УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ – 2022 г.

Удостоверение №Строително разреш. №ОБЕКТ – РЗПУПИСОБСТВЕНИЦИСтроит. надзорРегистрирал
11/21.01.2022 г.43/23.04.2018 г.„Нова жилищна сграда с Нк=11,50 м” – V категория,  РЗП: 334.72м2УПИ ІІ-Църква и жил. застр., кв. 375 по плана на Трета градска част, ул. „Славянска” № 14Храм „СВЕТО ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ”Тома Юнаковинж. Соня Джевизова
22/10.02.2022 г.15/02.03.2020 г. „Допълващо застрояване – обект за търговия” – V категорияУПИ VІ – жил. застр., кв. 125 по плана на Старинна градска част, ул. „П. Р. Славейков” № 11Мария Недкова Рашкова, Константин Недков ПеевПавел Зековвинж. Соня Джевизова
34/22.02.2022 г.88/05.07.2019 г.„Жилищна сграда с гаражи в подземен гараж – до кота ±0.00 м” – ІV категория, РЗП: 2004,31 м2УПИ І – 713, кв. 80 нов/80 стар по плана на ЦГЧ, ул. „Май” № 1Димо Маринов; „Евангелска Баптиска Църква-Пловдив“, Кети Маринова; Георги Араджиев; Катя  Йовчева; Маргарита Панайотова; „ПРОПЪР СОЛЮШЪНС“ЕООД; Антон Влайков; Петьо Паскалев; Вера Караджова; Дора Томова; Антония Карагеоргиева; Руби Леви- Бенбасат; Василиян Занев; Таня Атанасова -Цветковска„КАСТРОЙ З. Г.” ЕООДинж. Соня Джевизова
45/09.03.2022 г.20/12.03.2020 г.„Средноетажна жилищна сграда с Нк=11,50м., с гараж и 6 бр. паркоместа” – ІV категория, РЗП: 998,60 м2 УПИ VIII-13, кв.18, по плана на ЖК „Волга – Ген. Д. Николаев“, ул. „Захари Стоянов“ №32„КиВ ПРОЕКТ“ ООД; Николай Пеев и Татяна Кацарова – Пеева; Стана Енчева; Кирил  Младенов и Мирослава Загорова; Костадин Алексиев и Кристина Маронова; Костадин Вълканов; Александър Маринов и Десислава Маринова„МСТ Консулт“ ООДинж. Соня Джевизова
56/25.03.2022 г.50/05.05.2016 г. „Жилищна сграда с магазини и стаи за гости – ново ниско застрояване и реконструкция на съкествуваща триетажна сграда” – V категория, РЗП: 767,00м2УПИ ХІV – 519.786, кв. 10 по плана на Старинна градска част, ул. „Отец Паисий” № 13„КОМИХРИС” ООДтехн. Любомир Спасовинж. Соня Джевизова
67/29.03.2022 г.17/23.01.1997 г.„Магазин за хранителни стоки” – V категория,  РЗП: 45,53 м2УПИ ІV – 537 кв.32 по плана на кв. „Университетски”, ул. „Рила” № 18Елена Секулова; Антоанета Божилова и Пейо Карабалийски; Бояна Копаранска; Иван Кеврев; Емил Кевревинж. Георги Стоиловинж. Соня Джевизова
78/30.03.2022 г.103/12.08.2016 г.„Ремонт, реконструкция и възстановяване на покрив без промяна на кота корниз и кота било на съществуваща жилища сграда” – V категория,  РЗП: 459,00 м2 УПИ VІІ – 1998, кв. 71-нов, 74-стар по плана на Централна градска част, ул. „Патриарх Евтимий” № 21Георги Зисов и Катерина ЗисоваТодор Панайотовинж. Соня Джевизова
89/30.03.2022 г.124/14.08.2015 г.„Сграда с височини Н=10.00 м, Н=12.00 м, Н=14.50 м и Н=15.00 м” – ІV категория, РЗП: 2744,00 м2УПИ І – 266, общ. дейности, кв. 144-нов, 320-стар по плана на ЦГЧ, ул. „Цар Асен” № 5Жанет Петрова Павлова; „ЛЕКС 2011” ЕООД„БЕТА 7” ООД инж. Соня Джевизова
