УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ – 2005 г.

Удостоверение №Строително разреш. №ОБЕКТ – РЗПУПИСОБСТВЕНИЦИСтроит. надзорРегистрирал
14/18.01.2005г.251/18.06.2003г.Допълващо застрояване-пристройка към съществуваща учебна сграда с Н=2.50 и 3.20м за учебна фризьорска работилница и преустройство на част от съществуваща сграда във фризьорска работилницаУПИ I-училище, кв. 204 по плана на Втора градска част, ул. „Алеко Константинов“
№ 11
Община Пловдив, Междуучилищен център за трудово политехническо обучение„Фриз-2000“ ООДарх. М. Богданов
25/19.01.2005г.458/03.12.2001г.Ново едноетажно допълващо застрояване за гараж с Нк=2.95мУПИ V-220, кв. 134-нов по плана на Централна градска част, ул. „Велико Търново” № 11АВесела Колева Танева-Кеслер„Тракия гарант“ АДарх. М. Богданов
36/24.01.2005г.218/15.09.1994г.
191/17.07.1997г.
453/04.10.1999г.
Четириетажна жилищна сграда с мансарда, изби, гаражи и подпорна стенаУПИ XIV-1004, кв. 718-стар по плана на кв. „Освобождение и Гео Милев“, ул. „Яне Сандански” № 8Тодор Иванов Къртев, Грозданка Тодорова Вълкова и др.На осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
410/14.02.2005г.104/25.03.2003г.
105/25.03.2003г.
Жилищна сграда на един, четири и пет етажа с височини Нк=3.20, 12.00, 14.00 и 15.00м, с два офиса в приземния етаж, едно ателие за ИТД в мансардния етаж и медико-техническа лаборатория, три паркоместа в двора и допълващо застрояване три гаража с височина Н=2.80мУПИ XIII-250, кв. 224-нов по плана на Втора градска част, ул. „Янко Сакъзов” №40Красимир Иванов Лачев, Владимир Илиев Чалъков и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
511/17.02.2005г.419/13.12.2002г.
239/13.06.2003г.
Жилищна сграда на четири етажа с височини Нк=10.00 и 11.50м, с пет гаража, пет апартамента, водопроводно и канално отклоненияУПИ II-381, кв. 38-нов/12-стар по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Кресна” № 1Добромир Петров Бойчев, Мария Петрова Бойчева, Стефан Минев Пееви др.„Тракия гарант“ АДарх. М. Богданов
612/23.02.2005г.376/12.09.2003г.
226/30.06.2004г.
Пристройка и надстройка към съществуваща жилищна сградаУПИ XVII-377, кв. 84-нов/156-стар по плана на Централна градска част, ул. „Александър Екзарх“  № 33Петър Георгиев Димитров „Мавъринженеринг-Марин Върбанов“ АДарх. М. Богданов
713/28.02.2005г.247/18.06.2003г.
285/02.08.2004г.
Жилищна сграда на три и четири етажа с височини Н=8.50 и 11.50м, с четири апартамента, дрогерия и три паркоместа, водопроводно и канално отклоненияУПИ XI-148, кв. 9-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Севастопол”
№ 41
Дойчин Стоянов Дойчинов„Стройконтрол“ ООДарх. М. Богданов
814/28.02.2005г.212/03.06.2003г.
213/03.06.2003г.
Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда с Нк=11.50м, с четири гаража, една стая за творческа дейност и едно ателие в мансардния етаж, водопроводно и канално отклоненияУПИ VII-119, кв. 463 по плана на Трета градска част, ул. „Осъм“  № 16Тодор Димитров Тодоров, Крум Светославов Додов и др.„Мавъринженеринг-Марин Върбанов“ АДарх. М. Богданов
915/14.03.2005г.365/04.09.2003г.
284/02.08.2004г.
Офисно-търговска сграда – Първи етап – магазин за промишлени стоки със складУПИ І-1387, кв. 38-нов по плана на Централна градска част, ул. „Бетовен” № 3Борис Петров ЩербинНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
1016/18.03.2005г.29/23.01.2004г.
47/02.02.2004г.
Жилищна сграда на пет етажа с височини Нк=11.70, 12.00, 12.70 и 15.00м, с девет апартамента, ателие, шест гаража, водопроводно и канално отклоненияУПИ XІІ-584, кв. 364-нов/260-стар по плана на кв. „Триъгълника”, ул. „Филип Македонски”
№ 69
„КАЛИСТО-МАТИ“ ЕООД, Лидия Богданова Козарева, Милка Костадинова Славова и др.„Мергел-Мая Пекова“ ООДарх. М. Богданов
1117/21.03.2005г.61/17.02.2004г.
