РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА СТРОЕЖ, ИЗДАДЕНИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН – 2008г.

ГОД.РС №ДАТАИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯКВ.ПИ/УПИАДРЕС
УЛИЦА /БУЛ. №
ВИД СТРОЕЖРЗП
12008114.01.Костадин Маринов Вълев368-новI-Хълм на младежта„Велбъжд“
№ 29
Ограда с плътна част до 0.60м и ажурна част с Н=1.30м по западната имотна граница
220082
Доклад
15.01.
Стефка Атанасова Петрова
139VI-449, 451„Света Петка“ № 22Жилищна сграда с Нк=15.00м и едно и двуетажно нежилищно застрояване с Нк=4.00м и 7.00м, с два магазина за промишлени стоки, един лекарски кабинет, един стоматологичен кабинет и четири ателиета за ИТД, подземно застрояване със седем паркоместа
320083
Доклад
16.01.„Експрес линк инвест“ ООД
Йордан Димитров Дагнев
Румен Иванов Дагнев
Димитър Иванов Дагнев
12II-114, 124„Родопи“ № 129, 131Жилищна сграда на четири и пет етажа, и мансарден етаж с височини Нк=11.50м и 14.50м, с двадесет и три апартамента, четири офиса, дванадесет гаража и паркоместа в двора
420084
Доклад
16.01.Дора Михайлова Тахчиева218XIII-834„Шести септември“
№ 105
Преустройство на първи жилищен етаж в два магазина за промишлени стоки и жилище
520085
РЕСУТ
16.01.Цветан Иванов Иванов
Стойка Видолова Иванова
377аXXIV-2172„Тодор Бурмов“ № 7Ограда с Н=2.20м, разположена в УПИ XXIV-2172 към улицата и към УПИ II-компл. застрояване
620086
Доклад
17.01.Лучия Ангелова Марина
Иван Георгиев Иванов
Славка Ангелова Иванова
388VII-1604, 2131, жил. застрояване„Шейново“
№ 13
Жилищна сграда с височина Н=10.00м и 13.00м, с един гараж и две ателиета за ИТД
720087
Доклад
17.01.Константин Владимиров Георгиев
Йордан Владимиров Костадинов
Атанас Владимиров Георгиев
12IX-123„Родопи“ № 133Жилищна сграда с височини Нк=11.50м и 14.50м на четири и пет етажа, с мансарден етаж, с дванадесет апартамента, два офиса, шест гаража /един двоен/, едно ателие за ИТД и паркоместа в двора
820088
РЕСУТ
18.01.Лиляна Борисова Пеева46II-206„Княз Богориди“ № 10Преустройство на източната част от първи етаж на двуетажна жилищна сграда и едноетажна сграда на двора в магазин за аудиотехника
920089
Доклад
18.01.„Банка ДСК“ ЕАД21I-392, 393, 394,395, 396„Райко Даскалов“ № 2Преустройство с цел обособяване на банков офис-категория „А-Лукс“ в рамките на финансов център на „Банка ДСК“ ЕАД
10200810
Доклад
18.01.Евгения Йорданова Иванова-Бацелова351-нов/277-старIV-435, 438„Руски“ № 98Едноетажно допълващо застрояване с височина 3.60м и преустройство на част от приземен етаж в магазин за промишлени стоки
11200811
Доклад
22.01.Евелина Руменова Миткова66-нов/13-старI-488, 489, 490, 491„Найден Геров“ № 1преустройство-промяна предназначението на магазин за промишлени стоки в „Бърза закуска-продажба през шубер“
12200812
Доклад
22.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
225III-274, 276„Марица“ № 42Външно кабелно електрозахранване на на жилищна сграда с Нк=14.50м и 15.00м, с подземен кабел 1kV тип NAY2Y 4×95мм2 с дължина L=85м от съществуваща муфа на трети кабел на БКТП „Жан Жорес“ до електромерно табло „ТЕМО“, монтирано на имота
13200813
Доклад
22.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
7-новXVI-119„Матинчеви градинини“
№ 20
Външно кабелно електрозахранванена на жилищна сграда с Нк=10.00м и 12.00м, с подземен кабел 1kV тип NAY2Y 4×95мм2 с дължина L=108м от ТНН на ТП „С. Смирнов“ до новопроектирана кабелна касета ШКД-4 и кабел 1kV тип NAY2Y 4×95мм2 с дължина L=20м до електромерно табло „ТЕМО“, монтирано на имота
14200814
Доклад
22.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
8-новXII-135„Севастопол“
№ 38
Външно кабелно електрозахранванена на жилищна сграда с Нк=3.50м, 9.00м и 12.00м, с подземен кабел 1kV тип NAY2Y 4×95мм2 с дължина L=106м от ТНН на ТП „С. Смирнов“ до новопроектирана кабелна касета ШКД-4 и кабел 1kV тип NAY2Y 4×95мм2 с дължина L=9м до електромерно табло „ТЕМО“, монтирано на имота
15200815
Доклад
22.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
17-нов/19-старVI-179„Константин Величков“ № 65Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда с Нк=12.50м и 14.50м, с подземен кабел 1kV тип NAY2Y 4×95мм2 с дължина L=100м от съществуваща кабелна касета „Илия Блъсков“ до електромерно табло „ТЕМО“, монтирано на имота, съгласно одобрен проект
16200816
Доклад
30.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
1а-новV-16„Дружба“ № 22Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда на четири и пет етажа с височина Нк=12.00м и Нк=15.00м, с кабел NAY2Y 4×95мм2 с дължина L=35м от съществуваща кабелна разпределителна касета „Дружба-24“ до стандартизирано електромерно табло „ТЕМО“, монтирано на граница на собственост, съгласно одобрен проект
17200817
Доклад
22.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
40VI-232„Митрополит Натанаил“
№ 25
Външно кабелно електрозахранване на обект: Реконструкция, преустройство, пристрояване и надстрояване до пет етажа на съществуваща жилищна сграда с Нк=14.50м, с подземен кабел 1kV тип NAY2Y 4×185мм2, с дължина L=85м от ТНН на ТП „Бунтовник“ до новопроектирана кабелна касета ШКД-4 и кабел 1kV тип NAY2Y 4×95мм2 с дължина L=5м до електромерно табло „ТЕМО“, монтирано на имота, съгласно одобрен проект
18200818
Доклад
22.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
11-нов/17-старVI-275„Стоян Михайловски“
№ 14
Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с Нк=12.00м и 15.00м с изби, десет апартамента, четири ателиета и магазин за промишлени стоки, с подземен кабел 1kV тип NAY2Y-J 4×185мм2, съществуващ и свързващ ТНН на ТП „Ап. Узунов“ с кабелна кутия на съседен имот, с кабел тип NAY2Y 4×95мм2 с L=12м, обратно до съществуващата КРШ-4 и с нов кабел 1kV тип NAY2Y-J 4×185мм2, с дължина L=28м от новопроектирана кабелна разпределителна касета ЩКД-4 до електромерно табло „ТЕМО“, монтирано на имотна граница, съгласно одобрен проект
19200819
Доклад
22.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
39XII-127„Ангиста“ № 5Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с Нк=10.00м, 12.00м и 15.00м с магазин за промишлени стоки, зъботехническа лаборатория и пет ателиета с полагане на два подземени кабела 1kV тип NAY2Y-J 4×185мм2 с дължина на трасето L=140м от ТНН на ТП 835 „Д-р Добрев“ до новопроектирана кабелна разпределителна касета ЩКД-4 и с кабел 1kV тип NAY2Y 4×95мм2 с дължина L=5м до електромерно табло „ТЕМО“, монтирано на имота, съгласно одобрен проект
20200820
Доклад
22.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
457аV-793„Иларион Макариополски“
№ 34
Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с Нк=12.00м, с полагане на подземен кабел 1kV тип NAY2Y-J 4×185мм2 с дължина на трасето L=3м от ТНН на ТП 835 „Мали Богдан“ до новопроектирана кабелн разпределителна касета KFN-E4/NHS и с кабел 1kV тип NAY2Y 4×95мм2 с дължина L=3м до електромерно табло „ТЕМО“, монтирано на имотна граница, съгласно одобрен проект
21200821
РЕСУТ
22.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
83X-684, 885„Май“ № 16Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда на три и четири етажа с Нк=9.00м и 12.00м с полагане на подземен кабел 1kV тип NAY2Y-J 4×35мм2, с дължина на трасето L=146м от ТНН на ТП 795 „Йосиф Шнитер“ до новопроектирана кабелна разпределителна касета КРШ-Е6/NHS и с кабел 1kV тип NAY2Y 4×95мм2 с дължина L=5м до електромерно табло „ТЕМО“, монтирано на имотна граница, съгласно одобрен проект
22200822
Доклад
22.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
291-новV-1184„Моцарт“ № 6Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда Нк=13.60м с полагане на подземен кабел 1kV тип NAY2Y-J 4×185мм2, с дължина на трасето L=140м от ТНН на ТП „Младежки дом“ до новопроектирана кабелна разпределителна касета КРШ-Е6/NHS и с кабел 1kV тип NAY2Y-J 4×95мм2, L=20м до електромерно табло „ТЕМО“, монтирано на имотна граница, съгласно одобрен проект
23200823
Доклад
22.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
422III-492„Асен Златаров“ № 36Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда Нк=11.50м с полагане на подземен кабел 1kV тип NAY2Y-J 4×35мм2, с дължина на трасето L=41м от съществуваща кабелна разпределителна касета „Асен Златаров 34“ до електромерно табло „ТЕМО“, монтирано на имотна граница, съгласно одобрен проект
24200824
Доклад
22.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
478V-2147„Добри Войников“ № 37Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда Нк=12.00ми 15.00м с полагане на подземен кабел 1kV тип NAY2Y-J 4×185мм2, с дължина на трасето L=63м от ТНН на ТП 795 „Добри Войников“ до новопроектирана кабелна разпределителна касета КРШ-Е5/NHS и с кабел 1kV тип NAY2Y-J 4×35мм2, L=5м до електромерно табло „ТЕМО“, монтирано на имотна граница, съгласно одобрен проект
25200825
Доклад
22.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
219IX-799„Кочо Честеменски“
№ 4
Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда Нк=14.50м с магазини и ателиета с полагане на подземен кабел 1kV тип NAY2Y-J 4×35мм2, с дължина на трасето L=40м от съществуваща кабелна разпределителна касета ШКД-6 „Кочо Честеменски-2“ до електромерно табло „ТЕМО“, монтирано на имотна граница, съгласно одобрен проект
26200826
Доклад
22.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
10-нов/16-старXIII-615„Констанин Величков“ № 49Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда на четири и пет етажа с две мансарди, дванадесет апартамента, две ателиета и офис, с полагане на подземен кабел 1kV тип NAY2Y-J 4×185мм2, с дължина на трасето L=110м от съществуваща кабелна разпределителна касета „Апостол Узунов“ до новопроектирана ШКД-4 и с подземен кабел 1kV тип NAY2Y-J 4×35мм2, L=5м до електромерно табло „ТЕМО“, монтирано на имотна граница, съгласно одобрен проект
27200827
Доклад
22.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
14-нов/236-старI-жилищно строителство„Васил Априлов“ № 102Външно кабелно електрозахранване на магазин за промишлени стоки с подземен кабел 1kV тип NYY 4×10мм2 с дължина на трасето L=35м ТНН на ТП „Пазарище-3“ до електромерно табло „ТЕМО“, монтирано на имотна граница, съгласно одобрен проект
28200828
РЕСУТ
22.01.Стойка Стоянова Порязова419-старIX-272„Младежка“
№ 16
Преустройство на избено помещение № 6 в аптека
2920082923.01.Мария Николова Будинова
Иванка Николова Шопова
Маргарита Георгиева Николова
Николай Ангелов Николов
Мая Ангелова Петрова
1II-921„Ген. Данаил Николаев“ № 91Ограда-плътна част до 0.60м и метална ажурна част-с обща височина 2.20м по границите на УПИ II-921
30200830
Доклад
24.01.Божана Георгиева Пантелеева6-нов/330в-старV-180„Константин Величков“
№ 10
Жилищна сграда с височина Нк=12.00, с шест апартамента, едно ателие, два лекарски кабинета, два гаража и две паркоместа в двора
31200831
Доклад
28.01.Николай Йорданов Борисов
Веско Емилов Есов
165-нов/279-старIII-607, 608„Иван Вазов“
№ 61
Преустройство-промяня предназначението на аптека № 18, преустроена в аптека за готови лекарствени продукти и в склад за съхранение и продажба на едро на лекарствени средств в банков офис
32200832
Доклад
05.02.