910/13.04.2022 г.5/10.01.2013 г.„Едно и пететажна  жилищна сграда с магазин за промишлени стоки, фризьорски салон и  гараж, четири паркоместа и четири апартамента, с Нк=169.60 м и Нк=180.63 м” – ІV категория, РЗП: 1128,89 м2УПИ ХVІ – 1520, кв. 390 нов, Първа градска част, ул. „Митрополит Панарет” № 16 Николета Ясенова Александрова„СТРИКТ” ЕООДинж. Соня Джевизова
1011/15.04.2022 г.103/29.09.2020 г. „Външен асансьор за осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания и изграждане на тераса на втори етаж към сграда с идентификатор 56784.520.1059.2” – V категория,  РЗП: 15 м2УПИ VІІ – 1998, кв. 71-нов/74-стар по плана на Централна градска част, ул. „Патриарх Евтимий” № 23Мария Кьосева; Цветелина Пенева; Константин Зисов; Георги Зисов„ФРИЗ-2000” ООД инж. Соня Джевизова
1112/19.04.2022 г.122/03.09.2019 г.„Нова жилищна сграда с височини Н=8.50 м и 11.50 м, с четири броя гаражи в
приземния етаж”
– ІV категория,  РЗП: 810,26 м2
УПИ ХІІ – 518.483, жил. строит. и общ. обсл. дейности, кв. 186 по плана на Втора градска част, ул. „Цар Калоян” № 12Иван Котов и Анастасия Котова; „БИЛЛИ 2020” ЕООД; ПРОПЪРТИ РИСЪРЧ 2020” ЕООД„АКОРД ПРОЕКТ” ООД инж. Соня Джевизова
1213/21.04.2022 г.39/04.04.2018 г.„Нова едно, три, четири и пететажна жилищна сграда с Нк=3.30м; 10.00м; 12.00м и 14.50м” – ІV категория,  РЗП: 1300 м2УПИ V – 542, кв. 141 по плана на кв. „Бяла зона”, ул. „Леонардо Да Винчи” № 12Делчо Калагларски и Елена Симеонова – Калагларска; „РЕАЛ-М” ЕООД; „ТРУД  ИНВЕСТ  08“ ЕООД; Георги Ранчев и Даниела Ранчева; Александър Каменаров„МСТ Консулт” ООДинж. Соня Джевизова
1314/10.05.2022 г.89/10.07.2018 г.„Многофамилна жилищна сграда с гаражи, с Нк до 9,00 м и Нк до 15,00 м” – ІV категория, РЗП: 1306 м2УПИ ІІ – 518, кв. 28 по плана на ЖК „Младежки хълм, ул. „Данаил Юруков” № 2„М ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД; Красимира Филотева; Мария Колева; Теодора Балабанова-Петрова; Мариета Цокова; Нели Сивкова; Пенчо Георгиев; Миленка Дерменджиева; Снежана Костадинова„ИВЕСТ 99” ООД инж. Соня Джевизова
1415/16.05.2022 г. 78/07.06.2019 г. „Реконструкция, преустройство и смяна предназначението на административна сграда в многофамилна жилищна сграда с жилища, ателиета, складове, ново подземно застрояване – гаражи и паркоместа” – ІV категория, РЗП: 12845,18 м2УПИ ІІ – 522.475, 522.979, общ. обсл. дейности, хотел, ТП, жил. застр и подз. гаражи, кв. 146 нов/ 286 стар по плана на ЦГЧ , ул. „Велико Търново” № 24„ДОША 2018” ООД„КОНТРОЛ – ИНВЕСТ” ЕООДинж. Соня Джевизова
1516/02.06.2022 г.28/07.03.2012 г.„Жилищна сграда с четири апартамента, работилница за производство на лед и магазин за промишлени стоки на първи /приземен/ етаж”
Подобект: „Два апартамента, магазин за промишлени стоки и гараж –
първи етап” – V категория, РЗП: 399,06 м2
УПИ VІ – 305, 306, кв. 440 по плана на Първа градска част, ул. „Весела” № 22Симон Каприел Каприелян, „ЛЕГАЛ ГРУП” ООДинж. Никола Запряновинж. Соня Джевизова
1617/06.06.2022 г20/02.02.2015 г. „Триетажна жилищна сграда с височина Н=8,45 м, с две жилища и два гаража” – V категория,  РЗП: 394,76 м2УПИ ХХV – 720, кв. 392 по плана на Старинна градска част, ул. „Митрополит Панарет” № 31Венцислав Благоев Русенов, Георги Благоев Русеновинж. Яна Галчанова инж. Соня Джевизова
