РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА СТРОЕЖ, ИЗДАДЕНИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН – 2010г.

ГОД.РС №ДАТАИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯКВ.ПИ/УПИАДРЕС
УЛИЦА /БУЛ. №
ВИД СТРОЕЖРЗП
120101
РЕСУТ
04.01.Лалка Лазарова Ботева342I-компл. застрояване„Раковски“
№ 21
Преустройство на таванско помещение за обособяване на баня-тоалетна
220102
РЕСУТ
06.01.Тодор Рангелов Бамбалов264-нов/361-старXV-560„Сатурн“ № 12Преустройство на избено помещение № 2 в офис
320103
Доклад
06.01.Георги Драганов Вълчев
„Филипополис – РК“ ООД
187II-515, 516, 528„Цоко Каблешков“
№ 17-19, ул. „Юри Венелин“ № 5
Жилищна сграда смагазини и подземен гараж
420104
Доклад
13.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
16VII-27„Захари Стоянов“ № 37Външно електрозахранване на пристройка и надстройка на съществуваща двуетажна жилищна сграда
520105
Доклад
13.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
242XVIII-174„Бунтовнишка“ № 23Външно електрозахранване на жилищна сграда
620106
Доклад
13.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
VIII-195„Бунтовнишка“ № 11Външно електрозахранване на жилищна сграда
720107
Доклад
13.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
240I-235, 236„Антон Страшимиров“ № 1Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с девет гаража, четири магазина за промишлени стоки, седем ателиета за ИТД и ТРАФОПОСТ
820108
РЕСУТ
13.01.Венцислава Милчова Любенова22V-383„Уста Генчо“
№ 2
Преустройство на ателие № 4 в жилище в жилищна сграда
920109
Доклад
13.01.„ТОЙОТА ТИКСИМ“ ЕООД130III-копл. жил. застрояване„Княгиня Мария Луиза“ № 31АПреустройство-промяна предназначението на магазин за продажба на магазин за продажба на леки автомобили и резервни части в партерен етаж и сутерен на жилищна сграда в банков офис
10201010
Доклад
14.01.Васил Петров Събев
Иванка Ангелова Събева
162-нов/306-старII-713„Авксентий Велешки“ № 38Преустройство на втори етаж на складова сграда – частично в разширение на ресторант за бързо хранене на първи етаж на сградата
11201011
РЕСУТ
15.01.„СД „МЕДИЛИН-ГОРАНОВА И СИ-Е“375XIV-2008, 2009„Христо Ботев“ № 97Пеустройство на офис № 1 на партерния етаж на жилищна сграда в магазин за пакетирани хранителни стоки, алкохол, безалкохолни напитки, цигари и офис
12201012
Доклад
15.01.Петър Атанасов Атанасов
Вероника Васкова Пейчева
Боряна Васкова Пейчева
176VI-508„Ангел Кънчев“ № 4Преустройство на магазин за хранителни стоки в селскостопанска аптека
13201013
РЕСУТ
15.01.Пашка Богомилова Вангелова82XII-694„Май“ № 9Преудтройство със смяна на предназначението на апартамент № 1 на втори етаж на жилищна сграда в ателие
14201014
Доклад
15.01.Ванка Славова Вълкова
Димитър Стоянов Вълков
Радка Димитрова Вълкова-Дойчева
Стоян Димитров Вълков
39I-258„Райко Даскалов“ № 8Приобщаване на съществуващо складово помещение към снек-бар и преустройството му в зала за хранене
15201015
РЕСУТ
20.01.Величка Петрова Брайкова33-нов/34-старII-520, 521„Стадион“ № 7Преустройство-промяна предназначението на офис № 5 на приземния етаж на пететажна жилищна сграда в ателие за ИТД
16201016
Доклад
21.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
27VI-441„Персенк“ № 11Външно кабелно електрозахранване НН на жилищна сграда
17201017
Доклад
21.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
454XIX-1117„Стойчо Мушанов“
№ 9а
Външно кабелно електрозахранване НН на жилищна сграда с магазин за промишлени стоки
18201018
Доклад
21.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
30IV-1079„Загреб“ № 18Външно кабелно електрозахранване на нова триетажна жилищна сграда с магазин за промишлени стоки с два броя бъдещи потребители
19201019
Доклад
25.01.„КОРАЛ-М“ ЕООД222аXXII-760, 762„Загоричане“
№ 5а
Жилищна сграда с Нк=10.00м, един гараж, три апартамента и две ателиета
20201020
РЕСУТ
25.01.Румяна Косева Терзиева463V-126„Осъм“ № 12Преустройство-промяна предназначението на магазин № 2 в ателие
21201021
РЕСУТ
26.01.Теодора Маринова Джамбова
Иван Димитров Джамбов
Петрана Димитрова Джамбова
140-нов/300-старV-451„Тракия“ № 18Преустройство на част от апартамент на първи етаж-западен във фризьорски салон
22201022
РЕСУТ
29.01.Кирил Тодоров Атлиев485IV-1265„Богомол“ № 76Промяна на фасади на магазини за промишлени стоки
23201023
Доклад
29.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
388XII-1996, XII-1594, 1595, X-1600„Цар Георги Тертер“ № 15, 17, 19Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда със седем гаража, два офиса, един лекарски кабинет, ателие за ИТД и седем паркоместа с 38бр. бъдещи потребители
24201024
Доклад
29.01.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
481I-1886„Бунтовнишка“
№ 67
Външно електрозахранване на жилищна сграда с четири апартамента, едно ателие за ИТД, два офиса и лекарски кабинет и едноетажно допълващо застрояване с два гаража един гараж за ремарке
25201025
РЕСУТ
29.01.Бойко Димитров Димов9I-1113, 1114„Ген. Данаил Николаев“
№ 33
Преустройство на интернет-клуб в дентален център
26201026
РЕСУТ
01.02.Даниела Георгиева Захариева
Атанас Димитров Захариев
45X-277„Г. Бенковски“ № 13Преустройство на магазин за промишлени стоки във фризьорски салон, находящ се в надмагазинен етаж на сграда
27201027
Доклад
01.02.Димитър Ангелов Димитров
Теодора Стефчева Димитрова
170-нов/308-старVI-771„Христо Ботев“ № 55Преустройство на апартамент № 1 на първи етаж на четириетажна жилищна сграда в дизайнерски и рекламен център, съгласно чл. 38, ал. 4 и чл. 185 от ЗУТ
