РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА СТРОЕЖ, ИЗДАДЕНИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН – 2011г.

ГОД.РС №ДАТАИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯКВ.ПИ/УПИАДРЕС
УЛИЦА /БУЛ. №
ВИД СТРОЕЖРЗП
120111
Доклад
03.01.Лилия Георгиева Александрова Зисова1а-новX-общ. дейности„Шести септември“
 № 54
Преустройство на офис № 3 на трти етаж в сграда със смесено предназначение в Медицински център-амбулатория специализирана извънболнична дейност 
220112
Доклад
03.01.Светослав Димитров Димитров336-нов/14-старVII-75„Кресна“ № 6Преустройство на гараж в магазин за промишлени стоки /огнестрелно оръжие/ 
320113
РЕСУТ
07.01.Недялка Иванова Манолевска
Делчо Анастасов Манолевски
342I-компл. застрояване„Капитан Райчо“ № 35, вх. БПреустройство-промяна предназначението на таванско помещение № 1 и средно таванско помещение № 2 в „Жилище“ със запазване на съществуваща кота корниз на жилищната сграда  
420114
Доклад
10.01.Георги Петров Тонков
Ивайло Петров Тонков
209XIII-693„Трайко Китанчев“ № 6Жилищна сграда-ниско и средно застрояване с Нк до 11.50м, с един магазин за промишлени стоки, с АИПСМП-педиатричен кабинет и три броя апартаменти в ПИ с ИД 56784.518.546 
520115
РЕСУТ
10.01.Роза Георгиева Тотева
Борис Иванов Тотев
Иван Борисов Тотев
332VI-компл. застрояване„Богомил“ № 8Временен строеж – Плътна ограда с височина Н=2.20м и ажурна ограда с височина Н=2.20м с плътна част 0.60м по имотната граница на ПИ 523.26, разположена изцяло в ПИ 523.26 
620116
РЕСУТ
11.01.Иван Джанков Джанков
Тодорка Джанкова Копривленска
Кунка Атанасова Джанкова
365АI-компл. застрояване„Тракия“ № 68Промяна предназначението на ателие в жилище в ПИ № 599 
720117
Доклад
17.01.Костадин Атанасов Славовски36XV-1024„Захари Стоянов“ № 69Преустройство на част от жилище и приобщаване към амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ стоматология – два кабинета, сграда с ИД 56784.521.946.1 
820118
РЕСУТ
17.01.Роза Георгиева Тотева
Борис Иванов Тотев
Иван Борисов Тотев
332VI-компл. застрояване„Богомил“ № 8Временен строеж – Жилищна сграда с височина +8.40м в ПИ 523.26 
920119
Доклад
20.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
9IV-1107, жил. и общ. застрояване„Ген. Данаил Николаев“ № 27Външно електрозахранване 1kV на жилищна сграда на три и четири етажа с два магазина за хранитени стоки 
1020111021.01.Ицо Ангелов Брезалиев и др.33-нов/34-старIV-516, 517„Стадион“
№ 3-5
Ажурна ограда с височина до Н=1.70м, разположена изцяло в УПИ IV-516, 517 за ПИ с ИД 56784.524.517 
11201111
Доклад
21.01.„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и 13 др. собственици293II-1147, 1148„Авксентий Велешки“ № 6-8Жилищна сграда с височини Нк=3.50м и 15.00м, с петнадесет апартамента, осем ателиета, девет маагазина и подземен паркинг за двадесет автомобила 
12201112
Доклад
01.02.ЕТ „ТОНИК-Антон Кьосев“
ЕТ „Арис-Костадин Арамазов“
„БТК“ АД
272-нов/358-старXI-367, 368, 369, стоп. Дейности„Тракия“ № 48Приемо-предавателна станция GSM /UMTS НА „БТК“ АД – PD2054_B/ PLOVDIV_CENTRE_2 
13201113
Доклад
07.02.Богдан Славчев Деянов73IV-1978„Архимандрит Дамаскин“ № 1Жилищна сграда с магазин за промишлени стоки и кафе-коктейл 
14201114
Доклад
07.02.Христо Тодоров Вачков
Илияна Атанасова Вачкова
160-нов/326-старVIII-803„Цар Асен“
 № 20
Разширение на кафе-аперитив и частично преустройство на жилищна сграда в ПИ с ИД 56784.522.803 
15201115
РЕСУТ
08.02.Красимира Асенова Славчева159-нов/325-старI-730„Д-р Г. М. Димитров“ № 15Преустройство на кафе-аперитив в гараж /сграда с ИД 56784.522.730.6/ 
16201116
РЕСУТ
10.02.Йонка Георгиева Тингарова36-нов/14-старIV-77„Васил Априлов“ № 33Промяна предназначението на „Ателие за приложна керамика“ в магазин за пакетирани хранителни стоки и работилница заа производство на сладкарски изделия /сграда с ИД 56784.522.77.1.2/ 
17201117
Доклад
10.02.„ДЖИ ЕС-АРХ“ ЕООД295V-1162„Авксентий Велешки“ № 9Преустройство-промяна предназначението на магазин за промишлени стоки № 2 във фризорски салон с козметика и маникюр, в жилищна сграда с магазини и офиси 
1820111811.02.Мирослав Атанасов Стамов
Василка Димитрова Младенова
2-старXII-847„Княз Александър I“
№ 7
Подялба на магазин № 1 със застроена площ от 125м2, който магазин заема северната част от партерния етаж на четириетажна жилищна сграда, както следва:
1. В самостоятелния дял на Василка Димитрова Младенова – Магазин № 6 от 17.55м2
2. В самостоятелния дял на Мирослав Атанасов Стамов – Магазини № 1, № 2, № 4 и № 5
 
192011        
20201120
Доклад
25.02.„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД30-нов/103а-старI-БНБ„Райко Даскалов“
№ 51
Пристройка за асансор в съществуваща сграда на банков филиал, ПИ 447 
21201121
Доклад
25.02.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
371V-1736„Сан Стефано“ № 63Външно кабелно електрозахранване НН на жилищна сграда с три ателиета за ИТД и едноетажно допълващо застрояване 
22201122
Доклад
25.02.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
19X-1028„Гладстон“ №94Външно електрозахранване 1kV на стоматологични кабинети 
23201123
Доклад
25.02.„ЙО-КОМЕРС“ ЕООД140-нов/300-старVIII-448„Тракия“ № 24Свързано жилищно застрояване с Нк=9.00м и 11.50м и с осем броя жилища в ПИ с ИД 56784.522.448 
2420112428.02.Екатерина Енева Динчева
Ивайло Найденов Бозуков
Донка Георгиева Чилингирова-Бозукова
242XVIII-174„Бунтовнишка“
№ 23
Остъкляване на тераси /по северозападната фасада/ на жилищна сграда на коти +5.80, +8.60 и 11.40 в апартаменти № 4, № 5 и № 6 
25201125
Доклад
28.02.„РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАРКООП-ПЛОДИВ“44VI-216, 950, 218, 219, за общ. и жил. нужди„Йоаким Груев“
№ 20
Преустройство-промяна предназначението на магазин за промишлени стоки в заведение за бързо хранене с продажба на готова храна за вкъщи, без извършване на СМР и без промяна на дограма и фасади 
26201126
РЕСУТ
28.02.Костадин Иванов Ингилизов463XVI-130„Янтра“ № 1Преустройство на апартамент на кота +2.50м от съществуваща сграда в два апартамента 
27201127
Доклад
28.02.„АКУРАТНОСТ“ ЕООД464XI-398„Родопи“ № 10Жилищна сграда с шест апартамента и два гаража, и ателие в приземен /първи/ етаж 
28201128
Доклад
02.03.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
371I-1734„Сан Стефано“ № 59Външно кабелно електрозахранване НН на обект: Пристрояване и надстрояване на съществуваща жилищна срада до четири етажа и едноетажно допълващо застрояване 
29201129
Доклад
07.03.„ПАЛАС“ ЕООД330IX-за магазини, офиси и жил. строителство„Богомил“ № 4Преустройство-промяна предназначението на магазин № 2 от същ. жил. сграда с магазини, офиси и подземни гаражи във фризорски и козметичен салон 