152/05.05.2004г.
Пристройка с Нк=3.60м към съществуваща сграда за солариум и преустройство на част от съществуваща сграда за фризьорски салон, канално отклонениеУПИ I-510, 513, 514, кв. 28-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Пещерско шосе” № 18Росен Владимиров СтойновНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
1219.29.03.2005г.66/20.02.2004г.Два магазина за промишлени стокиУПИ II-246, кв. 142-нов/323-стар по плана на Централна градска част, ул. „Иван Вазов” № 17Йовко Лулчев Обрейков, Станка Лулчева УзуноваНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
1320.29.03.2005г.388/21.11.2002г.Реконструкция, преустройство, пристрояване и надстрояване на съществуваща двуетажна сграда до четири етажа с височина до 11.50м, с гараж за четири коли и едно жилищеУПИ XIII-1005, кв. 336-нов/718-стар по плана на кв. „Освобождение и Гео Милев“, ул. „Яне Сандански”
№ 6
Димитър Нецов Друмев„ВЕДА-2000“ ЕООДарх. М. Богданов
1421/07.04.2005г.28/12.04.1994г.Пристройка до 40м2 към съществуваща жилищна сградаПИ „Хълм на Освободителите“ 913, кв. 328-нов/726-стар по плана на кв. Освобождение и Гео Милев“, ул. „Войнишка слава” № 2Стефан Маринов Рангелов, Величка Георгиева Рангелова, Тодорка Стефанова Рангелова, Недялка Стефанова Рангелована осн чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
1524.04.05.2005г.182/16.05.2003г.
186/19.05.2003г.
Четириетажна жилищна сграда с височина Н=12.00м, с девет жилища, един офис, две ателиета и четири гаража,
Водопроводно отклонение
Канално отклонение
Външно електрозахранване
УПИ XIX-360, кв. 84-нов/156-стар по плана на Централна градска част, ул. „Виктор Юго” № 12„ПАЛАС-27“ ЕООД, Стефка Александрова Генова Йордан Параскевов Параскевов и др.„Мергел-Мая Пекова“ ООДарх. М. Богданов
1625/04.05.2005г.201/27.06.2002г.
202/27.06.2002г.
Жилищна сграда на три, четири и пет етажа с височини Нк=8.50, 10.60, 11.50 и 14.50м, с четиринадесет апартамента, магазин за хранителни стоки, стоматологичен кабинет, подземен гараж за шест коли, гараж като допълващо застрояване с височина 3.60м
Водопроводно отклонение
Канално отклонение
Външно електрозахранване
УПИ V-681, кв. 204 по плана на Втора градска част, ул. „Братя Миладинови”
№ 15
София Иванова Митрани, радко Пенчев Радков, Виолета Рангелова Кичукова и др.„Мергел-Мая Пекова“ ООДарх. М. Богданов
1727/10.05.2005г.133/11.04.2003г.
134/11.04.2003г.
Надстрояване на жилищна сграда с Н=10.00м и преустройство с промяна на предназначението на част от сградата в Детски център-занималняУПИ XI-23, кв. 2-нов/1-стар по плана на кв. „Университетски, ул. „Константин Величков” № 7Камен Кирилов Кенов„КОНТРОЛ ИНВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов
1827-1/
10.05.2005г.
309/25.07.2003г.
444/29.10.2003г.
Жилищна сграда на три и четири етажа с Н=10.00 и 12.00м, с един троен гараж, един единичен гараж и два мезонета
Водопроводно отклонение
Канално отклонение
УПИ I-788, кв. 219 по плана на Втора градска част, ул. „Братя Миладинови”
№ 23
Лиляна Николова Мирчева, Димитър Николов Попов„КОНТРОЛ ИНВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов
1933/01.06.2005г. 481/18.11.2003г.
217/23.06.2004г.