28201028
Доклад
05.02.„Еделиция“ ООД23-новIV-442„Войнишка слава“ № 18Преустройство на гараж № 1 в магазин за промишлени стоки
29201029
Доклад
08.02.Стефан Тодоров Стефанов
Христина Тодорова Златева
422VIII-487„Никола Войводов“ № 19Завършване на I-ви етап до Нк=11.50м и II-ри етап на жилищна сграда с Нк=8.50м и Нк=11.50м
30201030
РЕСУТ
09.02.Исидор Любомиров Илиев
Стефан Андреев Илиев
41-нов/181-старIV-1258„Александър Екзарх“ № 6Разделяне на самостоятелно жилище на първи етаж от триетажна сграда на две жилища
31201031
Доклад
11.02.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
14VI-206„Христо Чернопеев“
№ 3
Външно електроразпределение на жилищна сграда
3220103212.02.„ДИАТ-ИНВЕСТСТРОЙ“ ООД и 10 др. собств.2I-жил. строителство„Пасаж“ № 5Плътна ограда с Н=2.00м, разположена изцяло в УПИ V-945 /ПИ с ИД 56784.518.711/, по северна и източна граници с УПИ I-жил. строителство
33201033
Доклад
18.02.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
„Персенк“
№ 82, 84, 86
Реконструкция на външно електрозахранване 1kV на жилищен блок
342010
35201035
РЕСУТ
26.02.Христо Вълчев Петков488II-1227„Антон Тайнер“
№ 58а
Обединяване на апартаменти № 5 и № 6 на кота +9.05м в един апартамента и промяна предназначението на ателие № 1 на кота +0.47м в складово помещение
36201036
Доклад
26.02.Андреана Генчева Танева
Антоан Георгиев Макарестов
Виктория Сотирова Казакова
Станимир Стефанов Звездов
376аVI-1801„Родопи“ № 82Жилищна сграда с Нк=165.70, 168.70 и 171.70 и допълващо застрояване с Нк=161.30 с два магазина за промишлени стоки, един офис и подземно застрояване с три паркоместа
3720103726.02.Любомир Иванов Славов
Радка Иванова Славова
13XII-123„Поп Харитон“
№ 40
Ажурна ограда с височина на плътната част до 0.60м и ажурна част до обща височина Н=2.20м по северната и източна регулация от т. А до т. З и плътна ограда от т. З до т. И по вътрепна граница с УПИ XI-120 /ПИ с ИД 56784.521.116/, разположена изцяло в УПИ XII-123 /ПИ с ИД 56784.521.119/
3820103826.02.Любен Спасов Клисаров
Василка Николова Клисарова
Нина Любенова Клисарова
187XIII-514„Юри Венелин“
№ 3
Плътна ограда с Н=2.20м, разположена изцяло в УПИ XIII-514 /ПИ с ИД 56784.518.459/, по границите с УПИ I-513 и УПИ II-515, 516, 528
39201039
РЕСУТ
26.02.Мария Димитрова Карталова242I-177„Мусала“ № 11Преустройство-промяна предназначението на гараж № 1 на кота ±0.00 в офис
40201040
Доклад
26.02.„Стоянстрой“ ЕООД27-новVI-501„Георги Измирлиев“
№ 4
Преустройство на мансарден етаж етаж на кота +14.32м в един апартамент и три арелиета
41201041
РЕСУТ
26.02.Васил Илиев Пеев
Юлия Богданова Пеева
153-нов/285-старXXII-479„Одрин“ № 1аПреустройство-промяна предназначението на избено помещение на партерен етаж в дентален кабинет
42201042
РЕСУТ
26.02.Мария Славчева Славова
Славчо Борисов Славов
Явор Минчев Минчев
140-нов/300-старIII268„Апостол Узунов“ № 3Нова четириетажна жилищна сграда – пристрояване към съществуваща жилищна сграда с височини Нк=9.00м и 12.00м /абс. коти 167.26 и 170.26/ като I-ви етап на строителството – западна част на сградата – със заведение за хранене и седем апартамента
43201043
Доклад
26.02.Марийка Василева Деянова
Богдан Славчев Деянов
434X-2128„Драгоя Божилов“ № 8Жилищна сграда с височина Н=10.00м, 12.00м и 15.00м с три гаража, един магазин, две ателиета за ИТД и тринадесет жилища
44201044
Доклад
05.03.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
140XIV-579„Леонардо Да Винчи“ № 17Външно кабелно електрозахранване НН на жилищна сграда, с два магазина за промишлени стоки, един магазин за хтанителни стоки, един офис и подземно допълващо застрояване с подземен паркинг за шест броя коли и три паркоместа
45201045
Доклад
05.03.Иван Стоянов Неделчев10VIII-1200„Ген. Данаил Николаев“ № 3Преустройство на магазин за промишлени стоки в ателие за фризьорски и козметични услуги
46201046
Доклад
10.03.Елиз Саркис Карушева
Георги Манолов Карушев
„СИЕНИТ ИНВЕСТ“ ООД
361XIII-688„Трапезица“
№ 2
Преустройство-промяна предназначението на ателие № 1 и обединяване с апартамент № 1 на втория етаж и обединяване на апартаменти № 5 и № 6 на мансардния етаж на съществуваща жилищна сграда
47201047
Доклад
10.03.Георги Иванов Филкин
Невена Анастасова Филкина
Игнат Василев Филкин
Лидия Андреева Филкина
„БИЛДИНГ КОРЕКТ 1“ ЕООД
491XVII„Николай Гогол“ № 25Жилищна сграда с гаражи с Нк=15.00м
48201048
РЕСУТ
12.03.Димитър Иванов Ставрев242I-177„Мусала“ № 11Преустройство на магазин за промищлени стоки във фризьорски салон
49201049
РЕСУТ
12.03.Михаил Стойнов Гошев
Димитър Стойнов Гошев
455ВVII-1415„Цар Иван Срацимир“ № 13Проект за доброволна делба по чл. 202 от ЗУТ на северен апартамент
50201050
51201051
Доклад
24.03.Валерия Петрова Топаска345а-нов/274-старVI-329„Филип Македонски“
№ 72
Преустройство на апартамент № 11 /според нот. акт апартамент „Д“/ на 4-ти жил. етаж от жил. сграда с ИД 56784.522.329.1.11 в апартамент № „11а“ и апартамент № „11б“
52201052
Доклад
25.03.Димитър Валериев Джалдети428II-жил. комплекс„Младежка“ № 25Преустройство и промяна предназначението на апартамент № 1, вх. А, ет. 1 в магазин за промишлени скоки
53201053
Доклад
30.03.Пею Пеев Павлов3III-48„Христо Ботев“
№ 114
Преустройство-промяна предназначението на магазин № 1 в „Бърза закуска“
54201054
Доклад
30.03.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
