброволец“
№ 4
Преустройство на съществуваща стопанска сграда /работилница и гараж/ в ателие за шивашки услуги и ВПС за разширение на ателието
2742007271
Доклад
02.11.Георги Христов Димитров и пет др. собств.204X-633„Алеко Константинов“
№ 16
Допълващо застрояване-пет гаража
2752007272
Доклад
05.11.Теменужка Борисова Кичукова
Иван Петров Бързев
186VI-551„Цоко Каблешков“
№ 1-1а
Преустройство на втори и трети еатажи от съществуваща жилищна сграда и надстрояване до Нк=13.00м на съществуваща едноетажна сграда за две ателиета за ИТД-като етап от застрояването в УПИ
2762007273
Доклад
06.11.Йорданка Иванова Манолова390XXII-1500„Иван Караджов“
№ 8а
Привеждане на незаконен строеж: Нова стоманобетонова сграда до кота +3.30м /първи етаж/ от жилищна сграда в съответствие с одобрените проекти за узаконяване
2772007274
Доклад
06.11.Пламен Сашев Сотиров341X-565, 566, 567„Капитан Райчо“ № 23Временен строеж-преустройство на таванско помещение в жилище с частично завишаване на надзида до 1.50м и преустройство на съществуваща жилищна сграда с магазин за промишлени стоки
2782007275
РЕСУТ
06.11.Петър Андонов Романов371V-1736„Сан Стефано“ № 63Жилищна сграда с височина Нк=12.00м, с три ателиета за ИТД и едноетажно допълващо застрояване с два гаража, един маломерен гараж и три паркоместа
2792007276
Доклад
06.11.Димитър Костадинов Маршавелски
Радка Стоилова Маршавелска
707IV-1095„Драган Цанков“ № 51Преустройство на Магазин за оръжие и боеприпаси в Магазин за промишлени стоки и Ателие за консултантски услуги
2802007277
Доклад
07.11.Анна Николова Такева-Делимихайлова
Ангел Михайлов Делимихайлов
481IV-1889„Славянска“
№ 49
Привеждане на незаконен строеж-четвърти жилищен етаж на жилищна сграда с височина Нк=13.20м, в съответствие с одобрените проекти за узаконяване
2812007278
Доклад
09.11.Теменужка Борисова Кичукова
Иван Петров Бързев
186VI-551„Цоко Каблешков“
№ 1
Преустройство на полумасивна едноетажна сграда по чл. 53 от ЗУТ и преустройство на едноетажна масивна сграда и част от първи етаж на съществуваща триетажна сграда в магазин за хтанителни стоки
2822007279
РЕСУТ
12.11.Иван Ненов Нанев
Жанета Неделчева Нанева
368-новI-Хълм на младежта„Велбъжд“
№ 57
Подпорна стена и ажурна ограда до 2.20м спрямо улицата-ПИ 7
2832007280
РЕСУТ
14.11.Владимир Борисов Драгомански413-старVI-171„Пенчо Славейков“
№ 34
Преустройство на гараж № 9 и магазин за хранителни стоки в магазин за пакетирани хранителни стоки и склад
284200728114.11.Симеон Илиев Иванов
Георгия Симеонова Илиева
15XI-270, 271„Ген. Данаил Николаев“
№ 100
Преустройство на склад за безалкохолни и алкохолни напитки в склад за изкупуване на хартия и PVC бутилки
2852007282
РЕСУТ
15.11.МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. ПЛОВДИВ368-новII-болница„Васил Априлов“ № 15аПараклис на „Св. Георги Победоносец“ в Медицински университет гр. Пловдив
2862007283
РЕСУТ
19.11.Стефан Костадинов Пейчинов477II-1994, 1995„Славянска“
№ 26
Преустройство-промяна предназначеието на гараж № 1 в ЖСК „Гранит“ в магазин за храна на кучета и котки
2872007284
Доклад
19.11.„Сиопси-1“ ООД
Иван Радичев Радичев