Жилищна сграда на три етажа с Н=9.00 и 10.00м, с шест апартамента, три гаража, два магазина за промишлени стоки и четири ателиета за ИТД
Водопроводно и канално отклонения
УПИ IV-224, кв. 521 по плана на Трета градска част, ул. „Хан Тервел” № 7„ЛИВИМС“ ЕООД, Димитрийка Колева Христова, Илияна Христова Тотолова, Веселина Николаева Николова и др.на осн чл. 177,
ал. 3 от ЗУТ
арх. М. Богданов
2036/07.06.2005г.313/12.08.2005г.Ново допълващо застрояване с предназначение: Магазин за промишлени стоки с Нк=2.70 и 3.60м и преустройство на съшествуващ гараж в помещението за нуждите на магазинаУПИ V-2025, кв. 70-нов/75-стар по плана на Централна  градска част, ул. „Отец Паисий” № 24Спас Василев Спасовна осн чл. 177,
ал. 3 от ЗУТ
арх. М. Богданов
2138/07.06.2005г.86/29.03.2001г.Офис на две ниваУПИ IV-786, кв. 298-нов по плана на Централна градска част, ул. „Филип Македонски”
№ 16
Христина Тодорова Танева, Таньо Краев ТаневАтанас Стоянов Кондеварх. М. Богданов
2240/09.06.2005г.191/18.07.2001г.Жилищна сграда на четири етажа с височина Н=12.00м, с осем жилища и осем паркоместаУПИ XVІІ-2225, кв. 422 по плана на Първа градска част, ул. „Детелин Войвода” № 3аХрипсиме Бохос Сарафян, Тодорка Георгиева Недялкова и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
2343/13.06.2005г.55/05.03.1998г.Ремонт и преустройство на жилищна сграда -Втори етап-Ателие № 1 и № 2ПИ-337 , кв. 32-нов/101-стар, по плана на кв. „Капана”, ул. „Златарска”
№ 24
Никола Атанасов Буров, Бистра Атанасова Бурова-Добрева, Ирма Румен Ковачева, Андрей Андреев Ковачевна осн чл. 177,
ал. 3 от ЗУТ
арх. М. Богданов
2450/16.06.2005г.176/25.05.2004г.Ремонт и преустройство на едноетажна масивна жилищна сграда за обслужваща дейностУПИ I-404, кв. 349-нов/276-стар по плана на кв. „Триъгълника, ул. „Тракия” № 29Поделение 46380-МНО„Армстройинвест“ ЕООДарх. М. Богданов
2553/17.06.2005г.363/07.11.2002г.
364/07.11.2002г.
21/20.01.2004г.
20/20.01.2004г.
Жилищна сграда на три и пет етажа с височини Нк=9.50, 14.10 и 15.00м, с тринадесет апартамента, подземни гаражи със седем паркоместа, три магазина за промишлени стоки, кафе-сладкарница, външни ВиК връзки и топлопроводно отклонениеУПИ VIII-521, кв. 187 по плана на Втора градска част, ул. „Юри Венелин” № 11Емилия Миткова Михайлова, Кристина Пенева Пенева, Теменужка Кичукова Борисова„Техностройконтрол“ ООДарх. М. Богданов
2655/20.06.2005г.431/08.10.2003г.Пристройка към съществуваща жилищна сграда с Н=4.50м за жилищни нужди
Преустройство на съществуваща жилищна сграда
УПИ I-55, хълм на младежта, кв. 368-нов по плана на кв. „Хълм на младежка“, ул. „Младежки хълм” № 6Иван Любомиров Петров, Йосиф Георгиев Балабановна осн чл. 177,
ал. 3 от ЗУТ
арх. М. Богданов
2760/28.06.2005г.131/05.06.2000г.
81/19.03.2002г.
Жилищна сграда на четири и пет етажа с височини Нк=11.50 и 14.50м, с швст апартамента, офис, склад, четири гаража, Външни ВиК връзки, водопровод и канално отклонениеУПИ ІX-1259, кв. 485 по плана на Трета градска част, ул. „Тодор Влайков” № 15Васка Николова Стоилова, Христка Цвяткова Василева и др.„ИВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов
2867/05.07.2005г.122/26.03.2004.
157/13.05.2004г.
Жилищна сграда на три и пет етажа с височини Нк=10.00 и 14.50м, с осем жилища, подземни гаражи за пет коли, два офиса и едно ателие
Външни ВиК връзки, водопровод, канално отклонение и външно електрозахранване
УПИ V-317, кв. 17-нов/19-стар по плана на кв. „Университетски“, ул. „Илия Блъсков” № 8Величка Костадинова Канелова, Красимира Борисова Петколичева и др.„Арсиком“ ООДарх. М. Богданов
2970/15.07.2005г.338/24.08.2004г.
