УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ – 2020 г.

Удостоверение №Строително разреш. №ОБЕКТ – РЗПУПИСОБСТВЕНИЦИСтроит. надзорРегистрирал
11/13.01.2020 г.141/28.11.2016 г.„Преустройство, ремонт и реконструкция на жилищно – търговска сграда ” – ІV категория,  РЗП: 940,69 м2УПИ VІІІ – 507, 506, кв. 72-нов, 13-стар  по плана на ЦГЧ, ул. „Патриарх Евтимий” № 1Димитър Атанасов Георгиев„СТРОЙКОНТРОЛ” ООДинж. Соня Джевизова
22/04.02.2020 г.31/29.03.2016 г. „Жилищна сграда с височина Н=9,90 м” – V категория,  РЗП: 578,56 м2УПИ VІІІ-1273, кв. 42-нов, 181-стар по плана на ЦГЧ, ул. „Александър Екзарх” № 1АЗлатка Георгиева Георгиеваинж. Яна Галчановаинж. Соня Джевизова
33/10.02.2020 г.71/19.06.2017 г. „Едно, две и триетажна жилищна сграда, свързано застрояване с височини в абсолютни коти  Нк=180,20 м и  Нк=180,55 м с търговски обект – бистро, стаи за гости и жилищна площ” – V категория, РЗП: 515 м2УПИ ХІІ-763, кв. 125 по плана на Старинна градска част, ул. „Панайот Волов” № 2„ДОБРЕВИ” ЕООД с у-л Христина Димитрова ДобреваМирослав Илиевинж. Соня Джевизова
44/17.02.2020 г.81/05.07.2017 г. „Нискоетажна жилищна сграда с височина Нк=8,00 м с мансардно оформление на покрива
при надзид 1.20 м”,
– V категория, РЗП: 228,52 м2
УПИ VІІ-1083, кв. 15 по плана на ЖК „Волга-Ген. Данаил Николаев”, ул. „Елбасан” № 2Костадин Иванов ГаровИванка Стефановаинж. Соня Джевизова
55/09.03.2020 г.77/27.06.2017 г.„Нова ниско и средноетажна жилищна сграда с височини в Нк=10.00 м и 14.50 м” – ІV категория, РЗП: 770,02 м2 УПИ ХІХ – 518.1800, жил. застр., кв. 222а по плана на Втора градска част, ул. „Митрополит Натанаил” № 8Зарко Харутюн Елмасян и Ина Кръстева Елмасян, Харутюн Хрант Елмасян и Красимира Георгиева Сапунджиева-Елмасян, Детелин Найденов Бейрийски и Софка Христова Бейрийска, Елисавета Илиева Златева, Цветелина Атанасова Кулина, Светлана Димитрова Димитрова, Александър Асенов Киричев, Таня Цветанова Цветкова, Здравко Малинов Хаджиев и Велина Миткова Митева„КИМА КОНСУЛТ” ЕООД инж. Соня Джевизова
66/10.03.2020 г.132/11.10.2012 г.„Ремонт и преустройство, ремонт на покрив на жилищна сграда, при запазване на съществуващи кота корниз и кота било и пристрояване до същата височина” – ІV категория, РЗП: 317,30 м2УПИ VІІІ – 518.1579, жил. застр., кв. 240б по плана на Втора градска част, ул. „Жан Жорес” № 14бТодорка Йорданова Вълчева, Кирил Васков Манолов, Борислава Стайкова Стайкова„ИВЕСТ-99” ООД инж. Соня Джевизова
77/30.03.2020 г.03/06.01.2010 г. „Жилищна сграда с магазин и подземен гараж, секция „А” – IV категория,  РЗП:  м2УПИ ІІ – 515, 516, 528, кв. 187 по плана на Втора градска част, ул. „Цоко Каблешков” № 17-19, ул. „Юри Венелин” № 5„Скайстрой България” ООД с у-л Рангел Трендафилов Рангелов, Иван Николов Добрев, Илия Петков Йовчев, Томка Атанасова Дахтерова, Владко Димитров Мерджанов, Мирослав Милчев Цолов, Петкана Василева Наневска, Валентина Методиева Шиева, Рангел Трендафилов Рангелов„СТРОЙКОНТРОЛ” ООД инж. Соня Джевизова