30201129
РЕСУТ
09.03.Маргаритка Николова Ракшиева139V-453„Света Петка“ № 20Преустройство-промяна предназначението на северо-източната част от сутерена на жилищна срада с ИД 56784.523.453.1, като помещение № 1 става Ателие за ИТД, а помещение № 2-склад и санитарен възел 
31201131
Доклад
09.03.„АУТО ТАШЕВ“ ЕООД463II-132, 133„Гео Милев“
№ 12
Преустройство-промяна предназначението на магазин за промишлени стоки с ИД 56784.523.132.1.14 в приземен /първи/ и подземен етаж на коти ±0.00 и -2.80м от съществуваща жилищна сграда с магазини и гаражи в Салон за красота с етапи на строежа 
32201132
РЕСУТ
14.03.„ЕМКО-М“ ООД367-новI-зеленина„Христо Ботев“ № 1Временна ажурна ограда с Н до 2.20м, разположена изцяло в ПИ с ИД 56784.522.963 
3320113314.03.Илиана Димитрова Георгиева
Виолета Васкова Моллова
Олга Васкова Моллова
„Имоти-инвест -ко“ООД
27-новVI-441„Персенк“
№ 11
Ажурна ограда с Н до 2.20м, разположена изцяло в ПИ с ИД 56784.524.441 
3420113416.03.„Нико 61“ ЕООД209I-699, 703„Трайко Китанчев“ № 12Остъкляване на част от тераса на апартамент № 13 /обект с ИД 56784.518.1216.4.14/ на кота +11.80 от жилищна сграда 
35201135
РЕСУТ
16.03.Люба Тенева Йорданова85VII-663„Виктор Юго“
№ 27
Преустройство-промяна предназначението на ателие № 3 за ИТД с ИД 56784.521.624.1.7 в „Жилище“ 
36201136
Доклад
18.03.Аведис Едуард Тилкиян
Емил Едуард Тилкиян
148I-2029, 2039„Патриарх Евтимий“ № 12Преустройство-промяна предназначението на част от жилищна сграда-СО с ИД 56784.520.1089.1.4 в приземен /първи/ етаж на сграда № 1, в магазин за цигари и алкохол, шоколадови и захарни изделия 
37201137
Доклад
18.03.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
2II-359„Никола Обретенов“
№ 37
Външно електрозахранване 1kV на жилищна сграда  
38201138
РЕСУТ
24.03.„ЛЕГАЛИС“ ООД61-новIX-256„Преслав“
№ 34
Преустройство-промяна предназначението на магазин на първия етаж от съществуваща жилищна сграда – СО в сграда с ИД 56784.521.246.1.4 в кафе-сладкарница с изпичане на място 
39201139
Доклад
29.03.Костадин Стефанов Чунчуков18VI-355„Антон Папазов“
№ 10
Втори етап на жилищна сграда с Н=11.50м, 14.50м и четири броя апартаменти в ПИ с ИД 56784.524.335 
40201140
РЕСУТ
04.04.Левон Берч Озанян172-нов/328-старII-882„Костаки Пеев“
№ 5
Преустройство-промяна предназначението на офис № 6, находящ се на партерния етаж на сграда, в кабинет за дентална медицина /обект с ИД 56784.522.882.2.19/ 
41201141
РЕСУТ
05.04.Никола Димитров Николов
Цветана Николова Николова
Павел Иванов Велков
19а-нов/110а-старXIV-34„Висла“ № 6Преустройство-промяна предназначението на стоматологичен кабинет във ветеринарна амбулатория /кабинет/ с щанд за продажба на храни и аксесоари за животни 
42201142
РЕСУТ
06.04.Ивана Георгиева Аргирова
Евгения Николова Петкова
499-новXXXI-1210„Славянска“
№ 30
Преустройство-промяна предназначението на избено помещение от триетажна жилищна сграда в магазин за промишлени стоки 
43201143
Доклад
11.04.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
361VIII-683„Мали Богдан“ № 2Външно кабелно електрозахранване НН на нова жилищна сграда на три и четири етажа с пет апартамента, три ателиета за ИТД и два магазина за промишлени стоки 
44201144
Доклад
11.04.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
476III-1821„Славянска“
№ 41
Външно кабелно електрозахранване НН на жилищна сграда, с два гаража, един офис и лекарски кабинет, и допълващо подземно застрояване за паркинг 
45201145
Доклад
11.04.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
462VIII-141„Мали Богдан“ № 29Външно кабелно електрозахранване НН на жилищна сграда  
46201146
РЕСУТ
12.04.Даниел Илианов Дойков
„Випер“ ООД
231I-жил., общ. обсл., подземен гараж и трафопост„Жан Жорес“
№ 24
Преустройство на апартамент № Б5 /СО с ИД 56784.518.1533.1.8/ и офис № 2 /СО с ИД 56784.518.1533.1.41/ за приобщаване на част от офиса към апартамента 
47201147
Доклад
12.04.Лиляна Теодорова Мурджева344-нов/711-старXII-1230„Иван Андонов“ № 23Преустройство на апартамент № 2 на кота +5.44м в две самостоятелни жилища /обект с ИД 56784.521.1106.1.2/ 
48201148
РЕСУТ
14.04.Николай Илиев Базлянков
Христина Маринова Кирчева
Илия Чилов Базлянков
368 „Ихтимански проход“ № 7Двуетажна пристройка, преустройство на таван и надзид до 1.50м на съществуваща жилищна сграда в ПИ с ИД 56784.522.3573, подпорна стена и ажурна ограда изцяло разположена в ПИ с ИД 56784.522.3572, 56784.522.3575 
4920114915.04.„БЪТЪРФЛАЙС“ ЕООД30-нов/29-старVIII-488„Рила“ № 13аОстъкляване на тераса към апартамент с ИД 56784.521.695.1.4 на втория етаж от жилищна сграда 
50201150
РЕСУТ
18.04.Нъварт Вахрам Апкарян
Мони Вахрамов Апкаров
59ПИ № 485 Временен открит паркинг 
51201151
РЕСУТ
20.04.Иван Константинов Генов47IV-1474„Скайлер“ № 12Преустройство за остъкляване на част от тераса към кухня в апартамент № 1 /СО в сграда с ИД 56784.523.275.1.20/ от четириетажна  жилищна сграда 
52201152
Доклад
21.04.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
15-новV-264„Днепър“ № 1Изграждане на външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда 
53201153
Доклад
21.04.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
422XXIII-234„Хъшовска“
№ 6А
Външно кабелно електрозахранване НН на жилищна сграда с десет жилища, две ателиета за ИТД и три гаража 
54201154
Доклад
21.04.Валери Христов Димитров
Веселка Василева Димитрова
370X-общ. застрояване„Беласица“
 № 42
Преустройство-промяна предназначението на кафе-сладкарница с ИД 56784.523.1722.1.15 в хранителен магазин за месо и други хранителни стоки 
55201155
Доклад
04.05.Господинка Илиева Боримечкова
Николай Иванов Боримечков
Илиян Иванов Боримечков
6-нов/9-старIX-41„Младост“
№ 29
Преустройство на магазин за спортни стоки, пневматияно, газово, огнестрелно оръжие и боеприпаси за тях в Магазин за спортни стоки, пневматично, газово, огнестрелно оръжие и боеприпаси за тях с допълнителна дейност – Кът за ремонт пневматично, газово и огнестрелно оръжие 
56201156
Доклад
04.05.Ей Ем Джи Инвестмънт“ ООД1-нов/330 А-старXIX-10, 11, общ. обсл.„Константин Величков“ № 2Вътрешно преустройство на част от коридор и офис ниво +6.80м – трети етаж, секция „G“ на БТЦ 2 в сва офиса 
57201157
Доклад
09.05.Силвия Мирчева Бекирова29VI-521„Пещерско шосе“ № 28Преустройство на магазин за промишлени стоки в кафе-сладкарница, подготовка на сладкарски изделия, магазин за закуски с подготовка на място 
58201158
Доклад
11.05.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
322VI-компл. застрояване„Богомил“
№ 8
Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с един брой бъдещи потребители, ПИ с ИД 523.26 
59201159
Доклад
11.05.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
392XXIX-722„Душо Хаджидеков“
№ 2
Външно кабелно електрозахранване на триетажно жилищно застрояване с девет броя бъдещи потребители 
60201160
Доклад
11.05.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
110-нов/300-старVIII-448„Тракия“ № 24Външно кабелно електрозахранване НН на обект: Свързано жилищно застрояване с осем броя жилища, ПИ с ИД 56784.522.448 
61201161
РЕСУТ
11.05.Богдана Жекова Вълчанова
Мариянка Василева Вълчанова
Пенка Василева Млекарова
15-нов/243-старII-141, 142„Презвитер Козма“ № 13аОсновен ремонт на покрив, с увеличаване на височината на надзида до Н=9.60м и 8.90м, с промяна предназначението на тавана, кота +8.00м, в жилище в ПИ 56784.518.149 
62201162
РЕСУТ
13.05.Румен Кирилов Киров62VII-819„Стоян Чалъков“ № 4Ново водопроводно и канално отклонение PE-ND Ø 25 c дължина 18.00м PVC Ø 160 с дължина 20.00м 
63201163
РЕСУТ
17.05.Адриана Георгиева Михайлова209-новII-702„Братя Миладинови“
№ 19
Преустройство на гараж в партера на жилищна сграда в офис 
6420116417.05.Фанка Аргирова Василева240VIII-228„Любляна“ № 4, ет. 1Остъкляване на ретаси на южна и западна фасада, в апартамент на първи етаж /обект с ИД 56784.518.219.1.1/ от жилищна сграда 
6520116518.05.Трифон Димитров Костадинов и 12 др. собственици413-новVIII-198„Шести септември“
№ 41
Ажурна ограда с бетонова основа с Н до 0.60м, изцяло разположена в УПИ VIII-198 
66201166
РЕСУТ
18.05.Кирил Димитров Кръстев413VI-171„Пенчо Славейков“
№ 34
Преустройство-промяна предназначението на дрогерия в магазин за промишлени стоки 
6720116718.05.Павлина Пламенова Багрянова 209XI-689„Хан Аспарух“ № 14Остъкляване на тераса на ап. 2А от сграда с ИД 56784.512.542.2 
6820116818.05.Илия Игнатов Дишлиев12-нов/6А-старIII-283„Странджа“
№ 8
Ограда към ул. „Странджа“, изцяло разположена в УПИ III-283 
69201169
РЕСУТ
18.05.СД „ДОМ-Е ДРАГНЕВ, ЧАКЪРОВ С-ИЕ“343, 344I-компл. застрояване„Милин камък“ № 4Изграждане на нова тръбна канална мрежа и улично осветление в Район „Централен“-Община Пловдив 
70201170
РЕСУТ
18.05.Елена Асенова Перничева-Ростенг84-нов/156а-старXIX-360„Леонардо Да Винчи“ № 47,
вх. В и вх. Г
Магазин 3 /ИД 56784.523.957.1.92/ и Магазин 7 /ИД 56784.523.957.1.100/ за промишлени стоки, намиращи се в подблоковото пространство на бл. 4431а 
7120117120.05.Димитър Петров Шиндов58-нов/167-старV-1296„Съгласие“ № 7Плътна масивна ограда с височина с височина 2.20м, разположена изцяло в ПИ с ИД 56784.518.1624 
72201172
Доклад
20.05.Иван Велчев Велев
Веселина Колева Велева
45IX-279„Георги Бенковски“
№ 15
Жилищна сграда тяло-А и тяло-Б с магазини и подземни гаражи
Подобект: Жилищна срада тяло-А /първи етап/ 
 
73201173
Доклад
25.05.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
481XIII-1878„Лозенград“
№ 30
Външно електрозахранване НН на жилищна сграда с девет апартамента, един офис, четири гаража и едно паркомясто 
74201174
РЕСУТ
25.05.Община Пловдив – ЦДГ „Незабравка“188А-новIII-детско заведение„Юрий Венелин“ № 2АОсновен ремонт кухненски бокс на ЦДГ „Незабравка“ 
75201175
РЕСУТ 
25.05.Община Пловдив – ЦДГ „Люляк“140-нов/300-старIII-детско заведение„Екзарх Йосиф“ № 4Основен ремонт кухненски бокс на ЦДГ „Люляк“ 
76201176
Доклад
30.05.Бисерка Димитрова Георгиева137-нов/299-старV-144„Филип Македонски“
№ 19
Преустройство на част от съществуваща готварна в килер, разположена в апартамент на трети етаж от жилищна сграда 
77201177
Доклад
30.05.„Калисто Мати“ ЕООД152-нов/336-старV-за жил. сграда, гаражи и административна сграда„Цар Борис III Обединител“
№ 128
Преустройство на магазин № 1 и магазин № 2 за промишлени стоки в съществуваща сграда със смесено предназначение 
78201178
РЕСУТ
31.05.„ЗИДАРИТ“ ООД388X-1594, 1595, 1600„Цар Георги Тертер“ № 15, 17, 19Прустройство на офис /ПИ с ИД 56784.520.868.1.38/ в два лекарски кабинета за АИПСМП, в жилищна сграда с височина Н=15.00м, със седем гаража, два офиса, един лекарски кабинет, ателие за ИТД и седем паркоместа 
79201179
Доклад
01.06.Иван Петров Балинов
Валентин Георгиев Власев
Гергана Валентинова Караджова
Адриана Валентинова Власева
15-нов/243-старIII-151, 152„Презвитер Козма“ № 3Преустройство на кафе-еспресо в магазин за промишлени стоки, обект с ИД 56784.518.155.1.5 
80201180
Доклад
01.06.Михаил Салчев Фингаров43I-232, 233,239, 957, 959, 971, 970, 969, 1043, 1003, 1072, 1073, 1074, за общ. и жил. нужди„Братя Пулиеви“ № 2Преустройство-промяна предназначението на магазин с офис в кафе-аперитив с нузикален клуб /за непушачи и капацитет до петдесет души/ 
81201181
Доклад
01.06.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
222аXXII-760, 762„Загоричане“
№ 5а
Външно електрозахранване 1kV на жилищна сграда 
82201182
Доклад
01.06.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
707III-1096„Драган Цанков“ № 53Външно електрозахранване 1kV на жилищна сграда 
83201183
Доклад
01.06.„САЙМУС“ ЕООД
Ардаш Петров Ардашев
Ардаш Славчев Фенерджиев
Мария Славчева Атанасова
Атанас Кирилов Атанасов
478XV-523.1971, жил. застрояване„Добри Войников“
№ 47
Жилищна сграда с магазин за промишлени стоки и два гаража в приземен етаж, шест апартамента и три ателиета в ПИ с ИД 56784.523.1971 
84201184
РЕСУТ
01.06.Зоя Христова Атанасова
Юлия Христова Атанасова
Йордан Асенов Каменов
37XVII-1308„Васил Априлов“ № 56Едноетажна пристройка към жилищна сграда с Н=3.50м в ПИ с ИД 56784.521.1174 
85201185
Доклад
07.06.Стойчо Иванов Димов
Кина Николова Димова
VIII-141„Копривщица“ № 36Промяна предназначението на ателие „Е“ в апартамент „Е“ с ИД 56784.517.3.1.10 в сгеада с административен, търговски и жилищни функции 
86201186
Доклад
07.06.Иван Минчев Петов134-нов/316-старVII-223„Иван Вазов“
№ 8, ет. 2
Преустройство на три жилища с ИД 56784.522.223.1.1, 522.223.1.2 и 522.223.1.10 в едно жилище: I-ви етап /подобект/: Преустройство на жилище с ИД 56784.522.223.1.1
II-ри етап /подобект/: Преустройство на жилища с ИД 56784.522.223.12 и 522.223.1.10
 
87201187
Доклад
07.06.Божидарка Боянова Шуманска
Петко Илиев Шумански
Божидар Илиев Шумански
Боян Илиев Шумански
473XV-523.1844„Лозенград“
№ 33
Жилищна сграда с девет апартамента и осем ателиета, с един офис и пет гаража, от които един двоен в приземен /първи/ етаж и подземен етаж с четири гаража и едно паркомясто в ПИ с ИД 56784.523.1844 
88201188
Доклад
13.06.Иванка Петрова Бузова
Радко Димитров Бузов
Стефка Иванова Чапанова
Николай Тодоров Чапанов
Петя Тодорова Страхинова
473X-523.1845 /ПИ с ИД 56784.523.
