РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА СТРОЕЖ, ИЗДАДЕНИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН – 2009г.

ГОД.РС №ДАТАИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯКВ.ПИ/УПИАДРЕС
УЛИЦА /БУЛ. №
ВИД СТРОЕЖРЗП
120091
Доклад
05.01.Кирил Димитров Кръстев413VI-171„Пенчо Славейков“
№ 34
Преустройство-смяна предназначението на гараж № 5 в източната част на партерен етаж на жилищна сграда в дрогерия
220092
Доклад
06.01.Недялка Иванова Аролска
Величко Несторов Митрев
Иво Несторов Митрев
35-нов/13-старIII-57„Пещерско шосе“ № 5Преустройство на част от първи етаж на съществуваща жилищна сграда и пристройка до Нк=6.00м за кабинет по дентална медицина и специализиран кабинет по психиатрия
320093
РЕСУТ
07.01.Христо Кирилов Чанев
Лозинка Димитрова Чанева
156XIX-830„Руски“ № 89Преустройство на първи етаж и част от сутерен-офис в магазин за промишлени стоки от масивна сграда
420094
Доклад
10.01.Атанас Йорданов Костадинов
Парашкева Атанасова Костадинова
497бV-1285, 1299
ПИ 1285
„Стойчо Мушанов“
№ 44а
Времвнно застрояване – двуетажна пристройка към съществуваща жилищна сграда
520095
Доклад
10.01.Радослав Александров Бояджиев
Георги Василев Георгиев
Христинка Костадинова Лалабонова
509III-966„Балкан“ № 261. Жилищна сграда с височина Н=8.50м, с два гаража
2. Жилищна сграда с височина Н=15.50м, с един гараж
620096
РЕСУТ
13.01.Лазар Стоянов Лазаров160-нов/326-старI-933, 934„Цанко Дюстабанов“
№ 23, вх. Б
Преустройство на избено помещение /стая/ № 21 в ателие за копирни услуги
720097
Доклад
13.01.„Универсал-Т“ ЕООД33-нов/34-старXII-519„Рила“ № 8Жилищна сграда с височини Нк=10.00м и 11.50м, с дванадесет апартамента, компютърна и фитнес зали, пет гаража и паркомясто в двора
820098
РЕСУТ
10.01.Росица Стоянова Константинова
Петър Георгиев Константинов
338аIX-1524„Крали Марко“ № 23Преустройство-промяна предназначението на гараж № 15 в партерен етаж с вход от улицата на жилищна сграда в магазин за промишлени стоки и галерия
920099
Доклад
13.01.Марианка Георгиева Пачовска5-нов/10-старIII-18„Пещерско шосе“ № 27Жилищна сграда с Н=9.00м, 12.00м и 13.00м с допълващо застрояване, с един двоен гараж, един единичен, две ателиета за ИТД и две паркоместа в двора
10200910
Доклад
19.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
61VI-ритуален дом„Съборна“ № 23Външно електрозахранване на допълнителна мощност за климатична инсталация към Ритуален дом
11200911
Доклад
22.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
222XIII-738„Бунтовнишка“ № 6Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда
12200912
Доклад
22.01.ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ398V-музей„цанко Лавренов“ № 3Укрепване на земната основа на „Къща Недкович“ – двуетажна сграда, паметник на културата от национално значение с нежилищни функции
13200913
Доклад
30.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
4XII„Ангел Букурещлиев“
№ 6
Изграждане на GNSS Мрежа, монтаж на апаратура-GNSS приемник и антена
14200914
Доклад
30.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
11-нов/17-старV-276„Стоян Михалковски“
№ 16
Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда с магазини за промишлени стоки, фризьорски салон с фитнес зала
15200915
Доклад
30.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
241VI-179„Бунтовнишка“ № 17Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда
16200916
Доклад
30.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
8-нов/8-старIV-92„Младост“ № 21Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда
17200917
РЕСУТ
02.02.Стефан Иванов Гешанов
Драгомир Динев Динев
152-нов/336-старXI-290„Цар Асен“
№ 13
Временна пристройка към съществуващ магазин за промишлени стоки с Нк=3.00м
18200918
Доклад
03.02.Атанас Серафимов Атанасов46-нов/41-старXI-1440„Петко Каравелов“
№ 2а
Преустройство-промяна предназначението от офис на втори етаж от триетажна жилищна сграда в хостел
19200919
РЕСУТ
06.02.Мая Петрова Бояджиева
Костадин Николов Бояджиев
338аXI-1525„Павликенска“ № 19Преустройство-промяна предназначението на гараж № 1 и офис на първи /приземен/ етаж на жилищна сграда в салон за красота
20200920
21200921
РЕСУТ
10.02.Атанас Василев Маринов422XVII-2225„Детелин Войвода“ № 3аПреустройство-промяна предназначението на ателие на втори етаж на жилищна сграда в жилище
22200922
Доклад
25.02.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
19X-1028„Гладстон“ №94Външно електрозахранване 1kV на стоматологични кабинети
23200923
Доклад
25.02.„ЙО-КОМЕРС“ ЕООД140-нов/300-старVIII-448„Тракия“ № 24Свързано жилищно застрояване с Нк=9.00м и 11.50м и с осем броя жилища в ПИ с ИД 56784.522.448
2420092428.02.Екатерина Енева Динчева
Ивайло Найденов Бозуков
Донка Георгиева Чилингирова-Бозукова
242XVIII-174„Бунтовнишка“
№ 23
Остъкляване на тераси /по северозападната фасада/ на жилищна сграда на коти +5.80, +8.60 и 11.40 в апартаменти № 4, № 5 и № 6
25200925
Доклад
17.02.„Стройкар КМ“ ООД
Лало Димитров Сетров
18-нов/21-старV-334„Йоаким Груев“
№ 20
Преустройство-промяна предназначението на магазин за промишлени стоки в заведение за бързо хранене с продажба на готова храна за вкъщи, без извършване на СМР и без промяна на дограма и фасади
26200926
Доклад
19.02.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
Кабелизиране на въздушна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост на ул. „Митрополит Панарет“, ул. „Козлодуй“, ул. „Скобелев“ ул. „Макгахан“, ул. „Шейново“, ул. „Пулпудева“, ул. „Цар Георги Тертер“, ул. „Душо Хаджидеков“
27200927
РЕСУТ
20.02.Николай Илиев Базлянков
Христина Маринова Кирчева
Илия Чилов Базлянков
368I-Хълм на младежта„Ихтимански проход“ № 2Гараж с височина до 2.80м
28200928
Доклад
20.02.„ЕКСПРЕС АИМ“ ООД12VII-1174„Волга“ № 14Жилищна сграда с Нк=8.50м, с два гаража и един офис
2920092924.02.Зарухи Ервант Зеронян33-нов/409-старV-компл. жил. застрояване„Шести септември“
№ 169
Остъкляване на северна тераса към апартамент на шести етаж на шестетажна жилищна сграда
30200930
РЕСУТ
24.02.Кръстина Якимова Матова
ЕТ „Билкова аптека“ Кръстина Матова
114I-компл. застрояване„Цар Борис III Обединител“
№ 62
Преустройство на част от съществуващ магазин за промишлени стоки и кафе в магазин за вино и високоалкохолни напитки, цигари, кафе и захарни изделия
31200931
РЕСУТ
24.02.Стоян Йорданов Шишков154-нов/278-старIII-компл. застрояване„Руски“ № 139Преустройство на кафе-еспресо в магазин за цветя, подаръци и промишлени стоки
32200932
РЕСУТ
04.03.Ралица Иванова Абаджиева384аI-84„Арда“ № 5Преустройство-промяна предназначението на гараж № 1 на първия етаж на жилищна сграда в офис
33200933
Доклад
06.03.„Ти Еф ИНВЕСТ“ ООД
Стоян Гърдев Гърдев
Блага Георгиева Стойчева