33200833
Доклад
05.02.Йорданка Иванова Манолова390XXII-1500„Иван Караджов“
№ 8а
Надстрояване на узаконен първи етаж на жилищна сграда с височина в абсолютни коти Н до 174.10 и 177.56, с двоен гараж, ателие за монтаж на огледала и ателие за ИТД
34200834
Доклад
06.02.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
59-нов/163-старVI-244„Александър Екзарх“ № 26Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда на пет етажа с Нк=14.00м с подземен кабел 1kV тип NAY2Y-J 4×185мм2 с дължина на трасето L=175м от ТНН на ТП „Алеко Константинов“ до новопроектирана кабелна разпределителна касета КРШ-Е/NHS и с кабел 1kV тип NAY2Y-J 4×95мм2 с дължиняа на трасето L=2м до електромерно табло „ТЕМО“, монтирано на имотна граница, съгласно одобрен проект
35200835
Доклад
06.02.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
38-нов/171-старIV-1385„Свети Климент“ № 6Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда на три, четири и пет етажа с Нк=10.00м, 11.46м и 14.20м с подземен кабел 1kV тип NAY2Y-J 4×185мм2 с дължина на трасето L=137м от ТНН на ТП 10а до кабелна разпределителна касета КРШ-4Е/NHS и с кабел 1kV тип NAY2Y-J 4×95мм2 с дължиняа на трасето L=39м до електромерно табло „ТЕМО“, монтирано на имотна граница, съгласно одобрен проект
36200836
Доклад
06.02.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
69VII-1893„Патриарх Евтимий“ № 52Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с Нк=10.00м и 12.50м с подземен кабел 1kV тип NAY2Y-J 4×185мм2 с дължина на трасето L=65м от ТНН на ТП 7 „Понеделник пазар“ до новопроектирана кабелна разпределителна касета КРШ-Е4/NHS и с кабел 1kV тип NAY2Y-J 4×95мм2 с дължиняа на трасето L=7м до електромерно табло „ТЕМО“, монтирано на имотна граница, съгласно одобрен проект
37200837
РЕСУТ
07.02.Алис Таквор Арабян80-нов/91-старIV-567„Преслав“ № 31Промяна предназначението на гараж в Офис /за собствени нужди/
38200838
РЕСУТ
11.02.Йорданка Тодорова Николова436II-840„Пушкин“ № 16Пеустройство-промяна предназначението на офис № 2 на първи партерен етаж от четириетажна жилищна сграда в стоматологичен кабинет
39200839
Доклад
11.02.Анна Васкова Генчева33-нов/409-старПИ-81„Шести септември“
№ 177
Промяна предназначението на фризьорски салон в букмейкърски клуб
4020084012.02.Мария Лазарова Льочкова-Ташева
Виктор Тодоров Ташев
Анастасия Тодорова Ташева
Веселина Кирилова Ташева
148ПИ-2033„Отец Паисий“
№ 38
Възстановяване на съществуваща плътна ограда с Н до 2.20м по вътрешните регулационни линии към ПИ-2035, ПИ-2034, ПИ-2037 и ПИ-2136, изградена изцяло в собствения имот /ПИ-2033/
41200841
42200842
РЕСУТ
13.02.Христо Александров Стойчев191I-компл. жил. стр. и зеленина„Руски“ № 21Преустройство на ателие на девети етаж в жилище
43200843
Доклад
13.02.Илияна Димитрова Георгиева
Виолета Васкова Моллова
Олга Васкова Моллова
27VI-441„Персенк“
№ 11
Жилищна сграда с височини Нк=10.20м и 11.50м, с един магазин за промишлени стоки, осем гаража, осем апартамента, четири ателиета и три паркоместа в двора
44200844
РЕСУТ
14.02.ДКЦ „Свети Георги“ ЕООД368II-болница„Васил Априлов“ № 15аПреустройство на част от фоайе на първи етж от сградата на ДКЦ „Свети Георги“ ЕООД Пловдив в АИППП по дентална медицина
45200845
Доклад
15.02.Красимира Георгиева Рашева и седем др. собств.295V-1162„Авксентий Велешки“ № 9Жилищна сграда с височини Нк=3.50м, 10.00м, 12.00м и 14.00м, едно, три четири и пететажно застрояване с подземен гараж с осем паркоместа, четири магазина, шест ателиета, девет апартамента и четири студия
46200846
Доклад
15.02.Иван Матев Шаламанов
Васил Иванов Шаламанов
Матей Иванов Шаламанов
32-нов/31-старI-499„Стоян Михайловски“
№ 40
Жилищна сграда с височини Нк=8.50м и 11.50м, три апартамента, три гаража и офис – I-ви етап /северозападна част/ – фаза ТИП, II-ри етап – два апартамента и два гаража /идеен проект/
47200847
РЕСУТ
19.02.Милка Трифонова Стоилова и пет др. собств.35XI-1051„Гладстон“
№ 70
Преустройство на югоизточен магазин в заведение за бърза закуска
48200848
РЕСУТ
21.02.Никола Митков Конарев376III-1774„Тодор Бурмов“ № 16Жилищна сграда с Нк=8.00м и 10.00м, с пет гаража
49200849
РЕСУТ
22.02.Община Пловдив
„Фабрика за бутилиране на пиво“ АД
489II-ФБП ЕООД Смолян„Капитан Райчо“ № 95Сгадно и водопроводно отклонение PVC Ø 200 с дължина 2.50м и PE-HD Ø 90 с дължина 3.00м
50200850
Доклад
22.02.Антон Таков Кулов8-новXVI-138„Севастопол“
№ 44
Жилищна сграда с Н=7.50м и 12.00м, с един двоен гараж, три магазина за промишлени стоки, седем ателиета за ИТД и четири апартамента
51200851
Доклад
22.02.Господинка Илиева Боримечкова
Николай Иванов Боримечков
Илиян Иванов Боримечков
6-нов/9-старIX-41„Младост“ № 29Преустройство на магазин за спортни стоки в магазин за спортни стоки, пневматично газово, огнестрелно оръжие и боеприпаси за тях
52200852
Доклад
22.02.Мария Иванова Тачева
Димитър Трайков Тачев
Иван Димитров Тачев
16-нов/18а-старX-307„Илия Блъсков“ № 7Преустройство на магазин и офис в магазин за промишлени стоки и две жилища
53200853
РЕСУТ
25.02.Павел Пеев Павлов
Мария Тодорова Калутас
485VIII-1261„Доктор Владо“
№ 8
Преустройство за разделяне на апартамент № В2 на трети жилищен етаж на четириетажна, със сутерен и партер жилищна сграда на два апартамента А2 и Б2
54200854
РЕСУТ
25.02.Литвак Валери21-нов/413-старXVII-2235„4-ти януари“
№ 38
Преустройство с промяна предназначението от апартамент № 1, вх. Б в Офис, в жилищна сграда с височини Нк=10.00м и 12.00м
55200855
Доклад
26.02.Николай Димитров Бозов468III-2164„Георги Войтех“
№ 2
Преустройство-промяна предназначението на офис № 1 на втория етаж от шестетажна сграда-хотел в дентален /стоматологичен/ кабинет
56200856
РЕСУТ
27.02.„НОВИЗ“ АД17-нов/174-старV-420„Хан Кубрат“
№ 1
Преустройство на галерия, находяща се на партерния етаж на Делови Център-бизнес сграда със самостоятелен вход в „Банков офис“
5720085727.02.Ани Илиева Филипова366-нов/256-старVII-893„Тракия“ № 81Ажурна ограда с Н=2.20м по южната и западната регулационна линия
58200858
Доклад
28.02.Антон Стефанов Червенков35-нов/32-старIX-531„Уста Генчо“
№ 9
Жилищна сграда с височина Нк=11.50м, със седем апартамента, едно ателие за ИТД, два двойни гаража и едно паркомясто в двора
59200859
Доклад
05.03.„КВАЗЕР ЕЛЕКТРОНИК“ ЕООД28-нов/103-старI-общ. и жил. нужди„Шести септември“
№ 150
Преустройство на магазин за промишлени стоки в „Заведение за бързо хранене“
602008
61200861
Доклад
06.03.Никола Петров Бакърджиев и четири др. собств.492VIII-328„Николай Гогол“ № 32Жилищна сграда с Нк=10.80м, с два магазина за промишлени стоки, едно шивашко ателие и два гаража
62200862
РЕСУТ
13.03.Петя Георгиева Салчева293XIV-1134„Цар Иван Александър“
№ 21
Ремонт и преустройство за офиси на едноетажна полумасивна жилищна сграда по чл. 53 от ЗУТ
63200863
РЕСУТ
13.03.„ВИВЕКС“ ООД
Симеон Борисов Александров
Тонка Стойкова Александрова
81-нов/90-старIV-545„Константин Фотинов“ № 22Пристройка към съществуваща жилищна сграда и временни гаражи за три леки коли
64200864
РЕСУТ
13.03.„ДАРАГРУП“ ЕООД361VIII-компл., жил. и общ. застрояване„Трапезица“
№ 15
Временен строеж: Плътна ограда с Н=2.00м по имотната граница на ПИ 679
65200865
Доклад
13.03.Георги Иванов Печев350VI-1653„Борислав“ № 10Преустройство-промяна предназначението на южна и средна гаражна клетка в партерния етаж на жилищна сграда в зала за развлекателни електронни игри
6620086614.03.Община Пловдив331XII-2064„Христо Ботев“
№ 71-73
Ажурна ограда с височина Н=1.00м по уличната регулационна линия на УПИ XII-2064, разположена изцяло в УПИ XII-2064
67200867
Доклад
14.03.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
„Христо Станчев“ и „Тракия“Реконструкция на въздушна мрежа НН и изнасяне на меренето на четиринадесет електромера на граница на собственост в кв. „Триъгълника по ул. „Христо Станчев“ и ул. „Тракия“, съгласно одобрен проект
68200868
Доклад
14.03.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
485II-1267„Иларион Макариополски“ № 31аВъншно кабелно електрозахранване на две жилищни сгради с подземен кабел 1kVтип NAY2Y-J 4×185мм2 с дължина на трасето L=141м, от ТНН на ТП „Д-р Владо“ до новопроектирана КРШ-Е6/NHS, непосредствено до стандартизирано електромерно табло „ТЕМО“ и в същия изкоп кабел NAY2Y-J 4×95мм2 с дължина на трасето L=18м от съществуваща кабелна касета на ул. „Иларион Макариополски“ № 33 до стандартизирано електромерно табло „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
69200869
РЕСУТ
14.03.„СИОПСИ-1“ ООД347-новII-339„Руски“ № 80Оформяне на магазин-оптика „СИОПСИ“ ООД
70200870
РЕСУТ
14.03.Михаел Иванов Маринов140-нов/300-старXI-445„Руски“ № 135Пристройка към съществуваща двуетажна сграда за „Магазин за промишлени стоки“
7120087130.04.„ПЕТЕР“ ООД
Петър Василев Василев
Петър Кирилов Карагеоргиев
370аX-1728„Беласица“
№ 49
Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с Нк=11.50м, 12.00м и 15.00м с два кабела 1kV тип NAY2Y-J 4×185мм2 в паралел с дължина на трасето L=212м от ТНН на ТП 968 „Ген. Скобелев“ до новопроектирана кабелна касета КРШ-Е4 и с два кабела NAY2Y-J 4×95мм2 до стандартни електромерни табла „ТЕМО-1“ и „ТЕМО-2“, съгласно одобрен проект
72200872
Доклад
14.03.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
68XVII-790„Зора“ № 1Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда на един и два етажа с кабел 1kV тип NAY2Y-J 4×35мм2 с дължина на трасето L=73м от съществуваща кабелна касета „МВР“ до стандартизирано електромерно табло „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
73200873
Доклад
14.03.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
353V-1678, 1686„Лозенград“
№ 5 и 7