1845/
„Лозенград“
№ 33
Жилищна сграда с девет апартамента и осем ателиета, с един офис и три гаража, от които един двоен в приземен /първи/ етаж и две паркоместа 
89201189
РЕСУТ
13.06.Тодорка Петрова Налбантова
Миглена Драганова Хубенова
Петър Павлов Шишков
Иван Павлов Шишков
164-нов/311-старXII-833„Костаки Пеев“ № 10Преустройство на жилищна сграда, обхващащо част от партера и първия етаж в жилище 
90201190
РЕСУТ
13.06.„ЙО-КОМЕРС“ ЕООД140-нов/300-старVIII-448„Тракия“ № 24Плътна ограда по вътрешни регулационни граници, изцяло разположена в УПИ VIII-448 
91201191
Доклад
13.06.Еленка Николова Филипова15II-98„Дерменка“
№ 2
Преустройство, пристрояване и надстрояване до Н=7.50м на съществуваща едноетажна сграда 
92201192
Доклад
13.06.Трифон Димов Богоев
Елена Иванова Сакаджиева
Димитър Стоянов Сакаджиев
Виолета Стоянова Сакаджиева
29-нов/114-старXIV-475„Стадион“
№ 29А
Надстройка на жилищна сграда до 15.00м в ПИ с ИД 56784.524.475 
93201193
Доклад
14.06.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
139XVI-587„П. Парчевич“
№ 19
Външно електрозахранване НН на обект: Запазване на съществуваща сграда с пристрояване и надстрояване, с два гаража, един офис и три ателиета за ИТД 
9420119415.06.Община Пловдив  „Шести септември“ВПС за обслужваща дейност – спирка на масовия градски транспорт № 116 пред ДКЦ II
за подобект: Водопроводно отклонение PE-HD Ø 20мм с дължина 18м      
Канално отклонение PVC Ø 160 с дължина 20м
 
9520119515.06.Община Пловдив  „Шести септември“ВПС за обслужваща дейност – спирка на масовия градски транспорт № 117 до кино „Фламинго“
за подобект: Водопроводно отклонение PE-HD Ø 20мм с дължина 43м      
Канално отклонение PVC Ø 160 с дължина 6м
 
9620119615.06.Община Пловдив  „Шести септември“ВПС за обслужваща дейност – спирка на масовия градски транспорт № 143 до Областна управа
за подобект: Водопроводно отклонение PE-HD Ø 20мм с дължина 18м      
Канално отклонение PVC Ø 160 с дължина 20м
 
9720119715.06.Община Пловдив  „Васил Априлов“ВПС за обслужваща дейност – спирка на масовия градски транспорт № 169 пред входа на ВМИ
за подобект: Водопроводно отклонение PE-HD Ø 20мм с дължина 6м      
Канално отклонение PVC Ø 160 с дължина 9м
 
9820119815.06.Община Пловдив  „Васил Априлов“ВПС за обслужваща дейност – спирка на масовия градски транспорт № 328 пред входа на ВМИ
за подобект: Водопроводно отклонение PE-HD Ø 20мм с дължина 15м      
Канално отклонение PVC Ø 160 с дължина 11м
 
99201199
Доклад
15.06.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
29XI-521.1198„Люле Бургас“
№ 4
Външно електрозахранване 1kV на жилищна сграда в ПИ с ИД 56784.521.1198 
1002011100
Доклад
16.05.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
9-нов/14-старIII-268„Апостол Узунов“ № 3Външно кабелно електрозахранване НН-КЛ на жилищна сграда-запазване на съществуващото основно застрояване с частично надстрояване и ново пристрояване на два, три и четири етажа 
1012011101
Доклад
17.06.Милка Георгиева Милянчева
Васил Георгиев Милянчев
429IV-266„Весела“ № 6Преустройство на магазин за промишлени стоки и гараж в аптека 
1022011102
РЕСУТ
20.06.Аница Кеворк Жамгочиян
Силва Кеворк Манукян-Янкова
79-нов/157-старIX-333„Петьофи“
№ 9-9а
Преустройство-промяна предназначението на гараж с ИД 56784.521.317.3 в „Ателие“ 
1032011103
Доклад
20.06.Дора Минкова Тодорова
Георги Тодоров Тодоров
33-нов/34-старVI-513„Стадион“ № 1Преустройство на офис № 2 и офис № 3 от партерен етаж на жилищна сграда в жилище 
1042011104
РЕСУТ
24.06.Атанас Николов Божилов
Мария Василева Божилова
231II-165, жил. и общ. застр.„Янко Сакъзов“ № 35Монтаж на съоръжение – товарна платформа за стоки между магазин № 1 за промишлени стоки на кота ±0.00 и склад на кота -2.75 в сграда със смесено предназначение 
1052011105
РЕСУТ
24.06.Златко Георгиев Балджиев
Йорданка Илиева Балджиева
Мария Златкова Балджиева
Георги Златков Балджиев
141-нов/315-старVIII-204„Иван Вазов“
№ 28
Допълващо застрояване-офис и магазин с Н=3.60м към улична регулация и Н=2.20м към вътрешна регулационна линия с УПИ I 
1062011106
РЕСУТ
24.06.Иван Георгиев Даскалов
Цеца Недялкова Даскалова
154-нов/278-старIII-копл. Застрояване„Руски“ № 139Преустройство на магазин за хранителни стоки в магазин за промишлени стоки 
1072011107
Доклад
24.06.Мария Дичева Петкова24VIII-255„Георги Комитата“ № 1Преустройство на офис № 2 в дентален кабинет 
1082011108
РЕСУТ
27.06.Иво Цонев Думбалски34XII-506„Алцеко“ № 2Преустройство-промяна предназначението на втори жилищен етаж с ИД 56784.519.412.1.2 в офис за учебен център и ремонтни работи по фасадите на триетажна жилищна сграда 
1092011109
РЕСУТ
30.06.Петър Емилов Василев372аXII-1709„Легия“ № 7Преустройство-промяна предназначението на изба в жилищна сграда № 1 с ИД 56784.523.1709.1 в Ателие за ИТД 
1102011110
Доклад
30.06.Торком Левон Дюлгерян
Райна Данаилова Дюлгерян
71-нов/74-старIX-2000„Отец Паисий“
№ 31А
Увеличаване етажността от два на три етажа, без промяна силуетното оформяне на съществуваща жилищна сграда – паметник на културата с ИД 56784.520.1061.2 
1112011111
Доклад
01.07.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
209XIII-693„Трайчо Китанчев“ № 6Външно електрозахранване 1kV на  жилищна сграда /магазин за промишлени стоки, с АИПСМП-педиатричен кабинет и три броя апартаменти в ПИ 56784.518.546 
1122011112
Доклад
01.07.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
7-нов/7-старXII-159„Хан Аспарух“ № 120Външно кабелно електрозахранване НН на жилищна сграда с девет апартамента, едно ателие за ИТД, един офис, избени складови помещения, три гаража идве паркоместа 
1132011113
Доклад
01.07.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
463IV-127„Осъм“ № 10Външно кабелно електрозахранване НН на многофамилна жилищна сграда 
1142011114
РЕСУТ
11.07.Община Пловдив
Владимир Георгиев Серафимов
  „Раковски“
№ 1
    
Ново канално отклонение PVC Ø 160 с дължина 11.30м
 
1152011115
Доклад
11.07.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
17IV-973„Скакавица“
№ 13
Изграждане на външно електрозахранване 1kV на жилищна сграда  
1162011116
Доклад
11.07.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
15VI-106„Никола Обретенов“
№ 22
Изграждане на външно електрозахранване 1kV на жилищна сграда  
1172011117
Доклад
11.07.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
15-нов/243-старXI-153„Шести септември“
№ 89
Външно електрозахранване 1kV на жилищна сграда  
1182011118
Доклад
14.07.Мери Арман Христамян
Арман Степан Христамян
„РАМИНА“ ООД
144-нов/320-старIV-276„Г. М. Димитров“ № 5Вътрешно преустройство на лекарски кабинет АИППМП-акушеро-гинекологичен кабинет /СО с ИД 56784.522.276.2.9/ и магазин /СО с ИД 56784.522.276.2.12/ за приобщаване на част от магазина към лекарския кабинет и разделяне на магазина на два самостоятелни магазина 
1192011
119
       
1202011120
Доклад
15.07.„СТУДИО 13“ ООД354I-жил. и общ. застрояване„Петко Д. Петков“ № 27Преустройство за разделяне и промяна предназначението на фотоателие сИД 56784.523.3173.1.164 /подблоково пространство на жилищен блок 10/ в офис и магазин за промишлени стоки 