1VI-232„Волга“ № 7Реконструкция на външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищен блок
55201055
Доклад
30.03.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
„Пенчо Славейков“
№ 26, 28, 30, 32
Реконструкция на външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищен блок
56201056
Доклад
01.04.Мария Янкова Алексиева
Савка Бойчева Йовчева
156XIII-638„Никола Козлев“ № 3Ремонт, реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в рамките на съществуващия обем, без промяна на кота корниз и кота било
57201057
РЕСУТ
01.04.„Термикс-Инг“ АД32-нов/114-старIV-30, общ. обсл.„Фредерик Жолио Кюри“
№ 18
Преустройство на съществуващ офис „2“ и „3а“ в офис-сграда с подземни гаражи
58201058
Доклад
01.04.Десислав Генчев Генов154-нов/278-старIII-493, 494„Одрин“ № 6Ремонт с промяна предназначението на едноетажна масивна жилищна сграда в два магазина за промищлени стоки и ателие за ИТД в рамките на съществуващ обем-съгласно чл. 53 от ЗУТ
59201059
РЕСУТ
07.04.Димитър Георгиев Толев и 7 др. собств.34-нов/104-старПИ-452„Райко Даскалов“
№ 43
Преустройство-промяна предназначението на магазин в кафе-аперитив
60201060
РЕСУТ
07.04.Надка Димитрова Павлова-Юрукова21-нов/413-старVI-2228„4-ти януари“
№ 36
Преустройство на магазин за промишлени стоки /СО в сграда с ИД 56784.520.1490 в кафе-аперитив с детски кът в жилищна сграда с офиси и магазини
6120106108.04.Борис Георгиев Колев191АXVIII-583„Цар Калоян“
№ 5
Временен паркинг по чл. 147, ал. 1, във връзка с чл. 55 от ЗУТ за шестнадесет броя автомолили
6220106209.04.Димитринка Николова Тодорова
Станка Николова Телкеджиева
Цвятко Андодов Сиромашки
Георги Андонов Сиромашки
356VI-1422„Крали Марко“ № 43Плътна ограда с височина до 2.20м по вътрешните регулационни линии към УПИ V I VII, разположена изцяло в VI-1422, общ.
63201063
Доклад
15.04.„МЛАДЕНТ“ ЕООД375XI-2013, жил. стр. общ. обсл.„Христо Ботев“
№ 91
Преустройство-промяна предназначението на офиси № 7 и № 8 на четвърти етаж на кота +9.00м в сграда с обществено-обслужващи функции в стоматологични кабинети – ИАПППДМ
64201064
Доклад
15.04.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
31XII-976„Яне Сандански“
№ 23
Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда
65201065
Доклад
15.04.Красимира Георгиева Войникова360-нов/262-старXII-536„Филип Македонски“
№ 92
Преустройство на гараж № 5 в магазин за промишлени стоки
66201066
Доклад
15.04.Николай Петров Ботушаров35XII-1436„Радецки“ № 3Промяна предназначение на офис, разположен в партерния етаж /кота -1.40/ в лекарски кабинет
67201067
Доклад
16.04.„Ливингстоун еволюшън“ ЕООД392XXIX-722„Душо Хаджидеков“
№ 2
Временно укрепване по северна, западна и южна регулационна линия
68201068
РЕСУТ
16.04.Мануел Агоп Балян
Росица Стоянова Тенова-Балян
Искухи Мануел Балян
707XII-1086„Любен Каравелов“
№ 6
Преустройство-промяна на предназначението на Магазин за хранителни стоки в „Аптека за готови лекарствени средства“
69201069
РЕСУТ
19.04.Етажните собственици на жилищна сграда63-нов/97-старVI-396„Константин Фотинов“ № 1аОсновен ремонт на покривна конструкция със запазване на съществуващите височини – кота главен корниз и кота било, над жилище на трети етаж – южно крило на жилищна сграда
70201070
РЕСУТ
22.04.Владо Ценков Милушев
Надежда Ценкова Ганева
Зорка Милоркова Милушева
19-нов/20-старII-340„Антон Папазов“ № 12Преустройство-промяна на две тухлени бараки в югозападната част на УПИ в магазин за кафе, захарни изделия, ядки, алкохол, цигари, безалкохолни напитки, цветя /чл. 53 от ЗУТ/
71201071
Доклад
22.04.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
493III-207, 208, 209„Иларион Макариополски“
№ 14
Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с петнадесет гаража и шест ателиета за ИТД с четиридесет и шест броя бъдещи потребители
72201072
Доклад
22.04.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
3IX-315„Завоя на Черна“ № 7Външно електрозахранване 1kV на жилищна сграда
73201073
Доклад
22.04.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
437XVI-836„Пушкин“
№ 13а
Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда и подземно застрояване с пет паркоместа
7420107427.04.Иво Божидароя Скоклев
Божидар Тодоров Скоклев
26IX-898 /ПИ с ИД 56784.521.821„Петър Бонев“ № 5Ажурна ограда с височина на плътната част до 0.30м и ажурна част до обща височина Н=2.20м по уличната западна регулационна линия, южната и източна регулационни линии и плътна ограда по границата с УПИ VIII-903 /ПИ с ИД 56784.521.826/, разположена изцяло в УПИ IX-898 /ПИ с ИД 56784.521.821/
75201075
РЕСУТ
28.04.Димитър Костадинов Петков19А-новV-338, 339„Генерал Кюркчиев“
№ 16
Преустройство на магазин № 8 на партерен етаж на жилищна сграда в студио за красота
76201076
Доклад
28.04.Никола Димитров Дичев
Диана Николова Дичева-Иванова
Нана Николова Дичева- Циронкова
166-нов/282-старII-691, 692, 920 /ПИ-920/„Кирил Христов“ № 8Преустройство-смяна предназначението на таван от съществуваща сграда с ИД 56784.522.920.1 в Офиси
77201077
РЕСУТ
15.05.„Агенция Седем Д“ ООД204-новXI-631, 632„Братя Миладинови“
№ 7
Преустройство им промяна предназначението на апартамент на кота +8.60м в офис в съществуваща жилищна сграда
78201078
Доклад
17.05.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
481XI-1876„Лозенград“
№ 34
Външно електрозахранване НН на жилищна сграда с три ателиета за ИТД и пет гаража
79201079
Доклад
20.05.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