Външно кабелно електрозахранване на обект: Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда с Нк=14.50м с кабел 1kV тип NAY2Y-J 4×185мм2 с дължина на трасето L=225м от ТНН на ТП „Беласица“ до новопроектирана кабелена разпределителна касета КРШ-Е4 и с кабел NAY2Y-J 4×95мм2, L=5.00м до стандартизирано електромерно табло „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
74200874
Доклад
14.03.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
10VIII-1200„Ген. Даниел Николаев“ № 3Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с Нк=9.00м, 11.50м и 14.50м с два кабела 1kV тип NAY2Y-J 4×185мм2 в паралел с дължина на трасето L=185м от ТНН на ТП „Струмица“ до новопроектиран кабелен разпределителен шкаф КРШ-Е4 и с кабел NAY2Y-J 4×95мм2, L=9.00м до стандартизирано електромерно табло „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
7520087518.03.Мария Петрова Петрова18-нов/21-старVII-337„Стоян Михайловски“ № 26Плътна ограда с Н до 2.20м по западната регулационна линия между УПИ VII-337 и УПИ VIII-336
76200876
РЕСУТ
18.03.Марияна Анатолиевна Александрова-Христозова1а-новVIII-14, общ. дейности„Копривщица“ № 36Преустройство на офис 2 в стоматологичен кабинет при условията на чл. 38, ал. 5 от ЗУТ
77200877
Доклад
21.03.Биляна Спиридонова Спирова492IX-337, 338„Иларион Макариополски“ № 9, 11Преустройство-промяна предназначението на ателие на мансарден /четвърти жилищен/ етаж от едно и четириетажна жилищна сграда в жилище
78200878
Доклад
21.03.Тодор Илиев Гугински
Кръстина Илиева Чакърова
21-новIII-414„Добрич“ № 34Преустройство на подпокривно пространство /таван/ в две жилища – без промяна височината на сградата
79200879
РЕСУТ
21.03.Кирил Теодосиев Ковачев
„Миг Инженеринг“ ЕООД
9-новI-143„Севастопол“
№ 47
Жилищна сграда с Н=11.50м и 14.50м, със седем гаража, шест паркоместа и четиринадесет апартамента
80200880
Доклад
24.03.Марийка Иванова Димитрова
Адриана Александрова Димитрова
Димитър Иванов Манолов
376аV-1804„Родопи“ № 80Жилищна сграда и едноетажно допълващо застрояване с височини в абс. коти 161.30, 167.70, 168.70 и 171.70, в отн. коти Нк=3.60м, 10.00м, 11.00м и 14.00м, с два магазина за промишлени стоки и подземно застрояване с шест паркоместа
81200881
Доклад
24.03.Атанас Георгиев Пешаков144-нов/320-старX-265, жил. и общ.„Цар Асен“ № 7Преустройство /промяна предназначението/ на магазин № 1 за промишлени стоки на I-ви етаж на жилищна сграда в козметично студио с медицински кабинет
82200882
Доклад
25.03.Йордан Тенчев Пъджев207аVII-334„Васил Соколов“ № 4Жилищна сграда с Нк=3.80, 9.00 и 11.50м, с един двоен гараж, два единищни гаража и офис
83200883
84200884
РЕСУТ
26.03.Мирослав Георгиев Мичев
Ганка Петкова Мичева
11IX-1190„Брегалница“
№ 4
Преустройство на изба № 1, изба № 2 и гараж в офис и гараж и преустройство на ап. 1 и ап. 2 за обособяване на сладови помещения
85200885
РЕСУТ
26.03.Димитър Петров Шиндов58-нов/167-старV-1296„Съгласие“ № 7Преустройство, ремонт и пристрояване с Нк=6.00м към съществуваща жилищна сграда на два етажа
86200886
РЕСУТ
31.03.Крум Светославов Додов521I-жил и общ. строителство„Княгиня Мария Луиза“ № 44Преустройство-промяна предназначението на апартамент № 1 /първи/ на първи етаж на жилищен етаж на жилищен блок в офис
87200887
Доклад
31.03.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
488II-1227„Антон Тайнер“
№ 58А
Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с Нк=14.50м, с кабел 1kV тип NAY2Y-J 4×95мм2 с дължина на трасето L=50м от кабелна разпределителна касета „Т. Чолаков“ до стандартизирано електромерно табло „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
88200888
89200889
РЕСУТ
01.04.„САПИ“ ЕООД437XIII-848, 853„Страхил“ № 2Преустройство-промяна предназначението на гараж № 7 със склад на първи /партерен/ етаж от четириетажна жилищна сграда в офис
90200890
Доклад
03.04.Делчо Атанасов Делчев36IV-318„Христо Дюкмеджиев“ № 25Преустройство на кафе-аперитив в магазин за промишлени стоки
91200891
РЕСУТ
03.04.Георги Тодоров Джурков
Венцислав Георгиев Джурков
Тодор Георгиев Джурков
156ДVI-869„Цар Иван Александър“
№ 14а
Преустройство-промяна предназначението на офис № 3 в склад за зъботехнически материали и апаратура
92200892
Доклад
04.04.Людмил Георгиев Колчев
Крася Петкова Колчева
28-новII-466, 467„Войнишка слава“ № 23, 25Преустройство на ап. № 1 и ап. № 5 за обособяване на складови помещения и преустройство на изба № 20 и изба № 21 в ателие за ИТД
93200893
РЕСУТ
09.04.Анна Бончева Григорова
Иван Стойков Кавръков
395XVII-796„Пълдин“ № 1Частично преустройство на съществуващ дървен покрив за покриване на открита покривна тераса на съществуваща жилищна сграда
94200894
РЕСУТ
09.04.Христо Димов Семерджиев189-новПИ-398„Марица“ № 80Преустройство на три офиса в жилище
95200895
Доклад
09.04.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
38-новIII-382„Ангиста“ № 4Външно кабелно електрозахранване на надстрояване с два етажа и пристрояване на три на жилищна сграда Нк=9.00м и 10.00м, с подземен кабел 1kV тип NAY2Y-J 4×185мм2 с дължина на трасето L=133м от ТНН на ТП „Д-р Добрев“ до новопроектирана ШКД-4 и кабел тип NAY2Y-J 4×95мм2, L=5м до електромерно табло „ТЕМО“, монтирано съгласно одобрен проект
9620089629.05.Жельо Христов Запрянов436XVI-870„Александър Малинов“ № 1Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда Нк=11.50м, с подземен кабел 1kV тип NAY2Y-J 4×95мм2 с дължина на трасето L=9м от съществуващ КРШ-4 на фасадата на съседен имот до електромерно табло „ТЕМО“, на граница на собственост, съгласно одобрен проект
97200897
Доклад
10.04.„ВИП ГРУП 1“ ООД64-нов/4-старXIII-461, 462„Ангел Букурещлиев“
№ 10, 12
Жилищна града с височини Нк=10.50м, 12.50м и 14.50м, с подземни и надземни гаражи с тридесет и седемпаркоместа, двадесет и седем апартамента-идеен проект
98200898
РЕСУТ
11.04.Георги Стоянов Иванов
Димка Иванова Иванова
Стойчо Георгиев Марков
Стефка Гавраилова Маркова
359IV-обществено застрояване„Капитан Райчо“ № 56Преустройство-промяна предназначението на кафе-аперитив на кота +4.80м в търговски и административен комплекс в казино
99200899
Доклад
14.04.Спас Стойнов Пукалов
Николина Стойнова Спасова
60-нов/166-старПИ-1381„Преслав“ № 46Преустройство на фризьоро-козметично ателие в магазин за оптика и услуги
1002008100
Доклад
15.04.„Филбилд“ ООД
Пенка Георгиева Тахчиева
24XII-431,432„Войнишка слава“ № 30Жилищна сграда с Н=12.00м, с един двоен гараж, три единични гаража и две паркоместа в двора
1012008101
Доклад
15.04.Никола Петков Колев204IX-675„Алеко Константинов“ № 13аПреустройство на кафе-аперитив в офис с магазин за промишлени стоки
1022008102
Доклад
17.04.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
51-нов/3-старIV-473„Княз Александър I“ № 14Външно кабелно електрозахранване на обект: Ремонт и преустройство на съществуваща двуетажна жилищна сграда със смесено предназначение с подземен кабел 1kV тип NAY2Y-J 4×185мм2 с дължина на трасето L=235м от ТНН на ТП „Бирхале“ до новопроектиран КРШ-Е5 и с кабел NAY2Y-J 4×95мм2 с дължина на трасето L=7м от КРШ-Е5 до стандартизирано електромерно табло тип „ТЕМО“, на граница на собственост, съгласно одобрен проект
1032008103
Доклад
17.04.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
449XV-624„Мортагон“
№ 5
Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с Нк=12.00м, с подземен кабел 1kV тип NAY2Y-J 4×185мм2 с дължина на трасето L=172м от ТНН на ТП „Електротехникум“ до новопроектиран КРШ-5 и кабел тип NAY2Y-J 4×35мм2, с дължина на трасето L=5м до стандартизирано електромерно табло „ТЕМО“, на граница на собственост, съгласно одобрен проект
1042008104
Доклад
17.04.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
291XIV-1190„Руски“ № 119Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда Нк=14.50м, с подземен кабел 1kV тип NAY2Y-J 4×185мм2 с дължина на трасето L=60м от ТНН на ТП 59 „Карл Маркс“ до новопроектиран КРШ-5 комбиниран с електромерна секция тип „ТЕМО“, на граница на собственост, съгласно одобрен проект
1052008105
Доклад
17.04.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
24XI-433„Войнишка слава“ № 28Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с Нк=12.00м, с подземен кабел 1kV тип NAY2Y-J 4×185мм2 с дължина на трасето L=172м от ТНН на ТП „Електротехникум“ до новопроектиран КРШ-5 и кабел тип NAY2Y-J 4×35мм2, с дължина на трасето L=5м до стандартизирано електромерно табло „ТЕМО“, на граница на собственост, съгласно одобрен проект
1062008106
Доклад
17.04.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
429VI-260„Ламартин“ № 21Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда Нк=10.00м и 12.00м, с подземен кабел 1kV тип NAY2Y-J 4×185мм2 с дължина на трасето L=95м от ТНН на ТП „Филип Савов“ до новопроектиран КРШ-5 и кабел тип NAY2Y-J 4×95мм2, с дължина на трасето L=3м до стандартизирано електромерно табло „ТЕМО“, на граница на собственост, съгласно одобрен проект
1072008107
Доклад
22.04.Антония Тодорова Захариева372аXII-1709„Легия“ № 7Преустройство-промяна предназначението на апартамент със северозападно и североизточно изложение на първия етаж от двуетажна жилищна сграда в офис и жилище
1082008108
Доклад
22.04.Даниела Василева Пенева
Елена Василева Михайлова
224VIII-255„Георги Комитата“ № 1Жилищна сграда с Нк=10.00м и 12.00м, с два офиса, два магазина за промишлени стоки, четири гаража и четири паркоместа в двора
1092008109
Доклад
22.04.Цветана Николова Николова
Ненчо Христов Драгиев
Георги Спасов Тодоров
19а-нов/110а-старXV-23„Висла“ № 8Жилищна сграда с четири офиса, три ателиета, шест апартамента, складови избени помещения, един гараж за две коли и четири места за паркиране в двора
1102008110
Доклад
25.04.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