1718/07.06.2022 г.82/11.08.2020 г. „Ново три, четири и пететажно жилищно застрояване с височини 10.00 м,  11.75 м,  12.00 м и 15.00 м” – ІV категория, РЗП: 1002,00 м2УПИ ХV – 523.1861, кв. 483-стар по плана на Трета градска част, ул. „Лозенград” № 37„СОЛАК 77“ ЕООД; Костадин  Солаков; Юсеин Шабан; Ангел Козлуджов; Атанас Бакърджиев; Петър Цънцъров; Здравко Пачев; Милен Карагеоргиев и Величка Карагеоргиева„АКОРД ПРОЕКТ” ООДинж. Соня Джевизова
1819/29.06.2022 г.371/11.11.2002 г.„Пристройка към жилищна сграда  – първи етап с Н=10,00 м”- V категория,  РЗП:  443,20 м2УПИ ХХІІ – 379, кв. 21-нов, /113-стар/ по плана на кв. „Университетски”, ул. „Дон” № 17аПенка Рангелова Кашева, Мария Рангелова Парушеваинж. Георги Стоиловинж. Соня Джевизова
1920/29.06.2022 г.14/19.02.2018 г.„Еднофамилна жилищна сграда с височина Нк = 11,50 м” – ІV категория,  РЗП: 297,00 м2УПИ ХVІІ – 543, кв. 186 по плана на Втора градска част, ул. „Цоко Каблешков” № 7АПетко Георгиев Митков„МС КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООДинж. Соня Джевизова
2021/19.07.2022 г.104/08.08.2017 г.„Нова четири и пететажна многофамилна жилищна сграда с Нк= 11.50 м и 14.50 м” – ІV категория,  РЗП: 1007,00 м2УПИ ХІV – 766, 771, кв. 222а по плана на Втора градска част, ул. „Братя Миладинови” № 20Мариана Шопова; Миглена Стоилова; Ангелчо Бръшков и Росица Власакиева-Бръшкова; Сюзан Моллаюсеин; Петър Ангелов; Лиляна Танева; Димитър Конарски; Пламен Караиванов; Димитър Плачийски; Светлана Исаева; Иван Илевски„КАСТРОЙ З.Г.” ЕООД инж. Соня Джевизова
2122/21.07.2022 г.130/19.09.2019 г. „Многофамилна жилищна сграда с височини Нк= 8.72, 10.00, 12.00 м”- ІV категория, РЗП: 760,00 м2УПИ ХІІІ – 978, кв. 31 по плана на кв. „Освобождение и Гео Милев”, ул. „Яне Сандански” № 21„4ТТ КОНСУЛТ“ ЕООД; „РИЪЛ ИСТЕЙТ БГ“ ООД; Борислав Стойков; Христина Стойкова„СТРОЙ КОНСУЛТ – ЗГ” ООД инж. Соня Джевизова
2223/22.07.2022 г.55/28.04.2021 г.„Реконструкция на покрив на съществуваща жилищна сграда с ИД 56784.523.424.1  с изграждане на надзид с височина до 1.50 м”  – V категорияУПИ VІІІ – 424, кв. 132 по плана на Трета градска част, ул. „Арда” № 18Константин Борисов Ангелов; Венета Лазарова Ангеловаинж. Димитър Цоцоманскиинж. Соня Джевизова
2324/26.07.2022 г.143/24.10.2017 г.„Допълващо застрояване – шест броя гаражни клетки с височина Н=2,20 м” -V категорияУПИ ХІV – 766, 771, кв. 222а по плана на Втора градска част, ул. „Братя Миладинови” № 20Мариана Шопова; Лиляна Танева; Ангелчо Бръшков; Пламен Караиванов; Светлана Исаева; Цвятко Багрянов„КАСТРОЙ З.Г.” ЕООД инж. Соня Джевизова
2425/29.07.2022 г.11/14.01.2021 г.„Жилищна сграда с Нк = 14,50 м , с 15 броя жилища, две ателиета и един офис в партера” – ІV категория,  РЗП: 1531,30 м2УПИ VІ – 409, кв. 349 нов/276 стар по плана на кв. „Триъгълника”, ул. „Васил Априлов” № 18„АЛЕКСО 84“ ООД„АКОРД ПРОЕКТ” ООД инж. Соня Джевизова