Екатерина Ангелова Райчева
Лилия Матеева Савова
Йонко Иванов Стойчев
2-нов/1-старVI-28„Петко Д. Петков“ № 11Жилищна сграда с височини Нк=10.00м, 12.00м и 14.00м, с тринадесет броя жилища, два гаража, седем паркоместа в двора на УПИ и един офис със склад и изби
34200934
Доклад
09.03.Неделин Николаев Бояджиев
Георги Николаев Бояджиев
Парашкева Георгиева Бояджиева
Димо Георгиев Чолаков
387XI-1871„Генерал Скобелев“ № 8Жилищна сграда с височина Н=11.50м с три гаража
35200935
Доклад
10.03.„Вавилон-2006“ ЕООД435V-662„Цар Иван Шишман“ № 6Жилищна сграда с височина Н=8.80м и 11.40м, с магазин за промишлени стоки и две ателиета за ИТД
36200936
Доклад
11.03.„СТАНКОВ-2005“ ЕООД
Нели Георгиева Атанасова-Мирчева
359IV-общ. застрояване„Капитан Райчо“ № 56Преустройство-промяна предназначението на кафе-аперитив 3-61 и магазини 3-62, 3-63 и 3-69 на трети магазинен етаж в Търговски и административен комплекс в „БИЛЯРД КЛУБ“
37200937
Доклад
11.03.Емил Димитров Пехливанов
Величка Вълкова Пехливанова
376аIX-1976„Родопи“ № 88Жилищна сграда с височини в абсолютни коти 161.30, 168.70 и 171.70 /в относителни коти Нк=3.60м, 11.00м и 14.00м/ с магазин за промишлени стоки и две ателиета за ИТД
38200938
Доклад
11.03.Владимир Павлов Ставрев12-новXII-170„Никола Алваджиев“
№ 8
Преустройство на съществуващ офис № 1 в жилищна сграда в кафе-аперитив
39200939
Доклад
14.03.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
32-нов/114-старIV-30„Фредерик Жолио Кюри“
№ 18
Външно електрозахранване на офис-сграда с подземни гаражи
40200940
Доклад
14.03.Боян Димитрова Манчоров
Ваня Цветанова Манчорова
Албена Тодорова Кузева
223XIII-295„Янко Сакъзов“
№ 30
Жилищна сграда с Нк=10.00м и 14.00м с един магазин за хранителни стоки и един магазин за промишлени стоки, седем броя ателиета за ИТД и подземно застрояване със седем броя паркоместа
41200941
Доклад
16.03.Елена Божкова Христова
Василка Христова Вашлейтао
Анастасия Христова Иванова-Панджарова
„ГИД-СТРОЙ“ ООД
457XV-1615„Шейново“ № 12Жилищна сдрада с височина Н=11.50м с шест гаража и едно ателие за ИТД
42200942
Доклад
18.03.Боряна Николаева Краевска
Николай Иванов Краевски
Дарена Иванова Йорданова
155I-649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 659, 660, 1363 /ПИ 655/„Гладстон“
№ 38
Преустройство на жилищна сграда в целодневна детска драдина
43200943
Доклад
25.03.Гергана Атанасова Мерджанова
Велислав Йорданов Петров
36-старI-общ. и жил. стр. и зеленина, ПИ-585„Стадион“ № 30Преустройство на ап. № 35 и ап. № 36 на шести етаж, вх. Б в жилищен блок № 2 с отнемане на спалня от ап. № 36 и присъединяването и към ап. № 35
44200944
Доклад
25.03.ЕТ „ЕЛДОРАДО“-Георги Дамянов7-новXIV-117„Дружба“ № 19Преустройство на двоен гараж „Д“ и „Е“-допълващо застрояване в Офис
45200945
Доклад
25.03.Стоян Петков Костадинов
Петко Стоянов Костадинов
Александър Стоянов Костадинов
Николина Стоянова Желязкова
Ваньо Господинов Желязков
„Стомекс“ ООД
7-нов/7-старXII-159„Хан Аспарух“ № 120Жилищна сграда с височини Нк=10.00м и 14.00м, с девет апартамента, едно ателие за ИТД, един офис, избени складови помещения, три гаража /от които един двоен/ и две паркоместа в двора
46200946
Доклад
25.03.Йордан Тенчев Пъджев
Нели Йорданова Господинова
207аVII-344„Васил Соколов“ № 4Масивна ограда с височина Н=2.20м по вътрешните регулационни линии, разположена изцяло в УПИ
47200947
Доклад
26.03.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
477XIII-1984„Родопи“ № 113Външно електрозахранване на нова четири и пететажна жилищна сграда с височина Нк=4.60м, Нк=10.00м и Нк=15.00м, с два магазина за промишлени стоки, три гаража и зала за танци
48200948
Доклад
26.03.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
3V-49„Христо Ботев“ № 116Външно електрозахранване на нова четири и пететажна жилищна сграда с височина Нк=12.00м и Нк=15.00м, с магазин за промишлени стоки и подземни гаражи
49200949
РЕСУТ
31.03.Василка Христова Георгиева
Георги Алексиев Георгиев
153-нов/285-старVI-489„Велико Търново“ № 61Преустройство на Офис 1 в жилищна сграда в Студио за красота
50200950
51200951
Доклад
01.04.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
3V-50„Христо Ботев“ № 118Външно електрозахранване на нова четири и пететажна жилищна сграда с височина Нк=12.00м и Нк=15.00м, петнадесет апартамента, тринадесет ателиета, осем магазина за промишлени стоки, един офис, един стоматологичен кабинет, изби и сладове, подземен гараж с осем паркоместа
52200952
РЕСУТ
01.04.Янка Колева Георгиева134VII-605„Раковски“
№ 15
Преустройство-промяна предназначението на гаражна клетка, разположена на първи етаж, на лицевата двуетажна сграда в магазин за пакетирани хранителни стоки, цигари и алкохол
5320095309.04.Мария Атанасова Хранова
Ангел Любенов Хранов
Атанас Любенов Хранов
371XII-1744„Сан Стефано“
№ 71
Плътна ограда с височина до 2.20м по страничната регулационна линия /северната регулационна линия/ на УПИ XII-1744 и съседния УПИ XI-1743, разположена изцяло в УПИ XII-1744
54200954
РЕСУТ
09.04.Йордан Ганчев Пашов119-нов/88-старV-566„Гроздов пазар“
№ 6а
Преустройство на гараж в източната половина на приземието на триетажна сграда в магазин за промишлени стоки
55200955
Доклад
10.04.„ДЕЯНИК“ ЕООД16II-36„Никола Обретенов“
№ 21
Жилищна сграда с Нк=8.50м /в абслолютни коти 185.65 и 187.92 и Нб=11.00м /абс. к. 190.42/
56200956
Доклад
13.04.Христо Иванов Иванов
Галя Димова Иванова
„Херастрой“ ЕООД
6-нов/330в-старXII-185„Найчо Цанов“ № 15Пететажна жилищна сграда с мансарден етаж и магазини височина Нк=3.00м и 15.00м, с четиринадесет апартамента, едно ателие, два магазина, петнадесет изби, два гарага и четири паркоместа в дворното пространство
57200957
Доклад
16.04.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
13-новXI-181„Георги Измирлиев“
№ 30
Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда с Нк=10.00м и Нк=14.00м, с шест броя гаражи и два броя офиси
58200958
Доклад
16.04.Димитър Николов Столинов
Даниела Герова Столинова
46-нов/41-старV-1446„Скайлер“ № 3Преустройство-промяна предназначението на магазин на първи /партерен/ етаж на жилищна сграда в магазин-оптика с лекарски кабинет
59200959
Доклад
11.05.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
392XXIX-722„Душо Хаджидеков“
№ 2
Външно кабелно електрозахранване на триетажно жилищно застрояване с девет броя бъдещи потребители
60200960
Доклад
21.04.Стефан Георгиев Суванджиев
Атанас Стоянов Запрянов
Константин Николов Керпечев
463XII-120„Янтра“ № 9Преустройство-промяна предназначението на кафе-сладкарница в салон за красота
61200961
Доклад
21.04.Христо Костадинов Пердикацев476III-1821„Славянска“
№ 41
Жилищна сграда с Нк=12.00м и 14. 50.00м, с два гаража, един офис, един лекарски кабинет и допълващо подземно застрояване за паркинг
