УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ – 2021 г.

Удостоверение №Строително разреш. №ОБЕКТ – РЗПУПИСОБСТВЕНИЦИСтроит. надзорРегистрирал
11/21.01.2021 г.207/29.10.2009 г.„Малкоетажно жилищно застрояване с Нк=7,50 м и гараж” – V категория,  РЗП: 80,71 м2УПИ І – 178, кв. 7 по плана на кв. „Освобождение и Гео Милев”, ул. „Поручик Величков” № 45Стоян Рангелов ПоповВидю Тодоровинж. Соня Джевизова
22/28.01.2021 г.62/22.04.2015 г.„Административна сграда с кота било +5.20 м ” – V категория,  РЗП: 256,00 м2УПИ ХVІ – общ., кв. 3 по плана на кв. „Младежки хълм”, ул. „Христо Чернопеев” № 22„МАКО” ЕООД с у-л Магдалена Крумова СадъчеваДимитър Димитровинж. Соня Джевизова
33/23.02.2021 г.37/13.03.2019 г. „Жилища сграда с гаражи и Нк=10,00 м и 12,00 м” – ІV категория, РЗП: 1183,10 м2УПИ V – 1439, кв. 347 по плана на Трета градска част, ул. „Крали Марко” № 37„ЛАТКА” ООД с у-ли Марин Георгиев Каварджиков и Радко Веселинов Димитров, Елен Костадинов Лупов и Лидия Стоянова Лупова, „ЕР ТЕ” ЕООД с у-л Радко Веселинов Димитров, Ивана Светославова Георгиева, Трайчо Георгиев Димитров, Марин Георгиев Каварджиков„АЛФАБЕТ КОНСУЛТ” ЕООДинж. Соня Джевизова
44/17.02.2020 г.104/07.10.2020 г.„Преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда с идентификатор
56784.520.1644.2 в „Магазин за цигари, алкохол и пакетирени хранителни стоки”
– V категория, РЗП: 29,00 м2
УПИ І – 165, 166, 167, общ. обсл. д-сти, кв. 416 по плана на Първа градска част, бул. „Марица” №126аПетър Иванов Главчев, Цецо Иванов Главчев, Ивана Иванова Главчеваинж. Яна Галчановановаинж. Соня Джевизова
55/24.02.2021 г.19/13.02.2019 г.„Нова жилищна сграда с височина Нк=11.50, с два гаража за три броя автомобили и апартамент в партера” – ІV категория, РЗП: 1164,02 м2 УПИ ІХ – 14, кв. 18 по плана на ЖК „Волга-Ген. Данаил Николаев”, ул. „Захари Стоянов” № 34„АТАЛИ ИНВЕСТМЪНТ” ООД с у-л Тодор Атанасов Порязов„Хеброс Консулт” ЕООДинж. Соня Джевизова
66/18.03.2021 г.150/09.06.2008 г.„Жилищна сграда с височина Нк=8.50м., 12.00м. и 14.00м. с 13 апартамента, пет ателиета, шест магазина за промишлени стоки, 16 изби, подземен гараж за девет автомобила и четири паркоместа в двора” – ІV категория, РЗП: 1894,01м2УПИ XV-837, кв. 164-нов, /311-стар/ по плана на Централна градска част, ул. „Авксентий Велешки“  № 43Диана Василева Алкантара, Атанас Георгиев Георгиев, Величка Димитрова Георгиева, Величка Стефанова Тунева, Соня Методиева Гинина, Петя Кънчева Гинина , Денис Себахтин Мустафа, Светослав Георгиев Георгиев, Димитър Ангелов Делчев, Мартин Костадинов Кафадаров, Мариян Костадинов Кафадаров, Валентина Володимиривна Салимехмед, Илко Иванов Калоферов, Емилия Венелинова Кефеджива – Делчева, Светлана Рангелова Сотирова и Атанас Живков Сотиров„Палазова” ООДинж. Соня Джевизова