71-нов/74-старVIII-1999„Патриарх Евтимий“ № 19Външно кабелно електрозахранване след преустройство на съществуваща двуетажна сграда Нк=9.00м и пристройка към нея със същата височина, с подземен кабел 1kV тип NAY2Y-J 4×185мм2 от ТНН на ТП „Хотел България“ до новопроектиран КРШ-Е4 и с кабел NAY2Y-J 4×185мм2 до стандартизирано електромерно табло „ТЕМО“, съгласно одобрен проект
1112008111
Доклад
29.04.„НДН-Груп“ ООД
Милен Георгиев Ганзуров
Гергина Тодорова Станчева
Димитър Иванов Бурдев
240бX-207, 208„Бунтовнишка“
№ 7
Жилищна сграда с Нк=10.00м, 11.50м и 14.50м, с пет гаража, два офиса, четири ателиета за ИТД и едно паркомясто в двора
1122008112
Доклад
29.04.„НМК Консулт“ ЕООД12-новII-166„Севастопол“
№ 21
Жилищна сграда с Н=11.50м и Н=14.50м с подземен гараж за седем паркоместа, два офиса и едно паркомясто в двора
1132008113
Доклад
08.05.„БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД
Поделение за пътнически превози-Пловдив
357-нов/271-старII-админ. сграда и културен дом„Васил Априлов“ № 3Преустройство на партерни помещения в административна сграда на БДЖ в ЗОХ-Бар и грил
114200811409.05.Илиан Илиев Йорданов191аXIV-584„Цар Калоян“
№ 7
Временен открит паркинг с единадесет паркоместа
1152008115
Доклад
09.05.Милен Божидаров Кекеманов376XVI-1780„Хан Аспарух“
№ 97
Жилищна сграда с Нк=11.50м, с троен гараж
1162008116
Доклад
10.05.Дарина Николова Босакова и четири др. собств.498XIX-1133„Сава Филаретов“
№ 2
Жилищна сграда на три и четири етажа с височина Н=8.50м и 11.50м, с един офис и пет ателиета за ИТД
1172008117
Доклад
12.05.„ЕВН България Електроразпределение“ АД и ЕСО ЕАД „Мрежови експлоатационен район Пловдив“
УС Михаил Йорданов Томов
43-нов/180-старII-управление ЮГ енерго, ПИ-1287„Христо Г. Данов“ № 37Вътрешно преустройство на складови помещения в технически помещения „Уредба за непрекъсваемо токозахранване“
118200811812.05.Гергана Иванова Андреева11VII-63„Никола Обретенов“
№ 38
Ажурна ограда с плътна част до 0.60м и ажурна-до обща височина 2.20м по границата с УПИ IX-62 и УПИ X-67 и частично-към улицата
1192008119
Доклад
14.05.Николай Спасов Шошлеков522VIII-1239„Стойчо Мушанов“
№ 71
Жилищна сграда с височина Н=15.00м, с един магазин за промишлени стоки, един офис и три ателиета за ИТД
1202008120
Доклад
15.05.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
223АXIV-323, 324„Васил Соколов“ № 1Външно кабелно електрозахранване на надстрояване на жилищна сграда до шест етажа с Нк=15.00м, с подземен кабел 1kV тип NAY2Y-J 4×185мм2 с дължина на трасето L=105м от ТНН на ТП „Васил Соколов“ до стандартизирано електромерно табло „ТЕМО“, на граница на собственост съгласно одобрен проект
1212008121
Доклад
16.05.Община Пловдив
Николай Костадинов Генов
Дияна Василева Генова
5III-79„Христо Ботев“ № 132Сградно водопроводно и канализационно отклонение PE-HD Ø 32 с дължина 4.0м и PVC Ø 160 с дължина 6.00м
1222008122
Доклад
17.05.Ани Манук Дердерян
Вержиния Манукова Гънгова
Гина Ованес Кафеджиян-Бойчева
Мартин Ованес Кафеджиян
Анкине Хачик Екмекчиян
443II-286„Марица“
№ 146 А
Жилищна сграда с височина Н=9.60м, 12.00м и 15.00м, с фитнес зала с кафене, шест магазина за промишлени стоки и две ателиета за ИТД
1232008123
Доклад
20.05.Пламен Иванов Ангелов
Сими Симов Карталов
Катя Михайлова Ангелова
Иванка Димитрова Ангелова
Анелия Димитрова Ангелова
13-новIX-183„Едисон“ № 6Жилищна сгрда на един и четири етажа с Н=3.50м и Н=12.00м, с един двоен гараж, един офис и две паркоместа в двора
1242008124
Доклад
20.05.„КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ-СЪЕДИНЕНИЕ“ АД395XVI-771, 800, 799, ресторантски комплекс и хотел„Пълдин“ № 3-5Преустройство на съществуващо и ново ниско застрояване
1252008125
РЕСУТ
20.05.Светлана Стефанова Митева350-нов/287-старX-420„Радецки“ № 41Преустройство на магазин за промишлени стоки в склад за стоматологични, зъботехнически и помощни материали
1262008126
РЕСУТ
20.05.„И и В-2001“ ООД6-нов/9-старXVI-48„Ихтимански проход“ № 3Жилищна сграда с Н=9.00м, 10.00м, 12.00м и 15.00м, с два гараж, два офисаа и пет паркоместа
1272008127
РЕСУТ
21.05.Фортюне Харутюн Къналян191аI-594, 595„Янко Сакъзов“ № 1Преустройство на ателие № 3 в апартамент № 19
1282008128
РЕСУТ
21.05.Тодор Цанев Цанев186IV-530„Цоко Каблешков“
№ 15
Преустройство на кафене в магазин за промишлени стоки
1292008129
Доклад
21.05.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
18-нов/21-старVII-337„Стоян Михайловски“ № 26Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с Нк=11.50м с подземен кабел 1kV тип NAY2Y-J 4×185мм2 с дължина на трасето L=70м от ТНН на ТП 26 „Константин Величков“ до нов кабелен разпределителен шкаф КРШ-4 на имотна граница и с NAY2Y-J 4×95мм2 с дължина на трасето L=10м до електромерно табло „ТЕМО“, съгласно одобренпроект
1302008130
Доклад
22.05.Димитрия Запрянова Стоенчева
Стоила Стоилова Илиева
Златка Запрянова Аризанова
36-нов/14-старIII-76„Васил Априлов“ № 35Преустройство на магазин за промищлени стоки в кафе-сладкарница
131200813123.05.Рена Станчева Кичева336-нов/718-старXIV-1004„Яне Сандански“
№ 37
Остъкляване над масивен парапет с PVC дограма на южната и западни тераси, на ап. 8, на кота +8.10м
1322008132
Доклад
27.05.Теменужка Борисова Кичукова
Васил Благоев Василев
Румяна Павлова Василева
3II-47, жил. стр. и общ. обсл. дейност„Христо Ботев“ № 112Преустройство на помещение-Магазин в Банков офис на ОББ АД „Евмолпия“
1332008133
Доклад
28.05.„АСЕНКО 94“ ЕООД
Галина Георгиева Копаранска
485X-1260„Тодор Влайков“ № 13Преустройство-промяна предназначението на магазин за промишлени стоки на първия етаж на жилищна сграда с допълващо застрояване в обществена пералня
1342008134
РЕСУТ
28.05.Роман Христов Райков481XI-1876„Лозенград“
№ 34
Жилищна сграда с Нк=11.50м, с три ателиета за ИТД и пет гаража
1352008135
РЕСУТ
28.05.Вера Стоянова Райчева522аII-компл. жил. застрояване„Лясковец“ № 1Преустройство-промяна предназначението на гараж № 3 на партерен етаж от жилищна сграда на пет, шест и осем етажа в офис
1362008136
Доклад
28.05.„ИМПУЛС ПРОПЪРТИ ГРУП“ ООД
Иван Василев Караилански
Веселин Красимиров Хаджиев
11-нов/17-старV-276„Стоян Михайловски“ № 16Жилищна сграда с височини Н=4.00м, 10.00м, 12.00м и 15.00м, с магазин за промишлени стоки, фризьорски салон с фитнес зала, три гаражни клетки с пет паркоместа, девет апартамента и четири ателиета
1372008137
Доклад
28.05.„БЕТА 1“ АД
Димитър Илиев Балабанов
76-нов/159-старX-312, жил. и общ. обслужване„Руски“ № 69Жилищна сграда с офисна част, с височина Нк=15.00м, с подземен паркинг, с девет паркоместа, девет апартамента, един офис на две нива-идеен проект
138200813829.05.„Пълдин 2000“ ООД
Есю Георгиев Пенчев
Манол Георгиев Ботев
Наум Антонов Макавеев
Недка Георгиева Макавеева
208аIV-710„Алеко Константинов“
№ 17
Масивна ограда до височина Н=2.20м по пегулационните линии на УПИ IV-710 с УПИ III-711, УПИ VII-707 и УПИ V-709
1392008139
Доклад
30.05.Деан Георгиев Найденов
Красимир Андреев Пешев
9IX-143„Хаджи Поп Тилев“ № 10Жилищна сграда с магазин на височина Нк=3.00м, 11.50м и 14.50м, с девет апартамента, пет ателиета, два магазина за промишлени стоки, подземен паркинг за шест коли
1402008140
Доклад
03.06.Николина Илиева Саръбеева415-старIII-127„Тракийски юнак“ № 27Преустройство на магазин № 2 на две нива в магазин за хранителни стоки
1412008141
Доклад
03.06.Елисавета Стефанова Чернева370XIII-1718„Лозенград“
№ 67
Жилищна сграда с Нк=7.80, 11.50 и 14.50м, с четири гаража, един магазин за промишлени стоки и три ателиета за ИТД
1422008142
Доклад
04.06.Кирил Михайлов Славовски
Дониела Михайлова Коларова
13-новXII-180„Георги Измирлиев“
№ 32
Жилищна сграда с Н=10.00м и 14.00м, с два магазина за промишлени стоки, едно жилище за портиер, шест апартамента, едно ателие и три паркоместа в двора
1432008143
Доклад
04.06.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
512V-1702„Мадара“ № 5Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с подземен кабел 1kV тип NAY2Y 4×185мм2 с дължина на трасето L=69м от ТНН1 на БКТП „Мадара“ през шахта Ш4 на съществуваща канална мрежа, около БКТП до шахта Ш1 и от Ш1 до електромерно табло тип „ТЕМО“, комбинирано с КРШ-Е5 на граница на собственост, съгласно одобрен проект
1442008144
Доклад
04.06.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
39-нов/10-старXIII-126„Ангиста“ № 3Външно кабелно електрозахранване на сграда с пет лекарски кабинети, един стоматологичен кабинет и три паркоместа с подземен кабел 1kV тип NAY2Y 4×95мм2 с дължина на трасето L=12м от кабелна касета „Ангиста 5“ до табло тип „ТЕМО“ на прохода, съгласно одобрен проект
1452008145
РЕСУТ
05.06.Всички собственици в етажна собственост22-нов/203-старII-жил. строителство„Шести септември“
№ 136
Възстановяване на козирка над входа на жилищна сграда
1462008146
Доклад
06.06.Мария Алексиева Арнаудова
Георги Николов Арнаудов
Екатерина Георгиева Георгиева
Светлозар Стоилов Георгиев
37-нов/102-старI-1391„Свети Климент“ № 7Преустройство-доброволна делба на магзазинно помещение в два магазина, приземен и сутеренен етаж и обособяване на два офиса на кота +3.10м
1472008147
Доклад
06.06.Атанас Костадинов Манлиев
Мария Николова Стоянова
Антон Николов Георгиев
13-новXI-181„Георги Измирлиев“
№ 30
Жилищна сграда с Н=10.00м и 14.00м с шест гаража и два офиса
1482008148
Доклад
09.06.Никола Георгиев Количев
Мария Георгиева Мумджиева
19-новI-16„Захари Стоянов“ № 29Жилищна сграда /нискоетажно застрояване/ с Нк=172.48, 173.73 и 175.50 и Нб=176.98 и 177.86, с два офиса, гараж за четири коли и две ателиета за ИТД
1492008149
Доклад
09.06.Стоянка Проданова Проданова
Атанас Ангелов Иванов
Анка Василева Иванова
222аXX-757, 758„Митрополит Натанаил“ № 10Жилищна сграда с Нк=7.50м, 9.00м, 10.50м и 12.00м с два офиса, един лекарски кабинет, седем ателиета за ИТД, четири гаража и три паркоместа в двора