62200962
РЕСУТ
22.04.Владимир Дамянов Малаков32VII-343„Загреб“ № 5Ремонт, преустройство и надстройка до кота корниз Нк=10.00м на съществуваща жилищна сграда
6320096322.04.Виолета Георгиева Калоферова
Петър Димитров Калоферов
Камелия Димитрова Петрова
3-нов/2-старI-33„Христо Ботев“
№ 102
Плътна ограда по странична регулационна линия между УПИ I-33 I УПИ II-34, изцяло в УПИ I-33 с височина Н=2.20м, съгласно чл. 147, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗУТ
64200964
РЕСУТ
22.04.Никола Иванов Соколов294XIV-1174„Драган Цанков“ № 27Преустройство на самостоятелно приземно помещение във фризьоро-козметичен салон в двуетажна жилищна сграда
65200965
РЕСУТ
22.04.Златка Александрова Томева77-нов/160-старIV-351„П.Ю. Тодоров“
№ 7
Преустройство на офис на втори етаж от жилищна сграда в лекарски кабинет
66200966
РЕСУТ
22.04.Божидар Стефанов Нестеров
Татяна Георгиева Нестерова
119-нов/88-старV-566„Гроздов пазар“
№ 8
Преустройство на избено помещение в източната част на приземието на сградата в магазин за промишлени стоки и офис
67200967
Доклад
27.04.Ангел Антонов Примов222V-727„Янко Сакъзов“ № 19Преустройство-промяна предназначението на фризьорски салон в магазин за пакетирани и консервирани храни и аксесоари за домашни любимци
68200968
Доклад
29.04.Радослав Динев Минчев
Иван Динев Минчев
Красимира Ганчева Даскалова
22II-452„Тунджа“ № 1Автомивка
69200969
Доклад
30.04.Мария Чонова Тушиянева
Катя Василева Капарова
Петър Томов Капаров
488VII-1235„Граф Игнатиев“ № 73Преустройство-промяна предназначението на гараж № 5 във фризьорски салон с маникюр и складово помещение № 2 в гараж, находящи се в първия етаж на жилищна сграда
70200970
Доклад
30.04.„ПЕТЕР“ ООД
Петър Василев Василев
Петър Кирилов Карагеоргиев
370аX-1728„Беласица“
№ 49
Жилищна сграда с Нк=9.00м и 11.00м с един магазин и един троен гараж
71200971
РЕСУТ
07.05.Мария Петрова Проданова187XIV-529„Ангел Кънчев“
№ 8А
Преустройство на магазин за промишлени стоки във ветиринарна аптека
72200972
РЕСУТ
07.05.Стоян Станчев Проданов187XIV-529„Ангел Кънчев“
№ 8А
Преустройство на офис II на първи жилищен етаж в жилище
73200973
Доклад
07.05.„НИКОЛОВ СТРОЙ“ ООД462VIII-141„Мали Богдан“
№ 29
Жилищна сграда с Нк=11.50 14.50м с два офиса, осем жилища и едно ателие за ИТД
74200974
РЕСУТ
07.05.Елисавета Владимирова Лъчинова344IV-обществено застрояване„Капитан Райчо“ № 50Преустройство-промяна предназначението на магазин № 5, разположен в северната страна на сутерена на Търговски комплекс-тяло „А“ в салон за красота
75200975
РЕСУТ
07.05.Виолетка Георгиева Пенкова344IV-обществено застрояване„Капитан Райчо“ № 50Преустройство-промяна предназначението на магазин № 1, разположен в северната страна на сутерена на Търговски комплекс-тяло „А“ във фризьорски салон
76200976
Доклад
08.05.Жанета Светланова Шутова2-новVIII-951, 952„Ген. Данаил Николаев“ № 79Преустройство-промяна предназначение на помещение в приземен етаж на жилищна сграда в магазин за продажба на цветя по чл. 53 от ЗУТ
77200977
Доклад
08.05.Тихомир Тодоров Имреоров
Маргарита Стефанова Имреорова
240IV-232„Митрополит Натанаил“
№ 25
Преустройство на гараж № 1 и 2 в офис
78200978
РЕСУТ
13.05.Марин Герасимов Нонков463VI-124, 125„Осъм“ № 14, 14аПреустройство-промяна предназначението на ателие № 15 и гараж № 2 в първи етаж на жилищна сграда във фризьорски и козметичен салон
79200979
РЕСУТ
13.05.Гергана Николова Коцева
Елена Георгиева Коцева
486I-1246„Богомил“ № 78Преустройство-промяна предназначението на гараж № 1 и гараж № 2 в първи етаж на жилищна сграда в офис
80200980
Доклад
13.05.Кеворк Зарех Телфеян
Алис Таквор Арабян
Шени Кеворк Телфеян
144-нов/320-старIX-277„Г. М. Димитров“ № 3аЧетириетажна жилищна сграда с височина Нк=14.80м, с шест апартамента, три ателиета, три офиса, изби и три паркоместа
81200981
РЕСУТ
13.05.Александър Георгиев Панайотов159-нов/325-старI-729„Г. М. Димитров“ № 17Преустройство на югоизточно избено помещение в стая за творческа дейност /кабинет/
8220098213.05.„МУРАТОВ ПРОПЪРТИ“ ООД176V-1492„Ангел Кънчев“ № 2Временен паркинг за леки автомобили по чл. 147, ал. 1, във връзка с чл. 55 от ЗУТ за девет паркоместа
83200983
РЕСУТ
13.05.Спортен клуб ДФС-Локомотив71-нов/74-старX-2001„Отец Паисий“
№ 31
Преустройство на едноетажна монолитна сграда в магазини и кафе-аперитив
84200984
Доклад
14.05.Стоянка Ненкова Груйчева
Тодор Ненков Груйчев
457XVII-1619„Шейново“ № 16Жилищна сграда с височина Н=10.00м и 11.50м, с четири гаража и две ателиета за ИТД и шест апартамента
85200985
Доклад
18.05.„КОНТАКТ 97-В“ ЕООД
Георги Атанасов Вангелов
Здравко Стоянов Чапъров
Мария Николова Чешитева-Недева
382XIII-714„Хан Аспарух“ № 23Жилищна сграда с Нк=11.50 14.50м, с четири гаража и допълващо застрояване за ателие с Нк=2.80м и 3.30м
86200986
Доклад
07.06.Иван Минчев Петов134-нов/316-старVII-223„Иван Вазов“
№ 8, ет. 2
Преустройство на три жилища с ИД 56784.522.223.1.1, 522.223.1.2 и 522.223.1.10 в едно жилище: I-ви етап /подобект/: Преустройство на жилище с ИД 56784.522.223.1.1
II-ри етап /подобект/: Преустройство на жилища с ИД 56784.522.223.12 и 522.223.1.10
87200987
Доклад
18.05.Любомир Иванов Проданичин416IX-169, 170„Лозенград“
№ 17
Преустройство-промяна предназначението на избено помещение № 4 и № 4а от жилищна сграда в офис
88200988
РЕСУТ
18.05.Мария Кирилова Неделчева240БI-207, 208„Митрополит Натанаил“ № 13Остъкляване на лоджия и отваряне на врата към нея в съществуваща жилищна сграда
89200989
Доклад
18.05.„Телевизионни и радиосервизи“ ЕАД-гр. София28-нов/249-старI-жил. стр.„Васил Априлов“ № 92Преустройство-промяна предназначението на обект № 1-магазин партер и междинно ниво в зала за игрални автомати
90200990
Доклад
19.05.„АРШИНКОВ И ДЕМИРОВ-ИНВЕСТРОЙ“ ООД
Костадин Николаев Демирев
8XV-124„Копривщица“
№ 34
Жилищна сграда с Хк=7.50м и 12.50м, с три гаража, два магазина за промишлени стоки, офис, шест ателиета за ИТД и единадесет апартамента
9120099113.06.Еленка Николова Филипова15II-98„Дерменка“
№ 2
92200992
Доклад
21.05.Тодор Христосков Рогачев41-нов/182-старXXVII-1260„Цар Калоян“
№ 13а
Ремонтно-възстановителни дейности с приобщаване на допълнително помещение към магазин на първи етаж, преустройство на жилище на втори /галериен/ етаж в офис
93200993
РЕСУТ
22.05.Ели Петрова Павурджиева338аI-1529, 1530„Павликенска“
№ 15
Преустройство-промяна предназначение на югозападния гараж в партера на жилищна сграда в офис, с обособяване на нов санитарен възел от обща част
94200994
Доклад
27.05.Димитринка Николова Тодорова
Станка Николова Телкеджиева
356VI-1422, общ.„Крали Марко“ № 41Първи етап:-дял I: Жилищна сграда с Нк=14.00м, с два гаража, един офис и едно ателие за ИТД