77/08.04.2021 г.56/11.05.2018 г.„Средноетажно жилищно застрояване с Нк=11,60 м” – IV категория,  РЗП: 1040,40 м2УПИ ІV – 520.1226, кв. 428 по плана на Първа градска част, ул. „Никола Войводов” № 241. „АРКО” ЕООД с у-л Светослав Любомиров Божилов, Галя Апостолова Чукалова, Георги Патев Илиолов„ФРИЗ – 2000” ООДинж. Соня Джевизова
88/08.04.2021 г.51/26.03.2015 г.„Пристройка, надстройка и реконструкция на съществуваща жилищна сграда до Нк=10,00 м” – V категория,  РЗП: 328,00 м2 УПИ V – 547, кв. 81-нов, 90-стар по плана на Централна градска част, ул. „Константин Фотинов” № 24Спаска Георгиева Хаджийска, Йордан Василев Йорданов, „БУРА КО” ЕООД с у-л Йордан ЙордановБорислав Говедаровинж. Соня Джевизова
99/19.04.2021 г.56/09.04.2019 г.„Нова жилища сграда на един, четири и пет етажа  с височини Нк=3.60 м /163.80/, 12.00 м /172.30/ и 15.00 м /175.20/, и Нб=16.50 м /176.80/ и 19.50 м /179.70/, с три броя гаражи за пет броя МПС, четири броя изби и техническо помещение в партера” – ІV категория, РЗП: 1135,00 м2УПИ ІІ – 960, кв. 707 по плана на Централна градска част, ул. „Йордан Йовков” № 13Иван Борисов Протогеров, Бистра Борисова Коцалова, Росица Димитрова Протогерова, Кети Димитрова Иванова, Никола Атанасов Димитров, Кръстьо Веселинов Белев, Димчо Иванов Чолаков и Мария Захариева Чолакова, Мая Грудева Точева, Петър Панайотов Панайотов и Мариана Костадинова Панайотова, Дора Стефанова Николова, Драгомир Пейчев  Пейчев„КАСТРОЙ З.Г.” ЕООД инж. Соня Джевизова
1010/28.04.2021 г.204/05.08.2008 г.„Ново  едноетажно допълващо застрояване – Гаражи с Нк=3,00 м” – V категория, РЗП:  м2УПИ ІІІ – 182, кв. 6-нов, 330 в-стар по плана на кв. „Университетски”, ул. „Сан Стефано” № 101 Мариана Благоева Поповас техн. ръководителинж. Соня Джевизова
1111/07.06.2021 г.113/14.09.2018 г.„Ново три и четириетажно застрояване с Нк=9.00 м и 12.00 м” – ІV категория,  РЗП: м2ІV – 520.276, за жил. стр., кв. 437 по плана на Първа градска част, ул. „Неофит Бозвели” № 39„БИЛДИНГ ИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД, Надя Хачо Шарън и Ран Шарън, Кармен Василева, Гая Артуюнян, Димитър Господинов, Александър Чафадаров, Шаиб Алиев, Джавит Маджар, Дюндар Маджар, Елмона Ерамян, Николай Бибов„АКОРД ПРОЕКТ” ООД инж. Соня Джевизова
1212/18.06.2021 г.223/18.12.2015 г.„Жилищна сграда с височини Нк=12.00 м и 15.00 м” – ІV категория,  РЗП:м2УПИ ХХІІІ – 846, кв. 171-нов, 310-стар по плана на Централна градска част, ул. „Костаки Пеев” № 23Лиляна Митрева, Надежда Маслинкова, Снежа Колева, Али Юсуф, Василка Атанасова, Ангел Конушлиев, Елена Кесякова, „Хюман Консулт” ЕООД, Юлия Христакиева, Емилия Хъсова, Даниела Кирова, Деян Стайков„АКОРД ПРОЕКТ” ООД инж. Соня Джевизова
1313/28.06.2021 г.150/22.10.2019 г. „Вътрешен ремонт, преустройство и промяна предназначението с обособяване на магазин, офиси и кафе-аперитив, без засягане на фасадата в Търговски център; ремонт на съществуващ мансарден етаж и реконструкция на северна фасада, без промяна на кота корниз и кота било в сграда с  – СО с идентификатор 56784.521.476.1” – ІV категория,  РЗП:   м2УПИ V – народен театър., кв. 72-нов/13-стар/ по плана на ЦГЧ, ул. „Княз Александър І” № 32„ВИКТОРИЯ СИТИ ЦЕНТЪР” ЕООД„ИВЕСТ-99” ООДинж. Соня Джевизова
