РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА СТРОЕЖ, ИЗДАДЕНИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН – 2020г.

ГОД.РС №ДАТАИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯКВ.ПИ/УПИАДРЕС
УЛИЦА /БУЛ. №
ВИД СТРОЕЖРЗП
1202001
Доклад
06.01.„Главстрой“ ЕООД
Галина Георгиева Макеева
Деница Иванова Тодорова
Стефка Георгиева Забунова
„Евангелистка Съборна Църква гр. Пловдив“
Рашко Кирилов Радомиров
Добринка Иванова Желева
341XII-523.258„Капитан Райчо“
№ 23б
Апарт хотел и търговски обекти с Нк до 15.00м
ПИ с ИД 56784.523.258
1677м2
2202002
Доклад
09.01.Бойко Димитров Димов9I-1113, 1114„Ген. Данаил Николаев“ № 33Преустройство с промяна предназначението на „Интернет клуб“ – СО с ИД 56784.518.1666.1.1 в  „Кафе – арт клуб“ 
3202003
Доклад
13.01.Милен Георгиев Минчев
Мариела Атанасова Къцова
134VII-605„Раковски“ № 15Двуетажна пристройка, преустройство на таванско помещение с надзид до 1.50 и основен ремонт на сграда с ИД 56784.523.605.1 
4202004
Доклад
17.01.Община Пловдив107-новXV-521.1518„Йордан Йовков“ № 15-17Външно кабелно ел. захранване 1 kV на „Нова жилищна сграда с Ателие и и гаражи в подземен етаж“
ПИ с ИД 56784.521.1518
 
5202005
Доклад
17. 01.Община Пловдив107-новXVI-960„Йордан Йовков“ № 15-17Външно кабелно ел. захранване 1 kV на „Нова жилищна сграда“ 
6202006
Доклад
28.01.Катя Йорданова Симеонова499X-1175„Княз Черказки“
№ 8
Жилищна сграда с кота корниз 10.00м и 12.00м с допълващо застрояване и плътна ограда с Н=2.20м800м2
7202007
Доклад
29.01.Валерия Александрова Аксенова433IV-520.1639„Житен пазар“
№ 10
Ново четири и пететажно жилищно застрояване с Нк=12.00м, 14.80м и 15.00м в ПИ с ИД 56784.520.1639781м2
8202008
Доклад
08.02.Стоян Владимиров Танев36XVI-524.92„Христо Ботев“
№ 144
Нова многофамилна жилищна сграда с Нк=11.50м Нб=14.50м, ПИ с ИД 56784.524.92760.59м2
9202009
РЕСУТ
11.02.Гошо Илиев Илийски376аIX-1796„Родопи“ № 88Преустройство с промяна предназначението на ателие за творческа дейност – СО с ИД 56784.523.11796.4.5 в  „Жилище“ 
10202010
РЕСУТ
12.02.Мина Николаева Ангелова204VI-679, 680, 678„Братя Миладинови“
№ 11
Преустройство с промяна на магазин № 2 – СО с ИД 56784.518.536.1.20, находящ се на партера на съществуваща сграда в „Ателие за фризьорски услуги“ 
11202011
Доклад
24.02.„СТАНКОВ-2005“ ЕООД359IV-обществено застрояване„Капитан Райчо“
№ 56
Преустройство с промяна предназначението на „Билярд клуб“ – СО с ИД 56784.523.901.1.245 
12202012
Доклад
27.02.Веска Йорданова Дъзданова498-новIX-1144„Стойчо Мушанов“
№ 31
Многофамилна жилищна сграда с Нк=3.60м и 14.50м, ПИ с ИД 56784.520.8741038.12м2
13202013
РЕСУТ
27.02.Мария Костадинова Карачанова359IV-обществено застрояване„Капитан Райчо“
№ 56, ет. 2
Промяна предназначението на СО с ИД 56784.523.901.1.135 с предназначение: За търговска дейност в „Салон за красота“ 
14202014
РЕСУТ
28.02.Ремзи Иксанов Садъков
Анче Кънчева Садъкова
497XXI-1351, 1352„Стойчо Мушанов“
№ 22
Жилищна сграда на три и четири етажа с Нк=10.00м и Нк=12.00м – ПЪРВИ ЕТАП, ПИ с ИД 56784.520.1764843.95м2
15202015
РЕСУТ
02.03.Мария Недкова Рашкова
Константин Недков Пеев
125VI-жил. застрояване„П. Р. Славейков“ №11Допълващо застрояване – обект за търговия32.00м2
16202016
Доклад
04.03.Стефка Георгиева Нушева
Димитър Кирилов Нушев
23IV-405„Дякон Иларион“
№ 6, ет. 1
Преустройство с промяна предназначението на магазин-СО с ИД 56784.524.405.1.6 
17202017
Доклад
05.03.„ТАРАМЕКС“ ООД206X-518.320„Янко Сакъзов“
№ 16