5XIII-18„Пещерско шосе“ № 27Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда
80201080
Доклад
20.05.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
19XI-16„Захари Стоянов“ № 29Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда
81201081
Доклад
20.05.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
464XIV-395„Родопи“ № 16Външно електрозахранване НН на жилищна сграда
82201082
РЕСУТ
27.05.Димитър Христев Шекеров19а-новIII-336„Волга“ № 49Преустройство и промяна предназначението на ателие № 1 в жилище на кота +16.75м в съществуваща жилищна сграда
83201083
РЕСУТ
27.05.Иван Василев Цанков27-новПИ-491„Пещерско шосе“ № 2Преустройство и промяна предназначението на магазин за промишлени стоки в заведение за бърза закуска
84201084
РЕСУТ
27.05.Атанаска Кънчева Цанкова218XIII-835„Шести септември“
№ 101
Преустройство-промяна предназначението на магазин за промишлени стоки в магазин за готови храни
85201085
РЕСУТ
27.05.Веселина Панчева Андонова22-нов/210-стар /ПИ 1130/I-компл. застрояване„Шести септември“
№ 132
Вътрешно преустройство на източен апартамент на втори етаж от съществуваща жилищна сграда
86201086
РЕСУТ
01.06.Мария Минкова Демерджиева
Атанас Тодоров Демерджиев
434IX-856„Драгоя Божилов“ № 6Преустройство-промяна предназначението на Ателие № 10 на две нива, разположено на шестия /мансарден жилищен/ етаж и на тавански жилищен етаж от жилищна сграда в жилище
8720108701.06.Рони Николова Белева и 5др. собств.152-нов/336-старIX-293„Цар Асен“
№ 19
Частична плътна ограда по югоизточната странична регулационна линия между УПИ IX-293 и УПИVIII-294, изцяло в УПИ IX-293 с височина Н=2.20м, съгласно чл. 147, ал. 1, т. 7, ал. 2, чл. 48, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ
88201088
Доклад
01.06.Адрияна Димова Кичева41-нов/182-старIV-1258„Александър Екзарх“ № 6Преустройство-промяна предназначението на югоизточно жилище на първи етаж от триетажна жилищна сграда с изба и таван в зъболекарски кабинет
89201089
Доклад
01.06.„Дерматокозметичен кабинет – Магдалена Гюрова“ ЕООД7III-163„Сан Стефано“ № 97Преустройство на ателие „Б“ на партерния /първи/ етаж на кота ±0.00 на жилищна сграда в АИП за СМП по кожни-венерологични болести /съгласно чл. 38, ал. 5 и чл. 185, ал. 1, т. 7 от ЗУТ/
90201090
Доклад
01.06.Анна Димитрова Павлова
Атанас Христов Павлов
341XI-6564„Димчо Дебелянов“ № 9Дву, три и пететажна жилищна сграда с два гаража
91201091
РЕСУТ
02.06.Данаил Стефанов Христов345А/274-старII-324, 326„Любен Каравелов“
№ 13
Остъкляване и затваряне на лоджия /тераса/ към апартамент
№ 6 на първи етаж
9220109215.06.Максуд Антраник Максудян и 5др. собств.420I-217„Калофер“
№ 4
Ажурна ограда с височина Н=2.20м по вътрешните регулационни линии, разположена изцяло в УПИ I-217
93201093
РЕСУТ
16.06.Георги Христев Кадънков449XV-624„Мортагон“
№ 5
Преустройство-промяна предназначението на фризьорски салон на първи /партерен/ етаж от жилищна сграда на три и четири етажа в заложна къща
9420109416.06.Сюлейман Бехчетов Хюсеинов
Тунай Сюлейманов Хюсеинов
497XV-1317, 1316 /ПИ 1317/„Струма“ № 5Временна ажурна ограда с височина Н=2.20м, разположена изцяло в ПИ 1317
95201095
РЕСУТ
16.06.Иван Георгиев Гечев29XI-521.1198 /стар ПИ 1333/„Люлебургас“
№ 4
Жилищна сграда с Нк=9.00м и 13.80м
96201096
Доклад
17.06.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
457XVII-1619„Шейново“ № 16Външно електрозахранване НН на жилищна сграда, две ателиета за ИТД и шест апартамента
97201097
Доклад
21.06.„Ливингстоун еволюшън“ ЕООД392XXIX-722„Душо Хаджидеков“
№ 2
Ново триетажно жилищно застрояване с височина в абсолютни коти 176.85 и било 178.80, и ново подземно застрояване
98201098
Доклад
21.06.Йонка Ангелова Маринова
Иван Веселинов Маринв
6I-203 ПИ с ИД 56784.521.195/„Предел“ № 6Преустройство и надстрояване на съществуваща жилищна сграда до Нк=7.50 и 6.40м
99201099
РЕСУТ
21.06.Красимир Ангелов Костадинов36-нов/14-старIII-76„Васил Априлов“ № 35Преустройство, промяна предназначението на магазин за промишлени стоки в заведение за бърза закуска
1002010100
Доклад
23.06.Ирина Евгениева Бойчева
Кирилка Евгениева Басанова
360XV-642, 653„Трапезица“
№ 16-18
Преустройство-промяна предназначението на магазин за промишлени стоки № 1 на първия /приземен / етаж на жилищна сграда в работилница за сладкарски изделия
1012010101
Доклад
28.06.Община Пловдив21ПИ-397„Железарска“
№ 1
Преустройство на избено помещение в административно-делова сграда в клуб-снек-бар
1022010102
РЕСУТ
29.06.„Калисто – Мати“ ЕООД12-нов/232-старVII-70„Антон Сташимиров“
№ 10
Преустройство на апартамент № 9 и № 10 в Жилищна сграда с Н=14.50м с офис, два гаража и три паркоместа в двора
103201010330.06.Пламен Ангелов Михайлов
Георги Ангелов Михайлов
Ангел Георгиев Михайлов
Елена Борисова Михайлова
27-нов/246-старII-жил. строителство„Милин камък“ № 10Остъкляване на източна тераса в апартамент № 6 /обект с ИД 56784.518.1206.2.6/ в шестетажна жилищна сграда
1042010104
Доклад
01.07.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
8-новXV-124„Копривщица“ № 34Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда
1052010105
Доклад
01.07.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
361XIII-559„Сатурн“ № 10Външно кабелно електрозахранване 1kV на сграда за обитаване
1062010106
РЕСУТ
08.07.Лиляна Маринова Караманска
Дамян Петров Карамански
359IV-общ. застрояване„Капитан Райчо“ № 56Промяна предназначението на магазин за промишлени стоки № 3-42, разположен в югозападната част на третия етаж на „Търговски и административен комплекс“ във фризьорски салон