1414/28.06.2021 г.90/11.07.2018 г. „Възстановяване по данни на сграда паметник на културата и частично надстрояване” – V категория, РЗП: м2УПИ VІІІ – 250, за общ. и жил. нужди, кв. 32 по плана на кв. „Капана”, ул. „Загреб” № 1Ралица Найденова Райчинова – Даскаловас техн. ръководителинж. Соня Джевизова
1515/05.07.2021 г. 64/04.06.2018 г.„Нова жилищна сграда с коти корниз Нк=10.00 м, 12.00 м и 14.50 м, с два броя гаражи и
Ап. № 1 в партера”
  – ІV категория
УПИ ХІХ – 175, кв. 242 по плана на Втора градска част, ул. „Бунтовнишка” № 21„АРТ ХОУМ ПАРК” ООД, Иван Георгиев Димчев, Емилия Танева Танева, Мехмет Али Чам, Александър Викторов Приходков и Калинка Веселинова Приходкова, Димитър Георгиев Даскалов, Антон Панев Димов и Катя Ангелова Димова„СТРОИТЕЛЕН КОНСУЛТАНТ” ЕООДинж. Соня Джевизова
1617/22.07.2021 г.93/15.07.2019 г.„Нова жилищна сграда с височина Нк=11,50 м” – ІV категория,  РЗП: м2УПИ ХІV – 518.1731, жил. застр., кв. 225 по плана на Втора градска част, ул. „Георги Комитата” № 10„БИЛДИНГ КОРЕКТ 1” ЕООД, Сийка Стефанова Берова, Галя Атанасова Берова, Теодора Пеева Гавраилова, Петра Иванова Янкова„СТРИКТ” ЕООД инж. Соня Джевизова
1718/10.08.2021 г.131/20.09.2019 г.„Надстрояване с три етажа на съществуваща жилищна сграда и пристрояване на три и четири етажа с височини в абсолютни коти Нкорниз = 173.75, 176.75, 177.69 и
Нбило = 178.25, 180.02 и 181.25 м”
” – ІV категория, РЗП: м2
УПИ ІV – 22, кв. 4 нов/ 11 стар по плана на кв. „Велбъжд”, ул. „Страцин” № 2„БЕНДЕКС КОНСУЛТ“ ООД, Евгений Ангелов Хорозов, Ралица Иванова Хорозова, Жасмина Борисова Бечева – Балахурова, Екатерина Борисова Бечева, Дора Георгиева Добричкова„МСТ Консулт” ООД – гр. Пловдивинж. Соня Джевизова
1819/30.08.2021 г.109/03.09.2018 г.„Нова жилищна сграда на два и три етажа с гаражи и Нк=11.50 м” – ІV категория,  РЗП:  м2УПИ ІІ – 329, кв. 18-нов/ 21-стар по плана на кв. „Университетски”, ул. „Антон Папазов” № 2„АНДЖЕЛИНА 2000” ООД, Димка Тортоланова-Гемеджиева, Рад Тортоланов, Мария Говедарова, Юлия Запрянова, Иван Минчев, Галя и ПавлинСариеви, Мартин Дъбов, Живко Колев, Виктория и Иван Ташеви„ИВЕСТ-99” ООДинж. Соня Джевизова
1920/09.09.2021 г.110/12.08.2019 г.„Нова жилищна сграда с височини 10.00 м и 15.00 м” – ІV категория,  РЗП: м2УПИ Х – 523.1658, кв. 350 по плана на Трета градска част, ул. „Кръстец” № 3„АБИ ГЕЙТ“ ЕООД, Димитър Панев Стаматов, Тинко Жеков Йорданов„СТАНДАРТ СИСТЕМС” ООДинж. Соня Джевизова
2021/17.09.2021 г.01/06.01.2020 г.„АПАРТ ХОТЕЛ и търговски обекти, с Нк до 15.00 м” – ІV категория,  РЗП: м2УПИ ХІІ – 523.258, кв. 341 по плана на кв. „Бяла зона”, ул. „Капитан Райчо” № 23б„Главстрой“ ЕООД, Деница Тодорова, Галина Макеева, Стефка Забунова, Николай Узунов, Стефан Желев, Ваня Абаджиева, „Евангелска Съборна Църква“, гр. Пловдив„ПВМ Проект Инженеринг” ООДинж. Соня Джевизова