344/27.08.2004г.
Жилищна сграда на четири и пет етажа с височини Н=12.00 и 15.00м, с тринадесет апартамента и едноетажно нежилищно застрояване с Нк=3.00м, с един офис и седем гаража Външни ВиК връзки, водопровод и канално отклонениеУПИ XІII-848, 853, кв. 437 по плана на Първа градска част, ул. „Страхил” № 2аГеорги Александров Кабамитов, Костадин Александров Кабамитов и др.„ИСС Консулт“ ЕООДарх. М. Богданов
3072/21.07.2005г.365/04.09.2004г.Офисно-търговска сграда – Втори етап – два офиса и таванско помещение
Водопроводно отклонение
УПИ I-1387, кв. 38-нов по плана на Централна градска част, ул. „Бетовен” № 3Борис Петров Щербинна осн чл. 177,
ал. 3 от ЗУТ
арх. М. Богданов
3173/22.07.2005г.416/08.10.2004г.
462/25.11.2004г.
Жилищна сграда на четири и пет етажа с височини Нк=12.00 и 15.00м, с осем апартамента, четири гаража, девет изби, офис със склад, сервиз за битова техника
Водопроводно и канално отклонения
УПИ VII-303, кв. 16-нов/18а-стар по плана на кв. „Университетски“, ул. „Стоян Михайловски”
№ 20
Димитър Райчев Корудов, Иванка Николова Корудова и др.„Микс Консулт“ ООДарх. М. Богданов
3278/29.07.2005г.59/11.02.2004г.
303/09.08.2004г.
110/16.03.2004г.
86/08.03.2004г.
222/29.06.2004г.
Жилищна сграда на три, четири и пет етажа с височини Нк=8.50, 10.00, 11.50 и 14.50м, с единадесет жилища, три гаража, два магазина за промишлени стоки, три ателиета, салон за фризьорство, козметика, маникюр, солариум и продажба
Допълващо застрояване-пет гаража
Външни ВиК връзки, водопровод, канално отклонение и външно топлозахранване
УПИ IV-792, 793, 794, кв. 219 по плана на Втора градска част, ул. „Трайко Китанчев” № 5Ралица Иванова Сендова, Радослава Атанасова Иванова, Росалия Георгиева Димитрова и др.„ИВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов
3383/10.08.2005г.Акт за узаконяване № 16/1312.2004г.Едно и двуетажна пристройка към жилищна сграда с магазин за промишлени стоки и гараж в приземния етажУПИ I-72, кв. 36-нов/14-стар по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Пещерско шосе” № 3Георги Николаев Арабаджиев, Надежда Георгиева Николова и др.на осн чл. 177,
ал. 3 от ЗУТ
арх. М. Богданов
3486/17.08.2005г.234/05.07.2004г.Магазин за хранителни стокиим. пл. № 490, кв. 27 по плана на кв. „Младежки хълм“, бул. „Васил Априлов” № 37Виолета Петрова Григорова„Стройконтрол“ ООДарх. М. Богданов
3587/19.08.2005г.451/31.10.2003г.Три и четириетажна сграда с Нк=10.00 и 12.60м, един магазин за промишлени стоки и три офисаУПИ VІ-421, кв. 27 по плана на кв. „Капана“, ул. „Павел Куртевич” № 6а„КАЛДИС“ ООД„Вини“ ЕООДарх. М. Богданов
3688/07.09.2005г.276/18.08.2005г.Преустройство на двуетажна сграда във фризьоро-козметичен салонУПИ III-487, кв. 57 по плана на кв. „Капана“, ул. „Абаджийска”
№ 14
Спаска Величкова Маринова„Вини“ ЕООДарх. М. Богданов
3796/26.09.2005г.131/10.05.2002г.Вътрешно преустройство и ремонт на двуетажна масивна с изби и таван жилищна сграда
Външна водопроводна връзка
Канално отклонение
УПИ VIII-306, кв. 75-нов/162-стар по плана на Централна градска част, ул. „Александър Екзарх” № 32Митко Иванов Горчов„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
3897/26.09.2005г.69/10.03.2005г.Едноетажно допълващо застрояване-гаражи с Н=2.20м два броя /Първи етап/УПИ VIII-550, кв. 141 по плана на кв. „Бяла зона“, ул. „Леонардо Да Винчи” № 18Богдан Пеев Богданов, Елеонора Райчева БогдановаЕТ „ВЕС-Петко Петков“арх. М. Богданов
3998/27.09.2005г.110/27.05.1996г.Жилищна сграда с Н=11.50 и 14.50м, с осем апартамента, шест гаража
Външно кабелно захранване
УПИ IV-316, кв. 19 по плана на кв. „Университетски“, ул. „Илия Блъсков” № 6Владимир Георгиев Йончев, Георги Тодоров Николов и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
4099/03.10.2005г.Акт за узаконяване № 18/14.12.2004г.Едноетажна сграда и преустройство на лятна кухня и гараж за Кафе-аперитивУПИ VII-262, кв. 15-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Ген. Данаил Николаев” № 92Вълко Ненков Богоев, Мария Лазарова Богоева, Ненко Вълков Богоевна осн чл. 177,
ал. 3 от ЗУТ
арх. М. Богданов
41101/03.10.2005г.415/21.10.2004г.