95200995
РЕСУТ
29.05.Жельо Христов Запрянов436XVI-870„Александър Малинов“ № 1Преустройство-промяна предназначението на фризьоро-козметичен салон в офис и кафе-сладкарница
96200996
Доклад
29.05.Милчо Тодоров Георгиев13-новVI-190, 187„Христо Чернопеев“ № 5Преустройство-промяна предназначението на съществуващ магазин за промишлени стоки в дрогерия
97200997
Доклад
01.06.Георги Димитров Вълев31XII-976„Яне Сандански“
№ 23
Ново средноетажно жилищно застрояване
98200998
Доклад
02.06.Атанас Георгиев Солов22IX-1322„Захари Стоянов“ № 39иЖилищна сграда с Нк= 10.00м, с гараж и кафе-аперитив
99200999
Доклад
02.06.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
43-нов/180-старXI-521.1287„Христо Г. Данов“ № 37Рампа за инвалидни колички пред административната сграда на ЕВН, гр. Пловдив
1002009100
Доклад
03.06.Илка Куцуоглу-Аврамов
Анастасия Костадинова Куцуоглу
50-нов/2-старПИ-842„Отец Паисий“ № 2Промяна предназначението на северозападния ъглов магазин за промишлени стоки в магазин за маркови цигари и алкохол, пакетирани шоколадови и захарни изделия, и ядки
1012009101
Доклад
03.06.„КЛАСИК ИНВЕСТ“ ЕООД464VI-405„Еню Марков“
№ 3
Жилищна сграда с Нк=15.00м, с четири гаража и дванадесет жилища
1022009102
Доклад
04.06.Даниела Иванова Гергьовска345а-нов/274-старII-136„Любен Каравелов“
№ 9
Преустройство-промяна предназначението на магазин „Л“ на втори магазинен етаж на офисна сграда в кабинет за физикална медицина и рехабилитация
1032009103
Доклад
08.06.Александра Желева Аврамова481IX-1882„Доктор Владо“ № 26Преустройство-промяна предназначението на магазин № 2 и склад на първи и подземен етаж от съществуваща жилищна сграда в салон за красота
104200910410.06.Стефка Атанасова Петрова
„КОДЕМ ИМПЕКС“ ООД
139VI-449, 451„Света Петка“ № 22Ажурна ограда с височина Н до 2.20м към улица и към УПИ V-453, разположена изцяло в УПИ VI-449, 451
1052009105
Доклад
10.06.Илиян Димитров Желязков и 8др. собств.512VII-1699, 1706, 1705„Плиска“ № 4Жилищна сграда с височина Н=3.60м, 12.50м и 15.00м с пет гаража, два офиса, седем ателиета за ИТД и дванадесет жилища
1062009106
РЕСУТ
10.06.Дечко Трифонов Дечев
Владимир Дечев Дечев
Младен Илиев Дрошев
Тянка Йорданова Дрошева
25-нов/24-старV-394„Дон“ № 13Преустройство на две тавански помещения от триетажна жилищна сграда с частично надзиждане на основание чл. 49, ал. 2 и чл. 50, т. 1б от ЗУТ, без промяна предназначението
1072009107
Доклад
11.06.Кремена Антонова Филипова449XV-624„Мортагон“ № 5Преустройство-промяна предназначението на магазин № 3 в югоизточната част на първия и подземния етаж на жилищна сграда в аптека
1082009108
РЕСУТ
15.06.Алдино Паскуали141IV-544„Петър Парчевич“ № 14Вътрешно преустройство без промяна предназначението на ап. 9 и ап. 10 на шести етаж от съществуваща жилищна сграда
1092009109
Доклад
15.06.Цвета Стоянова Димова
Стоян Минчев Андонов
„МИГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
15IX-226„Ген. Данаил Николаев“ № 96Жилищна сграда с височини Нк=11.50м и 15.00м, с магазини и гаражи
1102009110
Доклад
16.06.Тодор Кирилов Нушев377XXIV-2168„Тодор Бурмов“
№ 8
Жилищна сграда с Нк=10.00м, с два гаража и два офиса
1112009111
РЕСУТ
18.06.Боян Димов Грозев
Мария Димитрова Стоилова
62-нов/96-старVIII-291„Божидар Здравков“ № 5Гараж с височина Нк=2.40м-допълващо застрояване
1122009112
РЕСУТ
18.06.Иван Недков Каблешков44-нов/170-старVIII-1538„Христо Г. Данов“ № 26Основен ремонт на пристройката-антре към самостоятелно жилище, заемащо първия етаж на двуетажна сграда
1132009113
РЕСУТ
18.06.Грация Николаева Касапян
Крикор Сахак Касапян
215АIII-общ.„Гладстон“
№ 19А
Преустройство с промяна предназначението на офис 1.2 в магазин за промишлени стоки на II етаж от сграда, съгласно чл. 38, ал. 5 от ЗУТ
1142009114
РЕСУТ
11.07.Община Пловдив
Владимир Георгиев Серафимов
„Раковски“
№ 1

Ново канално отклонение PVC Ø 160 с дължина 11.30м
1152009115
Доклад
11.07.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
17IV-973„Скакавица“
№ 13
Изграждане на външно електрозахранване 1kV на жилищна сграда
1162009116
Доклад
19.06.Стоян Димитров Биков14XI-214, 215„Ген. Данаил Николаев“ № 80Преустройство на магазин № 1 за промишлени стоки в партерен етаж на жилищна сграда в бърза закуска
1172009117
РЕСУТ
19.06.Румен Асенов Тулев27I-492„Люлебургас“
№ 1
Преустройство-промяна предназначението на кабинет за ИТД /Ателие 1/ в амбулатория за специализирана медицинска помощ-онкология и хирургия
1182009118
Доклад
19.06.„ММ ИНВЕСТ ГРУП“ ООД27I-492„Люлебургас“
№ 1
Преустройство на гараж № 4 в магазин за промишлени стоки
1192009119
РЕСУТ
24.06.Руска Иванова Макрелова
Илия Викентиев Макрелов
482XII-339„Иларион Макариополски“ № 13Преустройство-промяна предназначението на магазин № 1 в северозападната част на първи /партерен/ етаж на жилищна сграда в салон за красота
1202009120
РЕСУТ
24.06.Стефан Александров Асенов497БI-1290„Стойчо Мушанов“ № 38Ограда към уличната регулационна линия, разположена изцяло в УПИ
1212009121
РЕСУТ
24.06.Николай Димитров Динков
Екатерина Тодорова Джоглева
8-новXI-34„Севастопол“
№ 36
Преустройство на таван в две жилища
1222009122
Доклад
24.06.Васил Георгиев Арнаудов19VII-915„Никола Обретенов“
№ 14
Жилищна сграда с височина Нк до 7.50м
1232009123
Доклад
26.06.Иван Георгиев Кашкавалджиев
Ани Георгиева Кашкавалджиева
Никола Иванов Кашкавалджиев
388XIII-1593„Козлодуй“ № 2Жилищна сграда с височина Н=11.50м и 15. 00м, с два гаража, два магазина за промишлени стоки и четири ателиета за ИТД
1242009124
РЕСУТ
29.06.Юсеин Хайриев Сюлейманов463VI-124, 125„Осъм“ № 14, 14аПреустройство-промяна предназначението на гараж № 3 в първи етаж на жилищна сграда във фризьорски салон
1252009125
РЕСУТ
29.06.Антоанета Николова Николова
Стоян Филипов Марински
34-нов/104-старI-448„Петко Каравелов“
№ 24
Преустройство с промяна предназначението на съществуващ апартамент № 3 в жилищна сграда на първи жилищен надмагазинен етаж, /втори етаж/ в адвокатска кантора-офиси
1262009126
1272009127
Доклад
02.07.Ангелина Димитрова Александрова
Серафим Янкулов Александров
294X-1178„Моцарт“ № 3Основен ремонт и реконструкция на съществуваща триетажна жилищна сграда с нова триетажна пристройка с височина Нк=10.00м, на основание чл. 134, ал. 6 и чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗУТ
1282009128
Доклад
02.07.„Книжна борса Пегас“ ЕООД
Юлия Христова Илиева
43аI-общ. и жил. нужди„Магура“ № 3, 3аРемонт и преустройство на съществуваща двуетажна сграда-ПК със завишаване височината НК, чрез надзид на подпокривното пространство с височина до 1.50м, съгласно чл. 50, т. 1б от ЗУТ, във връзка с одобрено ЧКЗР-чл. 148 от ППЗТСУ /отменен/, одобрена с Протокол на АГК при Район „Централен“ № 142/09.12.1999г.