2526/22.08.2022 г.74/22.06.2017 г.„Нова три и четириетажна жилищна сграда с Нк = 8.00 м и Нк = 11.00 м” – ІV категория, РЗП:  394,56 м2    УПИ ХV – 1798, кв. 376А стар по плана на Трета градска част, ул. „Тодор Бурмов” № 27 Мария Кръстева Георгиева-Доркова и Иван Димитров Дорков„СТРИКТ” ЕООД инж. Соня Джевизова
2627/26.08.2022 г.48/27.05.2020 г.„Нова жилищна сграда с Нк= 11.50 м, 12.00 м, 14.50 м и 15.00 м” – ІV категория, РЗП: 1041,63 м2УПИ ХІІ – 1274, кв. 485 по плана на Трета градска част, ул. „Иларион Макариополски” № 37Вера Иванова; Никола Генов; Мариана Месропян; „Ангел Стоилов 96“ АД; Апостол Апостолов и Стефка Гергова-Апостолова; Мина Търновалийска; Красимир Недев; Сиана Сураева; Полина Петрова; Андрей Сураев; Владемира Чомакова„АКОРД ПРОЕКТ” ООД инж. Соня Джевизова
2728/02.09.2022 г.08/03.02.2020 г.„Нова многофамилна жилищна сграда с Нк=11,50 м и Нб=14,50 м” -ІV категория,  РЗП: 651,16 м2УПИ ХVІ – 524.92, кв. 36 по плана на Трета градска част, бул. „Христо Ботев” № 144Стоян Танев; Мирена Гърбева; Иван Кацарски; Елена Стършанова и Стоян Димитров; Николай Кантарджиев; Емин Мурад; Георги Стършанов„СТРИКТ” ЕООД инж. Соня Джевизова
2829/28.09.2022 г.83/21.06.2019 г. „Нова жилищна сграда с височини Нк = 3,60 и 14,50 м”- ІV категория, РЗП: 1879,61 м2УПИ VІІ – 521.1294, жил. и общ. обсл., кв. 707 нов/ 707 стар по плана на ЦГЧ, ул. „Драган Цанков” № 45„БАРС“ ЕООД„ПВМ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООДинж. Соня Джевизова
2930/29.09.2022 г.69/10.05.2019 г.„Многофамилна жилищна сграда с гаражи и магазин в партера, с височина Нк=10.00 м /абс. к. 176,32, 176.85/ и Нб=14.50 м /абс. к. 180.82 м/” – ІV категория,  РЗП: 1343,00 м2УПИ ХІІ – 959, кв. 28 по плана на кв. „Освобождение и Гео Милев”, ул. „Захари Стоянов” № 53„М ХОУМС” ЕООД; Ангел Семерджиев; Валентина Василева; Станимир Костадинов; Димитър Черняев; Димитър Сабрутев; Василиос Хаджийоакимидис; Дафинка Начева; Георги Тиков; Анелия Щилянова и Владислав Стоименов; Николай Огнянов; Снежана Караджова „ИВЕСТ 99” ООДинж. Соня Джевизова
3031/03.10.2022 г.61/24.06.2020 г.„Жилищна сграда с Нк=8,50 м и 11,50 м” – ІV категория,  РЗП: 699,80 м2УПИ V – 1102, кв. 453 по плана на Първа градска част, ул. „Неофит Бозвели” № 22„БИЛДИНГ КОРЕКТ 1“; Светлозар Босев и Ани Панчалиева – Босева; Красимира Илиева; Валентин Пройчев„СТРИКТ” ЕООД инж. Соня Джевизова
3132/06.10.2022 г.263/28.09.2000 г.„Нова жилищна сграда на един и три етажа с Н=3.50 м и 10.00 м, с две жилища, един гараж, едно паркоместо и два магазина за промишлени стоки” – V категория,  РЗП: 719,00 м2УПИ ІІ – 84, 85, кв.5 нов по плана на кв. „Младежки хълм”, ул. „Георги Измирлиев” № 42Веселин Щерионов; Марияна Стоянова; Танко Горненскиарх. Иван Василевинж. Соня Джевизова
3233/10.10.2022 г.44/30.03.2021 г.„Нова жилищна сграда с Нк=3.50, 10.00 м, 13.00 м, с гаражи за 6 /шест/ автомобила и 2 /два/ броя паркоместа” – ІV категория,  РЗП: 741,75 м2УПИ ХІІ – 1968, кв. 478 по плана на Трета градска част, ул. „Иларион Макариополски” № 112„АКРАБОВ” ООД;  Юлияна Михайлова; Бистра Иванова и Иван Иванов; Лилия Георгиева; Райна Василева-Желязкова; Лиляна Тинкова; Иван Горев„СТРИКТ” ЕООДинж. Соня Джевизова
