РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА СТРОЕЖ, ИЗДАДЕНИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН – 2022г.

ГОД.РС №ДАТАИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯКВ.ПИ/УПИАДРЕС УЛИЦА /БУЛ. №ВИД СТРОЕЖРЗП
1202201
Доклад
12.01.Пенко Христев Колев345а-нов/274-старII-136„Любен Каравелов“
№ 9
Обединяване на офис /СОС с ИД 56784.522.136.2.26/ и апартамент /СОС с ИД 56784.522.136.2.31/ в едно жилище103.00м2
2202202
Доклад
18.01.Община Пловдив
„ТЕД ИНВЕСТ“ ЕООД
497бVII-1278, жил. строителство„Съборище“
№ 15
Сградно водопроводно отклонение PE-HD Ø 63 с дължина 17.00м и сградно канализационно отклонение PE-HD Ø 200 с дължина 16.00м за съществуваща сграда с ИД 56784.520.570.1 
3202203
Доклад
26.01.„АВРАМОВ-1“ ЕООД485XII-1274„Иларион Макариополски“ № 37Ново допълващо застрояване-обслужваща сграда5.17м2
4202204
Доклад
31.01.Анна Иванова Иванова166-нов/282а-старVI-522.931, общ. обслужване„Цанко Дюстабанов“
№ 34
Вътрешно преустройство и промяна предназначението на склад-СО с ИД 56784.522.931.1.1 в магазин за спортни стоки със зонз за игра246.00м2
5202205
Доклад
08.02.„АГРИ ИНВЕСТМЪНТС“ ООД240II-234„Янко Сакъзов“ № 29Допълващо застрояване-шест броя гаражни клетки в ПИ 56784.518.225126.77м2
6202206
Доклад
09.02.Д-р Мърхов, Д-р Милева153-нов/235-старXII-631„Екзарх Йосиф“
№ 14
Вътрешно преустройство и промяна предназначението на жилище, СО с ИД 56784.522.631.1.2 в АГППП-дентална медицина117.00м2
7202207
Доклад
14.02.Община Пловдив
„АПАРТ ИНТЕРНЕШЪНАЛ“ ЕООД
436 „Александър Пушкин“ и „Драгоя Божилов“Подземно изграждане на обект: Частична преработка на въздушна мрежа УО по ул. Александър Пушкин и на ул. Драгоя Божилив 
8202208
Доклад
15.02.Община Пловдив
Възложител: Район „Централен“ – Община Пловдив
 ПИ с ИД 56784.521.
1327
„Ангел Букорещлиев“ Ремонт на улична и тротоарна настилка за обособяване на споделена зона в рамките на съществуващото трасе на ул. „Ангел Букорещлиев“ 
9202209
Доклад
18.02.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
9II-116„Георги Консулов“ № 2Външно електрозахранване 1kV на жилищна сграда, ограда и подпорни стени
10202210
Доклад
       
11202211
Доклад
10.03.Мая Ангелова Кригш
Виолета Ангелова Бойгер
Йордан Димитров Архангелов
Живка Димитрова Ташева
4IX-71„Михаил Такев“
№ 27
Многофамилна жилищна сграда с Нк=3.00м; 12.00м и 14.50м, с четиринайсет апартамента и гаражи1602.02м2
12202212
Доклад
22.03.Антоанета Георгиева Юрукова353XIV-комплексно застрояване„Богомил“ № 40Преустройство и промяна предназначението на таванско помещение в „Ателие за творческа дейност“-към жилище, СОС с ИД 56784.523.1403.1.632.70м2
13202213
Доклад
22.03.„МАНТОВАНИ“ ЕАД7-нов/7-старXIV-524.161, 524.162-жил. стр.„Константин Величков“ № 27Жилищна сграда с Нк=10.00м и 15.00м, с двадесет и пет броя апартаменти, едно ателие, шестнадесет паркоместа в подземен паркинг и десет места за паркиране в двора1789.04м2
14202214
Доклад
22.03.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
