УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ – 2015 г.

Строително разреш. №ОБЕКТ – РЗПУПИСОБСТВЕНИЦИСтроит. надзорРегистрирал
1183/19.05.2003г.Пристройка и надстройка на жилищна сграда до три етажа с абсолютни коти Нк=182.47, 184.85 и 187.08, с три жилища, един гараж, един офис, кабинет и ателиеУПИ VI-991, кв. 31 по плана на кв. „Освобождение и Гео Милев“, ул. „Яне Сандански“
№ 29а
Борис Николов Янчев, Нина Николова Николова„Проксима-4“ ЕООДарх. М. Богданов
2158/20.10.2010г.Временно застрояване-жилищна сграда на два етажа и магазин за промишлени стокиУПИ XII-1272, кв. 513 по плана на Първа градска част, ул. „Мадара” № 8Сабри Мехмед ТосузНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
315/11.02.2013г.Жилищна сграда с осем апартамента, три ателиета за ИТД, шест гаража и пет паркоместаУПИ VII-261, кв. 429 по плана на Първа градска част, ул. „Ламартин”
№ 19
„ВАЛЕКС“ ООД, Алекси Сергеев Соколов, Гарбис Карник Тахмизян и др.„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
4179/02.09.2009г.Преустройство и промяна предназначението по време на строителството на два гаража в ателиеУПИ IV-2001, кв. 375 по плана на Трета градска част, ул. „Хан Аспарух” № 113Божидар Кръстев Божков, Антоанета Григорова БожковаНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
5122/24.06.2009г.Жилищна сграда с височина Нк до 7.50мУПИ VII-915, кв. 19 по плана на кв. „Освобождение и Гео Милев, ул. „Никола Обретенов”
№ 14
Анелия Пейчева АндрееваНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
628/07.02.2007г.Надстрояване на съществуваща жилищна сграда до Нк=10.00мУПИ III-848, кв. 27 по плана на Втора градска част, ул. „Захари Княжевски“ 
№ 13
Ана Николова Демиревска, Нина Атанасова Атанасова-ВлаевскаНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
7288/29.08.2005г.Жилищна сграда-възстановяване по данни с височини в абсолютни коти 177.10 и 178.10, с два гаража и две стаи за хобиУПИ VI-157, 153, кв. 51 по плана на Старинна градска част, ул. „Артин Гидиков“  № 1-3Генко Георгиев Гешев, Любомир Георгиев СтародолскиНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
870/30.04.2009г.Жилищна сграда с Нк=9.00 и 11.00м, с четири апартамента, четири склада, един магазин, два гаража и две паркоместа, УПИ X-1728, кв. 370а по плана на Трета градска част, ул. „Беласица“ 
№ 49
„ПЕТЕР“ ООД„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
913/07.02.2011г.Жилищна сграда с магазин за промишлени стоки и кафе-коктейл, с три апартамента и две паркоместаУПИ IV-1978, кв. 73 по плана на Централна градска част, ул. „Архимандрит Дамаскин“  № 1Богдан Славчев Деянов„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
10272/05.11.2007г.Преустройство и частично надстрояване на съществуваща жилищна сграда до височини на кота корниз +14.60м и кота било +17.50м-за привеждане на строежа в съответствие с действащите правила и нормиУПИ VI-551, кв. 186 по плана на Втора градска част, ул. „Цоко Каблешков”
№ 1-1а
Гергана Иванова Бързева„ЕН ДЖИ КОНСУЛТ“ ООДарх. М. Богданов
1167/13.05.2013г.Жилищна сграда на три и пет етажа с единадесет апартамента, четири ателиета /едно, от които на първи приземен етаж/, пет гаража и шест паркоместаУПИ XX-334, кв. 492 по плана на Трета градска част, ул. „Мали Богдан” № 60Ирина Евгениева Бойчева, Бойко Велков Бойков, „Билдинг Корект 1“ ЕООД и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
12320/10.12.2008г.Жилищна сграда с Нк=7.50м, с два гаража-двоен и единиченУПИ VI-106, кв. 15 по плана на кв. „Освобождение и Гео Милев“, ул. „Никола Обретенов” № 22Иван Борисов КалибацевНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
1392/27.06.2013г.Жилищна сграда със седем апартамента, четири гаража и три паркоместаУПИ V-1264, кв. 485 по плана на Трета градска част, ул. „Д-р Владо” № 2„БМ АЛФА“ ООД, Манка Благова Христова и др.„Ивест-99“ ООДарх. М. Богданов
14130/06.07.2009г.Жилищна сграда с височина Нк=8.00 и 12.00мУПИ II-953, кв. 2 по плана на жк „Волга-Данаил Николаев“, ул. „Никола Обретенов” № 37Георги Светлозаров Томов„НИМКОТ Контрол“ ООДарх. М. Богданов