3334/24.10.2022 г.5/09.01.2019 г.  „Многофамилна жилищна сграда с подземни и надземни гаражи с едно, три, четири и пететажно застрояване с Нк=10.00 м, 13.00 м и 15.00 м”- ІV категория,  РЗП: 1034м2УПИ ХVІІ – 846, кв. 437 по плана на Първа градска част, ул. „Драгоя Божилов” № 5„ПАНТЕМА-2018“ООД; Никола Бакърджиев; Любомир Бакърджиев; Гарбис Топчиян; Звездина Динева; Спас Вакарелски; Ибрям Ибрям; Радостина Серафимова и Димитър Колев; Юлияна Кисова; Либас Рангелова и Веселин Рангелов; Василка Русева и Петър Минков; Йовчо Тодоров; Петко Иванов; Александра Петкова; Дирухи Пилибосян; Теодор Цветков; Илдъз Азис; Стилиян Наниш; Живко Гълъбов и Даян Гълъбов; Христо Герин; Апостол Костадинов и Елена Костадинова„ДЖЕЙ ВИ КИ КОНСУЛТ” ООД инж. Соня Джевизова
3435/01.11.2022 г.11/04.02.2019 г. „Жилищна сграда с гаражи /запазване на съществуващата сграда, надстрояване и пристрояване/ и вътрешно преустройство по чл. 53 от ЗУТ, с промяна предназначението и ремонт на едноетажна масивна сграда с подземно застрояване – гараж и приобщаването и към основното застрояване, с абсолютни коти на корниза 174.12 и 178.17”- ІV категория,  РЗП: 824 м2УПИ ХІ – 521.934, кв. 34 по плана на кв. „Освобождение и Гео Милев”, ул. „Яне Сандански” № 2Теодора Йончева; Румяна Николова; Стефан Разпопов; Виктор Хаджигаев; Елена Сопаджиян; Гергана Тодорова и Любомир Тодоров; „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ М-7311 Д-р Г. Георгиев” ЕООД; Васил Цоков„ВАЛЕОИНВЕСТ” ЕООД инж. Соня Джевизова
3536/02.12.2022 г.10/23.01.2019 г.„Нови едноетажни пристройки с височина Н=2,95м. и Н=3,50м. по чл. 50, т. 1, буква „а” от ЗУТ към съществуващи едноетажни сгради и полуподземен гараж” – V категория, РЗП: 248,67 м2УПИ І – Хълм на младежта, кв. 368 по плана на „Хълм на младежта”, ул. „Ихтимански проход” № 7Николай Базлянков; Чило Базлянков; Христина Кирчева инж. Мариян Пирпировинж. Соня Джевизова
3637/08.12.2022 г.47/20.03.2019 г. „Ново три, четири и пететажно застрояване с Нк=9.00 м, 12.00 м и 15.00 м и гаражи” – ІV категория,  РЗП: 1365,32 м2УПИ Х – 506, кв. 32-нов, 31-стар по плана на кв. „Университетски” ,ул. „Персенк” № 6Диана Мазнекова; Велин Влайков; Милена Мечечиева; Ваня Парашкевова; Евгения Христова и Христина Богословова; Красимир Урумов; Мариана Чукарова; Цветан  Хаджиев; Марин Патев; Деян  Стайков; „Пантема 2018-4” ООД„СТРИКТ” ЕООДинж. Соня Джевизова
3738/13.12.2022 г.163/17.12.2018 г.„Жилищна сграда с Нк до 10.00 м и офис в партера”- V категория,  РЗП: 405,00 м2УПИ ХІІІ – 629, кв. 204 по плана на Втора градска част, ул. „Братя Миладинови” № 3Запрян Стоянов МанчевЦветан Ранчевинж. Соня Джевизова
3839/13.12.2022 г.163/17.12.2018 г.„Допълващо застрояване – два броя летни кухни и гараж за две леки коли”- V категория,  РЗП: 83,00 м2УПИ ХІІІ – 629, кв. 204 по плана на Втора градска част, ул. „Братя Миладинови” № 3Запрян Стоянов МанчевЦветан Ранчевинж. Соня Джевизова