УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ – 2019 г.

Удостоверение №Строително разреш. №ОБЕКТ – РЗПУПИСОБСТВЕНИЦИСтроит. надзорРегистрирал
11/09.01.2019 г.33/23.03.2017 г.„Жилищна сграда с височини Н=11,50 м; 12,00 м; 14,50 м и 15,00 м” – ІV категория,  РЗП: 780,47 м2УПИ ІV – 1956, кв. 478 по плана на Трета градска част, ул. „Иларион Макариополски” № 104„ДЕМИЛЕКС” ЕООД с у-л Дяко Георгиев Дяков, Стоян Диков Стоянов, Петър Стоянов Милев, Данаил Тодоров Тодоров и Пламен Георгиев Куртев„БЕТА 7” ЕООД инж. Соня Джевизова
22/09.01.2019 г.39/18.12.2018 г.„Преустройство и реконструкция на жилищна сграда, преустройство – промяна предназначението на първи жилищен етаж в офиси и студио за красота и
приземен етаж в кафене”
– ІV категория,  РЗП: 506,65 м2
УПИ ХІV – 434, 428, кв. 54-нов, 18-стар по плана на ЦГЧ, ул. „Антим І” № 19Мануела Методиева Костадинова„КАСТРОЙ З.Г.” ЕООДинж. Соня Джевизова
33/21.01.2019 г.400/30.10.2001г. „Нова жилищна сграда на пет и шест етажа с височини Н=12,00 м и 15,00 в –
ІІ етап „РЕСТОРАНТ”
– ІV категория, РЗП: 395,60 м2
УПИ VІІ – 663, кв. 85-нов по плана на ЦГЧ, ул. „Виктор Юго” № 27„АКРАБОВ” ООД с у-л Стефан Здравков Акрабов„СТРИКТ” ООДинж. Соня Джевизова
44/23.01.2019 г.299/20.11.2008 г. „Жилищна сграда с височина Н=12,500 м с магазин за хранителни стоки
І-ви етап: Изграждане на сутерен, първи етаж, втори етаж /включително жб плоча на кота + 6,16 м/, временен покрив”
  – ІV категория, РЗП=176,21 м2
УПИ ХІХ – 1117, кв. 454 по плана на Първа градска част, ул. „Стойчо Мушанов” № 9аОлга Ненчева Ушева, Георги Димитров Ушев и Николай Димитров Ушев„ЕН ДЖИ КОНСУЛТ” ООДинж. Соня Джевизова
55/13.02.2019 г.26/16.03.2016 г.„Жилищна сграда с височини Н=3,50 м и 15,00  и подземни гаражи” – ІV категория, РЗП: 1237,00 м2 УПИ ХІІ – жил. и общ. застр., кв. 382 по плана на Трета градска част, ул. „Кричим” № 4Пламена Генчева Димoва-Димитрова, Стефчо Петков Пенчев, Петър Ненков Гачев, Георги Стоянов Иванов и Димка Иванова Иванова, „БИЛДИНГ КОРЕКТ 1” ЕООД с у-л Николай Коцев, Мария Руменова Панайотова, Недялка Минчева Чомакова, Генка Стоименова Маврова, Веса Миткова Запрянова„СТРИКТ” ООДинж. Соня Джевизова
67/18.02.2019 г.69/08.06.2018 г.„Допълващо застрояване – гараж с Н=2,20 м” – V категорияУПИ ІІІ – 617, кв. 174 по плана на ЦГЧ, ул. „Кирил Христов” № 2Златка Славчева Манолова и Димитър Кирилов Маноловинж. Божидар Атанасовинж. Соня Джевизова
79/06.03.2019 г.165/30.08.2011 г. „Еднофамилна жилищна сграда с Нк=12,00 м, магазин за промишлени стоки,
ателие за индивидуална творческа дейност”
 – IV категория,  РЗП: 468,40 м2
УПИ ІІІ – 993, кв. 5 по плана на кв. „Волга – Д. Николаев”, ул. „Ген. Д. Николаев” № 61Георги Христов Атмаджов и Божийка Кирилова Атмаджова„ЕВРО КОНТРОЛ” ЕООДинж. Соня Джевизова
810/06.03.2019 г.82/05.07.2018 г.„Вътрешно преустройство с промяна предназначението на „Кафе-аперитив”, сграда с идентификатор 56784.521.23.2 в „Жилище” – V категория,  РЗП: 82,00 м2 УПИ V – 24, кв. 19 по плана на кв. „Волга – Ген. Данил Николаев”, ул. „Ген. Кюркчиев” № 6Иван Димитров КънчевИван Димитров Кънчевинж. Соня Джевизова
