УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ – 2008 г.

Удостоверение №Строително разреш. №ОБЕКТ – РЗПУПИСОБСТВЕНИЦИСтроит. надзорРегистрирал
11/17.01.2008г.512/23.12.2003г.Преустройство и пристройка към съществуваща сграда в частта: Асансьорна клеткаУПИ XIII-1435, кв. 45-нов/100-стар по плана на Централна градска част, ул. „Христо Г. Данов“ № 20Организация на евреите в България„Авис Консулт“ ООДарх. М. Богданов
22/21.01.2008г.281/18.08.2005г.Жилищна сграда на три и четири етажа с Нк=10.00м и 12.00м, с четири апартамента, две ателиета за ИТД, един двоен гараж и три паркоместа в двора
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XXVII-787, кв. 219 по плана на Втора градска част, ул. „Братя Миладинови”
№ 25
Димитър Николов Димитров, Величка Стоянова Димитрова„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
33/21.01.2008г.169/02.06.2005г.Жилищна сграда на три и четири етажа с Нк=10.00м и 12.00м, с един магазин за промишлени стоки, два гаража, едно ателие за ИТД /сграда 1/
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XXVI-786, кв. 219 по плана на Втора градска част, ул. „Братя Миладинови”
№ 27
Станка Илиева Каспарова, Пена Петкова Геровска, Нина Николова Танчева и др.„Контролинвест“ ООДарх. М. Богданов
45/08.02.2008г.235/21.07.2005г.
356/20.10.2005г.
Жилищна сграда на три и четири етажа с Нк=9.00 и 12.00м и едноетажно нежилищно застрояване с Н=4.00м, с десет апартамента, два магазина за промишлени стоки, едно ателие за ИТД, фризьорски салон, букмейкърски клуб, два гаража и три паркоместа в двора
Пътнически асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XV-624, кв. 449 по плана на Първа градска част, ул. „Мортагон” № 5Пенка Божкова Тингева, Олга Христова Христова, Зорница Антонова Семерджиева и др.„ВИНИ“ ЕООДарх. М. Богданов
56/15.02.2008г.397/06.10.2004г.Жилищна сграда на един и четири етажа с Нк=3.00 и 11.50м, с пет жилища, четири ателиета, два офиса, два гаража и три паркоместа
Външни водопроводно и канално отклонения
УПИ VII-141, кв. 9 по плана на кв. „Университетски“, ул. „Хаджи Поп Тилев“ № 6Надежда Иванова Комитова, Александър Методиев Комитов и др.„ВИГОРА“ ЕООДарх. М. Богданов
67/25.02.2008г.173/21.05.2004г.
238/08.07.2004г.
364/06.12.2006г.
Жилищна сграда на три и пет етажа с височини Нк=10.00 и 14.50м, с четири апартамента, четири избени помещения, един брой АИППСП-стоматологичен кабинет, един фризьорски и козметичен салон и едноетажно допълващо застрояване с височина до 2.20м за четири гаража
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ II-546, кв. 141 по плана на кв. „Бяла зона“, ул. „Парчевич“ 
№ 10
Йордан Запрянов Проданов„Стройконтрол“ ООДарх. М. Богданов
79/04.03.2008г.78/14.06.1995г.
58/22.03.2007г.
Нова четириетажна жилищна сграда /шест зимника, едно ателие, пет апартамента, три гаража и един магазин за промишлени стоки/
Външни водопроводна и канална връзки
Канално отклонение
УПИ VII-1105, кв. 454 по плана на Първа градска част, ул. „Неофит Бозвели“  №21Арто Завен Чифчиян, Врам Завен Чифчиян, Петър Ангелов Банчев„ИВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов
813/12.03.2008г.149/04.05.2005г.Жилищна сграда на три и пет етажа с височина Н=10.00 и 14.50м, с подземни гаражи /паркинг/, един гараж в партера, четири магазина за промишлени стоки, три ателиета за ИТД, пътнически асансьор
Водопроводно и канално отклонения
УПИ I-177, кв. 242 по плана на Втора градска част, ул. „Мусала“  № 11„АЛФА ИНВЕСТ“ ЕООД, Димитър Иванов Дичев, Татяна Недялкова Дичева, Николина Мичева Казакова и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
914/20.03.2008г.233/25.08.1997г.Втори етап-Кафе-сладкарница с работилницаУПИ I-611, кв. 425 по плана на Старинна градска част, бул. „Шести септември“ 
№ 162
Сета Нишан ЕксерджиянНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
1015/20.03.2008г.170/02.06.2005г.Жилищна сграда на три етажа с Нк=10.00м, с шест апартамента, два гаража и две ателиета за ИТД
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XXVI-786, кв. 219 по плана на Втора градска част, ул. „Братя Миладинови”
№ 27
Елена Йорданова Михнева, Олга Кълчищарова, Светломир Васков Вангелов и др.„Контролинвест“ ООДарх. М. Богданов
1116/20.03.2008г.425/26.10.2004г.Жилищна сграда с Нк=10.00м, с три апартамента, един офис и два гаражаУПИ XXVII-787, кв. 219 по плана на Втора градска част, ул. „Братя Миладинови”
№ 25
Димитър Николов Димитров, Величка Стоянова Димитрова„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
1220/28.03.2008г.64/07.03.2005г.