1502008150
Доклад
09.06.Диана Василева Алкантара
Величка Стефанова Тунева
Анка Тодорова Безлова
164-нов/311-старXV-837„Авксентий Велешки“ № 43Жилищна сграда с височини Нк=8.50м, 12.00м и 14.00м, с тринадесет апартамента, пет ателиета, шест магазина за промишлени стоки, шестнадесет изби, подземен гараж за девет автомобила и четири паркоместа в двора
1512008151
Доклад
09.06.Лало Димитров Сертов
Георги Петров Кузев
София Петрова Кузева-Чернева
18-нов/21-старV-334„Антон Папазов“ № 8Жилищна сграда с височини Нк=3.00м, 8.50м, 11.50м, 12.00м, 14.50м и 15.00м, с девет жилища, три ателиета, три гаража-единични, два гаража-двойни, избени помещения-складове и три паркоместа в двора
1522008152
Доклад
11.06.Добрин Пеев Костов164-новV-826„Булаир“ № 1АПреустройство-смяна предназначението на Офис № 2а в Жилище
1532008153
РЕСУТ
11.06.Петър Василев Василев
Петър Кирилов Карагеоргиев
43вI-за общ. и жил. нужди; ПИ 1005„Магура“ № 8Основен ремонт на сграда и преустройство в магазин за промишлени стоки, ателие и избен етаж – в рамките на съществувашия обем
1542008154
Доклад
11.06.Добромир Димитров Русев
Златка Николова Русева
78-нов/158-старI-320„Руски“ № 77Преустройство-промяна предназначението на апартамент № 1 /първи/ на първи етаж на жилищна сграда /вход Б/ в Офис
1552008155
Доклад
11.06.Велина Веселинова Бояджиева
Кремена Светлозарова Букова
Павел Асенов Буков
Цветелина Ценкова Желязкова
Мирослав Николов Желязков
2VI-944„Пасаж“ № 3Допълващо застрояване-лятна кухня с Нк=2.30м
1562008156
РЕСУТ
12.06.„АГРО ИНВЕСТ-СИМЕОНОВ“ ЕООД392-новVI-707„П. Р. Славейков“
№ 34
Преустройство-промяна предназначението на перално помещение в жилище на първи етаж от жилищна сграда в складово помещение
1572008157
РЕСУТ
16.06.Росица Георгиева Бояджиева
Бистра Маркова Стайкова
419-старI-348„Паганини“ № 2Допълващо застрояване /пристройка/ и преустройство на избено помещение за стоматологичен кабинет
1582008158
Доклад
16.06.Мариела Красимирова Булос
Ибрахим Лутфи Булос
Тодорка Николова Методиева
169-нов/307-старVIII-752, 753„Авксентий Велешки“
№ 54а
Преустройство на тавански помещения в жилище при спазване на съществуваща височина Нкорниз на сградата
1592008159
Доклад
16.06.„МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО“148ПИ-2039„Княз Александър I“
№ 37
Преустройство-промяна предназначението на част от магазин в „Бърза закуска“
1602008160
Доклад
17.06.Виеслава Йоанна Димитрова
Станислав Георгиев Димитров
Наталия Георгиева Димитрова
„КРАСИ НОВА“ ЕООД
479III-1953„Славянска“
№ 38
Жилищна сграда с Нк=12.00м и 15.00м, и едноетажно застрояване с четири гаража
1612008161
РЕСУТ
17.06.Валентина Стефанова Деспотова39XIX-1276„Гладстон“ № 55Преустройство на магазин за пакетирани захарни изделия и кафе-еспресо в книжарница и копирни услуги
1622008162
Доклад
17.06.Илия Стоянов Кунов
„Нарина“ ООД
509XII-969, 970„Емил Зола“ № 9Жилищна сграда с височина Н=12.00м и 15.00м, с два магазина за промишлени стоки
1632008163
РЕСУТ
18.06.Екатерина Янева Кулова
Еленка Костадинова Илиева
464XX-394„Родопи“ № 16АЖилищна сграда с Нк=14.00м, с един магазин за промишлени стоки и три ателиета за ИТД
1642008164
Доклад
18.06.Елена Георгиева Добранова
Симеон Георгиева Попов
154-нов/278-старIII-компл. застрояване„Иван Вазов“
№ 82
Преустройство и промяна предназначението на първи етаж от масивна двуетажна жилищна сграда в дрогерия
1652008165
Доклад
19.06.Христо Атанасов Йорданов353VI-1683, 1684„Лозенград“
№ 9
Преустройство-промяна предназначението на гараж № 1 на първия етаж на жилищна сграда във фризьорски салон
1662008166
Доклад
20.06.Община Пловдив
Екатерина Апостолова Маслева
159-нов/325-старII-730„Д-р Г. М. Димитров“ № 15Сградно канализационно отклонение PVC Ø 160 с дължина 8.50м
1672008167
РЕСУТ
20.06.Иво Божидаров Скоклев426IX-604„Николица Войвода“ № 2Ажурна ограда към УПИ I 605, III-творческа база и ул. „К. Муравенов“
1682008168
Доклад
23.06.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
11-нов/17-старIII-274, 276„Стоян Михайловски“ № 4Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с Нк=12.00м и 15.00м с подземен кабел 1kV тип NAY2Y 4×95мм2 с дължина на трасето L=25м от съществуваща ШКД-4 до електромерно табло тип „ТЕМО“, монтирано съгласно одобрен проект
1692008169
Доклад
23.06.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
426IX-604„Николица Войвода“ № 2АВъншно кабелно електрозахранване на двуетажна жилищна сграда с подземен кабел 1kV тип NAY2Y 4×185мм2 с дължина на трасето L=115м до новопроектиран кабелен разпределителен шкаф КРШ-Е6 и кабел NAY2Y 4×35мм2 с дължина на трасето L=50м до електромерно табло тип „ТЕМО“, монтирано съгласно одобрен проект
1702008170
Доклад
24.06.Марин Ангелов Градинаров
Десислава Пламенова Порязова
Йорданка Ангелова Сукнарова
Иван Маринов Градинаров
Цветанка Маринова Трънтеева
437XVI-836„Пушкин“
№ 13А
Жилищна сграда с височина Н=9.00м и 12.00м и подземно застрояване с пет паркоместа
1712008171
Доклад
23.06.ЕТ „ВИЕЛ – ВАСИЛ БУДЕВ“12-нов/232-старVII-70„Антон Страшимиров“ № 10Жилищна сграда с Нк=14.50м, с офис, два гаража и три паркоместа в двора
1722008172
Доклад
25.06.Гюнай Амзов Исмаилов
Анифе Раифова Исмаилова
454IX-1122„Неофит Бозвели“ № 17Жилищна сграда с височина Н=10.00м, с два магазина за промишлени стоки и двоен гараж
1732008173
Доклад
25.06.„СЛАВЕЙ“ ЕООД
Марияна Петрова Панайотова
Златина Станчева Стоянова
Татяна Стоянова Михайлова
Валентин Миладинов Михайлов
55-нов/98-старII-1332„Христо Г. Данов“ № 23Ремонт, преустройство и пристройка на триетажна масивна жилищна сграда при запазване на Нк=съществуващата височина
1742008174
Доклад
26.06.Марин Тодоров Тодоров и четирима др. собств.513XI-1271„Мадара“ № 6Жилищна сграда с височина Н=12.00м и 14.50,, с два гаража, едно паркомясто, един офис и две ателиета за ИТД
1752008175
Доклад
26.06.Георги Петров Костов
Васил Петров Костов
Вера Костадинова Костова
431-старIV-48„Дръзки“ № 11Преустройство-промяна предназначение на таванско помещение в жилище без промяна на кота корниз на съществуваща триетажна сграда и разширение на балконите към трети и тавански етаж
176200817626.06.Антон Димитров Бояджиев186VIII-552„Цар Калоян“
№ 2
Временен паркинг по чл. 147, ал. 1, във връзка с чл. 55 от ЗУТ
1772008177
Доклад
26.06.Антоанета Димитрова Гераксиева-Киселова
Николай Стоев Киселов
204XX-637„Алеко Константинов“
№ 8
Преустройство-промяна предназначението на офис IV /офисен етаж в жилищна сграда/ в стоматологичен кабинет
1782008178
РЕСУТ
26.06.Николина Антонова Вангелова219XI-801, 802„Кочо Честеменски“
№ 6 и 6а
Преустройство-промяна предназначението на гараж № 1 в партерния етаж на жилищна сграда в офис-магазин за промишлени стоки
1792008179
Доклад
27.06.Тодор Рангелов Маринчешки
Мария Георгиева Маринчешка
Иван Атанасов Патуров
Здравка Иванова Патурова
29-нов/114-старV-458„Дон“ № 30Жилищна сграда с височини Нк=9.00м и 12.00м
I-ви етап: Жилищна сграда с височина Нк=9.00м, с два магазина, гараж и две жилища – идеен проект
I-ви подетап на първи етаж: Жилищна сграда с височина Нк=6.16м, с два магазина, гараж и едно жилище – ТИП
1802008180
Доклад
27.06.Евгения Николаева Балтова
Мина Тодорова Цанкова
348-нов/275-старVII-402„Тракия“ № 38Преустройство /смяна предназначението/ на апартамент на първи етаж от масивна двуетажна жилищна сграда в АИППП по дентална медицина и студио
1812008181
РЕСУТ
30.06.Ани Илиева Търкаланова
Нели Стоянова Петрова
Николай Стоянов Търкаланов
366-нов/256-старVII-893„Тракия“ № 81Ремонт с преустройство на съществуваща жилищна сграда и таванско помещение с надзид до 1.50м и пристройка на два етажа-по чл. 50, т. 1а и б от ЗУТ
1822008182
Доклад
30.06.Тодор Георгиев Петров
Румен Тодоров Петров
Евгения Петкова Петрова
204III-компл. жил. стр. и зеленина„Шести септември“
№ 129
Преустройство на магазин за промишлени стоки в букмейкърски пункт на Еврофутбол с кафе-аперитив
1832008183
Доклад
01.07.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
1-новX-312„Тулча“ № 7Външно кабелно електозахранване на пристройка на четири етажа с Нк=11.50м, с ателие, двоен гараж и едно паркомясто, с два подземни кабела 1kV тип NAY2Y-J 4×185мм2 от ТНН на ТП „Гарнизонна фурна“ с дължина на трасето L=30м до новопроектирана КРШ-4 и с подземен кабел тип NAY2Y-J 4×35мм2 с дължина на трасето L=10м до стандартизирано електромерно табло тип „ТЕМО“ на граница на собственост, съгласно одобрен проект
1842008184
РЕСУТ
01.07.Теодора Николаева Ганчева375XIV-2008, 2009„Христо Ботев“
№ 99
Преустройство-промяна предназначението на аптека за търговия с лекарствени средства в магазин за промишлени стоки
1852008185
Доклад
02.07.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
191АIX-586„Цар Калоян“
№ 9А
Външно кабелно електозахранване на жилищна сграда на три и четири етажа с две ателиета, един магазин за промишлени стоки, един гараж и стая-хоби в партера с подземен кабел 1kV тип NAY2Y 4×35мм2 с дължина на трасето L=30м от съществуваща кабелна касета „Цар Калоян’10“ до стандартизирано електромерно табло тип „ТЕМО“ на граница на собственост, съгласно одобрен проект
1862008186
РЕСУТ
03.07.Веселин Христов Урумов413I-183, 184„Прогрес“ № 19Преустройство на гараж в офис
187200818704.07.Димитър Христов Лазаров61-нов/165-старII-270„Антим I“ № 43Плътна ограда с Н до 2.20м в УПИ II-270 по граници: запад-УПИ XIII-268 и УПИ I-269, изток-УПИ V-271, юг-УПИ VII-272, 273, изградена изцяло в собствения имот /УПИ II-270/
188200818807.07.Тодор Йорданов Вълчев
Сивко Данев Вълчев
Тодорка Йорданова Манолова
240бVIII-203„Жан Жорес“
№ 14б
Масивна ограда с височина Н=2.00м по регулационната линия между УПИ VIII-203 и УПИ III-202
1892008189Анулирано на 08.10.2008г.