911/19.03.2019 г.83/28.03.2001 г. „Нова жилищна сграда на четири и пет етажа с височини Нк=12,00 м 15,00 м и едноетажно застрояване с височина Н=4,00 с два гаража, четири магазина за промишлени стоки, два стоматологични кабинета, кабинет за индивидуална творческа дейност и пет паркоместа –
ІІІ жилищен етаж – ателие № 5, апартамент № 6 и четвърти и мансарден етаж – апартамент № 8”
– ІV категория, РЗП: 294,95 м2
УПИ VІІ – 696, 698, кв. 361 по плана на Трета градска част, ул. „Хан Аспарух” № 10Богомил Васев Кацаров, Калоян Васев Кацаров„СТРИКТ” ООДинж. Соня Джевизова
1012/26.03.2019 г.299/30.11.2007 г. „Основен ремонт на съществуваща сграда и пристройка към същата сграда със запазване на Н корниз” – V категорияУПИ VІ – 406, кв. 65 нов/17 стар по плана на ЦГЧ, ул. „Тодор Каблешков” № 9Мирослава Кузманова Кирковаинж. Стоян Кирковинж. Соня Джевизова
1113/25.03.2019 г.09/20.01.2015 г.„Пристройка, надстройка и преустройство на жилищна сграда”  – IV категория,  РЗП: 550,62 м2УПИ ХІІ – 858, кв. 296 по плана на Централна градска част, ул. „Цар Иван Александър” № 9„БАЛЕ” ООД с у-ли Владимир Йорданов Балевски и Цветана Христова Балевска„ЕВРО КОНТРОЛ” ЕООДинж. Соня Джевизова
1214/29.03.2019 г.125/03.09.2013 г.„Дву и триетажна жилищна сграда с Н=7,30 м (186,63 м абс. кота) и Нк=5,55 м
с три жилища и три гаража”
 – V категория,  РЗП: 685,65 м2
УПИ ІІ – 401, кв. 64-нов, 95-стар по плана на ЦГЧ, ул. „Тодор Каблешков” № 4„К ИСТЕЙТ” ЕООД с у-л Кремена Пейкова Мановаинж. Емил Пайталовинж. Соня Джевизова
1315/10.04.2019 г.40/10.04.2018 г. „Преустройство и ремонт при условията на чл. 53 от ЗУТ и при запазване на кота корниз на съществуваща жилищна сграда с идентификатор 56784.522.373.1 ” – V категория,  РЗП: 226,36  м2УПИ VІІ – 373, кв. 358 нов/272 стар по плана на кв. „Триъгълника”, ул. „Кавала” № 11Емил Георгиев Търновски и Таня Христова Търновска, Петър Атанасов ПанджаровТодор Карабетевинж. Соня Джевизова
1416/04.04.2019 г.37/11.03.2009 г.„Жилищна сграда с височини в абсолютни коти 161.30, 168.70 и 171.70 /в относителни коти Нк=3.60 м, 11.00 м и 14. 00 м/ с магазин за промишлени стоки и 2 ателиета за ИТД” – IV категория, РЗП: 420,16 м2УПИ ІХ – 1796, кв. 376а по плана на Трета градска част, ул. „Родопи” № 88Анна Емилова Пехливанова и Надежда Емилова Василева, Величка Вълкова Пехливанова, Гошо Илиев Илийски, Габриела Торос Папазян, „ДЖИ ЕЙЧ КОНСУЛТИНГ” ЕООД с у-л Гергана Халачева, Екатерина Григорова Костадинова„ПЕШЕВ” ЕООДинж. Соня Джевизова
1517/05.04.2019 г. 54/23.05.2017 г. „Жилищна сграда с височини в относителни и съответно в абсолютни коти12,00 м /169,70 м и 169,80 м/”  – ІV категория,  РЗП: 1641,13 м2УПИ VІІІ – 524, 524, жил. строителство, кв. 34-нов, 33-стар по плана на кв. „Университетски”, ул. „Стоян Михайловски” № 35ГВ „СОЛЮШЪНС” ООД с у-ли Любомир Иванов Дачев и Пламен Александров Михайлов„ВИНИ” ЕООД инж. Соня Джевизова