1519/25.01.2010г.Жилищна сграда с Нк=10.00м, с три апартамента и три ателиета за ИТДУПИ XXII-760, 762, кв. 222а по плана на Втора градска част, ул. „Загоричане”
№ 5а
„КОРАЛ-М“ ЕООДНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
16108/21.08.2012г.Еднофамилна жилищна сграда-първи етап: до Нк=8.30мУПИ VII-963, кв. 4 по плана на жк „Волга-Данаил Николаев“, ул. „Скакавица” № 6Петър Рангелов ДжамбовНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
1776/03.06.2014г.Жилищна сграда с кота корниз +9.00 и +12.00м, с шест апартамента, един гараж, пет паркоместа и Билкова аптекаУПИ V-29, кв. 2-нов/1-старпо плана на кв. „Университетски“, ул. „Петко Д. Петков” № 72„ДЕРЕЛИЕВ“ ЕООД, Иван Борисов Вичев, Жанета Кирилова Хаджиева„СНИК“ ЕООДарх. М. Богданов
18120/17.09.2012г.Нова средноетажна сграда на три и четири етажа, с осем апартамента, три ателиета за ИТД, един стоматологичен кабинет и три гаражаУПИ I-1113, 1114, кв. 9 по плана на жк „Волга-Данаил Николаев, ул. „Ген. Данаил Николаев” № 35„ДАМЯНОВ-63“ ЕООД, Величка Костадинова Балабанова и др.„ВАЛЕОИНВЕСТ“ ЕООДарх. М. Богданов
19112/08.08.2013г.Ремонт и реконструкция на покривна конструкция на триетажна жилищна сграда, със запазване на кота корниз и кота било-първи етап на строителството-за тавански помещения № 3, № 5, № 6, № 9 и № 10-подетап 1 за таван № 9УПИ I-жил. стр., кв. 15-нов по плана на Втора градска част, ул. „Презвитер Козма” № 23-25Продан Луков АрсовНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
20119/17.09.2012г.Ново едно и триетажно застрояване с Нк=3.10 и 11.50м, с магазин за промишлени стоки, гараж в приземен етаж, покрит паркинг за два автомобила, едно паркомясто в двора, четири апартамента, остъкляване на тераси по източна и северна фасади и четири избиУПИ VIII-163, кв. 11-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Днепър” № 4Катя Симеонова Пишманова, Мила Велимирова Димитрова, Милка Янчева Пишманова„КАСТРОЙ З. Г.“ ЕООДарх. М. Богданов
21Акт за узаконяване № 2/17.03.2014г.Жилищна сграда сдва офиса, три апартамента и два подземни гаражаУПИ II-695, кв. 82по плана на Централна градска част, ул. „Май”
№ 11
Станислава Петкова Попова, Ясена Петкова Чолакова„ВИНИ“ ЕООДарх. М. Богданов
2235/24.03.2014г.Жилищна сграда на четири и пет етажа с Нк=12.00 и 14.50м със седем апартамента, един офис, два единични гаража и пет паркоместаУПИ IV-1819, кв. 476 по плана на Трета градска част, ул. „Славянска”
№ 39
Иванка Стойчева Манафова, „РИА-БИЛД“ ООД, Даниел Петров Пулев и др.„СТРОЙКОНТРОЛ“ ООДарх. М. Богданов
23Акт за узаконяване № 1/12.02.2014г.Узаконяване на вътрешно преустройство на жилищна сграда до Нк=8.50 и 10.65м и Нб=12.35м, с едно жилище и един гараж-първи етап от строителството на жилищна сграда: тяло 2, с Нк=8.50м и Нб=14.60мУПИ I-732, 733, 734, кв. 222по плана на Втора градска част, ул. „Митрополит Натанаил” № 22Станко Атанасов Ласков„ЕВРО КОНТРОЛ“ ЕООДарх. М. Богданов
2427/17.02.2015г.Асансьор за нуждите на лица с увреждания в рамките на съществуваща сграда с надстрояване до максимална кота корниз на съществуващата сградаУПИ II-търговска гимназия, кв. 328, по плана на Втора градска част, бул. „Руски” № 50Държавата-Национална търговска гимназия, гр. Пловдив„СНИК“ ЕООДарх. М. Богданов
25135/30.08.2010г.Многофамилна жилищна сграда с пет апартамента, две ателиета и един гаражУПИ IV-127, кв. 463 по плана на Трета градска част, ул. „Осъм” № 10Лора Иванова Бичева, Васил Павлов Василев, Софка Андреева Василева и др.„ЕЛ ЕМ СИ“ ЕООДарх. М. Богданов
2691/02.07.2015г.Преустройство на сграда в Кафе-клуб-първи етап и Банков клон-втори етапУПИ I-Дом на книгата, кв. 48-нов/20-стар по плана на Централна градска част, ул. „Христо Г. Данов” № 2„ИНТЕР ТРЕЙД-ЕЙ ЕН ДИ“ ЕООД, „АРТЕМИС ИМОТИ“ ЕООД и др.„КОНТРОЛ-ИНВЕСТ“ ЕООДарх. М. Богданов
2761/13.05.2014г.Модернизация, обновление и допълнение на стълбите на „Каменица-Пловдив“
Първи етап: Конструктивно укрепване под съществуващите стълбищни площадки и Втори етап