349-нов/276-старVI-409„Васил Априлов“ № 18Външно електрозахранване 1kV на жилищна сграда с двадесет броя жилища, две ателиета и един офис в партера 
15202215
Доклад
24.03.„БОРМАР ИНВЕСТ“ ООД40XII-521.1737, жил. и общ. застрояване„Гладстон“
№ 49
Многофамилна жилищна сграда с Нк=10.00м; 12.00м и 15.00м, с гаражи и масивна ограда с Н=2.20м713.60м2
16202216
Доклад
25.03.„БЕНДЕКС КОНСУЛТ“ ООД9XIV-112„Младост“ № 3Строеж до кота ±0.00 на жилищна сграда с Нк=10.00м и 12.00м, допълващо застрояване с Н=2.80м спрямо по-ниския прилежащ терен847.90м2
17202217
Доклад
29.03.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
 ПИ 56784.523.450„Георги С. Раковски“ Външно електрозахранване 1kV на обект: Реконструкция на кабелна линия 1kV и изнасяне мерене на съществуваща сграда 
18202218
Доклад
29.03.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
34XI-521.934„Яне Сандански“ № 2Външно електрозахранване 1kV на жилищна сграда с гаражи, запазване на съществуваща сграда, надстрояване и пристрояване, вътрешно преустройство по чл. 53 от ЗУТ с промяна на предназначението и ремонт на едноетажна масивна сграда с подземно застрояване 
19202219
РЕСУТ
04.04.Атанас Иванов Крушков29XIII-474„Менделеев“
№ 1
Допълващо застрояване-тип навес21.40м2
20202220
Доклад
05.04.Андрей Дончев Камзамалов451XXXVI-951„Княз Черкаски“ № 33Жилищна сграда с Нк=15.00м, с десет апартамента, един магазин, два гаража за осем автомобила и две паркоместа1062.14м2
21202221
Доклад
08.04.Станислав Иванов Костов5-нов/10-старVIII-28„Страцин“ № 5Многофамилна жилищна сграда с Нк=10.00м, с един двоен гараж, две двойни и три единични паркоместа, и масивна ограда с Н=2.20м611.80м2
22202222
Доклад
12.04.Мариана Стефанова Бандрамалиева и пет други собств.46-новXIII-1449„Петко Каравелов“ № 6Реконструкция и ремонт на дървен покрив на съществуваща многофамилна жилищна сграда с ИД 56784.518.1125.1135.65м2
23202223
РЕСУТ
15.04.Община Пловдив
Район „Централен“ – Община Пловдив
362-нов/265-старIV-комплексно застрояване и зеленина„Сатурн“
№ 9,“Кардам“
№ 13А и Б, „Христо Ботев“ № 21÷27 
Благоустрояване и обособяване на детска площадка в част от УПИ IV-комплексно застрояване и зеленина, кв. 362-нов/265-стар по плана на кв. „Триъгълника“, гр. Пловдив 
24202224
Доклад
18.04.„ШАЛОМ ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ ЕООД и осем други собств.416II-1788, жилищно строителство„Марица“ № 128Жилищна сграда с Н=3.20м и 14.50м, с деветнадесет апартамента, два магазина за промишлени стоки, осем единични гаража, едно паркомясто и пет гаража с паркинг-система за два автомобила1655.60м2
25202225
Доклад
18.04.„ОЛИМП КОРЕКТ“ ЕООД37XII-521.1685, жил. застрояване„Васил Априлов“ № 48Преустройство за разделяне на два самостоятелни обекта и промяна предназначението на СОС с ИД 56784.521.1685.1.93 от заведение за бързо хранене в Аптека и Магазин за промишлени стоки159.73м2
26202226
Доклад
20.04.ЕТ „Мартин-91-Петко Стоянов“
Мартин Петков Стоянов
12-нов/232-старПИ с ИД 56784.518.