1618/15.04.2019 г.90/01.06.2010 г.„Дву, три и пететажна жилищна сграда с два гаража” – ІV категория,  РЗП: 862,30 м2УПИ ХІ – 564, кв. 341 по плана на кв. „Бяла зона”, ул. „Димчо Дебелянов” № 9Анна Димитрова Стамболова, Атанас Христов Павлов, Илия Костадинов Костадинов„ИВЕСТ-99” ООДинж. Соня Джевизова
1719/22.04.2019 г.30/09.03.2018 г. „Ново едноетажно допълващо застрояване /обект „В” с площ 22,88 м2/ – разширение на лятна кухня с Н=2,20 м” – V категория,  РЗП: 22,88 м2УПИ VІІ – 465, кв. 147 нов,301 стар по плана на ЦГЧ, ул. „Велико Търново” № 18Силва Вахе Терзиянинж. Зоя Георгиеваинж. Соня Джевизова
1820/07.05.2019 г.133/07.11.2016 г. „Основен ремонт и вътрешно пруестройство на жилище” – V категория,  РЗП: 139,60 м2УПИ ІІІ – компл. застрояване, кв. 154-нов, 278-стар по плана на ЦГЧ, ул. „Иван Вазов” № 82Бертран Мари Гардер, Мария Савова Евтимоваинж. Жана Арсенова Буроваинж. Соня Джевизова
1921/10.05.2019 г.138/21.11.2016 г. „Реставрация на фасада на сграда – недвижима културна ценност” – V категория,  РЗП: 782,00 м2УПИ І – 842, кв. 50 – нов, 2 – стар по плана на ЦГЧ, ул. „Отец Паисий” № 2Илка К. Аврамов, „АТЕНА ИК“ ЕООД с у-л Илка К. АврамовТомас Зиковски, Стоян Димитровинж. Соня Джевизова
2022/13.05.2019 г.147/02.12.2016 г.„Надстройка и пристройка на съществуваща жилищна сграда”- ІV категория,  РЗП: 851,02 м2УПИ ІІІ – 322, кв. 78-нов, 158-стар по плана на ЦГЧ, ул. „Александър Екзарх” № 42„КАЛИСТО-МАТИ“ ЕООД с у-л Георги Нанков, Ива Иванова Шишкова, Мария Феликс Хаджиева, Георги Ташев Тиков, Снежана Георгиева Топалова-Атанасова, „ДЮМПЕ ИНВЕСТ“ ООД  у-л Катерина Иванова Дюмпе„СТРОЙ КОНСУЛТ – ЗГ” ООДинж. Соня Джевизова
2123/04.06.2019 г.3/10.01.2018 г.„Плътна и ажурна ограда с височина до Н=2,20м и подпорна стена с височина Н=4,00м по вътрешните регулационни граници, разположени изцяло в собствения УПИ” – IV категорияУПИ ІІІ – 522.90, жил. стр., кв. 8 по плана на кв. „Велбъжд”, ул. „Младост” № 23„ПЪЛДИН ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД с у-л Атанас Танов Дръндаров„ПВМ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООДинж. Соня Джевизова
2224/19.06.2019 г.119/08.09.2017 г.„Нова жилищна сграда с височини Нк=7.50 м, 11.50 м, 12.00 м и 15.00 м, с гаражи в партера и ново подземно застрояване” – ІV категория,  РЗП:  1633,08 м2УПИ VІІ – 262, кв. 15 по плана на кв. „Младежки хълм”, ул. „Ген. Данаил Николаев” № 92„ОФИС ТАЙМ“ ЕООД с у-л Минчо Веселинов Стайков; Лазар Вълков Богоев и Деляна Спасова Забукова; Ненко Вълков Богоев,;Лазар Вълков Богоев, Деляна Спасова Забукова и Ненко Вълков Богоев; Ради Тодоров Стоянов, Стоянка Димитрова Стайкова, София Стефанова Стефанова и Ива Асенова Стоилова„РТ КОНСУЛТИНГ” ЕООДинж. Соня Джевизова
2325/18.07.2019 г.133/09.09.2014 г.„Ремонт, реконструкция и преустройство на съществуваща жилищна сграда” – V категория,  РЗП:  184,49м2УПИ ІІІ – 812, кв. 123 по плана на Старинна градска част, ул. „Княз Церетелев” № 2Мария Кънчева ПетроваМитко Димитровинж. Соня Джевизова