137/20.04.2005г.
Жилищна сграда на четири етажа с височина Нк=12.70м, с девет жилища, три гаража, един офис и един психоневрологичен кабинетУПИ XV-375, кв. 84-нов/156а-стар по плана на Централна градска част, ул. „Густав Вайганд” № 24Елка Василева Трндафилова, Антония Василева Ранчева, „КРАС“ ООД„ИСС-КОНСУЛТ“ ЕООДарх. М. Богданов
1321/28.03.2008г.246/21.08.2006г.Жилищна сграда с височина с Нк=10.00м, с шест апартамента, две ателиета за ИТД, помещение за фризьорски салон със соларно студио
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XXIII-783, кв. 219 по плана на Втора градска част, ул. „Братя Миладинови”
№ 33
Емилия Димитрова Спасова, Красимир Димитров Гостиловски и др.„Стройконтрол“ ООДарх. М. Богданов
1424/03.04.2008г.159/23.04.1999г.Нова жилищна сграда /състояща се от единадесет апартамента, едно ателие за ИТД, тринадесет избени помещения и пет гаража/
Външни водопроводно и канално отклонения
УПИ V-1184, кв. 291 по плана на Централна градска част, ул. „Моцарт” № 6Николай Иванов Златев, Илия Георгиев Каунджиев, Василка Михайлова Стоилова и др.„Тракия Гарант“ АДарх. М. Богданов
1530/25.04.2008г.120/30.11.1994г.Триетажна жилищна сграда с партер и Нк=11.50м-Втори етапУПИ VII-1062, кв. 7-нов по плана на кв. „Волга-Ген. Данаил Николаев“, ул. „Ген. Данаил Николаев” № 43Владимир Христов Колев, Брайко Костадинов Станков и др.На осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
1634/13.05.2008г.1/03.01.2006г.Жилищна сграда с подземен гараж за дванадесет броя коли и осем броя паркоместа-обект 1-два броя магазини, осем броя апартаменти, две ателиета и пътнически асансьорУПИ III-1129, 1130, 1408, кв. 292 по плана на Централна градска част, бул. „Руски” № 111Тоня Стефанова Раева, Росица Георгиева Антонова и др.„Вектор 2000“ ЕООДарх. М. Богданов
1737/19.05.2008г.345/05.10.2005г.Жилищна сграда на един, четири и пет етажа с височини Нк=3.00, 11.50 и 14.50м, с шест гаража, два магазина за промишлени стоки, четири ателиета за ИТД
Пътнически асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ V-500, кв. 27-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Люлебургас”
№ 9
„Атанасови“ ООД, Антония Николова Асенова, Светлозар Мирчев Асенов и др.„Евроконсулт инженеринг“ ЕООДарх. М. Богданов
1839/22.05.2008г.337/21.11.2006г.Едноетажно допълващо застрояване с Нк=3.50м за АИПСМП-хематология пти извършване само на консултативна дейностУПИ IV-1690, кв. 372а по плана на Трета градска част, ул. „Лозенград” № 4Георги Андонов Попов, Жанет Грудева Грудева-ПоповаНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
1943/27.05.2008г.152/25.05.2006г.Реконструкция, преустройство, пристрояване и надстрояване на съществуваща жилищна сграда до  Нк=14.50м /като втори етап от предвидено застрояване/, с четири мазета, един офис, три апартамента, един мезонет и пътнически асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XI-631, 632, кв. 204 по плана на Втора градска част, ул. „Братя Миладинови”
№ 7
„Агенция Седем Д“ ООД„ИВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов
2044/27.05.2008г.371/15.12.2006г.Жилищна сграда с височина Нк=12.00м, с три гаража, един магазин за промишлени стоки, едно ателие за ИТД и пътнически асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ V-793, кв. 467а-нов по плана на Трета градска част, ул. „Иларион Макариополски” № 34„ИНТЕРКОЛЕЖ-С“ ЕООД, Емилия Борисова Николова, Христо Симеонов Николов и др.„Ен Джи Консулт“ ООДарх. М. Богданов
2145/03.06.2008г.405/08.12.2005г.Жилищна сграда на един и пет етажа с Нк=3.00м и 14.50м, с един магазин за промишлени стоки, пет паркоместа и пътническа асансьорна уредба