Жилищна сграда с Нк 12.00м и 15.00м с гаражи и магазин за пр5омишлени стоки в партера, ПИ с ИД 56784.518.320 
18202018
РЕСУТ
09.03.Цоньо Атанасов Буров и др.53-нов/19-старVI-446„Лейди Странгфорд“
№ 4
Преустройство на фитнес зала – спортен клуб на второ и трето ниво от двуетажна масивна сграда с ИД 56784.521.427.1 в „Къща за гости“ 
19202019
Доклад
10.03.Недялка Димитрова Севова
Минка Димитрова Николова
Диана Николаева Николова
Мирослава Николаева Янева
481XV-1880„Иларион Макариополски“
№ 55
Нова жилищна сграда с Хк=10.00м и 15.00м1141.97м2
20202020
Доклад
12.03.„К и В“
Николай Георгиев Пеев
Татяна Иванова Кацарова-Пеева
Стана Богданова Енчева
18VIII-13„Захари Стоянов“
№ 32
Средноетажна жилищна сграда с Нк=11.50м, с гараж и 6бр. Паркоместа998.60м2
21202021
РЕСУТ
27.03.Енвер Шерифов Рашидов451XXI-934, 935, 936, 2212„Мара Гидик“
№ 33А
Двуетажна жилищна сграда ипреустройство на сграда с ИД 56784.520.1514.379.29м2
22202022
РЕСУТ
03.04.Георги Василев Георгиев381аI-523.64, компл. застр., подземни каражи и КОО„Капитан Райчо“
№ 67
Преустройство с промяна предназначението на магазин за промишлени стоки – СО с ИД 56784.523.747.1.49 в ателие за индивидуална творческа дейост в жилищна сграда 
23202023
Доклад
09.04.Стоил Филипов Ташков86XIII-675, 676, 677„Виктор Юго“
№ 17
Вътрешен ремонт и преустройство на съществуващо жилище-СО с ИД 56784.521.635.1.1 
24202024
Доклад
09.04.Община Пловдив VII-520.243„Страхил“
№ 1
Външно ел. захранване ниско напрежение на „Жилищна сграда с надземни гаражи“ ПИ с ИД 56784.520.243 
25202025
Доклад
09.04.Община Пловдив  „Леонардо Да Винчи“
№ 12
Външно ел. захранване ниско напрежение на „Жилищна сграда“
ПИ с ИД 56784.523.542
 
26202026
РЕСУТ
09.04.Община Пловдив21-нов/43-старIV-1520.276„Георги Петаков“
№ 3
Външно ел. захранване ниско напрежение на „Жилищна сграда“ ПИ с ИД 56784.520.276 
27202027
Доклад
09.04.Община Пловдив IV-1520.276„Неофит Бозвели“
№ 39
Външно ел. захранване ниско напрежение на „Ново три и четириетажно застрояване“
ПИ с ИД 56784.520.276
 
28202028
Доклад
10.04.Васил Николаев Николов51VI-157, 153„Артин Гидиков“
№ 3
Промяна предназначението на ателие за индивидуална творческа дейност, СО с ИД 56784.519.1160.1.4, в жилищен апартамент  
29202029
Доклад
10.04.„ПЪЛДИН ИНВЕСТМЪНТ“ ООД16IV-517.485, жил. застр. и общ. обслужване„Копривщица“
№ 32
Преустройство с промяна предназначението на „Ателие 1А“, СО с ИД 56784.517.485.2.29 във „Фризьорски салон“   
30202030
РЕСУТ
14.04.Савка Георгиева Маринова
Александър Тодоров Маринов
12III-1172, 1173„Волга“ № 16Преустройство с промяна предназначението на склад за лекарствени средства-СО с ИД 56784.518.870.1.2, находящ се на партерния етаж на съществуваща сграда в „Офис“ 
31202031
Доклад
16.04.Венета Кръстева Станева
Елисавета Андонова Станева-Фогл
Евгения Андонова Станева
Красимир Йосифов Писев
Елица Красимирова Писева
Анна Колева Дончева
Станка Цветанова Бурова
Цоньо Атанасов Буров
Борислав Атанасов Буров
Татяна Йософова Бурова 
51-нов/3-старIV-473„Княз Александър I“
№ 14
Вътрешен ремонт без промяна на конструкцията, преустройство и смяна на предназначението на СО с ИД 56784.521.452.2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 в хотелски стаи на втори и трети етаж на съществуваща сграда 
32202032
Доклад
16.04.„Ес Джи Ай Инвестмънт“ ЕООД33аI-492, 493, 494, 495, 496„Константин Стоилов“ № 27Преустройство без промяна предназначението, ремонт и възстановяване на оригиналните фасади на сграда с ИД 56784.519.401.1 
33202033
Доклад