1292009129
Доклад
06.07.Зоя Димитрова Романова12VII-178„Христо Ботев“
№ 82
Рампа за изграждане на достъпна среда към съществуваща административна сграда
1302009130
РЕСУТ
06.07.Георги Светлозаров Томов2II-359„Никола Обретенов“
№ 37
Жилищна сграда с височина Нк=8.00м и 12.00м
1312009131
Доклад
06.07.Надка Стефанова Мавродиева14VI-206„Христо Чернопеев“ № 3Жилищна сграда на един, четири и пет етажа, с височини Нк=3.60м, 12.00м и 15. 00м-Първи етап на строителство- до Нк=7.20м
1322009132
Доклад
08.07.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
11XXI-73„Волга“ № 33Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда с подземен гараж
1332009133
Доклад
08.07.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
33-нов/34-старXII-519„Рила“ № 8Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда с височина Нк=10.00м и Нк=11.50м, с дванадесет апартамента, компютърна и фитнес зали, пет гаража и паркомясто в двора
1342009134
Доклад
08.07.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
12II-114, 124„Родопи“ № 129, 131Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда на четири и пет етажа с височина Нк=11.50м и Нк=14.50м, с двадесет и три апартамента, четири офиса, дванадесет гаража и паркоместа в двора
1352009135
Доклад
08.07.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
12IX-123„Родопи“ № 133Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда с височина Нк=11.50м и Нк=14.50м, с дванадесет апартамента, два офиса, шест гаража /един двоен/, едно ателие за ИТД и паркоместа в двора на четири и пет етажа и мансарден етаж
1362009136
РЕСУТ
07.07.Мария Петрова Папаянопол368ПИ-70„Велбъжд“
№ 13
Подпорни стени и огради към обект: Жижищна сграда на ул. „Велбъжд“ и ул. „Ихтимански проход“
1372009137
Доклад
08.07.Андон Атанасов Тосев509XIII-968„Емил Зола“
№ 7
Жилищна сграда с височина Н=12.00м и 15.00м, с един гараж и един магазин за хранителни стоки
1382009138
Доклад
08.07.Петър Атанасов Маламов141VIII-550„Леонардо Да Винчи“ № 18Преустройство-промяна предназначението на гараж № 1 на първи /партерен/ етаж от жилищна сграда в офис
1392009139
РЕСУТ
09.07.Калина Манолова Цанкова209XI-689„Трайко Китанчев“ № 4Преустройство на апартамент № 2 /тип мезонет/ на кота +2.50 и 5.20м в две самостоятелни жилища
1402009140
Доклад
15.07.Христина Лазарова Мишева
Донка Лазарова Мишева
481I-1886Иларион Макариополски“ № 67Жилищна сграда с Нк=10.00м и 14.50м, с четири апартамента, едно ателие за ИТД, два офиса, един лекарски кабинет и едноетажно допълващо застрояване с Нк=3.00м /160.50/, с два гаража и един гараж за ремарке
1412009
141
Доклад
15.07.Стефан Александров Асенов497бII-1288, 1289„Стойчо Мушанов“ № 40Жилищна сграда с височина Н=11.50м, с три гаража, магазин за промишлени стоки и магазин за хранителни стоки
1422009142
Доклад
15.07.Стоил Славов Парламов18I-1„Волга“ № 45Преустройство на гараж № 1 в лекарски кабинет
1432009143
РЕСУТ
16.07.„ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕВРЕИТЕ ШАЛОМ-ПЛОВДИВ“204VII-645, 1537, общ. обсл. дейности„Руски“ № 18Преустройство и промяна предназначението на чст от западното крило от съществуваща сграда /бивш учебен кабинет/ в камерен театър
1442009144
1452009145
Доклад
17.07.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
139VI-449, 451„Света Петка“ № 22Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда с Нк=15.00м и едно и двуетажно нежилищно застрояване с Нк=4.00м и Нк=7.00м, с два магазина за промишлени стоки, лекарски кабинет, стоматологичен кабинет, четириателиета за ИТД, подземно застрояване със седем паркоместа
1462009146
Доклад
17.07.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
9IX-143„Хаджи Поп Тилев“ № 10Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда с магазини на Нк=3.00м, Нк=11.50м и Нк=14.50м, с девет апартамента, пет ателиета, два магазина за промишлени стоки, подземен паркинг за шест коли
1472009147
РЕСУТ
24.07.Еленка Йорданова Георгиева126-нов/293-старI-компл. застрояване„Руски“ № 117Подмяна на външна дограма на магазин за хранителни стоки
1482009148
Доклад
24.07.Апостол Димитров Костадинов
Елена Николова Костадинова
III-88„Христо Ботев“
№ 140
Преустройство на ателие № 4, находящо се на пети етаж на пететажна жилищна сграда в жилище
1492009149
Доклад
24.07.Васил Иванов Дойков335-нов/717-старX-1028„Гладстон“
№ 94
Преустройство на втори етаж от жилищна сграда в стоматологични кабинети
1502009150
Доклад
29.07.Николай Григоров Коцев351X-2042„Петко Д. Петков“ № 62Промяна преназначението на магазин за промишлени стоки в партерния етаж на жилищна сграда в Кафе-Еврофутбол
1512009151
РЕСУТ
29.07.Ерна Ховагим Дадикозян30IV-1079„Загреб“ № 18Нова триетажна жилищна сграда с магазин за промишлени стоки
1522009152
Доклад
29.07.Петър Атанасов Маламов
Соня Иванова Маламова
24-нов/109-старIX-431„Петко Каравелов“
№ 30
Преустройство на изби в офис-кантора
1532009153
1542009154
1552009155
РЕСУТ
29.07.Община Пловдив – Район „Централен“136-нов/302-старI-компл. застрояване„Теодосий Търновски“ № 7Преустройство на част от жилищна сграда в детска градина
1562009156
Доклад
31.07.Георги Андонов Сиромашки
Цвятко Андонов Сиромашки
Екатерина Борисова Сиромашка
356VI-1422, общ.„Крали Марко“ № 41Втори етап-Дял II: Жилищна сграда с Нк=14.00м, с два гаража, едно ателие за ИТД и магазин за промишлени стоки
1572009157
РЕСУТ
31.07.Фабиолка Иванова Милушева264-нов/361-старI-компл. застрояване„Кардам“ № 11Преустройство на апартамент за уширяване на тераса /конзолно/
1582009158
РЕСУТ
04.08.Христинка Любенова Шишманова36V-325, 326„Бенковски“
№ 36
Преустройство на съществуващо жилищно помещение със сервизни помещения и изба в магазин за промишлени стоки
1592009159
РЕСУТ
04.08.Меружан Месроп Вартанян
Елизабет Хайк Вартанян
136-нов/382-старI-компл. застрояване„Стойчо Мушанов“ № 69Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с пет магазина за промишлени стоки и десет паркоместа в двора
1602009160
Доклад
05.08.„ЕМ ВИ ГРУП“ ООД-ГР. ПЛОВДИВ136VII-1915„Георги Раковски“ № 3Преустройство-промяна предназначението на аптека и магазин за хранителни стоки на първи етаж от двуетажна жилищна сграда в аптека за готови лекарствени форми