Златка Георгиева Радичева
84III-610„Тодор Каблешков“
№ 14
Надстрояване с един етаж до три етажа на съществуваща жилищна сграда и ново триетажно пристрояване“
2882007285
Доклад
19.11.Мария Лазарова Льочкова-Ташева
Виктор Тодоров Ташев
Анастисия Тодорова Ташева
Веселина Кирилова Ташева
149ПИ 2074„Отец Паисий“ № 38Промяна предназначението на два магазина за промишлени стоки, офис и сервиз за електроника в кафе-аперитив
2892007286
РЕСУТ
20.11.„Либхер-хаусгерете Марица“ ЕООД215 АVI-1104„Драган Цанков“ № 36Леко слънцезащитно покритие над покривна тераса към апартамент № 7 в жилищна сграда
2902007287
РЕСУТ
21.11.Милка Николова Цветкова349-нов/276-старVIII-410„Васил Априлов“ № 18аПреустройство на част от жилище на първи етаж от двуетажна жилищна сграда в два магазина за промишлени стоки
2912007288
РЕСУТ
21.11.Илияна Манолова Стефанова
Юлия Манолова Манолова
140-нов/300-старV-451„Тракия“ № 18Преустройство на целия втори жилищен етаж на жилищна сграда, заедно с две избени помещения с цел доброволна делба
2922007289
РЕСУТ
22.11.Община Пловдив
„Топлофикация“ ЕАД
238-новII-105, 106„Мусала“ № 17Външен топлопровод и абонатна станция за жилищна сграда
2932007290
Доклад
29.11.Еленка Йорданова Георгиева293X-1139, 1140„Руски“ № 117Преустройство на сладкарница в Банков офис на ЦКБ АД
2942007291
РЕСУТ
29.11.Павел Стефанов Костурков
Грозданка Вълчева Костуркова
21-нов/413-старIII-114„Марица“ № 110Надстройка за санитарен възел на втори етаж над съществуващ санитарен възел на първи етаж от двуетажна жилищна сграда
295200729229.11.Христина Костадинова Лалабонова37-нов/102-старIII-1394, 1393„Опълченска“
№ 11
Изграждане на тераса на южната фасада на таванския етаж над съществуваща тераса
2962007293
Доклад
29.11.Анета Каменова Даматова473, 474I-компл. застрояване„Тодор Влайков“
№ 4
Преустройство-промяна предназначението на гараж № 12 и избено помещение № 10 в жилищен блок 4410 в ателие за ИТД
2972007294
РЕСУТ
29.11.Христо Георгиев Филипов11-новIII-158„Севастопол“
№ 29
Преустройство на гараж № 1 в офис
2982007295
РЕСУТ
29.11.ЕТ „Ники-7 Николина Стойчева“343II-обсл. дейност„Антон Тайнер“ № 3Преустройство-промяна на предназначението на кафе-аперитив в офис
2992007296
РЕСУТ
30.11.Петър Янков Тошев и единадесет др. собств.388X-1594, 1595, 1596, 1600„Васил Друмев“ № 15, 17, 19Жилищна сграда с височина Н=15.00м, със седем гаража, два офиса, един лекарски кабинет, ателие за ИТД и седем паркоместа
3002007297
Доклад
30.11.Чавдар Георгиев Тодоров75-нов/162-старVI-308„Божидар Здравков“ № 1Преустройство на гараж в Стоматологичен кабинет
3012007298
Доклад
30.11.Георги Николов Видев156V-823„Густав Вайганд“ № 21Преустройство с частично надзиждане с височина до 1.50м и пристройка към жилищна сграда
3022007299
Доклад
30.11.Мирослава Кузманова Гавраилова65-нов/17-старVI-406„Тодор Каблешков“ № 9Основен ремонт на съществуваща сграда и пристройка към същата сграда със запазване на кота корниз
303200730006.12.Иван Ненов Нанев
Жанета Неделчева Нанева
368I-Хълм на младежта„Велбъжд“
№ 57