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XV-1270, кв. 485 по плана на Трета  градска част, ул. „Иларион Макариополски” № 31аМария Георгиева Христодорова, Геоги Димитров Христодоров и др.„Ен Джи Консулт“ ООДарх. М. Богданов
2246/04.06.2008г.68/13.09.1992г.Надстройка с един-четвърти жилищен етаж на жилищна сградаУПИ IV-441, 440а, кв. 133 по плана на Трета градска част, ул. „Д-р Рашко Петров” № 8Васка Тодорова Коджабашева„ВАЛЕОИНВЕСТ“ ЕООДарх. М. Богданов
2349/06.06.2008г.21/01.02.2007г.Жилищна сграда с Нк=10.00м, с пет гаража и две паркоместа в двора
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ III-126, кв. 8-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Матинчеви градини” № 13Маруся Борисова Радева, Ивайло Тошков Цанов, Иван Илчев Стрезов и др.„Евроконтрол“ ООДарх. М. Богданов
2450/06.06.2008г.155/26.05.2006г.Жилищна сграда с два офиса, едно ателие, дванадесет апартамента, шест паркоместа, хидравличен пътнически асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ X-157, кв. 7, по плана на кв. „Университетски“, ул. „Хан Аспарух” № 116„ВАКО“ ООД, Атанаска Лазарова Мусева, Петър Боянов Хранов и др.„СНИК“ ЕООДарх. М. Богданов
2552/16.06.2008г.351/17.10.2005г.Жилищна сграда на три етажа с височина Нк=199.00УПИ XIII-570, кв. 395 по плана на Старинна градска част, ул. „Пълдин” № 9аТатяна Михайловна Бодрова, „Монтес Аури“ ООДНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
2653/16.06.2008г.283/20.09.2006г.Жилищна сграда с височини Нк=3.30, 5.50, 8.80 и 11.50м, с три апартамента, две ателиета, един офис и изби-складове
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XII-694, кв. 82 по плана на Централна градска част, ул. „Май” № 9Пашка Богомилова Вангелова, Сийка Христова Шуптова-Джасим, Милена Панайотова Кошеджийска, Георги Дуксиев Кошеджийски„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
2754/18.06.2008г.73/29.03.2006г.Жилищна сграда с височини Нк=3.00, 10.00 и 15.00м на един, три и пет етажа, с тринадесет апартамента, четиринадесет изби, един офис, едно ателие, три гаража, четири паркоместа и пътнически асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ III-165, кв. 7 по плана на кв. „Университетски“, ул. „Сан Стефано” № 97„ЕВХ“ ЕООД, Денка Христова Рачева, Люба Христова Рачева и др.„ИВЕСТ“ ООДарх. М. Богданов
2855/30.06.2008г.138/17.06.1996г.Магазинна част на два етажаУПИ II-298, кв. 14-стар по плана на кв. „Велбъжд“, ул. „Пещерско шосе” № 53Кръстю Христов Дянков, Александър Христов ДянковНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
2956/30.06.2008г.70/10.03.2005г.Жилищна сграда на четири и пет етажа, с три гаража, едно ателие за ИТД в мансарда, две паркоместа и пътнически асансьорУПИ V-16, кв. 1а-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Дружба” № 22Росинка Тодорова Генчева, Стоилка Димитрова Кашилска-Канева и др.„Стройконсулт-2002“ ООДарх. М. Богданов
3058/03.07.2008г.161/05.09.1995г. Надстройка на жилищна сграда с трети етаж /промяна-преустройство на трети етаж от жилищна сграда от един на два апартамента-етапно изпълнение до трети етаж, включително-без тавански етаж/УПИ V-451, кв. 140-нов/300-стар по плана на Централна градска част, ул. „Тракия” № 18Тодорка Илиева Манолова, Манол Илчов МаноловНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
3159/03.07.2008г.380/21.12.2006г.Пристрояване и надстрояване до три и четири етажа на съществуваща жилищна сграда с Нк=8.50 и 11.50м, с шест гаража, седем апартамента иосем изби