1212011121
Доклад
15.01.Община Пловдив
ЖСК „Албена“
356II-общ.„Граф Игнатиев“ № 22Жилищна сграда с Нк=14.00м и шест броя подземни гаража, два броя магазини за промишлени стоки, осем бров апартаменти и три броя ателиета 
1222011122
Доклад
15.07.Зорка Здравкова Чакърова517VIII-238, 240, 244, жил. стр. и общ. обсл.„Хан Тервел“
№ 15
Преустройство-промяна предназначението на СО с ИД 56784.523.238.1.2 /обект М1 с предназначение за търговска дейност/ в салон за красота в първи /приземен/ етаж на сграда № 1 
1232011123
Доклад
15.07.„МИГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД18IV-9„Волга“ № 41аПреустройство на част от подземен склад към магазин в самостоятелен склад с обособяване на самостоятелен вход 
124201112415.07.Антон Димитров Бояджиев296III-853„Никола Козлев“ № 4Възстановяване на ограда в ПИ с ИД 56784.521.778 – плътна с височина до 2.20м УПИ V-885, IV-884, II-852, I -851, като към последното е разположена изцяло в УПИ III-853 и ажурна ограда с височина на същ. тулени колони до 2.20м с вход и две гаражни врати 
1252011125
РЕСУТ
21.07.Димитър Николов Димитров
Величка Стоянова Димитрова
219XXVII-787„Братя Миладинови“
№ 25
Преустройство на офис в жилище, в съществуваща жилищна сграда 
1262011126
РЕСУТ
21.07.Василий Щерев Ишев
Людмила Щерева Пандева
Ясен Тодоров Ишев
Пламък Тодоров Ишев
Едмонд Георгиев Котов
298VII-793, 794„Филип Македонски“
№ 22А
Преустройство и ремонт на съществуваща сграда в ПИ 521.720 
1272011127
РЕСУТ
21.07.„БЕТЕЛ“ ЕООД35-нов/42-старI-компл. застрояване„Опълченска“
№ 1А
Преустройство-промяна предназначението на склад с ИД 56784.518.1140.5 
1282011128
Доклад
21.07.Рени Петрова Янакиева
Васко Ангелов Янакиев
129ПИ 1890-стар„Генерал Скобелев“ № 2Преустройство на таванско помещение в съществуваща едноетажна жилищна сграда с ИД 56784.520.1013.1 в жилище с остъкляване на стълбище 
1292011129
РЕСУТ
21.07.„Трансинг“ АД170аI-„Транснг“„Христо Ботев“
№ 82
Рампа за изграждане на достъпна среда към съществуваща административна сграда 
1302011130
Доклад
21.07.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
343X-2128„Драгоя Бижилов“ № 8Външно кабелно електрозахранване НН на жилищна сграда с три гаража, един магазин, две ателиета за ИТД и тринадесет жилища с двадесет и двама бъдещи потребители 
1312011131
Доклад
22.07.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
497БII-1288, 1289„Стойчо Мушанов“ № 40Външно електрозахранване на жилищна сграда с три гаража, магазин за промишлени стоки 
1322011132
РЕСУТ
22.07.Петър Георгиев Факирчев443I- компл. жил. строителство„Жан Жорес“
№ 146, бл. 55
Рампа , съгласно Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на хората с увреждания  
1332011133
Доклад
22.07.Радост Спиридонова Асенова135аI-2153„Княгиня Мария Луиза“ № 6аПромяна предназначението на офис № 9, 10 с ИД 56784.523.2153.1.23 на пети етаж от съществуваща жилищна сграда в жилище 
1342011134
Доклад
22.07.Радост Спиридонова Асенова135аI-2153„Княгиня Мария Луиза“ № 6аПромяна предназначението на офис № 11 с ИД 56784.523.2153.1.17 на шести етаж от съществуваща жилищна сграда в жилище 
1352011135
Доклад
22.07.Ангел Спиридонов Попов135аI-2153„Княгиня Мария Луиза“ № 6аПромяна предназначението на офис № 8 с ИД 56784.523.2153.1.13 на пети етаж от съществуваща жилищна сграда в жилище 
1362011136
Доклад
22.07.Ангел Спиридонов Попов135аI-2153„Княгиня Мария Луиза“ № 6аПромяна предназначението на офис № 12 с ИД 56784.523.2153.1.16 на шести етаж от съществуваща жилищна сграда в жилище 
1372011137       
1382011138       
1392011140
РЕСУТ
22.07.Община Пловдив8XI-озеленяванемежду бул. „Шести септември“, бул. „Васил Априлов“ Площадка за игра на открито за деца от 0 до 3 години 
1402011140
РЕСУТ
22.07.Община Пловдив8III-общ. и жил. строителство и зеленинамежду бул. „Санкт Петербург“, ул. „К. Величков“ и ул. „Хан Аспарух“Площадка за игра на открито за деца от 0 до 3 години 
1412011
141
Доклад
22.07.Методи Атанасов Илиев38XVI-246, общ. и жил. нужди„Евлоги Георгиев“ № 1Преустройство-промяна предназначението на кафе-клуб /пиано бар/ в игрална зала с игрални автомати, в обект с ИД 56784.519.162.1.20 
1422011142
РЕСУТ
22.07.Веска Ангелова Василева219VI-796, 797, 798„Кочо Честименски“
№ 2
Преустройство на кафе-сладкарница /СО с ИД 56784.518.639.2.12/ в стоматологичен кабинет 
1432011143
Доклад
28.07.„ПИСАНЕЦ“ ЕООД27-нов/246-старVIII-837, 838„Шести септември“
№ 110 „А“
Преустройство на ателие за творческа дейност № 9 на кота +9.00, вход „А“ в лекарски в лекарски кабинет в съществуваща сграда с ателиета, магазини и подземен гараж 
1442011144
Доклад
15.08.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
5VII-988„Скакавица“
№ 3
Изграждане на външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда 
145201114518.08.Ясен Пламенов Синапов425-старI-жил. комплекс„Марица“ № 2,
ет. 5, ап. 17
Остъкляване на източна тераса към апартамент № 17 с ИД 56784.518.1429.1.17 
1462011146
Доклад
22.08.„ЙО-КОМЕРС“ ЕООД140-нов/300-старVIII-448„Тракия“ № 24Допълващо застрояване-гаражи с височина Н=2.20м 
147201114722.08.Мари Мардик Постаджян
Гаро Киркор Гирадосян
3VIII-57„Михаил Такев“
№ 21
Ажурна ограда към ул. „Аспарух“ 
1482011148
РЕСУТ
22.08.Фани Георгиева Митрева412X-жил. копл.„Шести септември“
№ 51
Преустройство-смяна предназначението на избено помещение № 10 в ателие за ИТД 
1492011149
РЕСУТ
23.08.Община Пловдив56-нов/169-старI-детска градина„Христо Г. Данов“ № 33Основен ремонт на кухненски блок на ЦДГ „Майчина грижа“ 
1502011150
РЕСУТ
23.08.Лука Петров Луков137XIV-1497„Княгиня Мария Луиза“ № 9Преустройство на офис /СО с ИД 56784.520.1033.2.8/ в магазин за храни, аксесоари и принадлежности за домашни любимци 
1512011151
РЕСУТ
23.08.Ганка Спасова Стамболова
Костадин Георгиев Стамболов
455вI-1457„Стойчо Мушанов“ № 4Ажурна ограда по североизточната и западна улични регулационни линии на ПИ с ИД 56784.520.1587 
1522011152
Доклад
23.08.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
240БX-207, 208„Бунтовнишка“ № 7Външно електрозахранване на жилищна сграда 
1532011153
РЕСУТ
24.08.Димитър Борисов Бозевски25I-397, 400„Царево“ № 10Преустройство и промяна предназначението на ателие № 28 с ИД 56784.524.400.1 в жилиище и частично покриване, и остъкляване на източна тераса /към вътрешен двор/ 
1542011154
Доклад
24.08.Невена Кръстева Чамова139XIV-591„Петър Парчевич“ № 23Жилищна сграда с три гаража в приземен етаж и пет апартамента в ПИ с ИД 56784.523.591 
1552011155
Доклад
02.11.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
478XV-523.1971„Добри Войников“ № 47Външно кабелно електрозахранване НН на жилищна сграда с магазин за промишлени стоки и два гаража, приземен етаж, шест апартамента и три ателиета 
156201115624.08.Свилен Колев Димитров и 5 др. собственици11IX-134, 135, жил. стр. и общ. обсл.„Хаджи Поп Тилев“ № 3Плътна ограда с височина до 2.20м, разположена изцяло в IX-134, 135, жил. стр. и общ. обсл. 