190200819008.07.Община Пловдив
Весела Евстатиева
Мирела Николова
Ани Благоева
Влади Манев
83X-578„Виктор Юго“
№ 7
Подмяна водопроводно и канално отклонения
1912008191
РЕСУТ
09.07.Пламен Йоакимов Филипов
Дорета Георгиева Филипова
7I-163„Константин Величков“ № 23Ремонт на два гаража за създаване дървена покривна конструкция със запазване Нк и в рамките на обема
1922008192
Доклад
14.07.Ангелина Запрянова Недева10III-98, 99„Георги Измирлиев“
№ 63
Преустройство на офиси 11, 20 и 21 в медико-диагностична лаборатория
1932008193
Доклад
18.07.Румяна Димитрова Китипова2II-38„Никола Алваджиев“
№ 5
Преустройство на гараж № 1 във фризьорски салон
1942008194
Доклад
18.07.Анка Илиева Димова
Величка Георгиева Христова
83-нов/87-старIII-жил. строителство„Преслав“ № 23Преустройство с ремонт и пристройка на две нива към двуетажна жилищна сграда при запазване на съществуващи височини-съгласно чл. 49, ал. 2, чл. 50, т. 1а от ЗУТ
1952008195
1962008196
Доклад
24.07.Николай Иванов Кендов128II-1554„Митрополит Панарет“ № 6Преустройство-промяна предназначението на гараж № 3 на първия етаж от жилищна сграда в магазин за пакетирани хранителни стоки, алкохол, цигари и кафе
1972008197
Доклад
29.07.Ненка Стоянова Николова
Мария Димитрова Пепеланова
Стефан Христов Пепеланов
464XIV-395„Родопи“ № 16Жилищна сграда с Нк=14.00м, с един гараж и един офис
1982008198
Доклад
29.07.Петко Илиев Петков11XXI-73„Волга“ № 33Жилищна сграда с подземен гараж
1992008199
Доклад
30.07.ЕТ „ДИМА ЕЛИТ17-нов/174-старV-420„Хан Кубрат“
№ 1
Промяна предназначението на Офис № 401 в Студио за красота на четвърти етаж в Бизнес-сграда
2002008200
РЕСУТ
31.07.Койчо Иванов Кавалов485XI-1275„Тодор Влайков“ № 11Пристройка, надстройка и преустройство на съществуваща жилищна сграда с Нк=11.50м
I-ви етап – Пристройка, надстройка и преустройство на съществуваща жилищна сграда с Нк=10.00м
204200820101.08.Община Пловдив
Юлиана Иванова Чакърова
62VII-819„Стоян Чалъков“ № 4Подмяна водопроводно и канално отклонения
2052008202
Доклад
04.08.Аршавир Оник Кюркчиян141-нов/315-старIX-197„Велико Търново“ № 23Преустройство на част от покрива на таван в северната част на жилищна сграда със запазване на кота корниз на сградата и функцията на тавана
2062008203
2072008204
Доклад
05.08.Пею Пеев Павлов6-нов/330в-старIII-182„Сан Стефано“ № 101Ново едноетажно допълващо застрояване-гаражи с Н=3.00м
2082008205
Доклад
05.08.Любен Костадинов Шиндов
Пенка Димитрова Шиндова
Димитър Живков Петров
13VIII-1093„Волга“ № 28Жилищна сграда с височини в абс. коти-190.77, 192.28, 190.95 и 190.43 от север, с четири гаража, две ателиета за ИТД, два офиса и шест апартамента
2092008206
РЕСУТ
06.08.Румен Златанов Найденов
Стефан Стоянов Кленджев
Христина Христова Кленджева
Силвия Стефанова Найденова
„РЕКС-90“ ООД
31-нов/112-старIV-1385„Княз Богориди“ № 3Преустройство на съществуващ проход-пасаж с приобщаването му към магазин за промишлени стоки
2102008207
РЕСУТ
06.08.Виолета Илиева Делипавлова
Емил Димитров Делипавлов
Жана Димитрова Делипавлова
20I-жил. строителство„Свобода“ № 31Преустройство на ап. 23 и ап. 24 с приобщаване на спалня от ап. 23 към ап.. 24
2112008208
РЕСУТ
06.08.Георги Николов Георгиев17III-972„Скакавица“
№ 15
Надстояване на съществуваща жилищна сграда до Н=8.50м и три паркоместа в двора
2122008209
РЕСУТ
07.08.Марина Иванова Попова338II-1537„Павликенска“
№ 16
Преустройство-промяна предназначението на гараж, находящ се в югоизточната част на жилищна сграда в офис
2132008210
Доклад
07.08.ЕТ „Иван Кесов“
Тодор Иванов Кесов
Костадин Иванов Кесов
340I-общ. и жил. нужди„Капитан Райчо“ № 30, 32Преустройство-промяна предназначението на магазин № 79 и склад-домакински, в партерен етаж на жилищен блок, с обединяване в магазин за хранителни стоки
2142008211
Доклад
07.08.Георги Петков Червенков и пет др. собств.522IX-1238„Стойчо Мушанов“
№ 69
Жилищна сграда с височина Н=12.00м и 15.00м, с пет магазина за промишлени стоки и десет паркоместа в двора
2152008212
Доклад
07.08.Димитър Борисов Матов
Росица Димитрова Кодинова
Любка Димитрова Кабранска
21-нов/414-старIV-компл. застр.„Цар Борис III Обединител“
№ 52
Преустройство със смяна на предназначението на Магазин за хранителни стоки в Заведение за бързо хранене
2162008213
Доклад
07.08.Мария Любенова Гегова
Цветан Илиев Цветков
15-нов/243-старXI-153„Шести септември“
№ 89
Жилищна сграда с височина с Нк=14.50м, с два магазина за промишлени стоки
2172008214
РЕСУТ
08.08.ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ8I-античен театър„Никола Мошанов“
№ 1
Укрепване на подпорна стена в западната част на Античен театър-Пловдив
2182008215
Доклад
18.08.Мария Иванова Иванчева345-нов/274-старVI-329„Филип Македонски“
№ 72
Преустройство на магазин за промишлени стоки на първи, втори етаж и сутерен в „Банков офис“
2192008216
Доклад
19.08.Елисавета Младенова Маджарова
Атанас Серафимов Маджаров
390V-1501„Иван Караджов“
№ 8
Привеждане на незаконен строеж-Четириетажна жилищна сграда с височина Н=12.00м-в съответствие с одобрените проекти за узаконяване
2202008217
Доклад
19.-8.Лъчезар Тодоров Митовски
Весела Стефанова Петрова
Лъчезар Георгиев Момчилов
241VI-179„Бунтовнишка“ № 17Жилищна сграда с Нк=12.00м, 12.80м и 15.00м, с един двоен гараж, офис и пет паркоместа в двора
2212008218
Доклад
19.08.Георги Стоянов Банджаков
Недялка Кирилова Банджакова
12VII-178„Ген. Данаил Николаев“
№ 88
Преустройство на магазин в снек-бар
2222008219
Доклад
19.08.Антонина Ангелова Николова
Никола Атанасов Николов Николай Насков Николов
Планимир Насков Николов
2а-новIV-33, 48„Георги Измирлиев“
№ 65
Преустройсво на офис № 2 в банков офис на Общинска банка АД
2232008220
Доклад
21.08.Артур Синамович Абгарян23-нов/111-старI-жил. блок „Марица“„Райко Даскалов“ № 54Преустройство-промяна на предназначението на кафе-сладкарница в три магазина за промишлени стоки
2242008221
Доклад
22.08.Атанас Иванов Гавраилов
Христо Иванов Гавраилов
222аVII-751„Трайко Китанчев“ № 19Жилищна сграда с Нк=3.60м и 15.00м, стри гаража, едно ателие за ИТД и шест паркоместа в двора
225200822222.08.Асен Антониев Запрянов
Ивайло Антониев Запрянов
219XXIV-784„Братя Миладинови“
№ 31
Временен паркинг по чл. 147, ал. 1, във връзка с чл. 55 от ЗУТ
2262008223
2272008224
Доклад
22.08.Тодор Николов Дичев459I-компл. жил. строителство„Княгиня Мария Луиза“ № 63Преустройство-промяна предназначението на магазин в офис за дигитални услуги
228200822525.08.Христо Атанасов Деков
Петър Рангелов Джамбов
Антон Йорданов Йорданов
222XIII-738„Бунтовнишка“ № 6Ажурна ограда с плътна част до 0.60м и ажурна част с обща височина Н=1.90м по вътрешните регулационни линии на УПИ XIII-738 и към улицата
2292008226
Доклад
26.08.Красимира Благоева Костадинова
Мара Ванева Трайкова
Борян Веселинов Трайков
Боян Веселинов Стойков
477XIII-1984„Родопи“ № 113Жилищна сграда с Нк=4.60м, 10.00м и 15.00м, с два магазина за промишлени стоки, три гаража и зала за танци
2302008
2312008
2322008
2332008230
Доклад
03.12.Красимира Георгиева Йончева
Васил Стоянов Йончев
8XIV-86„Поручик Величков“ № 6Временно строителство-двуетажна пристройка към съществуваща жилищна сграда
2342008231
РЕСУТ
03.09.Светлана Георгиева Николова
Невена Георгиева Лисичкова
194аIV-компл. застр.„Шести септември“
№ 125
Преустройство на сервизно помещение № 13 в ателие за ИТД
2352008232
Доклад
08.09.Тодор Спасов Шиндаров65-нов/17-старII-412„Тодор Каблешков“
№ 1
Основен ремонт, реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в рамките на съществуващия обем
2362008233
2372008234
Доклад
08.09.Едуард Нерсес Нерсесян85I-661„Виктор Юго“ № 23Преустройство на гараж в магазин за промишлени стоки
2382008235
2392008236
РЕСУТ
10.09.Генка Стоименова Маврова492VII-336„Иларион Макариополски“ № 7Преустройство-промяна предназначението на ателие № А1-корпус „А“ в жилище
2402008237
Доклад
10.09.„ТРАНСИНГ“ АД170аI-Трансинг ЕАД„Христо Ботев“ № 82Преустройство-смана на предназначението на складови помещения от сутерена в кухня към находящото се на партерно ниво заведение кафе-аперитив
241200823811.09.София Атанасова Джумакова
Христо Петров Джумаков
Дориана Петрова Джумакова
29I-административна сграда„Райко Даскалов“ № 53Преустройство с цел уширяване на съществуващ отвор в кантора, обособена от кантора № 36 в самостоятелендял в „Дом Левски“
2422008239
2432008240
2442008241
Доклад
12.09.Таня Радева Дойчинова
Дойчин Стоянов Дойчинов
43IV-223„Йоаким Груев“ № 15аПреустройство на канцеларии, заседателна зала, антре и избени помещения в магазин за промишлени стоки
2452008242
Доклад
15.09.Александър Ангелов Батинков
Антоанета Лазарова Лимонова
Мария Лазарова Веленганова
389XX-1549„Митрополит Панарет“ № 12Жилищна сграда с височина Н=15.00м, с два магазина за промишлени стоки, един офис и един гараж
2462008
2472008
2482008
2492008
2502008
2512008248
РЕСУТ
19.09.Милко Иванов Чомаков26-новXIV-460„Люлебургас“ № 10-12Преустройство на офис в жилище
2522008249
Доклад
23.09.Емилия Георгиева Стоянова и дванадесет др. собств.240I-235, 236„Антон Страшимиров“ № 76Жилищна сграда с Н=12.00м, 14.00м и 15.00м, с девет гаража, четири магазина за промишлени стоки, седем ателиета за ИТД и трафопост
2532008250
РЕСУТ
24.09.Светломир Първанов Петров
Лиляна Костова Петрова
8-новXI-105„Младост“ № 9Преустройство-смяна на предназначението на магазин за хранителни стоки в аптека /дрогерия/
2542008251
Доклад
25.09.„АКРАБОВ“ ООД335XII-1554„Леонардо Да Винчи“ № 76Жилищна сграда с Нк=3.00 , 11.50м и 14.50м, с едно ателие за ИТД, един магазин за промишлени стоки, езилов учебен център и подземно застрояване с четири гаража
255200825225.09.Радосвета Вътева Нанева
Катя Стоянова
Спас Георгиев Божанов
Община Пловдив