88/08.04.2020 г.116/04.09.2012 г.„Допълващо застрояване  – гаражи с височина Н до 2,20 м” – V категория,  РЗП: 73,44 м2 УПИ І-841, кв. 27 нов/246 стар по плана на Втора градска част, ул. „Милин камък” № 4„БГ ХОУМ ДИЗАЙН” с у-л арх. Недко Стефанов НедевВеска Гроздановаинж. Соня Джевизова
99/11.05.2020 г.118/31.08.2017 г. „Нова жилищна сграда с подземни гаражи, с Нк=15.00 м, ателие и четири броя гаражи в партера” – ІV категория, РЗП: 1678,20 м2УПИ ХХV – 635, кв. 204 по плана на Втора градска част, ул. „Алеко Константинов” № 14„ТАРАМЕКС БИЛДИНГ ИНВЕСТ” ЕООД с у-л Абдел Рахман Фахми Абдел Дай, Мая Иванова Димитрова и Лилия Иванова Димитрова, Георги Русланов Смилянов, Георги Атанасов Григоров, Петко Атанасов Григоров, Джампиеро Ровариа„БИЛДИНСПЕКТ” ООД инж. Соня Джевизова
1010/16.06.2020 г.21/15.02.2019 г.„Основен ремонт, преустройство и реконктрукция  на съществуваща жилищна сграда с идентификатор 56784.519.679.1 в „ХОТЕЛ РЕЗИДЕНС с БАР КЛУБ” – V категория, РЗП: 428,29 м2УПИ ХІІ – 802, зона „А”, кв. 123 по плана на Старинна градска част, ул. „Тодор Самодумов” № 3 „ДИГ ИНВЕСТ” ЕООД с у-л Доборомир Георгиев Ивановтехн. Чавдар Кавърджиевинж. Соня Джевизова
1111/18.06.2020 г.53/01.04.2019 г.„Реконктрукция и преустройство на съществуваща жилищна сграда с идентификатор 56784.519.593.1 без промяна на кота корниз и кота било”  – V категория,  РЗП: 304,12м2УПИ ХVІІІ – 713, кв. 392 по плана на Старинна градска част, ул. „Митрополит Панарет” № 39аГергана Маркова Джингарова – ШулцеТодор Карабетевинж. Соня Джевизова
1212/18.06.2020 г.139/16.05.2002 г.„Дву и четириетажно застрояване с височина Н=6,10 м за обществено застрояване и височина Н=12,00 м за жилищно застрояване
І етап на строителството до Н=3,50 м: фитнес салон в сутерен с кафе – солариум на партер и 5 броя магазини за промишлени стоки”
– ІV категория,  РЗП: 580,20 м2
УПИ ХІІІ – 7, кв. 1 нов /330а стар/ по плана на кв. „Университетски”, бул. „Найчо Цанов” № 4Васко Димчев Димов, „АКУМУЛАТОР-ЦЕНТЪР” ООД с у-л Веска Иванова Петрова,Иван Иванов Петров, Христо Костадинов Гърков и Анелия Николова Петрова, Христо Костадинов ГърковТодор Карабетевинж. Соня Джевизова
1315/10.04.2019 г.40/10.04.2018 г. „Преустройство и ремонт при условията на чл. 53 от ЗУТ и при запазване на кота корниз на съществуваща жилищна сграда с идентификатор 56784.522.373.1 ” – V категория,  РЗП: 226,36  м2УПИ VІІ – 373, кв. 358 нов/272 стар по плана на кв. „Триъгълника”, ул. „Кавала” № 11Емил Георгиев Търновски и Таня Христова Търновска, Петър Атанасов Панджаров„БЕТА7” ООД инж. Соня Джевизова
1416/04.04.2019 г.37/11.03.2009 г.„Жилищна сграда с височини в абсолютни коти 161.30, 168.70 и 171.70 /в относителни коти Нк=3.60 м, 11.00 м и 14. 00 м/ с магазин за промишлени стоки и 2 ателиета за ИТД” – IV категория, РЗП: 420,16 м2УПИ ІХ – 1796, кв. 376а по плана на Трета градска част, ул. „Родопи” № 88Анна Емилова Пехливанова и Надежда Емилова Василева, Величка Вълкова Пехливанова, Гошо Илиев Илийски, Габриела Торос Папазян, „ДЖИ ЕЙЧ КОНСУЛТИНГ” ЕООД с у-л Гергана Халачева, Екатерина Григорова Костадинова„ПЕШЕВ” ЕООДинж. Соня Джевизова