157201115724.08.Димитър Георгиев Вълев31XII-976„Яне Сандански“
 № 23
Ограда с височина на плътната част от 0.60 до 2.20м, изцяло разположена в XII-976 
1582011158
Доклад
24.08.„ТРС“ ЕАД28-нов/247-старI-жил. строителство„Васил Априлов“ № 100Преустройство на магазин за промишлени стоки в игрална зала 
1592011159
Доклад
08.11.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
522IX-1238„Стойчо Мушанов“ № 69Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с пет магазина за промишлени стоки и десет паркоместа в двора 
1602011160
Доклад
24.08.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
491XVII-317„Николай Гогол“ № 25Външно електрозахранване на жилищна сграда с гаражи 
1612011161
Доклад
30.08.Веселина Иванова  и 14 др. собств.51-новXV-481„Княз Александър I“ № 2Преустройство на част от магазин в приземен етаж /магазин 2 и 3 по заснемане/ в помещение на „Финансова институция за сделки с валута и благородни метали“   
1622011162
Доклад
30.08.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
   Реконструкция на външно кабелно захранване на жилищен блок бул. „Марица“ № 2 /ЕКАТТЕ: 56784.518.1429/ и № 17 /ЕКАТТЕ: 56784.518.1426/, /ТП „Стадион“ 4/ 
1632011163
Доклад
30.08.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
   Реконструкция на външно кабелно захранване на жилищен блок бул. „Марица“ № 8 /ЕКАТТЕ: 56784.518.1435/ и № 17 /ЕКАТТЕ: 56784.518.1433/, /ТП „Стадион“ 5/ 
1642011164
Доклад
30.08.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
  „Васил Априлов“ срещу Медицинска академия“ Външно кабелно електрозахранване на спирка МГТ, кв. „Освобождение и Гео Милев“ спирка № 169 /стар
№ 54/
 
1652011165
РЕСУТ
30.08.Георги Христов Атмаджов
Божийка Кирилова Атмаджова
5III-993„Ген. Данаил Николаев“ № 61Еднофамилна жилищна сграда с Нк до 12.00м, магазин за промишлени стоки, ателие за индивидуална творческа дейност 
166201116631.08.СД „ТОМСЕР-90 ХРИСТОВ С-ИЕ“523XIX-983, общ., жил., обществено обсл. дейности„Емил Зола“
№ 15
Плътна ограда по северната, източната и южната граница с УПИ XV-озеленяване и УПИ XIV-детска градина и ажурна ограда към улична регулация, разположена изцяло в УПИ XIX-983, общ., жил, общ. обсл. дейности в ПИ с ИД 56784.520.407 по КК 
1672011167
Доклад
01.09.Венцислав Иванов Савов22-нов/210-старI- компл. жил. строителство„Ген. Данаил Николаев“ № 20Преустройство на магазин за хранителни стоки в кафе-аперитив и щанд за изпичане на място на тестени изделия 
1682011168
Доклад
01.09.Антоанета Йорданова Симова27-нов/246-старVIII-837, 838„Шести септември“
№ 110А
Преустройство на ателие за творческа дейност № 6 на кота +6.20м, вход А в лекарски кабинет 
1692011169
РЕСУТ
08.09.Енчо Тончев Янев
Стефка Николова Янева
425I-жил. комплекс„Марица“ № 18Остъкляване и частично приобщаване на южна тераса към апартамент № 1 на първи етаж от жилищна сграда 
1702011170
РЕСУТ
09.09.„ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕВРЕИТЕ ШАЛОМ-ПЛОВДИВ“22-нов/196-старXIV-1207„Ген. Данаил Николаев“ № 6Удължаване на комин на жилищна сграда с фурна по чл. 147, ал. 1, т. 2 от ЗУТ 
1712011171
Доклад
12.09.Емилия Атанасова Енева27-нов/246-старVIII-837, 838„Шести септември“
№ 110А
Преустройство на ателие за творческа дейност № 3 на кота +3.40м, вход А в лекарски кабинет – СО с ИД 56784.518.1522.1.7 
1722011172
Доклад
12.09.Венцислав Георгиев Филипов27-нов/246-старVIII-837, 838„Шести септември“
№ 110А
Преустройство на ателие за творческа дейност № 7 на кота +6.20м, вход А в амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ – ендокринология – СО с ИД 56784.518.1522.1.3 
1732011173
РЕСУТ
13.09.Станислав Георгиев Димитров479III-1953„Славянска“
№ 38
Остъкляване на тераса от жилище с ИД 56784.523.1953.3.1, находящо се на втори етаж, кота +2.70 от жилищна сгрда с гаражи 
1742011174
Доклад
19.09.Борис Юриев Тилев27-нов/246-старVIII-837, 838„Шести септември“
№ 110А
Преустройство на ателие за творческа дейност № 2 на кота +3.40м, вх. А в кабинет по дентална медицина /стоматологичен/ 
1752011175
РЕСУТ
19.09.Община Пловдив
Дом за деца, лишени от родителска грижа „Олга Скобелева“
428II-Общежитие„Марица“ № 142Рампа, съгласно Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на хората с увреждания /от южна страна/ към сутерен от сграда на „Дневен център на деца с увреждания“ на ДДЛРГ „Олга Скобелева“ в ПИ с ИД 56784.520.165 
1762011176
РЕСУТ
21.09.Диана Атанасова Стоенчева36-нов/14-старIII-76„Васил Априлов“ № 35Преустройство-промяна предназначението на кафе-сладкарница в приземен етаж на триетажна жилищна сграда в магазин за хранителни стоки, СО с ИД 56784.522.76.1.4 
1772011177
РЕСУТ
21.09.Георги Атанасов Станков151-нов/322-старV-зеленина
/ПИ 261/
„Цар Асен“
№ 12
Преустройство на магазин за цветя в магазин за продажба на палачинки и гофрети – СО с ИД 56784.522.261.4.2 
1782011178
РЕСУТ
21.09.Росен Иванов Томов и 4 др. собственици135-нов/319-старVII-1485„Г. М. Димитров“ № 1Пристройка към магазин за промишлени стоки – допълващо застрояване в ПИ с ИД 56784.522.1485 
1792011179
Доклад
21.09.„Шанс 2000“ ООД2-нов/13-старIV-302„Завоя на Черна“ № 4Жилищна сграда с пет гаража, /единият от които е двоен/ в приземен етаж, седем апартамента, едно ателие и едно таванско складово помещение в ПИ с ИД 56784.522.302 
180201118028.09.Пенка Петкова Ангелова339I-компл. застрояване„Прага“ № 6Остъкляване на два броя тераси /северна и южна/ към апартамент № 3 с ИД 56784.523.1491.1.3 на първи етаж от шестетажна жилищна сграда 
1812011181
РЕСУТ
03.10.Хайрабед Сахак Ховагемян
Матилд Оник Ховагемян
Биляна Антонова Катмърова
435IV-519.541„Цар Иван Шишман“ № 4Магазин за промишлени стоки /ново допълващо застрояване/ в северната част на ПИ с ИД 56784.519.541 
182201118205.10.„СИЕНИТ ИНВЕСТ“ ООД
Миглена Николова Черкин
707III-1096„Драган Цанков“ № 53Ажурна ограда с височина до 2.20м по северозападна и югозападна вътрешни регулационни линии, разположена изцяло в УПИ III-1096 /ПИ с ИД 56784.521.1296/ 