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XII-2017, кв. 374а по плана на Трета градска част, ул. „Беласица”
№ 71
„Коректстрой“ ООД, Нина Тодорова Ставрева, Славчо Асенов Димитров и др.„Нестър Корект“ ЕООДарх. М. Богданов
3260/07.07.2008г.80/31.03.2006г.Преустройство и надстрояване на съществуваща сграда до пет етажа и пристрояване на един, четири и пет етажа с Нк=3.00, 12.00 и 14.50м, с подземен гараж, четири магазина за промишлени стоки и осем ателиета за ИТД
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ III-496, кв. 27-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Люлебургас”
№ 5
„Демиро-Д“ ЕООД, Димитър Асенов Димитров, Красимир Асенов Димитров, Илиана Димитрова Георгиева и др.ЕТ „Мавъринженеринг-Марин Върбанов“арх. М. Богданов
3361/07.07.2008г.191/18.07.2001г.Кафе-аперитив /обект 1/ и Магазин за хранителни стоки с щанд за Еврофутбол /обект 2/УПИ XVII-2225, кв. 422 по плана на Първа градска част, ул. „Детелин Войвода” № 3аРафи Бедрос Сарафян, Ешреф Орханов Алиев„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
3462/11.07.2008г.92/28.03.2002г.
93/28.03.2002г.
Нова двуетажна жилищна сграда с височини 177.10 от юг и 173.85 от север
Водопроводно и канално отклонения
УПИ XXI-1169, кв. 9 по плана на жк „Волга-Данаил Николаев, ул. „Кап. Георги Цанев” № 7аЗапрян Иванов СтратевНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
3563/22.07.2008г.151/23.05.2006г.Жилищна сграда-пристрояване на пет етажа до Нк=14.00м, с осем жилища, два офиса, едно ателие, три гаража, едно паркомясто и пътнически асансьор
Водопроводно и канално отклонения
УПИ VI-244, кв. 59-нов/163-стар по плана на Централна градска част, ул. „Васил Друмев” № 5Чавдар Любенов Панов, Мария Филипова Панова и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
3665/25.07.2008г.129/26.09.1995г.Надстройка с два етажа-втори и трети жилищни етажиУПИ II-258, кв. 15-стар по плана на кв. „Университетски“, ул. „Странджа” № 1аСтефан Петров Райков, Иван Петров Райков, Иванка Донева Райкова„НИМКОТ Контрол“арх. М. Богданов
3767/29.07.2008г.222/04.08.2006г.Жилищна сграда с височина Нк=11.50 и 14.50м /надстройка и пристройка на съществуваща жилищна сграда/, с десет апартамента, ателие, офис, пет гаража, четири паркоместа и пътнически асансьорУПИ I-84, кв. 384а по плана на Трета градска част, ул. „Арда” № 5СД „ГЕРУДИКА-Ахрянов и сие“, Димка Иванова Абаджиева, Недялка Иванова Георгиева и др. „Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
3868/01.08.2008г.121/17.05.2007г.Сграда със смесено предназначение /жилище и хотел/ с Нк=5.50, 11.50 и 14.50м, пътнически асансьор /втори етап от застрояването/УПИ XII-139, кв. 9-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Севастопол”
№ 49
„АРШИНКОВ И ДЕМИРОВ 2“ ООД„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
3970/05.08.2008г.37/14.02.2006г.Жилищна сграда на три и четири етажа с Нк=10.00 и 12.00м, с осем апартамента, три гаража /единия двоен/, ателие и допълващо застрояване с Нк=3.00м за АИПСМП-спортна медицина
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XVII-118, кв. 7-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Матинчеви градини” № 18Нора Ервант Петоян, Николай Ангелов Ангелов, Иванка Ангелова Тахчиева и др.„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
4071/05.08.2008г.181/19.07.2007г.Жилищна сграда с височини Нк=10.00 и 12.50м, с четири магазина за промишлени стоки, три ателиета за ИТД, шест жилища, пет паркомеса и пътнически асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ VII-1893, кв. 69 по плана на Първа градска част, ул. „Патриарх Евтимий” № 52Емил Иванов Капаров, Вецислав Кръстев Кръстев, Златка Петрова Кръстева и др.„ВАЛЕОИНВЕСТ“ ЕООДарх. М. Богданов