1072010107
Доклад
08.07.Пенка Рангелова Ганчозова
Габриела Величкова Георгиева
480I-компл. застрояване, подземни гаражи„Източен“ № 3Делба, преустройство и промяна предназначението на дяловете от магазин – кл. 29 на ОФ „Свежест“ ЕАД, както следва: Дял 1-Магазин за хранителни стоки, с щанд за промишлени стоки; Дял 2-Офис; Дял 3-за общо ползване
1082010108
РЕСУТ
08.07.Ицко Димитров Динков23-нов/111-старI-жил. блок „Марица“„Райко Даскалов“ № 54Преустройство-промяна предназначението на Магазин за промишлени стоки в Кафе-сладкарница, в жилищен блок „Марица“
1092010109
Доклад
12.07.Борис Георгиев Костадинов
Иванка Петкова Маврова
Светозар Борисов Костадинов
Георги Борисов Костадинов
35-нов/32-старIII-536„Рила“ № 16Жилищна сграда на четири и пет етажа с височина Нк=12.00м и 15.00м, пристрояване и надстрояване на съществуваща жилищна сграда с осем апартамента, шест ателиета, пет студия, деветнадесет изби и седем гаража
1102010110
РЕСУТ
13.07.Пловдивската митрополия123XIII-църква„Тодор Самодумов“
№ 1
Ремонт, реставрация и преустройство на съществуваща сграда-паметник на културата с нежилищни функции в югозападната част на УПИ в библиотека към храм „Свети Димитър“
1112010111
РЕСУТ
14.07.Мария Христофорова Мисова48-нов/20-старII-1485„Христо Г. Данов“ № 4Преустройство на магазин, находящ се на партерния етаж от пететажна сграда в магазин за цигари, алкохол, кафе и захарни изделия
1122010112
РЕСУТ
14.07.Илко Великов Петков15-новV-264„Днепър“ № 1Жилищна сграда
1132010113
Доклад
19.07.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
384XXVII-110, 111, 2150, 2192„Янтра“ № 12аВъншно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда с четири гаража, две ателиета за ИТД и чест апартамента с дванадесет бъдещи потребители
1142010114
РЕСУТ
21.07.Петър Веселинов Ангелов
Деспина Канева Ангелова
Веселина Петрова Ангелова
4XV-202 /ПИ с ИД 56784.521.194/„Поручик Величков“ № 21Жилищна сграда с Нк до 7.50м
1152010115
Доклад
22.07.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
22IX-1322„Захари Стоянов“ № 39Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда с гаражи и кафе-аперитив
116201011628.07.Божидар Кръстев Божков
Антоанета Григорова Божкова
Църква „Св. Възнесение Господне“-Пловдив
375II-църква и жил. стр. и IV-2001„Славянска“
№ 14
Плътна ограда с височина Н= 2.20м /на мястото на съществуваща/ между УПИ IV-2001 и УПИ II-църква и жил. стр.
1172010117
Доклад
28.07.Каспар Гарабет Симеонов426IV-599„Николица Войвода“ № 6Укрепителни мероприятия при разкриване на западните стени на жилищна сграда и гараж за полагане на хидроизолация срещу подпочвени води
1182010118
Доклад
29.07.„ИВ-КО 61“ ЕООД7III-165„Сан Стефано“ № 97Вътрешно преустройство и промяна предназначението на Офис в жилищна сграда в Салон за красота
1192010119
РЕСУТ
30.07.Иванка Борисова Балабанова-Петкова338аVI-1521„Леонардо Да Винчи“ № 66Преустройство-промяна предназначението на офис № 1 в приземния етаж на жилищна сграда във ветиринарна амбулатория /кабинет/
1202010120
РЕСУТ
03.08.Светлозар Кирилов Карапетков
Юлия Кирилова Червениванова
Александра Георгиева Червениванова
345а-нов/274-старII-136„Любен Каравелов“ № 9Вътрешно преустройство на „Бърза закуска“ и „Магазин за промишлени стоки“
1212010121
РЕСУТ
03.08.Валери Парашкевов Горанов2-новVI-39, 40„Иван Радославов“
№ 4
Преустройство на магазин за промишлени стоки в салон за красота
1222010122
РЕСУТ
05.08.Емилия Георгиева Стоянова
Станимир Филов Стоянов
224IX-254„Янко Сакъзов“
№ 32
Преустройство на магазин за промишлени стоки в магазин за пакетирани хранителни стоки, плодове и зеленчуци
1232010123
Доклад
10.08.Румяна Тодорова Сулева-Черняева140-нов/300-старVII-449„Тракия“ № 22Вътрешно преустройство и реконструкция на съществуваща вътрешна едноетажна жилищна сграда и преустройство на таванско помещение с изграждане на надзид до 1.50м за жилищни нужди
1242010124
РЕСУТ
10.08.Ангел Димитров Кьосев12II-114, 124„Родопи“ № 129, 131Преустройство на апартамент № 21 в апартаменти № 21 и № 22 на тавански етаж на жилищна сграда
1252010125
Доклад
16.08.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
372IX-1692„Петко Д. Петков“ № 57Външно електрозахранване НН на жилищна сграда с един офис, два магазина за промишлени стоки и подземно застрояване
1262010126
Доклад
16.08.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
382VIII-714„Хан Аспарух“
№ 23
Външно електрозахранване на жилищна сграда с четири етажа и допълнително застрояване за ателие
1272010127
Доклад
23.08.Недялка Иванова Каймаканова
Благой Йорданов Каймаканов
141VIII-550„Леонардо Да Винчи“ № 18Преустройство-промяна предназначението на ателиета за творческа дейност № 3А и № 4Б на трети етаж-кота +6.15м в жилище-апартамент № 3А, в жилищна сграда
128201012826.08.„Емко-М“ ООД368III-963, 966, общ. дейности„Христо Ботев“ № 1БОграда-метална мрежа с Н до 2.20м, изцяло разположена в УПИ III-963, 966, общ. дейности, на границата с УПИ I-зеленина от кв. 367 по плана на кв. „Триъгълника“, на 3м от вътрешната регулационна граница с УПИ I-Хълм на младежта, от кв. 368 по плана на „Хълм на младежта“, между точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1292010129
Доклад
27.08.„Ригел – С“ ООД2-новI-189„Волга“ № 23Жилищна сграда с Нк до 7.50м
ПИ с ИД 56784.521.181
1302010130
Доклад
27.08.Иван Каменов Дочев
Йорданка Кирилова Гълъбова
8-новVIII-131„Севастопол“