1832011183
РЕСУТ
05.10.Николинка Ганчева Камберова493I-компл. застрояване, ТП с хидрофор„Мали Богдан“ № 35Вътрешно преустройство с промяна предназначението на партерна стая № 14 с ИД 56784,523.4040.2.4 в магазин за пакетирани хранителни стоки, алкохол и цигари 
1842011184
РЕСУТ
05.10.Емануил Иванов Пейков
Стойка Вътева Пейкова
479XI-1947„Иларион Макариополски“
№ 75
Преустройство на магазин за оръжие и ловно-рибарски принадлежности /СО с ИД 56784.523.1947.1.10/ и склад /СО с ИД 56784.523.1947.1.9/ за обединяването им в магазин за оръжие и ловно-рибарски принадлежности 
1852011185
Доклад
05.10.Йордан Петков Кирев209I-699, 703„Трайко Китанчев“ № 12Остъкляване на част от тераса към апартамент № 9 /обект с ИД 56784.518.1216.4.10/ на кота +9.00м на четвърти етаж от жилищна сграда  
1862011186
Доклад
10.10.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
509XIII-968„Емил Зола“
№ 7
Външно кабелно електрозахранване НН на жилищна сграда с дванадесет броя бъдещи потребители 
1872011187
Доклад
10.10.Илия Ангелов Розенбаум337X-1551„Леонардо Да Винчи“ № 72Преустройство-промяна предназначението на южен приземен етаж от изби /неразделна част от СО с ИД 56784.523.1551.1.1/ в жилище  
1882011188
РЕСУТ
14.10.Димитър Георгиев Джурелов390XIX-1526, 1525„Митрополит Панарет“ № 26Преустройство на ателие № 19 /СО с ИД 56784.520.869.1.19/ на кота +16.75м в жилищна сграда 
1892011189
Доклад
14.10.Танко Генчев Генчев223XVII-291„Тодор Икономов“ № 8Ремонт, частично надстрояване до Нк=10.00м на съществуваща жилищна сграда 
1902011190
РЕСУТ
17.10.Митко Матев Матев469VI-1185„Антон Тайнер“ № 56Ремонт на апартамент на втори етаж /СО с ИД 56784.523.56784.523.1185.1.2/, остъкляване на лоджии и присъединяването им към жилище 
1912011191
Доклад
18.10.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
6-нов/330в-старXII-185„Найчо Цанов“
№ 15
Външно кабелно електрозахранване на пететажна жилищна сграда с мансарден етаж и магазини, с четиринадесет апартамента, едно ателие, един офис, два магазина, петнадесет изби и четири паркоместа в двора с деветнадесет броя бъдещи потребители 
1922011192
РЕСУТ
18.10.Кристина Георгиева Радулова
Илия Василев Будев
190II-367, 365„Плевен“ № 5Остъкляване на тераса на кота +18.15м към апартамент № 11 на седми етаж 
1932011193
РЕСУТ
18.10.„ПРЕСТИЖ-3“ ООД134-нов/316-старXIII-213„Иван Вазов“
№ 18
Преустройство-промяна предназначението на магазин за хранителни стоки и кафене със закуски и сладкарски изделия в заведение за обществено хранене 
1942011194
Доклад
20.10.Иван Василев Ялънджиев
Александър Владимиров Темников
387III-1865, 1864„Ген. Скобелев“
№ 16
Жилищна сграда с височина Нк=7.00м, 10.00м, 11.50м и 14.00м, с четири броя гаражни клетки в ПИ с ИД 56784.520.1582 
1952011195
Доклад
25.10.Лиляна Теодорова Мурджева344-нов/711-старXII-1230„Иван Андонов“
№ 23
Преустройство на апартамент № 1с ИД 56784.521.1482.1.1 в две самостоятелни жилища 
1962011196
Доклад
01.11.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
  „Кирил Христов“ № 1Външно електрозахранване НН на табло електромерно на съществуващи сгради 
1972011197
Доклад
01.11.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
387IV-1862„Козлодуй“
№ 3 и № 3А
Външно кабелно електрозахранване НН на жилищна сграда с осем апартамента, две ателиета, едно таванско ателие и шест гаража с деветнадесет бъдещи потребители 
1982011198
Доклад
01.11.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
222АXX-757, 758„Митрополит Панарет“ № 10Външно електрозахранване на жилищна сграда 
1992011199
Доклад
07.11.„ВИПЕР“ ООД231I-жил. и общ. обслужване, подземни гаражи и трафопост„Янко Сакъзов“
№ 37
Преустройство на магазин за промишлени стоки в игрална зала с игрални автомати 
2002011200
РЕСУТ
09.11.Енчо Неделчев Трендев3V-50„Христо Ботев“
№ 118
Преустройство на магазин за промишлени стоки в магазин – оптика с диагностичен кът 
2012011201
РЕСУТ
09.11.Донка Димова Пашева
Светлин Ангелов Пашев
423XIII-сдудентски общежития и жил. комплекс„Хан Аспарух“
№ 93
Остъкляване на балкон към апартамент на трети етаж 
2022011202
Доклад
14.11.Анни Иванкова Семерджиева
Иванко Стефанов Илиев
Ивайло Иванков Илиев
Стоян Николов Фурнаджиев
376XIX-523.1775, жил. застр.„Хан Аспарух“
№ 91
Жилищна сграда с пет броя гаражи с Нк=9.00 и 12.00м 
2032011203
Доклад
14.11.Васил Ангелов Ангелов
Даниела Стоянова Петрова
376XVIII-523.1777, жил. застр.„Хан Аспарух“
№ 93
Жилищна сграда с пет броя гаражи с Нк=9.00 и 12.00м 
204201120414.11.Атанаска Спасова Барбудова и 5 др. собственици3-новIX-315„Завоя на Черна“ № 7Ажурна ограда с височина на плътната част до 0.60м, изцяло разположена в УПИ IX-315 по границите с УПИ X-314, VIII-316 
2052011205
РЕСУТ
14.11.Христо Танев Геренов186XI-539„Цар Калоян“
№ 10
Допълващо застрояване – гараж с Н=2.20м и Iви строителен етап от второ ново застрояване – един брой гараж с Н=2.80м 
2062011206
Доклад
18.11.„АССОН“ ЕООД48-нов/20-старI-дом на книгата„Феликс Каниц“
№ 1
Преустройство-промяна предназначението на две избени на две избени помещения в сграда с ИД 56784.518.1152.1 и част от от едно избено помещение в „Нощен бар“ за 49 места посетители и персонал-непушачи 
2072011207
РЕСУТ
24.11.Анжел Степан Максудян
Максуд Антраник Максудян
420I-217„Калофер“ № 4Преустройство-промяна предназначението на гараж № 2 /СО с ИД 56784.520.133.19/ на приземен етаж от жилищна сграда в магазин за пакетирани стоки, плодове и зеленчуци 
2082011208
РЕСУТ
24.11.Недялка Димитрова Киркова453I-1098, 1099„Мара Гидик“
№ 16-18
Преустройство-приобщаване на част от покривна тераса към Ателие № 4 с ИД 56784.520.447.1.25 на шести етажот жилищна сграда 
2092011209
РЕСУТ
24.11.Красимир Емилов Чукалов509VI-978„Балкан“ № 32Преустройство-промяна предназначението на ателие № 10 с ИД 56784.520.405.1.11, на мансарден етаж от жилищна сграда  в „Жилище“ 
2102011210
РЕСУТ
24.11.Венета Рангелова Чанева
Николай Петков Душков
421II-компл. жил. строителство„Хъшовска“
№ 10