138
„Жан Жорес“
№ 43
Ателие с височина Н=3.60м по реда на чл. 50 от ЗУТ39.67м2
27202227
РЕСУТ
03.05.Борис Христов Попхристов15IV-104„Дерменка“ № 6Еднофамилна жилищна сграда с гаражи399.26м2
28202228
Доклад
04.05.„ЕС БИ БИ ТРЕЙД“ ЕООД25V-519.325, общ. обсл. „Кожухарска“
№ 2
Вътрешно преустройство и промяна на предназначението на жилищна сграда с ИД 56784.519.325.1 в сграда за обществено обслужване /Бистро/, и ремонт и преустройство на покрив без промяна на кота било104.00м2
29202229
Доклад
05.05.„СТАНДАРТ УУД КК“ ЕООД43аI-234„Братя Пулиеви“ № 4-6Промяна на предназначението на магазин, СОС с ИД 56784.519.151.1.65 в Кафе-аперитив23.15м2
30202230
Доклад
16.05.Всички собственици в ЕС
„ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
119V-566„22-ри септември“ /Гроздов пазар/
№ 8
Преустройство на приемо-предавателна станция № 3241, разположена на покрива на жилищна сграда с ИД 56784.521.542.1 
31202231
Доклад
 ИЗТЕГЛЕНО    87.68м2
32202232
Доклад
16.05.„КФ ИНВЕСТ ГРУП“ ООД
„НИКОЛОВ СТРОЙ 2021“ ЕООД
466VII-523.413, за жилищно строителство„Марин Дринов“
№ 9
Жилищна сграда с височини 10.00м, 12.00м и 15.00м, с шест апартамента, четири гаража и две паркоместа747.63м2
33202233
Доклад
17.05.Мануела Методиева Костадинова54-нов/18-старXIV-428, 434„Антим I“ № 19Преустройство на «Кафене» в «Бистро» на приземен етаж в сграда с ИД 56784.521.415.1107.86м2
34202234
Доклад
25.05.Димитър Георгиев Даскалов330-старVII-523.75„Богомил“ № 2Преустройство и промяна предназначението на Офис № 2, СОС с ИД 56784.523.75.2.18 в Стоматологичен кабинет101.00м2
35202235
Доклад
25.05.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
 ПИ с ИД 56784.523.
1968
„Иларион Макариополски“ № 112Външно електрозахранване на жилишна сграда 
36202236
Доклад
27.05.Марияна Георгиева Бацелова
Мария Василева Бацелова
330-старVII-523.75„Богомил“ № 2Преустройство и промяна предназначението на Офис № 1, СОС с ИД 56784.523.75.2.17 в Стоматологичен кабинет49.00м2
37202237
РЕСУТ
27.05.„ЛОХЕНГРИН“ ООД492X-327„Николай В. Гогол“ № 34Ремонт и преустройство на сграда с ИД 56784.523.327.1 с изграждане на надзид до 1.50м60.00м2
38202238
Доклад
06.06.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
Милена Йонкова Тодорова
 ПИ с ИД 56784.523.
1709
„Легия“ № 7Отделяне на мерене на ел. енергия на СО-ателие за творческа дейност 
3920223908.06.„НАЙСИ КАР“ АД3АI-501, общ. обсл. и стоп. дейности„Константин Величков“ № 97Фотоволтаична електроцентрала върху покривната конструкция на сграда с ИД 56784.524.98.2 
40202240
Доклад
13.06.„БИ ЗЕТ ЕН МЕДИКЪЛ“ ООД453I-1098, 1099„Марагидик“
№ 18
Промяна предназначението на Офис /СО с ИД 56784.520.447.1.38/ в Медико-техническа лаборатория168.12м2
41202241
Доклад
15.06.Иван Стефанов Станчев421II-компл. жил. строителство„Хъшовска“
№ 10
Приобщаване на таванско помещение № 7 към апартамент с ИД 56784.520.156.1.14 и създаване на капандура без промяна на кота било и кота корниз131.87м2
42202242
Доклад
15.06.Александра Йорданова Чочкова
Росен Мерджанов Петров
240бIV-200„Митрополит Натанаил“ № 5Жилищна сграда Нк=5.50м, 10.00м, 12.50м и 14.50м, с девет апартамента, пет броя гаражи за шест автомобила и три броя места за паркиране817.47м2
43202243
Доклад
20.06.Александър Георгиев Георгиев139-нов/302-старМладежки дом„Авксентий Велешки“ № 20Вътрешно преустройство и промяна предназначението на СОС с ИД 56784.522.1952.1.5 за обособяване на два самостоятелни обекта:
1. Заведение за обществено хранене-кафе-сладкарница