16.04.Делчо Анастасов Делчев36XIV-318„Христо Дюкмеджиев“
№ 25
Вътрешно преустройство и промяна предназначението на магазин за промишлени стоки в „СНЕК-БАР“ в сграда с ИД 56784.519.230.1 
34202034
Доклад
16.04.„ВАМФ“ ООД7-новVII-108„Иван Радославов“
№ 11
Нова жилищна сграда с Хк=10.00м, 12.00м и 15.00м, гаражи и подземно застрояване 
35202035
РЕСУТ
28.04.Милка Костадинова Тошева
Атанас Димитров Тошев
412XII-105„Пенчо Славейков“ №49Промяна предназначението на магазин за промишлени стоки – СО с ИД 56784.518.104.1.9 
36202036
РЕСУТ
28.04.Надя Стоянова Джевизова344I-комплексно застрояване„Леонардо Да Винчи“ № 47БПреустройство с промяна предназначението на стоматологичен кабинет, СО с ИД 56784.523.957 във „Фризьорски салон“ 
37202037
Доклад
29.04.„Олимп Корект“ ЕООД37XII-521.1685, жил. застрояване„Васил Априлов“
№ 48
Преустройство за обединяване и промяна предназначението на СО с ИД 56784.521.1685.1.65 и СО с ИД 56784.521.1685.1.64 – от обекти за търговска дейност в „Заведение за бързо хранене“ 
38202038
Доклад
13.05.Сузана Николова Николова513VI-1266„Княгиня Мария Луиза“
№ 47
Промяна на предназначението на СО  в сграда с ИД 56784.520.558.1.1 от кафе-клуб във фризьорски салон, находящ се на втори етаж от жилищна сграда 
39202039
РЕСУТ
14.05.Симеон Георгиев Захариев41-нов/182-старIX-1249„Капитан Бураго“ № 9Нова южна тераса към апартамент на четвърти етаж (СО с ИД 56784.518.933.1.4) в жилищна сграда и ажурна ограда с Н=2.20м по границата на ПИ с ИД 56784.518.933 
40202040
Доклад
15.05.„Пепе-2“ ЕООД495I-компл. застрояване, археолог. Разкопки„Цар Георги Тертер“ № 6Преустройство на център за красота с ИД 56784.520.1343.3.20 в апартамент, ет. 1, сграда 3, секция С4, бл. 23 
41202041
Доклад
19.05.ЕТ „Марица М-Борис Михалков“209I-699, 703„Трайко Китанчев“ № 12Преустройство и промяна предназначението на магазин за промишлени стоки – СО с ИД 56784.518.1216.4.27 – във фризьорски салон 
42202042
Доклад
19.05.Христо Ганев Крачанов
Радка Иванова Манева
Емануил Иванов Манев
142-новVII-240, 241, 242„Цар Асен“
№ 4
Промяна предназначението на съществуващи жилищни помещения за разширение на кафе-аперитив в ПИ с ИД 56784.522.240 
43202043
Доклад
21.05.Стойна Димитрова Колева
Георги Иванов Сидеров
Здравко Въчков Колев и др.
409-старIII-79, 81, 83, 83, 84 (ПИ 81)„Шести септември“
№ 177
Реставрация на фасада итекущ ремонт на покрив на съществуваща сграда с ИД 56784.520.39.1 
44202044
РЕСУТ
21.05.Десислава Иванова Кръстева-Георгиева376аVIII-1797„Родопи“ № 86,
ет. 5, ап. 8
Преустройство с промяна предназначението на Ателие № 8, СО с ИД 56784.523.1797.5.8 в „Жилище“ 
45202045
Доклад
21.05.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
707-нов/707-старVII-521.1294„Драган Цанков“
№ 45
Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда  
46202046
Доклад
22.05.София Костадинова Николова440XII-2239, общ. обсл. дейности и жил. стр.„Весела“ № 24Допълващо застрояване – сграда с обществено обслужващи функции 
47202047
Доклад
27.05.Еленка Николаева Стоянова
Николай Стоянов Стоянов
Станка Стоянова Стефанова
340I-за общ. и жил. застрояване„Капитан Райчо“
№ 32, ет. 1
Преустройство с промяна предназначението на СО с ИД 56784.523.2212.1.92 в „Аптека за готови лекарствени форми“, находящ се в съществуваща сграда с ИД 56784.523.2212.1 
48202048
Доклад
27.05.„АВРАМОВ I“ ЕООД485XII-1274„Иларион Макариополски“
№ 37
Нова жилищна сграда с Нк=11.50м, 12.00м, 14.50м и 15.00м, ПИ с ИД 56784.523.12741041.63м2
49202049
Доклад
27.05.„Дякон Иларион Билд“ ЕООД
и др.