Ограда с плътна част до 0.60м и ажурна част Н=2.20м, спрямо прилежащия терен по имотните граници на ПИ 7 от североизток, северозапад и югозапад /в границите на ПИ/
3042007301
РЕСУТ
07.12.Васил Дамянов Джумерков434II-2210, 2211, 865„Цар Иван Шишман“ № 9Преустройство-промяна предназначението на магазин № 6 за промишлени стоки в салон за фризьорски услуги и маникюр-две работни места
3052007302
Доклад
07.12.„ЛИВИНГСТОУН БИЛДИНГ“ ЕООД449XI-2273„Балкан“ № 16Жилищна сграда с височини Хк=165.50 и 168.50, с един двоен гараж и един офис
3062007303
Доклад
07.12.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
28ПИ 389„Златарска“
№ 8
Външно кабелно електрозахранване на обект: Преустройство на магазин и офиси в кафе-аперитив и стаи за гости с кабел 1kV тип NAY2Y 4×35мм2, положен в изкоп с дължина на трасето L=35м от кабелна касетка на ъгъла на ул. „Златарска“ и ул. „Златибор“ от ТП „Загреб“ до електромерно табло тип „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
3072007304
Доклад
07.12.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
463VI-124, 125„Осъм“
№ 14, 14а
Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с Нк=6.50м, 11.50м и 14.50м, с пет ателиета за ИТД, три гаража и две паркоместа, с кабел 1kV тип NAY2Y 4×185мм2, положен в изкоп с дължина на трасето L=105м от ТНН на ТП № 1055 „Рибарица“ до РКШ Е4/NHS/ и с кабел тип NAY2Y 4×95мм2, /L=5м/ до електромерно табло тип „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
3082007305
Доклад
07.12.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
395XIII-570„Пълдин“
№ 9а
Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда и кабелна тръбна мрежа с монтажни шахти с кабел 1kV тип NAY2Y 4×185мм2, с дължина на трасето L=85м от РТ на ТП „Старинен 3“ до кабелен шкаф ШКД-5/NHS/ и с кабел тип NAY2Y 4×95мм2, /L=4м/ до електромерно табло тип „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
3092007306
Доклад
07.12.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
516IV-232„Хан Тервел“
№ 4
Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с Нк=9.00м и 12.00м, с един офис и два гаража с кабел 1kV тип NAY2Y 4×35мм2, положен в изкоп с дължина на трасето L=37м от кабелна касетка „Хан Тервел 13“, до електромерно табло тип „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
3102007307
3112007308
3122007309
3132007310
3142007311
3152007312
3162007313
3172007314
3182007315
3192007316
РЕСУТ
07.12.Мариянка Атанасова Султанова-Икономова186II-533„Ангел Кънчев“ № 9аПреустройство на магазин за промишлени стоки в магазин за алкохол и пакетирани хранителни стоки
3202007317
Доклад
07.12.Грозьо Пенев Хаджийски31XXI-974„Захари Стоянов“ № 55Преустройство на зоомагазин във ветеринарна амбулатория и зоомагазин
3212007318
Доклад
10.12.„Сосиете Женерал Експресбанк“ АД359IV-общ. застрояване„Капитан Райчо“ № 56Преустройство-промяна предназначението на кафе-аперитив № 1-67 на първи етаж /трето ниво/ в североизточната част на етажа на „Търговски и Административен комплекс“ във фронт-офис на „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД
3222007319
Доклад