1517/05.04.2019 г. 54/23.05.2017 г. „Жилищна сграда с височини в относителни и съответно в абсолютни коти12,00 м /169,70 м и 169,80 м/”  – ІV категория,  РЗП: 1641,13 м2УПИ VІІІ – 524, 524, жил. строителство, кв. 34-нов, 33-стар по плана на кв. „Университетски”, ул. „Стоян Михайловски” № 35ГВ „СОЛЮШЪНС” ООД с у-ли Любомир Иванов Дачев и Пламен Александров Михайлов„ВИНИ” ЕООД инж. Соня Джевизова
1618/15.04.2019 г.90/01.06.2010 г.„Дву, три и пететажна жилищна сграда с два гаража” – ІV категория,  РЗП: 862,30 м2УПИ ХІ – 564, кв. 341 по плана на кв. „Бяла зона”, ул. „Димчо Дебелянов” № 9Анна Димитрова Стамболова, Атанас Христов Павлов, Илия Костадинов Костадинов„ИВЕСТ-99” ООДинж. Соня Джевизова
1719/22.04.2019 г.30/09.03.2018 г. „Ново едноетажно допълващо застрояване /обект „В” с площ 22,88 м2/ – разширение на лятна кухня с Н=2,20 м” – V категория,  РЗП: 22,88 м2УПИ VІІ – 465, кв. 147 нов,301 стар по плана на ЦГЧ, ул. „Велико Търново” № 18Силва Вахе Терзиянинж. Зоя Георгиеваинж. Соня Джевизова
1820/07.05.2019 г.133/07.11.2016 г. „Основен ремонт и вътрешно пруестройство на жилище” – V категория,  РЗП: 139,60 м2УПИ ІІІ – компл. застрояване, кв. 154-нов, 278-стар по плана на ЦГЧ, ул. „Иван Вазов” № 82Бертран Мари Гардер, Мария Савова Евтимоваинж. Жана Арсенова Буроваинж. Соня Джевизова
1921/10.05.2019 г.138/21.11.2016 г. „Реставрация на фасада на сграда – недвижима културна ценност” – V категория,  РЗП: 782,00 м2УПИ І – 842, кв. 50 – нов, 2 – стар по плана на ЦГЧ, ул. „Отец Паисий” № 2Илка К. Аврамов, „АТЕНА ИК“ ЕООД с у-л Илка К. АврамовТомас Зиковски, Стоян Димитровинж. Соня Джевизова
2022/13.05.2019 г.147/02.12.2016 г.„Надстройка и пристройка на съществуваща жилищна сграда”- ІV категория,  РЗП: 851,02 м2УПИ ІІІ – 322, кв. 78-нов, 158-стар по плана на ЦГЧ, ул. „Александър Екзарх” № 42„КАЛИСТО-МАТИ“ ЕООД с у-л Георги Нанков, Ива Иванова Шишкова, Мария Феликс Хаджиева, Георги Ташев Тиков, Снежана Георгиева Топалова-Атанасова, „ДЮМПЕ ИНВЕСТ“ ООД  у-л Катерина Иванова Дюмпе„СТРОЙ КОНСУЛТ – ЗГ” ООДинж. Соня Джевизова
2123/04.06.2019 г.3/10.01.2018 г.„Плътна и ажурна ограда с височина до Н=2,20м и подпорна стена с височина Н=4,00м по вътрешните регулационни граници, разположени изцяло в собствения УПИ” – IV категорияУПИ ІІІ – 522.90, жил. стр., кв. 8 по плана на кв. „Велбъжд”, ул. „Младост” № 23„ПЪЛДИН ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД с у-л Атанас Танов Дръндаров„ПВМ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООДинж. Соня Джевизова
2224/19.06.2019 г.119/08.09.2017 г.„Нова жилищна сграда с височини Нк=7.50 м, 11.50 м, 12.00 м и 15.00 м, с гаражи в партера и ново подземно застрояване” – ІV категория,  РЗП:  1633,08 м2УПИ VІІ – 262, кв. 15 по плана на кв. „Младежки хълм”, ул. „Ген. Данаил Николаев” № 92„ОФИС ТАЙМ“ ЕООД с у-л Минчо Веселинов Стайков; Лазар Вълков Богоев и Деляна Спасова Забукова; Ненко Вълков Богоев,;Лазар Вълков Богоев, Деляна Спасова Забукова и Ненко Вълков Богоев; Ради Тодоров Стоянов, Стоянка Димитрова Стайкова, София Стефанова Стефанова и Ива Асенова Стоилова„РТ КОНСУЛТИНГ” ЕООДинж. Соня Джевизова