Преустройство и извършване на допълнителен отвор към фасада на изба /склад/ № 8 
2112011211
РЕСУТ
24.11.Антония Иванова Недева18-нов/21-старIII-330„Антон Папазов“ № 4Преустройство на магазин за промишлени стоки в лекарски кабинет, СО с ИД 56784.524.330.1.6 
2122011212
Доклад
24.11.Коста Атанасов Панайотов12-новXIII-517.125„Никола Алваджиев“
№ 10
Жилищна сграда с Нк 10.00, 11.50, 14.50, с пет броя жилища, един офис и два гаража в ПИ с ИД 56784.517.125 
2132011213
РЕСУТ
24.11.„АЛБАРЕЙ 73“ ЕООД707X-1088, жил. и общ. застрояване„Любен Каравелов“ № 2Преустройство на център за красота /СО в сграда с ИД 56784.521.1005.1.5/ в медицински център 
2142011214
РЕСУТ
24.11.Марияна Игнатова Свещникова
Георги Игнатов Свещников
38VI-249„Георги Бенковски“
№ 14
Ремонт на фасада и ново канализационно отклонение PVC Ø 160 с дължина 4.00м на съществуваща двуетажна сграда в ПИ 56784.519.165 
2152011215
Доклад
25.11.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
73IV-1978„Архимандрит Дамаскин“ № 1Външно кабелно електрозахранване НН на жилищна сграда с магазин за промишлени стоки и кафе-коктейл с шест броя бъдещи потребители 
2162011216
Доклад
28.11.Веселина Никифорова Данаилова19-новIV-582, общ. и обсл. дейности„Свобода“
№ 28А
Допълващо застрояване – навес пред ресторант „Руски клуб“ с ИД 56784.517.356.3 
2172011217
Доклад
28.11.„ВИПЕР“ ООД231I-жил. и общ. обслужване, подземни гаражи и трафопост„Антон Страшимиров“
№ 4
Преустройство на магазин № 1 /СО с ИД 56784.518.1533.1.35/ и магазин № 2 /1А/ /СО с ИД 56784.518.1533.1.36/ на първи /приземен/ етаж, кота ± 0.00 на блок „Д“ от сграда с жилищно и обществено предназначение в кафе-аперитив 
2182011218
Доклад
28.11.„БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ“ АДСИЦ168-нов/281-старIII-522.185, общ. и жил. застрояване„Христо Ботев“
№ 49
Преустройство на техническо помещение на кота +31.02 от сграда със смесено предназначение с ИД 56784.522.185.3 в ателие 
2192011219
Доклад
02.12.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
376I-1772„Хан Аспарух“
№ 89
Външно кабелно електрозахранване НН на жилищна сграда с два гаража и офис в първи /приземен/ етаж и седем апартамента 
2202011220
РЕСУТ
05.12.Тодор Димитров Тодоров
Емилия Климентова Тодорова
66X-876„Княз Церетелев“
№ 24
Едноетажно жилищно застрояване – ателие и допълващо застрояване – гараж в ПИ с ИД 56784.519.1056-I етап 
2212011221
Доклад
05.12.Петър Георгиев Беширов
Елена Александровна Беширова
34II-508„Железарска“
№ 16а
Промяна предназначението на Зала за детски електронни игри с кът за кафе в кафе-аперитив, СО с ИД 56784.519.414.1.7 
2222011222
Доклад
05.12.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
1-нов/14-старII-298„Пещерско шосе“ № 53Външно кабелно електрозахранване на надстройка с три етажа, пристройка на четири етажа и мансарда на съществуваща жилищна сграда 
2232011223
Доклад
06.12.Петър Михайлов Фурнаджиев
Веселин Михайлов Фурнаджиев
176II-511„Димитър Цончев“ № 9Преустройство и реконструкция на подпокривното пространство на съществуваща жилищна сграда за обособяване на две жилища в ПИ с ИД 56784.518.456 
2242011224
Доклад
06.12.Петър Василев Лазаров1-нов/330а-старV-18„Шаркьой“ № 2Преустройство на офис в селскостопанска аптека в ПИ с ИД 56784.524.18.1.13 
2252011225
Доклад
06.12.Цветан Георгиев Гечев
Анжела Петрова Гечева
222АIV-746, 747, 748, 749„Трайко Китанчев“ № 23Преустройство на офис № 3 /СО с ИД 56784.518.1531.1.15/ в салон за красота  
226201122609.12.Георги Иванов Букорещлиев3-нов/2-старIII-35„Христо Ботев“ № 106Временна ажурна ограда по уличната регулационна линия от север към бул. „Христо Ботев“ с обща дължина 14 метра в ПИ с ИД 56784.524.35 
227201122709.12.Георги Иванов Букорещлиев3-нов/2-старIV-36„Христо Ботев“ № 108Временна ажурна ограда по улични регулационни линии от север и изток към бул. „Христо Ботев“ и ул. „Сан Стефано“с обща дължина 41 метра в ПИ с ИД 56784.524.36 
2282011228       
2292011229
Доклад
09.12.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
433III-545„Житен пазар“
№ 9
Външно кабелно електрозахранване НН на жилищна сграда 
2302011230
Доклад
14.12.„Корпоративна търговска банка“ АД36VI-компл. застрояване„Христо Ботев“ № 150Преустройство на магазин за промишлени стоки, СО с ИД 56784.524.592.1.65 в банков офис на „Корпоративна търговска банка“ АД 
2312011231
РЕСУТ
19.12.Снежина Стефанова Станчева145-нов/321-старI-263, 271„Цар Асен“ № 9,
вх. Б
Преустройство с промяна предназначението на апартамент № 4 с ИД 56784.522.263.1.4 в офис – учебен център, с обособяване на самостоятелен вход 
2322011232
Доклад
19.12.„ХААС-60“ ЕООД120III-130„Д-р Чомаков“ № 5Реставрация на съществуваща сграда – паметник на културата в ПИ с ИД 56784.519.68 и нова двуетажна пристройка 
2332011233
РЕСУТ
19.12.„ПРИБОР П-61“ ООД
Брайко Динчов Дублеков
Иво Теодоров Димитров
487I-1237, завод за хидравлични и пневматични прибори„Богомил“ № 59Преустройство с промяна предназначението на магазин 
234201123420.12.Боян Веселинов Стойков
Надежда Александровна Стойкова 
477XIII-1984„Родопи“ № 113Остъкляване на тераса към апартамент № 1 с ИД 56784.523.1984.1.6 на кота +3.40м от жилищна сграда  
2352011235
Доклад
20.12.„НТ-КО“ ООД27-нов/246-старVIII-837, 838„Шести септември“
№ 110А
Преустройство на ателие за творческа дейност № 11 на кота +9.00, вход А в амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ – гастроентерология 
2362011236
Доклад
20.12.„АСПИМП Д-Р ТИХОМИР КОРУДОВ“ ЕООД27-нов/246-старVIII-837, 838„Шести септември“
№ 110А
Преустройство на ателие за творческа дейност № 1 на кота +3.40, вход А в амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ – ендокринология 
2372011237
Доклад
22.12.Стоил Атанасов Милев
Димитър Андонов Арнаудов
Боянка Георгиева Арнаудова
240XIV-237„Антин Страшимиров“ № 3аЖилищна сграда-ново четири и пететажно застрояване с Нк=12.00 и 15.00м, със седем броя жилища, пет ателиета, магазин за промишлени стоки и заведение за обществено хранене