426/27.10.2004г.
Надстройка и пристройка на съществуваща жилищна сграда до Нк=11.50м с два гаража, седем паркоместа, едно ателие и един офис
Външни ВиК връзки, водопровод и канално отклонение
УПИ X-298, кв. 223 по плана на Втора градска част, ул. „Атанас Каменаров” № 5Ламбрина Петкова Велчева-Жибарова, Татяна Стоянова Велчева и др.„ИСС Консулт“ ЕООДарх. М. Богданов
42104/17.10.2005г.448/10.11.2004г.Ремонт с вътрешно преустройство в обема на съществуващата сграда за смяна на предназначението и организиране на банков и застрахователен офисУПИ IV-237, кв. 142-нов по плана на Централна градска част, ул. „Иван Вазов”
№ 11
ТБ „Алианц България“„КОНТРОЛ ИНВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов
43108/11.11.2005г.81/01.03.2004г.Преустройство на съществуваща жилищна сграда и таванско помещение с надзид до 1.50м и подземно допълващо пристрояване със спомагателни дейностиУПИ XXVII-89, кв. 8-нов по плана на кв. „Велбъжд“, ул. „Велбъжд”
№ 18
Карен Бриянов Джамбазовна осн чл. 177,
ал. 3 от ЗУТ
арх. М. Богданов
44110/15.11.2005г.112/28.04.2001г.Магазин за промишлени стоки № 1 към втори етап от строеж: Магазини, медикотехническа лаборатория, гараж и ремонт с преустройство на част от партера на ЖС в магазин за промишлени стокиУПИ VIII-810, кв. 86-нов156в-стар по плана на Централна градска част, ул. „Цар Иван Александър” № 2Николай Трянов Траянов„Стройконтрол“ ООДарх. М. Богданов
45112/21.11.2005г.331/21.11.2000г.Пристройка на един етаж и сутерен за жилищни нужди, гараж и фризьорски салонУПИ I-724, кв. 208 по плана на Втора градска част, ул. „Трайко Китанчев” № 20Димка Славейкова Калпакчиева„АБВ- М-99“ ООДарх. М. Богданов
46113/21.11.2005г.200/15.06.2004г.
326/18.08.2004г.
Жилищна сграда на четири и пет етажа с десет апартамента и четири гаража
Външна водопроводна връзка и канално отклонение
УПИ II-18, кв. 1а по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Дружба”
№ 18
Наско Петков Аршинков, Лидия Стоянова Енчева и др.„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
47114/23.11.2005г.39/31.03.1995г.Двуетажна двуфамилна жилищна сграда с два апартамента, два офиса и два гаража-реконструкция, пристройка и надстройкаУПИ III-115, кв. 12 по плана на кв. „Университетски“, ул. „Трудовак”
№ 2
Агоп Хачик Киркорян, Сирануш Хачик Доганянна осн чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
48115/02.12.2005г.74/08.09.1993г.
Акт за узаконяване № 1/21.01.2005г.
Жилищна сграда с партер, сутерен и мансарден етажУПИ XXI-115, кв. 222а по плана на Втора градска част, ул. „Митрополит Натанаил” № 12Мая Георгиева Николова, Антон Янков Янакиев, Дориета Иванова Савована осн чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
49116/09.12.2005г.441/24.10.2003г.
341/24.08.2004г.