2. Търговски обект
 
44202244
Доклад
27.06.„ГЛОБАЛ ДИНАМИКС“ ЕООД29II-1535„Райко Даскалов“ № 53Ремонт на фасада по одобрен «Вариант 2» и сграда с ИД 56784.518.74.1 с обособяване на Кафе-бар в партера235.00м2
45202245
РЕСУТ
29.06.Румен Янков Русев
Невена Иванова Дикова
15I-97„Поп Харитон“
№ 21
Ново допълващо застрояване – навес93.30м2
46202246
Доклад
30.06.Валери Радков Маринов73-нов/93-старIV-529, 531, 532„Константин Фотинов“ № 14Реконструкция, преустройство и фасадна реставрация на сграда-НКЦ с ИД 56784.521.507.1325.00м2
47202247
РЕСУТ
30.06.„КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП“ АДСИЦ170I-522.764, общ. и жил. дейност„Христо Ботев“ № 51-53Временен открит паркинг с тридесет и девет паркоместа 
48202248
Доклад
30.06.„ХРИМА ПОЛИ“ ЕООД21IX-140„Михаил Даев“ № 9Жилищна сграда с Нк=10.00м и 13.00м, с осем апартамента, пет броя гаражи за шест автомобила и пет броя места за паркиране978.09м2
 202248а
Доклад
05.07.„ПЛИМОРИ“ ООД
Асен Иванов Костов
27-нов/172-старII-481, 485„Шести септември“
№ 144а
Преустройство на част от първи етаж, банка с ИД 56784.518.436.1.40 и трафопост с ИД 56784.518.436.1.64 за обособяване на магазин за промишлени стоки и банка със склад към нея в Административно-търговски център182.86м2
49202249
РЕСУТ
06.07.Община Пловдив19II-зеленина„Свобода“ Обособяване на зона за разполагане на площадка за деца със специфични потребности и лекционно-образователен център 
50202250
Доклад
07.07.Латинка Димитрова Бакарачева
Николинка Димитрова Славина
Жанет Димитрова Апостолова
34-нов/33-старVII-524.526, жил. стр.„Стадион“ № 9Жилищна сграда с гаражи, с Нк=12.00м и Нб=16.50м1065.24м2
5120225108.07.Сдужение на етажната собственост на сграда с ИД 56784.520.1160.1430I-жил. стр., търговия, общ. хранене и зеленина„Никола Войводов“ № 12Адаптиране на вход на същ. жилищна сграда с ИД 56784.520.1160.1 към достъпна среда-монтиране на две стълбищни инвалидни платформи 
52202252
Доклад
08.07.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
26IV-427„Дон“ № 6Външно електрозахранване КНН на жилищна сграда с Нк=11.50м и 12.20м 
53202253
Доклад
08.07.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
 522.2307, 522.2314, 522.2315, 522.2334, 522.106 Кабел 1kV и ЕТ за външно захранване на нова жилищна сграда774.60м2
5420225411.07.„М-ХИЛС 1“ ЕООД208I-църква и озеленяванеИзграждане на фотоволтаична електроцентрала за 14.76kWp върху покрива на съществуваща сграда за търговия, СО с ИД 56784.518.1253.1 
55202255
Доклад
11.07.Георги Христев Тончев12II-166„Севастопол“
№ 21
Преустройство с промяна предназначението на зъботехническа лаборатория-СОС с ИД 56784.517.126.1.10 и СОС с ИД 56784.517.126.1.12 в обект за производство на готова кулинарна продукция54.58м2
56202256
РЕСУТ    
15.07.Община Пловдив
Соня Петкова Гочева-Кунева
387IX-1875, 1876„Пулпудева“
№ 2
Преустройство и функционално обединяване на СОС с ИД 56784.520.1004.1.1 и СОС с ИД 56784.520.1004.1.2 в Жилище243.38м2
57202257
Доклад
 ?  „Родопи“ № 45  
58202258
Доклад
27.07.Диана Ангелова Матова388XIII-1593„Козлодуй“
№ 2
Преустройство с промяна предназначението на СОС с ИД 56784.520.1515.1.13 за търговска дейност в Ателие за ИТД12.15м2
59202259
Доклад
 08.08.Николай Илиев Даскалов
Галина Георгиева Даскалова
30I-за жилищни нужди„Алцеко“ № 3Вътрешно преустройство на СО с ИД 56784.519.277.1.2 и таван от сграда с ИД 56784.519.277.1.1 в Жилище139.40м2
60202260
Доклад