2426/22.07.2019 г.07/05.02.2016 г.„Жилищна сграда с височина Н=15.00 м” – ІV категория,  РЗП:   м2УПИ Х – 520.1686, жил. застр., кв. 437-нов по плана на Първа градска част, ул. „Драгоя Божилов” № 9Димитрия Апостолова Торчева, Цвета Димитрова Попова, Цвета Димитрова Попова и Светлана Георгиева Попова, Апостол Георгиев Попов, Васил Ангелов Василев и Дина Маринова Василева, Георги Николов Вълканов и Захаринка Асенова Вълканова, „НОУБЛЕС” ЕООД с у-л Рафи Бедрос Сарафян, Димитър Генов Урумски, Елена Станчева Стоянова, Ваня Петкова Карамфилова и Костадин Тодоров Карамфилов , Пенка Стефанова Асенова, Милена Иванова Асенова, Георги Радостинов Иванов, Райна Георгиева Георгиева, Ниази Неждетов Якубов, Мирослав Дойчинов Дуков и Антония Емилова Дъбева-Дукова, Пламен Георгиев Зайчев, Иванка Любомирова Казанджиева, Йордан Стефанов Минчев, Стефка Александрова Димитрова, Денислав Георгиев Гечков, Цветана Лазарова Тодева, Димитър Петров Дяков, Наталия Мирославова Маркова и Вълчо Павлов Павлов, Вера Николова Даскалова, Драгомира Илиева Моралиева и Иван Костов Панов, Тотка Иванова Кукова, Иван Бончев Станчев, Малина Богданова Мийс„СТРИКТ” ООДинж. Соня Джевизова
2527/24.07.2019 г.80/29.06.2017 г.„Жилищна сграда с магазини /ново пететажно застрояване/”- ІV категория, РЗП:    м2    УПИ VІІІ – 1420, 2193, кв. 356 по плана на Трета градска част, ул. „Крали Марко” № 39„ГЕОКАД-93” ЕООД у-л Златан Георгиев Златанов, „ТЕКОТА ПРОПЪРТИС” ЕООД с у-л Таня Стефанова Стоилова, „ДЯДО ПЕТКО” ЕООД с у-л Виктор Николаев Килитанов, Мария Борисова Видулова и Христо Видулов Видулов, Анета Иванова Жайгарова и Георги Христов Жайгаров„АЙ СИ СИ КОНСУЛТ” ЕООДинж. Соня Джевизова
2628/25.07.2019 г.47/26.04.2017 г.„Пристройка за асансьор към КСУ „Олга Скобелева”УПИ ІІ – общежитие, кв. 428 по плана на Първа градска част, бул. „Марица” № 142ОБЩИНА ПЛОВДИВ и Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева”, гр. Пловдив /предоставени права за управление/„КИМА КОНСУЛТ” ЕООДинж. Соня Джевизова
2729/02.08.2019 г.160/04.12.2018 г. „Вътрешно преустройство и ново фасадно оформление, с промяна предназначението на съществуваща административна сграда в семеен хотел – сграда с идентификатор
56784.522.519.1.36”
 – V категория,  РЗП:   м2
УПИ VІ – 510, кв. 353 нов/269 стар по плана на кв. „Триъгълника”, бул. „Васил Априлов” № 1БИЛД 2005” ООД с управител Илия Иванов БришимовИван Бришимовинж. Соня Джевизова
2830/14.08.2019 г.125/21.09.2017 г. „Жилищна сграда с височини Нк=12.00 м и 14.50 м, с гаражи в партера и три броя ателиета”- ІV категория, РЗП:  м2УПИ І – 1247, кв. 44 по плана на кв. „Освобождение и Гео Милев”, ул. „Захари Стоянов” № 96„ТЕНЕО” ЕООД с управител Мая Атанасова Марашлян, Костадин Христов Алексиев и Кристина Стойкова Маронова, Румяна Петрова Деянова, Яна Костадинова Галчанова, Емил Павлов Кумчев, Силвана Станкова Кидикова, Иван Христозов Христозов, Росита Стефанова Герджикова – Кюркчийска„КИМА КОНСУЛТ” ЕООДинж. Соня Джевизова