4172/07.08.2008г.177/21.06.2006г.Жилищна сграда с Нк=10.00, с три гаража и  ателие за ИТДУПИ II-1437, кв. 347 по плана на Трета градска част, ул. „Добри Чинтулов” № 4Вероника Петрова Иванова, Недко Андонов Терзийски, Георги Крумов Керанов и др.ЕТ „МЕРГЕЛ-МАЯ ПЕКОВА“арх. М. Богданов
4273/26.08.2008г.245/21.08.2006г.Жилищна сграда с Нк=8.50м, с три ателиета за ИТД, един офис и четири паркоместа в двора
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ IV-1066, кв. 7 по плана на кв. „Волга-Данаил Николаев“, ул. „Кап. Георги Цанев” № 8БИван Георгиев Кушев, Мария Ангелова Кушева, Василка Димова Тотева и др.„Пловдивинвесст“ АДарх. М. Богданов
4376/01.09.2008г.315/01.11.2006г.Пристройка към първи и втори етаж с Нк на съществуващата сградаУПИ II-46, жил. стр. и обсл. дейности, кв. 3 по плана на Трета градска част, бул. „Христо Ботев” № 110Маргарита Дамянова Точева, Георги Илиев Точев, Веселина Дамянова ДимоваНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
4477/02.09.2008г.188/20.06.2005г.Жилищна сграда с височина Нк=10.00м с три гаража и едно ателиеУПИ XII-1788, кв. 376 по плана на Трета градска част, ул. „Хан Аспарух” № 105Петкана Тодорова Георгиева, Христо Василев Георгиев и др.На осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
4578/02.09.2008г.209/19.07.2006г.Жилищна сграда с височини Нк=10.00 и 11.50м, с два офиса, три гаража, едно паркомясо и пътнически асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ II-382, кв. 38-нов/12-стар по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Ангиста”
№ 4
„ТРАВИО“ ООД, Мариела Асенова Караджова, Георги Йорданов Налбантов, Светлозара Савова Кондакова и др.„Консултанска инженерна група“ ООДарх. М. Богданов
4679/09.09.2008г.27/05.02.2007г.Жилищна сграда с височини Нк=11.50 и 14.50м, с едно студио за красота, четири апартамента, едно ателие, пет изби и едно паркомясто
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ IV-1518, кв. 338а по плана на Трета градска част, ул. „Граф Игнатиев” № 10„РИГЕЛ-С“ ООД, „БЮТИ СТАЙЛ“ ООД, Малин Димитров Киров„Ивест-99“ ООДарх. М. Богданов
4780/09.09.2008г.300/16.10.2006г.Жилищна сграда с височини Нк=10.00 и 15.00м, с пет гаража, един офис, пет ателиета за ИТД, девет апартамента, четиринадесет склада и пътнически хидравличен асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XI-1525, кв. 338а по плана на Трета градска част, ул. „Павликенска” № 19„Строително инвестиционна къща ВАКО“ ООД, Пенямин Симон Дайлерян, Матей Петров Августинов и др.„СНИК“ ЕООДарх. М. Богданов
4881/15.09.2008г.120/17.05.2007г.Жилищна сграда с височини Нк=11.50, 12.00 и 15.00м, с двадесет и седем апартамента, осем ателиета за ИТД, четири офиса, дванадесет гаража, десет паркоместа и пътнически асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ II-1623, 1624, 1625, кв. 457 по плана на Първа градска част, ул. „Ген. Скобелев” № 30, 32, 34Георги Драгомиров Михайлов, Параскева Добрева Михайлова и др.„ВАЛЕОИНВЕСТ“ ЕООДарх. М. Богданов
4982/18.09.2008г.54/12.03.2007г.Магазин за плодове и зеленчуци и магазин за промишлени стоки-допълващо застрояванеУПИ XVI-369, кв. 21-нов/113-старпо плана на кв. „Университетски“, ул. „Менделеев” № 17Васил Димитров Митков, Георги Иванов ИвановНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