09.08.Александър Димитров Константинов и четирима други собств.389XVIII-1551„Митрополит Панарет“ № 8Жилищна сграда с Нк=2.80м, 10.00м и 15.00м, с шестнадесет апартамента, шест гаража за девет автомобила и шест паркоместа1249.40м2
61202261
Доклад
11.08.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
Всички собств. на ПИ с ИД 56784.518.706
2аIV-518.706, жил. застр.„Пасаж“ № 4Кабел 1kV и ЕТ за външно кабелно захранване на обект: Жилищна сграда с Нк=10.00, 11.50 и 12.00м, с четири апартамента, един гараж в партера и три броя места за паркиране 
62202262
Доклад
11.08.Община Пловдив
Електроразпределение ЮГ ЕАД
27-нов/246-старV-845„Захари Княжевски“ № 9Външно кабелно захранване с кабел 1kV на обект: Вътрешно преустройство с промяна предназначението на съществуваща сграда с ИД 56784.518.680.3 в Автоматизиран център за данни 
63202263
Доклад
16.08.„СПЕДИЯ“ ЕООД19V-582„Свобода“
№ 28Г
Изграждане на фотоволтаична централа за 30.0kWp върху покрива на съществуваща сграда с ИД 56784.517.350.1 
64202264
Доклад
22.08.„АЛЕКСО 84“ ООД349-нов/276-старVI-409„Васил Априлов“
№ 18
Вътрешно преустройство на апартаменти с номера: Ап. 2, 3, Ап. 6, 7, Ап. 10, 11, Ап. 14, 15 и Ап. 18, 19 в Ап. 2, Ап. 3, Ап. 6, Ап. 7, Ап. 10, Ап. 11, Ап. 14, Ап. 15, Ап. 18 и Ап. 19 в жилищна сграда с ИД 56784.522.409.5454.16м2
65202265
Доклад
22.08.„ОЛИМП КОРЕКТ“ ЕООД39-нов/10-старIV-522.124, жил. и общ. застрояване„Васил Априлов“
№ 17
Жилищна сграда с Нк=10.00, 14.50 и 15.00м и плътна ограда с височина Н=2.20м по границите с УПИ III-123 и УПИ V-125, разположена изцяло в имота1439.74м2
66202266
Доклад
24.08.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
5XI-76„Родопи“ № 121Кабел 1k тип VNAY2Y-J 4×95мм2 за външно кабелно захранване на обект: Нова жилищна сграда с Нк=10.00м, 11.50м, 14.50м и 15.00м, с дванадесет апартамента и места за паркиране и гариране на тринадесет автомобила 
67202267
Доклад
02.09.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
3-нов/2-старXI-524.40„Михаил Такев“
№ 1
Външно кабелно електрозахранване на обект: Нова жилищна сграда 
68202268
Доклад
05.09.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
5IX-96„Севастопол“
№ 14
Външно кабелно захранване с кабел 1k на обект: Жилищна сграда с Нк=11.50м, с шест броя апартаменти, два броя гаражи, с общо шест броя места за гариране и паркиране 
69202269
Доклад
07.09.Мария Петкова Ламбова-Сарандева15-нов/243-старI-жил. строителство„Шести септември“
№ 73
Преустройство с промяна предназначението на СОС с ИД 56784.518.1497.1.4 /жилище/ в стоматологичен кабинет 
7020227020.09.„Съюз на Евангелските съборни църкви в България“65-нов/15-старX-516„Петко Ю. Тодоров“ № 27-27аОсновен ремонт на покрив на съществуваща жилищна сграда с ИД 56784.521.1740.1 
71202271
Доклад
05.10.„АВ-ДЕНТ“ ЕООД6-нов/9-старXVI-48„Ихтимански проход“ № 3аПреустройство с промяна предназначениео на офис-СОС с с ИД 56784.522.48.5.12 в дентален кабинет63.08м2
72202272
Доклад
05.10.„ЛАЙПЦИГ 91“ АД
„ЦЕТИН България“ ЕАД
346-нов/290-старII-1399, хотел„Руски“ № 70Преустройство на приемо-предавателна станция № 3198, разположена на покрива на сграда с ИД 56784.521.1237.1 
73202273
Доклад
11.10.Димитър Костадинов Петков19аV-338, 339„Ген. Кюркчиев“ № 14Вътрешно преустройство на Ап. 1 /СОС с ИД 56784.517.206.1.1/ и Ап. 2 /СОС с ИД 56784.517.206.1.2/ за промяна на площите144.38м2
74202274
Доклад
12.10.Варта Андон Тахмизян86III-592„Преслав“ № 19Приобщаване на избено помещение № 7 към Офис с ИД 56784.521.568.1.14 в съществуваща жилищна сграда 30.20м2