2931/28.08.2019 г.92/03.07.2015 г.„Жилищна сграда с Нк=10.00 м; 12.00 м и 15.00 м” – ІV категория,  РЗП: м2УПИ ХІ – 711, кв. 80-нов по плана на ЦГЧ, ул. „Май” № 1-Б„ТРИОНИЯ” ЕООД с управител Катя Андреева Йовчева, Катя Андреева Йовчева, Петър Пенев Янков, Деян Пенев Янков, Светла Йовчева Йовчева, Анна Йовчева Йовчева„ЕВРО КОНТРОЛ” ЕООДинж. Соня Джевизова
3032/16.09.2019 г.103/16.08.2018 г. „Вътрешно преустройство с промяна предназначението на част от сграда с идентификатор 56784.519.382.1 в „Галерия ” – V категория,  РЗП:  м2УПИ ІV – 471, кв. 61 по плана на Старинна градска част, ул. „Съборна” № 19Анна Андонова Джуркова и Венцеслав Георгиев Джурков Тони Пирпироваинж. Соня Джевизова
3133/16.09.2019 г.388/16.11.2005 г.„Жилищна сграда на три и пет етажа с Н в абсолютни коти корниз 172,37 м и 177,37 м, с гараж и магазин за промишлени стоки ” – IV категория,  РЗП: м2УПИ ХІІ – 593, 594, кв. 139 по плана на кв. „Бяла зона”, ул. „П. Парчевич” № 29Лена Иванова Павлова и Светозар Петров Павлов„ВИНИ” ЕООДинж. Соня Джевизова
3234/17.09.2019 г.66/07.05.2019 г.„Вътрешен ремонт и преустройство без консктруктивна намеса и пристройка за асансьор към съществуваща жилищна сграда с ИД 56784.521.538.1”- V категория,  РЗП: м2УПИ ІІ – 562, кв. 119 нов/88 стар по плана на ЦГЧ, ул. „Тодор Каблешков” № 12„ОРФЕОС СТУДИОС” ООД с управител Цветан Петров ПулевПВМ „ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООДинж. Соня Джевизова
3335/20.09.2019 г.150/15.11.2018 г.„Самостоятелна едноетажна сграда с кът за кафе, за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати”- V категория,  РЗП: м2УПИ І – Трансинг ЕАД, кв. 170а нов по плана на ЦГЧ, бул. „Христо Ботев” № 82„ТРАНСИНГ” АД с управител инж. Видко Будимиров Митрович„ЕКСПЕРТИНВЕСТ“ АДинж. Соня Джевизова
3436/22.10.2019 г.41/16.04.2018 г. „Преустройство на таванско помещение с частично надстрояване с 1,50 м и пристрояване към жилищна сграда, по реда на на чл. 49, чл. 50 т. 1 „а” и „б” и чл. 51, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ”- V категория,  РЗП:  м2ПИ с идент. 56784.522.264, УПИ „Хълм на младежта”, кв. 368 по плана на кв. „Хълм на младежта”, ул. „Велбъжд” № 63„РЕЦИАНА” ООД с управител Станислав Иванов Костов„СТАНДАРТ СИСТЕМС” ООДинж. Соня Джевизова
3537/08.11.2019 г.128/17.10.2016 г. „Преустройство, реконструкция, пристройка на три и пет етажа с Н=11,50 м и 15,00 м и надстройка на два етажа с Н=15,00 м на съществуваща жилищна сграда”- ІV категория,  РЗП: м2УПИ ХІІ – 26, кв. 19а-нов, 110а-стар по плана на ЦГЧ, ул. „Висла” № 4Светлозар Иванов Йорданов, Никола Георгиев Чакъров, Мартин Хайк Вартанян и Цветелина Георгиева Вартанян, Румяна Тодорова Сулева-Черняева, „АЛ ТРЕЙД 2016” ЕООД с управител Анета Христова Демерджиева, „ИВСОН 2019” ЕООД с управител Дафинка Иванова Йорданова„СТАНДАРТ СИСТЕМС” ООД инж. Соня Джевизова
3638/14.11.2019 г.77/19.06.2015 г. „Жилищна сграда Нк=7,50 м и Нб=10,00 м и допълващо застрояване с абс. к. 194,53” – V категория,  РЗП:  м2УПИ ХVІІІ-69, кв. 11 по плана на кв. „Освобождение и Гео Милев”, ул. „Поп Харитон” № 23Божидар Тодоров СкоклевБожидар Тодоров Скоклевинж. Соня Джевизова