346-нов/290-старIV-1207„Йордан Йовков“ № 31Надстрояване плътна ограда с Н до 2.20м в УПИ IV-1207
2562008253
Доклад
01.10.Магдалина Георгиева Рудова
Петя Манихилова Владигерова
5-стар/52-новПИ-454„Лейди Странгфорд“
№ 2
Преустройство-промяна предназначението на жилище в западната част на сутерена на триетажна сграда в „Заведение за бързо хранене“
2572008254
Доклад
03.10.Станка Кръстева Митовска374аXIII2014, 2015, 2016„Христо Ботев“ № 89Преустройство-промяна предназначението на магазин № 11 в партерния етаж на жилищна сграда, секция „В“ в букмейкърски пункт „Еврофутбол“ с кафене
2582008255
РЕСУТ
06.10.„ЕВРОДОМ“ ООД464XVII-392„Родопи“ № 20Едноетажно допълващо застрояване -пет гаража
2592008256
Доклад
08.10.Миглена Николова Черкин
Калинка Николова Димитрова
„Сиенит инвест“ ООД
707III-1096„Драган Цанков“ № 53Жилищна сграда с гаражи
2602008257
РЕСУТ
10.10.Петър Иванов Петров34-нов/104-старIII-451, 452, ОНС, ПИ-452„Опълченска“ № 2Ремонт, преустройство и възстановяване на фасадата на трети и четвърти етаж от четириетажна жилищна сграда-паметник на културата
2612008258
Доклад
13.10.„Аримекс“ ЕООД
Пепа Иванова Стойчева
Владимир Георгиев Стойчев
222аIV-746, 77, 748, 749Жилищна сграда с Нк в абс. коти 167.08, 172.08, 174.63, с три офиса, един гараж в партерен етаж, едно ателие за ИТД и подземен гараж за тринадесет МПС
262200825914.10.Христинка Минкова Кацарова422III-492„Асен Златаров“ № 36Ограда с височина Н=2.20м, разположена изцяло в УПИ III-492
2632008260
РЕСУТ
14.10.Катя Стоянова Радулова
Верка Стоянова Иванова
Елена Кирилова Илиева
26-новI-462„Войнишка слава“ № 19Преустройство на две избени помещения в магазин за промишлени стоки
2642008261
Доклад
14.10.Пламен Борисов Ицов и тринадесет др. собств.27-новVI-501„Георги Измирлиев“ № 4Преустройство на подстълбищно пространство и част от обща част на посземен паркинг в изби № 7,
№ 8, № 9 и № 10
2652008262
266200826315.10.„ЕВН България Електроразпределение“ АД496, 514„Крумово“ и „Ген. Скобелев“Ремонт на мрежа НН-извод ул. „Крумово“ от ТП 968 „Ген. Скобелев“ и монтаж електромерни табла на имотна граница за част от кв. 496 и 514, по плана на Първа градска част, гр. Пловдив
2672008264
2682008265
Доклад
15.10.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
7II-164„Сан Стефано“ № 99Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с абс. коти Нк=10.00м и 15.00м и допълнително застрояване с Нк=3.00м, с подземен кабел 1kV тип NAY2Y-J 4×185мм2 с дължина на трасето L=191м от ТНН на ТП „Найчо Цанов“ до кабелен разпределителен шкаф КРШ-4 и с кабел NAY2Y-J 4×95мм2 с дължина на трасето L=24м до стандартизирано електромерно табло тип „ТЕМО“, на граница на сградата, съгласно одобрен проект
2692008266
Доклад
15.10.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
3XII-53„Михаил Такев“ № 13Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с абс. коти Нк=10.00м и 15.00м, с подземен кабел 1kV тип NAY2Y-J 4×185мм2 с дължина на трасето L=155м от ТНН на ТП „Родопи“ до кабелен разпределителен шкаф КРШ-4 и с кабел NAY2Y-J 4×185мм2 с дължина на трасето L=25м до стандартизирано електромерно табло тип „ТЕМО“, на граница на сградата, съгласно одобрен проект
2702008267
2712008268
РЕСУТ
20.10.Чавдар Николов Дечев
Елена Николова Дечева
375V-2002„Родопи“ № 102Преустройство-промяна предназначението на гараж в зъботехническа лаборатория
2722008269
Доклад
22.10.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
419XIII-199„Калофер“ № 10Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с абс. коти Нк=168.77, 173.37 и 173.77, с подземен кабел 1kV тип NAY2Y-J 4×185мм2 с дължина на трасето L=150м от ТНН на ТП „Водна палата“ до кабелен разпределителен шкаф КРШ-4 и с кабел NAY2Y-J 4×95мм2 с дължина на трасето L=5м до стандартизирано електромерно табло тип „ТЕМО“, на граница на сградата, съгласно одобрен проект
2732008270
Доклад
22.10.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
292III-1129, 1130, 1408„Цар Иван Александър“
№ 18
Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с Нк=10.00м и 15.00м с подземен кабел 1kV тип NAY2Y-J 4×95мм2 с дължина на трасето L=110м от съществуващ кабелен разпределителен шкаф „Руски-115“ до стандартизирано електромерно табло тип „ТЕМО“, на фасадата на сградата, съгласно одобрен проект
2742008271
275200827223.10.„АНЕТА ФОРД“ ООД195III-общ. дейност„Цар Калоян“
№ 1
Ограда по границите на УПИ-обсл. дейност, разположена изцяло в имота:
към съседните УПИ-масивна, с височина 2.20м
към улицата-плътна част до 0.60м и мрежеста част-до обща височина 2.20м
2762008273
Доклад
24.10.„КАПАНА“ АД43аI-234„Атанас Самоковеца“
№ 9
Преустройство с промяна предназначението на магазин № 2 и № 3 в терапевтичен кабинет с офис, манипулационна и чакалня
2772008274
Доклад
24.10.Илиян Тодоров Чакъров8-нов/8-старIV-92„Младост“ № 19Жилищна сграда с Нк=10.00м и 12.50м, с гараж и двоен гараж
2782008275
Доклад
27.10.Петър Ангелов Арапчев
Анка Петрова Арапчева
Ангел Георгиев Арапчев
Елена Кирова Арапчева
8-нов/8-старIV-92„Младост“ № 21Жилищна сграда с Нк=10.00м и 12.50м, с пет гаража
2792008276
Доклад
28.10.Сабрие Юсуфова Мустафа451XIX-925„Мара Гидик“ № 19Жилищна сграда с височина Н=11.50м, с магазин за промишлени стоки и еднофамилна жилищна сграда
Първи етап: Жилищна сграда с височина Н=11.50м, с магазин за промишлени стоки
Втори етап: Еднофамилна жилищна сграда
2802008277
РЕСУТ
29.10.УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД368II-болница„Васил Априлов“
№ 15А
Преустройство на магазин-аптека в клуб на медика към УМБАЛ „Свети Георги“
2812008278
Доклад
29.10.ЕТ „Икоексперт-Милчо Караиванов
„Дема 98“ ООД
362-нов/265-старII-НИИО
ПИ-564
„Кавала“ № 20Преустройство на седми етаж от осеметажна сграда в Медицински център
2822008279
Доклад
29.10.ЕТ „Икоексперт-Милчо Караиванов
„Дема 98“ ООД
362-нов/265-старII-НИИО
ПИ-564
„Кавала“ № 20Преустройство на осми етаж от осеметажна сграда в Медицински център
2832008280
Доклад
31.10.Владимир Петров Динков27-нов/246-старVII-840„Шести септември“
№ 112
Преустройство на офис „Е“ /на трети етаж/ в студио за красота
2842008281
Доклад
31.10.„Марица-90“ ЕООД28-нов/249-старI-жил. строителство„Васил Априлов“ № 92Преустройство-промяна предназначението на магазин за риба в офис на ТБ „Алианц-България“ АД
2852008282
Доклад
03.11.„Зелда Консултанти и Ко“ ООД47I-288„Алцеко“ № 16Преустройство-промяна предназначението на Ателие 1, 2 на втори и трети етаж на жилищна сграда със смесени функции в Офиси 1 и 2
2862008283
Доклад
04.11.Людмила Стаматова Петкова
Георги Каменов Петков
Анни Георгиева Петкова-Недева
Иван Любенов Недев
Радка Петкова Петкова
144-нов/320-старIV-276„Г. М. Димитров“ № 5Жилищна сграда с триофиса, един магазин за промишлени стоки, осем апартамента, десет ателиета, подземен гараж за шест гаражни места и четири открити паркоместа
2872008284
2882008285
2892008286
Доклад
05.11.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
134АIII-общ. застрояване„Княгиня Мария Луиза“ № 8Външно кабелно електрозахранване на офис сграда с подземен кабел 1kV тип NAY2Y-J 4×185мм2 с дължина на трасето L=170м от ТНН на ТП „Дом майка и де3те“ до стандатизирано електромерно табло тип ТЕМО, съгласно одобрен проект
2902008287
Доклад
06.11.Лъчезар Павлов Воденичаров
Миглена Павлова Воденичарова
6-нов/9-старIV-36„Пещерско шосе“ № 19Жилищна сграда с Нк=3.00м, 10.00м, 14.50м и 15.00м, с допълващо застрояване с Нк=2.25м и 3.60м, с два офиса, два магазина за промишлени стоки, четири ателиета за ИТД и осем паркоместа в подземното ниво
2912008288
Доклад
10.11.Наталия Рангелова Попова7-новXVI-119„Матинчеви градини“ № 20Преустройство на гараж 2 и част от изба 10 в магазин за промишлени стоки
292200828912.11.Вержиния Манукова Гънгова
Ангел Манук Манукян
Ани Манук Дердерян
21-нов/413-старXIV-105„Георги Петаков“ № 5Плътна ограда с Н до 2.20м в УПИ XIV-105 по граници с УПИ XIII-106, УПИ XV-104 и УПИ II, общ. дейности, изградена изцяло в собствения имот
2932008290
РЕСУТ
12.11.Богдан Димитров Татарчев77-нов/160-старVIII-345„Александър Екзарх“ № 25АПреустройство на тавански етаж в жилище със запазване на кота корниз – съществуваща
2942008291
Доклад
13.11.Елена Иванова Чифутова и девет др. собств.437III-830, 831, 833, 834„Балкан“ № 4Жилищна сграда с височина Н=14.50м, с шест гаража, две дрогерии, склад за промишлени стоки, едно ателие за битови услуги, седем ателиета за ИТД и подземно застрояване с осем гаража
2952008292
Доклад
14.11.Васил Петров Събев
Иванка Ангелова Събева
162-нов/306-старII-713„Авксентий Велешки“ № 38Преустройство на първи и част от втори етаж на складова сграда в Ресторант за бързо хранене
2962008293
Доклад
14.11.Мария Христева Турдоглу150-нов/324-старПИ-255„Иван Вазов“
№ 29
Преустройство на избено помещение в Магазин за промишлени стоки
2972008294
Доклад
13.11.Христо Георгиев Гинчев169-нов/370-старXIX-750„Авксентий Велешки“ № 52Ремонт и преустройство на жилищна сграда с промяна на покрива в мансарден чрез частично надзиждане на Нк до 1.50м и промяна на част от първи етаж в магазин за продажба и ремонт на касови апарати
2982008295
Доклад
17.11.Петрушка Георгиева Стоилова43аI-234„Братя Пулиеви“ № 4-6Преустройство-промяна на предназначението на „Магазин № 19А“ в „Бърза закуска“
2992008296
Доклад
17.11.Божидар Давидов Цветков
Христина Ангелова Цветкова
59-нов/163-старVI-244„Васил Друмев“ № 5Преустройство за приобщаване на част от гараж № 3 към офис 2 в жилищна сграда
3002008297
Доклад
19.11.Снежина Вергилова Радичева224IX-254„Янко Сакъзов“ № 32Преустройство на кафе-сладкарница в магазин за месо
3012008298
Доклад
19.11.Мануел Агоп Балян
Росица Стоянова Тенова-Балян
Искухи Мануел Балян