2325/18.07.2019 г.133/09.09.2014 г.„Ремонт, реконструкция и преустройство на съществуваща жилищна сграда” – V категория,  РЗП:  184,49м2УПИ ІІІ – 812, кв. 123 по плана на Старинна градска част, ул. „Княз Церетелев” № 2Мария Кънчева ПетроваМитко Димитровинж. Соня Джевизова
2426/22.07.2019 г.07/05.02.2016 г.„Жилищна сграда с височина Н=15.00 м” – ІV категория,  РЗП:   м2УПИ Х – 520.1686, жил. застр., кв. 437-нов по плана на Първа градска част, ул. „Драгоя Божилов” № 9Димитрия Апостолова Торчева, Цвета Димитрова Попова, Цвета Димитрова Попова и Светлана Георгиева Попова, Апостол Георгиев Попов, Васил Ангелов Василев и Дина Маринова Василева, Георги Николов Вълканов и Захаринка Асенова Вълканова, „НОУБЛЕС” ЕООД с у-л Рафи Бедрос Сарафян, Димитър Генов Урумски, Елена Станчева Стоянова, Ваня Петкова Карамфилова и Костадин Тодоров Карамфилов , Пенка Стефанова Асенова, Милена Иванова Асенова, Георги Радостинов Иванов, Райна Георгиева Георгиева, Ниази Неждетов Якубов, Мирослав Дойчинов Дуков и Антония Емилова Дъбева-Дукова, Пламен Георгиев Зайчев, Иванка Любомирова Казанджиева, Йордан Стефанов Минчев, Стефка Александрова Димитрова, Денислав Георгиев Гечков, Цветана Лазарова Тодева, Димитър Петров Дяков, Наталия Мирославова Маркова и Вълчо Павлов Павлов, Вера Николова Даскалова, Драгомира Илиева Моралиева и Иван Костов Панов, Тотка Иванова Кукова, Иван Бончев Станчев, Малина Богданова Мийс„СТРИКТ” ООДинж. Соня Джевизова
2527/24.07.2019 г.80/29.06.2017 г.„Жилищна сграда с магазини /ново пететажно застрояване/”- ІV категория, РЗП:    м2    УПИ VІІІ – 1420, 2193, кв. 356 по плана на Трета градска част, ул. „Крали Марко” № 39„ГЕОКАД-93” ЕООД у-л Златан Георгиев Златанов, „ТЕКОТА ПРОПЪРТИС” ЕООД с у-л Таня Стефанова Стоилова, „ДЯДО ПЕТКО” ЕООД с у-л Виктор Николаев Килитанов, Мария Борисова Видулова и Христо Видулов Видулов, Анета Иванова Жайгарова и Георги Христов Жайгаров„АЙ СИ СИ КОНСУЛТ” ЕООДинж. Соня Джевизова
2628/25.07.2019 г.47/26.04.2017 г.„Пристройка за асансьор към КСУ „Олга Скобелева”УПИ ІІ – общежитие, кв. 428 по плана на Първа градска част, бул. „Марица” № 142ОБЩИНА ПЛОВДИВ и Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева”, гр. Пловдив /предоставени права за управление/„КИМА КОНСУЛТ” ЕООДинж. Соня Джевизова
2729/02.08.2019 г.160/04.12.2018 г. „Вътрешно преустройство и ново фасадно оформление, с промяна предназначението на съществуваща административна сграда в семеен хотел – сграда с идентификатор
56784.522.519.1.36”
 – V категория,  РЗП:   м2
УПИ VІ – 510, кв. 353 нов/269 стар по плана на кв. „Триъгълника”, бул. „Васил Априлов” № 1БИЛД 2005” ООД с управител Илия Иванов БришимовИван Бришимовинж. Соня Джевизова
2830/14.08.2019 г.125/21.09.2017 г. „Жилищна сграда с височини Нк=12.00 м и 14.50 м, с гаражи в партера и три броя ателиета”- ІV категория, РЗП:  м2УПИ І – 1247, кв. 44 по плана на кв. „Освобождение и Гео Милев”, ул. „Захари Стоянов” № 96„ТЕНЕО” ЕООД с управител Мая Атанасова Марашлян, Костадин Христов Алексиев и Кристина Стойкова Маронова, Румяна Петрова Деянова, Яна Костадинова Галчанова, Емил Павлов Кумчев, Силвана Станкова Кидикова, Иван Христозов Христозов, Росита Стефанова Герджикова – Кюркчийска„КИМА КОНСУЛТ” ЕООДинж. Соня Джевизова