Преустройство на съществуваща сграда с надстрояване с два и три етажа до Нк=8.50м, магазин за промишлени стоки, склад, шест ателиета и едно паркомястоУПИ III-482, кв. 27-нов/172-стар по плана на Центална градска част, ул. „Свети Климент” № 2аГинка Кирчева БахчеванскаЕТ „Мавъринженеринг-Марин Върбанов“арх. М. Богданов
50118/12.12.2005г.146/29.04.2005г.Жилищна сграда на един и четири етажа с Н=2.50 и 11.50м, с два гаража, един офис, три ателиета за ИТД и три паркоместаУПИ XVII-320, кв. 223а-нов по плана на Втора градска част, ул. „Атанас Каменаров” № 2Невена Панчева Стоева, Румяна Панчева Топалова, Анка Георгиева Спасова, „САПИ“ ООД„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
51119/13.12.2005г.396/26.10.2001г.
397/29.10.2001г.
Нова триетажна жилищна сграда с височина Н=8.50м, с два гаража
Водопроводно отклонение
Канални отклонения
УПИ IV-1171, 1494, кв. 12 по плана на кв. „Волга-Ген. Данаил Николаев“, ул. „Волга” № 12аПетър Георгиев ГеринЕТ „Мавъринженеринг-Марин Върбанов“арх. М. Богданов
52120/14.12.2005г.174/25.05.2004г.
188/02.06.2004г.
Четириетажна жилищна сграда с височина Н=12.00м, три жилища, един гараж за две коли и един магазин за промишлени стокиУПИ V-861, кв. 434 по плана на Първа градска част, ул. „Цар Иван Шишман” № 5Валери Стоянов Генчев„КОНТРОЛ ИНВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов
53123/19.12.2005г.222/09.06.2003г.
223/09.06.2003г.
Жилищна сграда на четири и пет етажа с височини Нк=11.50 и 14.50м, два гаража и две паркоместа-Първи етап-изграждане до кота Нк=8.75м
Водопроводно отклонение
Канално отклонение
УПИ III-426, кв. 24-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Добрич” № 25Керана Петрова Петкова, Красимир Цеков ПетковЕТ „БИОТЕХИНЖЕНЕРИНГ-Пенка Дракова“арх. М. Богданов
54124/20.12.2005г.103/25.03.200г.
125/12.04.2005г.
Жилищна сграда на четири и пет етажа с височини Нк=12.00м и 15.00м и едноетажно нежилищно застрояване с височина Нк=3.00м, с четиринадесет жилища, пет офиса, едно ателие, три гаража и три паркоместа
Външни ВиК връзки, водопровод и канално отклонение
УПИ XII-847, кв. 437 по плана на Първа градска част, ул. „Драгоя Божилов” № 5Филип Хараламбиев Мирчев, Милен Хараламбиев Мирчев и др.„ИСС Консулт“ ЕООДарх. М. Богданов
55125/23.12.2005г.321/18.08.2004г.Завишаване на височината на съществуваща жилищна сграда до Нк=12.00м без промяна на етажностаУПИ VII-1215, кв. 22-нов/195-стар по плана на Втора градска част, ул. „Свети Горазд” № 5Надка Аврамова Петкова, Мария Борисова ВълчановаЕТ „НИЕ-Таня Стронгелова“арх. М. Богданов
56126/30.12.2005г.429/13.10.2003г.
48/22.02.2005г.
Жилищна сграда с Нк=14.50м /четири етажа и мансарда/, с тринадесет жилища, десет ателиета, осем гаража, два офиса, едно паркомясто и подземно паркиране
Външни ВиК връзки
УПИ I-113, кв. 12 по плана на Трета градска част, ул. „Родопи” № 127Иван Георгиев Станков, Стоянка Минчева Станкова и др.„Агроводинвест“ ЕАДарх. М. Богданов
57127/27.12.2005г.357/06.11.2002г.
358/06.11.2002г.
Заведение за бързо хранене-тип „Ресторант“-етапно изпълнение с височина Нк=6.29мУПИ VIII-311, кв. 36по плана на кв. „Капана“, ул. „Георги Бенковски” № 50Йорданка Димитрова Бухалова„АБВ- М-99“ ООДарх. М. Богданов
58128/29.12.2005г.211/21.06.2004г.
306/11.08.2005г.
Жилищна сграда с три магазина за промишлени стоки и два гаража
Водопроводно и канално отклонения
УПИ V-1126, кв. 292 по плана на Централна градска част, ул. „Цар Иван Александър”
№ 20
Запряна Георгиева Ангелова, Росица Минкова Ангелова и др.„КОНТРОЛ“ ЕООДарх. М. Богданов