440XII-2239, общ. обсл. дейности и жил. стр.„Весела“ № 24Ограда с Н=2.20 спрямо прилежащия терен, разположена изцяло в имота на възложителите 
50202050
РЕСУТ
 ОБЖАЛВА СЕ     
51202051
Доклад
01.06.Анна Иванова Иванова166-нов/282а-старVI-522.931, общ. обслужване„Цанко Дюстабанов“
№ 34, ет. 1
Преустройство с промяна предназначението на „Зала за видео игри с кът за консумация на кафе и пакетирани храни“ – СО с ИД 56784.522.931.1.5 в „Заведение за бързо хранене“ 
52202052
РЕСУТ
04.06.„Ай Ди Ел“ ЕООД189III-банка„Плевен“ № 4Временен открит паркинг със 17 бр. паркоместа, от които 3 бр. паркоместа за хора с увреждания, ПИ с ИД 56784.518.353 
53202053
РЕСУТ
04.06.Нели Йорданова Гюрова
Лидия Моис Алкалай
Марио Виктор Ешуа
Енрико Исако
177III-491„Димитър Цончев“
№ 1
Преустройство на СО с ИД 56784.518.1603.1.1-за търговска дейност-в два самостоятелни обекта: Магазин за храни за домашни любимци и Магазин за закуски, произведени на място 
54202054
РЕСУТ
08.06.2020г.„ЛЕГАЛ ГРУП“ ООД
Симон Каприел Каприелян
440VI-305, 306
„Весела“ № 22
Допълващо застрояване – лека постройка за инвентар и полуподземен склад, ПИ с ИД 56784.5201614 
55202055
РЕСУТ
11.06.Десислава Симеонова Илиева139XVI-587„Петър Парчевич“
№ 19
Преустройство с промяна предназначението на Офис № 1 в „Стоматологичен кабинет“, СО с ИД 56784.523.587.2.5 
56202056
Доклад    
11.06.Илко Андреев Деянов521I-жил. и общ. строителство„Княгиня Мария Луиза“ № 44-46Вътрешно преустройство и промяна предназначението на търговски обект М1, СО с ИД 56784.523.250.1.82 в АИПППДМ (Амболатория за индивидуална практика за първична помощ и дентална медицина) 
57202057
Доклад
19.06.„ТРАКИЯ КЕРАМ“ ЕООД512IV-1700, 1701„Мадара“ № 7,
ет. 1
Преустройство на магазин за промишлени стоки (СО с ИД 56784.520.948.2.29) в Детски център в съществуваща жилищна сграда 
58202058
РЕСУТ
19.06.Ирена Георгиева Герасимова415I-жилищен комплекс„Младежка“
№ 42, вх. А
Изграждане на тераса (балкон) към апартамент № 1 на първи етаж от сграда с ИД 56784.518.1455 
59202059
РЕСУТ
22.06.Тинка Иванова Начева362-нов/266-старIX-921, 922, 950„Кавала“ № 20Промяна предназначението на Офис
№ 5 (СО с ИД 56784.522.921.1.10) в „Психиатрични кабинети“
 
60202060
РЕСУТ
22.06.ЕТ „ИКОМ – НИКОЛА ЦВЕТКОВ“223аXIII-325„Васил Соколов“ № 3Вътрешно преустройство с промяна предназначението на офиси, находящи се на коти ±0.00 и +2.65м от съществуваща сграда в ПИ с ИД 56784.518.297, в три броя апартаменти 
61202061
Доклад
24.06.Светлозар Бориславов Босев
Ани Ганчева Панчалиева-Босева
Павлина Димитрова Хаджиева
453V-1102„Неофит Бозвели“ № 22Жилищна сграда с Нк=8.50м и 11.50м699.80м2
62202062
Доклад
24.06.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
225XIV-518.1731„Георги Комита“ № 10Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с височина Нк=11.50м  
63202063
Доклад
24.06.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
  „Май“ № 1-3АВъншно кабелно електрозахранване ниско напрежение на нова жилищна сграда в ПИ с ИД 56784.521.1688 
64202064
Доклад
26.06.Катя Василева Пенева
Ангел Пенев Пенев
38II-1389„Опълченска“
№ 15А
Промяна и реконструкция на покрив на съществуваща сграда и преустройство на подпокривното пространство в мансарден покрив, с обособяване на ателие за творческа дейност, ПИ с ИД 56784.518.1069 
65202065
Доклад
03.07.Фаня Василева Танева
Костадин Ангелов Танев
330VII-523.75„Богомил“ № 2Вътрешно преустройство и промяна предназначението на Офис № 5, СО с ИД 56784.523.75.2.21 АИПСМПП (Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по психиатрия) 
66202066
Доклад
06.07.Мариета Иванова Амбарева
Ангелос Константинос Фрагос
Ивелина Борисова Дукова
Иван Петров Иванов
Пенка Вергилова Чалъкова-Иванова
37аVII-519.1174, за общ. и жил. нужди„Христо Дюкмеджиев“
№ 11 и „Георги Бенковски“
№ 34 
Обособяване на три самостоятелни обекта в съществуваща сграда с ИД 56784.519.1183.1 и 56784.519.1184.1, без СМР извън посочените в чл. 151 от ЗУТ 