5083/23.09.2008г.510/21.101999г.Жилищна сграда на три, четири и пет етажа с височини Нк=9.00, 12.00, 12.50 и 15.00м, едноетажно нежилищно застрояване с височина Н=3.60м, четиринадесет апартамента, фризьорски салон, магазин за хранителни стоки, две ателиета за ИТД, три гаража, три паркоместа и пътнически асансьор
Външни водопроводно и канално отклонения
УПИ V-1702, кв. 512по плана на Първа градска част, ул. „Мадара” № 5„ХРИСТ-Христодулов и Цоневски“, Сашо Димитров Митев, Веселка Атанасова Митева, Таня Илиева Досева и др.„ВИГОРА“ ЕООДарх. М. Богданов
5184/23.09.2008г.341/05.10.2005г.Жилищна сграда на три етажа с Нк=10.00м, едно жилище, едно паркомясто в двора и пътнически асансьор
Външни водопроводно и канално отклонения
УПИ IX-111, 114, кв. 238А по плана на Втора градска част, ул. „Рожен” № 4Красимир Борисов КаравасилевНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
5286/03.10.2008г.143/11.05.2006г.Жилищна сграда с височина Нк=10.00м-еднофамилно жилище на две нива и ателие към него на трето ниво с изба и полуподземен гараж-първи етап-еднофамилно жилище на две нива с изба и полуподземен гараж
Външни водопроводно и канално отклонения
УПИ VII-295, кв. 14-нов/18-стар по плана на кв. „Университетски“, ул. „Свила” № 3Тодор Марков Пиргов, Ивелина Иванова ПирговаНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
5387/06.10.2008г.220/01.08.2006г.Жилищна сграда с височини Нк=8.00 и 10.00м, с шест апартамента, четири гаража
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ VI-41, кв. 20 по плана на кв. „Волга-Данаил Николаев“, ул. „Габър” № 2Михаил Димитров Шопов, Красимир Ангелов Рангелов и др.На осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
5488/13.10.2008г.202/14.07.2006г.Жилищна сграда с височина Нк=9.50м и мансарден етаж, с шест апартамента, пет офиса, изби и шест паркоместаУПИ II-270, кв. 61-нов/165-стар по плана на Централна градска част, ул. „Антим I” № 43Димитър Христов Лазаров, Иван Вълков Добревски, Милка Стоянова Добревска и др.„Тракия Гарант“ АДарх. М. Богданов
5591/27.10.2008г.263/30.08.2006г.Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда с Нк=14.50м, с четиринадесет апартамента, шест ателиета, девет гаража и пътнически хидравличен асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ V-1678, 1686, кв. 353 по плана на Трета градска част, ул. „Лозенград”
№ 5, 7
Светлан Борисов Влахов, Ваня Велева Влахова, Костадин Запрянов Петков, Цветана Василева Петкова и др.„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
5692/27.10.2008г.118/16.05.2007г.Жилищна сграда с височина Нк=11.50м, с девет жилища, фризьорски салон, един офис, стопанско помещение, три гаража, изби и три паркоместа в двора
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ VII-337, кв. 18-нов/21-стар по плана на кв. „Университетски“, ул. „Стоян Михайловски”
№ 26
Мария Петрова Петрова, Здравко Златков Павлов, Ирина Милкова Павлова и др.„Ен Джи Консулт“ ООДарх. М. Богданов
5793/27.10.2008г.310/24.10.2006г.Жилищна сграда с Нк=9.00м, 11.50 и 14.50м, с два магазина за промишлени стоки, пет апартамента, три ателиета за ИТД, два кабинета за ИТД, три паркоместа в двора и пътнически хидравличен асансьорУПИ VIII-1200, кв. 10 по плана на кв. „Волга-Данаил Николаев“, ул. „Ген. Данаил Николаев” № 3Ангел Генов Ангелов, Снежана Цветанова Ангелова и др.„ВИНИ“ ЕООДарх. М. Богданов
5894/13.11.2008г.85/11.04.2006г.Жилищна сграда с два гаража, магазин за промишлени стоки с изба-склад, интернет кафе, осем апартамента, осем изби-складове и пътнически хидравличен асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ VI-852, кв. 171-нов/310-стар по плана на Централна градска част, ул. „Кръстьо Пастухов” № 26„ЗЕЛДА ИНВЕСТ“ ООД, Георги Кирилов Папазов, Петър Борисов Минчев и др.„СНИК“ ЕООДарх. М. Богданов