1612009161
РЕСУТ
05.08.Данаил Владимиров Куцев469VIII-1188, 1189, 1190„Княз Александър I“ № 2Преустройство на част от магазин в приземен етаж /магазин 2 и 3 по заснемане/ в помещение на „Финансова институция за сделки с валута и благородни метали“
1622009162
Доклад
06.08.Община Пловдив с консеционер „Търговски център Марица“ ЕООД19БI„Иларион Макариополски“ № 50Преустройство-промяна предназначението на кабинет за ИТД в югоизточната част на тавански етаж на жилищна сграда в жилище
163200916310.08.Сабрие Юсуфова Мустафа451XXIX-925„Мара Гидик“
№ 19
Плътна ограда с височина Н=2.20м по вътрешните регулационни линии, разположена изцяло в УПИ XXIX-925
1642009164
Доклад
11.08.Руска Илиева Попова292I-компл. застрояване„Руски“ № 117аПреустройство на лекарски кабинети-2бр. В офис, в четириетажна жилищна сграда с магазини, съгласно чл. 38, ал. 5 от ЗУТ
1652009165
РЕСУТ
12.08.Видко Атанасов Михайлов
Недялка Атанасова Михайлова
8XXII-831„Съборна“ № 2Преустройство-промяна предназначението на северната самостоятелна част от първи жилищен етаж /партер/ със самостоятелен вход от север в магазин за промишлени стоки
1662009166
Доклад
12.08.Асен Антониев Запрянов
Ивайло Антониев Запрянов
219XXIV-784„Братя Миладинови“
№ 31
Жилищна сграда с Нк=10.00м
166200916712.08.Иван Калинчев Иванов8-новXII-135„Севастопол“
№ 38
Остъкляване на тераса на апартамент № 6 на четвърти етаж към вътрешен двор на жилищна кооперация
1672009167
Доклад
12.08.Димитър Панчев Качев
Елена Димитрова Лопез
171-нов/310-старX-857„Д-р Александър Пеев“ № 12Преустройство на съществуваща жилищна сграда с частично преустройство на таванско помещение с надзид до 1.50м и пристройка на две нива /етажа/, съгласно чл. 49, ал. 2, чл. 50, т. 1″а“ и „б“ от ЗУТ с два магазина за промишлени стоки, три апартамента и изби
1682009168
РЕСУТ
14.08.„Дебора ДГ“ ООД21-нов/413-старVI-2228„4-ти януари“
№ 36
Преустройство на офис № 2 в жилищна сграда с офиси и магазини в салон за красота
1692009169
РЕСУТ
18.08.Видка Александрова Каблешкова
Райна Личова Каблешкова-Серафимова
159-нов/325-старIII-731, 732„Г. М. Димитров“ № 13Преустройство на ъглово избено помещение в „Офис за извършване на копирни услуги и преводи от чужди езици“
1702009170
Доклад
19.08.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
207аVII-334„Васил Соколов“ № 4Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда с Нк=3.80м, 9.00м и 15.00м, с един двоен гараж, два единични гаража и офис
1712009
1722009
1732009173
РЕСУТ
13.09.Станислав Георгиев Димитров479III-1953„Славянска“
№ 38
Остъкляване на тераса от жилище с ИД 56784.523.1953.3.1, находящо се на втори етаж, кота +2.70 от жилищна сгрда с гаражи
1742009174
Доклад
19.08.Пенка Трифонова Дингозова481XVIII-2165„Доктор Владо“
№ 30
Преустройство-промяна предназначението на гараж № 5 на първи етаж, ведно с избено помещение № 4 под гаража, находящ се в жилищна сграда в Офис с щанд за продажба на офис материали, консумативи и ксерокс услуги
1752009175
Доклад
20.08.Любомир Георгиев Славков
Диана Христова Славкова
140-нов/300-старIV-138„Филип Македонски“
№ 27а
Преустройство на магазин-сервиз за телевизионна, аудио и видеотехника в игрална зала
1762009176
РЕСУТ
20.08.Всички собственици на жилищен блок172-нов/328-старIV-компл. застрояване„Цар Борис III Обединител“
№ 140
Преустройство на общо помещение на партерен /първи/ етаж на пететажна жилищна сграда в офис
1772009177
РЕСУТ
20.08.Димо Христов Димов172-нов/328-старIV-компл. застрояване„Цар Борис III Обединител“
№ 140
Преустройство с промяна предназначението на част от апартамент „1“ на първи етаж в жилищна сграда със самостоятелен вход в магазин за промишлени стоки, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗУТ
1782009178
РЕСУТ
24.08.Бонка Николова Ангелова-Мирцеки
Стефан Георгиев Златанов
8-нов/8-старVIII-100„Младост“ № 3Преустройство за разделяне на сутеренен етаж под западната половина на триетажна жилищна сграда на два обекта, без промяна предназначението
1792009179
Доклад
28.08.Теодора Георгиева Малецова38-нов/171-старXIII-1378„Бетовен“ № 8Ремонт и реконструкция на съществуваща жилищна сграда /ПК-регистриран/ и ремонт на покрива в рамките на съществуващия обем и при запазване на кота корниз-съществуващ
1792009179А
РЕСУТ
02.09.Божидар Кръстев Божков
Антоанета Григорова Божкова
375IV-2001„Хан Аспарух
№ 113
Едноетажно допълващо застрояване за два гаража
1802009180
РЕСУТ
02.09.Ася Запрянова Чакърова359I-общ. застрояване„Петко Д. Петков“ № 23Преустройство-промяна предназначението на манипулационна АИППМП-общопрактикуващ лекар на четвърти етаж на обществено обслужваща сграда в козметично студио
1812009181
Доклад
03.09.„Таня Дечева“ ЕООД80-нов/91-старVII-356„Петьофи“
№ 13А
Преустройство на североизточен десен апартамент на първи етаж в „Салон за красота“ в жилищен блок
1822009182
РЕСУТ
07.09.Денка Стоянова Пелтекова
Румен Иванов Пелтеков
164-нов/311-старVI-910„Булаир“ № 1Преустройство на избено помещение № 1 в магазин за пакетирани захарни изделия, алкохол, цигари и готови сандвичи по чл. 185, ал. 1, т. 3 и при условията на чл. 38, ал.5 и 6 от ЗУТ
1832009183
РЕСУТ
04.09.Иван Илиев Чалъков
Георги Илиев Чалъков
41-нов/182-старXIX-1254„Капитан Бураго“ № 5Доброволна делба по чл. 202 от ЗУТ на апартамент на първи жилищен етаж на триетажна етаж на триетажна жилищна сграда в два апартамента „А“ и „Б“ – съответно дял 1 и дял 2
184200918409.09.„БЕДИСЕЛ“ ЕООД
„СМАК“ ЕООД
37XVII-1310„Васил Априлов“ № 58Временен паркинг по чл. 147, ал. 1, във връзка с чл. 55 от ЗУТ за четиринадесет автомобила
1852009185
Доклад
14.09.Регионална дирекция по горите
„Средна гора“ АД-Пловдив
15-нов/243-старVII-лесокомбинат„Шести септември“
№ 93
Рампа за осигуряване на достъпна среда за съществуваща административна сграда
1862009186
РЕСУТ
38.09.Васил Иванов Дойков
Васил Илиев Василев
Антоанета Йорданова Делчева
36-новXI-1028„Гладстон“
№ 94
Допълващо застрояване – магазин за промишлени стоки
1872009187
РЕСУТ
29.09.Димитър Янакиев Андонов
Златка Димитрова Димова
Нина Илиева Петкова
Силвия Цветанова Димова