67202067
Доклад
09.07.Гюлюмсер Гюрсел Асанова390аII-1470„Цар Иван Срацимир“ № 24Ново едно и триетажно жилищно застрояване с височини Нкк=3.50м и  10.00м в ПИ с ИД 56784.520.1800392.65м2
68202068
РЕСУТ
15.07.Община Пловдив438II-комплексно жилищно застрояване„Шести септември“
№ 180-192
Частично благоусрояване с обособяване на зони за паркиране и гариране 
69202069
Доклад
       
70202070
Доклад
20.07.„АТД Инвест“ ЕООД8-нов/8-старXIX-106„Велбъжд“
№ 4
Нова жилищна сграда
ПИ с ИД 56784.522.106
 
71202071
Доклад
21.07.„АТД Инвест“ ЕООД8-нов/8-старXIX-106„Велбъжд“ Огради по северната, западната и източната граници, състоящи се от подпорни стени и ажурна част с Х до 2.20м, разположена изцяло в УПИ XIX 
72202072
Доклад
23.07.„АЛФА ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ“ ЕООД2-нов/1-старVI-28„Петко Д. Петков“ № 74,
ет. -1
Промяна предназначението на офис на две нива, СО с идентификатор 56784.28.9.16 в сладкарница с производство и консумация на място в съществуваща сграда 
73202073
РЕСУТ
23.07.Михаил Димитров Пелтеков29-нов/248-старI-жил. и общ. строителство„Ген. Данаил Николаев“ № 60Преустройство с промяна предназначението на магазин за промишлени стоки – СО с ИД 56784.518.687.1.23 в гараж 
7420207423.07.Петя Лалова Дончева
Райна Лалова Дончева
204XIV-628„Братя Миладинови“
№ 1
Плътна ограда с височина Н=2.00м по границите с УПИ XV-626, общ. и делово обсл., жил. стр. и УПИ XXVI-638, разположена изцяло в УПИ XIV-628 
75202075
РЕСУТ
27.07.Минка Петкова Желева
Радослав Василев Николов
Владимир Василев Николов
332II-2073„Кръстец“ № 2Преустройство на тавански етаж в мансарден жилищен етаж с двускатен покрив на жилищна сграда с ИД 56784.523.2073.1 
76202076
Доклад
29.07.СМТЛ „РАДУЛОВ И СИН-ДЕНТАЛ“ ООД370XIII-523.1754, общ. обсл. дейности„Беласица“
№ 59
Вътрешно преустройство и надстройка на съществуваща сграда в обществено обслужваща сграда със стоматологични кабинети и медико-техническа лаборатория545.30м2
77202077
РЕСУТ
29.07.Мариета Руменова Гаргова
Пламен Стефанов Гаргов
164-нов/311-старV-826„Булаир“ № 1АПромяна предназначението на офис-СО с ИД 56784.522.826.1.12 в „Жилище“ 
78202078
РЕСУТ
03.08.Теодор Митков Пеев
Мария Петрова Пеева
46II-206„Княз Богориди“
№ 10
Преустройство и реконструкция на партерна част /първи етаж/ за разширение на магазин за аудиотехника, СО с ИД 56784.519.123.5.251.00м2
79202079
РЕСУТ
03.08.Жози Марсел Бакиш
Милена Георгиева Бакиш
148-нов/303-старXV-652„Велико Търново“ № 37Вътрешно преустройство на склад-СО с ИД 56784.522.652.1.9 в „Дентален кабинет“13.00м2
80202080
РЕСУТ
03.08.Димитър Александров Ораховац и др.148- старXVI-2030„Княз Александър I Батемберг“
№ 39
Вътрешно преустройство и промяна предназначението на магазин за промишлени стоки в МАГАЗИН ЗА ПАКЕТИРАНИ СТОКИ И КАФЕ-АПЕРИТИВ, СО с ИД 56784.519.230.1325.00м2
81202081
РЕСУТ
04.08.Община Пловдив136I-комплексно застрояване„Теодосий Търновски“ № 7Проектиране и изграждане на отоплителна инсталация в ДГ „Люляк“, в жилищна сграда с ИД 56784.522.637.1, ПИ-637 
82202082
Доклад
11.08.Атанас Петров Бакърджиев
Петър Рангелов Цънцаров
„Солак 77“ ЕООД
483-старXV-523.1861„Лозенград“
№ 37
Ново три, четири и пететажно жилищно застрояване с височини 10.00м, 11.75м, 12.00м и 15.00м, ПИ с ИД 56784.523.18611002.00м2
83202083
РЕСУТ
11.08.Кирил Маринов Кандиларов36XVII-324„Христо Дюкмеджиев“ № 19Вътрешно преустройство и промяна предназначението на жилищно помещение в „Кафе-аперитив“ в сграда с ИД 56784.519.236.178.00м2
84202084
РЕСУТ
11.08.Диана Георгиева Харлова401XI-519.61„Стръмна“
№ 8А
Вътрешно преустройство на СО с ИД 56784.519.61.1.1 за обособяване на две ателиета, без промяна предназначението на сграда за обществена и културна дейност 
85202085
Доклад
11.08.„АГРИ ИНВЕСТМЪНТС“ ООД240XIII-238„Антон Страшимиров“ № 5Жилищна сграда с Нк=12.00м и допълващо застрояване с н=3.50м, с три апартамента, един двоен и един единичен гараж487.82м2