5995/14.11.2008г.43/15.02.2005г.Жилищна сграда на два и три етажа с височини в абсолютни коти 185.60 и 188.80
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XXVII-1044, кв. 8 по плана на Старинна градска част, ул. „Рилски метох” № 1Мария Костадинова Димитрова, Димитър Костадинов ДимитровНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
6096/17.11.2008г.255/07.08.2006г.Жилищна сграда с Нк=10.00 и 12.00м, с четири апартамента, две ателиета, два магазина за промищлени стоки, двоен гараж и ВиК отклоненияУПИ III-701, кв. 209по плана на Втора градска част, ул. „Братя Миладинови”
№ 17
Ангел Христов Тодоров, Катерина Йорданова Петрова и др.„ИСС-КОНСУЛТ“ ЕООДарх. М. Богданов
6197/19.11.2008г.102/20.04.2006г.Жилищна сграда с височини Нк=6.50, 11.50 и 14.50м, с десет апартамента, пет ателиета, три гаража, петнадесет изби, две паркоместа и пътнически асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ VI-124, 125, кв. 463 по плана на Трета градска част, ул. „Осъм” № 14, 14аАнастасия Щерева Атанасова, Хайри Юсеин Сюлейманов, Айше Ибрям Сюлейман и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
6299/21.11.2008г.63/26.03.2007г.Жилищна сграда с Нк=14.50м, с два магазина, шест апартамента, пет ателиета и пътнически хидравличен асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XIV-1190, кв. 291 по плана на Централна градска част, бул. „Руски” № 119Бойко Вълканов Вълканов, Веселин Вълканов Вълканов, „РАМИНА“ ООД, Цветан Димитров Колев и др.„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
63100/24.11.2008г.176/20.06.2006г.Жилищна сграда с височина Нк=12.00м, с един офис, два гаража, четири паркоместа, пет ателиета за ИТД и пътнически асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ IX-133, кв. 39-нов/10-старпо плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Младост”
№ 2
„АИБО-С“ ЕООД, „НП ГРУП“ ООД, Мая Богданова Кръстева-Вилмош и др.„Тракия Гарант“ АДарх. М. Богданов
64101/27.11.2008г.198/24.07.2000г.Нова жилищна сграда с Нк=8.50 и 11.50м /магазин за промишлени стоки, два гаража, приемна и два апартамента/
Първи етап-нова жилищна сграда с Нк=8.50м
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ III-330, кв. 18-новпо плана на кв. „Университетски“, ул. „Антон Папазов” № 4Петко Иванов Недев, Антония Иванова Недева„Ивест-99“ ООДарх. М. Богданов
65102/28.11.2008г.143/18.04.2003г.Триетажна жилищна сграда с височина в абсолютна кота 174.96, с един магазин за промишлени стокиУПИ XVII-769, кв. 127по плана на Старинна градска част, ул. „Митрополит Панарет” № 15АМария Димитрова АлексиеваНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
66103/01.12.2008г.83/28.03.2001г.Нова жилищна сграда на четири и пет етажа с височини Н=12.00 и 15.00м и едноетажо застрояване с височина Н=4.00м, с два гаража, четири магазина за промишлени стоки, два стоматологични кабинета, кабинет за ИТД и пет паркоместа
Първи и втори етап
УПИ VII-696, 698, кв. 361по плана на Трета градска част, ул. „Хан Аспарух” № 10Елена Нанева Кърпачева, Цанка Нанева Стоилова, Красимир Колев Дончев и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
67105/05.12.2008г.28/20.03.1989г.Надстройка на трети етаж на жилищна сградаУПИ X-753, кв. 129-нов/154-старпо плана на Централна градска част, ул. „Драган Цанков” № 6Борис Стефанов ВапцаровНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
68106/08.12.2008г.24/21.01.2003г.
25/21.01.2003г.