Богдан Димитров Козанов
23I-438„Абаджийска“ № 4Преустройство, основен ремонт, реконструкция, укрепване и саниране на триетажна жилищна сграда с магазин, изба и терасовиден етаж при запазване на съществуващия обем и височина
1882009188
РЕСУТ
30.09.Стоил Николов Димов
Галина Димова
156-нов/279-старIII-607, 608„Иван Вазов“
№ 61, вх. Б
Преустройство-смяна предназначението на апартамент № 15 /втори етаж/ в офис в жилищен блок, чл. 38, ал. 3 от ЗУТ
1892009189
Доклад
01.10.ЕТ „Иванка Стоева“ – Иванка Стоева Генова1а-новVIII-14, общ. дейности„Копривщица“
№ 36
Преустройство-промяна предназначението на магазин за промишлени стоки № 1 в кафе-сладкарница с детски кът
1902009190
РЕСУТ
01.10.ЕТ „М. Атанасов“
Михаил Иванов Атанасов
2а-новIV-33, 48„Георги Измирлиев“
№ 65
Преустройство-промяна предназначението на магазин за хранителни стоки в партера на жилищна сграда в АИПППДМ
1912009191
РЕСУТ
05.10.Община Пловдив
„Галакси Пропърти Груп“ ООД и „Кингс Табако“ ЕАД
155-нов/283-старПИ 917„Кирил Христов“
№ 1-3
Сградно водопроводно отклонение РЕ-НД Ø 63мм с дължина 11.50м
Сградно канално отклонение PVC Ø 200мм с дължина 7.00м
1922009192
Доклад
08.10.Екатерина Петрова Нончева
Христо Владиславов Нончев
372IX-1692„Петко Д. Петков“ № 57Жилищна сграда с височина в абсолютни коти Н=161.65, 166.75 и 170.15, с един офис, два магазина за промишлени стоки и подземно застрояване
1932009193
Доклад
08.10.Етажните собственици на жилищен блок 19, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 34
„БТК“ АД
521I-жил. и общ. строителство„Княгиня Мария Луиза“ № 34Приемо-предавателна станция на GSM/UMTS на „БТК“ АД – PD 2014/Plovdiv Maria Louisa
194200919409.10.ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ420-старXII-обществено и делово обслужване„Никола Мушанов“ № 1Платформа за превоз на инвалиди и хора с увреждания-тип „Е 06“ в съществуваща шахта в сградата на Областна администрация-Пловдив
1952009195
196200919609.10.Стоян Георгиев Баташки5VII-988„Скакавица“
№ 3
Ажурна ограда по североизточната и северозападна граница в границите на УПИ VII-988
1972009197
Доклад
01.11.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
1-новV-1862„Марат“ № 4Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда
1982009198
Доклад
15.10.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
1-новV„Митрополит Панарет“ № 10Външно електрозахранване на жилищна сграда
1992009199
Доклад
20.10.„КАЕ“ ООД
Христо Георгиев Георгиев и 5 др. собств.
390XIX-1526, 1525„Митрополит Панарет“ № 26Жилищна сграда с височина Н=8.50м, 11.50м и 15.00м, с три магазина за промишлени стоки, пицария и десет ателиета за ИТД
2002009200
Доклад
20.10.Златанка Лазарова Ботушарова27I-общ. и жил. нужди„Куртевич“
№ 10
Вътрешно преустройство на втори и трети етаж от жилищна сграда в АИППМП-стоматологичен кабинет
2012009201
РЕСУТ
09.11.Донка Димова Пашева
Светлин Ангелов Пашев
423XIII-сдудентски общежития и жил. комплекс„Хан Аспарух“
№ 93
Външно електрозахранване на жилищна сграда с магазини за промишлени стоки, две ателиета със седем бъдещи потребители
2022009202
Доклад
14.11.Анни Иванкова Семерджиева
Иванко Стефанов Илиев
Ивайло Иванков Илиев
Стоян Николов Фурнаджиев
376XIX-523.1775, жил. застр.„Хан Аспарух“
№ 91
Жилищна сграда с пет броя гаражи с Нк=9.00 и 12.00м
2032009203
Доклад
20.10.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
370аX-1728„Беласица“
№ 49
Външно електрозахранване на жилищна сграда с един магазин и един троен гараж
2042009204
Доклад
22.10.Росен Николов Александров208аIV-710„Алеко Константинов“ № 17Преустройство /промяна предназначението/ на магазин за промишлени стоки в жилищна сграда в магазин за хранителни стоки
2052009205
РЕСУТ
22.10.Бинка Станилова Коларова
Радка Станилова Димитрова
Добриян Витанов Димитров
262-стар/360-старVIII-528„Филип Македонски“
№ 82А
Доброволна делба на съществуващо жилище на втори етаж-северозападната част от жилищна сграда
2062009206
Доклад
22.10.„Кондор Медикал“ ООД21-новXI-418„Добрич“ № 30Преустройство на ателие № 2 в лекарски кабинет в съществуваща жилищна сграда
2072009207
Доклад
29.10.Георги Стоянов Попов7I-178„Поручик Величков“
№ 45
Малкоетажно жилищно застрояване с Нк=7.50м и гараж
2082009208
Доклад
02.11.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
224VIII-255„Георги Комита“ № 1Външно електрозахранване 1kV на жилищна сграда
2092009209
Доклад
02.11.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
32-нов/31-старI-499„Стоян Михайловски“
№ 40
Външно електрозахранване НН-кл. на жилищна сграда
2102009210
РЕСУТ
03.11.Георги Борисов Елшишки
Борислав Георгиев Елшишки
156XVI-837„Руски“ № 99Преустройство с промяна предназначението на избено помещение в северната част на сградата в офис и магазин за промишлени стоки
2112009211
Доклад
06.11.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
191VI-588„Цар Калоян“
№ 13а
Външно кабелно ел. захтанване на жилищна сграда на три и пет етажа с три ателиета за ИТД, четири паркоместа в двора, с четири бъдещи потребители
2122009212
Доклад
06.11.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
485XI-1275„Тодор Влайков“ № 11Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда, на пристройка, надстройка и преустройство на съществуваща жилищна сграда с пет бъдещи потребители
2132009213
Доклад
06.11.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
376XVII-1778„Хан Аспарух“ № 95Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда с гаражи магазин за промишлени стоки, с пет бъдещи потребители
2142009214
РЕСУТ
09.11.Община Пловдив-Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи „Княгиня Мария Луиза“421АI-дом за деца и юноши„Асен Златаров“
№ 29
Преустройство на съществуваща сграда за обособяване на санитарен възел към кухненски блок
2152009215
РЕСУТ
10.11.Астик Кеворк Асвазадуррян – „АССОН“ ЕООД48-нов/20-старПИ-1477„Райко Даскалов“ № 15Преустройство на помещения на втори етаж в три броя офиси
2162009216
Доклад
11.11.Анна Борисова Сакутова и трима др. собств.376II-1773„Лозенград“
№ 10
Жилищна сграда с Нк=12.00м, със седемапартамента, едно ателие за ИТД, един офис и два гаража
2172009217
Доклад