2122/07.10.2021 г.78/28.06.2018 г.„НОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПЕТЕТАЖНО ЗАСТРОЯВАНЕ И ГАРАЖИ
 с Нк =14.50м и 15.00 м”
 – ІV категория, РЗП: м2
УПИ ІІ – 151, кв. 3 а по плана на Трета градска част, ул. „Михаил Такев” № 10Емил и Недка Проданови, ЖСК „Михаил Такев 10“„Ивест 99” ООД инж. Соня Джевизова
2223/07.10.2021 г.161/05.12.2018 г.„НОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА с Нк =10.00м и 12.00 м” – ІV категорияУПИ ХІІІ – 106, кв. 21-нов, 413-стар по плана на ЦГЧ, ул. „Георги Петаков” № 3„ИКОС ДОМИ-69“ ЕООД, Йордан Василев Димитров и Мариел Иванова Димитрова, Елис Карник Мардиросян„Палазова” ООДинж. Соня Джевизова
2324/14.10.2021 г.39/29.03.2011 г. „ВТОРИ ЕТАП НА ЖИЛИЩНА СГРАДА от кота +3,14 м до Нк =+11.48 м” -ІV категория,  РЗП: м2УПИ VІ – 335, кв. 18-нов, по плана на кв. „Университетски”, ул. „Антон Папазов” № 10Костадин Стефанов Чунчунков „Нестър Корект” ЕООДинж. Соня Джевизова
2425/21.10.2021 г.13/27.01.2017 г.„ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА, състояща се от: художествена галерия, 2 броя магазини, кафе-аперитив, 1 брой офис и 4 броя апартаменти” – ІV категория,  РЗП:  м2ІІІ – 1472, 1473, 1500, кв. 47-нов, /кв. 40-стар/ по плана на ЦГЧ, ул. „Феликс Каниц” № 4Димитър Атанасов Георгиев„Стройконтрол” ООДинж. Соня Джевизова
2526/04.11.2021 г.41/12.04.2016 г. „ЖИЛИЩНА СГРАДА с височина в абсолютна кота 177,00 метра” – V категория, РЗП:  м2    УПИ VІІІ – 152, кв. 51-нов по плана на Старинна градска част, ул. „Проф. Крикор Азарян” № 5а „АКТИВ ПРО ФИН” ООДс техн. ръководителинж. Соня Джевизова
2627/18.11.2021 г.87/17.03.2005 г.  „Двуетажна жилищна сграда –възстановяване по данни, с височина абсолютна кота корниз 181,90 м” – V категория, РЗП:  м2УПИ ІІ – 590, кв. 400 по плана на Старинна градска част, ул. „Стръмна” № 6Деян Андреев Павлов, Андреана Андреева Павловас техн. ръководителинж. Соня Джевизова
2728/18.11.2021 г.87/25.08.2020 г.„Възстановяване на плътна метална ограда с дължина L=2,82 м и височина Н=2,10 , разположена изцяло в УПИ ІV, по граница с УПИ ІХ-1243 и на ново допълващо застрояване – Гараж” – V категория,  РЗП: м2УПИ ІV-1241, кв. 44 по плана на кв. „Освобождение и Гео Милев”, ул. „Захари Стоянов” № 102Стефан Георгиев Мангелов с техн. ръководителинж. Соня Джевизова
2829/20.11.2021 г.103/17.07.2013 г. „Жилищна сграда /с идентификатор 56784.524.297.1/ – с 7 апартамента, 1 общо помещение, 2 двойни гаража и 4 паркоместа”- ІV категория, РЗП: м2УПИ І – 297, кв. 16-нов, 18а-стар по плана на кв. „Университетски”, ул. „Константин Величков” № 61Георги Атанасов Политов„ВИГОРА” ЕООД инж. Соня Джевизова
2930/23.11.2021 г.200/17.11.2015 г.„Вътрешно преустрайство и ремонт на покрив на жилищна сграда –
І-ви и ІІ-ри етап”
 – V категория,  РЗП: м2
УПИ VІ-1143, кв. 293 по плана на ЦГЧ, ул. „Драган Цанков” № 26Олег Атанасов Джоров, Ардашес Гарабед Антреасянс техн. ръководителинж. Соня Джевизова