707XII-1086„Любен Каравелов“ № 6Преустройство-промяна предназначението от „Заведение за бързо хранене“ в „Магазин за хранителни стоки-супер маркет“
3022008299
Доклад
20.11.Димитър Георгиев Ушев
Георги Димитров Ушев
454XIX-1117„Стойчо Мушанов“ № 9аЖилищна сграда с височина Н=12.00м, с магазин за храниотелни стоки
3032008300
Доклад
20.11.„Медико-техническа лаборатория-Естетика и здраве“ ООД153-нов/285-стар„Велико Търново“ № 61Преустройство на офис № 2 и № 3 в партерния етаж на жилищна сграда в медико-техническа лаборатория /зъботехническа/
3042008301
РЕСУТ
21.11.ДКЦ „Свети Георги“ ЕООД368II-болница„Васил Априлов“ № 15аПреустройство на помещения /партер/ от сграда на ДКЦ „Свети Георги“ в кафене
3052008302
Доклад
24.11.ЕТ „СКЮ-Юлия Лазарова“337IV-компл. застр.„Цар Борис III Обединител“
№ 145
Преустройство-промяна предназначението на клон 238-магазин, обособена част на „Евмолпия“ ЕАД, разположен в подблоков опространство на жилищен блок в Банков офис
3062008303
Доклад
24.11.Ангел Петров Василев и 9 др. собств.420II-222„Свищов“ № 2Две жилищни сгради:
1. Жилищна сграда „А“ с височина Н=9.00м, 12.00м и 13.30м, с трафопост, офис и ателие за ИТД
2. Жилищна сграда „Б“ с височина Н=10.00м, 12.00м и 15.00м, с пет гаража, офис и ателие за ИТД
3072008304
Доклад
25.11.Жанет Илиева Манолова
Еди Колев Цветанов
Валентина Маринова Канатова
351X-2042„Петко Д. Петков“ № 62Преустройство-промяна предназначението на ателие № 1 на втори етаж на жилищна сграда в акушеро-гинекологичен и лекарски кабинет и ателие № 4 на втори етаж в кожно-венерологичен кабинет
3082008305
Доклад
25.11.Стефка Томова Маринова36XII-313„Христо Дюкмеджиев“ № 29Надстояване и реконструкция на жилищна двуетажна сграда с един със смесени функции-коктейл бар, офис и жилище
3092008306
Доклад
25.11.Катерина Димитрова Кленджарова223II-287, 288,289„Марица“ № 52Преустройство на ателие А1 в офис, апартамент Б1 в офис и апартамент Б1 в офис на втори етаж
3102008307
РЕСУТ
28.11.„ЕМ ВИ ГРУП“ ООД136III-1913, 1915„Георги Раковски“ № 3Преустройство-промяна предназначението на гараж на първи етаж и склад към него в подземен етаж на жилищна сграда – тяло „Б“ в магазин за промишлени стоки
3112008308
Доклад
28.11.Димитър Веселинов Костов
Росица Веселинова Капулян
Йорданка Ангелова Савова
Величка Благоева Савова
Иван Благоев Савов
241V-178„Бунтовнишка“ № 19Жилищна сграда с Нк=12.80м и 15.00м, с един гараж в партера, девет паркоместа в подземно ниво и в двора, и три офиса
3122008309
РЕСУТ
28.11.Христина Христова Чанева21-нов/113-старXXXIV-352„Бдин“ № 3Отваряне на отвор за връзка между хол и дневна в жилищна сграда
3132008310
РЕСУТ
03.12.„ДИО“ ООД387VII-1869„Цар Георги Тертер“ № 9Преустройство на част от първи /партерен/ етаж-гараж и сервиз с приемно помещение от съществуваща офис-сграда и производствена дейност на оптика в гараж и Амбулатория за специализирана медицинска помощ – оптика и магазин
3142008311
Доклад
03.12.Ирена Асенова Писова21аI-компл. застр. и зеленина„Свобода“ № 15Остъкляване на лоджии, отваряне на нови прозорци и вътрешно оформяне на апартамент № 16 на осми етаж
3152008312
Доклад
03.12.Цветана Христова Балевска
Владимир Йорданов Балевски
19-нов/110а-старXI-29„Висла“ № 2Преустройство-промяна предназначението на самостоятелен нежилищен обект – партерно помещение от триетажна масивна жилищна сграда с едноетажна пристройка в център за работа с деца и кафе-аперитив
3162008313
РЕСУТ
08.12.Стойко Павлов Стойков22V-383„Уста Генчо“
№ 2
Промяна предназначението на ателие № 1 в жилище на първи етаж от жилищна сграда
3172008314
Доклад
10.12.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
39-нов/10-старVIII-134„Д-р Добрев“
№ 4
Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с височина Нк=12.00м, с два гаража, кафе-аперитив, стоматологичен кабинет, едно ателие за ИТД и три паркоместа в двора с кабел 1kV тип NAY2Y 4×185мм2 с дължина на трасето L=30м от ТНН на ТП „Д-р Добрев“ до нова кабелна разпределителна касета КРШ-4 и с кабел тип NAY2Y 4×185мм2 с дължина на трасето L=10м до стандартно електромерно табло тип „ТЕМО“, монтирано на фасадата на сградата, съгласно одобрен проект
3182008315
Доклад
10.12.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
6-нов/9-старXVI-48„Ихтимански проход“ № 3Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с височина Нк=9.00м, 10.00м, 12.00м и 15.00м, с два гаража, два офиса и пет паркоместа, с кабел 1kV тип NAY2Y 4×185мм2 с дължина на трасето L=95м от ТНН на ТП „Велбъжд“ до електромерно табло тип „ТЕМО“, монтирано в началото на прохода на имотна граница, съгласно одобрен проект
3192008316
3202008317
Доклад
10.12.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
522VIII-1239„Стойчо Мушанов“
№ 71
Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с височина Нк=15.00м, с един магазин за промишлени стоки, един офис и три ателиета за ИТД с подземен кабел 1kV тип NAY2Y 4×185мм2 с дължина на трасето L=170м от ТНН на ТП „Д-р Селемински“ до новопроектирана кабелна касета КРШ-Е4/NHS и с кабел NAY2Y 4×95мм2 с дължина на трасето L=10м, с електромерно табло /за 10бр.x10/60А220V и 1бр. 3x 10/60А, 220/380V/, които ще се монтират на границата на имота
3212008318
Доклад
10.12.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
84III-610„Тодор Каблешков“
№ 14
Външно кабелно електрозахранване на сграда с надстрояване-един етаж до триетажа на съществуваща жилищна сграда и ново триетажно пристрояване се реализира от ТНН на трафо 1 на ТП „Тодор Каблешков“ с допълнително монтиран автоматичен прекъсвач А3, захтанван с кабел тип NAY2Y 4×185мм2 с дължина на трасето L=170м в съществуващо табло ТЕМО, съгласно утвърден проект
3222008319
3232008320
Доклад
10.12.Георги Филков Иванчев
Кирилка Маркова Иванчева
Лъчезар Георгиев Иванчев
15VI-106„Никола Обретенов“
№ 22
Жилищна сграда с Нк=7.50м, с два гаража-двоен и единичен
3242008321
РЕСУТ
15.12.Община Пловдив354I-жил. и общ. застрояване„Богомил“ № 21Преустройство на едноетажна монолитна сграда в детска млечна кухня
3252008322
Доклад
15.12.Радка Данаилова Проданова5-новIII-87„Христо Чернопеев“
№ 13
Преустройство на магазин за промишлени стоки във фризьорски и козметичен салон
3262008323
3272008324
Доклад
17.12.Петра Георгиева Халачева
Валя Петкова Бояджиева
Наско Петков Бояджиев
Виолета Иванова Бояджиева
384аXVIII-110, 111, 2150, 2192„Янтра“ № 12аЖилищна сграда с Нк=10.00м и 11.50м, с четири гаража и ателие за ИТД
3282008325
РЕСУТ
17.12.Виолетка Георгиева Пенкова27-нов/246-старVII-740„Шести септември“
№ 112
Преустройство на магазин за промишлени стоки в манипулационна към МЦ „Евромед център“ ООД
3292008326
Доклад
17.12.Българска академия на науките-гр. София347-нов/288-старI-137„Филип Македонски“
№ 29
Преустройство с промяна предназначението на част от приземен етаж от административно-производствена сграда в кафе-аперитив
3302008327
Доклад
17.12.„Делта Капитал 2002“ ЕООД67-нов/12-старII-937, 938„Станислав Доспевски“ № 2Преустройство с промяна предназначението на магазин на партерния етаж в кафе-аперитив
3312008328
Доклад
17.12.Руси Динев Цветков82X-700„Гладстон“
№ 26
Преустройство-промяна предназначението на магазин в магазин за закуски, изпечени на място
3322008329
РЕСУТ
19.12.Нели Трифонова Златанова141VI-543„Леонардо Да Винчи“ № 14Преустройство-промяна предназначението на кафе-аперитив /заведение за бързо хранене/ във фризьоро-козметичен салон
3332008330
РЕСУТ
19.12.Явор Веселинов Разбойников
Венцислав Спасов Атанасов
Ангелина Димова Сапунджиева
София Николова Разбойникова
154IX-755„Драган Манчов“ № 7Преустройство на първи жилищен етаж от двуетажна сграда в детски център за обучение на деца и ученици
3342008331
Доклад
20.12.Ангел Петков Коджаманов43-нов/180-старIII-1293„Цанко Церковски“
№ 4а
Преустройство на съществуваща двуетажна жилищна сграда и допълващо застрояване-нов гараж
3352008332
Доклад
20.12.Иван Костадинов Спасов23-нов/111-старПИ-2152„Шести септември“
№ 157
Вътрешно преустройство на кафе-сладкарница в офис-нотариална кантора в жилищен комплекс „Аптека-Марица“ Първи етаж, вх. „А“
3362008333
Доклад
19.12.Елисавета Андонова Станева и десет др. собств.35-нов/42-старVIII-1467„Райко Даскалов“ № 39Преустройство на съществуващата едноетажна пристройка /тип павилион/ в магазин за готови храни
337200833423.12.Дормуш Дьовен35-нов/42-старI-компл. застрояване„Софроний Врачански“
№ 2
Ажурна ограда с лека метална конструкция с височина до 2.20м по незатроените граници на ПИ-1468
3382008335
Доклад
23.12.Христо Нончев Аргиров441аVII-2269„Княз Черказки“
№ 38
Преустройство-промяна предназначението на гараж № 1, гараж № 2 и два магазина в партерен етаж на жилищна сграда в магазин за промишлени стоки
3392008336
Доклад
29.12.Здравка Василева Ганчева
Николай Петров Ганчев
Диана Василева Тянева
Венцислав Борисов Тянев
Радосвета Борисова Тянева
Петър Николаев Ганчев
Невена Минчева Чинчева
510X-1039„Д-р Селимински“
№ 7
Жилищна сграда с височина Н=12.00м и 15.00м, с шест гаража и шивашко ателие
3402008337
Доклад
29.12.Сабри Мехмед Тосуз513XII-1272„Мадара“ № 8Жилищна сграда с височина Н=10.00м и 12.00м, с два гаража, две паркоместа и две ателиета за ИТД и едноетажно допълващо застрояване с височина Н=3.60м
3412008338
РЕСУТ
29.12.Недялка Тодорова Гочева436II-840„Пушкин“ № 16Преустройство-промяна предназначението на ателие „Ж“ на пети /четвърти жилищен/ етаж на три и четириетажна сграда /подобект 2/ с лице към ул. „пушкин“ в апартамент „Ж“
3422008339
Доклад
29.12.Александър Иванов Канчелов145II-270„Хенри Хершкович“
№ 7
Преустройство на подпокривното пространство със запазване на съществуваща кота корниз и промяна предназначението на етаж, сутерен и пристройка към сградата в Лекарски кабинети и амбулатория