11.11.Гина Павлова Пижева и пет др. собств.141X-556, 2106, 2115„Леонардо Да Винчи“ № 22Жилищна сграда с Нк=3.30м, 12.00м и 15.00м
2182009218
Доклад
11.11.Даниела Любенова Стойкова405V-148„Асен Златаров“
№ 24
Преустройство-промяна предназначението на гараж № 4 на първи /партерен/ етаж в жилищна сграда в магазин за пакетирани хранителни стоки, алкохол и цигари
2192009219
РЕСУТ
23.11.Мариян Игнатов Игнатов
Таня Талева Игнатова
168-нов/281-старIV„Екзарх Йосиф“
№ 18
Ново допълващо застрояване с Нк=1.50м – пристройка към съществуваща триетажна жилищна сграда за офис и магазин за промишлени стоки
2202009220
РЕСУТ
23.11.Валентин Христов Акабалиев138-нов/299а-старI-157„Росини“ № 11Вътрешно преустройство на апартамент в западната част на първи етаж на триетажна жилищна сграда
2212009221
Доклад
26.11.Пламен Сашев Сотиров341X-565, 566, 567„Капитан Райчо“ № 23Преустройство-промяна предназначението на магазин за промишлени стоки в първи етаж на жилищна сграда в „Банков офис“
2222009222
Доклад
27.11.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
IV-746, 747, 748, 749„Трайко Китанчев“ № 23, 25 и 27Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда
2232009223
Доклад
27.11.Любомир Иванов Славов
Радка Георгиева Славова
13XII-123„Поп Харитон“ № 40Жилищна сграда
224200922401.12.Иван Владимиров Николов
Владимир Иванов Николов
219XXII-782„Братя Миладинови“
№ 35
Плътна ограда по югозападната граница на УПИ XXII-782 с УПИ XXI-778 и XX-777, 779, разположена изцяло в границите на УПИ XXII-782
2252009225
Доклад
02.12.Ангел Димитров Веселинов28-нов/247-старI-жил. строитество„Васил Априлов“ № 98Преустройство на част от търговски обект-магазин за хранителни стоки в магазин за хранителни стоки и аптека за готови лекарствени форми
2262009226
РЕСУТ
02.12.Михаил Стойнов Гошев
Димитър Стойнов Гошев
455ВVII-1415„Цар Иван Срацимир“
№ 13
Преустройство на две избени помещения в приземния етаж на съществуваща жилищна сграда в ателие за творческа дейност
2272009227
РЕСУТ
02.12.Десислава Стилиянова Николаева-Христова338аVII-1522, 1523„Крали Марко“ № 25-27Преустройство-промяна предназначението на ателие № 17 на мансардния етаж на съществуваща жилищна сграда в жилище
2282009228
РЕСУТ
03.12.Жеко Радев Христов
Недялка Панова Христова
Радка Станилова Димитрова
Бинка Станилова Коларова
29-нов/105–старI-446„Райко Даскалов“ № 53Преустройство на магазин № 24 в магазин за пакетирани хранителни стоки, алкохол, безалкохолни напитки и цигари в партерния етаж на съпритежателски дом „Левски“
2292009229
Доклад
03.12.„ИМОТ-Р КОНСУЛТ“22VII-1320„Захари Стоянов“ № 39жЕднофамилна жилищна сграда
2302009230
Доклад
03.12.Красимира Георгиева Йончева
Васил Стоянов Йончев
8XIV-86„Поручик Величков“ № 6Временно строителство-двуетажна пристройка към съществуваща жилищна сграда
2312009231
Доклад
03.12.„РОСЕН“ ЕООД225III-274, 276„Марица“ № 42Преустройство на магазини № 1,
№ 2 и № 3 на първи етаж от жилищна сграда в един магазин
2322009232
Доклад
08.12.„Камино и Ко“ ЕООД364-нов/260-старV-588„Кардам“ № 8Преустройство-промяна предназначението на гараж № 9 в магазин за пакетирани хранителни стоки
2332009233
Доклад
08.12.Христо Димитров Белев45VI-284„Георги Бенковски“
№ 19
Преустройство с промяна предназначението на гаражи № 2 и № 3 в партер на сграда със смесена функция в помещения за творческа работа, ателие № 2 /научен кабинет/ и ателие № 3
2342009234
РЕСУТ
08.12.„МИНТЕКС“ ООД162-нов/306-старXVI-929„Екзарх Йосиф“ № 13аВременен открит охраняем паркинг за двадесет паркоместа на осн. чл. 49, ал. 2 и чл. 55 от ЗУТ
2352009235
РЕСУТ
09.12.Надежда Димитрова Милянчева
Георги Димитров Милянчев
23I-412„Константин Величков“ № 73Преустройство на гараж № 4 в ателие за шивашки услуги и кинкалерия в жилищна сграда
2362009236
Доклад
10.12.Илкджан Изет Якуп
Петър Николов Спасов
512VIII-1698„Плиска“ № 6Жилищна сграда с височина Н=12.50м и 15.00м, с четири гаража и един офис
2372009237
Доклад
14.12.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
295V-1162„Авксентий Велешки“ № 9Външно ел. захранване на жилищна сграда с едно, три, четири и пететажно застрояване, с подземен гараж с осем паркоместа, шест ателиета, девет апартамента и четири студиа
2382009238
Доклад
14.12.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
492VIII-328„Гогол“ № 32Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда с петнадесет бъдещи потребители
2392009239
РЕСУТ
18.12.Божана Георгиева ЛьочковаVIII-2138„Сергей Румянцев“ № 10Преустройство-промяна предназначението на част от масивна сграда в склад за храни и аксесоари за домашни любимци
2402009240
РЕСУТ
18.12.ЕФ „ДЕЯ-ВСЦ“-Диана Борисова Цветкова37-нов/11-старI-81„Васил Априлов“ № 29Преустройство-промяна предназначението на офис № 2 на партерен етаж в дрогерия
2412009241
РЕСУТ
21.12.Виделина Георгиева Брайкова
Георги Видев Брайков
483VII-1858„Иларион Макариополски“ № 51Преустройство-промяна педназначението на жилище в приземния и първия етаж на жилищна сграда /дял „Б“/ в ателие за ИТД
2422009242
РЕСУТ
21.12.Анна Бончева Григорова
Иван Стойков Кавръков
395XVII-796„Пълдин“ № 1Промяна на предназначението на кафе-аперитив, галерия в жилищни помещения на жилищна сграда
243200924321.12.Гина Павлова Пижева и пет др. собств.141X-556, 2106, 2115„Леонардо Да Винчи“ № 22Плътна ограда с височина до 2.20м по вътрешните регулационни линии, разположена изцяло в УПИ X-556, 2106, 2115
2442009244
Доклад
22.12.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
8-новXVI-138„Севастопол“
№ 44
Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда
2452009245
Доклад
22.12.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
12-нов/232-старVII-70„Антон Страшимиров“ № 10Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда
2462009246
РЕСУТ
28.12.Димитър Малинов Митев и двадесет и пет др. собств.224XIV-246, 247, 248, 249„Янко Сакъзов“ № 42, 44, 46Промяна на част от съществуващ покрив в използваема тераса и монтиране на слънцезащитно устойство в секция „Б“
2472009247
Доклад
28.12.Цветан Васков Георгиев204XVI-627„Руски“ № 12Преустройство-промяна предназначението на аптека в салон за красота