86202086
Доклад
21.08.Любка Иванова Георгиева156д56784.521.795„Гладстон“
№ 62
Вътрешно преустройство с промяна предназначението на част от жилищна сграда с ИД 56784.521.795.1 /ресторант/ в „Дентална клиника с четири работни места и рентген за зъбни снимки“ 
87202087
Доклад
25.08.Стефан Георгиев Мангелов44IV-1241„Захари Стоянов“ № 102Възстановяване на плътна метална ограда с дължина L=2.82м и височина Н=2.10м, разположена изцяло в УПИ IV, по границата с УПИ IX-1243 и на ново допълващо застрояване-гараж17.43м2
88202088
РЕСУТ
27.08.Симеон Валентинов Алексиев
Екатерина Венциславова Алексиева
524а520.1217, общ. дейности„Шести септември“
№ 230а
Вътрешно преустройство с промяна предназначението на ателие за творческа дейност с ИД 56784.520.1217.3.26 
89202089
Доклад
28.08.Цветелина Атанасова Кулина481V-1890, 1891„Славянска“
№ 51
Вътрешно преустройство с промяна предназначението на СО за търговска дейност с ИД 56784.523.9617.4.6 в „Зала за гимнастика-пилатес“, в в съществуваща сграда72.42м2
90202090
Доклад
28.08.Цветанка Костова Брънгова
Николай Костов Милев
521V-256„Николай Гогол“
№ 3
Нова жилищна сграда с Нк=10.00м със седем апартамента, четири гаража и четири места за паркиране903.08м2
91202091
Доклад
31.08.Всички собственици в ЕС
„Цетин България“ ЕАД
32-нов/113-старI-компл. застрояване„Шести септември“
№ 154, бл. Ц-1, вх. Г
Преустройство на приемо-предавателна базова станция № 3049, находяща се на сграда с ИД 56784.519.862.1 по КК на гр. Пловдив                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
92202092
РЕСУТ
02.09.„МАНДЖУКОВ“ ООД420XIII-163„Шести септември“
№ 65
Вътрешно преустройство с промяна предназначението без СМР на първия етаж от Хоствл-сграда с ИД 56784.518.162.1 в „Кафе-аперитив“ 
93202093
РЕСУТ
03.09.Анастасия Драганова Драганова
Петър Драганов Драганов
34-нов/33-старIV-529„Уста Генчо“
№ 6, ет. 2
Преустройство на избено помещение, прилежаща част към СО с ИД 56784.524.529.1.2, без смяна на предназначението, включващо оформяне на врата в рамките на съществуващ прозорец13.65м2
94202094
РЕСУТ
04.09.Гаро Киркор Гирагосян132VII-431„Хан Аспарух“
№ 11а
Преустройство с промяна предназначението на магазин за пакетирани стоки-СО с ИД 56784.523.431.1.719.16м2
95202095
РЕСУТ
04.09.Нели Филипова Сарелска80XI-711„Май“ № 1БВътрешно преустройство с промяна предназначението на ателие за творческа дейност в „Жилище“, СО с ИД 56784.521.1657.1.971.95м2
96202096
Доклад
11.09.ЦЪРКВА СВЕТА МАРИНА-ГР. ПЛОВДИВ67IX-519.1216, жил. строителство и параклис„Княз Церетелев“
№ 27
Промяна предназначението и преустройство на съществуваща сграда-бивше „Гръцко училище“ в жилищна сграда и параклис972.90м2
66.72м2
97202097
Доклад
14.09.Етажните собственици в жилищен блок на бул. „Христо Ботев“ № 41, ет. 3, ап. 6
„Цетин България“ ЕАД
 сграда с ИД 56784.522.607.1„Иван Вазов“
№ 61
Преустройство на приемо-предавателна станция № 3071 с честотен обхват 900, 1800, 2100Mhz 
98202098
Доклад
18.09.Диана Иванова Атанасова
Николай Петров Стоянов
5IX-96„Севастопол“
№ 14
Жилищна сграда с Хк=11.50м, с шест броя апартаменти , два броя гаражи с общо шест броя места за гариране и паркиране в ПИ с ИД 56784.517.56634.00м2
99202099
Доклад
24.09.„ПЪЛДИН ИНВЕСТМЪНТ“ ООД16IV-517.485, жил. застр. и общ. обслужване„Копривщица“
№ 32
Фотоволтаична централа с мощност 30kWp върху покрива на сграда с ИД 56784.517.485.2 
1002020100
Доклад
25.09.Радослава Василева Лакина-Петрова476II-1820„Добри Войников“ № 30Преустройство с промяна предназначението на „Зала за обществено хранене, СО с ИД 56784.523.244.3.14 в „Зала за обучение“ 
1012020101
РЕСУТ
25.09.Радост Спиридонова Попова135АI-1253„Княгиня Мария Луиза“ № 6А,
ет. 3
Преустройство с промяна предназначението на Офис № 2, СО с ИД 56784.523.2153.1.7 в „Жилище“ 
1022020102
РЕСУТ
25.09.Лилия Ангелова Попова135АI-1253„Княгиня Мария Луиза“ № 6А,