3739/18.11.2019 г.179/27.06.2008 г.ЕТАП НА ПРИЕМАНЕ „1Б /ВТОРИ ПОДЕТАП/” НА: „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ВИСОЧИНА Нк=6,16 м С ДВА МАГАЗИНА , ГАРАЖ И ЕДНО ЖИЛИЩЕ” НА
„ЖИЛИЩНА СГРАДА С ВИСОЧИНА Нк=9,00 м С ДВА МАГАЗИНА , ГАРАЖ И ДВЕ ЖИЛИЩА”/
 – V категория,  РЗП:  м2
УПИ V – 458, кв. 29 нов, 114 стар по плана на кв. „Университетски”, ул. „Дон” № 30Тодор Рангелов Маринчешки и Мария Георгиева Маринчешкаинж. Веска Грозданоаинж. Соня Джевизова
3840/02.12.2019 г.Разрешение за строеж № 308/28.11.2008 г.„Жилищна сграда с Нк=12,80 м и 15,00 м /13 апартамента, 2 ателиета, 4 гаража, 9 паркоместа/”- IV категория,  РЗП:  м2УПИ V – 178, кв. 241 по плана на Втора градска част, ул. „Бунтовнишка” № 19„ИЗГРЕВ 7” ООД с управител Иван Евтимов Петров, Росица Веселинова Капулян, Величка Благоева Савова, Величка Благоева Савова и Иван Благоев Савов, Саркис Агоп Налчаджиян, Веселин Димитров Костов, Василена Драгомирова Христова, Иван Благоев Савов, Петко Георгиев Петков, Костадин Радославов Костадинов, „СКАФФ” ЕООД с управител Кристиян Тодоров Нушев, Антония Димитрова Димитрова„БИЛДИНСПЕКТ” ООДинж. Соня Джевизова
3941/03.12.2019 г.147/06.06.2008 г. „Жилищна сграда с Нк=10,00 м и 14,00 м, с 6 броя гаражи и 2 броя офиси” – ІV категория,  РЗП:  м2УПИ ХІІ – 181, кв. 13 нов по плана на кв. „Младежки хълм”, ул. „Георги Измирлиев” № 30Иван Велчев Георгиев, Атанас Костадинов Манлиев, Мария Николова Андреева, Антон Николов Георгиев, Янко Йорданов Чукански и Лозина Стайкова Чуканска, „Асансьорни монтажи” АД с управител Евстати Илиев Варсанов, Станислав Пейчев Танев, Кирил Атанасов Гайдаров, Генка Тодорова  Дончева, Николай Георгиев Георгиев и Здравко Николаев Георгиев, Десислава Руменова Волевска и Николай Руменов Волевски, Мария Георгиева Мунева – Макрева, Владимир Евгениев Гунчев, Пенка Йосифова Земярска и Ангел Ченков Земярски, Николай Георгиев Георгиев„БИЛДИНСПЕКТ” ООДинж. Соня Джевизова
4042/13.12.2019 г.05/25.01.2016 г.„Основен ремонт и частична реконструкция със запазване на кота било и кота корниз на съществуваща жилищна сграда”- V категория,  РЗП:  м2УПИ VІІ-627, кв. 427 по плана на Старинна градска част, пл. „Житен пазар” № 5Бойко Викторов МалеевМария Сабрутеваинж. Соня Джевизова
4143/16.12.2019 г.99/12.07.2013 г.„Три, четири и пететажна жилищна сграда с 9 /девет/апартамента, 1 /едно/ ателие, 1 /един/ магазин за промишлени стоки и 2 /два/ гаража с височини в абсолютни коти 169.20 м, 171.20м и 174.20 м” – ІV категория,  РЗП: м2УПИ VІІ – 1169, кв. 294 по плана на ЦГЧ, ул. „Филип Македонски” № 40Иванка Христова Дечева и Станислав Василев Дечев, Иван Марков Иванов и Наси Маркова Иванова, Александър Георгиев Георгиев, Ричард Джордж Блок и Екатерина Костадинова Петрова, Георги Пенчев Георгиев, „АСТРАГРУП – ПРОФИС” ЕООД с управител Андон Раднев Димитров, Светлана Димитрова Папазова, Сашо Иванов Чолаков  и Иван Сашев Чолаков, Румен Вълчков ПетровЙордан Георгиев Кавръковинж. Соня Джевизова