75202275
Доклад
14.10.Румяна Ангелова Маркова
Зора Ангелова Златкова-Морева
29X-521.1197„Люлебургас“
№ 2
Многофамилна жилищна сграда с Нк=9.00 и 13.80м, с три гаража и три паркоместа764.86м2
76202276
Доклад
24.10.Таню Петков Мачкърски
Тихомир Танев Мачкърски
486IV-1242„Богомил“
№ 84
Преустройство на Магазин № 4-Аптека, СОС с ИД 56784.523.1242.1.29 в Микробиологична лаборатория46.81м2
77202277
РЕСУТ
24.10.Мария Славчева Тумангелова-Илиева83VII-521.1626„Май“ № 10АЖилищна сграда с височини Нк=8.00 и 10.00м, с едно ателие, две жилища и гараж за три автомобила603.00м2
78202278
Доклад
26.10.Всички собственици в ЕС
„ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
204III-компл. жил. строителство и зеленина„Кочо Честименски“
№ 1
Преустройство на приемно-предавателна станция № 3299, разположена на покрива на сграда с ИД 56784.518.1183.1 
79202279
Доклад
03.11.„АНДЕЗИТ МИНЕРАЛ“ ООД392XVIII-723„Митрополит Панарет“ № 27Ново едно и триетажно застрояване-жилищна сграда с мултифункционален културен център1202.00м2
80202280
Доклад
07.11.Община Плвдив
„Електроразпределение Юг“ ЕАД
207аII-518.313„Мостова“ № 1Външно кабелно захранване с кабел IkV на обект: Жилищна сграда с пет гаража, един двоен гараж и шест места за паркиране 
81202281
Доклад
08.11.„РИК Билдинг“ ООД
Константин Димитров Ардев
Станимир Иванов Иванов
222аXXV-755„Бунтовнишка“ № 3Многофамилна жилищна сграда с Нк=10.00 и 12.00м, с осем апартамента, два двойни гаража, един единичен гараж и три паркоместа875.33м2
82202282
Доклад
14.11.Румен Георгиев Стефанов15VIII-1081, 1082„Волга“ № 34Преустройство на СОС 56784.518.816.1.7-за търговска дейност в „Ателие“71.20м2
83202283
Доклад
15.11.„КЛИПЕР СТРОЙ“ ООД11IV-76„Волга“ № 33-СНова жилищна сграда с Нк до 8.50м и кота било=11.00м504.77м2
84202284
Доклад
16.11.„ВИП ПРОПЪРТИ-С“ ООД473VIII-523.1852„Иларион Макариополски“ № 82Нова жилищна сграда с Нк=10.00 и 15.00м, с единадесет апартамента, шест гаража и пет паркоместа1078.35м2
8520228524.11.Димитър Георгиев Дойчев21V-521.1686, за жил застр.„Равногор“ № 6Ремонт на покрив без промяна на кота корниз и кота било на жилищна сграда с ИД 56784.521.867.1 
86202286
Доклад
28.11.„ЕВЕРЕСТ-2000“ ООД514VI-520.1745, общ. жил. застр. и зеленина„Княгиня Мария Луиза“ № 43АОграда и подпорна стенаобща дължина-57.49м
87202287
Доклад
13.12.„БАЛКАНИКА“ ЕООД413XIX-193„Шести септември“
№ 35а
Промяна предназначението на „Магазин 3“-СОС с ИД 56784.518.676.1.26 в „Заведение за бързо хранене“ 
88202288
Доклад
15.12.Община Пловдив
Район „Централен“ – Община Пловдив
 ПИ 518.1385
ПИ 518.1382
ПИ 518.1500
„Цар Калоян“
„Христо Г. Данов“
„Шести септември“
Ремонт и рехабилитация с бордюрна реконструкция на „Контактна зона“ на „Дондукова градина“150.00м2
89202289
Доклад
16.12.Тома Константинов Леков
Валентин Атанасов Шуменов
Росица Кръстева Шуменова
Весела Славчева Благоева
358-нов/272-старVIII-364„Васил Априлов“ № 13Жилищна сграда с Нк=10.00, 12.00 и 15.00м, с покрит паркинг, гаражи и магазин за промишлени стоки 
90202290
Доклад
22.12.„ЛУКСЪРИ НВ“ ООД389-новVII-1586„Макгахан“
№ 20
Ново средноетажно, свързано, основно застрояване-жилищна сграда с Нк=12.00, 13.50, 14.50 и 15.00м889.46м2
91202291
Доклад
30.12.Община Пловдив
Регионален етнографски музей-Пловдив
122II-админ. Сграда„Съборна“
№ 20
Промяна на предназначението, преустройство, реставрация и адаптация за музейна и обслужваща сграда465.00м2