№ 30
Преустройство на фризьорски салон в магазин за промишлени стоки
1312010131
Доклад
27.08.„РАДИОКОМ“ ЕООД16-нов/18а-старVII-303„Стоян Михайловски“
№ 20
Преустройство на офис на първи етаж от жилищна сграда на четири и пет етажа във фризьорски салон, маникюр и козметик /ПИ с ИД 56784.524.303/
1322010132
Доклад
30.08.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
464XX-394„Родопи“ № 16аВъншно електрозахранване на жилищна сграда с един магазин за промишлени стоки и три ателиета за ИТД
1332010133
Доклад
30.08.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
144-нов/320-старIV-276„Г. М. Димитров“ № 5Външно електрозахранване на жилищна сграда с три офиса, един магазин за промишлени стоки, осем апартамента, десет ателиета, подземен гараж за шест броя гаражни места и четири открити паркоместа
1342010134
Доклад
30.08.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
356VI-1422„Крали Марко“ № 41Външно електрозахранване на жилищна сграда на два етажа, един офис и едно ателие за ИТД – Първи етап-дял I с девет бъдещи потребители
1352010135
Доклад
30.08.Лора Иванова Бичева
Васил Павлов Василев
Софка Андреева Василева
„ОЛТЕХ“ ООД
463IV-127„Осъм“ № 10Многофамилна жилищна сграда
1362010136
Доклад
31.08.Етажните собственици на адрес: ул. „Ген. Данаил Николаев“ № 114
„Транс Телеком“ ЕАД
16-новI-компл. застрояване„Ген. Данаил Николаев“
№ 114
Приемо-предавателна станция „PD057 MLADEZHKI HALM“
1372010137
РЕСУТ
31.08.„ХЕБРОС БУС“ ООД173I-авт. станция„Христо Ботев“ № 47Реконструкция на навес над перон-автогара „Юг“
1382010138
1392010139
Доклад
03.-9.Бою Денев Краевски
Радка Йовчева Краевска
130-новУПИ-парк
ИД 56784.521.1262.1.4
Цар Симеоновата градинаВътрешно преустройство на магазин № 3, находящ се в обект „Рекреационно-атрактивно заведение в Цар Симеоновата градина“ в „Бърза закуска, дюнер и грил“
1402010140
Доклад
03.09.Теменужка Борисова Кичукова3III-48„Христо Ботев“
№ 114
Преустройство на офис № 1, изби № 14 и № 15 в студио за красота
2010141
Доклад
03.09.Бистра Маркова Стайкова
Росица Георгиева Бояджиева
419V-348
ИД 56784.518.53
„Паганини“ № 2Преустройство на тавански етаж в жилище и надзид с Нк до 10.00м
1412010
142
РЕСУТ
03.09.Областен съвет на БЧК-гр. Пловдив164III-253„Преслав“ № 35Ремонт и преустройство на остъклена тераса в офис на офисни помещения на Областен съвет на БЧК-Пловдив в първи /надпартерен/ етаж на сграда
1422010143
РЕСУТ
07.09.Георги Тенев Чалъков141XI-558„Леонардо Да Винчи“ № 26Преустройство-промяна предназначението на магазин за промишлени стоки в гараж
1432010144
РЕСУТ
08.09.„Дентал арт-самостоятелна медико-техническа лаборатория“ ЕООД370X-общ.„Беласица“
№ 42
Преустройство-промяна предназначението на магазин за промишлени стоки № 3 от жилищна сграда на един и четири етажа с Нк=3.60м и 11.50м с три броя магазини, кафе-сладкарница и гараж в самостоятелна медико-техническа лаборатория
144201014509.09.Запрянка Димитрова Форсайт82-нов/89-старIV-549„Петьофи“ № 32Остъкляване на балкон на първи етаж на жилищна сграда
145201014623.09.Илина Байчева Костакева154XII-761„Филип Македонски“
№ 8
Преустройство на две избени помещения в партерен етаж на жилищна сграда в стая за творческа дейност и складово помещение
1462010147
РЕСУТ
29.09.„КРАСИ НОВА“ ЕООД и 4 др. собств.479III-1953„Славянска“
№ 38
Нова масивна ограда с височина Н=1.80м, разположена изцяло в УПИ III-1953 по вътрешните регулационни линии към УПИV-1950 и УПИ II-1954
1472010148
РЕСУТ
29.09.УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД368II-болница„Васил Априлов“ № 15аПреустройство на помещение за монтаж на дигитален линеен ускорител тип „PRIMUS“ в отделение за лъчелечение и нуклеарна медицина
1482010148А
Доклад
08.10.„Шанс 2000“ ООД139I-585, общ. дейности„Леонардо Да Винчи“ № 5Преустройство на магазини № 1 и № 3 на кота ±0.00м и +3.30м в магазини № 1 и № 3 на кота ± 0.00м и ателиета № 8 и № 9 на кота +3.30м в „Офис сграда с магазини за промишлени стоки и подземни гаражи“
1492010149
Доклад
13.10.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
425I-жил. комплексВременно преместваемо съоръжение-обекти за търговски и други обслужващи дейности и реконструкция на съществуваща спортна площадка – Кабелно електрозахранване
1502010150
РЕСУТ
14.10.Юлия Петрова Николова17-новI-компл.застрояване„Ген. Данаил Николаев“
№ 117
Преустройство-промяна предназначение на магазин за промишлени стоки в гараж
151201015114.10.Атанас Христов Чифутов и 10 др. собств.437III-830, 831, 833, 834„Балкан“ № 4Ограда с височина Н=2.20м по регулационни линии, разположена изцяло в УПИ III-830, 831, 833, 834-плътна по границата с УПИ XV-835 и УПИ XVIII-832, 850, с ажурна част пред прозорец на съществуваща сграда в УПИ XV-835 и ажурна с двукрила врата по уличната регулационна линия от север
1522010152
РЕСУТ
15.10.Нора Георгиева Мибор
Ролан Мибор
9VIII-860„Отец Паисий“ № 5Преустройство-промяна предназначението на магазин за промишлени стоки в кафе-аперитив в жилищна сграда
1532010153
РЕСУТ
15.10.Илко Петринов Рожевски и 4 др. собств.II-936, 937
ПИ с ИД 56784.518. 1511
„Захари Стоянов“ № 27Многофамилна жилищна сграда с Нк до 12.00м с четиринадесет броя апартамента, един офис, един магазин и четири броя гаражни клетки
1542010154
РЕСУТ
18.10.Елена Николова Павлова425X-617„Житен пазар“ № 1Преустройство на съществуваща постройка в жилище по чл. 53 от ЗУТ
1552010155
РЕСУТ
19.10.Мария Костадинова Етова
Димитър Христов Етов