Жилищна сграда на един и четири етажа с височини Нк=3.00, 4.00 и 12.00м /пет апартамента, магазин за промишлени стоки, един гараж, пет изби, четири паркоместа в двора
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ VIII-1883, кв. 481по плана на Трета градска част, ул. „Д-р Владо” № 28Станимир Дойчев Русев, Василка Пантелеева Димитрова и др.„ЕВРО КОНТРОЛ“ ООДарх. М. Богданов
69107/08.12.2008г.346/23.11.2006г.Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда с височини Нк=10.00 и 12.00м, с четири паркоместа
Първи етап: Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда с височини Нк=10.00 и 12.00м, с четири паркоместа /без използваемото подпокривно пространство/
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ VI-430, кв. 132по плана на Трета градска част, ул. „Хан Аспарух” № 11Стайко Тошков Тодоров„ЕВРО КОНТРОЛ“ ООДарх. М. Богданов
70108/12.12.2008г.165/06.07.2007г.Жилищна сграда с височини Нк=12.00м, с четиринадесет апартамента, едно ателие за ИТД, пет гаража, четиринадесет изби, две паркоместа в двора и пътнически асансьорУПИ XI-433, кв. 24 по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Войнишка слава” № 28„Филбилд“ ООД, Мирослав Николаев Титев, Бистра Генчева Титева и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
71110/15.12.2008г.59/22.03.2007г.Нова жилищна сграда с Нк=8.50 и 11.50 и 14.50м, с дванадесет апартамента, дванадесет изби, два офиса и един гараж
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ V-945, кв. 2по плана на жк „Волга-Данаил Николаев“, ул. „Пасаж” № 5Таньо Иванов Минчев, Димитър Любенов Кръстев и др.„Стройконтрол“ ООДарх. М. Богданов
72111/15.12.2008г.308/08.09.2005г.Пететажна жилищна сграда с височина Нк=14.50м, с осем апартамента, едно ателие, магазин за промишлени стоки, два гаража, девет изби, три паркоместа и пътнически асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ II-132, 133, кв. 463по плана на Трета градска част, ул. „Гео Милев” № 12Андрей Юриев Събев, Мисак Едуард Малхасян, Ани Киркор Малхасян и др.„Тракия Гарант“ АДарх. М. Богданов
73113/17.12.2008г.4/09.01.2007г.Жилищна сграда на три и четири етажа с височини Нк=10.00 и 12.00м, с осем апартамента, две мансардни жилища, шест гаражни клетки, изби, едно паркомясто и пътнически асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ III-582, кв. 34-нов/33-старпо плана на кв. „Университетски“, ул. „Рила” № 12Христо Кръстев Папалаков, Гергана Николова Папалакова и др.„Пловдивинвесст“ АДарх. М. Богданов
74114/20.12.2008г.174/13.07.2007г.Жилищна сграда с Нк=14.25м, с четири гаража и пътнически асансьор
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ XIII-1670, кв. 352по плана на Трета градска част, ул. „Борислав” № 15Милена Миладинова Апостолова-Алексиева, Лучка Петрова Танева и др.„ВИНИ“ ЕООДарх. М. Богданов
75115/20.12.2008г.298/05.08.2004г.Жилищна сграда на един и три етажа, винарна, кафе-клуб, три апартамента, три ателиета и две паркоместа
Водопроводно и канално отклонения
УПИ IV-573, кв. 341 по плана на кв. „Бяла зона“, ул. „Щросмайер”
№ 6
Иванка Милкова АневаНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
76116/29.12.2008г.338/22.11.2006г.Нова жилищна сграда с Нк=14.50м, с четири гаража, три ателиета за ИТД, два магазина за промишлени стоки, осем апартамента, десет изби
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ II-1227, кв. 488по плана на Трета градска част, ул. „Антон Тайнер” № 58АМария Василева Ангелова, Васил Лучков Луков, Василка Нешева Лукова и др.„Ивест-99“ ООДарх. М. Богданов
77117/29.12.2008г.513/23.12.2003г.Жилищна сграда, състояща се от шест апартамента, два магазина за промишлени стоки, магазин за хранителни стоки, златарско ателие и магазин за закуски
Външни водопроводна и канална връзки
УПИ IX-2000, кв. 71-нов/74-старпо плана на Централна градска част , ул. „Отец Паисий” № 31аЕмил Стефанов Ташев, Торком Левон Дюлгерян и др.„Тракия Гарант“ АДарх. М. Богданов