2931/28.08.2019 г.92/03.07.2015 г.„Жилищна сграда с Нк=10.00 м; 12.00 м и 15.00 м” – ІV категория,  РЗП: м2УПИ ХІ – 711, кв. 80-нов по плана на ЦГЧ, ул. „Май” № 1-Б„ТРИОНИЯ” ЕООД с управител Катя Андреева Йовчева, Катя Андреева Йовчева, Петър Пенев Янков, Деян Пенев Янков, Светла Йовчева Йовчева, Анна Йовчева Йовчева„ЕВРО КОНТРОЛ” ЕООДинж. Соня Джевизова
3032/16.09.2019 г.103/16.08.2018 г. „Вътрешно преустройство с промяна предназначението на част от сграда с идентификатор 56784.519.382.1 в „Галерия ” – V категория,  РЗП:  м2УПИ ІV – 471, кв. 61 по плана на Старинна градска част, ул. „Съборна” № 19Анна Андонова Джуркова и Венцеслав Георгиев Джурков Тони Пирпироваинж. Соня Джевизова
3133/16.09.2019 г.388/16.11.2005 г.„Жилищна сграда на три и пет етажа с Н в абсолютни коти корниз 172,37 м и 177,37 м, с гараж и магазин за промишлени стоки ” – IV категория,  РЗП: м2УПИ ХІІ – 593, 594, кв. 139 по плана на кв. „Бяла зона”, ул. „П. Парчевич” № 29Лена Иванова Павлова и Светозар Петров Павлов„ВИНИ” ЕООДинж. Соня Джевизова
3234/17.09.2019 г.66/07.05.2019 г.„Вътрешен ремонт и преустройство без консктруктивна намеса и пристройка за асансьор към съществуваща жилищна сграда с ИД 56784.521.538.1”- V категория,  РЗП: м2УПИ ІІ – 562, кв. 119 нов/88 стар по плана на ЦГЧ, ул. „Тодор Каблешков” № 12„ОРФЕОС СТУДИОС” ООД с управител Цветан Петров ПулевПВМ „ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООДинж. Соня Джевизова
3335/20.09.2019 г.150/15.11.2018 г.„Самостоятелна едноетажна сграда с кът за кафе, за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати”- V категория,  РЗП: м2УПИ І – Трансинг ЕАД, кв. 170а нов по плана на ЦГЧ, бул. „Христо Ботев” № 82„ТРАНСИНГ” АД с управител инж. Видко Будимиров Митрович„ЕКСПЕРТИНВЕСТ“ АДинж. Соня Джевизова
3436/22.10.2019 г.41/16.04.2018 г. „Преустройство на таванско помещение с частично надстрояване с 1,50 м и пристрояване към жилищна сграда, по реда на на чл. 49, чл. 50 т. 1 „а” и „б” и чл. 51, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ”- V категория,  РЗП:  м2ПИ с идент. 56784.522.264, УПИ „Хълм на младежта”, кв. 368 по плана на кв. „Хълм на младежта”, ул. „Велбъжд” № 63„РЕЦИАНА” ООД с управител Станислав Иванов Костов„СТАНДАРТ СИСТЕМС” ООДинж. Соня Джевизова
3537/08.11.2019 г.128/17.10.2016 г. „Преустройство, реконструкция, пристройка на три и пет етажа с Н=11,50 м и 15,00 м и надстройка на два етажа с Н=15,00 м на съществуваща жилищна сграда”- ІV категория,  РЗП: м2УПИ ХІІ – 26, кв. 19а-нов, 110а-стар по плана на ЦГЧ, ул. „Висла” № 4Светлозар Иванов Йорданов, Никола Георгиев Чакъров, Мартин Хайк Вартанян и Цветелина Георгиева Вартанян, Румяна Тодорова Сулева-Черняева, „АЛ ТРЕЙД 2016” ЕООД с управител Анета Христова Демерджиева, „ИВСОН 2019” ЕООД с управител Дафинка Иванова Йорданова„СТАНДАРТ СИСТЕМС” ООД инж. Соня Джевизова
3638/14.11.2019 г.77/19.06.2015 г. „Жилищна сграда Нк=7,50 м и Нб=10,00 м и допълващо застрояване с абс. к. 194,53” – V категория,  РЗП:  м2УПИ ХVІІІ-69, кв. 11 по плана на кв. „Освобождение и Гео Милев”, ул. „Поп Харитон” № 23Божидар Тодоров СкоклевБожидар Тодоров Скоклевинж. Соня Джевизова