3031/24.11.2021 г.384/30.09.2004 г.„Жилищна сграда на три и четири етажа с височина Нк=8,50 м и 11,50 м , с два магазина за хранителни стоки”
Втори етап: „Магазин за хранителни стоки, СО с ИД 56784.518.839.2.11, обединен от два магазина”
 – ІV категория,  РЗП: м2
УПИ ІV – 1107, жил. и общ. застр., кв. 9 по плана на ЖК „Волга-Д. Николаев”, ул. „Ген. Данаил Николаев” № 27„ОМЕГА 2005 МГ” ЕООД, „ДОНЕВИ КОМЕРС” ЕООД „АКОРД ПРОЕКТ” ООД инж. Соня Джевизова
3132/29.11.2021 г.151/24.10.2019 г.„Ново ниско и средноетажно жилищно застрояване с Нк=9.00 м, 11.95 м и 12.50 м” – IV категория,  РЗП: м2УПИ VІІІ – 422, кв. 24-нов/ 25-стар по плана на кв. „Университетски”, ул. „Дон” № 7Марина  и Станислав Цвионкала, Красимир Кочев, Асен Загоров, Георги и Йорданка Кръстеви, Теодора и Благой Къртеви, Иван и Славка Иванови, Силвия Гарчева, Вероника Сертова, Камен и Гергана Балтови„ФРИЗ-2000” ООДинж. Соня Джевизова
3233/03.12.2021 г.79/07.06.2013 г.„Ремонт и преустройство на част от подпокривното пространство с промяна
на покривната конструкция”
– V категория,  РЗП: м2
УПИ ХІV-699, 700, кв. 162 по плана на ЦГЧ, ул. „Екзарх Йосиф” № 15АЛюба Крумова Гайдарова, Галина Динева Корадовас техн. ръководителинж. Соня Джевизова
3334/07.12.2021 г.113/13.08.2019 г. „Жилищна сграда с височини Нк=10.00 м, 12.00 м и 15.00 м”- ІV категория,  РЗП: м2УПИ V – 599, кв. 140 по плана на кв. „Бяла зона”, ул. „Георги С. Раковски” № 24„ТЕНЕА“ ЕООД, Ася Учикова, Христина Хубенова, Ивелина Михалкова, Мехмед и Зюмбюл Саидови, Надежда Ботева-Мустафа, Антон Спасов, Антон Спасов „АКОРД ПРОЕКТ” ООДинж. Соня Джевизова
3435/05.12.2021 г.79/13.06.2019 г. „Жилищна сграда с височини Нк=3.60 м, 10.00 м и 15.00 м с ателие и гаражи в приземния етаж”- ІV категория,  РЗП: м2УПИ ХV – 521.1518, жил. застр., кв. 707 нов по плана на Централна градска част, ул. „Йордан Йовков” № 15„КМ и ДЖ“ ООД, Павлина Цончева, Денка Велкова, Димитър и Мариела Попови, Кирил Христов, Дялка Искрева, Мариана Мазникова, Атанас Проданов, Христо Христов, Стефана Маданска, „ЕГ РЕНТ“ ЕООД, Павел Мадански, Светлана Чобанова, Райко Чалков, Тодорка Анчева, Иван Семерджиев„ВИНИ” ООД инж. Соня Джевизова
3537/20.12.2021 г.19/10.03.2020г. “ ЖИЛИЩНА СГРАДА“ – ІV категория,  РЗП: м2УПИ XV-1880, кв. 481 по плана на Трета градска част Пловдив, ул. “Иларион Макариополски” № 55Димитър Севов, Христо Севов, Диана Николова, Мирослава Янева, Саймус ЕООД„Стандарт Системс” ООДинж. Соня Джевизова
3638/22.12.2021 г.28/18.12.2020 г.  „Жилищна сграда с Нк=12.00 м и 15.00 м, с гаражи и магазини за промишлени стоки в партера”- ІV категория,  РЗП: м2УПИ Х – 518.320, кв. 206 по плана на кв. Втора градска част, ул. „Янко Сакъзов” № 16„ТАРАМЕКС“ ЕООД, „СД Консулт” ООД, Иво Гуглев, Васил Марков, Румен Хаджиев, Ния Кюркчийска, Андон Калибацев, „ЦАРЕВА 2020” ЕООД„БИЛДИНСПЕКТ” ООДинж. Соня Джевизова