Конка Грудева Семерджиева
Стефан Атанасов Семерджиев
131I-компл. застрояване„Княгиня Мария Луиза“ № 20, вход 22Преустройство-промяна предназначението на самостоятелни обекти на първия етаж в сграда № 1-обект № 8 /склад/ и обект № 9 /склад/ в магазин за хранителни добавки
156201015620.10.„АРШИНКОВ И ДЕМИРОВ-ИНВЕСТРОЙ“ ООД8-новXV-124„Копривщица“
№ 34
Плътна ограда с 2.20м към УПИ I-123, УПИ XIII-136 и УПИ XIV-137 и ажурна ограда с височина на плътната част до 0.40м и ажурна част до обща височина до Н=2.00м кум УПИ II-125, разположена изцяло в УПИ XV-124 /ПИ с ИД 517.433/
1572010157
Доклад
20.10.„КАМИС 2002“ ООД361VIII-683, жил. застрояване„Мали Богдан“
№ 2
Нова жилищна сграда на три и четири етажа с пет апартамента, три ателиета за ИТД и два магазина за промишлени стоки
1582010158
РЕСУТ
20.10.Сабри Мехмед Тосуз513XII-1272„Мадара“ № 8Временно застрояване-жилищна сграда на два етажа
1592010159
РЕСУТ
26.10.Иво Божидаров Скоклев26IX-898 /ПИ с ИД 56784.521.821„Петър Бонев“ № 5Еднофамилна жилищна сграда с височина Нк до 7.50м
1602010160
Доклад
26.10.Антон Арто Ананян и 9др. собств.345-нов/289-старVI-1211„Любен Каравелов“ № 7Преустройство на част от сграда-складова база в „Билярд клуб с кафе“
1612010161
РЕСУТ
27.10.Дона Христова Колева388X-1594, 1595, 1596, 1600„Цар Георги Тертер“ № 15, 17, 19Преобразуване в апартамент на съществуващо ателие на кота +13.85м в жилищна сграда
1622010162
РЕСУТ
28.10.Национален съвет на БСП159-нов/325-старV-737„Кръстьо Пастухов“ № 18Преустройство на Аптека на първи етаж от триетажна масивна административна сграда в Кафе-аперитив
1632010163
Доклад
28.10.ОБЩИНА ПЛОВДИВ29-новIII-детско заведение„Леденика“ № 4Конструктивно укрепване и повишаване на сигурността на сградата на ЦДГ „Чучулига“, благоустрояване, паркоустройство на двора, разполагане на детски съоръжения
1642010164
Доклад
02.11.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
15IX-266„Ген. Данаил Николаев“ № 96Външно кабелно електрозахранване 1kV на жилищна сграда
1652010165
РЕСУТ
03.11.Нечметин Униси Али
Гюрсес Униси Али
437VIII-839„Пушкин“ № 13Плътна ограда с височина 2.20м, разположена изцяло в УПИ VIII-839
1662010166
РЕСУТ
03.11.Харалампи Методиев Джаров
Петър Методиев Джаров
„СИЕНИТ“ ООД
444VIII-2263-адм.-жил. и търг. дейности„Марица“ № 154Ажурна ограда с височина на плътната част 0.60м над нивото на терена, като по вътрешна западна регулационна линия се разполага изцяло в УПИ VIII-2265-админ.-жил. и търг. дейности и изцяло в ПИ 2265
1672010167
1682010168
РЕСУТ
10.11.Анна Васкова Генчева33-нов/409-старIII-79, 81, 82, 83, 84 /ПИ 81/„Шести септември“
№ 177
Преустройство-промяна предназначението на фризьорски салон в „Бърза закуска с кухня и щанд за готова кулинарна продукция“
1692010169
РЕСУТ
10.11.Андон Левон Гарабедян86III-592„Преслав“ № 19Преустройство на две избени помещения – № 1 /килер/ и № 3 /стая/ в офис, в четириетажна с партерен етаж жилищна сграда
1702010170
РЕСУТ
12.11.Ангел Петков Минчев141IX-551, 552, 553„Леонардо Да Винчи“ № 20Преустройство-промяна предназначението на офис № 4 на трети етаж на кота +6.20м от сграда със смесени функции в „Жилище“
1712010171
Доклад
15.11.Илина Дончева Карагьозова
Виделина Иванова Тачева
Дончо Ивано Карагьозов
13-новVIII-117„Поп Харитон“
№ 32
Преустройство, пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда в ПИ с ИД 56784.518.1522.1.7
1722010172
Доклад
15.11.Димитър Кирилов Георгиев376I-1772„Хан Аспарух“
№ 89
Жилищна сграда с два гаража и офис в първи /приземен/ етаж и седем апартамента
1732010173
Доклад
15.11.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
509III-966„Балкан“ № 26Външно кабелно електрозахранване на две жилищни сгради с Н=8.50м и Н=14.50м с три гаража
1742010174
Доклад
15.11.Софик Хачик Сеойлемезян
Гарабед Артин Сеойлемезян
Иван Проданов Генов
Продан Иванов Генов
Златка Делчева Генова
433III-545„Житен пазар“
№ 9
Жилищна сграда с височина Н=13.80м в ПИ с ИД 56784.520.240
1752010175
Доклад
15.11.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
64-нов/4-старXIII-461, 462„Ангел Букурещлиев“
№ 10-12
Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с подземни и надземни гаражи с 37 броя паркоместа и 27 броя апартаменти
1762010176
Доклад
15.11.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
222АVII-751„Трайко Китанчев“ № 19Външно електрозахранване 1kV на жилищна сграда
1772010177
РЕСУТ
16.11.Светлана Стефанова Митева294III-1160„Авксентий Велешки“
№ 16
Преустройство на част от съществуваща помощна сграда и нова пристройка за ателие за творческа дейност
1782010178
Доклад
22.11.Христо Борисов Бушев
Кула Герова Бушева
Петър Хубенов Петров
5а-старV-83„Добри Войников“ № 53Жилищна сграда с Нк=12.00м, 14.50м и 15.00м с шеснадесет апартамента, три ателиета, един магазин за промишлени стоки и шест гаража
1792010179
Доклад
21.09.„Шанс 2000“ ООД2-нов/13-старIV-302„Завоя на Черна“ № 4Жилищна сграда с пет гаража, /единият от които е двоен/ в приземен етаж, седем апартамента, едно ателие и едно таванско складово помещение в ПИ с ИД 56784.522.302
1802010180
Доклад
23.11.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
2-нов/1-старVI-28„Петко Д. Петков“ № 74Външно електрозахранване НН на жилищна сграда с тринадесет жилища, два гаража, седем паркоместа в двора и един офис със склад и изби
1812010181
РЕСУТ
25.11.Борислав Климентов Петков
Калинка Георгиева Петкова