11.12.Магдалена Любомирова Пачеджиева-Мандраджиева31I-за общ. и жил. нужди„Христо Дюкмеджиев“ № 8Прустройство-промяна предназначението на магазин в салон за фризьорски и козметични услуги
3232007320
Доклад
11.12.Севдалин Евгениев Светославов510XV-1047„Георги Мамарчев“
№ 21
Преустройство-промяна предназначението на таванско ателие № 3 на мансарден пети етаж в жилищна сграда в жилище
3242007321
Доклад
12.12.Цонка Колева Минкова
Марина Лъчезарова Маринова
Ива Лъчезарова Маринова
„ТЕХСТРОЙ“ ЕООД
223аXIV-323, 324„Васил Соколов“ № 1Надстояване и пристрояване на съществуваща жилищна сграда до Н=15.00м
Жилищна сграда „Б“-с един двоен гараж, два единични гаража, офис и две паркоместа
3252007322
Доклад
12.12.Петко Матеев Ламбрев
Тодор Матеев Ламбрев
„БОВЕ-7“ ЕООД
223аXIV-323, 324„Янко Сакъзов“
№ 24
Надстрояване и пристрояване на съществуваща жилищна сграда до Нк=15.00м
Жилищна сграда „А“-с един двоен гараж, четири единични гаража и един офис
3262007323
РЕСУТ
14.12.Нели Златилова Атанасова
Денка Василева Дееничина
365-нов/261-старIX572, 947„Любен Каравелов“
№ 49
Гаражни клетки № 4 и № 5 от предвиденото допълващо застрояване-гаражни клетки
3272007324
РЕСУТ
14.12.Диана Калоянова Димитрова523XVIII-жилищно строителство„Лъджене“ № 21Преустройство-промяна предназначението на Ателие № 2 в жилище
3282007325
РЕСУТ
15.12.„Лили 2007“ ООД1а-новX-общ. обсл. дейн.„Шести септември“
№ 54
Допълващо застрояване с Н=2.20м /първи етап-двоен гараж/
329200732615.12.Гергана Иванова Иванова428-старII-жил. компл.„Копривщица“
№ 68
Остъкляване на лоджия от южната страна на ап. № 2, ет. 1
3302007327
Доклад
17.12.Станислав Иванов Костов и шест др. собств.368I-Хълм на младежта„Велбъжд“
№ 13
Преустройство на съществуваща жилищна сграда и на таванско помещение с надзид до 1.50м и пристрояване на един и два етажа до Нк=171.30 и 172.80
3312007328
РЕСУТ
17.12.Светослав Димитров Нейчев332VIII-2077„Богомил“ № 14Преустройство-промяна предназначението на гараж № 4 в партерния етаж на жилищна сграда в офис
3322007329
Доклад
18.12.„Филипополис-РК“ ООД242XVIII-174„Бунтовнишка“ № 23Жилищна сграда на един, три и пет етажа с Нк=3.60м, 10.00м и 14.50м, с четири гаража, три офиса и две ателиета за ИТД
3332007330
Доклад
18.12.Антонина Христова Смади370XIV-1717„Сан Стефано“ № 57Жилищна сграда с височини Нк=10.00м и 14.50м, с три гаража и едно ателие за ИТД
3342007331
РЕСУТ
18.12.Георги Манолов Велков
Манол Атанасов Велков
1IV-933„Захари Стоянов“ № 26Преустройство на ателие /тип мезонет/ № 13 в апартамент
3352007332
РЕСУТ
18.12.Димитър Желязков Попов522аII-компл. жил. застр.„Лясковец“
№ 9
Остъкляване на лоджия към спални на апартамент № 19 на петия етаж на ЖСК „Миньор“
3362007333
РЕСУТ
18.12.Димитър Крумов Бабачев471I-комплексно застрояване„Богомил“ № 68Преустройство-промяна предназначението на гараж № 5 в ЖСК „БГА-Балкан“ в магазин за промишлени стоки
3372007334
Доклад
28.12.Любка Иванова Георгиева156ДVII-870„Гладстон“
№ 62
Преустройство на Аптека в Заведение за бързо хранене
3382007335
РЕСУТ
28.12.Людмила Николова Генова25-новVIII-471„Георги Измирлиев“
№ 11
Преустройство на магазин за промишлени стоки в салон за красота