ПИ с ИД 56784.521.1306, кв. 66-нов/13-стар по плана на Централна градска частОбщина Пловдив„УНИСТРОЙКОНТРОЛ“ ООДарх. М. Богданов
28200/31.07.2008г.Пристройка, надстройка и преустройство на съществуваща жилищна сграда с Нк=11.50м
Първи етап: Пристройка, надстройка и преустройство на съществуваща жилищна сграда с Нк=10.00м
УПИ XI-1275, кв. 485 по плана на Трета градска част, ул. „Тодор Влайков” № 11Койчо Иванов Кавалов„ВИНИ“ ЕООДарх. М. Богданов
29229/03.12.2009г.Еднофамилна жилищна сградаУПИ VII-1320, кв. 22 по плана на кв. „Освобождение и Гео Милев“, ул. „Захари Стоянов” № 39ж„ИМОТ-Р КОНСУЛТ“ ЕООДНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
30312/11.08.2004г.Жилищна сграда на два и три етажа с височини Н=5.50, 8.50 и 10.00м, с еди гараж и две паркоместаУПИ XXXII-1711, кв. 372а по плана на Трета градска част, ул. „Сан Стефано” № 66Димо Иванов МихайловНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
31119/14.08.2013г.Жилищна сграда със седемнадесет апартамента, две ателиета, два гаража за три автомобила, шестнадесет изби и осем паркоместаУПИ VII-523.1946, кв. 479 по плана на Трета градска част, ул. „Д-р Владо” № 44Галя Рангелова Иванова, „ФИНЕС 2000“ ООД „ЕЙ ДЖИ ЕЙЧ“ ЕООД и др.„Билдинспект“ ООДарх. М. Богданов
32150/03.05.2004г.Преустройство и надстройка с абсолютни коти 182.20 и 182.25 на съществуващо таванско помещение на жилищна сграда в Апартамент
№ 3
УПИ XXI-479, 482, кв. 51-нов/3-стар по плана на Централна градска част, ул. „Княз Александър I”
№ 4, ет. 4
Стефан Грудев Калпакчиев, Елена Стефанова Калпакчиева„Ивест-99“ ООДарх. М. Богданов
33173/20.11.2013г.Жилищна сграда с коти корниз Нк=12.00 и 15.00м, с девет апартамента, два лекарски кабинета, един гараж и подземен гаражс три паркоместаУПИ III-520.107, 520.108, жил. застр., кв. 418 по плана на Първа градска част, ул. „Хъшовска”
№ 21
„ПОДЕМ“ ЕООД„ЕВРО КОНТРОЛ“ ЕООДарх. М. Богданов
34151/18.09.2015г.Изграждане на детска площадка за игра на открито за деца на възраст от 0 до 12 годиниУПИ II-компексно застрояване и зеленина, кв. 17 по плана на кв. „Младежки хълм“, ул. „Ген. Данаил Николаев”
№ 107, 109, 111
Община ПловдивНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
35153/18.09.2015г.Изграждане на детска площадка за игра на открито за деца на възраст от 0 до 12 годиниУПИ VI-комплексно застрояване, кв. 36 по плана на Трета градска част, бул. „Христо Ботев” № 150-152Община ПловдивНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
36152/18.09.2015г.Изграждане на детска площадка за игра на открито за деца на възраст от 0 до 12 годиниУПИ I-комплексно застрояване, кв. 333 по плана на Трета градска част, междублоково пространство ул. „Богомил”, ул. „Леонардо Да Винчи“, ул. „Цар Асен“ и ул. „Хайдушка“Община ПловдивНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
37150/18.09.2015г.Изграждане на детска площадка за игра на открито за деца на възраст от 0 до 12 годиниУПИ I-жилищен комплекс, кв. 425 по плана на кв. „Русин махала“, ул. „Загоре” № 15Община ПловдивНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов
3899/15.07.2014г.Жилищна сграда с Н=10.00 и 14.50м, с девет апартамента, пет гаража и четири паркоместаУПИ VI-1327, кв. 472 по плана на Трета градска част, ул. „Тодор Влайков” № 1Мария Адамова Герова, Стефан Георгиев Геров, Мария Костадинова Славчева, Генади Стефчев Стоянов и др.„Стрикт“ ООДарх. М. Богданов
39452/17.12.1998г.Нова жилищна сграда с Нк=8.50 и 11.50м и допълващо застрояване за гаражи с Нк=2.10 и 3.10мУПИ VIII-706, кв. 80-нов по плана на Централна градска част, ул. „Тодор Каблешков”
№ 25
Ганка Господинова Терзиева„ПАЛАЗОВА“ ЕООДарх. М. Богданов
4056/01.04.2010г.Ремонт, реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в рамките на съществуващия обем без промяна на кота корниз и кота билоУПИ XIII-638, кв. 156 по плана на Централна градска част, ул. „Никола Козлев” № 3Мария Якова Алексиева, Савка Бойчева ЙовчеваНа осн. чл. 177, ал. 3 от ЗУТарх. М. Богданов