473VI-1849„Добри Войников“ № 17Пеконструкция, преустройство на жилищна сграда и надзид до височина Нк=10.00м с обособяване на две жилища
1822010182
Доклад
29.11.Веселина Славчева Димитрова
Васил Кирилов Димитров
Атанас Кирилов Димитров
Димитър Николов Славов
Данаил Георгиев Славов
387IV-1862, 1863„Козлодуй“ № 3Жилищна сграда с осем апартамента, едно таванско ателие и шест гаража в ПИ с ИД 56784.520.1576
1832010183
Доклад
30.11.Венцеслав Христов Джорев
Слави Бончев Станев
Даниела Лазарова Станева
488IX-1233„Граф Игнатиев“ № 69Жилищна сграда с девет апартамента, десет ателиета и пет гаража
1842010184
РЕСУТ
01.12.Лиляна Благоева Димитрова143XIII-525, жил. и общ. дейности„Петър Парчевич“ № 5Преустройство-промяна предназначението на офис № 1 на втори етаж на кота +3.40м /СО в сграда № 1/ в студио за красота в в жилищна сграда с магазинини и офиси
1852010185
РЕСУТ
01.12.Павлин Веселинов Цицелков
Райничка Георгиева Цицелкова
120VI-139„Д-р Чомаков“ № 1Преустройство на югозападно избено помещение от двуетажна жилищна сграда в магазин за промишлени стоки
1862010186
РЕСУТ
01.12.Стефан Пламенов Папалезов168-нов/281-старIII-740„Христо Ботев“
№ 49
Промяна предназначението на магазин за промишлени стоки на две нива -0.15м и +1.73м на партера на сграда със смесено предназначение във фризьорсли и козметичен салон
1872010187
Доклад
03.12.„МЕГАХОЛД“ ЕООД
Недялка Илиева Стоенчева
Тодор Илиев Стоенчев
Георги Ганчев Гечев
481V-1890, 1891„Славянска“
№ 51
Жилищна сграда с девтнадесет апартамента, четири магазина за промишлени стоки, едно ателие и подземен гараж с тринадесет паркоместа, от които четири двойни
1882010188
Доклад
03.12.Ангел Георгиев Куков422XXIII-234„Хъшовска“
№ 6А
Жилищна сграда с височина Нк=9.50м и 15.00м с десет жилища, две ателиета за ИТД и три гаража
1892010189
Доклад
14.10.Танко Генчев Генчев223XVII-291„Тодор Икономов“ № 8Ремонт, частично надстрояване до Нк=10.00м на съществуваща жилищна сграда
1902010190
Доклад
08.12.Георги Атанасов Дамянов7-новXIV-117„Дружба“ № 19Преустройство на офис-допълващо застрояване в стоматологичен кабинет
1912010191
Доклад
08.12.„КАЛИСТО МАТИ“ ЕООД152-нов/336-старV-295, жил. сграда, гаражи и адм. сграда„Цар Борис III Обединител“
№ 128
Преустройство на магазин № 1 за промишлени стоки за разделяне в магазин № 1 и магазин № 3 за промишлени стоки
1922010192
РЕСУТ
08.12.„БИ БИ АЙ инженеринг“ ЕООД11I-125„Хаджи Поп Тилев“ № 1Проект за преустройство и промяна предназначението на магазин № 6 на първи /приземен/ етаж в жилищна сграда на четири и пет етажа с височина Н=11.50м и 14.50м и едноетажно застрояване с обществени функции с Н=3.50м с шест магазина, четиринадесет жилища, две ателиета и седем гаража с ИД 56784.524.125.1.22 в лекарски акушеро-гинекологичен кабинет
1932010193
РЕСУТ
11.12.Димитър Желязков Попов522аII-компл. застр.„Лясковец“
№ 9
Преустройство на апартамент № 19 на пети етаж от жилищна сграда в два апартамента
1942010194
Доклад
11.12.Желю Добрев Аврамов
Лидия Александрова Аврамова
Иван Петров Авджийски
Марияна Петрова Димитрова
Елисавета Петрова Генова
481XIII-1878„Лозенград“
№ 30
Жилищна сграда с девет апартамента, един офис, четири гаража и едно паркомясто
1952010195
РЕСУТ
11.12.Елиза Рафи Шишманян481XI-1876„Лозенград“
№ 34
Преустройство-промяна предназначението на ателие № 1 /за ИТД/ във фризьорски салон в сутерена на четириетажна жилищна сграда
1962010196
РЕСУТ
13.12.Стефан Стефчов Стайков
Величка Костова Стайкова
2V-945„Пасаж“ № 5Промяна предназначението на офис № 2 в жилище
1972010197
РЕСУТ
13.12.„БИ БИ АЙ инженеринг“ ЕООД11I-125„Хаджи Поп Тилев“ № 1Промяна предназначението ма магазин за промишлени стоки на първи /приземен/ етаж в жилищна сграда на четири и пет етажа с височина Н=11.50м и 14.50м и едноетажно застрояване с обществени функции с Н=3.50м с шест магазина, четиринадесет жилища, две ателиета и седем гаража, ИД 56784.524.125.1.17 в магазин за хранителни стоки
1982010198
РЕСУТ
16.12.„ТЕМПОДЕМ“ ЕООД139VI-449, 451„Света Петка“ № 10Преустройство-промяна предназначението на магазин за промишлени стоки с ИД 56784.523.449.1.7 в първи /приземен/ етаж от жилищна сграда в магазин за алкохол, цигари, кафе, вино, аксесоари за вино и пакетирани хранителни стоки
1992010199
РЕСУТ
17.12.Иван Дечев Дечев375IV-2001„Хан Аспарух“
№ 113
Вътрешно преустройство на първи /приземен/ етаж на жилищна сграда, като от ап. „А“ и „Б“ се образуват нови апартаменти „1“ и „2“
2002010200
Доклад
20.12.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
294X-1178„Моцарт“ № 3Външно електрозахранване НН за обект: Основен ремонт и реконструкция на съществуваща жилищна сграда с нова триетажна пристройка и надстрояване с един етаж
201201020127.12.„АКУРАТНОСТ“ ЕООД464XI-398„Родопи“ № 10Плътна ограда с височина Н=2.20м, разположена изцяло в УПИ XI-398
2022010202
Доклад
27.12.Концесионер – „Търговски Център Марица“ ЕООД
Наемател – „Анжело“ ООД-гр. Пловдив
19БПреустройство на Обект № 1 – Банков клон от „Търговски комплекс“ на пешеходен мост „Съединение“ над река Марица в „Дрогерия“
2032010203
Доклад
27.12.Община Пловдив
„Мобилтел“ ЕАД
141-нов/315-старI-Библиотека
ПИ 206
„Авксентий Велешки“ № 17Базова станция GSM/UMTS на Mtel PDV0264
2042010204
Доклад
30.12.Община Пловдив
„ЕВН България Електроразпределение“ АД
83IV-636„Тодор Каблешков“
№ 18
Външно електрозахранване НН на жилищна сграда с десет жилища, пет магазина, седем самостоятелни ателиета на трите етажа, подземен паркинг с платформа с дванадесет броя паркоместа