ет. 4
Преустройство с промяна предназначението на Офис № 5, СО с ИД 56784.523.2153.1.10 в „Жилище“ 
1032020103
Доклад
29.09.Константин Георгиев Зисов
Георги Константинов Зисов
Мария Сократова Кьосева
Цветелина Иванова Пенева
71-нов/74-старVII-1998„Патриарх Евтимий“ № 23Външен асансьор за осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания и изграждане на тераса към сграда с ИД 56784.520.1059.215.00м2
1042020104
РЕСУТ
07.10.Петър Иванов Главчев
Цеце Иванов Главчев
Ивана Иванова Главчева
416I-165, 166, 167, общ. обсл. дейности„Марица“
№ 126А
Преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда с ИД 56784.520.1644.2 в „Магазин за цигари, алкохол и пакетирани хранителни стоки“29.00м2
1052020105
Доклад
12.10.Божана Георгиева Льочкова-Кочева2БVIII-2138, стоп. дейности„Сергей Румянцев“ № 10Преустройство на отделни части от сгради с ИД 56784.522.2139.2 в помещение за битови услуги, складово помещение, приемен кабинет към ветеринарна клиника, санитарен възел 
1062020106
Доклад
12.10.Атанас Георгиев Иванов
Пенка Николова Хаджийска
Спаска Георгиева Хаджийска
Лучко Георгиев Хаджийски
30II-294, 296, 293, 292, 295, за общ. и жил. нужди„Павел Куртевич“ № 1Вътрешно преустройство с промяна предназначението на СО с ИД 56784.519.292.1.1-за търг. дейност и СО с ИД 56784.519.292.1.2-жилище в „Кафе-аперитив“ 
1072020107
Доклад
16.10.Славяна Стоянова Стоянова330-старVII-523.75„Богомил“ № 2Преустройство с промяна предназначението на Офис 4-СО с ИД 56784.532.75.2.20 в Стоматологичен кабинет63.00м2
1082020108
Доклад
19.10.Община Пловдив-Регионална Народна Библиотека „Иван Вазов“
„Цетин България“ ЕАД
141-нов/315-старI-библиотека„Авксентий Велешки“ № 17Преустройство на приемо-предавателна станция № 3182 с честотен обхват 900, 1800, 2100Mhz 
1092020109
Доклад
21.10.„КАЛЕРО 2019“ ООД139-нов/302-старIV-522.183„Тракия“ № 3Временен открит паркинг по имотни граници, съгласно чл. 55 от ЗУТ 
1102020110
Доклад
21.10.Петър Рангелов Джамбов
Антон Йорданов Йорданов
2аIV-518.706„Пасаж“ № 4Жилищна сграда с Н=10.00, 11.50 и 12.00, с четири броя апартамента, един гараж в партера и три броя места за паркиране597.65м2
1112020111
РЕСУТ
21.10.Даниел Божилов Божилов21-нов/413-старXVII-2235„4-ти януари“
№ 38, вх. Б, ет. 2, обект 1
Вътрешно преустройство с промяна предназначението на Офис в Жилище /СО с ИД 56784.520.1211.1.30/143.41м2
1122020112
Доклад
26.10.„ТАРАМЕКС БИЛДИНГ ИНВЕСТ ГРУП“ ЕООД366аI-522.477, жил. стр., подз. гаражи и общ. обсл. дейности„Христо Станчев“ № 4, секция „А“Вътрешно преустройство с промяна предназначението на АИППМП от секция „А“ – СО с ИД 56784.522.477.1.36, 1.37, 1.38, 1.39. и 1.40 в Апартаменти № 1, 2, 3, 4 и 5417.42м2
1132020113
Доклад
26.10.„ТАРАМЕКС БИЛДИНГ ИНВЕСТ ГРУП“ ЕООД366аI-522.477, жил. стр., подз. гаражи и общ. обсл. дейности„Любен Каравелов“ № 57, секция „В“Вътрешно преустройство с промяна предназначението на Офис СО в секция „В“ с ИД 56784.522.477.3.45, в магазин за пакетирани хранителни стоки61.97м2
1142020114
Доклад
28.10.„ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД191I-компл. жил. стр. и зеленина„Руски“ № 15Вътрешно преустройство с промяна предназначението на част от склад-СО с ИД 56784.518.1182.1.125 в офиси 
1152020115
РЕСУТ
02.11.Петър Борисов Бочуков176V-518.1165, жил. строителство„Ангел Кънчев“ № 2Временен открит паркинг по чл. 55 от ЗУТ 
1162020116
РЕСУТ
02.11.Албена Йорданова Банчева
Директор на КСУ „Олга Скобелева“
428II-520.165, за образование и здравеоп.„Марица“ № 142Благоустрояване на двор и проектиране на детска площадка за разполагане на съоръжения за игра и рехабилитация на деца с увреждания  
1172020117
Доклад
05.11.Мария Георгиева Георгиева19а-нов/110а-старXII-26„Висла“ № 4,
ет. 2
Вътрешно преустройство /без промяна в конструкция/ на част от жилищна сграда на три и пет етажа с Н=11.50м и Н=15.00м и офис 1 /СО с ИД 56784.520.17.5.6/ в жилище 1 