3739/18.11.2019 г.179/27.06.2008 г.ЕТАП НА ПРИЕМАНЕ „1Б /ВТОРИ ПОДЕТАП/” НА: „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ВИСОЧИНА Нк=6,16 м С ДВА МАГАЗИНА , ГАРАЖ И ЕДНО ЖИЛИЩЕ” НА
„ЖИЛИЩНА СГРАДА С ВИСОЧИНА Нк=9,00 м С ДВА МАГАЗИНА , ГАРАЖ И ДВЕ ЖИЛИЩА”/
 – V категория,  РЗП:  м2
УПИ V – 458, кв. 29 нов, 114 стар по плана на кв. „Университетски”, ул. „Дон” № 30Тодор Рангелов Маринчешки и Мария Георгиева Маринчешкаинж. Веска Грозданоаинж. Соня Джевизова
3840/02.12.2019 г.Разрешение за строеж № 308/28.11.2008 г.„Жилищна сграда с Нк=12,80 м и 15,00 м /13 апартамента, 2 ателиета, 4 гаража, 9 паркоместа/”- IV категория,  РЗП:  м2УПИ V – 178, кв. 241 по плана на Втора градска част, ул. „Бунтовнишка” № 19„ИЗГРЕВ 7” ООД с управител Иван Евтимов Петров, Росица Веселинова Капулян, Величка Благоева Савова, Величка Благоева Савова и Иван Благоев Савов, Саркис Агоп Налчаджиян, Веселин Димитров Костов, Василена Драгомирова Христова, Иван Благоев Савов, Петко Георгиев Петков, Костадин Радославов Костадинов, „СКАФФ” ЕООД с управител Кристиян Тодоров Нушев, Антония Димитрова Димитрова„БИЛДИНСПЕКТ” ООДинж. Соня Джевизова
3941/03.12.2019 г.147/06.06.2008 г. „Жилищна сграда с Нк=10,00 м и 14,00 м, с 6 броя гаражи и 2 броя офиси” – ІV категория,  РЗП:  м2УПИ ХІІ – 181, кв. 13 нов по плана на кв. „Младежки хълм”, ул. „Георги Измирлиев” № 30Иван Велчев Георгиев, Атанас Костадинов Манлиев, Мария Николова Андреева, Антон Николов Георгиев, Янко Йорданов Чукански и Лозина Стайкова Чуканска, „Асансьорни монтажи” АД с управител Евстати Илиев Варсанов, Станислав Пейчев Танев, Кирил Атанасов Гайдаров, Генка Тодорова  Дончева, Николай Георгиев Георгиев и Здравко Николаев Георгиев, Десислава Руменова Волевска и Николай Руменов Волевски, Мария Георгиева Мунева – Макрева, Владимир Евгениев Гунчев, Пенка Йосифова Земярска и Ангел Ченков Земярски, Николай Георгиев Георгиев„БИЛДИНСПЕКТ” ООДинж. Соня Джевизова
4042/13.12.2019 г.05/25.01.2016 г.„Основен ремонт и частична реконструкция със запазване на кота било и кота корниз на съществуваща жилищна сграда”- V категория,  РЗП:  м2УПИ VІІ-627, кв. 427 по плана на Старинна градска част, пл. „Житен пазар” № 5Бойко Викторов МалеевМария Сабрутеваинж. Соня Джевизова
4143/16.12.2019 г.99/12.07.2013 г.„Три, четири и пететажна жилищна сграда с 9 /девет/апартамента, 1 /едно/ ателие, 1 /един/ магазин за промишлени стоки и 2 /два/ гаража с височини в абсолютни коти 169.20 м, 171.20м и 174.20 м” – ІV категория,  РЗП: м2УПИ VІІ – 1169, кв. 294 по плана на ЦГЧ, ул. „Филип Македонски” № 40Иванка Христова Дечева и Станислав Василев Дечев, Иван Марков Иванов и Наси Маркова Иванова, Александър Георгиев Георгиев, Ричард Джордж Блок и Екатерина Костадинова Петрова, Георги Пенчев Георгиев, „АСТРАГРУП – ПРОФИС” ЕООД с управител Андон Раднев Димитров, Светлана Димитрова Папазова, Сашо Иванов Чолаков  и Иван Сашев Чолаков, Румен Вълчков ПетровЙордан Георгиев Кавръковинж. Соня Джевизова