1182020118
Доклад
05.11.„ИВСОН 2019“ ЕООД19а-нов/110а-старXII-26„Висла“ № 4,
ет. 2
Вътрешно преустройство /без промяна в конструкция/ на част от жилищна сграда на три и пет етажа с Н=11.50м и Н=15.00м и офис 2 /СО с ИД 56784.520.17.5.7/ в жилище 2 
1192020119
Доклад
05.11.Светлозар Иванов Йорданов19а-нов/110а-старXII-26„Висла“ № 4,
ет. 2
Вътрешно преустройство /без промяна в конструкция/ на част от жилищна сграда на три и пет етажа с Н=11.50м и Н=15.00м и жилище на кота ±0.00  /СО с ИД 56784.520.17.5.1/ в офис 
1202020120
Доклад
09.11.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
206X-518.320„Янко Сакъзов“ № 16
Външно кабелно ел. захранване 1kV на  жилищна сграда с гаражи и магазини за промишлени стоки в партера 
1212020121
Доклад
09.11.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
18VIII-13„Захари Стоянов“ № 32
Външно кабелно ел. захранване 1kV на средноетажна жилищна сграда с Нк=11.50м, с гараж и шест паркоместа 
1222020122
Доклад
09.11.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
24-новVIII-422„Дон“ № 7
  
1232020123
Доклад
13.11.Делян Милчев Чопаринов
Тереза Александрова Чопаринова
356VIII-1420, 2193„Крали Марко“ № 39
Промяна предназначението на съществуващ магазин /СО с ИД 56784.523.252.2.7/ във фризьорски салон 
1242020124
РЕСУТ
18.11.Фанка Иванова Асенова498-новXVI-1128„Неофит Бозвели“ № 14
Преустройство на сграда с ИД 56784.520.475.2, рекунструкция на покрив с надзид до 1.50м и обособяване на таванско помещение за жил. нужди /ПИ с ИД 56784.520.475/148.05м2
1252020125
Доклад
25.11.„ТАРАМЕКС“ ЕООД464IX-400, 401, 402„Мали Богдан“ № 38, ет. 1
Вътрешно преустройство на магазин № 3, СО с ИД 56784.523.16.1.21 в гараж28.90м2
1262020126
Доклад
27.11.„М Хоумс“ ЕООД  и 10 др. собств.31XXII-973„Пещера“ № 5
Жилищна сграда с Нк=9.00 и 12.00м, с 18 броя апартаменти, един офис и едно ателие, с възможност за паркиране на девет автомобила в двора1269.98м2
1272020127
РЕСУТ
03.12.Община Пловдив
Таня Гошева Георгиева и 5др. собств.
2-нов/1-старX-24„Константин Величков“ № 9Подмяна на съществуващо канализационно отклонение-PE-HD Ø 200 с дължина 10.00м за ПИ с ИД 56784.524.24 
1282020128
РЕСУТ
11.12.Онник Вартан Мутафян25XVIII-487
„Данаил Юруков“ № 6
Преустройство-промяна предназначението на магазин за промишлени стокии-СОС с ИД 56784.517.285.1.17 в гараж19.48м2
1292020129
Доклад
11.12.Димитър Александров Димитров
Веселина Георгиева Димитрова
360-нов/262V-525„Любен Каравелов“
№ 35
Промяна предназначението на аптека-СОС с ИД 56784.522.525.3.1-в кафене36.00м2
1302020130
Доклад
17.12.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД

„Шести септември“
№ 144А
Увеличаване на мощност на съществуващ административно-търговски център в ПИ с ИД 56784.518.436             
1312020131
Доклад
17.12.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
35XII-1048
„Гладстон“
№ 74
Външно кабелно ел. захранване 1kV на Жилищна сграда с подземен гараж за седем автомобила и три магазина в партера, ПИ с ИД 56784.521.970 
1322020132
РЕСУТ
17.12.Ангел Георгиев Симеонов457II-1623, 1624, 1625
„Ген. Скобелев“ № 30, ет. 1,
офис 1
Преустройство и промяна предназначението на офис /СО с ИД 56784.520.888.1.39/ в магазин за пакетирани хранителни стоки 
1332020133
Доклад
21.12.Харутюн Левон Бабикян
„А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
30I-287, 285, 67, 283, 282, 848, 277, 279, 284, 286, 290, за общ. и жил. нужди„Павел Куртевич“ № 21
Преустройство на базова станция-ППС „ХАРИ“, PDV0045 с честотен обхват 900-2100MHz, разположена на покрива на жилищна сграда с ИД 56784.519.281.1 
1342020134
Доклад
22.12.Община Пловдив-„Диагностично консултативен център II-Пловдив“ ЕООД28III-поликлиника„Шести септември“
№ 110
Навес и преустройство на част от сграда с ИД 56784.518.1515.2 в „Диагностично-консултативно звено с кабинет, манипулационна и лаборатория за Covid-19“155.40м2